Lektor om disruption: Danskerne dataficeres, og demokratiet taber

18. maj 2018 kl. 05:128
Lektor om disruption: Danskerne dataficeres, og demokratiet taber
Illustration: Colin Cramm/Bigstock.
Det kniber gevaldigt med at diskutere dataetik i al hastværket om at indføre danskernes digitale borgerskab, anfører lektor Peter Aagaard, RUC, i et blogindlæg.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

»I de seneste år har IT-konsulenter fra McKinsey, DareDisrupt m.fl. bjergtaget regering og dele af embedsværket på Slotsholmen. Disse 'disruptionister', der også omfatter 'hang-arounds' for IT-tænketanken Singularity University, prædiker alle om det teknologiske tusindårsriges snarlige komme, hvor ’alting forandres’, og verden genskabes på ny i teknologiens billede.«

Lektor Peter Aagaard, RUC.

Det skriver lektor Peter Aagaard, RUC, i et blogindlæg på SamfundsDesign

Noget tyder på, at alliancen af politikere, konsulenter og embedsværk får ’disruption’-vindene til at blæse ekstra kraftigt i den offentlige sektor, anfører lektoren - og nævner følgende eksempler på udviklingen:

  • Politiet sætter strøm til POL-Intel, som er den nye database, der skal samle data på tværs af politirapporter, anmeldelser, CPR-register mv. Målet er at finde mønstre i kriminalitet og prioritere ressourcer bedre. Senest er et system fra samme leverandør, Palantir, mødt med kraftig kritik i Los Angeles.

  • Et stort flertal i Folketinget vil have et Nationalt Genom Center, som er en database med sundhedsoplysninger. Den skal muliggøre personlig medicin og dermed mere effektiv behandling.

  • Danmark er i lighed med resten af EU godt i gang med at implementere EU's persondataforordning - senest med vedtagelsen af den omstridte databeskyttelseslov.

KL er inspireret af Singularity

For Version2's regning kunne man tilføje KL's oplæg - kaldet en 'kortlægning' - under overskriften ‘Fem teknologiske temaer’, som indgår i initiativet ‘Kommunernes teknologispring’. I oplægget beskrev man en fremtid, hvor det bl.a. forudsiges, hvordan børn vil klare livet, allerede når de fylder seks år, chat-robotter i ældrekontakten og kunstig intelligens, der sporer mobning i skolen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Oplægget var begået af konsulentfirmaet Daredisrupt, hvis medstifter betegner sig som Singularity Universitys ambassadør i Danmark.

»Jo, det går temmelig stærkt for tiden og viser, at 'disruptionisme' er mere end varm luft, men også indebærer vilje til magt og forandring. Det er nu, 'disruptionisterne' lægger den infrastruktur, der kommer til at udgøre danskernes digitale borgerskab. Og 'disruptionisterne' har travlt, for der er tilsyneladende ikke tid til dybere demokratisk dialog om konsekvenser og dataetik,« skriver Peter Aagaard, RUC, i indlægget på SamfundsDesign.

Der er masser af kritik af disruptionisternes dagsorden, både fra juridiske eksperter og en lang række organisationer.

Kritikerne har bare misforstået det hele

Kritikere, der mener, at vi snart vågner op til en dag, hvor du per automatik har fået en sag om dit barns vantrivsel på halsen, fordi du missede et forældremøde i sidste uge.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sagsbehandleren er i øvrigt en bot, og din retssikkerhed er dermed i hænderne på den programmør, der har skrevet algoritmen, som behandler din sag, fortsætter lektoren.

»’Disruptionisterne’ ser kritikerne som kedelige typer, der slet ikke har forstået, at den danske offentlige sektor er i færd med ’eksponentiel vækst’, hvor ’kunstig intelligens’ skal gøre Danmark til et land, der flyder med IT-mælk og VR-honning. At der så bliver slået et par skæverter, en IT-skandale eller to (Skat, Sundhedsplatform mv.), samt spildt et par milliarder eller mere – alt det er småpenge, i forhold til det der er i vente!« skriver Peter Aagaard.

Kritikerne bliver overhørt, påpeger han, også selv om der blandt dem er adskillige juridiske eksperter, der kritiserer lovforslagets fortolkning af samtykke blandt patienterne i Nationalt Genom Center (med en retskendelse må politiet i øvrigt gerne kigge med).

Kritikere bliver overhørt, selv om udvikleren bag POL-Intel er det amerikanske firma Palantir, der også er leverandør til den amerikanske efterretningstjeneste. I Kina er planen at bruge den samme form for teknologi til at overvåge og adfærdsregulere borgerne i det offentlige rum.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kritikere bliver overhørt, selv om EU's persondataforordning indeholder gode principper om ’retten til at blive glemt’ og ’privacy by design’. Men de danske undtagelser i vores implementering af forordningen gør det lidt vanskeligt at genkende den oprindelige intention i forordningen, skriver lektoren.

Den danske implementering af persondataforordningen i form af L68, som Version2 gentagne gange også har omtalt, og som blev vedtaget i Folketinget i går, gør det f.eks. muligt at samkøre diverse registre uden særskilt lovhjemmel.

»I debatten får man indtryk af, at det er af hensyn til fremtidig sundhedsforskning (læs: medicinalselskabernes forskning), at denne undtagelse indføres, men det gælder ifølge Kammeradvokaten også data om sociale forhold. Det vil blandt andet gøre det muligt at overvåge familiers deltagelse i alt fra tandlægebesøg til forældremøder via samkøring af registre.«

Det kniber det desværre gevaldigt med at diskutere dataetik i al hastværket. Og hvordan hensynet til privatliv sikres, og hvordan borgerne kan give ordentligt samtykke, anfører Peter Aagaard.

»Det kniber sandsynligvis, fordi ’disruptionisterne’ sælger dataløsningerne til det offentlige som effektiviserings-manna – og glemmer at lægge prisen for ordentlig dataetik oveni.«

»Måske er det på tide med en digital borgerretsbevægelse, der kan give ’disruptionisterne’ modspil?«

8 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
8
1. juni 2018 kl. 10:20

Der er også kommet svar på nogle af høringssvarene:http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l146/spm/75/index.htm

Herunder er der lagt link ind til udkast til det samtykke, man som patient skal udfylde:http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l146/spm/75/svar/1491505/1898984.pdf

Som jeg læser dette, så fremgår det uden mulighed for misforståelse, at såfremt man ønsker en given behandling, der indebærer gen-sekventering, så er der ingen mulighed for at nægte overførsel til genomcentret - man kan kun begrænse anvendelsen af ens genetiske data til at omfatte bestemte formål - som ikke kun er egen behandling, men som også omfatter "egen behandling og formål umiddelbart knyttet hertil".

Jeg ved ikke, om det på noget tidspunkt er blevet defineret, hvad "formål umiddelbart knyttet hertil" dækker. Hvis nogen kan henvise til en juridisk gyldig definition, så læg den gerne i en kommentar.

Man kan ikke sige nej til selve overførslen.

7
1. juni 2018 kl. 10:05

Ministeren har nu svaret på nogle spørgsmål vedr. L146:http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l146/spm/76/index.htm

Svarene er ikke helt lette at forstå: "For så vidt angår henvendelsen af 25. maj 2018, jf. bilag 32, skal det først og fremmest bemærkes, at det med ændringsforslagets § 1, nr. 1, foreslås, at oplysninger, som opbevares i Nationalt Genom Center, ikke kan udleveres til politiet efter retsplejelovens regler om edition, medmindre der er tale om efterforskning af en overtrædelse af straffelovens § 114 eller § 114 a om terrorisme og terrorlignende handlinger. Det vil betyde, at oplysningerne, der opbevares i Nationalt Genom Center, ikke vil kunne udleveres til politiet til brug for efterforskning af anden kriminalitet end terrorisme og terrorlignende handlinger, herunder eksempelvis efterforskning af en sag om (almindeligt) drab." http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l146/spm/76/svar/1493476/1902294.pdf

Hvordan forstår I dette? Betyder kursiveringerne, som er nye, at eksemplet med "almindeligt drab" netop er et eksempel på en anvendelse, som genomcentret ikke vil kunne pålægges at udlevere data til? Sådan lød det ikke uden kursiveringerne, som nu er sat ind - det lød det for mig lige modsat - at "herunder" henviser til "terror og terrorlignende handlinger"). Eller hvordan forstår I andre det? Men det er da glædeligt, hvis "almindeligt drab" udtrykkeligt ikke kan begrunde anvendelsen af genomcentrets data.

Endvidere bekymrer følgende passus mig (kursiveringerne er mine): " Endelig følger det af retsplejelovens § 806, stk. 1 og 2, at afgørelse om pålæg om edition træffes efter politiets begæring, og at afgørelsen som udgangspunkt træffes af retten ved kendelse. Det fremgår af retspraksis, at retsplejelovens regler om edition skal anvendes i lyset af lov om Det Centrale Dna-profilregister, som regulerer politiets brug af dna til identifikation af personer. Det er på denne baggrund Sundheds- og Ældreministeriets vurdering, at det må antages, at politiet i almindelighed ikke med hjemmel i retsplejelovens regler om edition vil kunne få en retskendelse, der pålægger Nationalt Genom Center at oplyse identiteten på en person med en bestemt dna- profil." http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l146/spm/76/svar/1493476/1902294.pdf

Lyder det ikke lidt som en kattelem - "vurdering" og "det må antages" og "i almindelighed" og med henvisning til en meget præcist angivet lov, retsplejeloven? Hvad med øvrige love, eks. ministerbeføjelsen i Databeskyttelsesloven ? Og hvad nu, hvis ministeret har "antaget" forkert?

Det lyder rigtigt slemt i mine ører - men det er jo højere juridisk skoleridt, så jeg kan sagtens misforstå det (for at komme nogen i forkøbet).

Derudover har ministeren elegant undladt at svare på, hvornår man blev klare over politiets mulige adgang.....

6
29. maj 2018 kl. 16:46

i dag. Kun Enhedslisten stemte imod. De øvrige partier, inklusiv Josephine Fock/Alternativet blev betrygget af Sundhedsministerens svar (!)

Der er intet særskilt samtykke (som har været kraftigt kritiseret/debatteret). Dvs. takker man ja til gen-behandling i sundhedsvæsenet inkluderer det videregivelse af ens oplysninger til Det Nationale Genomcenter.

(Kan ikke linke til afgørelsen, da man ikke rigtig kan komme igennem til ft.dk nu). Thomas Birk fra Patientdataforeningen var i P1 Orientering her nu i dag.

5
26. maj 2018 kl. 13:01

"»Det kniber sandsynligvis, fordi ’disruptionisterne’ sælger dataløsningerne til det offentlige som effektiviserings-manna – og glemmer at lægge prisen for ordentlig dataetik oveni.«"

Når vore ministre (og embedsfolk) åbenbart ikke kan gennemskue salgstalerne, kunne det så have at gøre med, at mange af dem har aktier o.l. i medicinalindustrien?

Et nyt og særdeles grundigt og overbevisende høringssvar fra Patientforeningen Danmark skærer ud i pap, hvor slemt det står til med vildledningen omkring genomcentret: https://patientdanmark.dk/web/wp-content/uploads/Datatilsynet.pdf

Hvorfor skal vi finde os i ministre og embedsfolk, der - hvis vurderingerne i høringssvaret er korrekte - åbenlyst vildleder om så vigtige spørgsmål? De bør i så fald retsforfølges for ikke at svare sandfærdigt.

Jeg vil i øvrigt gøre opmærksom på, at den prisbelønnede dokumentarfilm "Genesis 2.0" om social udnyttelse, genforskning mangel på etik vises ved en gratisforestilling i Søndermarken kl. 16 i morgen søndag. Det er en film, det ellers er svært at komme til at se.

Den fokuserer på (ud over det fantastisk smukke og fascinerende sibiriske kystlandskab) den pengegriske udviklingen indenfor gen-forskningen.

Jeg har set filmen, og det er en af dem, der gør indtryk. Kan stærkt anbefales.

4
19. maj 2018 kl. 20:14

[quote id=376721]
Nogen burde egentligt forklare "spinparnasset" at det her ödelägger illusionen om demokratiet.

Enig, men når nu ~90% af befolkningen er mere optaget af skiftende regeringers lovning om "lagkager til folket" i morgen, og når deres nyeste sandhedsmedie samt tidsfordriv med indbygget fordummelse er Fjæsbog, KritteWit, Gooble m.fl., så er fornuft = spildte kræfter.

