Minister vil afskaffe papireksamen på universiteter

Netcompany skal udvikle en ny løsning, der digitaliserer skriftlige eksamener på landets universiteter.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) har netop underskrevet en aftale med it-firmaet Netcompany A/S.

Firmaet skal udvikle en ny it-løsning, som digitaliserer de skriftlige eksamener, hvor studerende er helt eller delvist uden hjælpemidler - for eksempel bøger, notater eller internetadgang.

»Min ambition er, at studerende møder et fuldt digitalt universitet lige fra indskrivning til afslutning. Alt fra ansøgningsskemaer, til undervisning og eksamener skal benytte de digitale muligheder. Med pilotprojektet i Aarhus gør vi nogle interessante erfaringer, så vi kan få udfaset papireksamenerne,« udtaler Charlotte Sahl-Madsen i en pressemeddelelse.

Løsningen udvikles med særligt fokus på at modstå snyd og giver samtidig de studerende mulighed for at bruge deres egen computer til eksamen.

Pilotløsning på Aarhus Universitet

Lige nu er der tale om en pilotløsning, som afprøves på et afgrænset eksamensområde på Aarhus Universitet. Planen er dog at udvide løsningen til resten af landets universiteter.

På Aarhus Universitet glæder man sig over projektet.

»Vi ser frem til at udvikle den konkrete løsning i samarbejde med Videnskabsministeriet og håber, at løsningen vil blive til glæde for alle universitetsstuderende i landet inden for nær fremtid,« udtaler prorektor Søren E. Frandsen fra Aarhus Universitet.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (17)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Kasper Revsbech

Bare fordi vi kan? Giver det en billigere eksamen? Hvis ja, hvornår er systemet tjent hjem? Giver det de studerene en bedre eksamen, f.eks. adgang til mere tidssvarede værktøjer? Eller er grunden kun eksamens snyd, og hvis ja hvor udbredt er dette. Jeg håber disse spm er besvaret som en del af foranalysen til systemet, således at dette system ikke bare bliver et af mange IT projekter der bliver lavet "Fordi vi kan".

 • 0
 • 0
#2 Carsten Olsen
 1. Løsningen baseres på at man ikke genopfinder den dybe tallerken og det laves bredt anerkendte standarder (html5 etc.) - Det ender godt ;-)

2 Løsningen baseres på at man lige skal genopfinde alting selv og lave den store forkromede løsning der kan en masse, lidt som COVI.(Det var jo ikke lige det der var brug for, men det bliver jo alligevel aldrig færdig /kommer til at virke) - Det går galt :<(

MHT snyd, så er det nok ikke så smart hvis eleverne må bruge deres egen computer, hvis der med snyd menes at man kan slå ting op. Dette er jo umuligt at kontrollere på elevens egen computer.

 • 0
 • 0
#3 Steen Kjøng Kristensen

Jeg er både spændt og nervøs. Ideen er god - jeg er selv ofte irriteret over hvor analoge Aalborg Universitet er, på områder hvor en digitalisering kunne gøre mange ting bedre.

På den anden side må jeg også trække på min erfaringer og komme med en bøn om at få forarbejdet gjort ordentlig, og lad være med at kaste sig ud i et ambitiøst projekt om at udvikle et helt nyt grundlæggende system, da dette hurtigt kan tage overhånd og køre af sporet. Det har vi adskillige eksempler på efterhånden.

Vigtigst af alt skal der holdes hånd i hanke med hele systemet fra top til bund. Mit nyeste eksempel er indførelsen af Moodle til al kommunikation på studierne på Aalborg Universitet - hvor et så simpelt modul som kalenderen ikke fungerer, hvorfor vi er nødt til, konstant at downloade en pdf fil for at holde os opdateret på skemaet. Samtidig viser det sig ved et bestyrelsesmøde at Rektor og resten af ledelsen er i den tro at systemet fungerer fint, hvorfor der ingen ressourcer er blevet sat af til at afhjælpe problemet.

Når alt dette er sagt, så ser jeg frem til et system der forhåbentlig kan håndtere digitaliseringen, uden at der bliver udviklet en frygtelig masse ubrugeligt halløj "bare fordi vi kan"..

 • 0
 • 0
#4 Nicolai Hansen

en lidt interessant problemstilling i forbindelse med digitale eksamener, er aflevering af rapporter der ofte er længere skriftlige opgaver, som man f.eks. har fået et par uger til at skrive.

Medmindre eksaminator og censor er endog meget moderne og får stillet en ipad eller lignende tablet til rådighed, så vil de fleste allerhelst rette med kuglepen og papir. Så i stedet for at de studerende udprinter lange opgaver, skal nogle andre gøre det? Det er lidt spændende synes jeg, men man kan selvfølgelig bare strong-arme de ansatte som man har gjort så ofte før :)

 • 0
 • 0
#5 Henrik Schmidt

Som så mange andre siger, så er det uklart hvad det er, man forsøger at opnå. Hvis man kan snyde i dag med sin egen computer, så kan man vel også med det nye system? Hvordan undgår man for eksempel, at programmet bliver kørt i en virtuel maskine? Det holder desuden kun i rent skriftlige eksamener, da det ikke er sjovt at tegne figurer på sin computer i en eksamenssituation.

Kunne version2 ikke lige lave en opfølgning og høre, hvad pointen er?

 • 0
 • 0
#6 Jens Dalsgaard Nielsen

og ikke mindst effektivitet. Skal alle bruge LaTeX notation til formler, dot notation til nogle typer figurer osv osv. Hvad med at skitsere HW konstrktioner, sketck for et GUI design,...

Det ender garanteret desværre med en multiple choice uden mulighed for at kunne demonstrere sine evner eller mangel på samme.

Når det er sagt er der garanteret også nogle eksaminer hvor en digital løsning er ok.

men Meget lidt betryggende med den tiltagende ensretning og besserwissen ... fra en der er lidt wrissen

 • 0
 • 0
#8 Thomas Jakobsen Nygaard

Set fra min vinkel, studerende i IT ledelse, synes jeg ideen lyder lidt ulden. Den lyder umiddelbart som et projekt der tager meget udgangspunkt i en mekanisk og forenklet abstraktion over hvad en eksamen egentlig er og hvad den indeholder. Jeg har i min studietid på AAU haft kurser og eksamener på fem forskellige institutter fordelt på de tre fakulter og jeg synes ikke, at der er nogen generalisering for en skriftlig eksamen. Derfor tror jeg umiddelbart man vil lave en dyr løsning som ikke er dækkende eller risikere en lang og dyr udviklingsproces med forsinkelser som ryger på gulvet. Et andet problem kan være, grundet det store omfang, at man ender med en løsning der ikke dækker de enkelte områder tilfredsstillende. Derudover løses opgaven med digitale skriftlige eksamener idag til nogen grad fint f.eks. i de matematiske fag med produkter som MapleTA. Der mangler helt klart nogle klare problemstillinger på, hvad systemets nytte egentlig skal være.

Hvis man ser på en skriftlig eksamen kan jeg umiddelbart komme på følgende typer som enten står alene eller hænger mere eller mindre sammen. - Programmering Da vi var oppe i programmering skriftligt brugte vi bare Visual Studio og kopierede løsningen over en udleveret USB stick. Som studerende synes jeg dette var optimalt, da brugen af IDE gjorde det muligt at checke om koden virkede etc. Jeg derudover ikke se grunden til, at staten skal til at bruge penge på en webløsning der understøtter forskellige programmeringssprog eller standardiserer hvilke sprog der kan eksamineres i. - Matematik Som en anden er inde på kræver matematik mange specieltegn. LaTeX er oplagt til dette og man bør som minimum, hvis man vil lave matematiske eksamener i systemet implementere LaTeX syntaksen. Dog vil det stadig være en problematisk løsning for dem der måske ikke bruger LaTeX i dagligdagen. - Multiple Choice Vel den lettest realiserbare og der findes sikkert allerede systemer som fint klarer denne opgave. MapleTA som bruges på AAU kører faktisk matematiske prøver på denne måde, hvor den studerende skal vælge det korrekte svar på et problem. Dog skulle den ifølge dem der har prøvet ikke være særligt intellektuelt krævende. - Fritekst Denne er vel simpel og der kunne vel være nogle fordele ved, at alt bliver samlet et sted. Dog kræver det at undervisere og censorer skal være med på ideen og vil bruge systemet. Og vil det virkelig være meget værdi i at udvikle dette fremfor, at den studerende skriver i Word eller LaTeX? - Grafik Denne hænger lidt sammen med matematik og de mere grafiske fag. I nogle henseender gør tegningerne sig bedst i hånden og en løsning hvor universiteterne skal indkøbe tegneplader til de studerende virker lidt omsonst, da disse kræver træning for at kunne mestres. Dette ville derfor være svært at understøtte vha. IT. I Matematik foretrækker jeg i øvrigt også selv at tegne i hånden og hvorfor udvikle et dyrt specialsystem til det?

Summasumarum ser jeg det egentlig som lidt ideløst at skulle digitalisere mange af disse opgaver. Tilmed kan det medføre en uheldig standardisering af hvad de studerende kan, hvilket er skadeligt. Jeg arbejder selv i en gruppe, hvor vi har flere fagligheder og jeg kan se hvordan diversiteten er med til at skabe mere dynamik. Derudover tror jeg omkostningerne vil være så skyhøje om så man lavede det 'ideelle' system ville det ikke kunne betale sig.

Så jeg synes absolut også det ville være fedt, hvis medierne satte mere fokus på denne ide. Det virker mest af alt som en flygtig vision og spild af skattekroner.

Derudover har alle universiteterne jo talrige institutter og selvom jeg selv har modtaget undervisning i det tvivler jeg på, at det er muligt at skabe et system som undersøtter arbejdspraksis alle disse steder. Det er jo et utal af fagligheder og forskellige administrative praksiser. Sidst men ikke mindst er jo censorerne som jo nok er den mest flygtige gruppe, da de jo kommer fra mange forskellige steder.

 • 0
 • 0
#9 Peter Favrholdt

Som ofte før har man glemt at fortælle hvad man søger at opnå med denne løsning, er det:

1) bedre eksaminer (bedre test af den studerendes færdigheder, mindre mulighed for snyd, osv)? 2) billigere eksaminer (optimeret "sagsgang", hurtigere eksaminering, mindre tidsforbrug ved bedømmelse/censur)? 3) profilering af ministeren (eller evt. dygtigt lobby-arbejde fra de firmaer der har interesse i at sælge/udvikle løsninger til digitale eksaminer)?

Når man ikke vil definere succes-kriterierne (f.eks. i henhold til ovenstående) så er der heldigvis ikke nogen risiko for at projektet fejler (man kan altid blot påstå at formålet var noget andet).

Mvh. Peter

 • 0
 • 0
#10 Ulrik Rasmussen

Jeg synes godt nok man skal passe på med at retfærdiggøre en kompliceret digitalisering af noget der fungerer fint på papir, med det argument at man kan undgå snyd. I sidste ende er det op til den studerende selv at have ansvar for egen læring, og jeg tror virkelig at snyd til skriftlige eksamener er ganske begrænset, i hvert fald på KU. Hvis man har snydt sig igennem sine eksamener skal det også nok blive opdaget når man skal forsvare sin bachelor eller sit speciale.

Om der er meget administration involveret i papirløsningen skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg antager at administrationen for en given eksamensaflevering involverer følgende:

1) Lav fotokopi af eksamenssæt i 2-3 eksemplarer - et til arkivering, og 1-2 til censor. 2) Send besvarelserne til censor. 3) Modtag eksamensnummer/karakter-liste fra censor. 4) Bogfør resultaterne i eksamensprotokollen.

Udskift skridt (1) med en indscanning af besvarelserne, og resten af skridtene kan foretages via e-post eller et skræddersyet system. Men komplicer for pokker ikke selve eksaminationen ved at tvinge alle studerende til at tampe deres resultater ind på computere, som sandsynligvis skal sættes op og vedligeholdes af uddannelsesstedet selv!

 • 0
 • 0
#11 Torben Mogensen Blogger

På DIKU (og de fleste andre naturvidenskabelige uddannelser på KU) sker mange eksamener ved at man [i]uploader[/i] en besvarelse elektronisk. Det gælder (af indlysende grunde) ikke for mundtlige eksamener, og de klassiske firetimers skriftlige eksamener bruger i reglen også papir. Denne eksamensform bliver dog brugt mindre og mindre.

Ulempen ved at lade eksamen være en hjemmeopgave er (som sagt i artiklen) mulighed for plagiering -- enten ved at hente materiale fra Internettet, ved at flere studerende arbejder sammen om at lave en løsning eller ved at en studerende betaler en anden for at lave sin løsning. Noget af dette kan man opdage elektronisk (f.eks. næsten enslydende besvarelser og kopiering fra Internettet), men man kan ikke se, om det rent faktisk er den studerende selv, der har lavet besvarelsen. Til det skal man bruge enten en mundtlig eksamen (evt. forsvar af en hjemmeopgave) eller en eksamen, hvor den studerende er isoleret fra omverdenen.

Det sidste kræver en del infrastruktur at gøre elektronisk. Man kan ikke uden videre lade studerende bruge egne PC'er, da der er trådløst internet, Bluetooth og 3G modems indbygget i mange af dem. Og da der ofte er eksamen for mere end 100 studerende, er det ikke realistisk at stille PC'er til rådighed -- specielt da man skal lukke for USB-stik o.lign, da det eller vil være for nemt for en studerende at sætte et USB-modem (3G eller Wi-Fi) i maskinen -- de er efterhånden så små, at man dårligt kan se dem.

Den eneste nogenlunde realistiske tekniske løsning ville være at bruge terminaler ([i]thin clients[/i]) op mod en server, der ikke har Internetopkobling. Men selv en sådan løsning er ikke billig.

Så umiddelbart tror jeg ikke, at vi slipper for papireksamen lige med det samme.

 • 0
 • 0
#12 Ulrik Rasmussen

Efter lige at have skimmet denne rapport

http://www.ubst.dk/nyheder/nyt-projekt-skal-afskaffe-de-sidste-papireksa...

Så ser det ud til at KU allerede på studieretninger uden for naturvidenskab bruger tynde klienter til eksamener, hvor det umiddelbart virker, trods de begrænsninger en digital eksamensform har: Hvis man har behov for at tegne er der for eksempel et digitalt tegnebræt tilgængeligt, men jeg tvivler på at formler og lignende er let at skrive ind (løsningen er Word-baseret).

Man har allerede på Århus Universitet lavet et pilotprojekt hvor man gav en bootbar USB-stick til hver studerende, som så kunne bruge sin egen laptop som tynd klient. Det fejlede totalt, da det ikke virkede på alle de studerendes computere.

Jeg har virkelig svært ved at tro på at Netcompany kan lave en løsning der virker på /alle/ bærbare computere, og som samtidig udelukker muligheden for snyd.

 • 0
 • 0
#13 Torben Mogensen Blogger

Man har allerede på Århus Universitet lavet et pilotprojekt hvor man gav en bootbar USB-stick til hver studerende, som så kunne bruge sin egen laptop som tynd klient. Det fejlede totalt, da det ikke virkede på alle de studerendes computere.

Jeg så på en konkurrerende nyhedsside, at det er den model, Netcompany har tænkt sig at bruge. Men, som du siger, så er det ikke alle PC'er, der kan boote Linux fra en USB-nøgle. Og hvis man ikke kan garantere, at enhver PC, som de studerende medbringer, kan bruge systemet, er det ganske ubrugeligt.

 • 0
 • 0
#14 Mikkel Stouby Petersen

Det er ikke i alle fag, at en afskaffelse af papir giver mening. På matematik og fysik foretrækker mange, at skrive i hånden, fordi det er lettere, når man skal skrive formler, og tegne tegninger. Problemet er dog, at der er andre studier, hvor de studerende ikke har muligheden for at bruge computer, og hvor papir helt oplagt ikke er optimalt. Dette gælder fx. på tyskstudiet, hvor det har skriftlige eksaminer på op til 5 timer i 'Oversættelse og grammatik' på 3-lags gennemslagspapir.

 • 0
 • 0
#15 Jens Christensen

Det værste, der kan ske ved en eksamen på papir, er at blyanten knækker. Så får man en anden. Det værste, der kan ske ved en elektronisk eksamen... er et utal af scenarier fra netværksproblemer, forsvundne besvarelser, problemer med SW,... Listen er uendelig, og de ting ved computere, jeg har bandet over gennem tiden, vil jeg meget nødig skulle slås med i en eksamenssituation. Elektronisk besvarelse kan for nogle fag være både fin og nærliggende, men som mange allerede har anført er der mange uhensigtsmæssigheder. ...og skal jeg som matematiker lære LaTeX kun for at bruge det til eksamen? Jeg laver alt andet i hånden.

 • 0
 • 0
#16 Per Erik Rønne

Et sådant forslag rejser jo nogle spørgsmål.

Det giver sig selv at det er urimeligt at studerende i dag skal aflevere opgavebesvarelser skrevet i hånden (eller på maskine) med tre kopier, ved anvendelse af carbonpapir.

Men skal der i en besvarelse indgå matematiske formler eller diagrammer og anden grafik, er datamat-baserede løsninger ikke det optimale, når vi taler om traditionelle, skriftlige opgavebesvarelser. Her er det optimale at opgaven besvares på papir med anvendelse af en blyantspencil.

Den værste løsning ville være en muliple-choice opgave. Disse har allerede vist deres uegnethed i grund- og gymnasieskolen, og bruges kun fordi de er billigere end at bruge eksaminator- og censor. Det værste ved dem er at de påvirker undervisningen, i negativ retning.

 • 0
 • 0
#17 Claus Waldersdorff Knudsen

Det giver sig selv at det er urimeligt at studerende i dag skal aflevere opgavebesvarelser skrevet i hånden (eller på maskine) med tre kopier, ved anvendelse af carbonpapir.

Syntes du ligefrem det er urimeligt ? :-) Det syntes jeg egentlig ikke. Jeg syntes godt man kan forlange noget af den studerende, også at aflevere noget der er skrevet i hånden.

Jeg mener at en PC er et forstyrrende element i enhver eksamenssituation, medmindre eksamen naturligvis drejer sig om at vise at man kan beherske en PC. Jeg har tidligere ment at en PC burde bruges til "det hele"; men almindelig sund fornuft har fået mig til at skifte standpunkt. (Sammen med en hulens bunke besvær med PCer i ca 25 år).

Og så mener jeg forøvrigt at det er den studerende og dennes viden der skal være i centrum ved en eksamen, og ikke noget elektronik og administrative regler.

Jeg kan godt se at det kan have en berettigelse i forbindelse med f.eks. en tysk oversættelsesopgave; men så kan en hvilken som helst PC vel anvendes. Så skal man så bare blive enige om dokumentformatet ;-)

I min tidligere beskæftigelse som lektor på en ingeniørhøjskole, var en af mine foretrukne eksamensformer den mundtlige eksamen, gerne med f. eks. 20 spørgsmål der var kendte i forvejen. Det gav de studerende god tid til at læse op og forberede et A4 ark pr spørgsmål, Fordele: - Der er kontant afregning ved kasse et. - Svarer den studerende forkert på et direkte stillet spørgsmål, kan man omformulere spørgsmålet så det måske er nemmere at forstå. Ja, man kan sågar stille ledende spørgsmål. (En ganske anvendt og anvendelig teknik...)

Og meget hurtigt lærer man at bedømme den studerende efter meget kort tid, som regel ganske få minutter, ud af de 20 minutter der var sat af pr studerende. (En træning der forøvrigt for mig er uvurderlig i forbindelse med job-interviews).

Det er jo nok dyrere end en eller anden "digital" løsning, da der jo helst skal være en ekstern censor med, og sådan en koster jo penge.

Min foretrukne form var mundtlig eksamen baseret på et projektarbejde, helst tværfagligt. Der syntes jeg at den studerende virkelig får chancen for at vise hvad hun/han kan. Og tro mig, hvis eksaminator(er) og censor er vakse nok, kan der faktisk ikke snydes. Heller ikke til en gruppeeksamen. Ikke medmindre man lider af berøringsangst.

Sandsynligvis kan man komme til at give en karakter der måske er lidt for høj eller måske lidt for lav. Men der har den studerende jo en klagemulighed. Jeg ved ikke om man kan indføre individuel klagemulighed i forbindelse med en "digital" eksamen. Eller også åbnes der virkelig op for klagemuligheder: Jeg fik musekrampe; "aaa" taaasten haaang ind imellem; ikke mere strøm; skærmen og lysindfaldet gav mig hovedpine... ;-) Find selv på flere.

Men ellers tillyke til NetCompany A/S. Nu er de da sikret beskæftigelse i nogle år. Og jeg tager hatten af for en løsning der kan køre på alverdens PCer og Mac maskiner UDEN problemer, også den helt spritnye Mac en studerende lige har hjembragt fra en studierejse til USA. For ikke at tale om iPadder/tabletter og lignende. Nå; men hvad Sørensen, igen et megaprojekt der kun kan fejle.

Mvh, Claus.

PS. En løsning kan vel kun baseres på noget Linux, hvis det skal være USB-boot, ellers vil man da komme til at bryde nogle licensrettigheder. Eller hvad? Skal der ligefrem indkøbes masselicenser?

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere