Kræn, Simon, Mark og Michael lancerer ny studieblog på Version2

It-studerende fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, DTU og ITU vil fremover blogge på Version2 om livet som studerende. Se her, hvem de er.
Illustration: Privatfoto

En ny blog bringer studielivet og alle dets glæder og udfordringer ind på Version2.

Fire it-studerende fra nogle af landets største it-uddannelsesinstitutioner vil fremover give Version2's læsere et indblik i studiemiljøets mange aspekter. Der vil blive blogget om alt fra forventninger til studiet og den "virkelige" verden, faglighed og kvalifikationer, tendenser ved it-uddannelserne og de udfordringer, de studerende står over for.

Mød Version2's fire nye studiebloggere herunder.

Kræn Hansen, informationsteknologi, DTU

Hvilke forventninger har du til dit studium og den "virkelige" verden på den anden side?

»Jeg synes at have hørt gentagende gange, at vi, grundet den teknologiske udvikling, bliver uddannet til jobs der endnu ikke eksisterer. Mange forlader dog universitetet med en værktøjskasse, der langt bedre opdateret end den man finder i en typisk udviklingsafdeling i den "virkelige" verden, udenfor universitetet. Jeg tror der er mange nyuddannede der får sig en overraskelse når de indser at de redskaber de har lært igennem studiet, strider imod den pragmatiske dagligdag som fremkommer når der er regninger der skal betales og dinosaurerne i afdelingen også skal føle sig trygge.«

»Jeg tror i virkeligheden at vi bliver uddannet til virksomheder der endnu ikke eksisterer. Jeg er ved at indse at springet imellem universitetets idealer og mange private virksomheder er så stort at mange nyuddannede ville gøre bedre karrierer ved at starte noget selv. Så kan de altid bliver eksterne konsulenter og beholde muligheden for at springe fra et projekt når der går for meget, "sådan gør vi ikke her" i den.«

Hvad ser du som de største udfordringer på dit studium/din uddannelsesinstitution?

»På DTU har man et ideal om at undervise de studerende i teknikker, der ruster dem til fremtiden. Netop derfor forsøger man at holde pensum i mange kurser på et generelt niveau uden at inddrage for mange specifikke teknologier, der måske eller måske ikke har fusioneret, skiftet navn, er blevet udkonkurreret eller på anden måde forsvundet fra markedet når den studerende mødes af arbejdsmarkedet. Tanken er smuk, men det har også ofte den kedelige hale, at undervisningen til tider bliver unødvendig abstrakt. «

»Man kan som studerende på DTU i nogle tilfælde tag sig selv i at tænke: "Ja, ja - det er uden tvivl et flot bevis, men hvilken kompilerer tager imod den slags?". Jeg tror at en af de største udfordringer for en IT-uddannelse på DTU er at undervise i tidsløse tekniske løsninger - samtidig med at den studerende rustes til at kunne tage teknisk ansvar, ved også at kunne programmere sig til det, de kan tænke sig til.«

Simon Shine, datalogi, DIKU (Københavns Universitet).

Hvilke forventninger har du til dit studium og den "virkelige" verden på den anden side?

»Jeg forventer at mit studie fostrer gode programmører, anstændige videnskabsfolk og forståelige formidlere. Som en hvid mand i det vestlige samfund, forventer jeg ikke at møde den virkelighed som egentlig fortjener titlen, med mindre jeg aktivt opsøger den. «

Hvad ser du som de største udfordringer på dit studium/din uddannelsesinstitution?

Københavns Universitet har en meget individualiseret studiekultur, så man bliver ikke nødvendigvis reddet af sin studiegruppe, hvis man overhovedet har en. Den datalogiske fagdidaktik er meget yngre end fx den matematiske, og man har stadig meget at lære om hvordan man bedst lærer datalogi fra sig. For eksempel genbruges ugesedler på matematikkurser næsten uændret fra år til år, mens man på datalogi konstant ønsker at revidere dem for at forbedre dem, for ikke at nævne den evige bikeshed-diskussion om, hvilke programmeringssprog som bedst egner sig til undervisning.

Mark Gray, softwareudvikling og teknologi, ITU

Hvilke forventninger har du til dit studium og den "virkelige" verden på den anden side?

»Jeg læser cand.it i softwareudvikling og teknologi på ITU, men har en bachelor fra CBS indenfor erhvervsøkonomi og politik. Derfor er min uddannelse og fremtidige karriere lidt anderledes end hvis jeg havde læst 5 år indenfor samme felt/uddannelsesinstitution. Jeg læser på det såkaldte Development Technology-spor, hvor det er meningen, at man får en grundig indføring inden for softwareudvikling, som kan kombineres med et domænekendskab man har fra sin ikke-IT-relaterede bachelorgrad. Det tror jeg er ret unikt. «

»Den profil jeg søger er derfor et miks mellem forretning og it, hvor min kandidatuddannelse tilfører det sidste i form af nogle intensive kurser indenfor alt fra databaser til algoritmedesign. Jeg arbejder allerede som student i en bank, hvor jeg gør stor brug af både min erhvervsøkonomiske baggrund og min stadig større forståelse for softwareudvikling. Når jeg til sommer afslutter min kandidatuddannelse bliver mit første job formentlig indenfor netop finanssektoren i spændingsfeltet mellem it og forretning.«

Hvad ser du som de største udfordringer på dit studium/din uddannelsesinstitution?

»Det er et svært spørgsmål at svare på. ITU samler mange fagligheder som alle på en måder beskæftiger sig med it. Det giver både en masse interessant muligheder, men betyder også, at profilen for en cand.it fra ITU ikke så skarp i forhold til andre kandidater. Her til sommer bliver det første kuld bachelorer fra Global Business Informatics færdige. Det er endnu en milepæl for ITU, der nu uddanner bachelorer og kandidater indenfor design og kommunikation, forretning og softwareudvikling - det vi kalder ITU-trekanten. Dertil kommer, at det er Danmarks yngste universitet, hvilket kan mærkes på flere forskellige måder. «

»En af de ting, som jeg arbejder med i særlig grad i øjeblikket, er det at være en "aktiv studerende". Vi har nok ikke helt de samme traditioner, som ses på ældre universiteter og uddannelser for f.eks. at lave revy eller engagere sig i studenterpolitik. Det er vi mange, som gerne vil ændre, og jeg tror vi bevæger os i den rigtige retning. F.eks. kan nævnes, at der sidste år blev startet en iværksætterforening for studerende, som er meget aktiv, og den studenterpolitiske forening er også ved at forny sig selv. Nogle ting fungerer dog udmærket, f.eks. fredagsbaren Scrollbar og eller kaffebaren, Analog. «

Michael Niebuhr, Digital design, Datalogisk institut, Aarhus Universitet

Hvilke forventninger har du til dit studium og den "virkelige" verden på den anden side?

»Jeg bruger studiet til at finde ud af, hvad branchen dækker over, dvs. hvad man kan komme til at lave. Igennem studieforløb og projekter, bliver jeg bevidst om, hvad der er mine styrker og svagheder. Fungerer jeg bedst i grupper eller solo, er jeg til det meget praktiske eller det mere teoretiske? Får jeg lyst til at fortsætte med mine idéer efter kurserne, og møder jeg medstuderende, som jeg kan forestille mig at arbejde med uden for studiet? Det kan jeg i ro og mag finde ud af, mens jeg samtidig bliver bedre til at se, skabe og forstå digitale løsninger.«

»På mit 3. studieår som IT-bachelor, fulgte jeg et kursus på Informationsvidenskab. Jeg kom i gruppe med en fra Audiodesign og to fra Digital Design og vi kunne alle komme til bordet med noget der kunne bruges, fra hver vores studier. Det var en styrke for gruppen, at vi ikke alle havde lært det samme, og ikke havde set de samme eksempler i vores undervisning.«

»Samarbejdet udmundede i, at vi startede en non-profit virksomhed sammen, ved siden af studiet, og at jeg skiftede studie til Digital Design. Det afgørende for mig i mit studieskift, var, at jeg på Digital Design fik færre, men større, fag. Jeg fik også flere ECTS-points til valgfag, end jeg kunne få på mit it-studie ved Datalogi, hvor der f.eks. i praksis er begrænsning på hvor “bløde” fatte man må vælge.«

Hvad ser du som de største udfordringer på dit studium/din uddannelsesinstitution?

»Selv om vi har et meget aktivt forskningsliv på instituttet, er det sjældent at vi kommer i direkte berøring med forskningsprojekterne i undervisningen. Jeg synes det er ærgerligt, at kursister ikke i højere grad benyttes som arbejdskraft til f.eks. dataindsamling. Det kunne gøre kurserne mere levende, dataindsamlingen lettere, og forskningen og dens redskaber endnu mere synlig i vores undervisning.«

»En anden ting, er graden af tværfaglighed på selve studiet. Jeg læser på samme sted som dataloger, it-bachelorer, informationsvidenskabs- og audiodesignstuderende, overbygningsstuderende på f.eks. it og organisationer, og desuden ligger ingeniørhøjskolens it-uddannelser lige ved siden af os nu.«

»Jeg synes det er ærgerligt, at man satser på at udbyde små kurser til hver enkelt uddannelse, i stedet for at prøve at lave flere kurser der går på tværs af uddannelserne. Det kunne være sjovt, at teame op med to ingeniører i en arbejdsgruppe, eller med én fra informationsvidenskab og en fra audiodesign, hvis man ønsker at blive inden for instituttets vægge, og på den måde kunne komme længere omkring i de opgaver man løser. Ellers er der nemlig en tendens til, at projekter kommer til at ligne hinanden meget, fra kursus til kursus, fordi der hver gang arbejdes med den samme værktøjskasse - bare i et nyt fag.«

»Det tværfaglige vil også i højere grad kunne forberede studerende på arbejdsmarkedet, hvor udviklingsteams i mange virksomheder sammensættes fra projekt til projekt.«

Du kan følge med på studiebloggen her

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (3)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Kræn Hansen

Fedt at læse jeres svar :) Jeg synes Michael's kommentar om øget tværfaglighed i projekter er en interessant idé. Det kunne vi også godt bruge på DTU - vi har mange muligheder for at indgå i samarbejder på tværs af studierne men det er sjældent at man ser det sat i et system hvor det virker oplagt for de studerende.

  • 0
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere