Lovforslag: Kommuner vil overvåge borgeres el-forbrug til kontrol af bopælspligt

49 kommentarer.  Hop til debatten
Lovforslag: Kommuner vil overvåge borgeres el-forbrug til kontrol af bopælspligt
Illustration: Niels Hougaard.
Et nyt lovforslag fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vil give kommunerne lov til at overvåge danskernes forbrug af el, gas, vand og varme. Det skal styrke kontrol med bopælspligten - men datalovgivningen skal først omgås.
Reportage14. december 2018 kl. 05:11
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Kommuner skal i fremtiden kunne pålægge forsyningsselskaber at udlevere data om borgeres forbrug af el, vand, varme og gas, så kommunen kan føre kontrol med, at borgeren overholder sin bopælspligt.

Det fremgår af et nyt lovforslag fremsat af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Bopælspligten betyder, at man som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet mindst 180 dage om året. Og det er den, man med lovforslaget vil give kommunerne bedre muligheder for at kontrollere, om borgerne overholder.

»Det foreslås med lovforslaget at forbedre kommunernes muligheder for at påse, om helårsboliger i kommunen faktisk anvendes til helårsbeboelse. Det drejer sig om indførelse af en udtrykkelig hjemmel til at samkøre CPR-registret med BBR-registret og Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), om mulighed for at opsøge udvalgte husstande på bopælen samt adgang til at indhente oplysninger fra forsyningsselskaber om en husstands forbrug,« står der i lovforslaget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kommunerne mangler ifølge ministeriet værktøjer til at identificere de borgere, der snyder med bopælspligten, og ideen er, at oplysninger om forbrug kan bruges til at kvalificere en mistanke om, at en bolig reelt står tom.

Hvis der ikke er brugt vand, varme, el eller gas i en periode, ja, så har der sandsynligvis heller ikke boet nogen, lyder ræsonnementet.

»Oplysninger om forbrugsmønstret i en bolig vil kunne være særdeles brugbare, når det skal konstateres, om en bolig benyttes til helårsbeboelse. Den enkelte boligs forbrugsmønster kan være indikator for, om der er tale om helårsbeboelse, eller om boligen står tom.«

Lov baner vej for praksis

Persondatalovgivningen står ifølge lovforslaget dog umiddelbart i vejen. Forbrugsdata anses for persondata, i visse tilfælde endog som følsomme persondata, og indsamlede persondata må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med det oprindelige formål.

Det kan dog omgås ved at skabe udtrykkelig lovhjemmel i anden lovgivning til lige præcis den praksis - og det er det, man ønsker at gøre her.

»Det følger heraf, at oplysninger fra forsyningsselskaberne ikke kan videregives til kommunerne med henblik på kontrol og tilsyn med bopælspligten uden udtrykkelig hjemmel. Det foreslås på den baggrund, at der som led i kontrollen med boligernes benyttelse gives hjemmel til, at kommunen får adgang til at indhente oplysninger fra forsyningsselskaber om boligens forbrug af el, vand, varme og gas i en bestemt periode. De oplysninger, der vil indgå i processen, er ikke følsomme personoplysninger.«

Det er ikke første gang, regeringen ytrer ønske om at bruge borgernes el-forbrug til kontrol.

I sommer kom det frem, at man ønskede at udvide Udbetaling Danmarks beføjelser til at kunne samkøre oplysninger om danskernes forbrug med oplysninger om bopæl, lyder det i aftaleudkastet. Det skulle give bedre muligheder for at kontrollere, om borgere snyder i forbindelse med udbetaling af sociale ydelser.

Det affødte dog massiv kritik, og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) endte dog med at opgive det.

»Indsatsen mod snyd må ikke betyde, at vi begynder at overvåge alle landets borgere, og derfor kommer regeringen ikke til at gå videre med et forslag om at øge brugen af registersamkøringer i Udbetaling Danmark,« sagde Troels Lund Poulsen i slutningen af august.

»Det betyder, at oplysninger om el-forbrug i private hjem ikke vil blive brugt til at afdække muligt snyd med sociale ydelser, medmindre der er en helt konkret mistanke, sådan som reglerne allerede er i dag.«

I det aktuelle lovforslag forsikrer Ole Birk Olesen dog, at kommunerne ikke kommer til at bruge oplysninger om borgernes forbrug til alt muligt andet end at kontrollere bopælspligt. Som de jo heller ikke må bruge dem til at kontrollere i dag.

»Herudover er det en betingelse, at de forbrugsoplysninger, der indhentes, er nødvendige til at opfylde formålet. Det betyder, at oplysningerne alene kan indhentes som led i kommunalbestyrelsens kontrol med boligens benyttelse til helårsbolig. Oplysningerne kan ikke videregives til andre dele af den kommunale forvaltning eller anvendes til andet formål,« står der i lovforslaget.

49 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
49
20. december 2018 kl. 13:16

Nejda. Lur mig om de ikke snart foreslår personlige CO2-kvoter, og her kommer måleren til at spille stor rolle.

46
17. december 2018 kl. 16:00

Jeg tænker at flg. afgørelse fra USA kunne være interessant i denne debat:

https://www.eff.org/deeplinks/2018/08/win-landmark-seventh-circuit-decision-says-fourth-amendment-applies-smart-meter

Dommeren anerkender på den ene side, at der kan være nyttigt med flere data, men kort sagt, at hvis politiet og staten ville kigge med, så ville det skulle betragtes på linje med ransagning, simpelthen fordi at det er for afslørende.

Månedlige "aflæsninger" er ved tidligere afgørelser dømt acceptable "over there". Jeg antager at det er i forbindelse med konkrete sager, og ikke en-bloc.

45
17. december 2018 kl. 15:43

Jeg har talt med bestyrelsesmedlemmer i et par større boligforeninger, der overvejer at få en fælles hovedmåler og så opsætte bimålere i hver lejlighed.

De vil gøre det for at spare målerleje, men det det vil jo også være en fordel i forhold til statslig overvågning.

Det kræver vist, at alle er enige om at bruge samme el-leverandør.

Min gasmåler bliver ikke timeaflæst. Den bliver faktisk slet ikke aflæst nu hvor jeg betaler en fast pris. Så kan man få en brændselscelle til bygas?

44
17. december 2018 kl. 14:18

Som så ofe før når jeg læser kommentarsporet her på version2.dk, indser jeg at det ikke kun er mig der synes at det statslige magtapparat har fået/får beføjelser, der på ingen måde er proportionelle med 'i fællesskabets bedste interesse'.

Alene sætningen 'datalovgivningen skal lige omgås', i overskriften, vidner om et basalt brud på regler der netop er indført for at beskytte individets ret til privatliv. Lidt som når visse politikere siger 'vi vil bevæge os til kanten af menneskerettighedskonventionerne, og hvis der kommer en retssag - så tager vi det med'.

Der er tre store problemer i verden.

  1. Klimaforandringer
  2. Fremmedfrygt/had
  3. Teknologisk drevet social kontrol (kontrol som i manipulation)

Det første problem er det største ift. klodens (og dens arters) biologiske helbred. Det andet problem er det største ift. menneskehedens sociale helbred. Det tredje problem er lidt sværere at definere, men er for mig at se, det problem der, hvis de to andre problemer bliver "løst", det med de største langtrækkende konsekvenser for den mennsekelige autonomi og for magtbalancen i samfundet.

Spørgsmålet er ikke længere om man er enig eller uenig i politikernes opfattelse af hvad staten skal have beføjelse til eller ej - det tror jeg vi er ude ovre - spørgsmålet er hvordan vi mindsker den enorme afgrund der er mellem borgernes interesser og politikernes ønsker.

Spørgsmålet er, i bund og grund, hvordan vi som samfund fører magten tilbage til borgerne.

43
16. december 2018 kl. 19:57

Mon ikke vi bare vil få længere svarfrister, mens de fører statistik over, hvem der ønsker aktindsigt krydset med hvem der har børn i privatskoler.

42
16. december 2018 kl. 19:54

Desværre er de gået over til udelukkende at ønsketænke, uden hensyn til de reelle konsekvenser af lovforslag bygger de små torenroseslotte op omkring effekterne af dette eller hint forslag. Lige fra nedsættelse af registreringsafgifter på store biler til nedlæggelse af internationale (engelsksprogede) uddannelser, så er det forslag, der giver kontant afregning ved kasse 1. Både på miljø og reputation.

41
16. december 2018 kl. 09:58

... men i dag kan alt begrundes i terror også iselv om risikoen reelt set ikke er eksisterende..

Ja, terror som vi empirisk kender den eksisterer ikke længere. Siden 11. december 2018 er terrorprædikatet forbeholdt forstyrrede hjemmefødninge som f.eks. kundbypigen, eller hændelser som engang var i de onde gamle dage. Nu hedder den slags våbenangreb

Hvor er det godt at antallet af terrorhandlinger nu falder efter vi har tilsluttet os FN-traktaten.

K

40
16. december 2018 kl. 09:40

måske man skulle tæppebombe systemet med aktindsigts krav, hvis alle gjorde det ville man holde op med at samle så meget data

39
16. december 2018 kl. 01:21

Hvor går grænsen mellem magtgale og egentlige tyranner?

38
15. december 2018 kl. 23:10

Jeg synes det er en forbrydelse imod menneskeheden hvad de har gang i.

Man registere alt fra vugge-grav, for at bruge denne viden for/imod os. Det har nået helt ekstreme højder, og overgår stasi med enorme længder. Ja man kan og vil sågar lave profiler på folk og samkøre data på kryds og tværs.. som bekendt er ingen data bedre end det som er registeret, men sandheden er jo bare at "systemet" pr defination aldrig tager fejl, og står der engang noget forkert i dine parpire så kan det følge dig resten af dine dage uden reel mulighed for at få det ændre.

Selv vores sunhedsdata/dna indsamler man og deler/sælger til danske og udenlandske forskere.

og sidst men ikke mindst når vi færdes uden for hvor hjem er der ansigts genkendelse nummerplade scannere osv osv som konstant registere vor ferden fra a-z et helt liv.

Jeg synes det er en forbrydelse imod menneskeheden som folketinget skal straffes for.. Det er gået meget langt over gevind og man respektere overhovedet ikke folks privatliv selv hvis de siger nej bliver vi registeret, og helt ind under "dynen" i vor hjem.. hvem vi kender, omgås, og mails og telefon samtaler scannes og analyseres..

Det er helt vildt. Tænk engang i 80erne og 90erne kunne vi jo godt leve livet i fred og ro... men i dag kan alt begrundes i terror også iselv om risikoen reelt set ikke er eksisterende.. f.eks. hvis der er 500mio mennesker i EU men der kun dør f.eks. 10 om året pga. terror begået af mindre end 5 mand... er det så rimeligt at frarøve 500mio mennesker deres frihed fra vugge-grav... Det mener jeg ikke. ærligt talt hvem kan forhindre dig i at gå ud i dit køkken og tage en kniv og 5 minutter senere bruge den imod folk.. eller hvad med din bil ?

Denne besked blev scannet og analyseret af automatiske systemer og måske taget ud til kontrol... for jeg kunne jo være en meget farlig mand. ;-)

37
15. december 2018 kl. 10:58

Hvis man vil lave den slags overvågning, må der være væsentlige besparelser i at gøre det. Finder man kun 2, og det koster 50 millioner at lave/drive det bliver besparelsen så lille, at den nemt bliver til en udgift.

Der vil være mange flere penge at spare, ved af afskaffe ministerbiler og stikke dem et togkort i stedet.

36
15. december 2018 kl. 08:11

Ja eller sælge strøm til en nabo man stoler 100% på :-)

35
14. december 2018 kl. 16:57

er en modbydelig blanding af Animal Farm og Pet sematary.

Her ser man virkeligt de døduhyggelige Napoleonssvin sparke nedad på de svageste.

34
14. december 2018 kl. 15:52

... når de får fat i oplysninger om strømforbruget i en bolig og kan bruge det til at regne ud at ejeren nok er på ferie eller lignende.

Så kan indbrudstyven bryde ind relativ sikkert.

Nej tak til tvangskollektivets masseovervågning af borgerne.

32
14. december 2018 kl. 14:24

.... Så længe det sker på basis af en Dommerkændelse.

31
14. december 2018 kl. 13:43

Disse mennesker er dog sjældent i kontakt med Udbetaling Danmark.

Nu er snyd med diæter og kørepenge jo også strafbart. Hvis du har en mistanke, kan du trygt anonymt anmelde det til SKAT. Formoder at vekommen så kan fremvise en arbejdskalender og kørselsregnskab som underbygning. Hvis det ikke er tilfældet, og SKAT aceptere det, så skal vi andre bare have besked om at de har ændret reglerne for bevisførelse i skattesager.

30
14. december 2018 kl. 13:25

Hvor længe kan man så være borte fra sin bopæl? I Vejledning om folkeregistrering3.2 "I øvrigt kan der ikke gives nogen fast tidsgrænse for, hvor langt fraværet fra bopælen kan være, når den pågældende opholder sig her i landet."

28
14. december 2018 kl. 13:15

Nu kan man godt have råderet over flere helårsboliger her i landet bare ikke i samme kommune. Hvilken der er den egentlige bopæl afgøres iht CPR-lovens § 7. (Samme kommune er for København, Frederiksberg og de gamle amter København, Roskilde og Frederiksborg en og samme kommune)

27
14. december 2018 kl. 13:13

Det som vil hjælpe, er at sende kontrollanter ud.

Men er det ikke hjemmel til inkvisition i eget hjem, som de prøver på at indføre samtidigt med ?

Det drejer sig om indførelse af en udtrykkelig hjemmel til at samkøre CPR-registret med BBR-registret og Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), <em><strong>om mulighed for at opsøge udvalgte husstande på bopælen</strong></em> samt adgang til at indhente oplysninger fra forsyningsselskaber om en husstands forbrug,« står der i lovforslaget.

Min fremhævning.

K

26
14. december 2018 kl. 12:33

Umiddelbart må der være mere behov for denne lovgivning til at checke indbyggerne i 29xx postnumrene nord for København, når de ikke ønsker at betale skat i Danmark, fordi de: "bor alligevel det meste af året i lejligheden i Monaco"?</p>
<p>Og ikke mindst burde vores politikere offentliggøre deres forbrug en gang om året, så vi kan få afsløret dem som snyder med diæter og rejsefradrag, så folket kan holde dem langt fra en stol i folketinget, på rådhusene og i diverse bestyrelser.</p>
<p>Disse mennesker er dog sjældent i kontakt med Udbetaling Danmark.

Jeg kender så et par ældre mennesker som er reelt samboende, der har de dog begge en lejlighed fordi det de vil miste i offentlig ydelse ved at flytte sammen er et større beløb end de udgifter der er ved at have lejligheden stående tom.

Den tomme lejlighed bruges så af familie, venner og så videre som et billigt "hotelværelse" når de er på besøg i det område.

De ville nok komme i "saksen" hvis de får indført dette.

At det så er totalt latterligt at de modregnes så hårdt fordi ingen af dem ville kunne klare sig helt, hvis de boede hver for sig.

Altså supplerer de her 2 ældre mennesker hinanden så de kan leve uden hjælp fra staten, hvis de boede hver for sig, skulle man betale for 2 gange hjemmehjælp hvor man lige nu betaler til 0 hjemmehjælp.

25
14. december 2018 kl. 12:09

Umiddelbart må der være mere behov for denne lovgivning til at checke indbyggerne i 29xx postnumrene nord for København, når de ikke ønsker at betale skat i Danmark, fordi de: "bor alligevel det meste af året i lejligheden i Monaco"?

Og ikke mindst burde vores politikere offentliggøre deres forbrug en gang om året, så vi kan få afsløret dem som snyder med diæter og rejsefradrag, så folket kan holde dem langt fra en stol i folketinget, på rådhusene og i diverse bestyrelser.

Disse mennesker er dog sjældent i kontakt med Udbetaling Danmark.

24
14. december 2018 kl. 12:06

Mht. strømforbrug - For nogle år siden, høre jeg om en fyr, der var blevt knaldet pga. et enormt elforbrug. Det viste sig, at han i sin lille lejlighed dyrkede hashplanter, og at disse blev fremdrevet ved hjælp af varmelamper. Så dét kan strisserne altså også bruge kontrollen til.

Oftest så er det vist fordi folk kobler sig uden om måleren, fordi det er hundedyrt i strøm, og så finder elselskabet anormalien og melder dem. Så umiddelbart er der sikkert mindre risiko for at blive opdaget, hvis man vælger at betale for strømmen tænker jeg :-)

23
14. december 2018 kl. 11:48

Min fætter driver i øvrigt en indbrudsbande, og ser frem til at kunne tappe ind i den database så han kan få et real-time kort over hvor der ikke er nogen hjemme.

Aah, er det ikke lidt urealistisk at folk med adgang til data om hvor folk befinder sig eller om de er hjemme bliver brugt af kriminelle.

Hov vent...

https://ekstrabladet.dk/112/article4168431.ece

https://www.bt.dk/danmark/fakta-her-er-teorierne-saadan-skaffede-se-og-hoer-kilden-sig-adgang-til-de-kendtes

Specielt den øverste med rejsebureauet vil jo være fuldt ud kopierbar for enhver der kan se aktuelt forbrug på et hus.

Hvis man midt i sommerferien kan se der i dagevis er brugt meget lidt strøm, så er det nok næppe urealistisk at antage at folk er på ferie.

22
14. december 2018 kl. 11:46

Mht. strømforbrug - For nogle år siden, høre jeg om en fyr, der var blevt knaldet pga. et enormt elforbrug. Det viste sig, at han i sin lille lejlighed dyrkede hashplanter, og at disse blev fremdrevet ved hjælp af varmelamper. Så dét kan strisserne altså også bruge kontrollen til.

Så er han da også en klovn af rang.

Normalt bryder disse folk jo bare plomben og kobler sig på udenom måleren.

Når man ser på forbrydelsen "Hash produktion" så er forbrydelsen "stjæle strøm" jo vand ved siden af og giver typisk ikke hårdere straf.

Har også hørt at nogen lande er begyndt at flyve med FLIR for de her steder hvor de gror hashplanter, er der ofte en del varme som kan ses tydeligt på kameraet

21
14. december 2018 kl. 11:44

Det er nytteløst, at argumenterer med politikkere - fordi de i deres inderste sind, ved at de ved bedst. Det er bare os, som ikke har ’”set lyset”

Problemet er at folk snyder eller lyver om i vil. Det har været forbudt siden de 10 bud blev opfundet! Har det hjulpet - lyver folk idag?

Vil folk holde op med at snyde sig til mere? Jeg tvivler, og som IT professionel tvivler jeg også på at denne registrersammenkøring har nogen vedvarende effekt. Jeg vil nærmere sammenligne det med at tisse i bukserne i frostvejr, fordi man fryser.

Forudsætningen bag rationalet med registrersammenkøring er at folk samarbejder ved ikke at ændre den adfærd som der bliver målt på.

Er det realistisk?

Jeg synes at det er helt urealistisk at forstille sig, at disse mennesker ikke bare køber 2-3-4 tænd/sluk ure med automatisk og herunder en vandingsautomat til haven som nu bliver monteret på vandhanen i håndvasken. Man kommer rigtig langt for dkk 1.000 her.

Man kan også forstille sig en lavteknologisk løsning som korttidsudlejning via deletjenester som airbnb, alt sammen noget som vil snyde registrersammenkøringen. Og er prisen lav nok, vil lejligheden være lejet ud det meste af tiden.

Det som vil hjælpe, er at sende kontrollanter ud. Det er det værdiløse ANPG om igen. Hvis ikke der er en politimand til at “klippe pladerne på bilen” ja så kører bilen jo videre - uanset at den er forsikret eller ikke.

Det at der kommer en kontrollant nogle gange om året til en alenemor med 2-3-4 børn ved spisetid eller tidligt om morgenen når børnene skal afsted, tror jeg mere på. Den ene kontrollant banker på hos faderen imedens den anden kontrollant samtidigt banker på hos moderen.

Men som sagt jeg er jo kun IT professionel, hvad ved jeg dog om registrersammenkøring og kontroller?

20
14. december 2018 kl. 11:15

Der er altid lidt mere der lige kan registreres og samkøres og kontrolleres og derfor forsætter glidebanen med overvågning af borgerne i små, men sikre, skridt.

Så mens vi beklager at andre lande overvåger borgerne åbenlyst og systematisk, så gør vi det blot i små bidder og mindre åbenlyst og så er det helt okay. Det kan jo være der kan fanges et par små-svindlere et eller andet sted som så kan berettige lidt mere overvågning af alle os andre.

19
14. december 2018 kl. 11:10

Hvorfor interesserer politikerne sig pludselig for dette emne? Har de ikke andet - relevant - at lave? Underligt henset til, at der er kommunerne hvor der findes ret mange boliger uden bopælspligt, fx. den angiveligt "rød" Kbenhavns Kommune.

Mht. strømforbrug - For nogle år siden, høre jeg om en fyr, der var blevt knaldet pga. et enormt elforbrug. Det viste sig, at han i sin lille lejlighed dyrkede hashplanter, og at disse blev fremdrevet ved hjælp af varmelamper. Så dét kan strisserne altså også bruge kontrollen til.

18
14. december 2018 kl. 10:57

Fjernaflæsning og timeaflæsningen er ikke etableret for at forbrugeren kan få billigere strøm. Det er nok det eneste der ikke kommer til at ske.

Min fætter driver i øvrigt en indbrudsbande, og ser frem til at kunne tappe ind i den database så han kan få et real-time kort over hvor der ikke er nogen hjemme.

17
14. december 2018 kl. 10:54

Hvem skal egentlig udmåle sanktionerne ved overtrædelse af bopælspligt - er det kommunerne eller retssystemet?

Efter min mening bør en lovovertrædelse efterforskes og dømmes af politi/retsvæsen.

Derfor burde kommunen ved begrundet mistanke om snyd anmelde sagen til efterforskning - og dermed mulighed for at retssystemet kan indhente forbrugshistorik for lige præcis den person/bopæl.

16
14. december 2018 kl. 10:39

kiksede briller

My bad, for brillerne er faktisk fuldstændig magen til, så de blev slet ikke skiftet - eller det er måske de originale.

Ellers ender vi med at kalde hinanden for net-kommunister, it-liberalister og sølvpapirshatte eller det som er værre, i stedet for at debatere.

Jamen fint nok, så lad os kalde en skovl en skovl - jeg mener slet og ret at manden er en demokratisk katastrofe, tangende en idiot, når han overhovedet kan komme med den slags overvejelser.

Og så står vi med det reelle problem, hvordan debatterer man med en idiot?

Hvis vi bevæger os uden for vores lille ekkokammer, så har jeg flere gange mailet til forskellige politikere, og de har alle svaret - ikke nødvendigvis det svar jeg gerne så, men de har svaret. OBO har aldrig svaret!

15
14. december 2018 kl. 10:24

kiksede briller

Selvfølgelig skal der være plads til både karrikatur og satire, men hvis folks synspunkter er tåbelige nok, skulle vi så ikke som udgangspunkt gå efter dem istedet for personen?

Ellers ender vi med at kalde hinanden for net-kommunister, it-liberalister og sølvpapirshatte eller det som er værre, i stedet for at debatere.

14
14. december 2018 kl. 10:14

Der kommer hele tiden lovforslag og love, som tydeligvis viser, at politikerne ikke overvejer, hvordan folk vil agere på lovene. I dette tilfælde er det oplagt (som andre har nævnt), at folk vil lade lys og varme være tændt, evt. med tænd/sluk-ur, eller leje boligen ud -- på det sorte marked, selvfølgelig.

Et andet eksempel var, da man helt fjernede afgiften på elbiler. Så eksploderede salget af Teslaer, mens der ikke var det store ekstrasalg af de små elbiler, for de var stadig dyrere end tilsvarende benzinbiler, mens Teslaer lige pludselig var billigere end tilsvarende luksusbiler. En mere gennemtænkt løsning ville have været at lade de første f.eks. 100.000 kr være afgiftsfri og dertil give et kontant tilskud på f.eks. 50.000 kr. Dermed ville de små elbiler kunne konkurrere med benzinbiler, uden at staten vill emiste afgifter på luksusbiler. Løsningen med at genindføre afgiften over en bred kam var heller ikke nogen succes -- der er stort set intet salg af små elbiler.

Et tredje er uddannelsesloftet. Det er den regel, der siger, at man ikke må tage en uddannelse på samme eller lavere niveau end en, man allerede har. Ikke alene har man kun set på udgifterne til ekstra uddannelser uden at overveje, om det kunne have en værdi for samfundet, at der fandtes folk med dobbeltuddannelser, man overvejede heller ikke den nemme måde at omgå reglen: Man lader bare være med at afslutte sin uddannelse. I de fleste brancher gør det ikke den store forskel om man mangler et enkelt kursus (f.eks. det obligatoriske videnskabsteorikursus), og så har man frit spil til at tage en anden uddannelse -- som man også kan afbryde med kun et manglende kursus. Heller ikke her var lappeløsningen genial: Man friholdt visse uddannelser (med lav arbejdsløshed) fra loftet, sådan at man uanset tidligere uddannelse kunne tage en af disse. Det har dog følgende konsekvens: Hvis man som ung student står og vakler mellem to uddannelser, og den ene er ramt af loftet og den anden ikke, så vælger man selvfølgelig den loftsramte, da man altid kan tage den anden senere, mens det omvendte ikke er tilfældet. Konsekvensen er, at færre søger uddannelser med lav ledighed.

Jeg kunne blive ved, men jeg tror, at jeg vil holde inde nu af hensyn til mit blodtryk.

13
14. december 2018 kl. 10:00

Ole Birk Olesen (LA).

Hvad skete der lige med L' et i LA?

Mig bekendt står det for liberal, men det her forslag er jo som hentet ud af DDR's ideologikatalog.

Vi har nu endelig fået fastslået at Ole Birk Olesen i virkeligheden ikke er født i 1972, men i 1912 og slet ikke døde 29 maj 1994, men undergik en metamorfose som gjorde ham 60 år yngre og udrustede ham med skæg, kølhår og kiksede briller.

11
14. december 2018 kl. 09:27

Hvor kan man se, om der er bopælspligt på en given adresse?

10
14. december 2018 kl. 09:23

Og for lige at vende tilbage til det oprindelige formål, så kan man se det som jobskabelse: fremover vil man kunne være 'hussitter' og øsrge for et plausibelt forbrug mens ejerne er fraværende.

Nu er vi jo på Version2, og da jeg f.eks. leget meget med fjernstyring af min varmepumpe i sommerhuset og den slags, så tænker jeg, at der fremover vil være et marked for den slags.

En lille fjernstyret åbneventil på en vandhane - evt. med direkte afløb. En trinvis "brødrister" sikret mod brandfare, der kan agere variabelt forbrug. Så kan man indstille en kurve med et normaltforbrug og smide lidt randomisering ind.

100% spild af ressourcer naturligvis, men hvis der er et marked.....

9
14. december 2018 kl. 09:09

Det kræver vist at kommunerne er i stand til at sælge elastik i metermål, og det er vist ikke lige kommuners spidskompetence!

8
14. december 2018 kl. 08:55

"I det aktuelle lovforslag forsikrer Ole Birk Olesen dog, at kommunerne ikke kommer til at bruge oplysninger om borgernes forbrug til alt muligt andet end at kontrollere bopælspligt. Som de jo heller ikke må bruge dem til at kontrollere i dag."

Altså det han siger er basalt ligesom dengang man lavede et børnepornofilter som KUN skulle bruges til det.....Men som så også blev brugt til allofmp3 og så lige til lidt spærring af betting hjemmesider som ikke betaler til den danske stat.....Nå ja og så lige lidt hjemmesider der sælger receptpligtig medicin......

Eller dengang man lavede et ANPG system som jo var skide smart fordi det skulle bruges til automatiseret scanning af nummerplader fra politibiler så vi kan stoppe dem som har rod i papirerne....Men så valgte man at gemme ALLE opslag og sætte stationære kameraer op som ikke kan bruges til det man solgte systemet som og lovede var formålet.

Jeg stoler ikke en skid på løgnagtige politikere som forsøger at sælge noget som "Det er kun liiiige til det her" for al fortid viser at så snart systemet er implementeret så vil det blive udvidet langt udover det, systemet blev "solgt" på.

6
14. december 2018 kl. 08:36

Og så sætter man en elradiator op, der brænder en masse strøm af, så det ligner at man bor der.. og hvad så? Fanme idioti af bedste skuffe.

5
14. december 2018 kl. 08:26

For os, der modtager boligstøtte, er dette Orwellske forslag ingen nyhed. Udbetaling Danmark ligger inde med oplysninger - som de kun kan have fået fra boligselskabet - om husstandens forbrug af vand, el og gas. Hvor er nyheden?

3
14. december 2018 kl. 07:13

Uha, det her lugter af en løsning, som leder efter et problem. Eller en undskyldning.

Man startede med at gå efter de svage, men det kunne man godt se ikke vandt nogen charmepris. Men kontrol af bopælspligt kan jo godt være riges ekstra 'sommerhus' i Skagen, eller folk med dobbelt husførelse, som reelt er flyttet. Ved I hvad - jeg synes stadig at det er ucharmerende og glidebanen er åbenlys. Når først det værktøj ligger ii overvågningsstatens værktøjskasse, så kommer man også efter de oprindelige. Og måske er det ii virkeligheden det egentlige formål.

Og for lige at vende tilbage til det oprindelige formål, så kan man se det som jobskabelse: fremover vil man kunne være 'hussitter' og øsrge for et plausibelt forbrug mens ejerne er fraværende. Det kan endda bruges til at undskylde at man køber lejlighed til elskerinden ... jamen, skat, hun sørger bare for, at vi ikke kommer ii problemer med bopælspligten...!

PS: Kære Version2, jeres editor er stadig ... ahem ... 'udfordret'!

2
14. december 2018 kl. 07:07

Hvis man tænker at massesanmenkører register, og ikke kun undersøge konkrete tilfælde hvor der er indhentet en dommerkendelse, ja så må der være tale om overvågning på samme måde som i telelogningssagen

1
14. december 2018 kl. 06:49

​.....om kravet om konkret mistanke er bibeholdt ift. selve det med at indhente oplysningerne?

"Det betyder, at oplysninger om el-forbrug i private hjem ikke vil blive brugt til at afdække muligt snyd med sociale ydelser med mindre, at der er en helt konkret mistanke, sådan som reglerne allerede er i dag."

"...oplysninger om forbrug kan bruges til at kvalificere en mistanke om, at en bolig reelt står tom."

"Ikke vil blive brugt"... Men vil de blive samkørt?

"Det drejer sig om indførelse af en udtrykkelig hjemmel til at samkøre CPR-registret med BBR-registret og Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), om mulighed for at opsøge udvalgte husstande på bopælen samt adgang til at indhente oplysninger fra forsyningsselskaber om en husstands forbrug"

Det er kun den ene sætning i dette afsnit, som faktisk nævner "udvalgte husstande". For mig virker det uklart, om lovforslaget indebærer samkøring for alle, men at man så kun vil kigge på resultaterne ved konkret mistanke? Måske ordkløveri, men jeg er så betænkelig ved denne regerings uklare formuleringer. De har det med at åbne ladeporte.

"Oplysningerne kan ikke videregives til andre dele af den kommunale forvaltning eller anvendes til andet formål"

Ha! Salamisliceren for fuld udblæsning. Om 1/2 år kommer der et nyt forslag, som lige udvider anvendelsesområdet.