Kommission skal kulegrave EFI-skandalens 15 år lange forløb

Illustration: Skat
Hele forløbet omkring Skats inddrivelsessystem EFI skal nu kulegraves af en kommission.

Nu skal hele forløbet omkring planlægning, udvikling, idriftsættelse og nedlukning af det digitale inddrivelsessystem EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) kulegraves af en undersøgelseskommission. Det har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) netop offentliggjort i et 'Kommissorium for en undersøgelseskommission om SKAT.'

EFI-systemet og den mangelfulde inddrivelse af gæld i Skat er årsagen til, at gælden fra borgere og virksomheder til det offentlige er galoperet og i dag ligger på op imod 100 mia. kroner.

Læs også: Skat godt på vej med EFI-afløser: Det skal gå stærkt, for milliardgælden vokser

Undersøgelsen og redegørelsen skal omfatte perioden fra 2002 til tidspunktet for kommissionens nedsættelse.

Se grafik over hele EFI's livscyklus her.

Af kommissoriet fremgår det, at digitaliseringen af inddrivelsesforvaltningen, herunder navnlig inddrivelsessystemet EFI, skal undersøges:

»Undersøgelseskommissionen skal i den forbindelse inddrage beslutningsprocesserne i forbindelse med planlægningen og udviklingen af systemet, tilvejebringelsen af det nødvendige datagrundlag for systemet og tidsplanen for udviklingen og implementeringen af EFI, idriftsættelsen af EFI samt samspillet mellem disse forhold. Kommissionen skal endvidere inddrage risikostyringen i forløbet, herunder i forbindelse med de opståede forsinkelser af idriftsættelsen og håndteringen heraf med henblik på opretholdelse af driften, styring af sagsbehandlingstider og afbrydelse af forældelsesfrister. Undersøgelsen og redegørelsen skal desuden omfatte konsekvenserne af forløbet for borgernes retssikkerhed og lovligheden af forvaltningen på inddrivelsesområdet.«

Version2 har dækket hele EFI-sagen gennem årene. Senest har vi sat spørgsmålstegn ved, om der var en god it-faglig begrundelse bag at lukke EFI.

Læs også: Professor: Skandalesystemet EFI kunne være fikset relativt enkelt

Vi har også noteret, at dårlig it-projektledelse ifølge en professor var en stor del af årsagen til EFI-skandalen:

Læs også: ITU-professor: Dårlig ledelse bærer en stor del af ansvaret for EFI-katastrofen

Beslutningsprocesserne omkring EFI bliver også kigget efter i sømmene, ligesom skiftende skatteministres og Skatteministeriets samt eventuelle andre ministres og ministeriers, herunder Finansministeriets, rolle indgår.

Hele undersøgelsen skal munde ud i en retlig vurdering af, om det offentlige skal forsøge at få placeret et egentligt ansvar for sagen. Desuden skal man komme med forslag til ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis.

Ud over EFI skal kommissionen se på sammenlægningen af den statslige og kommunale inddrivelsesmyndighed i Skat og beslutningsgrundlaget for implementeringen af og opfølgningen på de generelle effektiviseringstiltag i Skat.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (2)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Peter Stricker

Hele undersøgelsen skal munde ud i en retlig vurdering af, om det offentlige skal forsøge at få placeret et egentligt ansvar for sagen

Hvis jeg har forstået PHK ret, så konflikter dette heller ikke med det af ham fremsatte formål med en ITHK.

At denne kommision er nedsat til et specifikt projekt, gør dog. Men det er da en start.

  • 1
  • 0
Dan Riis

Så man bruger en masse penge på at placere et ansvar?
Hvorfor? Ingen bliver jo stillet til ansvar nogensinde og får sikkert en god bonus og et klap på skulderen istedet.
Respektløs omgang med borgernes penge.

  • 2
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere
IT Company Rank
maximize minimize