Nyt landspatientregister udskudt i fire måneder - presset af Sundhedsplatformen

Illustration: Das Büro
De danske regioner arbejder på højtryk for at blive klar til at bruge den nye version af landspatientregisteret. Nu bliver projektet forsinket i fire måneder, viser internt dokument.

Den nye version af landspatientregisteret (LPR3), bliver ikke klar til at gå i luften inden årets udgang, som det ellers fremgår af Sundhedsdatastyrelsens 2020-strategi, der blev lanceret i begyndelsen af 2017.

Det fremgår af et nyt internt dokument fra Sundheds- og Ældreministeriet, som Version2 er kommet i besiddelse af.

LPR3 skulle være gået i luften samtidig med den nye version af Sundhedsplatformen 3. november 2018, og som Version2 for nylig kunne fortælle, har projektet presset regionerne til det yderste.

Læs også: Nyt patientregister presser regioner: »Det er så kritisk, som det kan blive uden at knække«

Og nu er tidsplanen så endegyldigt skredet.

»Danske Regioner har på møde den 4. juli 2018 om aktuelle udfordringer og risici i implementeringen af LPR3 oplyst, at der er betydelig usikkerhed forbundet med realisering af den aftalte implementeringsplan, hvormed regionerne skal overgå til LPR3 primo november 2018,« hedder det i dokumentet fra Sundheds- og Ældreministeriet.

»Parterne er på den baggrund blevet enige om, at en hensigtsmæssig nu slutdato for overgang til LPR3 er 1. marts 2019.«

Landspatientregisteret er kritisk, fordi det blandt andet danner grundlag for økonomisk afregning mellem regioner, staten og kommuner.

Kan ikke nå både Sundhedsplatformen og patientregisteret

Projektet er mest presset i Regionerne H og Sjælland, fordi begge skal bygge den nye version af Sundhedsplatformen og løbende tilpasse den det nye landspatientregister, samtidig med, at det bliver udviklet.

Begge regioner har dog hidtil holdt fast i, at man ville nå den oprindelige deadline 3. november i år.

Version2 har de seneste uger forsøgt at få en kommentar fra Region H om projektet, og it-direktør Per Buchwaldt fra Region Sjælland henviser til Sundhedsdatastyrelsen, der er såkaldt »projektejer«.

Her fortæller styrelsens direktør, Lisbeth Nielsen, at det de to regioner med Sundhedsplatformen pressede særligt på for en beslutning, fordi de havde brug for afklaring, hvis de skulle nå at adskille LPR3 fra den opgradering af Sundhedsplatformen, de stadig arbejder på.

»Vi forlænger projektet med fire måneder for at være sikre på at få en god overgang til det nye landspatientregister. Det er en fælles vurdering, vi har foretaget sammen med regionerne.«

Det er ikke så længe siden, at regionerne sagde til mig, at de regnede med at nå det. Hvad har ændret sig i løbet af den sidste måned?

»Det var også vores forventning, at vi ville nå det. Men i sidste uge skete der blandt andet det, at region Hovedstaden og Region Sjælland, der jo samtidig skal gå over på den nye version af sundhedsplatformen, meldte ud, at det bliver svært at nå det hele.«

Version2 bringer i næste uge et interview med Pia Kopke, der er vicedirektør i Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT) i Region Hovedstaden, om LPR3-projektet.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (19)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#2 Louise Klint

Jo, integrationen mellem SP og Landspatientregisteret/LPR er meget væsentligt.

 1. juni forklarede Per Buchwaldt, der er it-direktør i Region Sjælland:

Hvis det nye Landspatientregister ikke når at blive klar, kan Sundhedsplatformen teknisk set godt bare indrapportere til det gamle register. Teknisk set. I praksis, forklarer Per Buchwaldt, vil det dog være katastrofalt, fordi regionerne snart skal i gang med at uddanne det kliniske personale i den nye version af Sundhedsplatformen. Og her er det afgørende, at man får uddannet dem i at bruge den version, der rent faktisk gælder. »Vi kan understøtte både LPR2 og LPR3 i SP2018, men efter sommerferien bliver eventuelle ændringer i tidsplanen vanskelige at håndtere,« siger han til Version2. »I det østdanske har vi mellem 45 og 50.000 brugere på Sundhedsplatformen, så når vi begynder at uddanne, skal det være i den version, der understøtter LPR3. Selvom vi rent teknisk kan begge dele, kan vi implementeringsmæssigt ikke håndtere usikkerhed efter et bestemt tidspunkt. Så skal vi vide, om tidsplanen holder, for ellers sætter vi gang i et tog, der bliver svært at rulle baglæns. Og vi risikerer at skabe stor frustration ude i organisationen.

https://www.version2.dk/artikel/nyt-patientregister-presser-regioner-saa...

 • 8
 • 0
#4 Anne-Marie Krogsbøll

Én ting er, at det er synd for både medarbejdere og borgere i øst - men har de øvrige landsdele ikke også gjort forberedelser op til LPR3, som der nu går ged i?

Mon ikke de er ved at være grundigt trætte af SP?

Hæstorp kan stadig ikke få digitalisering nok: https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/region-hovedstaden-dyr-medicin-b...

Ja - overskriften er letkøbt. Men hvad indebærer det i praksis? Endnu en opgave, som skal løses i det østlige sundhedsvæsen, samtidig med at man forsøger at redde kaosset efter SP? Det er tydeligt i indlægget, hvor tæt forlovet Hæstorp er med lifescience og industrien. Og man kan frygte, at man også på dette felt har ladet sig besnakke af dens lobbyister.

Hold dog for pokker en pause og få det, vi har allerede, til at fungere, inden man lader sig prakke endnu mere ny, dyr og meget kompliceret teknologi på. det er vel primært borgeres og patienters interesser, regionen skal varetage - i indlægget kunne man få indtryk af, at industriens interesser og egen prestige er det vigtigste.

 • 7
 • 0
#5 Mads Bendixen

Mon ikke de er ved at være grundigt trætte af SP?

Efter hvad jeg hører er det ikke kun SP der er skyld i dette. LPR3 projektet har selv været ramt af forsinkelser, bl.a. er specifikationerne ikke fastlåst endnu (eller er først blevet det for ganske nylig). Det gør at flere (ikke regionerne) der skulle integrere med LPR3, enten ikke er gået igang eller har stoppet arbejdet, fordi usikkerheden var for stor.

 • 2
 • 0
#6 Anne-Marie Krogsbøll

Efter hvad jeg hører er det ikke kun SP der er skyld i dette. LPR3 projektet har selv været ramt af forsinkelser, bl.a. er specifikationerne ikke fastlåst endnu (eller er først blevet det for ganske nylig).

Ok, tak for vigtig nuancering af problemstillingen, Mads Bendixen. Det gør jo en vis forskel. Jeg tog nok overskriften lidt for bogstaveligt.

Men jeg må så tilslutte mig Louise Klints og Magnus Jørgensens undren: " i sidste uge skete der blandt andet det, at region Hovedstaden og Region Sjælland, der jo samtidig skal gå over på den nye version af sundhedsplatformen, meldte ud, at det bliver svært at nå det hele.«"

Er denne nye krise - for det må det vel være - nået at bliver forelagt regionsrådet, eller tror de stadig, baseret på det akutte møde efter rigsrevisionsrapporten, at der er en plan? Nåede man at tage højde for denne nye situation på det akutte regionsrådsmøde? Har man en plan B?

 • 2
 • 0
#7 Thomas Watts

Størsteparten af Version2 kommentarspor (med rette): Der er ikke brugt tid og ressourcer nok på Sundhedsplatformen, og man skulle have taget sig tid til at gøre det rigtigt.

RegH: Nu bruger vi noget ekstra tid med det her, fordi vi vurderer der er for høj risiko ellers.

Version2 kommentarspor: Det er for dåååårligt, at de ikke kan nå det til politisk aftalt tid.

;)

 • 2
 • 4
#8 Anne-Marie Krogsbøll

Thomas Watts:

Det, der er for dårligt, er ikke, at man udsætter, hvis det er nødvendigt (det er kun godt) - men at man ikke har forudset denne situation, og at det, vi nu hører, giver dårligt mening ift. det, der tidligere er meldt ud.

Man har tidligere meldt ud (se kommentarer ovenfor), at man var nødt til at igangsætte LPR3 til tiden, for ellers ville det kollidere med implementeringen af den nye version af SP, og det ville give uoverstigelige problemer. Nu ser det ud til, at man netop i stedet vil gøre det, som man for en uge siden sagde ikke kunne lade sig - med mindre jeg misforstår det .

Det er da til at blive rundtosset over, og gør, at man bliver meget bekymret for, hvad der nu sker, og om der med denne udsættelse så faktisk er styr på noget som helst. I mine ører lyder det ikke sådan - kan tage fejl. Men lyder det ikke mere som om, man nu ikke aner, hvad man skal gøre?

 • 7
 • 1
#9 Thomas Watts

Heldigvis.

Det fokus, der er kommet på SP på politisk niveau gør, at man (endelig) tager til efterretning at tidsplaner og ressourcetildeling ikke har været realistisk ift. opgaven.

Det betyder selvsagt, at aftaler baseret på disse urealistiske planer nu falder, og det kan da naturligvis godt virke som om, der er total forvirring.

Men jeg tror ikke du skal se det som bekymrende, snarere tværtimod.

Nu kommer der en hårdt tiltrængt dosis virkelighed. Det giver så noget kaos i de tidligere planer, for der er mange, mange afhængigheder. Men de tidligere planer burde aldrig have set ud, som de gjorde, og det er kun godt, at man ærligt tager fat på at gøre noget med hold i virkeligheden.

Fingers crossed for denne omgang... positiv hat på, her :)

 • 5
 • 2
#12 Thomas Watts

Ja enig... det er lidt (meget) for meget Groundhog Day.

Men i det mindste glædes jeg over, når projekter tør sige fra. Det er en mangelvare i det offentlige imho.

Og tjah, hvis jeg havde løsningen på problemet, stod der flere penge på min slunkne bankkonto, er jeg ret sikker på :p

 • 1
 • 0
#13 Claus Petersen

Men lyder det ikke mere som om, man nu ikke aner, hvad man skal gøre?

Det tror jeg du har så evig ret i.

Man troede man købte en hyldevare (SP) der kunne erstatte en anden hyldevare (CIMT-Infrastruktur, de gamle systemer), der efterfølgende kunne lukkes. Man kan ikke lukke de gamle systemer ned da SP har snablen nede i rigtig mange af de gamle systemer og som i denne forbindelse måske er blevet endnu mere kritiske.

På et ekstra ordinært møde i forretningsudvalget 28-06-2018, beslutter man bl.a.

" b) at regionens IT-ressourcer skal omdirigeres til at løse opgaver/problemer i Sundhedsplatformen med fuld kraft, og at administrationen redegør for, hvordan de omlægger IT-kompetencer til at løse SP-problemerne" Jeg gad godt vide hvor de skal komme fra. for der er ikke nogen på Borgervænget der kan løfte den opgave.

Så jeg tror også det er stilhed før panikken, man står med store "udfordringer" i SP, man har lovet at lukke de gamle systemer ned og spare personale, derfor en outsorcing øvelse der skal sende regningen på de gamle systemer videre til hospitalerne, selvom de allerede betaler for den ydelse.

Det er resultatet af, ikke at have det for nødende kendskab til den virksomhed man er leder af, ledelsen i CIMT har fejlet "Big Time" Bossen er jo også ved at blive fritstillet, så hans åremål ikke kommer i fare LOL

Det bliver spændende at følge og krydser fingre for Hospitaler og deres personale

 • 6
 • 0
#15 Anne-Marie Krogsbøll

Det, der kan undre mig, er, at Hæstorp alligevel har tid til at udklække nye eksperimenter med en af en eller anden grund unavngiven "privat partner" (se min kommentar med link ovenfor). Skulle man ikke forvente, at alle kræfter på regionsgården nu blev på deres kontorer og koncentrerede sig om at i fælleskab finde en løsning på den kæntrede skude? I stedet har jeg indtryk af, at hun farer rundt på konferencer og møder med lobbyister o.l.. Det er bekymrende, synes jeg. Jeg får en fornemmelse af, at man stadig i den politiske regionstop mener, at den mindre prestigefyldte opgave med at rette op på SP er parkeret hos embedsfolk, og at man derfor godt selv kan fise rundt om finde på nye sjove og prestigegivende projekter. Jeg fatter i hvert fald ikke, at man har haft tid (og råd) til at udklække det nævnte nye prestigeprojekt midt i SP-stormvejret.

 • 5
 • 0
#16 Anne-Marie Krogsbøll

"Ekstraordinært møde i forretningsudvalget den 28. juni 2018"

Men er dette nye problem ikke endnu nyere? Fra artiklen: "Men i sidste uge skete der blandt andet det, at region Hovedstaden og Region Sjælland, der jo samtidig skal gå over på den nye version af sundhedsplatformen, meldte ud, at det bliver svært at nå det hele.«"

Og i det citat, som Louise Klint har lagt ind ovenfor, lyder det som om, man d. 28/6 stadig satsede på den gamle tidsplan.

 • 2
 • 0
#17 Jesper Frimann

Så jeg tror også det er stilhed før panikken, man står med store "udfordringer" i SP, man har lovet at lukke de gamle systemer ned og spare personale, derfor en outsorcing øvelse der skal sende regningen på de gamle systemer videre til hospitalerne, selvom de allerede betaler for den ydelse.

Og så sender vi lige de gamle hjem til kommunen, til en delvist brugerbetalt ordning.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/aeldre-skal-betale-indlaeg...

Det er det man kalder win win..

// Jesper

 • 6
 • 0
#18 Louise Klint

Selvfølgelig er det godt. Selvfølgelig er det positivt med realisme og rettidig omhu. (At tidsplanen justeres, frem for at grundstøde skuden 3. november).

Min egen kommentar i morges gik på, at det er en meget lang periode med evindelig omstilling og problemer. Med et genstridigt og dysfunktionelt arbejdsredskab, der hele tiden ændres, er upålideligt eller ikke understøtter den enkeltes arbejde, som det bør.

Pt. har hospitalerne gået på krykker siden maj 2016 (hvor SP gik i luften).

Når LPR3 kommer, nu til marts 2019, nærmer vi os de 3 år for Herlev/Gentofte Hospital, 2 år og 4 måneder for Rigshospitalet og 2 år for resterende hospitaler i Region H. Det er lang tid at køre med grus i maskineriet.

For en medarbejderstab, der dagligt arbejder under stort arbejds- og tidspres. Hver dag. Det er noget, der slider på folk.

 • 5
 • 0
#19 Jens Carsten Hansen

Pt. har hospitalerne gået på krykker siden maj 2016 (hvor SP gik i luften).

Når LPR3 kommer, nu til marts 2019, nærmer vi os de 3 år for Herlev/Gentofte Hospital, 2 år og 4 måneder for Rigshospitalet og 2 år for resterende hospitaler i Region H. Det er lang tid at køre med grus i maskineriet.

For en medarbejderstab, der dagligt arbejder under stort arbejds- og tidspres. Hver dag. Det er noget, der slider på folk.

Fuldstændig enig, og SP-kontrakten med Epic løber frem til udgangen af 2021. Det er svært at forestille sig, at sundhedspersonalet kan holde til 3½ år mere med SP.

Så vidt jeg kan bedømme, vil problemerne kun vokse med tiden, og få flere og flere til at forlade den synkende skude (er det henad 300 læger der p.t. har sagt op pga. SP?)

Lægen her sagde op, og det nøjagtig med henvisning til, at SP gjorde hans daglige arbejde for besværligt: https://www.tveast.dk/artikel/overlaege-siger-op-skraemmende-vaere-noedt...

Der er flere, som har skrevet artikler om at 'trække stikket på Sundhedsplatformen', men jeg tvivler ærligt talt på, at der om 3½ år overhovedet er noget at trække stikket på. Hvis tilstrækkelig mange siger op eller på anden måde ikke vil arbejde med SP, falder Region Sjællands sundhedssystem simpelthen fra hinanden.

Gad vide, om kontrakten med Epic siger noget om dén problemstilling?

 • 2
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere