Lynlovgivning presser it-systemer

De kommunale jobcentres it-systemer skal konstant opdateres som følge af nye lovkrav. Det giver dårlige brugerflader og stjæler vigtig tid fra sagsbehandlingen.

Lovgivningen på beskæftigelsesområdet går så stærkt, at it-systemerne i landets jobcentre konstant halser bagefter. Det går ud over arbejdsindsatsen hos landets beskæftigelseskonsulenter, fordi det primære fokus hos it-udviklerne er at få implementeret kompliceret lovgivning i systemerne på bekostning af brugervenlighed.

Alene 29. maj i år vedtog Folketinget fem store lovpakker, der alle vedrører jobcentrene - og som træder i kraft 1. august.

»Der er et kæmpe mismatch mellem lovgivning og it-understøttelse. Politikerne laver nye regler langt hurtigere, end nogen konsulenter kan nå at få dem ind i programmerne,« siger formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post.

»Systemerne skal selvfølgelig understøtte lovgivningen, men de skal også fungere ordentligt, og det gør de ikke. Så sagsbehandlerne bruger tiden på it-problemer i stedet for på mennesker,« siger hun.

F.eks. kan brugerne opleve at måtte vente, mens systemet kommunikerer med centrale servere, hvor forbindelsen tilmed kan gå helt tabt.

Hos leverandøren KMD, der står bag systemet Opera, som 60 procent af jobcentrene benytter, er der massivt fokus på at sikre, at systemerne understøtter lovgivningen. Et beredskab holdes konstant klart og mobiliseres, når der kommer ny lovgivning, fortæller produktmarkedschef Kenneth Mikkelsen. Han erkender, at lovgivningen vinder over brugeroplevede uhensigtsmæssigheder:

»Vi bruger rigtig mange ressourcer på at følge med i lovgivningen og prøve at understøtte den it-mæssigt. Og det kan godt tænkes, det har nogle konsekvenser i forhold til, hvor rigidt systemet opleves,« siger han, men understeger, at KMD forsøger at efterleve brugernes ønsker til ændringer.

I Kommunernes Landsforening bekræfter vicekontorchef Kristina Bendixen, at det er en udfordring at få implementeret lovgivningen på beskæftigelsesområdet. Både fordi der er tale om stadig mere kompliceret lovgivning, hvor der f.eks. skal tages højde for, om borgeren er over eller under 25 år, og hvilken matchgruppe han er i, og fordi det går så stærkt.

»Hyppigheden er i sig selv en udfordring. Det kræver noget hver gang, der skal implementeres noget nyt. Fra it til forretningsgange og til uddannelse af medarbejdere,« siger hun - men understreger dog, at it-understøttelsen i forhold til beskæftigelsesindsatsen er blevet markant bedre gennem de senere år:

»Det samlede niveau for it-understøttelse er steget væsentligt, men det er lovkompleksiteten også, så derfor bliver der ved med at være et gab.«

It-professor Jan Pries-Heje fra Roskilde Universitet påpeger, at det offentliges it-leverandører generelt kæmper med hastige lovændringer:

»Der er så mange love og regler, at der ikke er ét menneske, der kan overskue det, og derfor er det utroligt vigtigt, at der er styr på systemerne. Her er hastværk lastværk,« siger han og peger på, at politikerne bør gøres mere klart, hvad lovændringer kræver af tilpasning i it-systemerne:

»Man kunne godt ønske sig en skarpere prioritering fra politikerne og en lidt større forståelse for, hvad konsekvenserne er for ansatte og borgerne i sidste ende, når tingene hastes igennem,« siger han.

For at dæmme op for udfordringerne har KL appelleret til politikerne på Christiansborg om, at de mange lovændringer bliver samlet i pakker, og efterspurgt større forståelse for, at det tager tid at implementere lovgivningen i praksis. De ønsker har der været forståelse for på Christiansborg.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (2)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#1 Morten Bøgh

Jo, livet er hårdt, og lovgivningshastigheden i Danmark er for høj. EDB-mæssigt udgør det dog snarere en udfordring end et problem - det burde være muligt at bemande edb projekterne så den forventede takt i bestillinger fra kunden kan håndteres. Kunden betaler jo faktisk for disse ting. Hvilket KMD også lever op til: de holder ifølge artiklen et beredskab klart.

At dette arbejdspres skulle udgøre en forklaring på at brugerne kan opleve at måtte vente, mens systemet kommunikerer med centrale servere, hvor forbindelsen tilmed kan gå helt tabt - er derfor lidt søgt. Har kunden krævet en speciel teknisk opbygning? Er prisen på udviklingen af den grundlæggende systemstruktur presset i bund af kunden, så at det ikke har været muligt at udvikle det ordentligt? Den slags aspekter kan måske indgå i et eller andet omfang, men grundlæggende er der kun én part der er ansvarlig hvis et edb-system ikke performer ordentligt, og det er leverandøren. Dvs. KMD.

Håndtering af systemændringer plejer at være en pænt god forretning for leverandøren. Da KMDs OPUS-system håndterer mange sådanne, burde der være en profitmargen til også at få løst grundlæggende tekniske problemer hen ad vejen.

Men - det er altså ikke muligt at løse disse problemer, siger artiklen. Hvorfor får vi nok aldrig at vide, den slags diskussioner plejer man at holde in-house i firmaerne. Desværre.

  • 0
  • 0
#2 Morten Ib Nielsen

En væsentlig del af udfordringen med at opdatere og tilføje support for (kompleks) lovgivning i IT-systemer skyldes, så vidt jeg kan se, at der er for lang afstand mellem lovgivning og kode både mht. antal personer, der er involveret i "transformationen", såvel som strukturmæssigt.

Rent teknisk giver support for lovgivning i IT-systemer anledning til en række udfordringer fx mht. (syntaktisk og semantisk) fortolkning samt det faktum, at lovgivningen ikke nødvendigvis er konsistent i klassisk forstand.

Min egen interesse i problemstillingen skyldes, at den udgør en del af grundlaget for mit phd-projekt (en del af det strategiske forskningsprojekt 3gERP), hvor jeg arbejder med at udvikle (praktisk anvendelige - i modsætning til filosofisk konceptuelle) værktøjer til understøttelse af bl.a. lovgivning i ERP-systemer.

Fra min side af skrivebordet er det desværre ret svært at "få fat i" ægte erfaringer fra verden udenfor.

Så hvis der er nogen i dette forum, som kan bidrage i den henseende, er I mere end velkomne til at kontakte mig. Som modydelse kan jeg bidrage med nogle perspektiver fra mit elfenbenstårn :-) .

  • 0
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere