Pape skal forsvare datalov, der lader myndigheder analysere borgerdata i smug

Illustration: Andreas Houmann
Oppositionspartier vil have justitsminister til at droppe kontroversiel paragraf i ny dansk databeskyttelseslov.

Justitsminister Søren Pape Poulsen er blevet indkaldt til samråd i Folketinget over flere kontroversielle paragraffer i den såkaldte databeskyttelseslov, L68, som er under lovbehandling i tinget.

Loven skal supplere EU’s databeskyttelsesforordning, når den træder i kraft til maj.

I december blev loven genstand for massiv kritik fra flere eksperter, fordi lovens paragraf 5 stk. 3 åbner for, at ministre kan underskrive bekendtgørelser, der tillader myndigheder at samkøre data fra borgere – uden pligt til at informere selvsamme borgere om, at det foregår.

Nu vil fire oppositionspartier – Alternativet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten – have regeringen til at genoverveje lovforslaget og svare på kritikken.

Læs også: Dansk lov går stik imod udmelding fra europæisk datavagthund

»Ambitionen er at få ændret det her lovforslag,« understreger Josephine Fock, der er retsordfører i Alternativet.

»Det her er en rigtig vigtig lov, der kommer til at lægge linjen for, hvordan vi fremadrettet behandler data. Forordningen er rigtig god, men på det her punkt opfylder vi ikke formålet med forordningen,« siger hun.

Josephine Fock håber med samrådet, at der kommer mere fokus på lovforslaget – ikke mindst fra Liberal Alliance. Undervisningsminister Merete Riisagers seneste indgreb i kommunernes ulovlige behandling af data fra skolers trivselsundersøgelser viser, at retssikkerhed stadig er en del af DNA’et i LA, mener Josephine Fock.

Fuldstændig modsat

Lovforslaget, der skal behandles for anden gang den 8. februar, blev offentliggjort i oktober. Og i december mødte forslaget kontant kritik fra flere eksperter i Politiken.

»Det her er en ladeport for ministerielle regler, der uden reel demokratisk kontrol kan give adgang til hemmelig overvågning af den danske befolkning,« lød vurderingen fra lektor i persondataret og forvaltningsret ved Aarhus Universitet Hanne Marie Motzfeldt til avisen.

Jurist Catrine Søndergaard Byrne, der er partner i Labora Legal og en del af tænketanken DataEthics, har overfor Version2 vurderet, at forslaget går imod grundprincipper i retssystemet.

Læs også: Sådan vil regeringen lade myndigheder analysere borgerdata i smug

»Privatlivets beskyttelse er en grundrettighed og en del af grundloven. Så det kræver lovhjemmel at krænke den, og det er noget, vi som samfund beslutter. Vi har folkevalgte politikere, som forhandler og har diskussioner om, hvor grænsen går,« forklarede hun i december til Version2.

»Det er fuldstændig modsat af, hvad der her foreslås, hvor en enkelt minister ensidigt bestemmer, hvornår privatlivet må krænkes.«

Der er endnu ikke sat en dato på, hvornår samrådet finder sted, men det bliver ifølge Josephine Fock inden 8. februar.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (4)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#1 John Michael Foley

Befolkningen hverken kan eller bør have tillid til Regeringens og embedsværkets omgang med betroede og følsomme personlige oplysninger. Talrige eksempler dokumenterer næsten dagligt offentlige myndigheders og privates svigt og sjusk i omgangen med befolkningens tvangslagrede oplysninger og data i deres varetægt. Med den såkaldte Databeskyttelsesforordning åbnes op for ubegrænset anvendelse og (mis)brug af befolkningens ufatteligt mange milliarder data og oplysninger tvangslagret i de offentlige registre, uden at den enkelte borger oplyses herom. Det er det stik modsatte af forordningens intentioner, der er ved at blive til dansk lov. På ministerielt og styrelsesniveau kan embedsværket via egne bekendtgørelser tildele sig selv alle rettigheder til tværsektorielt at benytte oplysninger og data, som de selv finder passende, uden parlamentarisk eller demokratisk kontrol.

  • 32
  • 0
#2 René Nielsen

Tillid er et mærkeligt begreb, for enten har man tillid eller også har man ikke tillid. Men tillid er også det som man bruger til at ”fylde ud med” når man vurderer andre og mangler fuld information.

Men tillid er også noget som let kan forsvinde og måske aldrig komme igen. Har jeg opført mig som hr. Wienstien som sexmisbrugte kvinder, så kan et evt. tillidstab blive så stort at alt falder sammen om mig.

Hvilken kvinde har fremadrettet tillid til at voldtægtsmanden ikke igen voldtager hende? Og det uanset at voldtægtsmanden under voldtægten var i 100% god tro. Tillid er 100 % styret af den enkelte person.

Hvis f.eks. myndighederne samkører oplysninger fra et sagsområde til et andet sagsområde, så kan myndighederne gøre det lovligt for myndighederne at udføre samkørslen, men konsekvensen kan blive at borgerne mister tilliden og respekten til myndighederne.

Den kontrol som myndighedernes samkørsel af data er udtryk for, nedbryder systematisk borgernes tillid til myndighederne. Derfor skal man være meget varsom med kontrol og kun udfører myndighedskontrollen/samkørsel og lignende, når formålet er samfundsmæssigt proportionelt. Tabet af tillid, skal kunne opveje fordelene for administrationen.

Man skal jo ikke tro at børn eller arbejdsløse er dumme fordi de er dem de er. Et barn som efter en trivselsundersøgelse bliver opsøgt pædagoger ved jo godt, hvorfor barnet blev opsøgt og vil fremadrettet svarer anderledes på alle spørgsmål som er rettet imod barnet. Eller måske vil barnet ligefrem blive coachet hjemmefra om hvordan barnet skal svarer på sådanne spørgsmål, før første undersøgelse.

Hvordan mon så det går med voksne individer? Tror i den arbejdsløse mon vil indrette sine svar/oplysninger på samme vis som barnet i trivselsundersøgelsen for at undgå økonomiske konsekvenser for understøttelsen?

Måske forstår i nu hvorfor jeg ikke tror at samfundet vinder noget med opstående lovforslag, men tværtimod at det i længden bliver dyrere for samfundet (målt i penge).

Selve lovforslaget udstiller i en nøddeskal den uvidenhed embedsværket har om IT. Troen på at borgerne forsat vil svare ærligt efter første informationsovergreb, er simpelthen for naiv.

  • 17
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere