Nyt ejendomsvurderingssystem udsættes: Frygt for ulovlig sagsbehandling af borgernes ejendom

Illustration: H. Mølsted
1,7 mio. nye ejendomsvurderinger kommer ikke i 2019 som hidtil planlagt, men først endeligt i 2020. Det skyldes at et sagsbehandingssystem i det nye store vurderingssystem til 1,2 mia. kroner volder kvaler.

Udviklingen af det store it-projekt bag nye ejendomsvurderinger til i alt 1,2 milliarder kroner er forsinket. Derfor bliver de nye endelige ejendomsvurderinger om 1,7 mio. ejendomme ikke udsendt i til næste år, men først i 2020. Frygten er ellers, at vurderingerne ikke ville være juridiske holdbare.

Det fremgår af en meddelelse fra Skatteministeriet.

»Skatteministre før mig har sat store it-systemer i drift, før de var testet ordentligt igennem, og man var sikker på, at de virkede. Den fejl ønsker jeg ikke at gentage, men derimod tage ved lære af! Danskerne skal have bedre og mere gennemskuelige vurderinger, og jeg vil være på fuldstændig sikker grund, før vi sender juridisk bindende vurderinger til ejerne af alle 1,7 mio. ejerboliger,,« siger skatteministeren ifølge meddelelsen.

Læs også: Nyt system til ejendomsvurdering skal i brug 1. januar: Medarbejderne aner intet om det

Helt konkret er det udviklingen af det endelige sagsbehandlingssystem til at understøtte de nye vurderinger, der har sat en bremse på projektet.

Ministeriet understreger, at det skal sikres, »at hver enkelt boligejers sag kan håndteres på en sikker og ensartet måde af Vurderingsstyrelsen. Der er således en række risici ved at fastholde den hidtidige plan, herunder risiko for, at sagsbehandlingen ikke vil være juridisk holdbar.«

Rulles ud i etaper

Som det vil være nogle Version2-læsere bekendte, blev den automatiserede gældsinddrivelse med Skats skandale-projektet EFI sat i bero i 2015, fordi Kammeradvokaten påpegede, at der var tvivlsom lovhjemmel til noget af det systemet gjorde.

Konsekvensen af forsinkelsen af det nye ejendomsvurderingssystem er, at skatteministeren forlænger de nye ejendomsvurderinger med flere etaper, således at der i 2019 alene udsendes vejledende vurderinger, mens de juridisk bindende vurderinger udsendes i etaper fra midten af 2020 og frem. I forlængelse heraf udsendes erhvervsvurderinger.

»[Vi] starter dialogen med boligejerne op tidligt, ligesom vi bliver vigtige erfaringer rigere, inden vi i 2020 løbende sender de bindende vurderinger på gaden. Jeg har truffet beslutningen med åbne øjne, fordi det er en bedre og mere sikker måde at rulle det nye vurderingssystem ud på,« lyder det fra ministeren i medddelelsen.

Udmeldingen om it-forsinkelen og dermed forsinkelsen af de nye ejendomsvurderinger kommer efter et møde med partierne bag forliget om det nye ejendomsvurderingssystem.

Systemet kom første gang i søgelyset for problemer med udviklingen i juni 2017, hvor Rigsrevisionen konkluderede, at økonomistyringen var alt for ringe.

»Skatteministeriet ikke har haft en tilstrækkelig tæt opfølgning på økonomien i udviklingen af det it-system, der skal understøtte ejendomsvurderingerne,« lød det dengang i en beretning.

Læs også: Hård kritik fra Rigsrevisionen: For ringe styring i Skatteministeriet af nyt stort it-system

'Udviklingen er langt'

Skatteministeriet påpeger samtidig, at arbejdet med at udvikle et nyt og bedre vurderingssystem er langt.

»Blandt andet er første del af selve it-systemet udviklet, testet og idriftsat, ligesom udviklingen af den nye vurderingsportal – borgernes samlede online indgang til de nye ejendomsvurderinger – forløber planmæssigt. Derudover er en stor del af de data, som ligger til grund for beregningen af de nye vurderinger, indsamlet. Eksempelvis er der indsamlet cirka 1,3 mio. såkaldte skråfotos af huse og gader, som styrker datagrundlaget bag de nye vurderinger,« lyder det.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (4)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#1 Hans Nielsen

Denne regering har da aldrig stoppet noget, hverken overvågning eller andet lovgivning, bare forde det kunne være ulovligt.

Tror mere de er bange for denne "skatteforhøjelse" som sikkert ville være fuld af småfejl, lige op til et valg ?

  • 6
  • 0
#2 Christian Nobel

.. hvordan kan et system til vurdering (der er vel primært tale om registrering ganget med en eller anden arbitrær logaritme) koste 1.700.000.000 kr?

Og det er så bare selve systemet, men der skal vel også bruges for nogle Villyarder kr. i arbejdstid med at hælde data ind.

Jeg fatter simpelthen ikke at man kan lave så dyre systemer.

  • 4
  • 1
#4 Knud Larsen

Skatteministeren har for anden gang udskudt det såkaldt nye ejendomsskattesystem, så nye vurderinger tidligst kommer ud til borgene fra juli 2020. Det tidligste er deraf angivet til 2021 og med den voldsomme ophobning af fejl siden 2009 (2011 var generel ubegrundet opskrivning på 49%) vil blive helt enorm. Folketinget besluttede at stoppe foretagelse af vurderinger årligt i strid med loven om, at det skal ske hvert andet år. Dette har ikke afholdt vurderingsstyrelsen fra at opvurdere utallige ejendomme i omegnen af 300.000 styk. [Skatteborgeren kan ikke have tillid til politikkere der først vedtager et stop for vurderinger, og så gør det modsatte] De over 730.000 situationer fra 2011 og frem er totalt frosset og afvist på løgnagtigt og usagligt grundlag. I mellemtiden vokser bunken af mulige fremtidige klagesager år for år. En meget stor del af disse vil aldrig blive realitetsbehandlet, fordi man også har besluttet at diskrimere afdøde borgere. Med 50.000 døde om året akkumuleres der ca . 550.000 siden 2011 og frem til 2020. heraf skønnes 60% at have en bolig, der kan være berørt altså 330.000 diskrimineringer. Det er derfor indlysende, at Skat nu tjener på at udskyde færdiggørelsen dels opkræves for høje skatter allerede indtil vurderingen, dels afskæres en større og større procentdel af hele den potentielle mængde fra en klagebehandling og tilbagebetaling. Ikke siden Scharla sagen om den sociale pension er en så stor gruppe blevet diskrimineret af Folketingets autoriserede ulovligheder.

  • 1
  • 1
Log ind eller Opret konto for at kommentere