Lovforslag: Politiet skal nu masseovervåge alle flypassagerer

Illustration: Nomad Soul/Bigstock
Politiets adgang til oplysninger om flypassagerer skal øges for at styrke efterforskningen af grænseoverskridende kriminalitet. Men det er masseovervågning og et indgreb i privatlivets fred, lyder advarslerne fra både NGO'er og Datatilsynet.

Fremover skal politiet systematisk indsamle, behandle og opbevare samt kunne videregive oplysninger om flypassagerer og deres rejser - også kaldet passagerlisteoplysninger eller PNR-oplysninger.

I hvert fald hvis regeringen får vedtaget et lovforslag som blev lagt frem i november, og som netop nu behandles i Folketinget. Forslaget kaldes 'lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer.'

Formålet er at give give politiet hurtig og systematisk adgang til PNR-oplysninger, så de kan nemmere kan bekæmpe grov kriminalitet.

Det vækker kritik:

»Man vil indsamle oplysninger om samtlige flypassagerer, gemme det i en database og lave analyser på det. Det er masseovervågning, og det er helt urimeligt, at helt almindelige og uskyldige danskere skal underlægges sådan en kontrol,« siger Jesper Lund, der er formand IT-Politisk Forening, til Fagbladet 3F.

Datatilsynet konstaterer i et høringssvar (PDF), at der med forslaget bliver etableret 'vide rammer for behandlingen af disse oplysninger, herunder mulighed for udveksling af oplyningerne med myndigheer og organisationer i andre EU-medlemsstater og tredjelande.'

»Det er derfor fortsat Datatilsynets opfattelse, at en så omfattende indsamling og efterfølgende behandling af passageroplysninger øger risikoen for konkret og ikke-proportionelle indgreb i privatlivets fred, f.eks. i form af en nærmere kortlægning af enkeltpersoners færden,« lyder det fra Datatilsynet i et høringssvar.

Loven rummer samtidig et forslag om at samle indsamlingen af PNR-data i en ny enhed under Rigspolitiet, kaldet PNR-enheden.

I andre lande skal efterretningstjenester ifølge 3F have en begrundet mistranke for at tilgå PNR-databasen, og det skal ske inden for rammerne af EU’s databeskyttelseslovgivning. Denne beskyttelse er ifølge Jesper Lund ikke med i det danske lovudkast.

Formålet med lovforslaget er ifølge regeringen også at skabe rammerne for en dansk tilknytning til PNR-systemet, som allerede findes i EU, men som vi som følge af vores retsforbehold ikke deltager i.

Allerede i dag har Politiets Efterretningstjeneste (PET), Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Toldstyrelsen adgang til PNR-oplysninger. Disse myndigheders adgang til PNR-oplysninger bevares, men indsamlingen flyttes til politiet, som altså også får adgang til data.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (17)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#2 Tom Paamand

I Folketingets Retsudvalg skulle ministeren redegøre for, om PNR-enheden vil foretage en manuel gennemgang af samtlige PNR-oplysninger, der indeholder feltet "generelle bemærkninger" for at slette eventuelle følsomme personoplysninger, eksempelvis særlige måltider og helbredsoplysninger.

Justitsministeren svarer meget konkret, at lovforslaget ikke giver ret til at tjekke helbredsoplysninger. Og fortsætter så i et for ministerierne meget typisk ikke-svar med en lang udredning, der omhyggeligt ikke besvarer, om særlige måltider bliver registreret. Terrorister er nemlig så dumme, at de naturligvis vil afsløre sig gennem diverse bizarre krav under flyrejsen hertil.

 • 20
 • 0
#9 Jesper Lund

Ikke at jeg tror det hjælper noget, men man bliver vel nødt til at markere sin modstand.

Du donerer penge til den retssag som Foreningen imod Ulovlig PNR anlægger mod Justitsministeren (når foreningen bliver stiftet).

Justitsministerens PNR-lovforslag er i strid med EU-retten. Det påpeges i høringssvarene fra IT-Politisk Forening og Institut for Menneskerettigheder.

Se afsnittet "Vurdering af lovforslaget i forhold til EU-retten" i vores høringssvar.

TL;DR EU-Domstolen opstiller i A-1/15 syv krav for at en PNR-ordning er lovlig (forenelig med artikel 7 og 8 i Charter om Grundlæggende Rettigheder). Justitsministeriet udvælger to krav, som nogenlunde opfyldes (nej, faktisk ikke). Men det er altså ikke nok.

Hvad svarer Justitsministeriet så på denne kritik i høringsnotatet? Ingen ting, de ignorerer den bare.

Hvad svarer Justitsministeren, når et folketingsmedlem beder ministeren forholde sig til de konkrete argumenter fra IT-Politisk Forening og Institut for Menneskerettigheder? Ingen ting, Justitsministeren ignorerer bare spørgsmålet og giver samme intetsigende svar som i høringsnotatet.

Fra ulovlig logning til ulovlig PNR ("logning i luften"). Hvad bliver mon det næste som Søren Pape vil byde os..?

Jesper Lund Formand, IT-Politisk Forening

 • 13
 • 0
#11 Morten Jensen

Men de udretter ikke rigtigt noget, såvidt jeg forstår.....

Nej, de anholder vist flere når der er besøg fra Kina fx.....

Rygterne er stærkt overdrevne vil jeg sige, og medierne giver ikke et retvisende billede af området. Jeg kan færdes trygt derovre sammen med min kæreste, også om aftenen. Bevares, der bliver solgt og røget hash rundt omkring i blokkene. Hvis man kan tåle synet af det, synes jeg faktisk ikke at der er farligt at være.

Det er vel ligesom så mange andre steder med almene boligbyggerier og lidt social belastning.

 • 4
 • 1
#12 Albert Nielsen

Vor regering kæmper hårdt for at overgå den gode, gamle diktaturstat Østtyskland i overvågning af landets borgere. Mon man kan få sit efternavn udskiftet til Honecker hvis man hedder Pape?

 • 2
 • 0
#14 Kenn Nielsen

Rygterne er stærkt overdrevne vil jeg sige, og medierne giver ikke et retvisende billede af området.

Det ville da være glædeligt, om det forholder sig sådan.

En køretur på Edwin Rahrs vej - fra langdalsvej til Åby Ringvej - plejer (75% sandsynlighed) at byde på bilister der kører på spærreflader og fortsætter over for rødt, fodgængere som ignorerer røde lamper osv. Indrømmet; det er 6-8 måneder siden jeg har kørt der. Jeg kører - som regel - en anden vej, hvis jeg husker at planlægge i forvejen.

K

 • 3
 • 1
#17 Morten Jensen

Det ville da være glædeligt, om det forholder sig sådan.

En køretur på Edwin Rahrs vej - fra langdalsvej til Åby Ringvej - plejer (75% sandsynlighed) at byde på bilister der kører på spærreflader og fortsætter over for rødt, fodgængere som ignorerer røde lamper osv. Indrømmet; det er 6-8 måneder siden jeg har kørt der. Jeg kører - som regel - en anden vej, hvis jeg husker at planlægge i forvejen.

Lige præcis trafikkulturen tror jeg nu du har fanget meget godt. Jeg har kørt til/fra arbejde ad Edwin Rahrs Vej og videre på motorvejen i et par år, og det har nu aldrig skabt farlige situationer for mig. Det er lidt mere ligesom at køre bil i sydeuropa end normalt, men jeg synes sgu ikke det er så slemt.

At Albert Nielsen tror at man behøver førstehjælp hvis man går med kippah, siger måske mere om den dér førnævnte opfattelse man kan få fra medierne. Albert du bor da i øvrigt på Sjælland gør du ikke? Jeg ville ikke tro, at du havde førstehåndserfaringer fra Århus Vest.

Ang. religiøs hovedbeklædning, så foreslår jeg at man perspektiverer ved at læse denne artikel: https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/niqab Man kan tilsyneladende opleve chikane pga. hovedbeklædning mange steder og af både etniske danskere og andre. Jeg bifalder i øvrigt ikke chikane af nogen art.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere