»Det lyder usmart«: Kriminalforsorgen dropper at udskifte forældet it-system

Storstrøm Fængsel er et lukket fængsel med plads til 250 indsatte. Fængslet åbnede i 2017 og er pt. Kriminalforsorgens mest moderne og bedst sikrede. Et moderne sagsbehandlingssystem kan myndigheden ikke klare. Illustration: Torben Eskerod
Et nyt system til digital sagsbehandling skulle have erstattet Kriminalforsorgens 17 år gamle Klientsystem. Men myndigheden fortsætter nu alligevel med det forældede system, selvom det ikke kan implementere lovændringer hurtigt nok.

Efter flere års planlægning og et mislykket udbud har Kriminalforsorgen opgivet at købe et nyt sagsbehandlingssystem til 180 millioner kroner. Det meddeler Justitsministeriet i et aktstykke til Finansudvalget.

Sagsbehandlingssystemet, kaldet offender management system (OMS), skulle ellers have erstattet det nuværende Klientsystem i Kriminalforsorgen - et mere end 17 år gammelt system, der har haft alvorlige udfordringer i forhold til implementering af lovændringer.

Det nye system skulle efter planen have været i drift i 2021, men nu vil forsorgen fortsætte med det nuværende og forældede Klientsystem.

»Justitsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at kriminalforsorgen har besluttet at lukke it-projektet OMS – Offender Management System«, lyder det i aktstykket.

Ifølge John Gøtze, adjunkt ved IT-Universitetet og ekspert i it-arkitektur, tegner der sig et billede af et »usmart forløb«:

»Det lyder som om, der er begået fejl, og det fremstår ikke som et særlig velovervejet forløb. Nu sidder man tilbage med noget, der ligner et forældet system, og som har været det i lang tid,« siger han.

Læs også: Kriminalforsorgen får 180 mio. kr. til forsinket og fordyret it-projekt

Ingen tidligere succes

Kriminalforsorgens projekt med et nyt it-system til digital behandling og registrering af straffesager startede allerede i 2014, og projektet har siden mødt flere udfordringer.

På trods af at myndigheden havde brugt tre år på at gennemføre foranalyser, fik projektet alligevel de røde advarselslamper til at blinke i Statens It-råd i 2017. Årsagen var, at it-systemet stod til at blive forsinket med et år og fordyret med fem millioner kroner.

Da sagsbehandlingssystemet senere blev sendt i udbud i 2018, skulle der gå under et halvt år, før udbuddet blev annulleret. Her var årsagen, at Kriminalforsorgen havde stillet krav om, at det nye sagsbehandlingssystem skulle være et standardsystem.

»Det viste sig imidlertid, at det ikke var hensigtsmæssigt at operere med et ufravigeligt mindstekrav, og at der i stedet burde have været anvendt et vægtet krav, hvor leverance af et standardsystem ville have vægtet positivt,« lyder det i aktstykket til Finansudvalget, og udbudsprocessen blev herefter stoppet for at ændre udbudsmaterialet.

Før et nyt udbud blev sat i gang, udførte kriminalforsorgen endnu en analyse af markedet for standardsystemer. Undersøgelsen blev færdiggjort i februar, og den viste, at kun to nordamerikanske leverandører levede op til kravene om at levere et standardsystem til den digitale sagsbehandling

Ingen af leverandørerne havde dog succesfulde erfaringer med at implementeringer i Europa, og det var afgørende for projektets fremtid.

»På baggrund heraf har Koncernledelsen i kriminalforsorgen besluttet at lukke it-projektet OMS med henblik på at genoverveje den strategiske retning for fremtidens it-understøttelse af klientsagsbehandlingen,« skrives der i aktstykket.

Læs også: Kriminalforsorgen vil have standard-it med specifikke tilpasninger

Skulle erstatte forældet system

Med den nye melding om, at Kriminalforsorgen dropper at anskaffe sig et nyt it-system, kan medarbejderne i Kriminalforsorgen fortsat blive nødt til at bruge det forældede Klientsystem.

Version2 har tidligere beskrevet, hvordan det gamle system ikke er i stand til følge med i forhold til at få implementeret de lovændringer, der finder sted på området. Problemerne i det gamle Klientsystem blandt andet blev påpeget i projektinitieringsdokumentet (PID) til det nye og nu sløjfede OMS-projekt

»Det nuværende system (Klientsystemet, red.) har en alder og er baseret på en teknologi, der gør tilpasninger og udvidelser ressourcetunge og tidskrævende at implementere. Dette indebærer blandt andet, at parallelle implementeringsforløb besværliggøres, hvilket har den konsekvens, at der ikke kan implementeres den mængde ændringer, der reelt set er behov for i Kriminalforsorgen. Dette understøttes af listen af ønskede ændringer, der p.t. løber op i 400 ønsker,« lyder det i PID’en.

Derudover er det gamle Klientsystem ifølge PID’en mindst seks måneder om at understøtte en ændring i systemet, og det er kun muligt at arbejde på mellem to og fire systemændringer samtidig.

»Dette indebærer ofte, at ændrede arbejdsgange påbegyndes uden it-understøttelse med stor risiko for øget sagsbehandlingstid, faldende datakvalitet, lokale løsninger samt mangelfuld statistik til følge. Konsekvensen af dette vil være en øget risiko for faldende datakvalitet, lokale løsninger samt mangelfuld statistik til følge.«

John Gøtze fra IT-Universitet påpeger, at det netop er problematisk at droppe anskaffelsen af et nyt system, når der i forvejen er blevet dokumenteret et klart behov for fornyelse.

»Det er som at tisse i bukserne. Nu står man uden et nyt system, og med alle de udfordringer, der er dokumenteret i det gamle system, nytter det jo ikke at bruge det fremover,« siger han.

Læs også: Backlog hos Kriminalforsorgen: 17 år gammelt it-system kan ikke følge med loven

Tilbage til start

De samlede udgifter til den mislykkede anskaffelse beløber sig i alt til 21,3 millioner kroner, som blandt andet dækker over ekstern bistand til at afdække projektets forretningsbehov og beskrivelser for arbejdsgange.

Og selvom Kriminalforsorgen ifølge orienteringen til Finansudvalget vil arbejde videre med at få forbedret it-sagsbehandlingen, er der ingen udsigt til, at det 17 år gamle system bliver udskiftet foreløbigt.

»Kriminalforsorgen vil fortsat anvende det eksisterende Klientsystem til brug for behandling og registrering af straffuldbyrdelsessager, indtil en eventuel udskiftning af klientsystemet er gennemført,« lyder det i det nye aktstykke til Finansudvalget.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (9)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Peter Valdemar Mørch

Det er da smukt at nogen har taget ansvar og lukket et projekt der var ved at køre af sporet.

Vi kan vel ikke både være utilfredse med at det går helt galt og også utilfredse når nogen stopper et løbsk projekt.

Det er vel ikke mærkeligt at der ikke findes et standard system der har implementeret alle de danske regler inklusiv ændringer?

Og jeg undrer mig... Er problemet i virkeligheden ikke at politikere laver for mange ændringer uden skelen til hvor lette de er at implementere i praksis?

I en privat virksomhed ville man bruge lejligheden til at simplificere når man nu var igang... At fastholde gammelt bureaukrati bare fordi er næsten opskriften på katastrofe.

 • 18
 • 0
#2 Casper Kjær

Efter så mange år med IT-skandale på IT-skandale synes jeg det er på tide at vi ser i øjnene at der ikke alene er tale om dårlige leverandører men om noget mere grundlæggende: en systemisk fejl. Måden det offentlige Danmark udvikler IT-systemer på øger simpelthen chancen for at det ender med forsinkede, fordyrede og for dårlige IT-systemer.

Det er på tide at vi prøver noget nyt, men det kræver politisk mod! Det er nemmere at gøre som man altid har gjort og så skyde skylden på leverandøren hvis det går galt. Vi skal lave mindre men gode systemer og så bygge ovenpå sucesserne i stedet for at tro at man bare kan gå fra tanke til handling når man udvikler store og meget komplekse IT-systemer. "Bigger" er ikke altid "better" selvom jeg godt kan forstå at det er sjovere at klippe snoren for en storebæltsbro end en ny landevej.

 • 9
 • 0
#3 Poul-Henning Kamp Blogger

Måden det offentlige Danmark udvikler IT-systemer på øger simpelthen chancen for at det ender med forsinkede, fordyrede og for dårlige IT-systemer.

For de fleste af disse specielle styrelser, ville det være en meget bedre ide, både økonomisk og kvalitetsmæssigt, at have deres egen lille IT-afdeling som udvikler og løbende opdaterer deres platform.

Hele ideen med at sende en overdetaljeret kravspecifikation ud i EU udbud og forvente at både dem der skrev den og dem der læser den når til samme sted har aldrig nogensinde i IT-historien haft en god hitrate.

 • 24
 • 0
#4 Casper Kjær

Helt enig. Det ville også gøre det offentlige bedre i stand til at indgå i samarbejde med leverandører hvis de har et team med den tekniske forståelse for hvordan IT-systemet er strikket sammen, plus ejerskab og idriftsættelse ville være trygt forakret i kundens organisation. Ikke flere CD-ROMer eller USB sticks som ligger og samler støv på et tilfældigt skrivebord.

 • 2
 • 0
#5 Denny Christensen

Kriminalforsorgen ved godt at deres eksisterende system ikke er brugbart, men ønsker heller ikke at lave en panik handling for at vise initiativ, de har modet til at stoppe et projekt de ikke mener vil give en brugbar løsning.

Synd for forsorgen, de ansatte og de berørte, men da hellere stoppe op og tænke sig om isf at kaste sig over nyt der ikke virker.

 • 6
 • 0
#6 Martin Kristensen

Hvis man læser mellem linierne, står der faktisk at kriminalforsorgen har et rimeligt velfungerende system. At der opstår problemer med implementering af opgaver fra den NPM ledelse kriminalforsorgen også er blevet udstyret med siden indførelsen, siger måske mere om ledelsen end om systemet. Bravo at systemet bibeholdes og suppler det så med en it afdeling, som PH anfører, der kan indarbejde fornuftige ønsker.

 • 1
 • 0
#7 Maciej Szeliga

Det passer jo ikke ind i nogen som helst management ideologi eller politisk strategi at lave tingene selv når man kan betale dyre konsulenttimer for først at udarbejde en IT strategi som skal pege på dyre standardsystemer som løsning af alle dårligdomme i foretagendet. Vi skal jo ikke BEKYMRE os om IT vi skal have hyldevarer så de nemt kan opgraderes for vi skal kunne følge med udviklingen uanset om det så passer virksomhedens grundlæggende formål eller ej.

I undegraver hele IT verdnen med de holdninger i udtrykker, tusindvis af aktionerer kommer til at miste milliarder hvis virksomheder skal udvikle tingene selv i stedet for at betale konsulenthuse for management rapporter om hvilken løsning som er bedst.

Sarkasme kan forekomme...

 • 4
 • 1
#8 Jakob Dahl

For de fleste af disse specielle styrelser, ville det være en meget bedre ide, både økonomisk og kvalitetsmæssigt, at have deres egen lille IT-afdeling som udvikler og løbende opdaterer deres platform.

Eller man kan vælge en model som ESDH systemet SBSYS Man beholder selv ejerskab over projektet og koden, har selv styr på både den langsigtede strategi og på hvad der skal med i næste sprint, men man sender selve arbejdet (eller noget af det) i udbud

 • 2
 • 0
#9 Michael Cederberg

Efter så mange år med IT-skandale på IT-skandale synes jeg det er på tide at vi ser i øjnene at der ikke alene er tale om dårlige leverandører men om noget mere grundlæggende: en systemisk fejl. Måden det offentlige Danmark udvikler IT-systemer på øger simpelthen chancen for at det ender med forsinkede, fordyrede og for dårlige IT-systemer.

Helt enig. Det svære er at finde en bedre løsning ...

For de fleste af disse specielle styrelser, ville det være en meget bedre ide, både økonomisk og kvalitetsmæssigt, at have deres egen lille IT-afdeling som udvikler og løbende opdaterer deres platform.

Jeg ville gerne være enig og har også set det fungere i praksis. Det er klart en fordel at have inhouse IT folk som kan gå i dialog med brugerne på en sådan måde at hver eneste ændring ikke skal holdes op mod den oprindelige kontrakt. Det passer fint med agil udvikling.

Men der er også en række problemer. Sådan en afdeling vil sidde i en organisation der ikke forstår hvad de laver, ikke forstår hvad der er fornuftigt, ikke kan stoppe en afdeling der løber løbsk, etc. Hvordan sikrer man at alle disse små afdelinger ikke duplikerer hinandens arbejde. Hvad med overordnet IT arkitektur?

Og så er der problemet med at det offentlige ganske enkelt ikke kan betale ordentlige lønninger.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere