Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste åbner døren for NSA

10 kommentarer.  Hop til debatten
Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste åbner døren for NSA
Illustration: Wikimedia.
Regeringens svar på spørgsmål om NSA-overvågning har hele tiden været, at der ikke foregik noget ulovligt. Men loven giver også rigelig plads til, at Forsvarets Efterretningstjeneste kan indsamle data og udlevere dem til NSA, vurderer eksperter.
19. juni 2014 kl. 15:01
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Har man fulgt debatten om NSA’s massive, globale overvågning, har man nok også hørt den danske regerings standardsvar på alle spørgsmål, der kunne kaste lys over, om også dansk kommunikation bliver overvåget af amerikanerne:

»Der er ikke grundlag for at tro, at amerikanske efterretningstjenester har ulovlige efterretningsaktiviteter rettet mod Danmark og danske interesser.«

De nøje valgte ord – som bliver gentaget næsten ordret hver gang – har ført til spekulationer om, at NSA har et samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), og den mistanke bliver i høj grad bekræftet nu, med Informations afsløring af dokumenter om, hvordan FE tapper internettets fiberkabler i samarbejde med NSA.

Og at det ikke skulle være ulovlige aktiviteter, bliver underbygget af, at FE faktisk har ganske vide beføjelser i loven til den slags samarbejder. Det skriver Information.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vi har givet FE meget brede kompetencer. Efter loven er det sådan, at så længe FE overordnet fokuserer på forhold i udlandet, kan de også indhente oplysninger om danskere, så længe indhentningen ikke er målrettet mod dem,« siger Jens Elo Rytter, professor i jura på Københavns Universitet, til Information.

I loven og de tilhørende bemærkninger fremgår det, at FE kan indhente oplysninger elektronisk, altså for eksempel at tappe al kommunikation via et af internettets fiberkabler, så længe det ’som altovervejende hovedregel’ er rettet mod forhold i udlandet, som har betydning for Danmark.

Men hvis det er ikke-behandlede ’rådata’, gælder der ikke samme krav. De kan videregives til andre, for eksempel NSA, hvis det ’antages at have betydning’ for FE’s arbejde. Nogle undtagelser er ført ind, for at beskytte persondata om danske borgere, men de gælder kun, hvis FE har filtreret data og opdaget, at det er danske data. Så i praksis har FE med de brede formuleringer fri bane til at opsnappe al data-kommunikation fra aflytningsposterne og sende dem videre som rådata til NSA, lyder konklusionen fra to juridiske eksperter.

Ifølge dokumenterne fra NSA, som er fra Edward Snowdens læk, har NSA nogle spilleregler for den slags partnerskaber med andre lande, primært at USA ikke må bruge for eksempel data fra Danmark til at spionere mod danskere.

Men da NSA har den slags samarbejde med flere lande i Europa, kan data fra tyske internetkabler for eksempel bruges til at overvåge danskerne, og omvendt, uden at reglerne bliver brudt. Det har Edward Snowden tidligere forklaret politikere fra Europa-Parlamentet.

På et samråd i april forsøgte politikere fra især Enhedslisten og Liberal Alliance at få svar ud af justitsminister Karen Hækkerup og forsvarsminister Nicolai Wammen, men uden meget held.

Hvordan sådan en overvågning rent teknisk kunne foregå, og hvad det ville kræve af udstyr, har Version2-blogger Henrik Kramshøj tidligere skrevet om. Her tager han udgangspunkt i et ønske om at gemme al trafik, der går igennem den danske internet exchange DIX’en, hvor teleselskaber kan udveksle trafik.

10 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
10
20. juni 2014 kl. 13:31

Nu har vi jo netop fået EU-dom (mod logningsdirektivet), som siger at masseovervågning uden retskendelse er ulovlig. Den må da selvfølgelig også gælde her, og overtrumfer dansk lov

»Vi har givet FE meget brede kompetencer. Efter loven er det sådan, at så længe FE overordnet fokuserer på forhold i udlandet, kan de også indhente oplysninger om danskere, så længe indhentningen ikke er målrettet mod dem,« siger Jens Elo Rytter, professor i jura på Københavns Universitet, til Information.

Nej, men FE's og NSA's overvågning i danmark er målrettet alle som ikke er danskere. Så det er stadig masseovervågning. Og modsat danske politikere, så mener EU-domstolen jo ret sikkert at alle EU-borgere (måske endda alle mennesker!) har menneskerettigheder.

8
20. juni 2014 kl. 07:41

Jeg føler mig efterhånden magtensløs. Vi har et demokrati hvor vi angiveligt vælger politikerne så vi kan bestemmer hvad de gør.

Men de gør som det passer dem. De gør det som er bedst for politikere men ikke det der er bedst for befolkningen.

Og hvad kan vi gøre? Vi kan prøve at stemme på nogle andre, men så bliver vi bare aflyttet andre steder.

Kan vi gøre andet, end at bruge 100% åbne standarder og software til at kryptere al vores kommunikation? De kære folkevalgte er jo ikke til at stole på.

9
20. juni 2014 kl. 10:26

En ting er at kun 2 partier EL og LA har været lidt vågne omkring hvad der reelt foregår, en anden ting er at det egentlig er et problem, at det er embedsmænd der styrer slagets gang.

De folkevalgte er i denne sammenhæng blot marionetter, som kun får den allermest nødvendige information af embedsmændene, for at kunne udtale sig i offentlige anliggender. Politikerne er ofte slet ikke klar over hvad der foregår.

I den nyligt vedtagne lov for Center For Cyber Sikkerhed, er der så mange kattelemme, der af embedsmændene, kan anvendes til at unddrage sig tilsyn, at der principielt kan skabes total ”arbejdsro”, uden indblanding fra hverken politisk eller tilsynsmæssigt hold.

Der er fra statslig side blevet handlet med vores data og integritet med bl.a. NSA og toget er kørt. Vi er magtesløse og selvom vi ændrede vores egen lov, så falder vi for den overvågning der foregår i udlandet. Så det er op til den enkelte borger og virksomhed at beskytte sine data og trafik på behørigt vis.

Med venlig hilsen Mette Nikander, C-cure.dk

7
20. juni 2014 kl. 07:27

Kunne man jo vælge (bag lukkede døre) at definere "forhold i udlandet" til at være "trafik der benytter udenlandske tjenester" og så kan man indsamle data fra Skype, udenlandske email-tjenester o.l. uden restriktioner.

Der er et bevidst demokratisk, retsmæssigt og etisk underskud blandt beslutningstagerne i denne omgang, som ryster selv en gammel kyniker som mig.

5
20. juni 2014 kl. 00:36

Hvis de i Tyskland overvåger de kabler der kommer fra Danmark og det samme er gældende i Sverige og de andre lande, vores kabler går til, hvor meget kan vi så i grunden gøre ? Internet trafik er jo i bund og grund international...

Ikke at jeg synes det er spor i orden, men vi kan selvfølgelig sparke til vores politikere. Men lad os sige at overvågningen fjernes i Danmark, sker den så ikke bare på den anden side af grænsen, når trafikken passerer ?

6
20. juni 2014 kl. 02:13

Jo, lige præcis. Jeg vil gætte på, at hvis det lykkedes at lukke hullet i Danmark, vil det i praksis ikke betyde noget særligt for NSA. Derfor skal alle huller i alle lande lukkes, og det skal nødvendigvis starte et sted. Derfor er der så meget mere grund til at gøre noget ved det.

Som et af de mere demokratisk styret og oplyste lande i verden (host host #offentlighedslov), har vi større mulighed i Danmark for at overbevise vores politikere om, at de skal stoppe overvågningen. Derfor har vi implicit en større forpligtigelse til at tage initiativet - også selvom Danmark blot er et lille land, og lukningen her ikke isoleret set vil have den store effekt.

3
19. juni 2014 kl. 16:54

Hvis Wammen og Thorning har ret i, at der ikke er noget ulovligt i at NSA via FE har uanet adkomst til de informationsstrømme, som glider gennem fibernettet, så har folkestyret et andet problem: Undermineringen af de personlige frihedsrettigheder er sket med folkestyrets velsignelse, og det er sket på en måde, der er fuldstændigt underminerende for dets legitimitet. Den lede, som mange borgere føler ved medier, politikere og forvaltere af demokratiets institutioner, den er velbegrundet, af dette, såvel som så mange andre forhold. Politikernes af hykleriske medier orkestrerede forargelse over den herskende "se og hør-mentalitet" hører til en længere fortælling: http://arbejdsforskning.dk/visartikel.asp?art=242

2
19. juni 2014 kl. 16:46

Jeg er ikke bekymret for om i har brudt loven.. Jeg er skræmt over at det ikke har været nødvendigt.

1
19. juni 2014 kl. 16:18

Man kan fantasere om mange metoder.

Men man kunne også starte med at se, hvordan FRA gør det i Sverige eller hvordan UK gør det i praksis.

Det er jo ikke noget man flikker sammen på køkkenbordet.

Der er en hel milliardindustri med udstyr til efterretningstjenesters overvågning af forbindelser ud af og gennem landene.

En industri, der sikkert også ustandseligt kontakter FE for at sælge deres nyeste udstyr.

FRAs budget i Sverige er alene på over 800 mill. pr. år.

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Defence_Radio_Establishment_(Sweden)

4
19. juni 2014 kl. 17:40

Når der er et enkelt svar, er det ofte det rigtige.

Det sandsynlige er, at der i Danmark foregår signalindsamling på forbindelser til udlandet og gennem Danmark på samme måde og med samme metoder, der benyttes i Sverige, UK, Tykland og Frankrig m. fl. Det er det, som FE kalder SIGINT.

Men vi har nok i højere grad "outsourcet" opgaven med indsamling og analyse af data, og dermed sparet flere hundrede millioner om året.

Prisen for "outsourcingen" er sandsynligvis i højere grad afgivelse af den fulde kontrol med indsamlede data og analyse heraf end direkte betaling for de outsourcede ydelser.

Ingen bør være overraskede over, at det foregår.

Men er det rigtigt, at afgive noget af den fulde kontrol med indsamlede data?

I en eller anden forstand er det jo afgivelse af suverænitet mod betaling.