Kontroversielt forslag om sundhedsdata: Staten vil give dine data til mediko-giganter

26. januar 2018 kl. 05:12150
Kontroversielt forslag om sundhedsdata: Staten vil give dine data til mediko-giganter
Illustration: Nanna Skytte.
Brug danskernes sundhedsdata til at lokke virksomheder til landet, foreslår udvalg. Men så vil vi have dårligere rettigheder hos staten, end vi har hos it­-giganter, mener kritikere.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Danmarks omfattende sundheds­registre skal bruges som lokkemad for at få udenlandske virksomheder til landet. Når disse virksomheder er på dansk grund, skal de nemlig kunne søge om adgang til relevante registerdata – og dermed ikke mindst smide nogle penge i den danske samfundsøkonomi.

Det er en af opfordringerne i en rapport fra regeringens såkaldte vækstteam for life science, som blev nedsat i 2016 for at komme med anbefalinger til, hvordan regeringen kan styrke rammebetingelserne for lægemiddel- og medikovirksomheder i Danmark.

Og netop denne opfordring møder nu kritik fra datasikkerhedseksperter, blandt andet i lyset af planerne om et nationalt genomcenter, der skal være et komplet dna-register over danskerne.

Gruppen bag forslaget mener, at de danske registre kan forbedre både forskning, forebyggelse og patientbehandling – og altså samtidig den danske samfundsøkonomi:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det specielle ved Danmark er, at vi ikke blot har biobanker, men samtidig kan samkøre alle registrene, så vi faktisk kunne gøre det samme, som både Facebook og Youtube ønsker at gøre, men på en sikker måde i forhold til borgerne,« siger Allan Flyvbjerg, direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen og et af medlemmerne af det såkaldte vækstteam.

»Danskerne stiller generelt gerne deres data til rådighed for at kunne hjælpe deres medborgere. Vi skal bruge danske sundhedsdata på en sikker måde, så vi i samarbejde med både danske og udenlandske firmaer på dansk grund kan forbedre behandling og forebyggelse,« siger Allan Flyvbjerg.

Han ser ikke et problem i, at hverken Danmark eller virksomheder, der flytter hertil, kan tjene penge som konsekvens af deres forskning:

4 privacy-problemer

 • Mangel på samtykke om deling af sundhedsdata.

 • Ikke gennemskueligt hvad data bruges til.

 • Mangel på kontrol for borgeren. Man kan ikke få slettet dataen, og der er ingen tidsbegrænsning.

 • Mangel på feedback. Borgeren får ikke nødvendigvis resultater på forskning, der er lavet på vedkommendes data.

Kilde: Thomas Ploug

»Der er et humanitært, men også i visse tilfælde et monetært afkast af at bruge de danske sundheds­data, men det sker jo, fordi vi hjælper medborgerne i Danmark og rundt­omkring i verden. Jeg har intet problem med, at der som noget sekundært er firmaer, der tjener penge samtidig.«

Kommercialisering et problem

Den løsning er Thomas Ploug, professor i anvendt etik ved Aalborg Universitet og tidligere medlem af Det Etiske Råd, dog ikke enig i:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Problemet er, at man kommercialiserer data. Når man gør det, så får borgeren et stærkt argument for at have en ejendomsret til sine data. Hvorfor skal staten tjene penge på mine data?« spørger han.

Det er ikke svært at se en lighed mellem den foreslåede model og f.eks. Googles, hvor dataejeren tjener penge på at give adgang til udvalgte bruger-/borgerdata.

»Men alt taget i betragtning så er mine vilkår hos Google eller Apple faktisk bedre, end de er hos den danske stat,« siger Thomas Ploug.

Han er absolut heller ikke glad for tanken om at skulle overlevere sine sundhedsdata til it-giganterne, men han mener, at de faktisk giver mere gennemsigtighed og flere rettigheder til brugeren.

»Vi ved godt, at Google og Apple samler alle mulige data, men de er under kolossalt pres, og de har måttet give efter i forhold til privacy og retten til at blive glemt. Det kan jeg ikke blive i det danske sundheds­væsen,« forklarer Thomas Ploug.

»Spørgsmålet er, om vi ville være bedre beskyttet, hvis vi overlod vores data til Google og Apple. Det er ikke et sjovt scenarie, men beskyttelsen hos staten er lige nu ringere, end den er hos dem. Den store forskel var måske ellers, at Google og Apples primære intention er at tjene penge, men med den her plan har staten jo samme intention,« siger han.

Og Thomas Ploug er ikke den eneste, der kan se, hvor inspirationen til forretningsmodellen stammer fra.

»Ligheden mellem statens forhold til sundhedsdata og Google/Facebook er egentlig meget slående,« skriver Jesper Lund, formand i IT-Politisk Forening, i en e-mail til Version2, og han fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Alle borgere/brugere overvåges med dataindsamling, som analyseres med henblik på at leje dem ud. Enten til medicialvirksomheder, der jagter forsøgspersoner (statens datasalg), eller virksomheder, der vil have din opmærksomhed (Google/Facebooks datasalg i forbindelse med målrettede reklamer).«

Big data på en sikker måde

Allan Flyvbjerg mener, at danskernes villighed til at udlevere data netop stopper, hvis de alene bliver brugt til at give virksomheder i udlandet mulighed for at tjene penge.

I den forbindelse understreger han, at:

»Der er nogle, der tror, at vi bare skulle give de danske sundheds­data til virksomhederne eller ligefrem sende dem ud af landet, men det er der ingen, der billiger.«

»Der er også snak om, hvorvidt gen-materiale og data kan bruges i forsikringsmæssig sammenhæng, og det er et rungende stort nej. Det bliver over mit lig, at vi skulle begynde at stigmatisere borgerne i gode og dårlige forsikringsliv,« påpeger Allan Flyvbjerg.

I stedet er vækstteamets idé kort fortalt, at staten ikke skal sælge danskernes data, men stille dem gratis til rådighed, hvis bare virksom­hederne kommer til landet.

»Spørgsmålet er, hvad Danmark får ud af det. Det er jo ikke bare statskassen eller en styrelse, der får noget ud af det, men det er arbejdspladser, omsætning og vækst for landet,« siger Allan Flyvbjerg.

»Det er et stort regnestykke. Staten kommer jo til at tjene penge indirekte, da de kommer i kraft af arbejdspladser i Danmark. Salget af lægemidler og medicinsk udstyr skabte sidste år en omsætning på ca. 170 mia. kr. i Danmark,« siger Allan Flyvbjerg.

Han erkender dog samtidig, at datalæk inden for de seneste par år kan have gjort danskerne lidt nervøse for at dele deres data, men han understreger, at disse læk ikke er sket fra universiteter eller universitetshospitaler, der netop har den rette viden og sikkerhed til at håndtere databehandlingen af danskernes sundhedsdata.

»Analyserne skal ske i Sundhedsdatastyrelsen, på universiteterne eller universitetshospitalerne. Der har man den rette ekspertise på området, de nødvendige tilladelser og sikkerheden i orden,« forklarer han.

Steno-direktøren kan dog godt forstå, hvis folk er skeptiske omkring udenlandske virksomheders formål med at få fat i de danske borgeres sundhedsdata:

»Medicinalvirksomhederne er sat i verden for at tjene penge, det er deres raison d’être. Derfor skal behandlingen af sundhedsdata netop ske i de offentlige akademiske miljøer efter indhentning af de nødvendige tilladelser.«

»Der er forskellige holdninger til anvendelsen af danskernes sundhedsdata, og det synes jeg er okay. Men politikerne bliver nødt til at beslutte en model for, på hvilken måde danskernes sundhedsdata kan anvendes,« siger Allan Flyvbjerg.

»En bombe under dansk forskning«

Selvom registerdata skal bruges til forskning, så mener Thomas Ploug, at det kan være problematisk at sætte lighedstegn mellem registerforskning og store fortjenester.

»Man skal passe på, at man ikke gør forskningen en bjørnetjeneste. Hvis borgerne insisterer på, at de har ejendomsretten til deres egne data, så vil det koste forskningen væsentlige ressourcer at få adgang til disse data,« siger Thomas Ploug.

»Det er en meget kortsigtet plan. Man lægger en potentiel bombe under dansk forskning, hvis man vil tjene på de data,« siger Thomas Ploug.

Han mener, at sagen handler om grundlæggende privacy, og han mener, at staten skal leve op til helt klassiske krav om privatliv:

»Hvis ikke myndighederne vil leve op til de her grundlæggende privacy-rettigheder, så kunne jeg lige så godt selv sælge mine data til amerikanske virksomheder,« siger Thomas Ploug.

Samtykke eller ej?

En diskussion der gentagne gange er kommet op i forbindelse med brugen af danskernes sundhedsdata er, hvorvidt de skal spørges eller som minimum underrettes, inden det udleveres til forskning, men det mener Allan Flyvbjerg ikke er praktisk muligt - heller ikke selvom det gives til virksomheder.

»Når man ønsker at lave en sundhedsdataanalyse på 200-300.000 danskere, så er det ikke praktisk muligt, hvis man skal gå tilbage og spørge alle disse personer og deres efterladte – selvom tanken er meget sympatisk. Det vil faktuelt betyde at forskningen går i stå,« siger han.

»Personligt er jeg ravrivende ligeglad med, hvad andre ved om mig, men det ved jeg godt, at det ikke er en holdning, der deles af alle danskere,« forklarer Allan Flyvbjerg, der savner, at politikerne får afklaret, hvilke love og regler der bør være på området.

»Der er ikke en holdning i forhold til hvordan reglerne skal være for anvendelse af danskernes data, der er mere rigtig eller forkert, men en alt for ufleksibel lovgivning sætter os i et dødvande.«

150 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
149
26. februar 2018 kl. 11:50

@Anne-Marie Krogsbøll,

Jeg er ikke jurist og jeg kan tage fejl. Men jeg mener at formuleringen i § 223 a levner mulighed for at også historisk materiale (som PKU-registrets blodprøver indsamlet fra nyfødte danskere siden 1982, f.eks.) vil kunne lagres i Genomcenteret,hvis blot det gensekventeres først.

<strong>§ 223 a.</strong>
<em>Sundhedsministeren kan fastsætte regler om</em>, at der påhviler institutioner under Sundheds- og Ældreministeriet, regionsråd, kommunalbestyrelser, autoriserede sundhedspersoner og de private personer eller institutioner, der driver sygehuse m.v., <em>en pligt til at give Nationalt Genom Center</em> <strong>genetiske oplysninger</strong>, som er <strong>udledt af biologisk materiale efter oprettelsen af Nationalt Genom Center</strong>, og <strong>oplysninger om helbredsmæssige forhold</strong>, i det omfang oplysningerne er nødvendige for gennemførelsen af centerets opgaver.

Side 2: Kapitel 68 ”Nationalt Genom Center” (2. spalte, midt) + Bemærkninger s. 18.http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l146/20171_l146_som_fremsat.pdf

Formuleringen har fokus på, at det er genetiske oplysninger, udledt af biologisk materiale EFTER oprettelsen af NGC.Dvs. at hvis et hospital – eller Statens Serum Institut, i dette eksempel – er i besiddelse af historisk materiale, man prioriterer at gensekventere, så skal oplysningerne efterfølgende til NGC, ifølge dette.

148
26. februar 2018 kl. 07:47

https://politiken.dk/viden/Viden/art6355314/Kritik-Dna-projekt-er-h%C3%B8jrisikabelt-for-hele-den-danske-befolkning

https://politiken.dk/viden/Viden/art6355196/National-genbank-skal-opdage-fremtidens-medicin

Som desværre (endnu) ikke har fokus på ministerens dobbeltspil (se ovenfor)

Mht. formålsglidning er det næsten en tilståelsessag - det kommer til at ske, før eller senere - når man fornemmer, at sagen er gået lidt i glemmebogen:

*"Gert Sørensen tilføjer, at centret ifølge det nuværende lovforslag kun må indsamle genetiske oplysninger på danske patienter fremadrettet.

Et emne, han ikke ønsker at forholde sig til, er, hvorvidt et politisk flertal senere kan ændre reglerne, så for eksempel data fra PKU-registeret også kan lagres i centret; det er et register, der siden 1982 har indsamlet blodprøver på næsten alle nyfødte børn.

»Det vil være op til Folketinget at vurdere. Men i den politiske aftale, der foreligger nu, og som har bred politisk opbakning, står det klart, at der ikke må bruges historiske data«, siger Gert Sørensen."*

147
24. februar 2018 kl. 08:34

jeg ved ikke, hvad der er værst:

Jeg har et bud på noget, der næsten er endnu værre, Bjarne Nielsen: At ingen af de øvrige partier (måske et lille pip fra EL) har fanget det problem - på trods af, at det så vidt jeg ved udtrykkeligt er nævnt i flere høringssvar. Oven i købet var hånligheden under debatten mærkbar over for Stine Brix, som - uden at være helt opmærksom på lige ministerbeføjelsen - dog var lidt utryg ved, om der nu faktisk var tale om en samtykkebetingelse.

Hvad skal man mene om det? En gigantisk rævekage vendt mod befolkningen? Eller et udueligt og manipulerbart Folketing?

Men er der ikke en lignende regel i den nye dataudnyttelseslov, som også giver ministeren udstrakte beføjelser uden om Folketinget? Er den passus i det forslag taget tilstrækkeligt under behandling? Hvordan spiller de to lovforslag sammen? Er sundhedsloven overordnet Databeskyttelsesloven, eller omvendt? Kan Justitsministeren få noget at sige ift. videregivelse og anvendelse af genom- og sundhedsdata? Det er et ærligt ment (men da muligvis dumt) spørgsmål i håb om en juridisk kyndig vurdering - jeg har sendt spørgsmålet til begge ministerier og deres respektive udvalg, men har ikke fået svar.

146
24. februar 2018 kl. 08:05

Og P1 følger op på sagen her:</p>
<p><a href="https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2018-02-23/01:25:59"…;

Jeg har også hørt dette indslag, og kan bestemt anbefale at man lytter til det, både for at høre Sundshedsministeren nærmest beskylde journalisten for manipulation, men sandelig også for den analyse, som sundhedsjuristen Kent Kristensen fra SDU står for.

Jeg hæftede mig i særlig grad ved flg. passage (min transskribering - lyt selv til indlægget):

P1: "Vi hørte i går i Orientering Sundhedsministeren sige flg.: 'Det er en samtykkemodel, hvor der ikke kan ske en opbevaring i det nationale genomcenter uden man har givet et samtykke'; er det korrekt?"</p>
<p>KK: "Nej, det er ikke korrekt; det kan nærmest ikke være mere forkert".

Det er godt nok grove løjer; jeg ved ikke, hvad der er værst: at Sundhedsministeren ikke aner, hvad der er op og ned i hendes eget lovforslag, eller, i modsat fald, at hun taler imod bedre vidende.

145
24. februar 2018 kl. 07:30

Kære Liselott Blixt og andre

Jeg har også skrevet til Stine Brix som var den eneste, som forsøgte at kæmpe lidt imod. Hun blev slået i hovedet med, at der var runddelt et forslag til samtykke, hvoraf fremgik flere typer særskilte samtykker - om hun da ikke havde læst det?

Hun havde ikke set dette forslag, og man kan da gisne om, at det er blevet sendt rundt i sidste øjeblik eller proppet ind i en anden - irrelevant - skrivelse. Men under alle omstændigheder lader det jo til, at ministerens beføjelser kommer til at overtrumfe samtykkets bestemmelser, så med mindre det skrives direkte ind i loven, at patientens evt. nej til samtykke skal gælde i alle situationer, og trumfer ministerens beføjelser, så er den blanket ikke det papir værd, den er skrevet på - rent spild af ressourcer og spin.

143
24. februar 2018 kl. 07:20

Stærkt, Claus Gravesen.

Mht. Sundhedsdatastyrelsen, så er det jo direkte komisk, at tilsynet med genomcentret skal ligge der - de kan jo ikke engang finde ud af at føre tilsyn med sig selv.

CFSC skal også have en nøglerolle i forbindelse med centret (orker ikke lige at finde dette, men det blev vist nævnt i behandlingen af loven om datasikkerhed i sundhedsvæsnet, som blev behandlet lige før genomloven), og det er heller ikke rart, da behandlingen på den måde unddrager sig de almindlige rettigheder, som loven giver borgerne. Og i hvilket omfang giver det også CFCS adgang til data? pkt. 5 her: http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20171/salen/62.aspx?as=1

Referat af 1. beh. kan ses her:http://www.ft.dk/forhandlinger/20171/20171M062_2018-02-22_1000.htm

Og P1 følger op på sagen her:https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2018-02-23/01:25:59

142
24. februar 2018 kl. 06:56

I høringsnotat vedrørende genomlovforslaget kan man læse hvorfor ministeriet ikke vil indføre et samtykke, det er simpelthen uhensigtsmæssigt...men sådan er det nok tit med basale menneskerettigheder.

"Institut for Menneskerettigheder har påpeget, at patienten bør kunne frabede sig, at genetiske oplysninger og oplysninger om helbredsmæssige forhold tilgår Nationalt Genom Center.

Sundheds- og Ældreministeriet skal bemærke, at genetiske oplysninger og oplysninger om helbredsmæssige forhold allerede i dag indhentes, opbevares og videregives lokalt i sundhedsvæsenet uden samtykke som led i patientbehandling. Denne behandling af genetiske oplysninger sker i henhold til gældende lov, herunder bl.a. sundhedsloven, persondataloven og med virkning fra den 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningen, samt forslag L 68 til databeskyttelsesloven.

Det er ministeriets vurdering, at et krav om samtykke til, at Nationalt Genom Center kan opbevare oplysninger, herunder genetiske oplysninger og oplysninger om helbredsmæssige forhold, vil være UHENSIGTSMÆSSIGT"

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/c37aa7d7-d056-497d-9c75-0ee8b79e772e/Høringsnotat.pdf

141
24. februar 2018 kl. 01:40

Kære Liselott Blixt og andre

Der ser ud til at være væsentlige huller i forslaget, Liselott - og også i den praksis, der allerede udøves, som også er lovstridig; eller er der også her tale om en undtagelse? I så fald, hvilken præcis? (angående indsamling og opbevaring af oplysninger i sundhedsvæsenet generelt helt uden samtykke).

2.2.2. "Forslaget indebærer, at sundhedsministeren kan fastsætte regler, der forpligter de nævnte aktører til at videregive genetiske oplysninger og oplysninger om helbredsmæssige forhold til Nationalt Genom Center uden samtykke fra patienten. Det væsentligste hensyn bag dette forslag er, at oplysningerne efterfølgende skal kunne anvendes til den videre konkrete behandling af patienten, til dokumentation af patientbehandlingen, samt i forbindelse med tilsyns-, klage- og erstatningssager m.v. Det bemærkes i den forbindelse, at oplysninger, der i dag indsamles i sundhedsvæsenet i forbindelse med patientbehandling, på samme måde opbevares uden, at patienten meddeler samtykke til opbevaringen. Den foreslåede ordning, der indebærer, at helbredsoplysninger m.v. kan opbevares i Nationalt Genom Center uden samtykke fra patienten, svarer således til den retstilstand, der gælder for sundhedsvæsenet i øvrigt."

Se også resten af 2.2.2., hvor det bemærkes at: "Det er endvidere forudsat, at der alene kan fastsættes regler om pligt til at give Nationalt Genom Center genetiske oplysninger fra forskningsprojekter, hvis forsøgspersonen har givet samtykke til at deltage i det pågældende forskningsprojekt, hvori den genetiske analyse indgår."

Her er der tale om samtykke specifikt til det enkelte forskningsprojekt - ikke til indsamling, videregivelse, anvendelse og opbevaring af oplysninger til og af Nationalt Genom Center. Dette er et meget væsentligt punkt, da det strider direkte imod patienternes informerede samtykke. Det er på ingen måde det, de er blevet oplyst om og har givet samtykke til. Ergo kan samme samtykke ikke bruges til et ganske andet formål - det er simpelthen i direkte strid med sundhedsloven om informeret samtykke. Mere soleklart bliver det ikke.

Ydermere: 2.1.1.3. "Sundhedspersoner kan endvidere videregive oplysninger om patientens helbredsforhold m.v. til andre formål end behandling uden samtykke fra patienten, f.eks. hvis det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives, og oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndighed, eller hvis videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre."

Her er der umiddelbart tale om en helt og aldeles udefinerbar ladeport.

Der må og skal foreligge separate samtykker til al indberetning og videregivelse af data til Nationalt Genom Center.

I særdeleshed set i lyset af især de seneste måneders utallige afsløringer af decideret horribel datasikkerhed hos både SundhedsdatastyrelsenStatens Serum InstitutRegionerne, m.fl. Læs de efterhånden rigtigt mange gruopvækkende artikler hos bl.a. Version2.

Rigsrevisionen dumper fire statslige institutioners værn mod ransomware, bl.a. Sundhedsdatastyrelsen

Samtidig hævder Allan Flyvbjerg og andre (234), direkte injurierende, at det offentliges datasikkerhed er "i orden".

"Han erkender dog samtidig, at datalæk inden for de seneste par år kan have gjort danskerne lidt nervøse for at dele deres data, men han understreger, at disse læk ikke er sket fra universiteter eller universitetshospitaler, der netop har den rette viden og sikkerhed til at håndtere databehandlingen af danskernes sundhedsdata.  »Analyserne skal ske i Sundhedsdatastyrelsen, på universiteterne eller universitetshospitalerne. Der har man den rette ekspertise på området, de nødvendige tilladelser og sikkerheden i orden,« forklarer Allan Flyvbjerg, direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden."

Slutteligt altså endnu engang en meget kraftig opfordring til at alle medlemmer stemmer imod lovforslaget.

139
23. februar 2018 kl. 12:50

Zuckerberg-familien havde også tidligere fået "sandheden" at føle, når ellers private begivenheder bliver udstillet i strid mod deltagernes interesser ... uden det tilsyneladende at øget sønnikkes respekt for andres privatliv.

138
23. februar 2018 kl. 11:44

Prøv at sammenligne, hvad ministeren lover i debatten under 1. beh. af lovforslaget om genomcentret i går med ministerens forsøg på at snige sig uden om den dybdeborende journalist i P1 Orientering:http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20171/salen/62.aspx?as=1#pvhttps://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2018-02-22#!00:33:36

Det forekommer tydeligt, at ministeren snakker uden om at blive afsløret i, at hun faktisk i kraft af muligheden for bekendtgørelse kan overrule samtykket. Og hun er også meget omhyggelig med hele tiden kun at udtale sig om "helgenomsekventering". Men hvorfor understreger hun omhyggeligt det? Er det kun "helgenomsekventering", der er et problem i den sammenhæng?

Desuden hæfter jeg mig ved denne passus i loven: "9. I § 32 indsættes som nyt stk. 2: »Stk. 2. Genetiske oplysninger, der er udledt af biologisk materiale i forbindelse med patientbehandling, og som opbevares i Nationalt Genom Center, kan videregives til en forsker til brug for et konkret forskningsprojekt, hvis betingelserne i § 46, stk. 1 eller 2, er opfyldt, medmindre patienten har fået registreret en beslutning efter § 29, stk. 1, 2. pkt., i Vævsanvendelsesregisteret.«"

Betyder det, at hvis patienten har sagt "nej" i det samtykke, som patienten præsenteres for i forbindelse med behandling, så gælder det kun, hvis patienten OGSÅ!!!!! har oprettet sig i Vævsanvendelsesregistret, og også der har sagt "Nej"? Hvis man ikke har oprettet sig i Vævsanvendelsesregistret, så gælder nej-et i samtykket, som man i følge forslaget afgiver ifm. konkret behandling, ikke?

I mine øjne kunne de to eksempler tyde på, at ministeren under debatten har vildledt Folketinget (og befolkningen) i en grad, så det må kalde på et samråd for at få "svesken på disken". Når først forslaget er vedtaget, og man begynder at anvende det i praksis, så bliver det uhyre vanskeligt at få indblik i, hvordan det så faktisk administreres.

137
21. februar 2018 kl. 23:25

Den var jeg også faldet over, Anne-Marie. Men tak for at pointere lige netop den sætning. Bayer og Novo forsøger bestemt at nærme sig GMO-markedet med hastige skridt.

136
20. februar 2018 kl. 15:05

Som det fremgår af kommentartråden her, så kom genomcentrets fortalerforskere hurtigt på glatis, hvorefter de hurtigt stak af fra diskussionen. Og siden vi ikke vil lade os genne ind i folden, vi enfoldige forsøgsfår, så må man jo tage andre metoder i brug. Og så er det jo godt at have storkapitalen/industrien i ryggen - de vil gerne sætte 10 millioner af til at forske i, hvordan man kan manipulere fårene ind i folden:https://ing.dk/artikel/filosof-folkelig-modstand-mod-genmodificering-fylder-meget-210676

"»Så man prøver egentlig bare at beskytte den identitet og selvforståelse, man har bygget op omkring sig selv og i en gruppe. Og det er ofte de mennesker, som har de stærkeste kognitive ressourcer, som også ligger mest under for denne identitetsbeskyttelse,« fastslår han."

Så hvis man er imod sådanne fremskridt - eller den måde, myndigheder og industri ønsker at implementere dem på, så skyldes det bare forstokket konservatisme.

"Men hvis der er videnskabelig konsensus om, at en given teknologi ikke indebærer særlige risici, så må det være videnskaben og ikke den offentlige mening, der afgør sagen, og så vidt jeg ved, er der intet videnskabeligt belæg for, at det skulle være mere farligt at bruge præcisionsværktøjer som f.eks. Crispr/Cas9 end at bestråle afgrøderne, som man gør i traditionel forædling,« lyder det fra Klemens Kappel."

Projektet vil også se på personlig medicin (nævnt i en bibemærkning, men nok der hovedfokus viser sig at ligge).

I mine øjne endnu et uhyggeligt, totalitært projekt - for grundpræmissen er jo tydeligvis, at myndighederne og "videnskaben" altid objektivt set har ret (Hvor videnskabeligt er lige det synspunkt? Var der ikke engang, hvor videnskaben - støttet som sædvanligt af magthaverne - eller var det omvendt? - mente, at jorden var flad?)) - og så bør skeptiske borgere klappe i - ellers så.......?

135
16. februar 2018 kl. 12:15

Politiken har i dag en artikel om nye regler for industriens sponsering af lægers efteruddannelse (kræver abonnement). Artiklen skærer ud i pap, hvor slemt det står til herhjemme:

"I årtier har det ikke været lægernes arbejdsgiver, de statsbetalte regioner, der har bestemt, hvilke medarbejdere der trænger mest til efteruddannelse, eller betalt for de vigtige internationale kongresrejser. Det har altid medicinalindustrien gladelig gjort. Regionerne har tilladt og set gennem fingre med, at medicinalindustrien har benyttet bagdøren ind til hospitalet og har udpeget de læger, industrien har haft lyst til at sende til udlandet, så lægerne kunne få den nyeste viden om lægemidler eller nye behandlingsformer. Industrien har helt efter eget hoved håndplukket relevante ’key opinion leaders’, som de udvalgte læger kaldes i industrien. Dem med størst gennemslagskraft i miljøet og inden for det relevante terapiområde."

"Hver gang debatten har raset, har industri, læger og arbejdsgiver messet, at meget klare regler sikrer, at industrien hverken køber eller betaler lægerne. Fortidens all inclusive-luksusrejser og yderst uklare grænser hører fortiden til. Industrien må kun betale lægens rejse- og opholdsudgift. Hverken påvirke kongresindholdet eller lægens deltagelse."

"Måske kan lægen godt selv håndtere de forskellige kasketter, men alene mistanken om habilitetsproblemer gør, at Medicinrådet valgte de stramme regler. Strammere end reglerne i det toneangivende engelske prioriteringsinstitut Nice og hos de europæiske lægemiddelmyndigheder, EMA. Medicinrådets stramme habilitetsregler medførte, at rådet ikke kunne finde eksperter til de vigtige fagudvalg. Eksempelvis valgte alle ti lægefaglige specialister inden for gigtsygdomme at trække sig fra arbejdet i Medicinrådet i maj. De skulle til sommerens gigtkonference. Betalt af industrien. I månedsvis manglede rådet nøglepersoner til en række udvalg. Alle ’key opinion leaders’ på stort set alle terapiområder havde nemlig været udpeget af industrien og været på betalte kongresrejser. "

"Nu – et halvt år senere – er problemet løst. I sidste uge vedtog Danske Regioner nye regler, der understreger, at medicinalindustrien billedligt talt ikke længere må bruge bagdøren og gå direkte til navngivne læger med tilbud om betalt efteruddannelse. Firmaerne skal nu benytte fordøren og henvende sig til hospitalsledelsen. Den skal så udvælge og godkende, hvem der skal på efteruddannelse."

Denne beskrivelse siger jo alt - industrien må for eksempel stadig gerne betale hotelophold og transport - i mine øjne smøring. Og det er sørgeligt (men menneskeligt måske forståeligt), at så stor en del af en af landets mest vellønnede personalegrupper, som rigeligt har råd til at betale egne kurser, vælger at lade sig smøre af industrien i stedet for at sidde i et fagligt udvalg og være med til at lægge en god linje for sundhedsvæsnet. Og sørgeligt, at det offentlige ikke prioriterer sundhedsvæsnets uafhængighed.

Historien er vigtig - men Lars Igum Rasmussen tager fejl, når han afslutningsvis konkluderer, at problemet med de nye regler er løst - det er det langtfra.

Lægerne kommer jo stadig på industrisponserede rejser, og det er stadig smøring. Nu er det bare afdelingerne, der beslutter. Eller gør de? Hvor fri er man til at beslutte, hvis en stor del af afdelingens kursus- og forskningsbudget er hængt op på industriens velvilje? Ikke særlig fri, i mine øjne. Industrien får sandsynligvis stadig sin vilje, for ellers smækker den jo bare kassen i. Hvorfor skulle den sponsere noget, hvis ikke den fik noget ud af det til gengæld?

Historien er relevant ift. artiklens fokus på industriens læggen sin klamme hånd på sundhedsdatadiskussionen. For det er de samme udvalgte og sponserede "eksperter" - dem, som industrien kan se en fidus i at sponsere - som præger denne diskussion.

Datadiskussionen har meget lidt med borgernes helbred at gøre, og rigtigt meget med industriens også på dette punkt ødelæggende indflydelse af gøre. Man kunne godt forvente lidt mere selverkendelse fra en så veluddannet gruppe som lægerne. De ville nok ikke selv synes om at være part i en retssag, hvor dommeren eller nævningene havde økonomiske bånd til den anden part, men samtidig hævdede, at han var i stand til at være objektiv og ikke at lade sig påvirke af det.

134
13. februar 2018 kl. 12:39

.... havde begyndende fokus på de økonomisk interesser og lobbysterne, der driver denne udvikling, ca. 30 min inde - og også gode overvejelser over alle de andre farer ved denne AI-udvikling:https://www.radio24syv.dk/programmer/aflyttet

I den forbindelse kan man more sig med at tjekke de "eksperter", som sidder i ministerens forskellige rådgivende udvalg på dette område, for økonomiske bånd til industrien - så bliver det meget svært at se, hvad der er industri, og hvad der er ministerium:

http://sum.dk/Temaer/Personlig-medicin/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Personlig-medicin/Bestyrelse-mm/Medlemmer-af-bestyrelsen.ashx

http://sum.dk/Temaer/Personlig-medicin/Bestyrelsen%20for%20National%20Strategi/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Personlig-medicin/Bestyrelse-mm/Medlemmer-forsknings-og-infrastrukturudvalget-Personlig%20-medicin.pdf

http://sum.dk/Temaer/Personlig-medicin/Bestyrelsen%20for%20National%20Strategi/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Personlig-medicin/Bestyrelse-mm/Medlemmer-patient-borgerudvalget-nationale-strategi-pers-med.pdf

http://sum.dk/Temaer/Personlig-medicin/Bestyrelsen%20for%20National%20Strategi/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Personlig-medicin/Bestyrelse-mm/Medlemmer-af-det-etiske-udvalg-P-Medicin-2017-2020.pdf

http://sum.dk/Temaer/Personlig-medicin/Bestyrelsen%20for%20National%20Strategi/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Personlig-medicin/Bestyrelse-mm/Medlemmer-internationalt-advisory-board-Personlig-Medicin.pdf

Når man kigger på alle de forskellige fora hvor disse nøglepersoner, eks. Ullum, indgår i en eller anden rolle, så kan man undre sig over, hvordan de nogen sinde får tid til at forske.

132
12. februar 2018 kl. 19:47

Tak, Claus Gravesen. Der er da lidt at gå i gang med...

Men det er svært at komme til livs, når vi har direktører i lægemiddelstyrelsen som disse:https://politiken.dk/debat/kroniken/art6336089/Peter-G%C3%B8tzsche-og-Nordic-Cochrane-Center-bliver-mere-og-mere-skinger-i-debatten.-Hvad-med-at-bruge-jeres-offentlige-st%C3%B8ttepenge-p%C3%A5-forskning

(Kræver desværre abonnement)

Men Senderovits undslår sig da ikke for at stille op på industriens side, hvis man skal dømme efter hans roller her:http://www.diaglobal.org/Tools/Content.aspx?type=eopdf&file=%2fproductfiles%2f6493386%2f18101_pgm%2Epdf

131
12. februar 2018 kl. 19:41

Hvis jeg havde energi til det, ville jeg se, hvad jeg kunne finde på forfatterne til dette indlæg, men det har jeg ikke lige nu:
<a href="https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/sundhedsdekaner-nationalt-genom…;

Har heller ikke tiden pt., men her er alligevel lidt forskelligt. Der er nok rigeligt at finde i de forskelliges publikationer også, går jeg stærkt ud fra.

Lars Bo Nielsen:http://www.sprh.dk/Portals/0/cv/lars.bo.nielsen.pdfhttps://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-biokemisk-afdeling/om-afdelingen/Documents/aarsberetning-2014.pdfhttp://novonordiskfonden.dk/da/bevillingslister?field_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_date_value_1%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_related_center_tid=All&keys=Lars+Bo+Nielsen

Ulla Margrethe Wewer:http://novonordiskfonden.dk/da/bevillingslister?field_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_date_value_1%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_related_center_tid=All&keys=Ulla+Wewerhttp://novonordiskfonden.dk/da/content/marie-og-august-krogh-prisenhttps://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=69377521&privcapId=9531463&previousCapId=323452&previousTitle=NOVO%2520NORDISK%2520A/S-Bhttp://mva.org/wp-content/uploads/2015/01/%C3%85rsrapport_2008.pdfhttp://research.ku.dk/search/?pure=en%2Fpersons%2Fulla-m-wewer(67ddb8fd-d5ec-4d7c-a801-a8cfa51a5a51)%2Fcv.htmlhttp://research.ku.dk/search/?pure=en%2Fpersons%2Fulla-m-wewer(67ddb8fd-d5ec-4d7c-a801-a8cfa51a5a51)%2Fcv.htmlhttps://knr.gl/da/node/160222 (ikke oversat) Familiær tilknytning: Anne Vibeke Wewer Læge Hvidovre Hospital Kettegaard alle 30 2650 Hvidovre 00D6R Virksomhed Honorar MSD Danmark ApS 2018 DKK 0.00 2017 DKK 127,413.00 2016 DKK 94,942.00 Tillotts Pharma AB 2018 DKK 0.00 2017 DKK 5,000.00 2016 DKK 0.00

Ole Skøtt:http://novonordiskfonden.dk/da/bevillingslister?field_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_date_value_1%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_related_center_tid=All&keys=Ole+Sk%C3%B8tthttps://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyt_sund/sundhedsdekan_slaar_et_svaerdslag_for_samarbejdehttp://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/ole-skoett(5dfda0ab-08fe-4f25-bc0b-1db29c112503).html

Lars Hvilsted Rasmussen:http://personprofil.aau.dk/126904http://vbn.aau.dk/da/persons/pp_20cfd847-7f3e-4c77-88c0-32d3432496ed/publications.htmlhttp://vbn.aau.dk/da/prizes/astrazenecas-haederspris(9f336cac-eb6b-41dd-9d03-6076d395bb11).html

Pfizer:https://www.sum.dk/Temaer/Personlig-medicin/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Personlig-medicin/Bestyrelse-mm/Referat-3-moede-i-bestyrelsen-for-den-nationale-strategi-PM.pdf

130
12. februar 2018 kl. 15:54

... når man begynde at spørge ind til tingene. Jeg har fået dette svar på aktindsigtsanmodning (uddrag). Jeg kan ikke få sat kursiv på citatet:

*"Som svar på din anmodning af 30. januar 2018 om aktindsigt fremsendes hermed kopier af Region Hovedstadens dataanmeldelser vedrørende "Det Danske Bloddonorstudie - Biobank" og kopier af databehandleraftaler med Statens Serum Institut of National Centre for Register-based Research, Aarhus Universitet. Oplysninger om formålet og hvilke data, der behandles ifm. forskningsprojektet, er i medfør af offentlighedslovens § 33, nr. 4, undtaget for aktindsigt. Ifølge offentlighedslovens § 33, nr. 4, kan oplysninger om forskeres originale ideer undtages for aktindsigt. Det er vurderingen, at disse oplysninger er forbundet med oplysninger om forskernes originale ide.

Endvidere fremsendes kopi af databehandleraftaler med LGC Genomics, deCode genetics og Dr. Gerome Breen, The Brain Mind and Body Bioresource Project, King College London. Oplysninger om hvilke data, disse databehandlere ifølge aftalerne skal behandle, er undtaget fra aktindsigt i henhold til offentlighedsloven § 33, nr. 4, hvorefter oplysninger om forskeres originale ideer kan undtages fra aktindsigt. Det er vurderingen, at disse oplysninger er forbundet med oplysninger om forskernes originale ide. Det er vurderingen, at disse oplysninger er forbundet med oplysninger om forskernes originale ide.

Endelig vedlægges kopi af kontrakt med The John Hopkins University, Baltimore, USA.

Kontakten omfatter appendix 1 og 2, som omhandler dels en beskrivelse målet med overførslen og de særlige aftalte sikkerhedsmæssige forhold, der er aftalt med The John Hopkins University.

Hvad angår beskrivelsen af formålet med overførslen er det vurderingen, at dette er omfattet af undtagelsen om aktindsigt i oplysninger efter offentlighedslovens § 33, stk. 1, nr. 4, om forskers originale ideer samt foreløbige forskningsresultater. Det er vurderingen, at disse oplysninger er forbundet med oplysningerne om forskernes originale ide."*

Så det rager ikke os, hvad formålet med dataoverførslen er, og hvilke data, der videregives - på trods af, at der er tale om offentlig forskning?

Jeg går ud fra, at det betyder, at formålet ikke er i overensstemmelse med det, der oplyses på projektets hjemmeside - "hvilket vel ikke lyder særligt rart"?

Endvidere viser det sig jo altså, at materialet videregives til flere end deCode Genetics, og også bruges til forskning i England og måske USA (som vel er usikkert 3. land?).

Jeg har endvidere fået dette svar vedr. anmoding om aktliste over samtlige godkendelser af overførsler af bloddonormateriale til private firmaer:"For så vidt angår punkt 3 kan det oplyses, at vi ikke har en oversigt over sager, vi har modtaget med videregivelse af donorblod til private firmaer. En sådan liste vil påkræve, at vi manuelt skal se samtlige af vores sager igennem. Af offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1 fremgår det, at behandlingen af en anmodning om aktindsigt efter § 7 kan, uanset at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, afslås, i det omfang behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. "

Så ingen har altså overblik over hvilke tilladelser, der er givet til videregivelse af donorblod til privat firmaer! Skønt!

129
11. februar 2018 kl. 11:46

Ja, jeg satte tingene lidt på spidsen, Bjarne Nielsen :-)

Det er jeg klar over. Men en indvending, som jeg af og til hører, er, at hvis man frasorterer alle de inhabile, så bliver der kun de inkompetente tilbage.

Der er heller ingen tvivl om, at der er en betydelig samvarians imellem habilitet og kompetance; jo dybere man går ind i et område, jo mere har man på spil. En specialist vil sjældent tale for at gøre sig selv overflødig; og specielt ikke, hvis der står en længere karriere på spil.

Men det vil være dumt, hvis vi helt fraskrev os fra det bidrag, som dybe kompetencer kan bidrage med. Men - ligesom med brugtbilsforhandlere - så ville det være inkompetent at lytte ukritisk eller hovedsageligt til disse.

Vi skal i særlig grad passe på, hvor der kommer økonomiske interesser i spil, både i forhold til den organisation, som man repræsenterer, men sandelig også på det personlige plan. "Svingdørseffekten" er særskilt problematisk, og tilsyneladende, så bliver det betragtet som en forfremmelse at gå fra stat til DA, og fra DA til DI.

Tillad mig at citerere lidt fra afsnittet om habilitet i "God adfærd i det offentlige" (pdf):

Det er vigtigt at fremhæve, at vurderingen af, om en ansat er inhabil, ikke er en vurdering af den ansattes hæderlighed eller evner. Der er derfor ikke noget forkert i at være inhabil – blot den ansatte undlader at deltage i behandlingen af den konkrete sag.

og senere:

For at inhabilitet indtræder, skal interessen, eksempelvis en personlig eller økonomisk interesse, være af en sådan karakter, at man med rimelighed kan gå ud fra, at interessen generelt set vil være egnet til at påvirke sagsbehandlingen. Det er altså uden betydning, om den ansatte eller lederen vurderer, at den ansatte i det konkrete tilfælde kan holde den uvedkommende interesse ude af sagen. Det afgørende er, om interessen generelt set er egnet til at skabe tvivl om den ansattes upartiskhed.

PS: Nogen burde læse afsnittet om gaver i ovenstående dokument op for vores regeringsleder, og forklare ham, at man som leder skal være meget opmærksom på, hvilket signaler ens opførsel sender. Også selvom man personligt ikke føler sig omfattet af reglerne.

126
10. februar 2018 kl. 15:18

Spot on, Claus Nørregaard Gravesen.

Begrebet "interessekonflikt" har åbenbart mistet sin betydning i disse newspeak-tider. Jo flere interessekonflikter man kan fremvise, jo mere anses man vist som ekspert i visse kredse.

Hvis jeg havde energi til det, ville jeg se, hvad jeg kunne finde på forfatterne til dette indlæg, men det har jeg ikke lige nu:https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/sundhedsdekaner-nationalt-genomcenter-er-vigtigt-for-fremtidens-forskning-og-patientbehandling

Men jeg spekulerer på, hvad der ville ske med forskere og afdelinger, som tillod sig at tale imod genomcentret og tvangshøstning af sundhedsdata - landbrugspakkesager o.l. taget i betragtning. Ved vi, om ministeriet ikke også på dette område udøver pres på forskerne? Man kan jo ikke have, at nogen undergraver regeringens vækstplaner, og derved risikerer at mindske ministrenes aktieudbytter.

124
8. februar 2018 kl. 21:12

Er der ikke efterhånden beviser nok til en politianmeldelse? Ellers bør vi vel som borgere lægge sag an - ellers kommer vi desværre aldrig længere med den her mur af lukkethed, vi møder alle steder.

123
8. februar 2018 kl. 19:44

Det er jeg også enig i, Jesper Frimann.

Derfor studsede jeg også over at Allan Flyvbjerg, i artiklen, taler for at vores universiteter, hospitaler og statsinstitutioners uafhængighed skal sættes over styr, ved at give private virksomheder adgang ad bagdøren.

Allan Flyvbjerg, chef for Steno Diabetes Center Copenhagen, siger om de offentligt-private forskningspartnerskaber:

<strong>Analyserne skal ske i Sundhedsdatastyrelsen, på universiteterne
eller universitetshospitalerne</strong>.
Der har man den rette ekspertise på området, de nødvendige
tilladelser og sikkerheden i orden.
(…)
Medicinalvirksomhederne er sat i verden for at tjene penge,
det er deres raison d’être.
<strong>Derfor skal behandlingen af sundhedsdata netop ske i de offentlige akademiske miljøer</strong> efter indhentning af de nødvendige tilladelser.

Jeg synes det er en rigtig dårlig idé at kompromittere vores offentlige institutioners uafhængighed, sådan som Flyvbjerg foreslår. Ved at give private virksomheder indirekte adgang på den vis. Jeg mener det bør holdes klart adskilt.

At de 2 modsatrettede interesser bør holdes adskilt, således det er tydeligt: Hvad der er offentligt finansieret, uafhængig forskning, til gavn for samfundet og almenvældet. Og Hvad der er privatfinansieret, med profit for øje, i afsenders favør.

Jeg mener det er fuldkommen essentielt, at vi bevarer dén uafhængighed i samfundets interesse.

122
8. februar 2018 kl. 17:21

@Anne-Marie Krogsbøll

Jeg tror vi sådan er principielt enige. Jeg synes at sammenblandingen af privat og offentlig økonomi og interesser, af den kaliber vi er begyndt at se i Danmark, er noget hø, der fremmer uigennemsigtighed, vennetjenester og i yderste konsekvens korruption.

I mit Social liberale verdensbillede er det offentlige til for at yde primært borgere men også virksomheder services. Basalt er det offentlige et Cost Center der ikke skal tjene penge, men udføre de services, som man nu demokratisk mener det skal yde, så billigt og effektivt som muligt.

Derfor mener jeg, at betalingen for sådan noget som donorblod skal dække costen for det offentlige, man skal ikke tjene penge på det.

Mht. forskning så kan det private og det offentlige da sagtens samarbejde, men det må og skal være det offentliges primære opgave at lave uafhængig forskning, og især grundforskning. Jeg er meget uenig i den model man bevæger sig hen imod, hvor offentlig forskning skal være sponsoreret. Det er til skade for både forskningen, borgerne og det private erhvervsliv.

// Jesper

121
8. februar 2018 kl. 12:41

Tak for godt link, Jesper Frimann.

Men som du selv nævner, så fremgår det vel ikke direkte, hvor meget blod private firmaer modtager? Hvilke firmaer, der er tale om? Om de betaler for blodet (og i givet fald hvor meget)? Og om der kun er tale om kasseret blod?

Hvis der er for store økonomiske interesser i det, måske endda ligefrem kontrakter, der lover visse leverancer, så kunne man jo frygte, at de interesser kunne få overtaget ift. det offentliges egen anvendelse af blodet.

Faktisk undrer det mig, at den slags ikke fremgår af en sådan rapport.

Du nævner selv blødersagen - den illustrerede jo på uhyggelig vis, hvordan det kan gå ud over myndighedernes dømmekraft, når der er store private interesser på spil. Som jeg på stående fod husker det, var Novos (som hed Nordisk Gentofte den gang) rolle i den sag vist ikke for køn?

Man skal nok også være fagmand for at gennemskue, om en del af de produkter, som fremstilles af private på baggrund af donorblod, ligeså godt kunne have være fremstillet i det offentlige system?

Ja, der har nok været denne praksis i mange år - men i mine øjne bliver problemerne mere påtrængende, efterhånden som interesserne og båndene bliver mere og uigennemskuelige, og efterhånden som anvendelsesområdet udvides eksplosivt, f.eks. til genom/dna-forskning. Hvis Novo eller andre også har adgang til at anvende dette materiale til det, så kræver det efter min opfattelse samtykke hver gang - man kan ikke bare henholde sig til et metasamtykke, som f. eks. ikke nævner, at private firmaer også får adgang til materialet, eller at det havner på Island.

Da jeg for en del år siden hørte om bloddonorstudiet, tænkte jeg "Nej, hvor spændende". Men der er løbet meget vand i åen siden da - forskningsinteresser er blevet meget mere uigennemskuelige, og mulighederne for at misbruge blodmateriale til profilering og den slags, er blevet meget omfattende. Genomcenter og computerome er jo beviser på det - at blod ikke bare mere er blod til transfusioner og bløderbehandling, men er blevet noget meget mere sårbart og personfølsomt.

Og så har Ole Pedersen jo altså - på trods af direkte spørgsmål om dette - benægtet, at Novo fik adgang. Det kunne jeg godt tænke mig at få uddybet, i lyset af de seneste oplysninger. Så hvordan står det så til med mulighederne for eks. Novo også at få personhenførbare oplysninger sammen med blodet?

Under alle omstændigheder tror jeg, at de færreste donorer er klar over disse forhold - selv om de i uheldige tilfælde kan få meget store konsekvenser for dem.

120
8. februar 2018 kl. 11:53

Det lyder som en god forklaring, og sådan set også fornuftigt nok - Kan man læse om det nogen steder?

Jeg tror lidt vi er ude i noget der er så gammelt og 'business as usual' (BAU), at det hele ikke ligger 'online'. Det med at lave medicin af donor blod er jo noget man har gjort i 40+ år.

Det var jo også derfor (altså fordi det var donor blod tappet af det offentlige), at vi fik hele blødersagen, hvor der var HIV virus i noget af det blod som 'det offentlige' solgte til Novo.

Mht. til blodproduktområdet så ligger der redegørelser online, som er rimelig nemme at finde... (Hvis man lige bruger de rigtige termer i google :)= ).

https://stps.dk/da/udgivelser/2017/redegoerelse-for-blodproduktomraadet-2016/

Man kan så sige ... ja.. der står ikke så meget om, hvad private aktører gør med det blod de modtager. Tja ja. Men væv, blod, organer m.m. bliver altså brugt til både forskning og produktion af medicin m.m. Det har jeg personlig ingen problemer med, så længe det gøres med åbne øjne, etisk forsvarligt, at det offentlige ikke ser det som en forretning og at væv, plasma m.m. betragtes som et 'råstof'.

Der hvor jeg begynder, at løfte øjenbrynene er når:

 1. Man sammenblande offentlige og private økonomiske interesser.
 2. Man begynder at berige 'væv/plasma m.m.' råstof med personhenførbare oplysninger.
 3. Man overskrider etiske grænser.

Tja ja.

// Jesper

119
8. februar 2018 kl. 07:54

Tak for svar, Jesper Frimann.

Det lyder som en god forklaring, og sådan set også fornuftigt nok - Kan man læse om det nogen steder?

Jeg bryder mig ikke om den manglende information om det på hjemmesiden. Hvis det overhovedet er omtalt, så er det ikke nemt at finde.

D. 31/1 kl. 7.05 spørger jeg: *"1) Modtager (eller har modtaget) blodbankerne nogen finansiering fra Novo?

D. 31/1 kl. 8.44 svarer Ole Pedersen:"De danske blodbanker er en del af det danske sundhedssystem og er finansieret af Danske Regioner. Vi modtager ikke støtte fra Novo. Vi overholder også regionernes regler om at støtte fra medicinalfirmaer og/eller bijobs offentliggøres."Man har altså lige omformuleret spørgsmålet til kun at handle om "støtte" - mine øjne er "finansiering" mere bredt, og kan omfatte indtægter ved salg etc. - men jeg er ikke økonom - could be wrong. Men jeg tror ikke på, at Ole Pedersen ikke forstår min hensigt med spørgsmålet.

Hvis dine oplysninger er rigtige, så taler Ole Pedersen jo altså ikke sandt her - ud fra min forståelse af "finansiering". I så fald - hvad taler manmere ikke sandt om? Hvilke andre firmaer får også del i danskernes velvillighed? Og til hvilke formål? Har blodbanken ikke pligt til at lægge det frem?

Jeg spørger i samme kommentar også: 2) Kontakter man nu de donorer, som har sagt ja til at deltage med det formål at passe godt på donorerne (som du nævner), og fortæller dem, at nu bruges prøverne altså i stedet af Novo til helt andre formål, og at de nu gensekventeres?"*

Ole Pedersen svarer:" Jeg ved ikke hvor den idé er opstået, at prøverne i Det Danske Bloddonorstudie bruges af Novo. De data, som indsamles i Det Danske Bloddonorstudie bruges ikke af Novo."Mit spørgsmål handler om, om donorer er klare over, at deres blod også bruges af Novo - og hvis det er rigtigt, at Novo kan få blod fra blodbankerne, så er det selvfølgelig relevant at oplyse som svar på mit sprøgsmål. Men Ole Pedersen svarer uden om ved kun at se på den del af spørgsmålet, det peger direkte på Det Danske Bloddonorstudie . Selvfølgelig ikke ligefrem løgn - men snakken uden om ift. spørgsmålets pegen på evt. misforhold mellem, hvad donorer tror, der sker med deres blod, og hvad der (måske) rent faktisk sker med det. Svaret er i hvert fald ikke udtryk for åbenhed, og den fulde sandhed om anvendelsen af donorblod kommer ikke frem - men "spinnes" (hvis altså dine oplysninger er rigtigt, Jesper).

Selv om det er muligt, at det er et godt formål at give blod til sådanne blodprodukter som du omtaler, Jesper, (de kunne vel også fremstilles offentligt?), så tror jeg, de fleste donorer tror, de giver blod til en offentlig blodbank, som evt. bruger det i offentlig forskning, med nogle få danske forskere, og god datasikkerhed - hvilket ikke indbefatter forflytning til et privat, muligvis lidt blakket, firma i Island. Og jeg gætter på, at de færreste ved, at de giver blod til Novo, hvis det er tilfældet - betalt eller gratis. Det tror jeg faktisk, at mange gerne ville vide.

Det er den type lukkethed og "putten" med sandheden, som smitter af på den øvrige troværdighed.

Og ved vi med sikkerhed, at det kun er det, der er tale om? Nu kan vi jo godt blive i tvivl - baseret på ovenstående.

Desuden: Ole Pedersen hævder hårdnakket - og måske sandfærdigt - at han ikke selv har bindinger til firmaer. Det er lidt et definitionsspørgsmål, når nu hans institution eller Det Danske Bloddonor-projekt åbenlyst har mange og store projekter, der får store summer fra private. I mine øjne må det kunne give interessekonflikter.

Men Ole Pedersen står også for disse to projekter, som kan findes i Datatilsynets anmeldelser:

https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.for.asp?pub=yes&myid=71999&myjour=2008-41-1853&journal=&anmelder=&ord=Vesterager, udløb 30-05-2018, anmeldelse til VKE H-B-2007-103

https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.for.asp?pub=yes&myid=83240&myjour=2011-41-6442&journal=&anmelder=&ord=Vesterager udløb 01-08-2031, anmeldelse til VKE H-3-2011-037

Begge projekter er rubriceret som "privat forskning". Jeg ved ikke præcist, hvad begrebet dækker over - men offentligt er det jo i hvert fald ikke, selv om der indgår afdelinger på flere hospitaler - og en eller anden form for finansiering må der jo være.

Jeg undrer mig også over, at foreningen Bloddonorer i Danmark er så svær at finde oplysninger om. Hvem står bag? Hvem finansierer den forening - for det ser ikke ud til, at man kan betale kontingent? Hvem sidder i diverse regionsbestyrelser ? Og hvor kommer midlerne i Boddonorernes Forskningsfond fra? Jeg kan ikke finde oplysninger om det, selv om man har en fin og mistænkeligt professionelt udseende hjemmeside. Hvis nogen kan bidrage med at kaste lys over det, kunne det være interessant.

Der kan sagtens gemme sig mange misforståelser i ovenstående - det er jo netop derfor, vi spørger - for at få det opklaret. Den seneste tids fokus på manglen på fri forskning, og på letfærdig omgang med vore personfølsomme data gør det berettiget at bede om mere åbenhed.

Ikke at ville svare giver alt for stor plads til flere misforståelser og voksende mistillid.

118
7. februar 2018 kl. 21:32

Så vidt jeg husker laver Novo medicin af visse produkter fra donor blod, som man køber af regionerne. Så vidt jeg husker er det især blod som er blevet for gammelt til at blive brugt til fusioner. Derfor er det jo logisk at man også bruger noget af blodet til udvikling af medicin (forskning).

Så ja.. // Jesper

117
7. februar 2018 kl. 17:22

Kan nogen hjælpe mig med at forstå, om det af denne skrivelse fremgår, at Novo simpelthen er berettigede til at bruge donorblod uden samtykke?

"Human material. Human blood was obtained from healthy donors who were members of the Danish National Corps of Voluntary Blood Donors. Novo Nordisk A /S has been approved by The Danish National Committee on Biomedical Research Ethics, journal number H-D- 200 7- 005 5, to use donor blood for research purposes."http://www.bloodjournal.org/content/bloodjournal/early/2012/05/04/blood-2012-01-401620.full.pdf?sso-checked=true

I givet fald: Får de dette materiale stillet helt gratis til rådighed? Eller har blodbankene indtægter fra f.eks. salg af blod til forskningsformål?

116
7. februar 2018 kl. 13:43

Jeg kan kun tilslutte mig Christian Nobels kommentar. I - dvs. I nøglepersoner, som helt frivilligt gik ind i debatten og skabte en forventning om, at det var muligt at få nogle svar - påtager jer et meget stort ansvar for med jeres lukkethed at komme til at ødelægge tilliden til selve bloddonorsystemet. Jeg tror ikke, at der er nogen her, som ikke som udgangspunkt er positivt indstillet overfor både bloddonering og forskning - jeg kan selvfølgelig kun udtale mig på egne vegne, så jeg gætter. Men når I bliver tøsefornærmede og klapper i som østers, så snart nogen spørger til noget, I ikke lige kan lide, så er det ødelæggende for tilliden til hele bloddonorsystemet som sådan - for der er I nøglepersoner, og hvis I ikke virker tillidsvækkende, så smitter det af.

Derudover så mener jeg slet ikke, at I kan tillade jer ikke at besvare disse spørgsmål. I er ansat i nøglepositioner i disse offentlige institutioner - og I virker i offentlighedens tjeneste. Det donerede blod, og det system, det indhentes i, er ikke jeres private kongedømmer. Derfor kan I ikke blot spille fornærmede, og nægte at svare - sådan som I f.eks. har gjort ift. det spørgsmål, jeg sendte til jer via jeres hjemmeside.

Der er ikke noget galt i at påpege risikoen for interessekonflikter i sådanne systemer - sådan som I åbenbart synes. Men hvis I insisterer på ikke at ville svare på den slags spørgsmål, så svar dog i det mindste på de andre - helt relevante - spørgsmål, såsom forholdet mellem blodbank, bloddonorstudiet og samtykkeindhentning.

Ved at komme på banen igen og svare ærligt, kan I nå at genoprette noget af tilliden. Måske er alt i fineste orden, og så er det jo utroligt ærgerligt, hvis vi andre kommer til at gå og tro, at I holder noget skjult, blot fordi I er blevet fornærmede. Det er utroligt vigtigt for bloddonorsystemet, at evt. misforståelser og ubegrundede mistanker udryddes hurtigst muligt.

Hvis I ikke vil bidrage til det, så vil mistilliden sagte brede sig, efterhånden som befolkningen begynder at få øje på denne historie. Jeg tror ikke, at I skal håbe på, at interessen fra folk her blot dør ud. Der vil blive fulgt op - på den ene måde eller den anden. Og folk vil snakke med deres venner og familie om det. Det vil være meget alvorligt - og alt sammen måske blot fordi, I er blevet tøsefornærmede.

115
7. februar 2018 kl. 12:57

Blah, blah, blah.</p>
<p>Tak hvor er I søde, det er godt.</p>
<p>Blah, blah, blah.</p>
<p>En tur hen til håndvasken.</p>
<p>Blah, blah, blah.</p>
<p>Lidt doceren.</p>
<p>Blah, blah, blah.</p>
<p>Vi er åh så åbne.</p>
<p>Blah, blah, blah.

Rikke kan du slet ikke selv se, at med sådan en gang væven udenom, og totalt manglende vilje til rent faktisk at svare på de spørgsmål som er blevet stillet stiller du dig selv og din konsorter i et endnu dårligere lys.

Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at donere blod, ville egentlig gerne, da det kan redde liv, men når en skruppelløs medicinalbranche og dens håndlangere ikke kan garantere at der ikke samtidig ødelægges liv, så bliver det et rungende nej!

114
7. februar 2018 kl. 10:13

Ja, Ninett - det ser ud til at Rikke Fleron også - som de øvrige - sprang fra løftet om åbenhed, da du blev mere konkret mht. at få svar. Hvis de ikke engang vil svare på det helt grundlæggende spørgsmål, hvad det egentligt er, din datter har skrevet under på, så står det slemt til.

Hvad kan grunden være, hvis det ikke er fordi, man har noget at skjule? Jeg forstår det ikke - det er så basalt, at man i hvert fald må kunne og skal svare på det spørgsmål. Tænk, at man ikke engang kan det.

Det kan selvfølgelig være, at det er os, der helt har misforstået det hele - men hvorfor viser de sig i så fald ikke bare imødekommende, og besvarer spørgsmålet - så er den misforståelse jo ude af verden. og jo færre misforståelser, jo lettere vil det på sigt blive at komme frem til løsninger, som alle kan leve med. Den holdning, de lige nu udviser, avler bare mistro.

113
7. februar 2018 kl. 10:08
111
7. februar 2018 kl. 09:31

Tak Anne-marie for oplysningerne. Vil kigge på links. Super at du har energien til at råbe op.

Vi kan jo nok vente længe på vores svar på diverse spørgsmål.

Det minder om engang jeg gik på filmskole, hvor vi blev belært om, at manuskriptet ikke skal afsløre for meget. På den måde pirres tilskuernes fantasi om, hvad der foregår udenfor rammen.

Forøvrigt læser jeg i nedenstående link, side 18, at Nationalt Videnskabsetisk sekretariat, sammen med de andre nordiske sekretariater, afholdt fællesnordisk årsmøde på Island i oktober 2016, kort før man begynder at sende blod til sekventering hos deCode i Island. Gad vide om vore etiske "vagthunde" er blevet forført af andet end den smukke natur på netop Island?

http://cdn.ipaper.io/iPaper/Papers/23f5fa07-e3cf-4ee2-8a13-ed5cc156bce6/Download.pdf?response-content-disposition=attachment;filename=rsberetning_2016.pdf&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cDovL2Nkbi5pcGFwZXIuaW8vaVBhcGVyL1BhcGVycy8yM2Y1ZmEwNy1lM2NmLTRlZTItOGExMy1lZDVjYzE1NmJjZTYvKiIsIkNvbmRpdGlvbiI6eyJEYXRlTGVzc1RoYW4iOnsiQVdTOkVwb2NoVGltZSI6MTUxNzk5ODc1M319fV19&Signature=IAIhyLBFgBjbgNNSElaRacmoZYVlil-vri27x2VHs5Q5afVbnI74c6NxxqJ6~g-7qL8cse3018kHk1qfhaXdAqJw~jocq0oJFrXGLQlyDOfFkviCDkLBsq6rz6j8mnqGzcOIWai0lH3tiioIqeN3F3wMhe4Th63oE7D9su3RNls_&Key-Pair-Id=APKAIPGQN6BDBMBZ2LCA

110
7. februar 2018 kl. 07:36

Ninett: I denne projektbeskrivelse nævnes anmeldelsesnumret til Videnskabsetisk Komité og anmeldelse til Datatilsynet for DBDS:http://www.dbds.dk/print/ProtokolDBDSvsDTR.pdf

Der er også andre interessante oplysninger om DBDS.

Jeg har spurgt Videnskabsetisk Komité vedr. 3d-ansigtsgenkendelsesprojektet og fået dette svar (beklager - det er ikke lykkedes mig at fremtvinge kursiv for citatet):

*"Kære Anne-Marie, Tak for din henvendelse. Jeg har søgt i vores database, som indeholder oplysninger om samtlige de projekter, der er anmeldt til det videnskabsetiske system. Når jeg søger på den titel, du har angivet, dukker projektet ikke op. Jeg har derfor ikke umiddelbart mulighed for at identificere, hvilket projekt, der er tale om, herunder hvilken komité, der skulle have behandlet projektet. Det er den myndighed, som har truffet afgørelse i den konkrete sag, som skal behandle en aktindsigtsanmodning, jf. offentlighedslovens § 36. Når jeg kort kigger på det link, du har sendt, ser det umiddelbart ud til, at projektet skal udløbe fra Region Hovedstaden. Jeg vil derfor foreslå, at du tager kontakt til De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden, og forhører dig om hvorvidt de kender til projektet. Jeg kan hertil oplyse, at anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter som udgangspunkt skal ske til den regionale komité for det område, hvor den forsøgsansvarlige har sit virke/ansættelsesforhold jf. komitéloven § 15. Dette gælder også forespørgsler om anmeldelsespligt af et konkret projekt. Nationale Videnskabsetisk Komité (NVK) har kun kompetence til at bedømme forskningsprojekter i første instans inden for særligt komplekse områder, som jf. BEK 1464 § 2 er:

 • Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt med børn, der angår kliniske forsøg med lægemidler, og som anmeldes via Voluntary Harmonisation Procedure (VHP)
 • Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, som vedrører lægemidler til avanceret terapi
 • Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, der vedrører omfattende kortlægning af individets arvemasse, hvori der søges om dispensation for samtykke
 • Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, der vedrører psykokirurgi

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen XXXX"*

Jeg har desuden spurgt om, hvor man klager, hvis man mener, at et projekt ikke overholder protokollen, der ligger til grund for godkendelsen, og fået dette svar:

*"Det afhænger lidt af, hvad det præcist er, du ønsker at klage over. Såfremt der er tale om et anmeldelsespligtigt projekt, som ikke udføres i overensstemmelse med den godkendelse, der er opnået, vil du kunne gøre den komité, som har godkendt projektet, opmærksom herpå, og komiteen vil herefter vurdere, om der skal udføres tilsyn med projektet. Går klagen mere på fx noget lægefagligt, vil det i stedet være Styrelsen for Patientsikkerhed, som evt. vil kunne behandle klagen.

Jeg vil foreslå, at du i første omgang kontakter De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden, for at finde ud af, om de har kendskab til det konkrete projekt"*

Her er projektprotokollen for DBDS:http://dbds.dk/Protokol.htm

Nu er det jo ud fra din datters beretning og Rikke Flerons svar lidt uigennemskueligt, hvorledes DBDS forholder sig til det samtykke, din datter er blevet bedt om ved selve prøvetagningen - men der er i hvert fald meget langt fra det, der beskrives som proceduren i protokollen, og til det, din datter har oplevet i praksis.

Nu er det jo altså lidt svært at finde ud af, hvordan disse forskellige dele af bloddonorstudiet og blodbankernes arbejde forholder sig til hinanden, når nøglepersonerne - på trods af fine udtalelser om åbenhed og gennemsigtighed og tillid - klapper i som østers, i samme øjeblik nogen begynder at spørge mere konkret ind til projekterne, - så er vi jo henvist til at gå i gang med gætterier, hypotesafprøvning og aktindsigtsanmodninger.

Så kommer tingene vel for en dag på et eller andet tidspunkt. Bare ærgerligt, at man vælger den strategi fra blodbankernes side, for det kan kun gå ud over tilliden til forskningen på længere sigt, og det vil hævne sig.

109
7. februar 2018 kl. 00:35

Måske det er muligt at få mere indsigt i bloddonorstudiet ved at kigge på deres regionale ansøgninger i de Videnskabsetiske komiteer. Nu da anmeldelse til Datatilsynet er sket under paraply. For så vidt jeg ved, skal genetiske forsøg, hvor der anvendes metoden med SNP-array anmeldes regionalt. Kan man få indsigt i de anmeldelser? Eller er der kun adgang for indsigt for ( tålmodige og stædige) forskere?

https://videnskab.dk/krop-sundhed/medicinalindustri-anklages-for-at-tilbageholde-oplysninger-om-forsoeg

I forbindelse med ovennævnte artikel stødte jeg på Årsrapport for de Videnskabsetiske komiteer 2016. På side 17 står der noget om, at der er nedsat en arbejdsgruppe der skal se på etiske og juridiske aspekter forbundet med anvendelse af biologisk materiale og andre personoplysninger, som er udledt af biologisk materiale. Denne rapport forventedes færdig i foråret 2017.

http://ipaper.ipapercms.dk/dketik/DNVK/2016/aarsberetning-2016/

Er der nogen herinde der ved hvor rapporten evt. kan hentes?

108
6. februar 2018 kl. 17:28

Rikke Fleron:

Vi mangler også stadig svar på en hel masse andre gode spørgsmål, som Ninett Fischer Jensen har stillet. Nu er chancen der for at udrydde unødvendige misforståelser, og vise den lovede åbenhed - det kunne være vejen frem mht. konstruktiv debat.

107
6. februar 2018 kl. 16:25

Rikke Fleron. Tak for din invitation til besøg i Blodbanken, men det har jeg altså ikke nerver til. Man aner jo ikke hvilke risici det indebærer.

Men Rikke, hvad er så formålet med, at donor in spe skal svare ja eller nej til spørgsmålet: "Jeg er indforstået med, at mit blod må anvendes til kvalitetssikring af rutineanalyser og til forskningsformål i henhold til gældende regler".

Ser frem til et uddybende svar fra dig. Hverken min datter eller jeg er dumme eller naive.

106
6. februar 2018 kl. 15:38

Ninett Fischer Jensen,

Først og fremmest tak til din datter fordi hun donerer blod, det er rigtig vigtigt for de mange patienter, der har brug for blod.

Ud fra det du skriver, kan vi se, at der er tale om en misforståelse. Det er det almindelige spørgeskema til bloddonorer, som din datter har udfyldt, og ikke en samtykkeerklæring til forskning.

Du er meget velkommen til at komme og besøge os i blodbanken, og se hvordan det foregår, og se vores spørgeskemaer til bloddonorer.

105
6. februar 2018 kl. 12:46

https://curis.ku.dk/portal/files/186936302/s13148_016_0261_y.pdf

Heraf fremgår bl.a. en forfatter, som hedder "Ole Birger Vesterager" - dem er der nok ikke så mange af - men det kan da teoretisk være en anden Ole Birger Vesterager - i så fald beklager jeg.

Der fremgår følgende funding: "Funding: This work was supported by grants to KG from The Novo Nordisk Foundation, The van Andel Research Institute, and The DanStem collaboration and by grants from The Danish Cancer Society to KG and LSK. The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript"

Sååå....

104
6. februar 2018 kl. 12:37

Mht. 100 mill fra Novo Fonden så har Ole Pedersen lagt en kommentar ind på denoffentlige.dk, hvor han fastholder, at han ikke er involveret i det projekt, der har fået denne bevilling, så der er muligvis tale om en misforståelse, selv om man kan få det indtryk fra linkets hjemmeside.

Hvis det er det, vil jeg da hermed uden forbehold beklage overfor Ole Pedersen - og i øvrigt stadig håbe på, at han besvarer alle de øvrige relevante spørgsmål, som stadig hænger i luften her.

103
6. februar 2018 kl. 11:32

Bemærk at DDBS selv refererer til donorene som værende forsøgspersoner.

Min påstand er, at det der foregår IKKE ER LOVLIGT.

Man må ikke lokke folk ind i forsøg uden at informere dem. Hvis man i dag går ind på nettet, fordi man ønsker at blive donor, så er der kun 50% chance for, at man får oplysning om, at blodet ønskes brugt til forskning. Se følgende link, aller nederst på siden, hvor der gives den nye donor in spe to valgmuligheder for at få flere oplysninger om DDBS:

https://bloddonor.dk/tapning-hvor-og-hvordan/sadan-foregar-en-tapning/

Uanset hvilket link man følger, er der IKKE en klar advarsel om, at man som forsøgsperson kan risikere at miste RETTEN TIL IKKE AT VIDE, om man har, eller er i risiko, for at udvikle alvorlig sygdom.

Vælger man det første link (bloddonorenes egen side) får man i det mindste at vide at der også vil finde en gensekventering sted, men vælger man det andet led (DDBS side) bliver man ikke oplyst om dette, og vel nærmest vildledt.

Man bliver som ny bloddonor ikke på nogen måde givet en fair chance for at sætte sig dybere ind i tingene. Der sendes ikke noget som helst materiale på mail, og man får ingen skriftlig information i hånden man kan gå hjem og læse på. Man bliver på tappestedet sat foran en skærm og præsenteret for et ukendt spørgeskema, der skal udfyldes før man kan komme hen og ligge på briksen og levere blod. Når så f.eks. min datter stopper op midt i spørgsmålene og spørger til spørgsmålet om forskning i hendes blod, så får hun svaret at DER IKKE ER NOGEN DER VED NOGET. Uhyggeligt.

102
6. februar 2018 kl. 11:17

Tak for svar, Ninett. Du har ret - den passus om videregivelse var jeg ikke opmærksom på.

Og ja - der mangler stadig svar på dine gode spørgsmål vedr., hvor mange der har sagt nej tak til at give samtykke. Det er da ellers i høj grad relevant.

101
6. februar 2018 kl. 11:05

Ja jeg er klar over at hun sandsynligvis kan trække sit samtykke tilbage. Det med min "Stakkels Datter" er ikke fordi jeg forventer, eller er bekendt med arvelige sygdomme i familien. Det er mere for at skære det ud i pap for andre, hvilke konsekvenser det kan have at melde sig som donor.

På Det Danske Bloddonors Studie hjemmeside står der jo, under menupunktet "Etik" nederst nede:

"Resultater fra undersøgelse af gener (arveanlæg) vil ligeledes blive videregivet til forsøgspersoner, hvis det er sikkert at arveanlægget har betydning for forsøgspersonens helbred. "

http://www.dbds.dk/etik.htm

Så DDBS oplyser selv, at de i forbindelse med de "forsøg" der foretages med uvidende donores blod, er forpligtigede til at melde til donor ved problematiske fund i generne, eller for så vidt også i de normalt udtagne blodprøver. Og siden foråret 2017 har man jo ved deCodes hjælp STRAKS foretaget en genetisk sekventering på ALLE donores blod.

Så spørgsmålet er jo hvormange donorer, som DDBS har skullet kontakte fordi man har opdaget disse tilfældige fund?

Der er stadig ikke nogen herinde i tråden, der har kunnet/ville besvare mit spørgsmål om, hvormange donorer der har svaret nej til at give blod til forskning.

Jeg har endnu ikke fået svar på mit spørgs

100
6. februar 2018 kl. 09:55

Tak for denne sørgelige beskrivelse af, hvordan det i praksis foregår, Ninett Fischer Jensen. Det siger jo alt om, hvad man kan lægge i "samtykke" og "velinformeret" - det lyder nærmest som kriminel vildledning ift. virkeligheden. Hvor bliver jeg vred over at læse det.

Men hun har jo - så vidt jeg ved - fuld ret til at kalde sit samtykke tilbage, nu hvor blodet ER givet? Selv om det er en ringe trøst.

Mht. information om genetiske sygdomme der er jeg lidt i tvivl - er man virkeligt begyndt uden videre at sende den slags beskeder til folk?

Men selvfølgelig - hvis man vil rekruttere nye forsøgsdeltagere med bestemte sygdomme, så er man jo nødt til at give dem besked....

Må jeg lægge din beskrivelse ind i en kommentar i debatten på denoffentlige.dk? Den er simpelthen så forfærdelig, at den fortjener at komme ud til folk.

Grrrrr..... hvor er jeg gal over at høre det - det er om muligt værre, end jeg havde forestillet mig.

99
6. februar 2018 kl. 09:47

..... risikerer snart at modtage et brev, hvori der står oplyst, at hun bærer en alvorlig genetisk sygdom. Det mulige brev vil komme helt bag på hende, da hun jo aldrig har ytret ønske om en sådan viden. I det hele taget vil hun have meget svært ved at forstå, hvorledes nogen har fået indsigt i hendes personlige DNA? Den eneste kontakt hun har haft med noget der minder om sygehusvæsenet siden hun blev født, er jo blot, at hun har fået tappet blod for at hjælpe andre!!!!

Som jeg har nævnt længere oppe i denne tråd, så har min unge datter og svigersøn meldt sig til at være bloddonorer. Ved tilmelding i klinikken fik de udleveret en iPad, hvor de skulle udfylde spørgeskemaer. Derefter fik de besked på, at få taget et panel af blodprøver på sygehuset inden de skulle møde op til første tapning.

Fordi jeg for nyligt opdagede, at alle bloddonorers blod siden foråret 2017 er blevet sendt til Island og gensekventeret (eller hvad de nu kalder det) af DeCode Genetics / Illumina, informerede jeg min datter om problematikken, inden hun skulle til sin første tapning i går.

Da hun igår mødte op for at blive blodtappet for første gang, blev hun instrueret i at sætte sig til en PC, hvor hun igen skulle udfylde spørgeskema. Da hun kom til dette spørgsmål:

"Jeg er indforstået med, at mit blod må anvendes til kvalitetssikring af rutineanalyser og til forskningsformål i henhold til gældende regler". Svarmuligheder ...... JA eller NEJ

Min datter spurgte sygeplejersken der hjalp hende, hvilken slags forskning der var tale om. Sygeplejerske svarede, at det vidste hun faktisk ikke. Før min datter forlod tappestedet, forsøgte hun at spørge en anden af de ansatte om det med forskningsformål. Denne ansatte spurgte videre blandt sine kolleger, men vendte tilbage med det svar, at ingen af dem vidste hvilken forskning blodet skulle indgå i. Min datter valgte at svare JA (hvilket kom lidt bag på mig). Men hun forklarede mig, at hun troede hun var tvunget til at svare JA for at få lov til at donere blod. Er det det systemet kalder et informeret samtykke?

98
6. februar 2018 kl. 07:35

Super oplysninger, Claus Gravesen. Det link havde jeg ikke opdaget - det er jo afslørende for, hvor meget der skal til, før mange læger selv mener, at de har noget, der skal deklareres.

Jeg har tilladt mig at lægge dit link ind på denoffentlige.dk

97
5. februar 2018 kl. 22:12
96
5. februar 2018 kl. 22:02

Det gør de helt sikkert, så længe de ikke af en domstol eller af myndighederne selv bliver pålagt at svare, og så bliver det stadig ikke fyldestgørende i de første par forsøg. Ole Birger Vesterager Pedersen virker slet ikke til at have læst blogindlægget igennem i sin første kommentar, og i anden beskæftiger han sig med alt andet end svar på spørgsmålene, som han også sprang let og elegant hen over spørgsmålene i denne tråd. Thomas Birk Kristiansen klæder ham af dog, så mon ikke han fordufter igen nu.

94
5. februar 2018 kl. 10:05

Borgerne og samfundet har naturligvis en interesse i, at få den fulde kontrol over egne data og hvordan de anvendes. Derfor trak jeg mig også omkring de samtale jeg havde med SDU omkring brugerindflydelse i sygdoms behandlingen fordi det i virkeligheden skulle bruges i et system der ikke havde nogen data beskyttelse der tilgodeser Patienternes og Samfundets interesse, og jeg har anbefalet alle Patientforeninger ikke at indgå i det projekt. Som jeg vurdere det har Paraply org. ikke meldt klar ud alle de negative forhold der er i det projekt de indgår i sammen med SDU og Medicinalindustrien. Vi bør hurtigst mulig have indført Stefan Engbjergs data sikkerhed som afløser for vores cpr. nr.https://digital.di.dk/SiteCollectionDocuments/Forum%20for%20Digital%20Politik%20-%20Høring%202/Forum%20for%20Dig

93
5. februar 2018 kl. 07:14

Politikens kronik har i dag en rigtigt god gennemgang af de økonomiske interesser, der styrer vores sundhedsvæsen. Forfattere: Gørtzsche og Juhl Jørgensen. Den er desværre abonnementsbelagt - men lidt citater:

"På mindre end to år var der i USA 74 tilsvarende sager mod medicinalfirmaer om kriminelle aktiviteter, hvilke medførte bøder eller forlig for 65 milliarder kroner. Problemet er stigende. Der er tale om ulovlige handlinger til så stor skade for patienterne, at mange dør af det. Selv om det måske lyder som mange penge, er det småbeløb for medicinalindustrien. "

"Problemet med interessekonflikter hos de lægemiddelgodkendende myndigheder findes også i det europæiske lægemiddelagentur og den tilsvarende myndighed i USA. Man taler om svingdørsprincippet. Ledende medarbejdere hos myndighederne hentes fra lægemiddelindustrien, og efter nogle år vender mange tilbage til mere velbetalte stillinger i industrien. Vi behøver ikke at kopiere de internationale dårligdomme i Danmark. Vi burde arbejde for, også internationalt, at der ikke er pengerelaterede eller andre interessesammenfald mellem myndighederne og den industri, de skal regulere. Vi kan begynde med at lære af Sverige."https://politiken.dk/debat/kroniken/art6325641/Mange-af-L%C3%A6gemiddelstyrelsens-chefer-er-%C3%A5benlyst-inhabile

91
3. februar 2018 kl. 13:19

Pinligt for Danmark, hvis/når vi vil lukke munden på Gøtzsche, som ellers er anerkendt kapacitet verden over mht. kvaliteten af forskning.

Ja, helt enig. Men som du også siger, så er han heldigvis anerkendt i meget store dele af verden nu, så deres krampetrækninger kommer kun til at fremstå endnu mere pinlige. Weekendavisen har heldigvis allerede stemplet sig selv klart og tydeligt som utroværdige, og det er store dele af befolkningen heldigvis også allerede klar over.

Man er ikke interesserede i åbne, ærlige og sobre debatter, så man forsøger altid at gøre det så personligt som muligt, for at kunne beskæftige sig med alt andet end fakta og de egentlige emner. Den del skinner heldigvis også klart og tydeligt igennem i stort set samtlige debatter disse dage.