Man kan vel efterhånden kun håbe på at Bruxelles med tiden overtager administrationen af hele börnehaven!

Som om det bliver bedre - NOT.

Dernede kan enhver lobbyist med penge/magt på lommen nedtone enhver regel om at beskytte befolkningen, der kun ses som forbruger, og vores lande som et fællesmarked samt enhver lobby M/K fremelsker løbende.. tilskud til grødebeskæring af søer og vandløb i Sahara ;) således driftige folk kan stikke snablen i pengekassen.

Befolkningen har nu totalt glemt det oprindelige formål med EU :) Et fælles overordnet køb-/salgs-/told-/aftaleorganisation samt tilhørende administration (Romtraktaten) ..https://da.wikipedia.org/wiki/Rom-traktaten

Altså målet var én eneste gigantisk krejlerforretning fra Finnmark fylke i Norge og ned til Middelhavet.

3
19. maj 2018 kl. 11:32

Hvad skal vi så med dem i denne sammenhæng?

Ingenting, de politiske partier er en distraktion. Siden Irak Krigen har "Oppositionen" opereret helt inden for det tilladelige udfaldsrum. I dag er den er tilmed blevet så doven, slatten, nytteslös og totalt ugidelig at den ikke engang gider at foregive at väre en "Opposition" längere! Det må skyldes de "sociale" medier!!

Nogen burde egentligt forklare "spinparnasset" at det her ödelägger illusionen om demokratiet. Det ligesom når Putin vinder med 98% af stemmerne. Det er forventet, men man undrer sig over hvorfor det i et land som Danmark heller ikke längere er tilsträkkeligt at fikse det med mere trovädige 58% procent eller noget. Skyldes det narcissisme eller at man måske ligefrem har fået nogle eksperter i meningsdannelse med fra det gamle DDR eller CIA!?

Anyways.

Princippet i folketinget synes at väre det at alle skal fedtes med ind i den näste elendighed så der ingen åbninger er for at "demokratiet" hitter på noget uventet - eller at der kan placeres noget politisk ansvar senere når skandalerne ruller.

Danmark fungerer modsat Sverige på det punkt, I Sverige kan "en fälles beslut" betyde at alle involverede bliver knaldet, i Danmark .... hvis det er en lidt pinlig eller besvärlig sag, så händer der intet og alle er enige om at det er måden at före "den ansvarlige politik" på! Vorherrebevares!!

Man kan vel efterhånden kun håbe på at Bruxelles med tiden overtager administrationen af hele börnehaven!

2
18. maj 2018 kl. 10:17

... er desværre ikke interesserede i dette emne.

»Måske er det på tide med en digital borgerretsbevægelse, der kan give ’disruptionisterne’ modspil?«

For hovedparten af Hr. og Fru Frikadelle, så er det meget mere interessant hvad der sker i Xfactor eller Vild med svans, så længe afgiften på øl og brændevin ikke sættes op.

Det paradoksale er, at i stedet for at Internettet skulle gøre folk klogere, virker det mere som folket er blevet fordummet i deres Facebook og Google boble, så de slet ikke er kritiske for hvad der sker i den ydre verden - meget tragisk.

Kafka og Orwell har vist desværre levet forgæves.

1
18. maj 2018 kl. 06:28

Mange tak for for alvor at tage fat om nældens rod og pege på de for alle andre end disruptionisterne selv alvorlige konsekvenser af denne forførelse/forblændelse af "Den Store Datagud". Det er i 12. time ift. at få vendt udviklingen, inden disruptionprædikanterne endegyldigt har reduceret 9/10 af verdens befolkning til datamalkekøer for medicinalindustri og andre, hvis interesser kun på overfladen falder sammen med menneskehedens.

Denne leder er balsam at læse ovenpå den kæmpe skuffelse over Alternativets og Enhedslistens slatne stemmen blankt til Databeskyttelsesloven i går. Hvad skal vi så med dem i denne sammenhæng? Min udmeldelse ryger af sted en af dagene, og kontingentet går så i stedet til en af de spirende disruptionudfordrende bevægelser, hvis ikke de partier meget hurtigt rykker ud med en undskyldning og en plan for, hvordan de vil rette op på svigtet.

Det skal nok passe, at de ender med også at stemme for Genomloven!