Minister tilfreds efter tilsyn med Udbetaling Danmarks digitale sagsbehandling

Ministeren har ved tilsynet med Udbetaling Danmarks aktiviteter i 2019 meget lidt at udsætte på arbejdet. Tilsynsbrevet kommer kort tid efter flere eksperter har rettet kritik af kontrollen med it-systemerne. Illustration: Rasmus Meisler
Efter det seneste tilsyn med Udbetaling Danmark udtrykker ministeren tilfredshed med sagsbehandlingen, der i stigende grad varetages automatisk af it-systemer. Men tilsynet viste også enkelte bump på vejen.

It-systemerne hos Udbetaling Danmark hjælper til, når 2,4 millioner danskere skal have behandlet deres sager om alt fra boligstøtte til folkepension. Men på det seneste har en række juridiske eksperter luftet deres bekymringer for, at borgernes retssikkerhed kan være i fare.

Kritikken bygger en forventning om, at fejl i sagsbehandlingen har potentiale til at gøre enorm skade, når man tager i betragtning, at systemerne kan behandle langt flere sager end den almindelige menneskelige sagsbehandling. Derfor har kritikkerne krævet bedre tilsyn med netop den digitale sagsbehandling hos Udbetaling Danmark samt oprettelsen af en særskilt forvaltningsdomstol med it-kompetencer, der kan træffe afgørelser i sager på området.

Men det seneste tilsyn med netop arbejdet hos Udbetaling Danmark har været tilfredsstillende for beskæftigelsesministeren, der har ansvar for at føre tilsyn med Udbetaling Danmark.

»Det vurderes med afsæt i tilsynsmaterialet, at Udbetaling Danmark, som løser opgaverne effektivt samtidig med, at Udbetaling Danmark har fokus på at leve op til de retssikkerhedsmæssige krav og på at sikre en god borgerservice. Udbetaling Danmarks revision har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold,« skriver minister Peter Hummelgaard i sin orientering til Folketingets Beskæftigelsesudvalg om tilsynet med aktiviteterne i 2019.

Ministeren skriver videre, at han vurderer, at retssikkerheden og kvaliteten i sagsbehandlingen er tilfredsstillende, hvilket han mener kommer til udtryk ved den høje stadfæstelsesprocent i Ankestyrelsen, som var på 85 procent i 2019.

Læs også: Fagfolk og forskere kræver skærpet tilsyn: Automatisk forvaltning skaber behov for ny it-kyndig domstol

Udbetaling Danmark ekspederer årligt sager, der samlet beløber sig til 230 milliarder kroner, der ender ude hos danskerne. For nogen er det i form af økonomisk tilskud, mens det for andre er selve forsørgelsen.

Tak for tilsynet

Tilsynet er foretaget blandt andet på baggrund af Udbetalings Danmarks regnskab og interne samt eksterne revision. Som reaktion på tilsynet har Udbetaling Danmarks bestyrelse givet sine kommentarer til det tæt ved anmærkningsfrie tilsyn af aktiviteterne i 2019.

»Bestyrelsen har med tilfredshed noteret sig, at tilsynet mener, at Udbetaling Danmark overordnet løser sine opgaver effektivt. Dette samtidig med, at Udbetaling Danmark har fokus på at leve op til de retssikkerhedsmæssige krav og på at sikre en god borgerservice, samt at retssikkerheden og kvaliteten af sagsbehandlingen er tilfredsstillende,« skriver bestyrelsen i svar på tilsynsbrevet og uddyber:

»Kvaliteten af sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark har et stort strategisk fokus for bestyrelsen, som løbende arbejder for at styrke borgernes retssikkerhed gennem god sagsbehandling og korrekte afgørelser til tiden.«

Læs også: Fra klik til kontanter: Den ufejlbarlige digitale sagsbehandler

Men tilsynet med aktiviteterne hos Udbetaling Danmark var ikke blot et endeløst jubelbrøl. Det fremgår nemlig, at der har været en række compliance-risici i relation til GDPR, der er blevet identificeret og håndteret. Der var dog en række områder blandt andet sanering af persondata, hvor der på tilsynstidspunktet fortsat var noget at udsætte. Det forventede Udbetaling Danmarks ledelse skulle være fikset i slutningen i 2020.

Der udestår dog fortsat to mindre områder, som først kommer på plads i efteråret.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (2)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#1 Knud Larsen

Vi andre må undre os noget. Ankestyrelsen har en stadfæstelsesprocent på 85%. Hvad betyder det? - at 15% er forkert er jo uhyrligt for en kvalitetsmand , der er vant til at alt over nogle ppm er ringe. - at ankestyrelsen ofte giver UD ret? - Kan vi få noget mere sigende? - (ja socilatstyrelsen er ringere ja) - jeg har selv oplevet en klokkeklar fejl som det tog 5 mdr at rette, selv om det er så simplet, at det oplyses på Borger.dk - ikke imponerende. - Det er uklart hvor mange områder der er UD's ansvar og hvor mange der er ministeriets? - citat: - Stk. 2. Revisionen efterprøver i årets løb om den administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen omfatter tillige Udbetaling Danmarks it-systemer, dog ikke de it-systemer og den databehandling, som foretages af Statens It eller andre statslige myndigheder på vegne af Udbetaling Danmark.

  • 1
  • 0
#2 asbjørn næhr

Lidt utrolig organisering, men egen ret til lovfortolkning - og samtidig (vicedirektøren) så umådelig arrogant og selvtilfreds/selvfed: Kammeradvokaten er uvidende om vores område...de aner intet relevant, vi og VORES jurister ved det hele. SLUT! Samtidig med at det er borgerens helt private ansvar, om/når!! UD laver fejl (hvad systemet ikke gør - men programmeringen kan - undertiden - MULIGVIS - diskuteres; MEN VI HAR RET!

  • 2
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere