LEDER Stop den frie leg i det offentliges AI-eksperimenter

17. februar kl. 05:0011
leder, ingeniøren mener, lederlogo
Illustration: Ingeniøren.
Artiklen er ældre end 30 dage

Kunstig intelligens kan hjælpe Danmark med at løse store samfundsudfordringer som at frigøre hænder til borgernær velfærd og hjælpe os til at bruge vores ressourcer bedre i den grønne omstillings navn. Sådan lød det fra en begejstret digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V), da Digitaliseringsstyrelsen i sidste uge gjorde status over kommuner og regioners forsøg med AI-teknologi på tværs af alt fra beskæftigelse til sundhed og administration.

I en rapport samler styrelsen op på 28 såkaldte signaturprojekter, der er sat i søen i 2020 og 2021 med det formål at identificere konkrete eksempler på, at den kunstige intelligens kan gøre nytte i den offentlige sektor.

Når man nærlæser resultaterne, er det dog svært at mønstre den samme begejstring og optimisme som den nyslåede digitaliseringsminister. Digitaliseringsstyrelsen zoomer ind på syv projekter, der blev afsluttet frem mod april 2022, og i en pressemeddelelse fremhæver styrelsen to projekter med særlig lovende resultater.

Det ene handler om, at Norddjurs har fået en algoritme til at sortere de e-mails, der kommer til kommunens hovedpostkasse. Det gør sorteringen 66 procent hurtigere, end før man havde algoritmen – ganske glimrende, men automatisk mailsortering er langt fra at være en teknologisk landvinding, og eksempelvis begyndte Københavns Kommune at kigge på det for flere år siden. Så selvom det er fint, at den elektroniske post på Djursland nu bliver sorteret mere effektivt, har kommunen reelt set bare fået to millioner kroner i statsstøtte for at hyre en privat it-leverandør til at udvikle et produkt, der allerede fandtes derude.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det andet fremhævede projekt ligger i Aalborg, hvor man har brugt to år og fire millioner kroner på at udvikle en prototype på et AI-system, der skal hjælpe kommunen ved at forudse, om en borger kan have gavn af et træningsforløb. Igen et ganske glimrende formål. Men graver man et spadestik dybere, står det klart, at man stadig er langt fra at kunne sætte strøm til systemet. Modellen skal videreudvikles, den tekniske infrastruktur skal på plads, og der skal laves aftaler med private leverandører, der kan stå for driften, kan man læse, hvis man kommer langt nok ned i rapporten.

Når man bruger en automatisk sortering af e-mails og et projekt, der end ikke er klar til at gå i drift, som de forbilledlige eksempler på gevinster ved AI i det offentlige, tyder alt på, at man reelt ikke har så meget at vise frem. Fiaskoer er der til gengæld masser af.

Som Version2 i den seneste tid har afdækket, falder jobcentrenes machine learning-projekter på stribe, og otte års forsøg på at bruge AI-modeller til at få de ledige hurtigere i arbejde ser ud til at være slået endegyldigt fejl.

Over en bred kam har konklusionen i både stat og kommuner været, at de anbefalinger og forudsigelser, algoritmerne producerer, har så ringe en kvalitet, at man reelt ikke kan bruge dem til noget. Sagsbehandlernes arbejdsbyrde bliver ikke mindre, de ledige bliver ikke ansat mere, og som professor Thomas Hildebrandt har sagt til Version2, må man efterhånden konkludere, at det strider mod bedre vidende, når man forsøger at bruge AI til at sænke ledigheden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mindst lige så beskæmmende er det dog, at diverse forsøg med kunstig intelligens i jobcentrene går til grunde, allerede inden det bliver relevant at diskutere resultaterne. Kommunerne har nemlig slet ikke lovhjemmel til at profilere arbejdsløse danskere med algoritmer, og derfor har to ud af de tre resterende forsøg med AI-på beskæftigelsesområdet da også valgt at smide håndklædet i ringen i erkendelse af, at man simpelthen var i færd med at gøre noget ulovligt. I det sidste projekt – i Syddjurs Kommune – har man trykket hårdt på pauseknappen, mens man håber på alligevel at få Datatilsynets velsignelse til at fortsætte.

Det er slemt nok i sig selv, at borgere og sagsbehandlere i årevis har været prøveklude for jubeloptimistiske AI-projekter, der har vist sig i bund og grund at være milliondyrt, ulovligt tidsspilde på skatteydernes regning. Men de kuldsejlede beskæftigelsesprojekter illustrerer et større strukturelt problem i den måde, det offentlige jagter den hellige AI-gral på. I Digitaliseringsstyrelsens rapport står det klart, at jura og datakvalitet er blandt de største udfordringer på tværs af alle projekterne.

