Ministerium efter hård e-valgskritik: Ingen grund til at ændre lovforslaget

1. februar 2013 kl. 14:2227
De mange kritiske høringssvar til lovforslaget om e-valg giver ikke anledning til, at der skal ændres ved lovforslaget. Sådan lyder det i nyt notat, hvor Indenrigsministeriet gennemgår høringssvarene.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Selvom mange organisationer og privatpersoner med forstand på it og valghandlinger har vendt tommelfingeren ned for ideen om e-valg i stedet for at bruge papir og blyant, gør det ikke stort indtryk i Indenrigsministeriet.

I et nyt notat, hvor alle høringssvar til lovforslaget om e-valg bliver opsummeret, lyder konklusionen i hvert fald som oftest:

'De nævnte generelle bemærkninger til lovforslaget giver herefter ikke ministeriet anledning til nogen ændringer af lovforslaget.'

Andre gange bliver bemærkningerne til lovforslaget præciseret for forståelsens skyld, men uden at der bliver ændret afgørende på lovforslaget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er dermed stadig meningen, at seks danske kommuner skal kunne bruge elektronisk registrering af, hvad folk stemmer, første gang sandsynligvis til Europa-Parlamentsvalget i 2014. Stemmemaskinen i stemmeboksen skal suppleres med et print af en papirstemme, som så kan tælles op manuelt som ekstra sikkerhed.

På et af de helt store kritikpunkter, nemlig om det giver økonomisk mening at skulle skifte papir ud med stemmemaskiner, understreger ministeriet, at der netop er tale om forsøg, der blandt andet skal give et klart billede af, hvor meget det vil koste at indføre e-valg. Forespørgsler hos it-leverandører har indtil videre kun givet et meget usikkert billede af omkostningerne, og derfor er det svært at vurdere den samlede økonomi nu, anfører ministeriet.

Blandt høringssvarene er der bred enighed om, at det skal være frivilligt for borgerne, om de vil bruge en digital valgmaskine. Alle skal altså have mulighed for at bruge papir og blyant, som man gør i dag, lyder det fra organisationer og privatpersoner.

'Økonomi- og Indenrigsministeriet har noteret sig, at der blandt høringssvarene er en entydig anbefaling af, at det gøres frivilligt for vælgerne, om de vil deltage i digital stemmeafgivning, i hvert fald ved de første forsøg. Disse synspunkter vil indgå i ministeriets videre vurdering af spørgsmålet,' skriver ministeriet.

Sikkerheden i et e-valgssystem er også et stort spørgsmål, og her noterer Indenrigsministeriet, at det aldrig bliver perfekt:

'Der vil aldrig kunne opnås en fuldstændig garanti for, at e-valgsystemet ikke kan kompromitteres,' lyder det i notatet, som også tager fat på de forskellige - og især dårlige - erfaringer med e-valg fra udlandet, som mange af høringssvarene nævner.

I Irland, Finland, Tyskland og Holland har man afprøvet eller indført e-valg, og siden hen droppet konceptet helt. Men forskellen til de danske forsøg er, at der i de nævnte lande ikke blev brugt papirspor, som kan give en ekstra sikkerhed og højere tillid til valgresultatet. Farcen ved det amerikanske præsidentvalg i 2000, hvor Højesteret måtte afgøre, hvad resultatet blev i Florida, opstod på grund af nedslidte mekaniske valgmaskiner, og ikke problemer med digitale valg, anfører ministeriet.

Omvendt bruger mange lande verden over i dag stemmemaskiner, og i Norge, Estland og Schweiz er man også gået skridtet videre og giver borgerne mulighed for at stemme via internettet, bemærker Indenrigsministeriet.

11 privatpersoner og 22 organisationer har indsendt et høringssvar til lovforslaget, der nu er på vej i 1. behandling i Folketinget. Fire af organisationerne skrev dog blot, at de ikke havde bemærkninger.

Læs hele notatet med Økonomi- og Indenrigsministeriets kommentarer til høringssvarene.

27 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
23
3. februar 2013 kl. 11:58

side 8

6. E-valgsystemet skal indeholde revision og dokumentation:</p>
<ul><li>Der skal dannes et pålideligt og tilstrækkeligt detaljeret revisionsspor (logning), så der kan gennemføres
såvel elektronisk som fysisk kontrol</li>
<li>Revisionssporet skal registrere tid og hændelser, herunder antal vælgere, antal afgivne stemmer,
antal ugyldige stemmer, optælling og omtælling, samt registrere ethvert angreb på systemets funktion,
systemfejl, malfunktioner og andre trusler mod systemet</li>
<li>Revisionssporet skal opretholde vælgerens anonymitet uafbrudt</li>
</ul><ol start="7"><li>E-valgsystemet skal give mulighed for omtælling:</li>
</ol><ul><li>Der skal kunne foretages genoptælling af delresultater</li>
<li>Systemet må ikke udelukke hel eller delvis gentagelse af et valg (eller afstemning)</li>
</ul><ol start="8"><li>E-valgsystemet skal opretholde den folkelige kontrol:</li>
</ol><ul><li>Vælgerne skal have mulighed for at udøve kontrol med valghandlingen

Hvordan tror de man kan have et fuld revisionsspor og samtidigt sikre vælgerens anonymitet? Eks. tid for stemme, og tid for vælger. Hvordan skal afstemningenheden (PC'en) gøres klar til næste afstemmer? Hvis den f. eks. er klar til næste afstemmer, når en stemme er afgivet endeligt, kan samme afstemmer vel bare stemme igen. (Får 2 eller flere udprintede sedler med til urnen) (Kunne vel klares med udlevering af en 'blank' stemmeseddel med passende fortryk, som skal isættes printer.) Der skal en eller anden form for manuel indgriben til at gøre klar til næste afstemmer. Mon 'Maren i kæret' kan forstå noget af det?

side 11

Der foretages en permanent opkobling til det centrale e-valgsystem eller ved hver stemmeafgivning.
Pc’en kan kobles trådløst på internettet og kommunikerer via en VPN-linje (Virtuel Private Network),
hvor data bliver krypteret, og der er sikkerhed for, at stemmer modtages fra en autoriseret valgboks. Ved
stemmeafgivningen printes ligeledes en papirstemmeseddel.</p>
<p>Det centrale valgsystem
Det centrale valgsystem afvikles på en dedikeret server i et sikkert driftscenter med en central myndighed
som ansvarlig. Stemmer modtages via et krypto-system, som sikrer adskillelse af vælger og stemme.
Dermed sikrer man, at afstemningen er hemmelig.
På serveren foregår en sammenlægning af stemmerne, og der dannes en liste med vælgere, der har brevstemt
fordelt på valgsteder – uden sammenhæng mellem vælger og stemme.

Mon 'Maren i kæret' forstår noget af dette?

21
3. februar 2013 kl. 11:46

Eller blot at klippe kablerne.

Blyanter kan man altid fremskaffe - men en ny valgmaskine.....

20
3. februar 2013 kl. 11:29

Valgloven siger bl.a. andet i dag: § 48. Stemmeafgivningen sker i stemmerummet, hvor kun vælgeren må være til stede. På stemmesedlen sætter vælgeren et kryds ved et partinavn eller et kandidatnavn. Stk. 2. En vælger kan få ombyttet sin stemmeseddel, hvis den er fejlagtigt afkrydset eller ved uagtsomhed gjort ubrugelig. Ombytning kan ikke ske, efter at stemmesedlen er lagt i stemmekassen. Stk. 3. Når stemmeafgivningen er foretaget, sammenfolder vælgeren stemmesedlen, således at ingen kan se, hvordan der er stemt. Derefter lægger vælgeren stemmesedlen i stemmekassen i overværelse af en tilforordnet vælger.

Så når man har trykket på maskinen, råber man et højt; "PIS!" og går/løber tilbage til valgbordet med sin udprintede stemmeseddel og siger at man ramte forkert og gerne vil prøve igen. Eller endnu bedre - spiser sin stemmeseddel, så valgmaskinen og papertrailet ikke passer.

Hvad er egentlig starffen for valgsabotage?

19
3. februar 2013 kl. 10:19

Jeg kunne forestille mig, at man ikke på hvert eneste kommune kontor stiller en maskine op således at en brevstemme kan foregå via en eValg løsning.

Man kan brevstemme: ved et hvilket som helst folkeregister/borgerservice­center i landet på sygehuse i pleje- og ældreboliger, kvindekrisecentre, og boformer for voksne anbragt i henhold til loven om social service og boliglovgivningen kriminalforsorgens arresthuse og anstalter i dit eget hjem efter ansøgning, hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på danske havanlæg på dansk område.

Derfor så kunne en effektiv protest jo laves ved, at opfordre folk til at brevstemme.

Ved folketingsvalget i 2011, var 7,7% af stemmerne brevstemmer. Hvis man via en opfordring til at brevstemme kan få procenten op på et tocifferet %, så har man jo i praksis sikret sig, at den manuelle stemmeoptælling og process stadig er så stor at man jo i praksis vil skulle have 2 sideløbende systemer, altså ville et e-valg, en (næsten) ren ekstraudgift.

// Jesper

16
2. februar 2013 kl. 23:54

At se et parallelsamfund udvikle sig - på Christiansborg.

17
3. februar 2013 kl. 02:28

At se et parallelsamfund udvikle sig - på Christiansborg.

Ja ingen af de mennesker kan ikke være barnefødt her i landet og have nogen som helst interesse i samfundet.

Mon de stadig tror derinde, at de endnu er under opdragelse i deres vante institution ? At folketinget kun er en simulator, de stadig kan træne i. At det hele er legeværk og teori, og at det slet ikke er rigtige mennesker - dem derude i samfundet.

14
2. februar 2013 kl. 21:10

Familien Danmark burde simpelthen boykotte elektroniske valg 100% af hensyn til dem selv. Det vil være interessant at se tomme valgsteder og kunne måske sende et signal. Selvom valget går godt een gang er det ikke nogen garanti for at snyd ikke først bliver implementeret senere.

15
2. februar 2013 kl. 21:29

Familien Danmark burde simpelthen boykotte elektroniske valg 100% af hensyn til dem selv. Det vil være interessant at se tomme valgsteder og kunne måske sende et signal. Selvom valget går godt een gang er det ikke nogen garanti for at snyd ikke først bliver implementeret senere.

Det forslag betyder i praksis at du vil fratage folk deres stemmeret, hvis de er så uheldige at deres valgsted skal deltage i Danmarks eksperiment med e-valg.

Men i november skal der være kommunalvalg, og det er kommunerne som skal ansøge om at få e-valg. Heldigvis kan teknikken ikke blive klar til november, så det kommende kommunalvalg blive et rent papirvalg. Derfor kan borgerne i Århus, og de andre 5 kommuner som har udtrykt ønske om at lege forsøgskaniner for en umoden teknologi, stemme på politikere som lover vælgerne at de vil stoppe kommunens planer om e-valg.

Det første spørgsmål til en kandidat til kommunalbestyrelsen bør være: ønsker du at bevare den folkelige kontrol med valghandlingen, eller mener du ligesom Indenrigsministeriet at det er et "nødvendigt onde" at den folkelige kontrol ofres for at indføre e-valg?

Det er et meget simpelt spørgsmål som alle kandidater bør kunne svare ja eller nej til. Så kan borgerne stemme derefter.

12
2. februar 2013 kl. 17:38

Folkeafstemning for evalg ved evalg.

Tryk JA: "Du har trykket JA, for JA til evalg"

Tryk NEJ: "Du har trykket NEJ for NEJ til papirvalg"

Optælling: 100 % stemmer går ind for evalg.

10
2. februar 2013 kl. 13:11

Det ser ikke ud til at der er stor sandsynlighed for at vi kan forhindre det her. Jeg vil gerne opfordre til at i hver især fortæller ikke-tekniske bekendtskaber om hvor håbløst det her er, og især hvor skadeligt e-valg kan blive.

I den forbindelse har jeg lavet en Facebookside for at forsøge at sprede budskabet nemmere i ikke-tekniske kredse. Den er her: https://www.facebook.com/DanskereForDemokrati - like og spred gerne så vidt øjet rækker. Jeg undskylder for ublu reklame, men mener at det er nødvendigt at gøre alt muligt.

18
3. februar 2013 kl. 09:55

Spørgsmålet er så, om det er noget almindelige mennesker vil kunne forstå, eller værre: gider at interessere sig for det. Man har heller ikke nogen fornemmelse idag for, hvor lang tid og hvor mange kræfter og sikkert også menneskeliv det har kostet, at vi har det papirsystem vi har idag. Vi er jo rene brugere af det. Vi har ikke skabt det.

Den store befolkning har en generel opfattelse af, at NemID fungerer ok, og bemærker dermed ikke designproblemerne bag det. Jeg har ikke mødt en eneste almindelig NemID bruger endnu, der kan redegøre for, hvad problemerne med NemID er, selv når de er udsat for problemer, for de kan ikke skelne, om det er driftsforstyrrelser eller langt dybere problemer.

Vi kan også komme med mange tekniske forklaringer på, hvorfor e-valg er en dum idé, men kan folk forstå dem? Måske er den eneste alarmklokke, der kan ringe for dem, er at de fleste uafhængige IT eksperter mener, at e-valg er en dum idé, og at politikerne lodret ignorerer det.

Det er derfor vi skal have folk på PHK's niveau ind til DR foran en nyhedsvært i bedste sendetid, og forklare pædagogisk, hvor e-valg bryder valgloven, og Ekstrabladet's forside kunne hermed også være nyttig for en gangs skyld, men så vidt jeg kan se, har der intet været endnu.

25
3. februar 2013 kl. 15:31

Spørgsmålet er så, om det er noget almindelige mennesker vil kunne forstå, eller værre: gider at interessere sig for det. Man har heller ikke nogen fornemmelse idag for, hvor lang tid og hvor mange kræfter og sikkert også menneskeliv det har kostet, at vi har det papirsystem vi har idag. Vi er jo rene brugere af det. Vi har ikke skabt det.

Du vil blive overrasket over hvor nemt "almindelige mennesker" forstår problematikken.

Det er, rent faktisk, næsten nemmere at forklare problematikken til folk der dagligt er brugere af IT, end til folk der fremstiller IT komponenter. Almindelige brugere af IT er udmærket klar over hvor fejlbarlige IT systemer er, det perfekte sted at starte en drøftelse om elektronisk baseret stemme afgivelse.

24
3. februar 2013 kl. 13:59

Det er derfor vi skal have folk på PHK's niveau ind til DR foran en nyhedsvært i bedste sendetid, og forklare pædagogisk, hvor e-valg bryder valgloven, og Ekstrabladet's forside kunne hermed også være nyttig for en gangs skyld, men så vidt jeg kan se, har der intet været endnu.

Tror du vi kan få det til at ske? Er der ikke nogen der har nogle kontakter til en journalist inde i DR-byen som vi kan overtale? Tror godt Ekstra Bladet eller BT kan lave en god forside historie ud af det, hvis vi skriver en "næsten" færdig artikel til dem er vi måske heldige.

26
3. februar 2013 kl. 15:48

Tror du vi kan få det til at ske? Er der ikke nogen der har nogle kontakter til en journalist inde i DR-byen som vi kan overtale?
Tror godt Ekstra Bladet eller BT kan lave en god forside historie ud af det, hvis vi skriver en "næsten" færdig artikel til dem er vi måske heldige.

God ide, benyt netværket alt det vi kan !

Facebook er glimrende til præcist dette, og jeg vil opfordre til at slutte op om: "Danskere for demokrati: Nej tak til e-valg".

For at få udbredt kendskabet til lovforslaget foreslår jeg følgende metode: Skriv et indlæg på Jeres egen væg, skitser kort problematikken, bed om at få share't jeres indlæg....udfra de binære træers principper, kan det blive til rigtigt mange Likes på "Danskere for demokrati: Nej tak til e-valg", hvis folk indser vigtigheden af emnet.

Med nok likes, skal der nok være nogen på DR1, TV2, P3, P1, Radio247, EB, eller lignende der får øjnene op for problemet. Og husk: medier elsker konflikter :o)

27
3. februar 2013 kl. 18:02

For mit vedkommende må jeg indrømme at jeg har stødt på en hel del almindelige mennesker der havde svært ved at se problematikken. Efter et par minutter hjælper det dog typisk på det :)

Det er godt at se folk bakke op om gruppen. Mit håb var netop at få en masse likes, det er jo ikke så sjældent en af de store nyhedsmedier samler historier op der er udledere af "X har nu fået Y likes, hvorfor dog?".

Min forventning er at vi ikke har mange muligheder for at overtale politikerne til at det er en håbløs ide kun os specialister, det skal være folkemængden der får dem på andre tanker. Det lykkes jo med betalingsringen, så måske?

11
2. februar 2013 kl. 17:06

Jeg har forstået på det, at det er "frivilligt" om man vil stemme elektronisk, så måske folkebevægelsen også bør plædere for at maskinerne i forsøget boykottes - hvis ingen benytter dem vil det måske være et vink med en vognstang.

13
2. februar 2013 kl. 18:13

Jeg har forstået på det, at det er "frivilligt" om man vil stemme elektronisk, så måske folkebevægelsen også bør plædere for at maskinerne i forsøget boykottes - hvis ingen benytter dem vil det måske være et vink med en vognstang.

Det er frivilligt om kommunerne vil deltage, og de skal selv betale alle udgifterne. KL bad ganske vist om tilskud til de sikkert betydelige merudgifter i deres høringssvar, men det afviser ministeriet. I virkeligheden er økonomien måske det bedste værn mod at få e-valg i Danmark, da jeg er bange for at lovforslaget vil blive vedtaget mere eller mindre "as is".

Det er ikke nødvendigvis frivilligt om borgerne vil stemme per e-valg, hvis deres valgsted skal deltage i det kommende demokratiske eksperiment. Efter lovforslaget er det op til ministeriet at bestemme om borgerne selv skal kunne sige fra. Det var der betydelige protester mod i høringssvarene, og i den kommenterede høringsoversigt skriver ministeriet

Økonomi- og Indenrigsministeriet har noteret sig, at der blandt høringssvarene er en entydig anbefaling af, at det gøres frivilligt for vælgerne, om de vil deltage i digital stemmeafgivning, i hvert fald ved de første forsøg. Disse synspunkter vil indgå i ministeriets videre vurdering af spørgsmålet.

Det er måske blevet lidt mere sandsynligt at de ramte borgere får mulighed for at sige nej, men jeg vil ikke anse dette for at være en garanti.

I samme afsnit i høringsoversigten skriver ministeriet

Ministeriet skal endvidere bemærke, at valgstyrere og tilforordnede vælgere – på tilsvarende vis som i dag – vil være behjælpelige med at introducere vælgerne til det digitale system og yde bistand i nødvendigt omfang til de vælgere, der måtte være usikre på systemets anvendelse. Der vil endvidere blive stillet krav til kommunerne om at sørge for, at valgstyrerne og de tilforordnede vælgere forinden har modtaget behørig instruktion/træning i, hvordan de bedst hjælper vælgerne med at forstå og anvende det nye system, herunder også vælgere med handicap, der har behov for at anvende særlige funktionaliteter for at kunne stemme uden hjælp.</p>
<p>Der vil endelig i overensstemmelse med internationale anbefalinger herom blive stillet krav til kommunerne om i god tid, før valget starter, at sørge for at informere vælgerne på et klart og enkelt sprog om, hvordan den digitale stemmeafgivning og/eller stemmeoptælling er organiseret, og hvordan vælgeren afgiver sin stemme. Der vil ligeledes blive stillet krav om, at systemet stilles til rådighed på biblioteker, borgerservicecentre eller lignende før valgdagen, så vælgerne kan få lejlighed til at afprøve systemet, inden det skal tages i anvendelse. Ministeriet har i relevant omfang præciseret dette i lovforslagets bemærkninger.Se i øvrigt det ovenfor anførte herom i høringsnotatets afsnit 7.

Hvis man læser mellem linjerne her vil jeg sige at det bliver "ikke frivilligt" om du skal bruge e-valg. Borgerne skal have en advarsel om at deres valgsted bruger e-valg (læs: at de skal være forsøgskaniner for en umoden teknologi), og så kan de brevstemme hvis de er utilfredse.

Denne fortolkning står selvfølgelig 100% for min egen regning.

7
1. februar 2013 kl. 21:38

Det er meget lang tid siden at staten har lyttet til befolkningen.

Flere angrebskrige er blevet tromlet igennem på trods af at grundloven forbyder det.

Anti-terror pakken har fjernet danskernes retssikkerhed og den bruges i flæng af politiet i dag - så de kan gøre som de har lyst.

Hvem husker afsløringen af Fogh Rasmussens usle planer om at trække en evt. retssag i mod ham i langdrag så den ville blive forældet? Er det virkeligt det statsministeren synes er Danmark værdigt?

Dem totale mangel på retfærdighed i Danmark er slående når det gælder dem højt på strå... Man må korse sig og sige en bøn til Gud om beskyttelse mod djævlen og hans lakajer.

Og nu fjerner man så det demokratiske check af statsmagten - for det er åbenbart blevet for svært eller dyrt at snyde befolkningen ?!?

5
1. februar 2013 kl. 16:02

Magen til arrogance skal man lede længe efter - og dog.

Det er beskæmmende at centralmagten efterhånden ingen respekt har for befolkningen, men bliver ved med det ene overgreb efter det andet (and pardon my French, men man bliver ret så knotten) :

Man skal stemme digitalt, skide være med det ikke er sikkert.

Man skal via bankernes trediepart for at kunne kommunikere med det offentlige - skide være med det er drønende usikkert.

Man skal via bankernes trediepart for at kunne ordre egne bankforretninger i banken - skide være med det er drønende usikkert.

Man skal via bankernes trediepart for allernådigst at læse egen post - skide være med den personlige integritet.

Man skal benytte et rejsekort for at kunne benytte offentlige transportmidler - skide være med det er fejlbehæftet, usikkert og prisen afgøres ved lotteri.

Etc, etc.

Det bliver mere og mere tydeligt at centralmagten, trods det at det er folket der betaler deres løn, lever i en isoleret verden, hvor de ved hjælp af diverse digitaliseringer er ved at indføre et regime der er en blanding af Orwell og Kafka.

Og det er dybt tragisk at man i det mindste ikke vil opstille en business case for sagen, men det bunder vel i at djØFFERne i centralmagten ved det bliver dyrere, men de ikke vil lade en sådan realitet komme på tværs.

Øv, øv, øv - de spiller hasard med vores demokrati og den sidste rest frihed.

2
1. februar 2013 kl. 15:17

I høringsnotatet skriver ministeriethttp://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l132/bilag/1/1209860/index.htm

Desuagtet er ministeriet enigt i, at det er en følge af en digitalisering
af stemmeafgivningen og/eller stemmeoptællingen, at den folkelige kontrol
med valghandlingen ikke kan opretholdes i samme udstrækning som hidtil.
Det er imidlertid efter ministeriets opfattelse en nødvendig konsekvens,
man må være indstillet på at drage for at få nogle af de fordele, som man
ønsker at opnå ved at digitalisere valghandlingen.

Den folkelige kontrol med valghandlingen skal åbenbart ofres for at politikerne kan få at vide om de er valgt et par timer tidligere.

4
1. februar 2013 kl. 15:39

Gad vide hvad reaktionen ville være, hvis man ved næste (papir)valg forbød folk at kontrollere, at stemmeurnen er tom når valget starter, og fortalte, at optælling af stemmesedler fremover er forbeholdt IBM...

3
1. februar 2013 kl. 15:36

Den folkelige kontrol med valghandlingen skal åbenbart ofres for at politikerne kan få at vide om de er valgt et par timer tidligere.

Du glemmer helt de uanede mængder stemmer som kan fiskes bland de handicappede og brevstemmerne som idag ikke bliver gyldigt registeret. De får flot omskrevet nærmest alle ugyldige stemmer til at være "ikke bevidst" ugyldige for at sælge projektet.

Men mon ikke de også rækker godt ned i posen med optimistisk underbudgettering for at vise en god ROI.

1
Indsendt af Henrik B Sørensen (ikke efterprøvet) den fre, 02/01/2013 - 14:38

De HAR jo besluttet sig allerede.. så hvorfor fortsætte med denne farce om, at det "kun er et forsøg"..