Ministerium: Forkert indsamlede cpr-numre fra dette års trivlselsmåling slettes

4. september 2018 kl. 05:1116
Ministerium: Forkert indsamlede cpr-numre fra dette års trivlselsmåling slettes
Illustration: digitalista, BigStock.
Omkring 21 elever fik fejlagtigt sporbar trivlselsmåling i år. Nu slettes identiteterne fra ministeriets database.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Styrelsen for It og Læring (STIL) vil nu slette de børns identitet, som er blevet fejlagtigt indsamlet i forbindelse med folkeskolens trivselsmåling i indeværende år.

Det fremgår af et svar i en mail til Version2 fra ministeriets presse- og kommunikationschef Rasmus Holm Thomsen:

»For at sikre elevens og forældrenes ønske om en anonym indberetning af elevens trivselsdata, vil STIL fjerne elevens cpr-nr. i STILs database i de tilfælde, hvor en forældreanmodning om at eleven skulle svare via et papirspørgeskema ikke er blevet efterkommet grundet en procedurefejl på skolen. Dermed anonymiseres elevens data og det undgås at lærere mv. kan identificere elevens svar ved bagvejsidentifikation.«

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sagen kom offentligheden til kende, da en forælder på Langelinieskolen i maj henvendte sig til Version2.

Forælderens barn på Langelinieskolen i København havde fejlagtigt havde fået den personhenførbare trivselsmåling at udfylde, selvom forælderen udtrykkeligt havde bedt om den anonyme besvarelse, og skolen havde bekræftet dette ønske.

Den nye udmelding er et stykke vej fra den besked, som Københavns Kommune fik fra ministeriet i første omgang:

»Det er desværre ikke muligt at hjælpe jer. Da den nationale måling sluttede den 31. maj blev databasen med elevsvar ’låst’ og der blev om natten genereret diverse resultatrapporter. Det er ikke teknisk muligt at slette et elevsvar og generere rapporterne igen,« skrev ministeriet til kommunen på daværende tidspunkt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men nu slettes elevens identitet altså i ministeriets database.

Omkring 21 elever fik forkert måling

Langelinieskolen er ikke det eneste sted, hvor elever fejlagtigt har fået udleveret en sporbar besvarelse.

Styrelsen for It og Læring vurderer, at styrelsen i måleperioden, fra den 20. marts til den 31. maj 2018, er blevet bedt om at fjerne elevbesvarelser fra ca. 13 skoler med den begrundelse, at elever ikke skulle have udfyldt det elektroniske spørgeskema, men derimod et papirskema. På de 13 skoler drejer det sig om i alt 21 elever.

»Det er desværre ikke muligt at opgøre det nøjagtige antal skoler og elever, da det ikke altid præcist kan læses i styrelsens support-log, hvad baggrunden er for, at et elevsvar skulle slettes,« oplyser presse- og kommunikationschef Rasmus Holm Thomsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter måleperioden sluttede den 31. maj har ministeriet modtaget henvendelser fra fire skoler om at skulle slette i alt fem elevbesvarelser, inklusivt eleven på Langelinieskolen i København.

Det vækker stor glæde hos en forælder på Langelinieskolen, som har modtaget et brev fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i kommunen, hvor der blandt andet står:

»Børne- og Ungdomsforvaltningen er (...) blevet oplyst om, at styrelsen gerne vil hjælpe med, at efterkomme forældrenes ønsker og har derfor besluttet, at de vil slette den pågældende elevs cpr-nummer i ministeriets database med svar fra den nationale trivselsmåling. Dette betyder, at eleven fortsat vil indgå i diverse rapporter på skole- og klasseniveau, men at baglæns identifikation ikke er mulig. Elevens cpr-nummeret vil således ikke længere være tilknyttet svarene.«

Fjerner GDPR-problem

Advokat og ekspert i persondata Catrine Søndergaard Byrne har tidligere udtalt til Version2, at ministeriets praksis kan være ulovlig:

»Undervisningsministeriet er mig bekendt også dataansvarlige i forhold til håndtering af resultaterne af målingerne (men altså ikke for selve gennemførelsen af målingen), og hvis de er kommet i besiddelse af en måling, der skulle have været anonym, så er de kommet i besiddelse af ulovlig indhentet data.«

Det mener ministeriet dog ikke er tilfældet, men pressechef Rasmus Holm Thomsen henviser alligevel til, at de pågældende børns identitet altså nu bliver slettet.

Datatilsynet har endnu ikke færdigbehandlet en klage over de tidligere trivlselsmålinger fra 2015 til 2017.

16 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
15
5. september 2018 kl. 08:30

... hvorvidt data også er blevet slettet i samtlige backup versionen.

Interessant er her også, om STIL modtager - i princippet STIL uvedkommende - data udefra, og laver samkøring før udtræk til forskere og statistik selv ... eller om data er kopieret andre steder hen udenfor STIL med person-identifikatorer (cpr.nr/nemid-nummer/skole-login-ident/pseudonym etc.) til sammenkørsel der. Og hvis det sidste er tilfældet, kan STIL så garantere, at data ikke stadig foreligger på den personhenførbare form?

Et til lejligheden opfundet eksempel kunne være nysgerrigheden om, hvorvidt der er forskel på, hvordan børn, som tidligere er diagnosticeret med astma, klarer sig set i forhold til børn, som ikke er ... og om det varierer på tværs af andre indikatorer, som f.eks. husstandsindkomst? Her skal trivselsdata samkøres med sundheddata og indkomstoplysninger ... sker det hos STIL, hos Sundhedsdatastyrelsen, hos det private firma SSI eller hos forskerne selv?

Vi ved fra DAMD, at man nok modvillig fik slettet de ulovligt indsamlede data der, hvor de var blevet indsamlet til i første omgang, men at man tilsyneladende intet overblik havde over, hvor mange at det var delt med eller hvor mange den, som man havde delt med, der havde videredelt oplysningerne. Svaret var, at det måtte man selv finde ud af, hvis man ville have dem slettet ...! Derfor findes DAMD data med stor sandsynlighed stadig derude.

Så "backup" skal nok forstås i videste forstand.

14
5. september 2018 kl. 06:39

Det burde ikke være “en nyhed” at en offentlig myndighed har besluttet at respektere borgernes rettigheder! Man burde heller ikke sidde med en lille nagende tvivl om, hvorvidt data også er blevet slettet i samtlige backup versionen.

13
4. september 2018 kl. 11:02

At data ikke kunne slettes pga. dit og dat var noget ensidigt vrøvl fra uvidende chefer / instanser. Naturligvis kan data altid slettes, når de rigtige kompetencer kommer til. Sikkert en lodret fra oven, som har udvirket at der også tages aktion.

12
4. september 2018 kl. 10:37

Det er faktisk ualmindeligt groft, Bjarne Nielsen, og viser, at man intet har lært af hverken DAMD-sagen eller Trivselsmålingssagen eller nogen som helt andre sager, uanset grovhed. I samme øjeblik mediernes fokus flyttes, så fortsætter overgrebene mod retten til privatliv - og dermed mod borgerne - med uformindsket, eller snarere voksende, styrke.

Men undskylder sig med, at det er af hensyn til børns og borgeres "trivsel". Bullshit!!! Det gør det på ingen måde mindre indgribende eller totalitært. Har der nogensinde været et totalitært styre, som ikke undskyldte sig med, at det var for borgernes egen skyld? Mon ikke de kinesiske magthavere bruger nøjagtigt samme argument - at det er for borgernes skyld, de bliver overvåget helt ind i sjælen?

Og så vil man - godt skjult - bruge disse data til "forskning". Fnys! Den danske forskning har for længst solgt sin sjæl til storkapitalen - i en grad, så selv en Berlingsk kommentator nu bliver nødt til at pege på faren:https://www.business.dk/medico/pengeregn-fra-novo-kan-skaevvride-forskning

Og hvad bliver resultatet af denne fingerfletning mellem storkapital, topembedsfolk, forskere og politikere? Det kan man få et uhyggeligt indtryk af i den nye Netflix-dokumentar "The Bleeding Edge" - vær forberedt på stærke scener... Ganske vist indenfor medico-området, men mekanismerne er de samme.

Vel er Danmark ikke USA - endnu! Men vi er tæt på, og hvis der overhovedet er forskel, så er det gradsforskelle. Købt forskning er uærlig, uvidenskabelig forskning - som er til stor fare for borgerne. Det kommer der absolut ikke ret meget trivsel ud af, tvært imod. I mine øjne er der tale om groft magtmisbrug og skjulte overgreb på borgernes menneskerettigheder, når man på den måde tvungent reducerer vore børn til data for forskere, uden at hverken de selv eller deres forældre får indsigt i eller magt over, hvordan disse data anvendes fremover.

10
4. september 2018 kl. 10:19

Som forældre til to børnehavebørn i Århus, er vi lige blevet bedt om samtygge til at børnehaven må videregive en masse evalueringer af barnet.

Ja, fantastisk, ikke? Man har intet lært i kommunerne, faktisk virker det til, at man har abstinenser efter at ministeriet understregede at Trivselsundersøgelsen var en sag imellem eleverne, lærerne og skolerne ... og ministeriets embedsmænd, fremtidige ministre og allehånde forskere - men kommunerne fik trods alt besked på at trække snablen til sig.

Vi er lige blevet præsenteret for en "udskolingssamtale" af skole/sundhedsplejeske. Og det krævede efter sigende at vi loggede ind i et fælleskommunalt system for sundhedsplejen (som bruger Google Analytics) med NemID for at give lov og for at svare på nogle spørgsmål (sic!).

Jeg kunne ikke finde ordet "anonymt" eller "fortroligt" nogen steder (så meget har jeg nu heller ikke ledt, for det ville ikke gøre nogen forskel). Til gengæld stod der ordet "lovpligtigt" i introduktionskrivelsen, uden at det var klart, hvem loven forpligtede, endsige hvilken lov og til hvad.

Hvad er så en "udskolingssamtale"? Ja, lidt er hvert ser det ud til, men overskriften er "trivsel og sundhed". Trivsel, igen? Vi valgte så ikke at give lov, ved simpelthen at ignorere henvendelsen (men gav dog drengen besked om, at han hjertens gerne måtte tage en personlig samtale med sundhedsplejesken alligevel).

Og hvad sker der så? Jo, sundhedsplejesken dukker op i klassen og siger at alle skal svare på et elektronisk spørgeskema, hvor man skal logge ind med sit skolelogin. Det sker så i et andet fælleskommunalt system, hvor der sidder en styregruppe bestående af sundhedsfaglige og forskere, som skal "godkende" ansøgninger om udlevering af data til forskning.

De havde dog lavet nogle af svarene til fritekstfelter, og det tror jeg, at de kommer til at fortryde :-).

Men respektløst, for ikke direkte at sige gustent, det er det.

9
4. september 2018 kl. 10:05

Hvis man kan slette nogle så kan man også slette alle... Så slipper man får at skulle kontakte forældre og få samtykke.

8
4. september 2018 kl. 09:12

...men igen for mange ord, efter min smag

Også min. For vi snakker om en personkreds, som skulle have armen vredet helt derom, hvor man kan klø sig i nakken for at komme med den nu herostratisk berømte formulering "ikke anonym i juridisk forstand". Hmm, hmm.

Lad os f.eks tage flg. sætning fra artiklen:

Dermed anonymiseres elevens data og det undgås at lærere mv. kan identificere elevens svar ved bagvejsidentifikation.

  1. Er der så tale om anonymisering i juridisk forstand?
  2. Er vi ikke allerede blevet lovet, at lærere mv. ikke kan identificere elevernes svar?
  3. Hvem er "mv."?
  4. Hvem er ikke omfattet af "mv."?
  5. Hvad er "bagvejsidentifikation"? (og hvis der svares, menes der så "... i juridisk forstand"?)

Og sidst, men bestemt ikke mindst: Man er blevet lovet en papirbesvarelse - er svarene nu registeret på præcis samme måde, som hvis det havde været en papirbesvarelse?

7
4. september 2018 kl. 08:33

Som forældre til to børnehavebørn i Århus, er vi lige blevet bedt om samtygge til at børnehaven må videregive en masse evalueringer af barnet. Først til kommende skole/børnehave, så lige til en masse uspecificerede anonymiserede undersøgelser og til sidst bliver det meget vagt, men data kan umiddelbart havne mange steder. Man kan godt få det korrigeret eller slettet, men i visse systemer er kommunen forpligtet til at opbevare selv forkerte data i 10 år... og de regler overtrumfer åbenbart persondataforordningen.

Har vi skrevet under. Nej da! Jeg har stillet en række relevante spørgsmål. Kommer vi til at skrive under. Næppe.

Fint nok at sende det videre til specifikke og relevante formål, men myndighederne må også lære at begrænse sig eller give mulighed for til- eller fravalg.

6
4. september 2018 kl. 08:16

'Systemet' er vigtigere end det enkelte individ - desværre en holdning bredt udbredt i det offentlige.

5
4. september 2018 kl. 08:05

...men igen for mange ord, efter min smag:
"...hvor en forældreanmodning om at eleven skulle svare via et papirspørgeskema ikke er blevet efterkommet grundet en procedurefejl på skolen. Dermed anonymiseres elevens data og det undgås at lærere mv. kan identificere elevens svar ved bagvejsidentifikation."

Det er ministeriet som taler. Og de siger: "Vi har lavet procedurer" = Vi er dygtige, og forudseende. "Fejl er begået, men ikke hos os" = Vi er stadigt dygtige - bonusmål ikke i fare på denne måde.

Så, imho, handler det om at placere aben udenfor ministeriet.

At de så har klamret sig til 21 besvarelser, - dét fatter jeg ikke lige.

K

4
4. september 2018 kl. 08:00

Hvad, hvis forældrene og/eller barnet mener at have bedt om anonym papirbesvarelse, men dette ikke kan bevises, da det ikke fremgår af "loggen"?</p>
<p>Måske tager jeg fejl, men jeg får bare en ubehagelig fornemmelse af, at der er flere ting, der kan gå galt der, så sletning ikke sker alligevel.

Ja og hvem siger at det er anonymt selvom det er en papirbesvarelse ?

Papirbesvarelse = Det skal indtastes af nogen og hvem siger at læreren ikke har skrevet "Louise" på papirbesvarelsen ved indsamling.

Der er næppe mere end max 1 i hver klasse som har forældre som er så meget inde i det at de frabeder sig den digitale besvarelse, så det bliver rimeligt nemt at identificere vedkommende hvis navnet lige plottes ind der hvor læreren skriver besvarelsen ind.

Trivselsmålinger på arbejdspladser, foretaget af respektable firmaer har som regel den regel at er der mindre end 5 medarbejdere i en afdeling så vil denne afdelings besvarelse ikke blive nævnt som afdeling, da det med så få respondenter vil være muligt for ledelsen at regne ud hvem der har svaret hvad.

Et eksempel kunne være at der er 3 medarbejdere i en afdeling og de 2 har svaret "3 ud af 5" og så er der en der har svaret "1 ud af 5"

Det vil være nemt at regne ud at der er en der har svaret "1 ud af 5" og ledelsen ved måske godt hvem at de 3 som nok er mest utilfreds.

Så kunne det være en nem løsning for ledelsen at fyre denne ene utilfredse medarbejder for at forbedre parameteren, snarere end at gøre noget ved det problem som gør at besvarelsen ligger så lavt.

3
4. september 2018 kl. 07:51

...men igen for mange ord, efter min smag:"...hvor en forældreanmodning om at eleven skulle svare via et papirspørgeskema ikke er blevet efterkommet grundet en procedurefejl på skolen. Dermed anonymiseres elevens data og det undgås at lærere mv. kan identificere elevens svar ved bagvejsidentifikation."Der er tydeligvis en del betingelser, der skal opfyldes, før sletning sker. "Forældreanmodning" - har børnene ikke selv noget at skulle have sagt? "Procedurefejl" - Hvordan bevises det? "På skolen" - Hvordan bevises det, og hvad med kommunens rolle?

"Det er desværre ikke muligt at opgøre det nøjagtige antal skoler og elever, da det ikke altid præcist kan læses i styrelsens support-log, hvad baggrunden er for, at et elevsvar skulle slettes,..."Så hvordan så med bevisbyrden omkring, at der er sket en proceduremæssig fejl på skolen? Der er åbenbart ikke dokumentation i alle tilfælde for, hvad der er sket?

Hvad, hvis forældrene og/eller barnet mener at have bedt om anonym papirbesvarelse, men dette ikke kan bevises, da det ikke fremgår af "loggen"?

Måske tager jeg fejl, men jeg får bare en ubehagelig fornemmelse af, at der er flere ting, der kan gå galt der, så sletning ikke sker alligevel.

2
4. september 2018 kl. 07:29

Tænk hvor vildt dette er.

Vi er, i forhold til offentlig IT, derude hvor det at det offentlige retter op på fejl, der er begået i det offentlige, resulterer i en artikel på V2. Det er virkelig skræmmende at det ikke bare er en selvfølge at det offentlige retter op på fejl der er til ulempe for borgerne.

1
4. september 2018 kl. 07:07

Hos os fik vores barn besked på at kom de med denne trivselsmåling så måtte barnet IKKE udfylde den.

Ingen grund til at nogen kan sidde om 20 år og kigge i en personhenførbar trivselsmåling.