Det er åbenlyst uacceptabelt at igangsætte borgerrettede teknologiprojekter uden at have juraen på plads. Når man går i gang med at bygge et AI-system, inden man har styr på sine data, svarer det i bedste fald til at specialbygge tog til at køre på en specifik strækning, inden man har undersøgt, om der overhovedet er lagt skinner.

Kunstig intelligens rummer ganske givet et vist potentiale i den offentlige sektor, og på sundhedsområdet har vi allerede set glimrende resultater inden for eksempelvis screening for brystkræft. Men når så mange lokale projekter begår de samme basale fejl, er det på tide, at Digitaliseringsstyrelsen gør nåleøjet en smule mindre. Staten må som minimum kræve en seriøs business case og en juridisk og teknisk forundersøgelse, inden den giver kommuner og regioner skattekroner til at kaste sig over AI. Alt andet lugter af teknologibegejstret gummistempel.

11 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
11
18. februar kl. 07:10

Da jeg af en eller anden grund ikke kan svare på tråden om fejlagtige indlogninger på andres MItId, lægger jeg lige en foreløbig kommentar her:

https://www.version2.dk/artikel/myndigheder-moerklaegger-sager-borgere-loggede-uvidende-ind-i-andres-mitid#comment-1761175

Jeg forstår stadig ikke, at det kan være en brugerfejl, for det bør vel slet ikke kunne lade sig gøre at komme til? Er det ikke det, artiklen handler om?

5
17. februar kl. 14:14

Lederen forleder læseren og viderebringer fejlagtige informationer.

Der er rigeligt, at kritisere omkring anvendelsen og hypet omkring AI, om man får værdi ud af de penge man investerer, og hvad strategien er omkring AI i det offentlige, men det skal bør gøres på et grundlag af korrekte argumenter.

  1. Signaturprojekter: Lederen kritiserer, at projekterne 'end ikke er klar til at gå i drift'. Det er signaturprojekter! De laves jo netop for at afprøve om der er hold i teknologien, inden man smider penge efter projekter i større skala. Det er li'som ideen bag.

  2. Aalborg kommunes projekt er beskrevet helt forkert. Lederen skriver, at Aalborg kommunes projekt "kan hjælpe kommunen med at prioritere, hvilke ældre borgere der skal have tilbudt et hjælpemiddel til fysisk træning"

Der står i rapporten, at "Projektet viste, at den kunstige intelligens var i stand til at forudsige om et træningsforløb i forbindelse med bevilling af et hjælpemiddel ville kunne gavne en borger." og gevinstrealisering er: "En analyse fra kommunen har vist, at for hver time, den ældre borger træner, kan kommunen skære ca. 10 timers hjemmepleje årligt".

Ja, det lyder da tosset at lave et AI system til at vurdere om en borger skal have et hjælpemiddel. Til gengæld lyder det fornuftigt at vurdere om borgeren skal tilbydes et træningsforløb.

Det er slapt af ingeniøren, at I ikke læser teksten grundigt nok inden I formidler information.

Når det er sagt: Der er helt klart AI projekter, som aldrig skulle have påbegyndt, og der er fortsat langt fra AI skåltalerne til AI løsninger, der indfrier de lovede potentialer.

7
17. februar kl. 14:43

Men selv for signaturprojekter bør der foreligge en seriøs forundersøgelse inden de sættes igang, som Lederen afslutter med at skrive.

Dit eksempel med gevinstrealisering er for den ydelse, som borgeren kan blive tildelt - ikke ved at vurderingen udført med AI - hvilket gør, at den slet ikke skal indregnes for AI-projektet.

8
17. februar kl. 22:02

Jeg er ikke uenig i konklusionen af lederen. Der er for meget teknologibegejstring, og alt for få projekter der bliver til brugbare løsninger. Der mangler retning og strategi inden for AI området.

Personlig tænker jeg også, at mange af projekterne er for banale, er oversolgte, eller beskæftiger sig med områder, hvor AI slet ikke har en reel berettigelse.

Men jeg er uenig i argumentationen der ligges til grund for at nå konklusionen: Når der er så meget at tage fat i, så er det ærgerligt, at gengive Aalborg Kommunes projekt fejlagtigt, som lederen gør. Der kammer sagligheden over, og det er helt unødvendigt.

Ligeledes omkring signaturprojekterne: Ja, kræv business case, mere kontrol osv. for de projekter. Det er fint. Kritiser signaturprojekter i sin udformning eller manglende gevinstrealisering (jeg gengav for øvrigt blot rapportens formulering om gevinstrealisering, som jeg står ikke på mål om deres opgørelsesmetode) .. det er også så fint. Jeg synes bare, at det 'dumt' at kritisere projekterne ud fra om de bliver til fuldfærdige produkter, da det sjældent er målet med denne type projekter. Der er netop forskel på projekter og produktudvikling - også på omkostningssiden.

Hvis målet er færdige produkter, så skal luppen sandelig sættes på om produkterne kommer på markedet og business casen indfries. Men det er ikke situation med signaturprojekterne.

Jeg håber, vi kan blive enige om, at projekter skal evalueres ud fra de formål, der er opstillet for projekterne, og ikke alt muligt andet. Formålet er bl.a. beskrevet her:https://digst.dk/digital-transformation/signaturprojekter/ Det havde være fair at 'lederen' i stedet evaluerede og kritiserede projekterne ud fra disse formål - som ikke handler om at lave færdige produkter. Så ville det give mening og være sagligt.

3
17. februar kl. 10:10

Kunstig intelligens er lige nu (efter min mening) på toppen af hypekurven, og der er et goldrush for at bruge (og især sælge) systemer med AI til alt, selv om det ikke altid er gennemtænkt. Vi vil nok i de næste par år se luften langsomt sive ud af denne ballon, og forhåbentlig lære noget af det, så vi efter at have nået bunden kan begynde at bruge det mere fornuftigt og knap så kritikløst.

6
17. februar kl. 14:16

Kunstig intelligens er lige nu (efter min mening) på toppen af hypekurven

Jeg er svært bange for, at vi kun er på vej mod "Peak of Inflated Expectations" på Gartners Hype Cycle, mens "Slope og enlightenment" ligger små 10 år ude i fremtiden.

4
17. februar kl. 10:48

der er et goldrush for at bruge (og især sælge)

Der er lige præcis en uheldig alliance mellem ønsketænkning hos offentlige ledere udnyttet af smarte firmaer i at kunne forudsige hvordan borgere udvikler sig. Genetiske fundamentalister proklamerer "du er dine gener" men vi har også andre fundamentalister, som siger "du er dine sociale baggrundsvariable" - sidstnævnte ofte understøttet af et velmenende venstrefløjsnarrativ.

En relativ overhyppighed på 50 % lyder voldsomt men faktisk bliver 6 % af børn alkoholikere mod 4 % af ikke-alkoholikere. Altså 94 % af børnene af alkoholikere bliver ikke selv alkoholikere. Det er det, der i statistik hedder base rate neglect. Og 70 % af alkoholikere kommer fra hjem uden alhoholproblemer (Sandsynligheden for A givet B er ikke det samme som sandsynligheden for B givet A), jævnfør Bayes.

Offentige ledere og politikere - ikke de firmaer der byder sig til - de har kommercielle interesser - mangler ofte basal psykologisk og statistisk indsigt og er dermed nemme ofre for disse firmaers lobbyisme og markedsføring.

1
17. februar kl. 06:54

Tak for en god leder.

"prototype på et AI-system, der kan hjælpe kommunen med at prioritere, hvilke ældre borgere der skal have tilbudt et hjælpemiddel til fysisk træning. "

Det projekt kunne jeg godt tænke mig at høre mere om, for i mine ører lyder det bekymrende. Det er muligt, at det kan lade sig gøre, men jeg har simpelthen svært ved at se det for mig. Er det for at erstatte de ergo- og fysioterapeuter, som ellers vurderer den slags? Hvilke data baserer man algoritmerne på?

Hvis en sådan algoritme fejlvurderer, og giver afslag på et berettiget/nødvendigt hjælpemiddel, så er der her tale om en særdeles sårbar gruppe, som med næsten sikkerhed i rigtigt mange tilfælde ikke vil have personlige ressourcer til at gå op imod algoritmen og kæmpe sig igennem klagesystemet. Det er et af de steder, hvor det kan gå rigtigt galt.

En uddybende artikel om dette kunne være spændende.

9
17. februar kl. 22:11

Se evt. anden kommentar fra mig. Lederen gengiver projektet forkert. Er helt enig med dig i, at projektet lyder meget bekymrende, som det er beskrevet i lederen.

I rapporten står der: "Projektet viste, at den kunstige intelligens var i stand til at forudsige om et træningsforløb i forbindelse med bevilling af et hjælpemiddel ville kunne gavne en borger."

Jeg kender ikke detaljerne i projektet, men det lyder mere som om, at når borgeren får bevilliget et hjælpemiddel, så kan systemet givet et bud på om borgeren vil kunne have gavn af et træningsforløb.

Det er lidt mindre bekymrende i min optik. En uddybende artikel om projektet vil dog stadig være interessant ;)

10
18. februar kl. 07:03

Ja, det er lidt svært at få et klart billede af, hvad det er dette projekt vil kunne gøre bedre end en fysioterapeut, og hvilke data der inddrages.