Leder: TDC’s totalovervågning udstiller tandløse data-myndigheder

Da Ingeniøren og Version2 i sidste uge kortlagde TDC’s totalovervågning af virksomhedens tre millioner kunder, var det ikke blot slående, i hvor høj grad selskabet kan følge kundernes færden rundt i landet et helt år tilbage. Det var også overraskende vanskeligt at finde ud af.

Den totale overvågning af danskerne er indført som en tyv om natten, stort set uden politisk debat.

Hverken teleselskaberne selv eller myndighederne oplyser, i hvilket omfang de kan spore, hvor danskerne bevæger sig rundt med deres smartphones.

Heller ingen skilter med, at disse data udleveres til myndighederne på mistanke om selv den mindste forbrydelse, f.eks. et cykeltyveri.

Kun reglerne om registerindsigt i egne data fra teleselskaberne sikrer en vis form for gennemskuelighed.

Teleselskaberne kan næppe klandres for at holde tæt med, hvilke data de indsamler og udleverer til myndighederne.

TDC dækker sig ind under krav om at logge mms og giver en lang teknisk forklaring på, hvorfor kundernes position så skal registreres over 100 gange om dagen, uanset at de ikke sender eller modtager den slags beskeder.

Forklaringen holder ifølge uafhængige jurister næppe vand, men desværre stikker de myndigheder, der burde holde selskaberne i ørerne, hovedet i busken.

Justitsministeriet, der udsteder reglerne om logning af teleoplysninger, er lukket som en østers.

Datatilsynet, som burde sikre omgangen med vores mest private data, har overhovedet ingen beføjelser inden for teledata. Den opgave ligger hos Erhvervsstyrelsen.

Styrelsens manglende prioritering af persondata-området bliver understreget af de cookie-regler, som styrelsen også administrerer. Langt de fleste danske hjemmesider lever ikke op til reglerne, som Ingeniøren dokumenterede for halvandet år siden.

Cookie-reglerne kan være vanskelige at navigere i, men det er helt åbenbart, at Erhvervsstyrelsen ikke er sin opgave voksen, når den trods juridiske advarsler og en klage fra en insisterende internet-aktivist undlader at gribe ind over for total­overvågningen af danskerne.

Helt sort er det, at TDC selv får lov til at skubbe afgørelsen et halvt år, og at styrelsen stiller spørgsmål om den kommende revision af reglerne til TDC og ikke til Justitsministeriet, som skal skrive dem.

Politi og andre myndigheder har stor nytte af de oplysninger, som teleselskaberne indsamler. Forbrydernes kommunikation ændrer sig, ligesom det gælder for resten af befolkningen og ordensmagten.

Ved at overvåge, aflytte og spore øger ordensmagten muligheden for at opklare forbrydelser og forhindre terror. Hvorvidt det mål helliger midlet, en massiv indsamling af data om os allesammen, er en væsentlig politisk diskussion.

I dag fører vi den stort set ikke, og når det sker, er det på et meget løst og hemmelighedsomgærdet grundlag. Det skal vi gøre op med.

Danmark har brug for én stærk myndighed til at holde øje med overvågning og sporing af vores privatliv.

Om den hedder Datatilsynet er ikke afgørende, men den skal have både midler og magt til at gribe ind og kortlægge alle de områder, hvor vores digitale fodaftryk bliver sporet og udnyttet. Vi kan ikke være tjent med dagens stækkede Datatilsyn og tandløse styrelse.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (7)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Povl Hansen

Nu er det jo næppe en nyhed af telefonselskaberne ved hvilken mast din er tilknyttet

af politiet nogle gange bruger denne oplysning burde heller ikke kommer som en overraskelse for nogen

 • 0
 • 12
#3 John Michael Foley

Ja, der er i allerhøjeste grad brug for én stærk instans instans, der kan holde øje med overvågning og sporing af vores privatliv. Derfor, i lighed med andre lande bør der straks oprettes et nationalt cybersikkerheds råd, under statsministeriet. Et råd der bør sammensættes af offentlige myndigheder og private virksomheder samt forskningsverdenen, i et private-public-partnership, som det gentagne gange er blevet anbefalet - også af EU's Digitaliseringsstrategi og i EU's Netværks Sikkerhed Agenturet ENISA. Men det er de mange nuværende offentlige myndigheder og instanser ikke interesseret i. De vil hellere tildeles yderligere mange ressourcer og milliarder til overvågning af egen befolkning via politiet og forsvaret m.fl., som ingen effekt har overfor bl.a. terrorister.

 • 7
 • 0
#4 Anne-Marie Krogsbøll

Så vidt jeg har forstået, har Christian Panton kæmpet med TDC i et par år om at få disse oplysninger. Det har åbenbart ikke været tid nok til at få TDC til at rette ind efter reglerne, selv om man skulle tro, at de gerne ville undgå en egentlig "sag". Så mon det er en indikation af, at TDC har "friends in high places" (et helt ukvalificeret gæt: Justitsministeriet), som har forsikret om, at man ikke behøver at hænge sig så meget i reglerne - det skal nok gå alt sammen?

 • 2
 • 0
#5 Mogens Ritsholm

Problemet er nok ikke så meget manglende myndigheder, men en kompetent og sammenhængende behandling af problemstillinger knyttet til logning.

Energistyrelsens mærkværdige behandling af klagen skyldes bl. a., at de ikke har ansvaret for logningsreglerne. Det har Justitsministeriet. Men de kan ikke forklare deres egne reglers virkning i virkeligheden, da de ikke besidder indsigt i tele. Vi er således i den mærkværdige situation, at et ministerium uden detailviden om tele laver reglerne, mens et andet ministerium skal vurdere, om de er overtrådt.

Og datatilsynet skal jo nok vare sig for at behandle deres eget ministeriums ageren kritisk.

Det skal jo gå galt.

Så det rod vi ser, skyldes i virkeligheden for mange myndigheder og det forhold, at den daværende Telestyrelse i 2001 fik ansvaret for specifikke logningsregler tørret af på Justitsministeriet, hvorefter de ikke rigtigt bidrog til reglernes udvikling.

Der er brug for folk i embedsværket, der kan grave sig sagligt ned i problemstillingerne og en mere entydig placering af et samlet ansvar hos dem, der har ekspertisen.

Men meget er nået ved at Version2 i det mindste har fået udpeget en del af problemet.

Tak for det.

 • 6
 • 0
#6 John Michael Foley

Tak for dine, som sædvanligt, gode bemærkninger Mogens Ritsholm. I mine bemærkninger og kommentarer taler jeg ikke om behovet for flere myndigheder, men om behovet for en koordinerende instans med forstand på problematikkerne, ligesom det allerede er sket i de fleste andre lande vi normalt sammenligner os med, i et offentligt-privat samarbejde. Jeg synes netop at dine kommentarer bekræfter nødvendigheden og behovet for at samordne og på struktureret vis får styr på tingene. Det kan desværre ingen af de nuværende instanser gøre, hverken Datatilsynet, Moderniserings-styrelsen, Erhvervsministeriet, Center for Cybersikkerhed eller Nationalt Center for Cybercrime, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet eller teleoperatørerne m.fl gøre. De har alle særinteresser at pleje og er beskæftiget med at rane mere magt, penge, ressourcer og indflydelse til sig - uden at se på helheden og samfundets samlede tarv.

 • 2
 • 0
#7 Mogens Ritsholm

@John Foley

Selvfølgelig kunne man ideelt forestille sig en ny myndighed med beføjelser, ansvar og ekspertise på området. I den politiske virkelighed bliver det bare svært at fraviste områderne fra andre ministerier.

Og så ender det bare med et rådgivende omsvøbsdepartement, der ikke formår at løse problemerne i den takt, de opstår.

En simplere løsning for telelogning vil være, at ansvaret for logningsreglerne overføres til energistyrelsen.

Det løser ikke alt. Men så er ansvaret for logningsregler, der følger den tekniske udvikling, klart placeret hos den myndighed, der har mest indsigt i tele.

Også energistyrelsen kan have særinteresser.

Men justitsministeriet har tydeligvis ikke magtet opgaven hidtil siden 2002. Reglerne er ikke blevet klarlagt og opdateret med den tekniske udvikling, og Justitsministeriet har hele vejen igennem alene ageret som formidler af politiets interesser, og de har endog tilsidesat væsentlige bemærkninger fra datatilsynet.

Det er for mig at se et naturligt første skridt i oprydningen for telelogning, at overføre opgaven til energistyrelsen. Det vil næppe betyde, at personale fra Justitsministeriet skal overføres. For jeg tror faktisk ikke, at nogen i Justitsministeriet arbejder kontinuerligt med opgaven (det siger også lidt).

 • 4
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere