Ny ejer af familedomæne: Urigtige oplysninger om forlig

22 kommentarer.  Hop til debatten
Flere af de oplysninger, som fætteren i en opsigtsvækkende familiestrid i et domænenavn kom med, er urigtige, lyder det fra kusinen, der hev fætteren i retten. Retssagen endte med et forlig og 500 kroner for køb af domænerne.
31. maj 2013 kl. 11:21
errorÆldre end 30 dage

Torsdag skrev Version2 om en flere år lang familiestrid om retten til domænet bale.dk.

Dagen før endte sagen med et forlig, efter at advokat Marianne Kallesøe Bale havde indbragt sin fætter Ulrich Kallesøe Wester Bale for Sø- og Handelsretten som konsekvens af, at domæneklagenævnet havde afgjort en klagesag til fætterens fordel.

Torsdagens artikel byggede kun på oplysninger fra fætteren, da Marianne Kallesøe Bale adspurgt til sagen tidligere havde skrevet i en mail til Version2, at hun ikke ville udtale sig om interne familieanliggender eller offentligt tilkendegive sine holdninger til fætterens argumenter eller ageren hverken før eller efter rettens afgørelse.

Efter publicering af artiklen er Version2 blevet kontaktet både af Marianne Kallesøe Bale og hendes advokat, Søren Wolder Knudsen. Begge anfører, at flere af de påstande, Ulrich Kallesøe Wester Bale er kommet med, ikke holder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Blandt andet fortalte Ulrich Kallesøe Wester Bale til Version2, at kusinen ikke var interesseret i at betale 500 kroner for domænerne, og at det derfor var hendes advokat, der af egen lomme måtte betale. De 500 kroner svarer til lidt mere end de ni års domæneafgift, fætteren har betalt for domænet.

Men det har ikke noget på sig, lyder det fra både kusinen og hendes advokat, der understreger, at Marianne Kallesøe Bale selv betalte de 500 kroner.

Ulrich Kallesøe Wester Bale sagde også til Version2, at han mente, han havde en god sag. Han havde nemlig vundet sagen i domæneklagenævnet, og flere af hans argumenter var ifølge ham selv så stærke, at sagen stod til at falde ud til hans fordel.

Det er Marianne Kallesøe Bale uenig i. Hun mener nemlig, at forudsætningen for klagenævnets afgørelse var forkert - og det var netop derfor, hun valgte at hive fætteren i Sø- og Handelsretten.

I afgørelsen fra domæneklagenævnet fremgår det, at domæneklagenævnet blandt andet lægger til grund for afgørelsen, at fætteren brugte domænet til e-mail-adresser for slægten Bale og herudover, at siden er blevet brugt af Ulrich Kallesøe Wester Bale til forskellige projekter og testsider i tilknytning til hans uddannelse.

I afgørelsen fra domæneklagenævnet fremgår det, at nævnet ikke havde grund til at betvivle påstandene. Men i Sø- og Handelsretten måtte fætteren under afhøringen erkende, at disse ting ikke passede, skriver Marianne Kallesøe Bale i en mail til Version2:

»Afhøringen af sagsøgte viste, at sagsøgte (Ulrich Bale, red.) har givet urigtige oplysninger til Domæneklagenævnet og at præmisserne for Nævnets interesseafvejning er forkerte. Sagsøgte erkendte under strafansvar, at han ikke - i modstrid med tidligere oplysninger - hoster familiens medlemmer på bale.dk. Derudover blev samtlige andre oplysninger om domænets brug til undervisningsformål tilbagevist som udokumenterede,« skriver Marianne Kallesøe Bale og fortsætter:

»Sagsøgte udtalte afslutningsvist, at han ligeså vel kunne bruge et af sine andre domæner, men at sagsøger (Marianne, red.) bare ikke skulle have bale.dk.«

Derfor mener Marianne Kallesøe Bale, at det efter partshøringerne, der var foregået under strafansvar, stod klart, at den juridiske interesseafvejning efter domænelovens §12 ville falde ud til hendes fordel.

I domænelovens §12 fremgår det, at man som registrant ikke må registrere og anvende domæner i strid med god domænenavnsskik.

Marianne Bale understreger, at retssagen var et udtryk for, at hun gerne ville have en dom afsagt, fordi hun mener, at domæneklagenævnets afgørelse bygger på forkerte oplysninger. Men det er ifølge hende ikke ensbetydende med, at hun ikke indgik forliget med sin gode vilje.

22 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
20
3. juni 2013 kl. 10:31

Jeg er uenig i at man ikke kan bedømme et firma inden man handler der, og ikke må bedømme det baseret på viden andet sted fra, så længe at oplysninger er korrekte. Hvis et sko/tøjfirma firma bruger børnearbejde vil jeg da også have lov til at "svine" firmaet til på Truspilot, for at advare køber om dette. Så kan man selv selv tage stilling til dette, om man vil støtte børnearbejde, eller en efter min mening umoralsk adfærd på nettet. Hvis så anmeldelsen har link og henvisninger, har en mulig køber jo selv mulighed for at tage stilling. Nogen gange har man jo brug for en letter anløben advokat, ikke her med hentydet at jeg mener at Ulrich Kallesøe Wester Bale er det.

Men hvorfor køber hun ikke bale.xxx, det er frit og hun har jo lige udstillet sig LOL

19
2. juni 2013 kl. 02:18

er blevet brugt af Ulrich Kallesøe Wester Bale til forskellige projekter og testsider i tilknytning til hans uddannelse.

Derudover blev samtlige andre oplysninger om domænets brug til undervisningsformål tilbagevist som udokumentered

Okay, så han skal simpelthen dokumentere at der har lagt projekter på den som han har benyttet i forbindelse med sin uddannelse? Måske det bare er mig, men de test sider jeg har på mit domæne ryger da så snart jeg er færdig projektet..

That being said, så må jeg vel hellere oprette et firma med mit efternavn så der ikke kan komme nogen at fratage mig retten til det domæne, vil være ret ked af at miste min e-mail adresse...

14
31. maj 2013 kl. 14:34

Jeg er her enig i Morten K. Thomsen's kommentar.

Jeg syntes der ligger et problem i at man, - ud fra en mediemæssig dækning, - og ikke egne erfaringer, bruger Trustpilot. Jeg håber at Trustpilot vil slette indlæg der ikke er baseret på personlige erfaringer, for ellers bliver produktet utroværdigt.

Når det er sagt, syntes jeg at Advokatfirmaet har ageret uetisk, men igen er det baseret på 3 parts erfaringer, så det må være med dét forbehold.

13
31. maj 2013 kl. 14:21

Giv din mening til kende om Bale "advokaten" på

Uden at blande mig i, hvem der har ret i hvad, og hvem man i øvrigt har sympati for, synes jeg rent personligt, at den slags 'meningstilkendegivelser' udvander hensigten med et site som Trustpilot.

Eller som Trustpilot selv skriver i deres retningslinjer:"Alle anmeldelser skal nøje afspejle din egen førstehånds købsoplevelse. Koncentrer dig om at beskrive det relevante i din købsoplevelse, herunder (men ikke begrænset til) købsprocessen, levering og kundeservice."

Faktisk kan man ifølge Trustpilots vilkår og betingelser endda blive holdt økonomisk ansvarlig for de tab, Bale Advokater måtte kunne dokumentere som følge af den slags anmeldelser, jf. afsnit 5.6:

"Den Registrerede Bruger er forpligtet til at skadesløsholde Trustpilot for ethvert krav eller tab, som følger at tredjemands krav mod Trustpilot i anledning af Bidrag fra den Registrerede Bruger."

Mvh Morten (der i denne kommentar skriver som privatperson og ikke som redaktør på Version2).

11
31. maj 2013 kl. 12:57

Problemet er at utility domæner(som f.eks. googles 1e100.net) ikke ser ud til at have nogen værdi for de webcentriske lægmænd, og at tåbelighederne omkring klonk/eof/orango har givet nogle folk den forestilling at der realt findes en regel om at økonomisk (varemærke) interesse giver ret til at fratage folk et domæne.

Problemet er at hun principielt set ikke vil respektere at hendes væsentlige økonomiske interesse i navnet bale ikke respekteres af domæneklage nævnet.

Fordi det hun ber om er at domstolene underkendet er kompetent voldgiftsnævn vil sådan en sag værre principiel(Det er ikke noget domstolene gør ret ofte, især ikke nåt voldgiftnævnet er direkte indskrevet i loven).

Hele sagen udstiller det rod domæneklage nævnet har skabt for .dk domænet ved klonk/eof/orango sagerne. Og det problem man har med retsikkerhed i det private/civile retsvæsen.

10
31. maj 2013 kl. 12:32

Jeg må indrømme at alt det person fnidder og "han sagde, hun sagde" ikke er synderlig relevant fra det grundlæggende aspekt om hvem der har "ret" til et domæne. At kusinen mener fætteren har sagt noget forkert eller om det er hende selv der har betalt de 500 eller hendes advokat - kan jeg egentlig ikke se relevansen i, ift. den grundlæggende problemstilling.

Personen der havde det først og benytter det i en eller anden udstrækning (om det så er mail, hosting, undervisning, blog, opskriftsamling, billeder af sin kat etc er sådan set ret ligegyldig) - eller nogle der vil bruge det senerer fordi de har en virksomhed på det tidspunkt.

Problemstillingen er om man kan komme efter X antal år en anden person har betalt/"købt" domænet, fordi man nu laver en virksomhed og dermed kan kræve domænet overdraget simplethen pga navnet man nu har brugt. Derfor ville jeg gerne have set en retslig afgørelse på denne situation.

Jeg har selv et par .dk domæner, og ville da også kæmpe mod at skulle overdrage dem blot fordi der pludselig laves en virksomhed der hedder noget tilsvarende.

9
31. maj 2013 kl. 12:25

... jo værre bliver det for hende selv.

Fakta er stadig at: 1: Fætteren har ejet og brugt domænet i lang tid 2: Kusinen har intet juridisk eller moralsk krav på domænet 3: Kusinen har slæbt fætteren i retten for at tvinge det fra ham

Det siger alt. At han så er kommet med urigtige oplysninger omkring noget familie-hosting af emailadresser, er så uheldigt, men ændrer ikke sagen en tøddel.

Det mest beskæmmende i den her sag er, at kusinen selv er advokat og ikke har snilde nok til at forudse, at den her sag giver hende enormt bagslag på omtalen af virksomheden. Ville man selv benytte en advokat, der har så lidt snusfornuft, at hun kører en grådig sag mod et familiemedlem og bagefter bliver hængt til tørre som landsbytosse i pressen? Hvordan gør man det mon den negative reklameværdi op i kroner og ører? Kunne hun ikke have stukket fætteren 50.000+ kr for domænet i stedet, og have undgået den her fadæse? Eller helt vanvittigt innovativt: Købe et andet domæne? :)

17
31. maj 2013 kl. 16:18

Det siger alt. At han så er kommet med urigtige oplysninger omkring noget familie-hosting af emailadresser, er så uheldigt, men ændrer ikke sagen en tøddel.

Det er hendes påstand husk det, vi ved ikke hvilke misforståelser der ligger bag de forskellige udtalelser.

Lidt link selve afgørelsen:http://www.domaeneklager.dk/uploads/tx_tcfilesorter/2011-0206_bale.pdf

Det internationale regelsæt domæneklagenævnet operere parallelt med bemærk at mere gavn argumentet ikke eksistere i icann/wipo's reglerhttp://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy#4a

En smule info om reverse domain name hijacking(der har stigende international bevågenhed)http://www.rdnh.com/rdnh-provision-udrp/

Problemet i eof.dk http://www.domaeneklager.dk/uploads/tx_tcfilesorter/2009-0016-eof.dk.pdf er at folketinget har skrevet en undtagelse ind i forarbejde om om samfundsvigtige og generiske domænenavne. Der er som jeg læser det også en tidsmæssigt sammenhæng i at klonk og orango sager afgøres få måneder efter eof.dk sagen, og jeg kan ikke huske at have set senere sager hvor de har brugt samme argumentation end orango.

8
31. maj 2013 kl. 12:16

bale-advokater.dk er da rimelig oplagt, nu hvor hun selv var for langsom til at registrere bale.dk. Så var hun også sluppet for at udstille sig selv i medierne som smålig og fornedrende over for et familiemedlem. Og at hun ikke engang vil betale for hans advokat-udgifter, når det nu er hende som er den 'agressive' part i sagen, synes jeg er helt hen i vejret.

7
31. maj 2013 kl. 12:10

En ligegyldighedernes ophøjede apotheose, som kun kan interessere vindueskiggere.

Eller glemte nogen at trække gardinerne for med vilje ?

6
31. maj 2013 kl. 12:02

Hvis nu fætter og kusine havde sat sig sammen, i rolig og samarbejdsvillig samtale, ville hele Danmark have været forskånet for denne pinlige sag.

5
31. maj 2013 kl. 12:01

Sagsøgte erkendte under strafansvar, at han ikke - i modstrid med tidligere oplysninger - hoster familiens medlemmer på bale.dk.

Nu virker det jo som om at de to hovedpersoner ikke kan døje hinanden, så drejer det sig om at han måske godt nok hoster sin egen (nære) families e-mails, men ikke hendes?

Det må da være helt legitimt, og et meget tyndt grundlag for at opføre sig på den måde MKB har gjort.

1
31. maj 2013 kl. 11:47

"Sagsøgte udtalte afslutningsvist, at han ligeså vel kunne bruge et af sine andre domæner" Og hvad så? Hvis han hellere vil bruge bale.dk, så er det vel hans sag og helt fair, især når han nu har haft domænet i 10 år. Jeg kan også sagtens bruge et andet domæne end the-playground.dk, men det har jeg haft i 12 år nu og har ikke tænkt mig at skifte det ud.

Man håber jo næsten at Anonymous følger med her og aflægger den kommende bale.dk ejer et visit.

18
31. maj 2013 kl. 22:15

@Robert Larsen - Nej, det håber man næsten ikke på. I et retssamfund har vi alle nogle fundamentale rettigheder og friheder. Herunder også friheden til, at handle i (lovlig) modstrid med det som et flertal anser for prisværdig adfærd.

21
3. juni 2013 kl. 11:08

Det er ham selv der siger at han lige så godt kunne bruge noget andet.

Ja, og det siger jeg også at jeg kan. Men der er langt fra "Jeg kan godt bruge noget andet" til "Jeg er ligeglad med hvad jeg bruger".

Jeg kan bruge en anden mail adresse, men det har jeg sgu ikke lyst til, for jeg har brugt robert at the-playground dk i 13 år, og den er mit login til temmelig mange sites, som jeg skulle til at opdatere.

3
31. maj 2013 kl. 11:57

Men sagsøgte siger netop at han er ligeglad, så han vil ikke hellere bruge Bale.dk

4
31. maj 2013 kl. 11:59

Men sagsøgte siger netop at han er ligeglad, så han vil ikke hellere bruge Bale.dk

Hvor læser du at han er ligeglad? Der står her i artiklen ant han godt kunne bruge et andet...ligesom jeg godt kunne bruge et andet. Jeg vil bare helst IKKE bruge et andet.

15
31. maj 2013 kl. 14:54

Hvis han lige så vel kunne bruge a.dk, b.dk eller c.dk, så må han være ligeglad.

Hvor læste du at han hellere vil bruge bale.dk?

Hvis han virkelig gerne ville bruge bale.dk, så havde han sagt at han var tosset og ikke kommer til juleaften hos sagsøger.

Hav en god weekend ;-)

2
31. maj 2013 kl. 11:49

OG hvis man har brugt sit domæne/email i 10 år, så er det svært/umuligt at skifte domæne/email adresse, da man er afhængig af netop DEN email-adresse, for a kunne få adgang til div. sites/konti, som man har benyttet de sidste 10 år, hvis man skulle glemme sit password.