Metodebeskrivelse IT Company Rank

Metodebeskrivelse IT Company Rank
Illustration: Version2.
Version2 IT Company Rank er en analyse af 50 udvalgte it-virksomheders image i forhold til hvor gode forudsætninger de har for at tiltrække it-medarbejdere. Analysen offentliggøres i magasinet Version2 IT Company Rank, der udkommer i dag.
Reportage24. november 2017 kl. 05:00
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Mediehuset Ingeniørens analyseafdeling har for første gang gennemført IT Company Rank, som er en analyse af 50 udvalgte it-virksomheders ‘talent attraction image’ – dvs. hvor gode forudsætninger virksomhederne har for at tiltrække it-medarbejdere.

Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor it-professionelle svarer på, hvordan de opfatter og vurderer danske it-arbejdspladser.

Hvem er virksomhederne

Der er i alt 50 virksomheder med i analysen. For at være med skal virksomhederne været karakteriseret ved at have ‘produktion af IT som kerneydelse’. Produktion af it kan her forstås som:

 • Telefoni

 • Software og databehandling

 • Service og outsourcing

 • Konsulent

 • Administration

 • Herudover indgår også finansvirksomheder i analysen. Selvom virksomheder i denne sektor ikke direkte kan betragtes som producenter af it, findes flere af landets største arbejdspladser for it-professionelle i dette segment.

De 50 virksomheder er således placeret i et af ovenstående segmenter. I ovenstående afgrænsningskriterier er tilstræbt at have de 50 største virksomheder med – målt bredt på antal ansatte. Oplysninger om antal ansatte i virksomhederne er hentet via søgninger i virksomhedsdatabasen Bisnode.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Store globale koncerner/it-brands med afdelinger i Danmark indgår kun i analysen, hvis antallet af medarbejdere i Danmark bringer dem ind blandt de 50 største virksomheder målt på antal medarbejdere i Danmark. Det betyder f.eks., at meget kendte og synlige virksomheder som Google og Blizzard ikke er med i analysen.

Hvem er deltagerne

For at kunne deltage i analysen skal man kunne karakteriseres som ‘it-professionel’, hvilket er erhvervsaktive med en videregående it-uddannelse og/eller personer, der har it som et primært eller væsentligt arbejdsområde.
Deltagere til undersøgelsen er rekrutteret via Mediehuset Ingeniørens brugerunivers, herunder:

 • Læsere af Version2

 • Registrerede brugere på Version2.dk/Ing.dk/Jobfinder

 • Tidligere deltagere med Mediehuset Ingeniørens it-events

Mediehuset Ingeniøren har nogle af landets største og specialiserede it-medier, derfor er læserskaren relevant og kvalificeret til at gennemføre en IT Company Rank-analyse, men analysen er ikke at betragte som repræsentativ for den samlede bestand af it-professionelle i Danmark.

I alt har 1.362. personer gennemført analysen, og hver virksomhed i analysen er vurderet af i gennemsnit af 400 personer, hvilket er tilstrækkeligt til at give et solidt billede af hvordan målgruppen i undersøgelsen har vurderet den enkelte virksomhed.

Hvad belyses i analysen og hvordan er ranglisterne lavet

IT Company Rank undersøger hvor gode forudsætninger virksomheder har for at tiltrække it-professionelle medarbejdere ud fra en såkaldt K-A-K analyse som står for Kendskab – Appel – Kendskab.

Den samlede placering som en virksomhed opnår i IT Company Rank er baseret på en samlet K-A-K score. Inden man kan beregne K-A-K udregnes ført en score hhv. Kendskab – Appel – Karakteristika

Disse beregnes således:

Kendskabsscoren

I undersøgelse vurderes en virksomhed først på en gradueret kendskabsskala som går fra ‘kender meget godt’ til ’kender slet ikke’. Herefter vægtes hver kendskabsgrad i forhold til hvor kvalificeret den er – jo højere kendskab jo højere vægt:

 • Andelen som kender meget godt x 1

 • Andelen som kender godt x 2/3

 • Andelen som kender nogenlunde x 1/3

 • Andelen som kender lidt x 1/6

 • Andel som kender ikke x 0

Herefter indekseres kendskabsscoren på en 0-100 skala.

Appelscoren

Appelscoren udregnes på baggrund af tre underliggende spørgsmål, som stilles til de personer, der i spørgeskemaet angiver, at de kender en given virksomhed ‘lidt’ til ‘meget godt’.

På første underliggende spørgsmål svarer man på, hvor attraktiv men alt i alt vurderer en given virksomhed som arbejdsplads. Der svares på en skala fra 1-11, hvor 1 er ‘slet ikke attraktiv’, og 11 er ‘meget attraktiv’. Ud fra denne 1-11 skala udregnes et gennemsnits-score.

På andet underliggende spørgsmål svarer man på, hvor sandsynligt det er, at man vil anbefale andre it-medarbejdere at søge job i en given virksomhed. Også her anvendes en skala fra 1-11, hvor 1 er ‘slet ikke sandsynligt’ og 11 er ‘meget sandsynligt’. Ud fra denne 1-11 skala udregnes en gennemsnits-score.

På tredje underliggende spørgsmål svarer man på, om man ‘under forudsætning af, at der er et relevant job, kunne forstille sig at søge et job eller takke ja til en jobsamtale hos en given virksomhed – indenfor de kommende 3 måneder’. Man kan svare ‘ja’, ‘nej’ eller ‘ved ikke’. Herefter udregnes jobinteressen ved andelen, som svarer ‘ja’, minus andelen, som svarer ‘nej’

Hver af de 3 underliggende appel spørgsmål indekseres nu på en 0-100 skala og lægges sammen til en samlet Appelscore, hvor hver underlæggende dimension tæller 1/3 dvs.
(Attraktivitetsscore x 1/3) + (Anbefalescoren x 1/3) + (Jobinteressescoren x 1/3)

Karakteristikascoren

Denne score fremkommer ved at bede personer i undersøgelse angive hvilke af følgende fire karakteristika der passer på en given virksomhed:

 • Tilbyder gode faglige udfordringer

 • Tilbyder god ledelses- og arbejdspladskultur

 • Tilbyder høj løn og goder

 • Tilbyder en god balance mellem arbejde og fritid

Som ved appel-spørgsmålene stilles spørgsmålet til de personer, der i spørgeskemaet angiver, at de kender en given virksomhed ‘lidt til meget godt’. Man kan godt vælge mere end ét karakteristikum til hver virksomhed, ligesom det er muligt at angive, at ingen af de fire karakteristika passer på en given virksomhed.

Selve karakteristikascoren findes ved:

 • Andel som synes, at virksomheden tilbyder gode faglige udfordringer +

 • Andel som synes, at virksomheden tilbyder god ledelses- og arbejdspladskultur +

 • Andel som synes, at virksomheden tilbyder høj løn og goder +

 • Andel som synes, at virksomheden tilbyder en god balance mellem arbejde og fritid

Herefter indekseres karakteristikascoren på en 0-100 skala.

Samlet IT Company Rank score

De tre overordnede dimensioner, Kendskab – Appel – Karakteristika, lægges nu sammen til en samlet score, hvor hver dimension vægter 1/3. Herefter rangordnes de 50 virksomheder, efter hvem der har den højeste K-A-K score. Virksomheden med højeste score placeres som nr. 1, som dermed er den virksomhed, som analysen identificerer til at have de bedste forudsætninger for at tiltrække it-professionelle.

Virksomheder, der ligger i top 10 på IT Company Rank-listen, er således kendetegnet ved at score højt på minimum 2 af de 3 overordnede dimensioner Kendskab – Appel – Karakteristika.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger