Opråb fra Rigets læger: Sundhedsplatformen hjælper os ikke og rammer patienterne

Illustration: Tomas Bertelsen
Nyt it-system understøtter ikke behov for løbende kvalitetskontrol og udvikling og letter ikke hverdagen som ønsket, lyder det i en usædvanlig skarp henvendelse til Region H fra klinikcheferne på Rigshospitalet.

De besparelser og krav om indfrielse af økonomiske gevinster, som der lægges op til med Sundhedsplatformen, er urealistiske.

Det er det klare budskab fra kliniske chefer på Rigshospitalet, som nu går i fælles front mod Region H.

Det sker i en henvendelse til Region H, hvor 49 klinikchefer kritiserer besparelser og manglende politisk prioritering, men også, at der i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen kræves økonomiske besparelser, såkaldt gevinstrealisering:

»Vi er i Region H igen midt i en proces med besparelser og samtidige krav om meraktivitet uden tilførsel af ekstra ressourcer. Vi finder, at der efter mange års effektiviseringer og besparelser nu er et åbenlyst misforhold mellem forventningerne til service, aktivitet og kvalitet og de ressourcer, der stilles til rådighed. Der opleves af samme grund spændinger mellem ledelseslagene i hospitalsvæsnet,« skriver de 49 klinikchefer i meddelelsen, som Ugeskrift for Læger er i besiddelse af.

Version2 kan i dag fortælle, at samtidig med at der skal lægges penge på bordet fra afdelingernes side, så falder niveauet af undersøgelse og behandling på Region H's hospitaler.

Læs også: Region H må erkende: Sundhedsplatformen stækker hospitalsproduktionen

Status ifølge klinikcheferne på Rigshospitaler er nu, at:

»Mange års besparelser og effektiviseringer for alvor har mærket klinikkerne (afdelingerne). Det er i den grad en stigende udfordring at pege på funktioner, der kan effektiviseres.«

(…)

»At der løbende stilles øgede krav til dokumentation (registrering, kontrol mv.). Nyt it-systemer understøtter ikke behov for løbende kvalitetskontrol og udvikling og letter ikke hverdagen som ønsket. Derudover overføres kun få data til de mange kliniske databaser fra de nye it-systemer, og enten skal der fortsat manuelt indtastes (dobbeltarbejde), eller data går tabt, som det oftest sker lige nu. Krav om ’gevinstrealisering’ efter indførelse af nyt it-system, som i stedet har krævet mere tidsforbrug, synes uvirkeligt.«

(…)

»Vi oplever en kritisk udvikling og ser en række faretegn,« lyder det endvidere fra klinikcheferne, som remser op:

 • For lidt tid til patienterne til, at der kan stilles den rigtige diagnose, forklare om sygdom, bivirkninger samt pleje og behandlingsforløb
 • Forringet mulighed for at udvise empati og opfylde patienternes behov for information og menneskelig kontakt
 • Øget risiko for fejl og dermed påvirkning af patientsikkerheden
 • Længere ventetider
 • Mindre tid til uddannelse, udvikling og forskning
 • Et presset arbejdsmiljø, som kommer til udtryk ved en stigende apati og opgivende stemning hos en stor del af vores personale – et alvorligt faresignal.

Cheferne foreslår bl.a. følgende løsningsmulighed:

(…)

»Reduktion i mængden af administrative krav og mindre bureaukratisering«.

Meddelelsen er lagt på nettet i en tweet fra journalist Anders Heissel fra Ugeskrift for Læger. Den er bragt nedenfor.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (7)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#2 Max Kjeldgaard

Jeg synes det er på tide, at vi erkender, at systemet er kollapset, og at "djøfferiet" har spillet fallit.

Linie funktionerne "glider" langsomt væk fra indflydelse, og denne tendens skal stoppes, og sagkundskaben fra linien reaktiveres.

 • 9
 • 1
#3 Jan Heisterberg
 1. Måske har Region H ikke i tilstrækkelig grad gennemført "proof of concept" inden beslutning og udruldning ? (måske er systemet ikke godt ?)

 2. Måske har Region H ikke erkendt de konstaterede problemer (de første to hospitaler) og lavet en time-out så løsninger kunne skabes (incl. lægesekretærer) ?

 3. Måske har Region H ikke erkendt at projektet har tre dele: et stort it-projekt, et implementeringsprojekt og et organisatorisk projekt OG især satset på de sidste to ?

 4. Måske har Region H organiseret sig på en måde som forhindrer løsning af de konstaterede problemer ? (regionsråd, forretningsudvalg, hospitalsuddelegering).

 5. Måske betyder vedtagelsen i det forrige regionsråd, at det nuværende incl. formanden "vasker hænder" og tager en afventende holdning indtil valget i november ?

 • 3
 • 0
#4 Max Kjeldgaard

Idet jeg går ud fra, at hospitalspersonalerne nogenlunde kan deres ting, vil jeg vende blikket mod administrationen i stat, amter og kommuner, hvor oplæggene til de uheldige IT - systemer åbenbart kommer fra.

Jeg har kigget lidt på lønstatistikken for Jurist- og økonomerne. Anciennitetsstigningen ligger på rundt regnet 2% pr år.

Hvis man derfor fyrer et antal "djøffere" i f. eks 65 - årsalderen, svarende til den ønskede besparelse i hospitalerne og ansætter nybagte kandidater i "den anden ende", så vil man opnå de ønskede besparelser og samtidig sikre kontinuiteten i kvalifikationerne.

 • 2
 • 1
#7 Anne-Marie Krogsbøll

I hvert fald ser det ud til, at der er nogen (helt uvildige?), der ser Sundhedssplatformen som et vellykket projekt: http://diku.dk/begivenhedsmappe/begivenheder-2017/konference-gode-offent...

Er der nogen af de nævnte talere, som repræsenterer lidt mere kritiske røster - eller er der tale om en ren spin-konference?

Der er sat 20 minutter af til hver taler - det lyder vældigt dybdeborende. Til gengæld er der sat 50 minutter af til afsluttende networking - er det der, næste rotationsrunde med deraf følgende kæmpe gyldne håndtryk og aftrædelsesgodtgørelser aftales? Mon det er dette punkt på dagsordenen, der er konferencens egentlige kerneopgave?

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere