Kritikere: Debatten om åbne standarder lukker sig om sig selv

Folketinget har vedtaget, at det offentlige skal benytte åbne standarder i den digitale forvaltning. Men hr. og fru Jensen skal ikke af den grund forvente sig en gnidningsfri borgerservice ? det er evolution og ikke revolution, mener formanden for kommunernes it-ansvarlige.

Siden 1. januar i år har landets kommuner skullet kunne udveksle dokumenter med borgerne i flere formater end Word-dokumenter. Og på lidt længere sigt skal al informationsteknologi i de offentlige myndigheder standardiseres, så kommunerne for eksempel frit kan udveksle data med hinanden.

Det besluttede Folketinget sidste år med det formål, at sikre sammenhængen mellem det offentliges it-systemer. Derudover skal tiltaget øge konkurrencen mellem leverandørerne af it-løsninger til kommuner, regioner og staten, så borgerne i sidste ende tilbydes en bedre og billigere digital forvaltning.

Men formanden for foreningen af Kommunale IT-ansvarlige, Jørgen Kristensen, mener ikke det er så nemt. De åbne standarder har fået for meget fokus i forhold til andre områder i den digitale forvaltning, mener han.

»Det er virkelig godt, at der er sat så seriøst fokus på det fra politisk side. Men i hele den debat, der har været om åbne standarder, kommer det til at fremstå, som om de manglende åbne standarder er årsagen til, at det halter med at få den digitale forvaltning til at køre i fuld fart derudad, så vi får bedre borgerservice,« siger han.

Både politikere og interesseorganisationer har presset på i årtier for at få indført mere åbenhed i datapolitikken, så monopolhavere som Microsoft og KMD ikke sidder tungt på markedet.

»Teoretisk og ideologisk set er det rigtigt, at man bare burde presse de åbne standarder igennem så hurtigt som muligt. Men spørgsmålet om åbne standarder bliver en ren ideologisk diskussion, som ikke stemmer med den realitet, vi sidder med ude i kommunekontorerne,« siger han.

Han påpeger blandt andet, at mange af systemerne er meget gamle, og derfor vil det være meget dyrt og besværligt at udskifte dem. Derfor kan de først udskifte dem løbende, når de skal have nye systemer, sådan som beslutningsforslaget også tillader.

I en pjece til kommunerne, som IT- og Telestyrelsen har lavet på baggrund af beslutningsforslaget, står der, at ?standardiseringen sikrer sammenhængen mellem det offentliges it-systemer og fremmer konkurrencen mellem leverandørerne'. Og netop flere producenter og større valgmulighed på markedet for it-løsninger har været drivkraften bag indførelsen af åbne standarder.

Frygten er, at leverandører som KMD, der næsten har monopol på markedet i Danmark, netop kan tage for mange penge for deres løsninger og samtidig hindre andre i at komme ind på markedet, så mere innovative it-løsninger ikke bliver udviklet. Det er samme problemstilling med Microsoft, hvis Officepakke de fleste kommuner har installeret som ?standard'.

De sidder derfor så tungt på markedet, at borgere, der ikke har installeret Microsoft-software på deres PC, kan komme i vanskeligheder, hvis de modtager en e-mail fra kommunen med et vedhæftet Word-dokument. Derfor er der også lavet standarder for, hvordan tekstdokumenter skal være.

Krav om flere ressourcer

En af fortalerne for, at de åbne standarder burde være indført for lang tid siden er John Gøtze, medlem af den uafhængige IT-tænketank EA Fellows. Diskussionen om de åbne standarder er ældgammel og alt for træg, mener han. Derfor efterlyser han flere ressourcer til området for at sparke tingene i gang.

Allerede for snart seks år siden meldte KMD ud, at de ville indføre branchens mest åbne datapolitik. De ville give andre leverandører adgang til deres data om borgerne, som de har siddet på traditionelt, og så ville de blive pionerer inden for implementeringen af det standardiserede XML ? et format, der kan benyttes ved udveksling af data. Alligevel er der ikke reelt sket meget i de seks år, debatten har kørt.

»Den her diskussion kører i ring. Flere steder fra har man i årevis presset på for at få indført de åbne standarder. Men selv med det nye beslutningsforslag er der ikke afsat penge til at kommunerne kan få indført standarder i deres it-systemer. Og derfor prioriterer de det ikke. Det kommer til at gå rigtig langsomt med en mere åben datapolitik. Det går alt for langsomt efter min mening,« siger John Gøtze.

Jørgen Kristensen er uenig i, at det går for langsomt. Implementeringen af åbne standarder bør kun ske i takt med, at markedet bliver parat til det. Det er ikke it-ledernes ansvar at presse it-løsninger hurtigere ned over hovedet på kommunens resterende 15 centre, understreger han.

»Man kan spørge sig selv, om et ideologisk ønske om åbenhed inden for it-politik i en hulens fart gør noget særligt for borgerservicen for hr. og fru Jensen. Indtil videre har der ikke været et marked for det i den offent­lige forvaltning. Det er jo ikke it-systemet, der skal sætte kommunens dagsorden, men kommunens dagsorden, der skal afgøre, hvilke systemer vi bruger,« siger Jørgen Kristensen.

»Vi vil så gerne digitaliseringen, men hvis den ikke bliver forankret i forretningen, i kommunen, så er det jo et rent skønmaleri, så laver vi løsninger alene på teknologiens præmisser. Tekniske standarder går ikke hen og revolutionerer verden,« tilføjer han. Han påpeger også, at en lige adgang til ens værktøjer ikke sikrer et boom af bedre og billigere produkter ? den helt afgørende faktor for bedre produkter er efterspørgsel, mener han.

»Derfor vil det få den modsatte effekt at ville gennemføre det for hurtigt. I stedet for idealet om billigere løsninger til kommunerne på grund af øget konkurrence, så vil det bare koste penge og hævet kommuneskat at gennemføre det,« siger han.

Det er professor Kim Viborg Andersen fra Center for Applied Information and Communication Technology ved Copenhagen Business School enig i. Han mener, det vigtigste for at give borgerne god e-service er organisering af den borgerlige service, integration med bagvedliggende systemer, strømlinet dataflow bagud og uddannelse af sagsbehandlere.

»Man skal ikke presse åbne standarder igennem bare for de åbne standarders skyld. Der er mange andre ting der kunne blive bedre med den digitale forvaltning uden at man sidder og venter på åbne standarder. De er en teknisk drøm om borgerservice. Hvis det bare var et teknisk spørgsmål, så havde vi jo fået digital borgerservice for 13 år siden,« siger han og henviser til, at diskussionen allerede startede i 1980'erne.

»Det er en kilde til bristede forventninger, hvis man tror, at man får en perfekt digital borgerservice af sig selv bare af åbne standarder. Inden man presser på, skal man spørge, hvad borgerne får ud af det? Man kommer jo heller ikke i bedre form alene fordi man har købt nogle nye løbesko. Der skal være en parathed, en vilje og motivation for også at bruge dem,« siger han.

Denne artikel stammer fra den trykte udgave af Version2, der kommer hver uge sammen med Ingeniøren.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (15)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Jasper Bojsen

Jeg synes det er forfrikende for debatten, når fokus drejes hen på hvad standarder og it helt konkret betyder for vores samfund, frem for hvad standarder hypotetisk kunne betyde i en ideologisk politisk eller international kommerciel dagsorden, der af indlysende årsager ingen praktisk betydning har for Hr. og Fru Jensen.

Interessant artikel, som jeg har kommenteret mere på, på min blog: http://blog.hvorom.dk/post/2008/04/Hvad-aring3bbne-standarder-ikke-betyd...

Jasper H. Bojsen, Microsoft Info: http://blog.hvorom.dk

 • 0
 • 0
Steen Krøyer

Du skrev:

Jeg synes det er forfrikende for debatten, når fokus drejes hen på hvad standarder og it helt konkret betyder for vores samfund, frem for hvad standarder hypotetisk kunne betyde i en ideologisk politisk eller international kommerciel dagsorden, der af indlysende årsager ingen praktisk betydning har for Hr. og Fru Jensen. <<<

Øeehh ... det forstår jeg ikke. Når jeg modtager et dokument fra f.eks en offentlig myndighed eller min A-kasse, jeg ikke kan læse fordi der ikke er Microsoft-sw på min PC. Eller når jeg ikke kan benytte en offentlig hjemmeside fordi den kun fungerer med Microsofts IE. Eller når ungerne skal skrive noget til skolen som skal afleveres elektronisk - men kun må afleveres i en bestemt sw-leverandørs lukkede format. Så har det altsammen ingen praktisk betydning? Sjovt nok oplever jeg det stik modsat - selvom jeg ikke hedder Jensen.

 • 0
 • 0
Anonym

Er du opmærksom på at Microsoft, hvis de virkelig er så forelskede i frie og åbne formater, ville gavne Hr. og Fru Jensen ved at implementere ODF i deres Office pakke ?

Hvorfor er det lige at alle de formater man bliver præsenteret for ved at vælge "Gem Som" i Word, alle er properitære Microsoft formater?

Jeg tillader mig selv at svare: "Fordi monopolet Microsoft ingen interesse har i andre formater end deres egne"

Og svaret er ikke, at der ikke er nogle der ønsker at benytte ODF !

Som Steen så rigtigt påpeger, er utrolig mange elever i det danske undervisningssystem, tvunget til at erhverve sig (en del piratkopierer) monopolpakken for at kunne aflevere opgaver elektronisk.

Det er efter min mening en særdeles arrogant monopolistisk holdning at servere med kommentaren: "...der af indlysende årsager ingen praktisk betydning har for Hr. og Fru Jensen. "

 • 0
 • 0
Jasper Bojsen

Er du opmaerksom paa at Microsoft i mere end et aar har investeret i et Open Source projekt, som gaar ud paa at konvertere ODF til Office Open XML og vice versa? Samt at dette projekt senest har frigivet version 1.1 og at denne version kan installeres til flere versioner af Microsoft Office.

http://odf-converter.sourceforge.net/

Microsoft har intet i mod ODF, men det aendre ikke paa det faktum at de to formater er forskellige, som jeg har skrevet mere om her: http://blog.hvorom.dk/post/2008/01/Myte-Microsoft-er-mod-ODF.aspx og her http://blog.hvorom.dk/post/2008/01/Myth-Making-Open-XML-an-ISO-Standard-...

Jasper H. Bojsen, Microsoft Info: http://blog.hvorom.dk P.s. sidder lige pt. med et fransk tastatur. Paa et saadan hedder det ikke qwerty men azerty.

 • 0
 • 0
Peter Mogensen

Ja. Det tror jeg vi er opmærksomme på.

Jeg tror også at de fleste er opmærksomme på at det ikke ligefrem er strålende anmeldelser den har fået i forhold til alternativerne. Hvorfor tager MS ikke bare og laver det til en fungerende standard-feature på linie med alt andet de syntes det er vigtigt Office skal kunne?

 • 0
 • 0
Jasper Bojsen

Saa er du ogsaa opmaerksom, paa at ITST konkluderer at kvalitenten af konverterne (Microsofts saavel som andres) befinder sig i et tideligt stadie og at kvaliteten derfor forventes at stige – specielt paa tekstbehandlings omraadet.

Og, opmaerksom paa at der er reelle foreskelle mellem ODF og Office Open XML som betyder at 100 % 1:1 mapping ej er muligt mellem eksisterende version. Igen henviser jeg her til de blog indlaeg jeg har skrevet om emnet:

Det vigtige er og bliver dog at begge formatter er aabne og at alle kan implementere dem. Derfor er det heller ikke korrekt naar det tidligere i denne debat antydes at Office Open XML skaber lock-in og tvinger brugere til at anvende Microsoft programmer. Realiteten er at Office Open XML er det format som lige pt. giver det mindste lock-in af de to fordi langt de fleste dokumenter I dag ikke udarbejdes eller forefindes i ODF eller Office Open XML, men derimod i de binaere formater. Office Open XML er designet til qt kunne repraesentere det som er i de binaere formater. Det er ODF f.eks. ikke. Derfor er switching-cost fra binaere formater til Office Open XML alt andet lige langt lavere.

Mange har allerede implementeret Office Open XML og flere vil helt sikkert goere det fremover. Taenk i den forbindelse paa at Office Open XML support f.eks. er en feature sat til OpenOffice 3.0, som jeg forstaar allerede kommer til september: http://blog.hvorom.dk/post/2008/02/OpenOffice-and-Open-XML.aspx

Jasper H. Bojsen, Microsoft Info: http://blog.hvorom.dk P.s. sidder lige pt. med et fransk tastatur.

 • 0
 • 0
Anonym

Har du tid til at forholde dig til hele mit indlæg:

"Hvorfor er det lige at alle de formater man bliver præsenteret for ved at vælge "Gem Som" i Word, alle er properitære Microsoft formater?"

"Som Steen så rigtigt påpeger, er utrolig mange elever i det danske undervisningssystem, tvunget til at erhverve sig (en del piratkopierer) monopolpakken for at kunne aflevere opgaver elektronisk.

Det er efter min mening en særdeles arrogant monopolistisk holdning at servere med kommentaren: "...der af indlysende årsager ingen praktisk betydning har for Hr. og Fru Jensen. ""

 • 0
 • 0
Peter Mogensen

@Jasper,

Ang. "forventes". Jeg vil se det før jeg tror det. Hvis det skulle "forventes", så var der mange standarder vi kunne "forvente" at Microsoft produkter blev bedre til, men vi har lært ikke at forvente noget. Beklager Jasper... men du må længere ud på landet med dine forventninger. Folk os, der til daglig arbejder med understøttelse af diverse protokoller og formater er Microsofts klienter altid kilde til grå hår i hovedet. .. .og vi kan jo læse i "Halloween-dokumenterne" at det ikke er tilfældigt.

Din historie fra de varme lande om at Ecma376 giver mindst vendor-lockin, må jeg indrømme at jeg kun kan grine af. Du mener at det er et udtryk for mindre vendor-lockin at man sidder med jeres binære formater og nu kun har mulighed for at "opgradere" til jeres nye formater ? (ifølge dig) .

Helt ærlig Jasper... hvor naiv tror du jeg er?

 • 0
 • 0
David Konrad

Lighedspunkter : Komiske Ali forholdt sig ikke til spørgsmålene, og insisterede på at virkeligheden var en helt anden. Han havde sin helt egen pudsige udlægning af krigens gang.

Ulighedspunkter : Jasper Bojsen er ikke morsom.

 • 0
 • 0
Peter Mogensen

Jasper, Hvis du på nogen måde skulle være i tvivl om hvorfor jeg ikke jubler, når du siger "forventes", så kan denne email (som blot et eksempel) fra Bill Gates selv måske oplyse dig:

===================== One thing we have got to change is our strategy — allowing Office documents to be rendered very well by other peoples browsers is one of the most destructive things we could do to the company.

We have to stop putting any effort into this and make sure that Office documents very well depends on PROPRIETARY IE capabilities.
Anything else is suicide for our platform. This is a case where Office has to avoid doing something to destroy Windows.

http://antitrust.slated.org/www.iowaconsumercase.org/011607/2000/PX02991...

Brændt barn skyr ilden...

 • 0
 • 0
Christian Schmidt Blogger

Jeg tilslutter mig synspunktet, at åbne standarder ikke i sig selv er saliggørende for hr. og fru Jensen.

Nu når OOXML er bragt på bane, vil jeg bruge det som eksempel. Formatet er åbent, og det er fint. Men blot fordi alle kan implementere OOXML-understøttelse, er det ikke ensbetydende med, at alle tekstbehandlingsprogrammer kan læse det. Hvis hr. og fru Jensen benytter en ældre version af MS Office end den allernyeste, eller hvis de benytter fx OpenOffice.org, da kan de ikke uden videre læse OOXML-dokumenter. Avancerede brugere kan måske installere konvertingsprogrammer og deslige, men den slags roder hr. og fru Jensen ikke med. De må bare give op, når der havner en docx-fil i deres indbakke.

Åben standard eller ej, så vil jeg vove den påstand, at det gamle proprietære MS Word-doc-format, som MS' konkurrenter har implementeret på baggrund af reverse engineering, kan læses af væsentligt flere, end det nye åbne OOXML-format.

Om fem år er billedet sikkert anderledes. Men hr. og fru Jensen skal jo også sikres interoperabilitet i mellemtiden.

Som et andet eksempel kan nævnes HTML, der på trods af at have være standardiseret i årevis stadig er langt fra velimplementeret i diverse browsere. Webudviklere kan ikke blot lukke øjnene og kode efter standarden, men bliver nødt til at tjekke, om deres sider nu også virker ordentligt i den browser, som hr. og fru Jensen benytter.

Til gengæld er en de facto-standard som window.open() aldrig blevet standardiseret, hvilket dog ikke er en hindring for, at den er bredt understøttet i alle browsere, der understøtter JavaScript. Hr. og fru Jensen er ligeglade.

Åbne standarder er ikke et mål i sig selv, men et middel til at opnå interoperabilitet (og dermed fri konkurrence mv.). Åbne standarder er givetvis den rigtige løsning på lang sigt, men på den korte bane leverer de ikke altid varen. Her er en mere pragmatisk tilgangsvinkel ofte nødvendig - medmindre man kan acceptere, at hr. og fru Jensen i en overgangsperiode er sat af ræset.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere