Nu skal man kunne mindes om en retssag via telefon eller mail

Illustration: REDPIXEL.PL/Bigstock
Domstolene og politiet bruger alt for mange penge på at minde om og indkalde personer til retssager. Derfor foreslår justitsministeren nu, at man skal påmindes en retsag via telefon eller mail.

‘Du skal være ved retten i Glostrup på mandag kl. 13:30’.

Den type beskeder kan personer, der bliver indkaldt til retten, meget vel få inden for nær fremtid på deres telefon. Det lægger justitsminister Morten Bødskov i hvert fald op til i to nye lovforslag, som han har fremsat i dag.

Funktionen er en påmindelse, og den kan også finde sted pr. mail, hvis lovforslagene bliver vedtaget. Det skriver Justitsminsteriet på deres hjemmeside.

Lovforslagene er fremsat, fordi politiet og domstolene i dag bruger utroligt mange penge og ressourcer på de såkaldte forkyndelser i forbindelse med retssager. Forkyndelser, som i princippet lige så godt kunne leveres via telefon eller i en mail på den gældende persons mobiltelefon eller computer.

»Der anvendes i dag betydelige ressourcer ved domstolene og politiet på forkyndelse. Det er for omkostningstungt og ineffektivt, så derfor vil vi modernisere mulighederne for forkyndelse, så det fremover foregår mere effektivt og tidssvarende – men uden at det sker på bekostning af retssikkerheden,« udtaler Morten Bødskov ifølge pressemeddelelsen.

I finansåret 2010 blev der foretaget i omegnen af 594.000 forkyndelser på domstolenes område. Disse forkyndelser sker oftest ved, at en stævningsmand møder fysisk op på den sagsøgtes adresse og beder ham kvittere for modtagelsen. Formålet med med det er at sikre, at eksempelvis en sagsøgt bliver bekendt med, at vedkommende er stævnet. Derefter kan retten gå sin gang.

Forslaget om mails og sms’er kommer fra en arbejdsgruppe, der blev nedsat i 2011. De skrev blandt andet i deres forslag:

»Med henblik på at modvirke, at tiltalte og vidner udebliver fra retsmøder, foreslås der skabes adgang for, at retterne og politiet kan sende sms-påmindelser og påmindelser pr. e-mail til personer, der skal møde i retten.«

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (9)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Erik Jacobsen

Forslaget er to ting: A) Forkyndelse over telefon eller mail til digital postkasse B) påmindelser via SMS eller email.

Overskriften er direkte forkert - det er ikke første gang på V2, beklageligvis - og så undlader jeg at forholde mig til forslaget som sådan.

(Senere: og så er overskriften rettet, men stadig upræcis .... tsch)

 • 0
 • 0
Casper Kvan Clausen

I betragtning af at SMTP ikke stiller nogen garanti for levering, finder jeg forkyndelse via email yderst problematisk. Det gør i praksis borgeren ansvarlig (under trussel om frihedsberøvelse) for den fejlfrie funktion af alle MTAer mellem borgeren og en given myndighed. Plus selvfølgelig diverse servere hos hvem der end hoster deres mail.

Jeg tror konklusionen må være at man, hvis dette gennemføres, skal sikre sig at CPR ikke har registreret nogen email på en.

 • 0
 • 0
Jesper Lund

Dette lovforslag er desværre et godt eksempel på tvangsdigitaliseringens glidebane.

Da L 160 blev fremsat i foråret fremgik det af bemærkninger, at dokumentafsender ikke skulle kunne se om modtager havde åbnet og læst dokumentet. Teknisk set er det trivielt at checke om en digital besked er modtaget i e-Boks, men Finansministeriet forsikrede os om at vi ikke ville blive overvåget (mere) blot fordi posten kom digitalt.

Af bemærkningerne til L 160 (vedtaget i 2011/12) fremgår det http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L160/som_fremsat.htm#dok

Den systemansvarlige anses for dataansvarlig i forhold til administration af den digitale postløsning. En offentlig afsenders ansvar for og rådighed over en meddelelse mv. ophører ved aflevering til postløsningen. Det betyder, at en borger er dataansvarlig for indholdet i egen digital postkasse. Det betyder således også, at en offentlig afsender ikke må modtage oplysning om, hvorvidt en meddelelse mv. er læst, slettet eller på anden måde er behandlet af den pågældende borger. [klip] Lovforslaget skal forstås i overensstemmelse med persondatalovens regler.

Den "garanti" for bare en lille smule privatliv i Offentlig Digital Post holdt naturligvis ikke særligt længe. Nu er tvangsdigitaliseringen kommet til stævninger, og her står "garantien" i vejen for at staten m.fl. kan sikre sig at stævningen er modtaget.

Af bemærkningerne til L 12 fremgår det således således (de skarpe jurister i Justitsministeriet er klar over at Finansministeren er kommet til at "love" mere end hvad han kan holde)

Justitsministeriet har i den forbindelse noteret sig, at det af bemærkningerne til lovforslaget bag lov nr. 528 af 11. juni 2012 om offentlig digital post (lovforslag L 160 af 13. april 2012) bl.a. fremgår, at den systemansvarlige anses for dataansvarlig i forhold til administration af den digitale postløsning. Det fremgår videre, at en offentlig afsenders ansvar for og rådighed over en meddelelse mv. ophører ved aflevering til postløsningen, hvilket betyder, at en borger er dataansvarlig for indholdet i egen digitale postkasse. Det betyder således også, at en offentlig afsender ikke må modtage oplysning om, hvorvidt en meddelelse mv. er læst, slettet eller på anden måde er behandlet af den pågældende borger. Der henvises til pkt. 2.8 i de almindelige bemærkninger til L 160 af 13. april 2012.

Med den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 155, stk. 1, nr. 3, som affattet ved dette lovforslags § 1, nr. 7, vil den afsendende myndighed få automatisk besked, når den pågældende meddelelse er blevet åbnet. Dette skal ses i sammenhæng med, at formålet med forkyndelse er at sikre, at en meddelelse kommer frem til adressaten, så adressaten har mulighed for at gøre sig bekendt med indholdet. Formålet er endvidere at sikre den, der har iværksat forkyndelsen, det fornødne bevis for, at meddelelsen er kommet frem, så de retsvirkninger, der er knyttet til forkyndelsen, kan indtræde.

Efter de gældende regler om forkyndelse sker dette enten ved, at den der skal forkyndes for, aktivt skal bekræfte modtagelsen af den pågældende meddelelse (f.eks. brevforkyndelse og digital forkyndelse), eller ved, at meddelelsen sendes til den pågældendes bopæl i brev med afleveringsattest (postforkyndelse) eller afleveres til den pågældende af en stævningsmand (stævningsmandsforkyndelse).

Som anført ovenfor i afsnit 2.2.2.2.3 er der i arbejdsgruppen blevet peget på, at kravet i de gældende regler om digital forkyndelse, hvorefter den pågældende aktivt skal bekræfte modtagelsen af meddelelsen, vil kunne stå i vejen for digital forkyndelse. Det er i den forbindelse afgørende, at den, der har iværksat forkyndelsen får det fornødne bevis for, at meddelelsen er kommet frem, så de retsvirkninger, der er knyttet til forkyndelsen, kan indtræde. Sigtet med den foreslåede ordning er således at skabe en digital forkyndelsesform, der – ligesom post- og stævningsmandsforkyndelse – ikke kræver en aktiv medvirken fra modtagerens side.

Justitsministeriet finder det derfor af afgørende betydning for ordningen, at der skabes sikkerhed for, at den meddelelse med eventuelle bilag, der skal forkyndes, faktisk er blevet åbnet. På den baggrund finder Justitsministeriet, at der i forhold til forenklet digital forkyndelse er grundlag for at fravige det ovennævnte udgangspunkt om, at den afsendende myndighed ikke må få besked om, at en digital meddelelse er blevet åbnet.

I første omgang er det måske kun for stævninger at dokumentafsender kan få besked om dokumentet er modtaget, men hvor længe holder det, nu hvor glidebanen mod overvågning borgerens brug af den digitale post er startet?

Den systemansvarlige for Offentlig Digital Post (altså e-Boks A/S) skal nu til at lave en funktionalitet, så afsender kan orienteres i samme øjeblik som modtager læser dokumentet (tillægsspørgsmål: hvordan kan man være sikker på at det er borgeren selv som læser dokumentet, og ikke en NemID hacker?).

Når den funktionalitet er lavet, vil den selvfølgelig blive brugt på andre områder hvor det er "smart" for dokumentafsender at holde styr på om modtager har læst beskeden. Inden længe er det sikkert standarden i e-Boks, eventuelt med en lidt højere pris per dokument for afsender hvis afsender skal orienteres når modtager læser dokumentet.

 • 0
 • 0
Jesper Lund

præcis derfor vil de tvinge dig på e-boks hvor de kan garantere at du har fået den og så er det ligegyldigt om du har set den eller ej.

Med den nuværende opbygning af internettet (der arbejdes på at ændre det, eksempelvis med CleanIT projektet) kan staten ikke overvåge hvornår du læser dine emails.

Det kan man derimod i Offentlig Digital Post (e-Boks), selv om vi godt nok blev forsikret om at dette ikke ville ske.. (men hvem troede på det?).

Offentlig digitalisering = overvågning og kontrol af borgerne.

 • 0
 • 0
Hans Schou

I betragtning af at SMTP ikke stiller nogen garanti for levering, finder jeg forkyndelse via email yderst problematisk.

Du har helt ret i at SMTP giver nogen garanti for levering og at modtageren har læst og forstået beskeden. Men hvis man nu sender en OpenPGP signeret email retur hvor man bekræfter at have modtaget forkyndelsen, så er der vel ingen grund til at den også sendes med snail mail?

Hvis man bor hjemme ved mor&far så kunne man være interesseret i at man havde det for sig selv.

Men ellers er den frivillige påmindelse en god idé. En forkyndelse per snail mail og "så klik ind her for at bekræfte modtagelse og bede om en påmindelse".

 • 0
 • 0
Deleted User

I juni fik jeg et brev fra Rigspolitiets efterlysningsafdeling hvori der stod: "en anden myndighed har bedt os om at give dig nogle dokumenter". Det var ikke engang anbefalet brev. Jeg modtog det en fredag, og de åbnede først mandag, så jeg måtte undre mig i et par dage. Det viste sig at være indkaldelse til retten som vidne her i august i et færdselsuheld der skete i september sidste år.

Jeg undrede mig over at domstolen ikke bare selv sendte det som anbefalet med post danmark og så om jeg modtog det. Politimanden der udleverede indkaldelsen var enig med mig i at det var nok fordi at domstolen selv skal betale anbefalet brevporto, hvorimod det nok er "gratis" for domstolen at indkalde mig.

Jeg vil dog mene at den tunge besværlige proces fik mig til at være extra opmærksom på at møde op, og givet at følgende mennesker "ventede" på mig i rummet da jeg ankom præcis på tidspunktet så er det måske rimeligt nok at bruge penge på at indkalde folk så de forstår det: * anklager * forsvarer * anklagede * sekretær

Det næste der skete var at de ringede efter dommeren, som så kom og startede retssagen.

Så 4-5 mennesker er afhængig af at jeg som vidne var der til tiden. Det er nok værd at ofre en del penge på indkaldelsen for at sikre at vidnet kommer til tiden.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere