Værsgo: Staten forærer CVR- og matrikelnumre væk i datafest

Illustration: REDPIXEL.PL/Bigstock
CVR-numre, matrikelnumre og andre offentlige grunddata bliver nu samlet et sted og gjort gratis. Staten selv kan spare en kvart milliard om året, mens virksomheder ikke længere skal betale for eksempelvis detaljerede landkort.

Regeringen og KL har netop indgået en aftale om at samle statens grunddata ét sted og gøre den gratis for private virksomheder, der har brug for at trække data ud af de offentlige systemer. Grunddata dækker over blandt andet adresseregistre, CVR-registre, matrikelopmålinger og detaljerede landkort. Hos Digitaliseringsstyrelsen er kontorchef Jens Krieger Røyen glad for den nye aftale, der koster et ukendt tocifret millionbeløb.

»Ved at samle disse mange tusinde grunddata et sted kan vi spare os selv for en masse penge. Og ved at gøre de offentlige data gratis at tilgå for private virksomheder, vil det også skabe et grundlag for større produktivitet i den private sektor, siger Jens Krieger Røyen til Version2.

Som det er i dag fungerer alle disse registre hver for sig, men ved at samle dem under én datafordeler kan staten spare 260 millioner kroner om året på administrationsomkostninger, når systemet bliver taget i brug i starten af 2014. Her vil det i første omgang være CPR,- og CVR-numre, som vil være tilgængelige.

Gratis adgang for virksomheder og private

Hvis private virksomheder eller privatpersoner ønsker at skaffe CVR-oplysninger eller anvende Kort- og Matrikelstyrelsens oplysninger til eksempelvis at starte eller udvide en forretning, skal de i dag have pengepungen frem. Men gennem den nye digitaliseringsløsning blive den type data gjort gratis, så det bliver langt nemmere at tilgå den forskellige mængde offentlige data. Som det er i dag, er systemet alt for kringlet.

»Hidtil har hvert register levet under deres eget domæne. Men nu mener vi, at det teknisk er muligt at samle registrene, så det eksempelvis bliver en bedre sammenhæng mellem adresseregistret og CVR-registret. Det er vi sikre på, vil gavne erhvervslivet,« fortæller Jens Krieger Røyen.

Ifølge Digitaliseringsstyrelsens beregninger vil det private erhvervsliv kunne spare op mod en halv milliard kroner om året, så snart den offentlige grunddata ligger til gratis afbenyttelse.

Andre forbedringer undervejs

Det nye initiativ kaster også andre interne forbedringer af sig, da mange af registrene ifølge Jens Krieger Røyen også stod over for en gennemgribende opdatering, fordi de i dag har en del mangler.

»Vi fikser nogle af de nuværende mangler i grunddataregistrene. Det kan eksempelvis vore ejendomsoplysninger, hvor man har brug for et fælles ejendomsbegreb. Det gør det også nemmere at kombinere oplysningerne med CVR-registrene.

Alt i alt vil en lang række offentlig og private aktører ifølge Digitaliseringsstyrelsen drage fordel af Grunddataprogrammet, der er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015. Lige nu er styrelsen ved at forberede et udbud til en privat hostingleverandør, som vil kunne samle en række servere, de såkaldte datafordelere, ét sted.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (17)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Loke Dupont

Det var godt nok på tide. Men da altid at det rent faktisk sker. Jeg håber at de data der udstilles også bliver tilgængelige for private, så de kan bruge dem til interessante ting, i hvert fald de data hvor der ikke er problemer med privatliv (CPR oplysninger undtaget fx).

 • 0
 • 0
Erik Maaløe

Helt enig i, at der er tale om en rigtig god ting. Lettere og billigere dataadgang for de fleste, og med spændende muligheder for dataudnyttelser for alle, også hobbybrug nævnes i publikationen.

CPR bliver ikke frikøbt "i første omgang", står der i den offentliggjorte publikations side 38, og brugen af persondata vil forblive beskyttet som i dag, fremhæves flere steder.

Lidt malurt i bægeret: Jeg savner omtale af en væsentlig ting, der af og til har givet problemer med de nuværende registre: Servicegarantier. Det hjælper ikke meget, hvis der formelt set er adgang til alle grunddata, hvis der ikke også reelt er det - og med en høj grad af garanti for, at data altid er tilgængelige.

Det nærmeste kommer publikationen på side 4, hvor der om den fællesoffentlige datafordeler står, at den skal sikre en "fælles infrastruktur til stabil og effektiv distribution af data". Men under den kommende grunddata-bestyrelses opgaver på side 10 står der ikke et ord om servicemål.

Det bør der sættes mere fokus på i det kommende arbejde.

 • 0
 • 0
Ove Andersen

Hvilke licenser vil disse data blive frigivet under? Det har jo en del betydning, hvis f.eks. folk vil bruge dem til forbedring af OpenStreetMap eller andet, hvorvidt licensen tillader dette?

 • 0
 • 0
Mathias Dannesbo

Der har været lidt snak om det på OpenStreetMap mail-listen. Den information folk kunne finde var ikke entydig, men der er folk fra KMS skriver at intentionen er at det skal være mulig vidregive data, også som OSM gør. De skriver at de "vender tilbage til det i 2013."

 • 0
 • 0
Gert Madsen

Ja, CPR-numrene er voldsomt misbrugte, og desværre ikke så hemmelige, som de burde være.

Så der er behov for et reelt hemmeligt nummer, og så skal al håndtering af værdier og personfølsomme oplysninger udelukkende på baggrund af CPR-nummer gøres strafbar.

Men indtil det sker vil der være endnu flere mennesker, der kommer i klemme hvis CPR-numrene frigives.

 • 0
 • 0
Hans Schou

Så der er behov for et reelt hemmeligt nummer

Eller flere hemmelige numre.

 1. Et problem med CPR er at man ikke kan få et nyt, hvis det fx er blevet af en forbryder til at overbevise en udlåner om at CPR er rigeligt bevis for at man er en bestemt person. Man skulle ikke tro at dem der låner penge ud er så naive, men det er de atlså.

 2. Hvis men nu havde et CPR-nummer der ikke var hemmeligt, og så kædede det sammen med et 6-cifret hemmeligt nummer, fx et af dem du har til NemID, og det nummer så ikke kunne bruges mere, så begynder det at ligne noget brugbart. Men selve CPR-nummeret alene duer ikke, for det er jo bare et ID. Jeg kan nærmest ikke undgå at kende min hustrus CPR og det er fint nok, men hendes NemID koder ønsker jeg ikke at kende.

Ovenstående skal bestemt ikke ses som en reklame for NemID, for magen til skrammel skal man lede længe efter. Jeg er der imod meget stor tilhænger af engangskoder som NemIDs papkort eller evt en elektronisk ditto.

Forestil dig at du går ind i forretningen "Kurts Lidt Skumle Shop", hvilket den ikke hedder, men nogen tænker sådan om den ("Nordea Finans" var nok mere passende). Her vil du så indgå en låneaftale, og på en eller anden måde skal du overbevise Kurt om at du er den du er. Han stiller et EDB-apparat tilrådighed hvor du har adgang til internet. Her logger du så ind et sted hvor du kan lave aftaler, det være sig din bank eller staten, og indtaster så dit CPR-nummer. Problemet er at Kurt måske har en keylogger installeret, så dit CPR bliver nu kendt for Kurt. Her kommer så engangsnøglerne fra papkortet ind. Han logger dit CPR, men engangskoden... bliver kun brugt een gang. Jeg burde jo lave et videoklip om det, som selv min gamle mor forstod, men det må blive en anden gang.

Skal CPR være hemmeligt? Spørg Kim Larsen: http://da.wikipedia.org/wiki/231045-0637

 • 0
 • 0
Baldur Norddahl

Hvis nu CPR-numre blev offentliggjort, så vil de fleste kunne forstå at CPR-numre ikke er hemmelige, men blot et unik ID. Så jeg stemmer for at CPR bliver offentliggjort.

En ting er at selve nummeret ikke bør behandles som om det er hemmeligt. Men resten af oplysningerne i CPR-registret er hemmelige. Hvad gavn har du af en lang liste med CPR-numre hvis du ikke kan få de data som CPR-nummeret er nøgle for?

Hvordan klarer vi adressebeskyttelse med mere? Nogle mennesker har jo et reelt problem med stalkere, voldlige ex'er og så videre.

 • 0
 • 0
Hans Schou

Hvordan klarer vi adressebeskyttelse med mere? Nogle mennesker har jo et reelt problem med stalkere, voldlige ex'er og så videre.

Det er helt klart et problem. Disse personer er markeret specielt i CPR, og det er i forvejen problematisk håndtere disse. Så når fx en udlåner vil drage nytte af CPR til at sikre at de låner penge ud til den rigtige, så bliver det mere besværligt for personer med hemmelig adresse, og det må de så leve med.

Forskellen på at have CPR og ikke bare personens navn, er at det er en simpel måde at identificere unikt på. Navn, fødeår og sted kunne også bruges, hvis det er unikt, men det er mere besværligt. Så meningen er blot at bruge CPR fordi det er simpelt. Det burde være nemt at få et nyt nr, hvis der opstod et problem, og så iøvrigt uden at det indeholdt fødselsdag.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere