Ny statistik: 44 procent af danskere over 65 bruger aldrig internettet

44 procent af de danske pensionister har aldrig været på internettet. Læs hvorfor en ekspert mener, det ikke er et problem for regeringens digitaliseringsstrategi.

De positive nyheder først: 98 procent af alle par med børn har adgang til en pc i hjemmet. En fremtid, hvor hele den kommende generation er såkaldt digitalt indfødte, synes altså sikret.

Tallet stammer fra Danmarks Statistiks seneste opgørelse med titlen 'It-anvendelse i befolkningen 2011', der tager temperaturen på danskernes it-parathed.

Leder man efter mere negativt orienterede nyheder, rettes fokus hurtigt mod de ældre.

Hvor 95 procent af danskerne under 65 har en computer derhjemme, er det tilsvarende tal for befolkningen over 65 nede på 60 procent.

4 ud af 10 pensionister har altså ingen pc, og endnu lavere bliver tallet, når Danmarks Statistik opgør, at 44 procent af pensionisterne aldrig bruger internettet.

Regeringen har en strategi om at gøre al kommunikation med det offentlige digital, og ovenstående statistik kunne ved første øjekast godt se ud til at kaste grus i maskineriet. Men professor Kim Normann Andersen fra CBS, der blandt andet forsker i offentlig digitalisering, mener ikke, det er så slemt fat.

»Man kan se, at udviklingen over de seneste år går i den rigtige retning, og allerede nu ligger statistikkerne jo pænt inden for målsætningen om, at 80 procent af kommunikationen skal være digital i 2015,« siger Kim Normann Andersen til Version2.

Han anerkender dog, at de ældre vender den tunge ende nedad.

»Der er stadig en bekymring om den ældre gruppe. Og man skal jo også huske på, at spørgsmålet: "Har du brugt en pc de seneste tre måneder?" kan dække over to vidt forskellige ting, alt afhængigt af om du spørger en 18-årig eller en 85-årig,« siger Kim Normann Andersen.

Men du er ikke nervøs på regeringens vegne ved at slippe 'Lov om Digital Post' løs på en befolkning, der rent it-mæssigt ser sådan ud?

»Nej. De har tænkt over rækkefølgen og taget de lavthængende frugter først. Og så er det fantastisk interessant, at man accepterer tankesættet med, at borgeren selv er medansvarlig for at løse de tekniske barrierer, der måtte opstå,« siger Kim Normann Andersen og henviser til, at it-analfabeterne i udgangspunktet skal hjælpes enten af kommunen eller deres familie og venner, så de alligevel kan klare opgaven.

Til at illustrere pointen nævner han statistikken, der viser, at 62 procent af de ældre ikke kommunikerer elektronisk med det offentlige:

»Men de fleste af dem kan jo sagtens finde ud af at bestille billetter eller søge information om sundhed. Så om det er, fordi de er for godt vant til personlig borgerbetjening, eller om det er dårlige selvbetjeningsløsninger, skal jeg ikke kunne sige. Men måske handler det ikke så meget om kompetence, men mere om vilje.«

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (19)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#3 Nicholas Colding

Gisp! Jeg orker ikke al den aftenskole undervisning. Hvis de kommunale net-løsninger virker på en iPad, ville jeg mene det er det letteste sted at starte. Eller med en Android tablet naturligvis.

 • 0
 • 1
#4 Jesper Overgaard

Man skal huske, at gruppen af danskere over 65 år er en meget stor og forskelligartet gruppe. Mange af de 65-70 årige har således været vant til at anvende computere.

Det resulterer fx i, at over 60% af de kommende pensionister søger digitalt i den kommune, hvor jeg arbejder. Andre kommuner har lignende gode erfaringer.

I forhold til at øge it-kompetencerne gør mange frivillige organisationer, som fx Ældre Sagen et stort og godt stykke arbejde med kurser, datastuer o.lign. Det handler nemlig ikke bare om offentlig digitalisering, men også om fortsat at kunne være en aktiv medborger og deltage i den offentlige debat.

 • 1
 • 2
#5 Gert Madsen

"Og så er det fantastisk interessant, at man accepterer tankesættet med, at borgeren selv er medansvarlig for at løse de tekniske barrierer, der måtte opstå"

Det er nemlig helt rigtigt set. Hvis der sker fejl hos DanID, eller E-Post, så er borgeren gjort ansvarlig for det. Det er i allerhøjeste grad fantastisk at man skulle se det i et land der påstår sig frit og demokratisk.

 • 9
 • 1
#7 Allan Astrup Jensen

En sådan undersøgelse er usikker. Mange mennesker inklusive undertegnede siger altid nej til at deltage i sådanne forbrugerundersøgelser. Det er sikkert rigtigt at mindre end halvdelen af den ældre befolkning har en PC, men selvom man har en PC er det ikke sikkert, at man kan bruge den så rutineret som myndighederne forlanger, samt tid eller evne til at læse de lange vejledninger. Selvom jeg selv bruger PC dagligt i mit arbejde er der masser af ting, jeg ikke kan finde ud af, og har fx netop måtte stoppe som submission editor for et fagligt tidskrift, fordi det digitale system, som det hele kører på, er for kompliceret og koster for meget tid, hvis man kun bruger det af og til. Det samme er tilfældet med de offentlige systemer. Forleden irriterede det også mig på skat.dk, at man ikke kan knytte kommentarer til de ændringer, man gør i Årsopgørelsen og ikke kan snakke med nogen om det, og når Skat uden forklaring ikke accepterer ændringen. Mange yngre med PC kan heller ikke bruge digitaliseringen, som forventet af digitaliseringseksperterne, og nogle har kun smart phones, som ikke er velegnede til at læse og rette større ting som fx. årsopgørelsen, så det får de måske ikke gjort. Hvis man hele tiden skal have hjælp af familie og venner mistes også fortroligheden, og muligheder for identitets tyveri fremmes. Og kan myndighederne forlange at alle skal have mindst en besøgsven? Myndighederne kører for hurtigt frem med digitaliseringen, fordi de fejlagtigt tror det kan spare mange penge. Man overvurderer mange menneskers kapacitet, viden og interesse for IT, og mange ting kan ikke klares ved et kryds i et digitalt skema, man er ofte nødt til at snakke med en person eller sende en email, men det kan vanskeligt lade sig gøre nu. Ligesom med mange andre initiativer politikerne sætter i værk i disse år, så glemmer de at holde jordforbindelsen og sætte sig ind i almindelige menneskers liv. De lever i et elfenbenstårn! Og digitaliseringsfortalerne er irriterende arrogante og bedrevidende.

 • 3
 • 1
#10 Carsten Stenberg

Der er 56% der er i stand til digital selvbetjening, som gør det muligt at frigive ressourcer til at hjælpe de 44%.

Men det er netop ikke folketingets strategi, at forbedre flytte eller forbedre servicen, men at netop at forringe den for at sparer penge.

Den afsluttende bemærkning:

Men måske handler det ikke så meget om kompetence, men mere om vilje

... siger mere end noget andet, hvilken arrogance embedsmændene og et flertal af politikere er i besiddelse af.

 • 3
 • 1
#12 Allan Astrup Jensen

@PeterBinderup Digitaliseringen skal spare penge ved at fyre medarbejdere og spare porto og papir. Det er jo klart for alle. Dengang med pantebrevene fyrede man som bekendt folk inden systemerne kom til at virke, og det kom til at koste. Det gjorde man også med skattevæsenet, og det gør man fortsat med andre systemer. Heldigvis for dig er aben endnu ikke landet på dit bord. Men der er en forskel, pantebrevsystemet er for professionelle, som har viden og indsigt, mens mange andre systemerne er tvunget ned over hele befolkningen, der ikke alle har forudsætninger for at være med. Ligesom i sportsgrene kan man byde professionelle mere end amatører og tilskuere.

 • 1
 • 1
#13 Anonym

@Allan

Hvad er løsningen så? Skal vi bare lade være med at digitalisere? Skal vi blive ved med at opretholde et højt, og ikke mindst ineffektivt, offentligt forbrug? Skal vi fortrinsvist bede borgerne om at møde op personligt i borgerservice for at ordne ting, som de lige så nemt kan klare derhjemme?

Jeg syntes at det ville være direkte samfundsskadeligt hvis man ikke digitaliserede der hvor man kan, og samtidig sørger for at de som ikke er "digitaliserbare" stadig kan anvende de traditionelle kanaler (som kattelemmen hvor man kan blive fritaget for elektronisk post fra det offentlige). Vi skal selvfølgelig ikke tabe de ældre, de it svage eller de socialt udsatte, men her ser jeg digitalisering som én mulighed for at frigøre nogle ressourcer i retningen af at hjælpe dem.

 • 1
 • 0
#14 Gert Madsen

"Jeg syntes at det ville være direkte samfundsskadeligt hvis man ikke digitaliserede der hvor man kan"

Jeg synes det ville være direkte samfundsskadeligt, hvis man ikke sørger for at lave en interessentundersøgelse og forretningsplan inden man sætter et digitaliseringsprojekt igang. Og vel at mærke tager konsekvensen af resultatet.

 • 1
 • 0
#16 Claus Just Rasmussen

Ligesom med mange andre initiativer politikerne sætter i værk i disse år, så glemmer de at holde jordforbindelsen og sætte sig ind i almindelige menneskers liv. De lever i et elfenbenstårn! Og digitaliseringsfortalerne er irriterende arrogante og bedrevidende.

Her i kommunen stilles computer til rådighed hvis man tropper op. Jeg formoder (og forventer) at personalet ligeledes træder hjælpende til hvis der er behov for det. Personer med behov for hjælp kan dermed få den nødvendige hjælp - ligesom man kunne "i gamle dage" hvis der var behov for det. Det synes jeg er en fin løsning.

Forhåbentligt effektiverer vi samtidigt tingene, hvilket er nødvendigt hvis vores konkurrenceevne ikke skal gå helt i fløjten.

@Peter B: Ganske enig! @Gert M: Jep, vi har ikke brug for flere IT-skandaler.

 • 1
 • 0
#17 Frank Skibby Jensen

"Og så er det fantastisk interessant, at man accepterer tankesættet med, at borgeren selv er medansvarlig for at løse de tekniske barrierer, der måtte opstå,« siger Kim Normann Andersen"

Ja - mindblowing tankesæt der: Borgeren har selv ansvaret - så er det jo på plads.

Bekymrende holdning der indtages der...

 • Og så er der altså stadig borger-grupper som ikke lige under videre kan møde op på det kommunale servicecenter f.eks funktionsnedsatte borgere og ældre på plejehjem:
 • Regner man/k med at den kommunalt-ansatte SSH (Social og sundhedsHJÆLPER) skal ordne HR og Fru Jensen's digitale affærer med kommunen og offentlige myndigheder kan man/k godt tro om igen: Det har personalet ikke ressourcer til - de løber rundt i forvejen, og der bliver ikke ligefrem glæde i personalegruppen (jeg har selv været SSH...) når en medarbejder skal tages ud af "rullen" for at eskortere HR eller Fru. Jensen op på det kommunale borgerservice-center.

Landets kommuner vil da elske at kunne tørre de digitale opgaver af på familien eller frivillige.

 • At forestille sig at kommunalt aktiverede borgere skulle løse opgaven vil kommunerne da også elske: - Billigt og de er ikke ansat på en overenskomst.

 • Så hvad vil kommunerne stille op med denne borger- og brugergruppe (funktionsnedsatte borgere/Ældre på plejehjem/ældreboliger) og NemId ect..???

 • 1
 • 0
#18 Allan Astrup Jensen

@binderup Jeg er ikke imod digitalisering, kun imod tvangsdigitalisering. Hvis digitalisering og NEM-ID kun er et tilbud til dem der kan og vil, så er det i orden. Det er så muligt om 10-20 år at måske 90% er kommet med. Problemet er nok at kun hvis alle er med fra starten af giver det de lovede besparelser, hvis begge systemer skal fungere bliver det sikkert dyrere, fordi digitaliseringen betyder at det bliver lettere for dem der kan at kontakte myndighederne, som får en regn af hurtige henvendelser. Det svarer til forskellen på situationen før og efter emails er blevet almindelige. Vi sender mange flere beskeder end før og til flere, så vi får meget mere at lave og mere stress. Det er jo snart sådan at mindst halvdelen af arbejdsdagen går med at besvare eller sende emails. Den tid mangler vi til andre ting. Hvis digitaliseringen skal fungere er der derfor brug for flere medarbejdere i kommunerne end nu, men det er der jo ikke råd til! Det er sådanne aspekter, som burde undersøges inden ,man går så radikalt til værks. Små velovervejede skridt er altid bedst, nå man bevæger sig ind i ukendt land!

 • 0
 • 0
#19 Søren Skaarup

Hvis der er borgere der - uanset af hvilken grund - føler at der er afskåret fra at være fuldgyldige medlemmer af samfundet fordi de ikke har adgang til nettet eller ikke får tilstrækkeligt ud af bruge det, så er det et problem, for den enkelte borger og for samfundet. Hvis der er borgere der - uanset grund - gerne ville betjenes sig selv med det offentlige men føler at deres kompetencer ikke slår til eller deres behov ikke bliver opfyldt digitalt - så er det er problem, mest for myndighederne, mindre for borgerne.

Men hvis der er ældre borgere som sjældent er i kontakt med det offentlige på områder hvor selvbetjening giver mening og som i øvrigt klarer sig fint uden IT ... så er det ikke noget problem. Når man er kommet igennem de omvæltninger der sker i den periode hvor man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, så falder behovet for kontakt med kommunen i bureakratisk øjemed (heldigvis) markant for de fleste. Så "kører det bare" som mange af dem siger.

Så, de ældre er ikke det store problem i forhold til digitaliseringe. Det er der imod den unge håndværker som ikke kan hitte ud af det offentlige på nettet og føler sig dum hver gang han prøver. Han kan få behov for det offentlige mange gange siden i livet og er han ikke digital der - eller føler han det rigtigt ubehageligt og nedværdigende at være det, så er DET et problem. Eller førtidspensionisten som jævnligt har ærinder med det offentlige og vil have det mange år endnu, men hvis problemer går på tværs af den traditionelle silotænkning og som derfor har svært ved at bruge de (silotænkte) offentlige løsninger.

De ældre er talstærke og velrepræsenterede, både organisatorisk og politisk. Derfor fylder de så meget - og meget mere end de reelle problemer berettiger. De grupper der virkeligt har problemer, som fx. de læsesvage, de "bureakratifremmede", kontanthjælpsmodtageren og førtidspensionisten. Dem er der ingen der repræsenterer og derfor fylder de meget lidt debatten (bliver ofte slået sammen under den ubehagelige og misvisende etiket "de svage") - men det er DEM der får de store problemer med digitaliseringen

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere