Microsoft skal betale 1½ milliard i bøde for Word-funktion

Muligheden for at lave XML-filer i Word krænkede et patent hos det lille firma i4i, har USA's Højesteret slået fast. Det koster Microsoft 290 millioner dollars i bøde.

Efter fire års juridisk kamp er sagen mellem det lille canadiske softwarefirma i4i og giganten Microsoft nu slut. USA's Højesteret har givet i4i medhold i patent-sagen og stadfæster dermed en tidligere afgørelse fra 2009 fra retten i Texas.

Med afgørelsen fulgte en bøde på 290 millioner dollars ? halvanden milliard kroner ? som Microsoft skal betale til i4i inden for 15 dage. Det skriver Infoworld.com.

Sagen begyndte i 2007, hvor i4i beskyldte Microsoft for at krænke firmaets patent fra 1998 på at bruge XML-filer til at styre opbygningen af et dokument. I både Office 2003 og 2007 var der nemlig mulighed for at lade brugergenereret XML-kode indgå i et dokument, og det brød med i4i's patent, mente juryen, da sagen kom for retten i Texas i 2009.

Microsoft fik forbud mod at sælge Word 2007 fra oktober 2009, men fik medhold i en appel og undgik et forbud ved at ændre i Word, så funktionen blev fjernet. Siden kom Office 2010 på gaden og gjorde panikken om et eventuelt forbud mod Word overflødig.

Hele sagen blev så appelleret til højesteret, hvor dommerne nu enstemmigt har givet i4i ret.

Sagen mellem i4i og Microsoft har givet anledning til fornyet diskussion om det rimelige i ofte bredt formulerede patenter på softwareområdet.

Læs mere om patentet og brugen af brugergenereret XML i Word i en diskussion fra 2009, samt en ny gennemgang af patentet hos Cnet.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (9)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Flemming Frandsen

Denne sag viser endnu en gang at patent systemet primært bliver brugt af snyltere til at afpresse dem der laver produkter.

At det går ud over MS, som selv er ude med patent riven, gør det ikke meget bedre.

Gad vide hvor mange år der går inden det op for USA at de ikke har nogen gevinst ved at have software patenter og afskaffer dem?

 • 0
 • 0
#2 Henrik P. Stougaard Nielsen

Det burde være ulovligt at kræve softwarepatenter på bagatellignende små funktioner på såvel computere som på mobilenheder, de er ikke lavet ud fra andet perspektiv, at man håber en dag at nogen opfinder noget lignende for at forbedre en arbejdsgang og man så krænker et andet firmas patenter.

At have patent på et lukket banksikkerhedssystem forstår jeg så udemærket godt. At have patent på post-it's er igen noget underligt noget. At have patent på navnet fetaost er noget mærkeligt noget.

Mange softwarepatenter stopper al innovation på markedet. Man kan bare prise sig lykkelig for, at Microsoft Word ikke blev godkendt i det amerikanske patentsystem. - Skulle jeg så betale hver gang jeg skrev det ord på engelsk, eller benyttede mig af en skriveteknik hvor sætninger indeholder "words" ? I don't think so

 • 0
 • 0
#4 Mikkel Høgh

Patentrettigheder har ikke noget med feta (det er EU-regler) eller varemærker (som beskyttet brug af forskellige navne) at gøre.

Patentsystemet handler om at I en begrænset periode give en opfinder eneret til hans opfindelse. Den tanke er som sådan god nok, idet det giver større incitament til at opfinde ting, og offentliggøre disse opfindelser.

Der hvor man så kører af sporet er når de ting der patenteres ikke er store opfindelser, men bare alle mulige trivielle, dagligdags, selvindlysende ting…

 • 0
 • 0
#5 Torben Mogensen Blogger

Såvidt jeg kan læse af patentbeskrivelsen, er det centrale i "opfindelsen", at man gemmer metakoder separat fra indholdet ved at have en afbildning fra positioner i indholdet til metakoder. Det skulle ifølge patentet gøre det nemmere at ændre i formatet uafhængigt af indholdet og at gemme flere uafhængige formatteringer af samme indhold.

Anvendt på tekstdokumenter betyder det groft sagt, at indholdet gemmes som en rå tekstfil, mens metaafbildningen angiver hvilke dele af denne, der skal i fed skrift osv.

Det er ganske rigtigt ikke den traditionelle måde at gøre tingene på, men det er heller ikke noget revolutionerende. Adskillelse af form og indhold er jo f.eks. ret almindelig i GUI-generatorer og er et alment kendt designprincip. Kort sagt kan man sige, at patentet er en forholdsvis ligetil anvendelse af designprincippet "adskil form og funktion" på filformater for tekstdokumenter.

Personligt synes jeg ikke, at man burde kunne få patent på at anvende et udbredt designprincip på et nyt problemdomæne, med mindre den måde, man anvender princippet, indeholder nogle langt fra åbenlyse designbeslutninger, der viser mere end almindelig indsigt i domænet.

 • 1
 • 0
#7 Torben Mogensen Blogger

Hvis det er som du laeser det daekker det vel ogsaa HTML og CSS?

Ikke helt, for CSS afbilder ikke positioner i indholdet til metakoder, men binder ekstra metakoder til metakoder, der er indlejret i indholdet. Patentet søger helt at undgå metakoder i indholdet.

Men det er selvfølgelig samme ide om adskillelse af format og indhold, der er grundlag for CSS og for stylefiler i LaTeX. Det er bare ikke helt så gennemført som i patentet.

Men jeg kan nu heller ikke se den store fidus ved at lave en 100% adskillelse. Det ideelle er efter min mening at have semantiske metakoder i indholdsfilen og præsentationen af disse i en separat fil. Det betyder, at man ikke bruger koder til skift af skriftsnit og tegnstørrelse i indholdsfilen, men i stedet koder, der opdeler dokumentet i sektioner, laver krydsreferencer, markerer dele, som er adskilt fra hovedteksten (som f.eks. figurer, fodnoter og margentekst). Ideen er så, at man i formatteringsfilen kan bestemme, om sektioner skal adskilles af sideskift, om "fodnoter" skal være nederst på siden, i margenen, indskudt i parentes i teksten eller samlet sidst i et kapitel, osv.

Man kan lave den slags i LaTeX, men det er også muligt at bruge ikke-semantiske formatteringskoder (såsom \textbf) direkte i teksten, så opdelingen er ikke så stram, som det ideelt burde være.

 • 0
 • 0
#8 Torben Mogensen Blogger

Og en ting mere: Patentet gør godt nok indholdsfilen 100% uafhængig af formattering, men metaafbildningen er bundet til en bestemt indholdsfil (da den angiver positioner i denne), og kan derfor ikke genbruges på andre indholdsfiler. Endvidere skal alle metaafbildningsfiler modificeres, hver gang indholdsfilen ændres, hvilket mindsker fordelen ved at have flere uafhængige metaafbildningsfiler til samme indhold.

Ved at binde semantiske metakoder (funktion) til formatteringskoder (form), kan man genbruge metaafbildningsfiler til flere indholdsfiler, ganske som man gør med CSS og .cls filer.

 • 0
 • 0
#9 Poul-Henning Kamp Blogger

Hvis vi nu lige skal holde tungen lige i munden, så har SCOTUS overhovedet ikke taget stilling til dette patent, men kun hvilken juridisk bevisbyrde der skal bruges i retssager.

Dem der besluttede at patentet var gyldigt var en eller anden jury (ude i Texas ?)

Microsoft mener at de løftede bevisbyrden iflg en bestemt juridisk standard (groft sagt: "mere end 50% sandsynligt") mens juryen var instrueret i at bruge en skrappere standard ("klart mere end 66.66% sandsynligt")

Om Microsoft kunne have gjort det bedre hvis de havde vidst at der skulle bruges en højere standard får vi derfor ikke at vide.

Ligesom vi ikke ved om SCOTUS ville have dømt dette patent invalidt, hvis de var blevet spurgt om det.

Poul-Henning

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere