ODF-implementering koster 180 millioner kroner

Rambøll Management har udregnet, at det vil koste 180 millioner kroner over en femårig periode at implementere ODF (Open Docoment Format) som fælles åben standard i de offentlige myndigheder.

Det vil blive 139 millioner kroner dyrere at indføre ODF som åben standard i det offentlige frem for at vælge både ODF og Microsofts bud på en åben standard OOXML.

Det viser beregninger, som er udarbejdet af rådgivningsfirmaet Rambøll Management.

Rambøll har akkumuleret udgifter over en femårig periode og heraf fremgår det, at en implementering af ODF vil koste 180 millioner kroner, mens en implementering, hvor både ODF og OOXML anvendes kun vil koste 41 millioner kroner.

Folketinget har besluttet, at de offentlige myndigheder fra 2008 skal anvende åbne dokumentformater i kommunikationen med omverden (B103).

Efterfølgende har It- og Telestyrelsen udarbejdet en rapport, der anbefaler, at de offentlige myndigheder får mulighed for både at anvende ODF og OOXML.

Denne rapport har været i høring, og langt de fleste svar anbefaler, at der udelukkende satses på ODF, mens et mindretal anbefaler anvendelse af begge formater. Kun ét svar anbefaler, at de offentlige myndigheder udelukkende anvender OOXML.

Den store forskel i pris kan vise sig afgørende for valget af et eller to dokumentformater - idet B103 lægger op til, at en implementering af åbne dokumentformater skal være udgiftsneutral.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (28)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Mikkel Meyer Andersen

Er der nogen der ved, om den omtalte rapport af Rambøll er offentlig tilgængelig? Umiddelbart lyder det en smule mærkeligt med mindre de har gjort sig nogle voldsomme antagelser, når det er så meget dyrere at have ODF i stedet for begge. Der må være budgetteret med voldsomme konverteringsomkostninger eller noget andet i den dur. Omkostninger til uddannelse, programmel osv. kan umuligt være større ved at have ODF i stedet for dem begge.

 • 0
 • 0
#4 Thomas Dybdahl Ahle

??? Hvor kommer al den manuelle konvertering ind henne?

Pkt. Effekt Værdi F Omk. i 1.000 kr 2008 2009 2010 2011 2012 9.1 Plug-ins og 11 11 11 11 11 X software 9.3 Øget 40 40 40 40 40 X kompleksitet 9.4 Manuel kon- 135 176 103 0 0 X vertering ved afsendelse 9.5 Manuel kon- 176 282 251 146 78 X vertering ved modtagelse. 9.6 Uddannelse 100 100 100 100 100 X af slutbrugere, opgradering 9.7 Uddannelse af 510 510 510 510 510 X It-specialister 9.8 Uddannelse af 760 760 760 760 760 X slutbrugere, platformsskift Gevinster i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 2012 F 9.10 Reduktion i 540 540 540 540 540 X licens- omkostninger

 • 0
 • 0
#5 Mikkel Meyer Andersen

Jeg er helt enig!

Jeg vil gerne opfordre folk til at sammenligne side 38 i første dokument (med begge formater) med side 6 i andet dokument (ODF). Umiddelbart skal der graves dybere, men synes ved første øjekast, at det er nogle suspekte tal.

 • 0
 • 0
#6 Mikkel Meyer Andersen

Det, der slår benene væk ved alene at have ODF, er posten for manuel konvertering ved modtagelse. For det første har jeg svært ved at se hvorfor den er større end ved at have begge formater, og for det andet har jeg svært ved at se, hvorfor der skal konverteres? Kan man ikke kræve at de skal modtage i ODF-format?

Nogle kloge hoveder på dette punkt?

 • 0
 • 0
#7 Mikkel Meyer Andersen

Fra redegørelse fra ODF-formatet alene:

S. 3: "Tidsforbrug hos ansatte i forbindelse med manuel konvertering af dokumenter ved modtagelse fordi myndighed har anden kontorpakke end det modtagne dokumentformat." - jamen er det ikke det, man vil undgå?

S. 11: "Antages det fx at den gennemsnitlige tid for manuel konvertering ændres fra 10 til 8 minutter, vil det samlede populationsresultat ændres fra de næsten -180 mio. kr. til ca. -148 mio. kr." - puha, det var sørme følsomt! 2 min...

Bilag A, s. 1: "Samme antagelse som ved konsekvensvurdering af to sideløbende dokumentformater. Fortsat modtagelse af avancerede dokumenter fastholder et behov for manuel konvertering i særlige tilfælde." - samme antagelse som ved at have to - er det mon en holdbar antagelse?

 • 0
 • 0
#8 Kristian Larsen

Konvertering må være en engangsudgift ift. nuværende dokumenter. Den vil være ens uanset, idet der også vil skulle konverteres til EOOXML. Ift. indkommende dokumenter må det være rimeligt med en "grace period" hvor det er business as usual inden offentlige myndigheder kan kræve at dokumenter sendes i ODF. Ved afsendelse er det vel modtages problem eller?

Jeg synes de tal virker mærkelige, og jeg kan ikke se hvordan det kan være billigere at skulle holde styr på 2 formater.

Jeg er også ret uforstående overfor at skiftet fra Office 2k/xp/2k3 til OOo (som det må formodes at være rapportens udgangspunkt) skulle kræve så meget mere uddannelse end skiftet til Office 2k7 - jeg er ret overbevist om at SUN gerne vil lave nogle firma kurser som bringer prisen ned hvis det er listepriser vs. intern undervisning der er tale om.

 • 0
 • 0
#9 Jørgen Ramskov

"Rambøll har akkumuleret udgifter over en femårig periode og heraf fremgår det, at en implementering Implementering af ODF vil koste 180 millioner kroner, mens en implementering, hvor både ODF og OOXML anvendes kun vil koste 41 millioner kroner."

Jeg forstår ikke helt hvordan det kan være så meget billigere at implementere support for begge formater, men uanset hvad så vil jeg mene at 180 millioner lyder ganske ok hvis resultatet så er at vi ender med at benytte et åbent dokumentformat (ODF). Desværre er der nok nogen politikere der mener noget andet :(

 • 0
 • 0
#10 Jan Keller Catalan

"Konvertering må være en engangsudgift ift. nuværende dokumenter."

Njaah, udgangspunktet for Rambølls rapport er vist, at ikke alle involverede parter skifter til ODF på én gang og der derfor vil være en periode på de 5 år, hvor der kan være behov for løbende konverteringer.

Jeg synes dog, at det er lidt sølle, at man tørrer udgifter til skift til OpenOffice platformen af på ODF valget. Hvis ODF vælges som dokumentformat og man alligevel påregner at skulle konvertere fra MS Office i en periode, så må denne konvertering vel forventes at kunne foregå på en sådan måde, at et skift til OpenOffice ikke er et krav - medmindre styrelsen/ministeriet/kommunen selv vælger det, hvorved det skal være en anden kasse, der betaler. Eller er jeg galt afmarcheret? Jeg synes ikke, det er nemt at overskue alle tallene for det ene og det andet scenarie.

 • 0
 • 0
#11 Jens Fallesen

Jeg synes, at der er glemt en vigtig faktor: Hvis man fra offentlig side i Danmark og en række andre lande vedtager, at ODF skal være den gældende standard, er der en chance for, at Microsoft i praksis vil blive tvunget til at understøtte ODF direkte i Office …

 • 0
 • 0
#13 Leif Lodahl

Efter min mening kan de to beløb (omkostningerne) ikke umiddelbart sammenlignes. Kig på hvad pengene bruges til. Ved en kombinationsløsning vil en stor del af omkostningerne dække licensomkostninger til Microsoft (samt et mindre beløb til plug-ins). Her er altså tale om [b]import af varer[/b].

Vælges derimod en ren ODF-løsning vil udgifterne blive brugt til uddannelse og udvikling. Det er stadigvæk udgifter, men pengene forbliver i Danmark. Til gengæld opstår der et højt kompetenceniveau i Danmark.

Den samfundsmæssige værdi af omkostningerne er endnu ikke set vurderet.

Sagt på en anden måde: [i]Skal pengene sættes ind på Bill Gates' pensionskonto, eller skal vi sætte folk i arbejde i Danmark ?[/i]

Med venlig hilsen Leif Lodahl

 • 0
 • 0
#16 Peter Jespersen

Hmmmm - Ja det vil komme til at koste penge nu, men det kan sagtens ende med en besparelse på langt sigt, over 10-15-20 år. Hvis MS vil være med i løbet kan de bare indbygge native ODF support.

 • 0
 • 0
#19 Michael Rasmussen

Vi må jo så nu konkludere, at mødet med Balmer hvor bl.a. Peter Toft, Morten Kjærsgaard og Kim Østrup deltog, har vist sig at være et ekklatant selvmål!

Det ville vist være passende, om de ovennævnte herrer redegjorde for, hvilken værdi for ODF de havde forventet mødet ville give?

At man så hertil kan tilføje, at mødet, samt dets indhold, skulle forblive en hemmelighed mellem parterne, giver ikke just tiltro til, at der er foregået rent trav.

Så Peter, da du jo blogger her, har et stort forklaringsproblem overfor os andre modstandere af EOOXML!

 • 0
 • 0
#21 Martin Schlander

Jeg har endnu ikke fået kigget på Rambøll-rapporten.

Men jeg vil lige oplyse, de der er forvirrede, om at når der siges to formater, betyder det ikke at begge formater skal understøttes overalt. Det betyder at den enkelte myndighed frit kan vælge at understøtte ET AF DE TO.

Sådan var udlægningen i hvert fald i ITTS's oprindelige høringsrapport, jeg ved som sagt endnu ikke om det er sådan Rambøll har regnet på det.

Det vil sandsynligvis medføre et af to scenarier.

1) "Alle" myndigheder bruger OOXML. Vi har ingen øget konkurrence - og borgerne har ingen øget valgfrihed.

2) Halvdelen bruger ODF, den anden halvdel bruger OOXML. Et mareridt for borgere og myndigheder - dokumentudveksling bliver et mareridt.

 • 0
 • 0
#23 Peter Favrholdt

Side 65: flg. videnspersoner blev brugt i forhold til ODF og OpenXML:

Jens Christian Lauritzen, Chefkonsulent, Rigspolitiet Torben Stæregaard, It-chef, Kirkeministeriet Marianne Wier, Underdirektør, Microsoft Jasper Hedegaard Bojsen, Practise Manager, Microsoft Klaus Kristiansen, Solution Manager, IBM Søren Klostergaard Pedersen, Specialkonsulent IT- og Telestyrelsen

Jeg kender ikke nogen af ovenstående personer, men lidt hurtig regneri siger 2 fra Microsoft og 1 fra IBM... Jeg tror der har været en overvægt af pro-OpenXML "videnspersoner". Og så er resultatet vel som forventet.

 • 0
 • 0
#24 Michael Rasmussen

Jens Christian Lauritzen: http://66.102.9.104/search?q=cache:FeeQGL2-oZgJ:www.geoforum.dk/DWSDownl... Torben Stæregaard: Ingen hits på google? Søren Klostergaard Pedersen: ITST er notorisk pro Microsoft.

Så min opsummering: 4 pro EOOXML, 1 pro ODF samt 1 ukendt.

Da dette viser, at undersøgelsen ikke har haft en ligelig fordeling af videnspersoner vis-a-vis EOOXML og ODF, kan det kun betyde, at hele rapporten er et bestillingsarbejde, hvor konklusionerne allerede var skrevet på forhånd!

 • 0
 • 0
#25 Niels Elgaard Larsen

==

Jeg kan dog stadig ikke se hvordan det kan blive billigere at holde på begge heste, med mindre ODF-delen kun er for syns skyld.

Netop. Rapporten regner med at med to formater vil mellem 90 og 97 procent af alle dokumenter være i MS OOXML formatet, hvorfor der vil være behov for få manuelle konverteringer.

Hvis den fx havde regnet med at halvdelen af dokumenterne ville være i ODF og halvdelen i MS OOXML, ville det blive meget dyrere.

 • 0
 • 0
#26 Jørgen Elgaard Larsen

Som Niels skrev, regner rapporten med, at de fleste af alle dokumenter vil være i MS OOXML. Det er derfor, ODF ser ud til at være dyrest:

Rapporten om ODF går ud fra, at man efter 5 år vil have en situation, hvor 56% af alle dokumentudvekslinger vil foregå mellem myndigheder, som ikke benytter ODF internt. Derfor skal både afsender og modtager konvertere.

Rapporten tager ikke højde for, at MS Office kan understøtte ODF - eller at færre benytter MS Office.

Interessant nok viser rapporterne, at det for den enkelte myndighed vil være billigst, hvis man vælger ODF alene. Det ekstrapoleres så til, at det samlet vil være dyrere.

 • 0
 • 0
#27 Leif Lodahl

Det kan undre at rapporterne har så store udgifter til konvertering. Det er nemlig slet ikke nødvendigt (eller kun i begrænset omfang).

Pilotprojektet er igangsat, og et af konklusionerne fra det første møde var, at der stort set ikke er behov for konvertering af gamle dokumenter.

http://www.oio.dk/files/Referat_af_mode_200407.pdf

Side 3: Citat:"Med en enkelt undtagelse i deltagerkredsen er der generelt ikke planer om, at historiske filer skal konverteres – i hvert fald kun i et mindre omfang".

Med venlig hilsen Leif Lodahl

 • 0
 • 0
#28 Thomas Kjeldsen

Jeg har også lidt svært ved at se hvorfor konvertering af historiske dokumenter er så stor en opgave. Hvis man pdf'er alle arkiverede dokumenter så er den sag ude af verden, og hvor svært kan det lige være. For en sikkerheds skyld kan man jo gemme en kopi af originalerne og gemme en computer med det originale software, sådan at man kan finde det oprindelige dokument frem hvis det skulle blive nødvendigt.

Mon ikke den største hurdle bliver konvertering af eksisterende dokument-skabeloner?

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere