Kommission anbefaler undersøgelse af TDC-opsplitning

En opdeling af TDC, så ejerskab af kablerne flyttes ud i nyt selskab, kan være nødvendig, men skal undersøges nærmere. Sådan lyder konklusionen på Produktivitetskommissionens rapport om digital infrastruktur.

England har gjort det. Sverige har gjort det. Og nu skal Danmark måske også gå samme vej - nemlig at dele TDC op, så selve infrastrukturen bliver flyttet over i et selvstændigt selskab, ligesom man har gjort det med Banedanmark, der ejer skinnerne, og DSB, der kører tog på dem.

Sådan lyder konklusionen på Produktivitetskommissionens rapport om digital infrastruktur, der netop er offentliggjort. Konceptet hedder ’funktionel separation’, og det skal undersøges nærmere, skriver kommissionen i rapporten:

»Det vil derfor blandt andet være relevant at undersøge, i hvilket omfang funktionel separation af TDC's aktiviteter vil understøtte højere produktivitet via styrket konkurrence. Ved funktionel separation lægges de dele af en virksomhed, der har karakter af et naturligt monopol, dvs. infrastrukturen, over i et selvstændigt selskab,« lyder anbefalingen.

TDC har nemlig hele 61 procent af markedet for bredbånd i Danmark, og det er noget højere end i andre lande, hvor et tidligere statsmonopol har fået konkurrence fra andre firmaer. Måske er det fordi, at TDC bare bliver drevet virkelig godt - eller også er det fordi, at konkurrencen ikke rigtig fungerer, skriver kommissionen.

Men at dele TDC op i flere dele er et ’vidtgående indgreb’, som staten ikke bare kan beslutte. Derfor er der brug for nærmere undersøgelser:

»Ifølge EU-lovgivningen kan funktionel separation kun pålægges selskaberne, hvis myndighederne kan påvise væsentlige og vedvarende konkurrenceproblemer, som ikke har kunnet løses på anden vis. Den slags er svært at bevise. Funktionel separation er heller ikke altid nødvendigvis den bedste løsning. Bl.a. kan det reducere tilskyndelsen til at investere i ny infrastruktur, ligesom der er omkostninger forbundet med selve opsplitningen,« skriver kommissionen i en opsummering.

Analysen af, om det er nødvendigt at splitte TDC op, kan med fordel ske i forbindelse med analysen af konkurrencesituationen på bredbånd i Danmark, som regeringen skal i gang med. Det skal være en bred undersøgelse, lyder kommissionens anbefaling.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (37)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Max Tobiasen

Og om ca. 10 år kommer præcis den samme overskrift, bare med et andet selskab: "En opdeling af DONG, så DONG ikke længere selv ejer alle kablerne, kan være nødvendig"

Hvornår er der nogen der begynder at tænke sig bare en lille smule om?

 • 6
 • 3
#2 Svend Andersen

Og om lidt kommer JS og siger at det er forkert og at det ikke virker i Sverige. Denne rapport går ham imod, så den er fuld af fejl, men rapporten om telemedicin gælder, for den er han enig i.

Men lad os få splittet TDC, for de bremser jo alt!

 • 17
 • 0
#3 Deleted User

Med funktionel separation forandres TDC fuldstændigt: fra at have haft fokus på at udnytte/profittere på gamle kobberkabler, skal de pludselig til at producere og sælge services. Det kunne gå hen og skabe et gennembrug for fibernet, for tv over ip mm i Danmark. Hvem kan sige hvad et TDC uden foden på bremsen vil kunne bringe?

 • 20
 • 0
#4 Anonym

Det er glædeligt at man har lades sig inspirera af Sverige og England, hvor man har en velfungerende funktionel separation. Men - og der er et stort men - fra at en kommission anbefaler noget, til det udmøntes i praksis kan der gå lag tid, og i det tidsrum vil markedet fortsat være domineret af TDC.

På positiv siden ligger, at man har besluttet sig til at lave en kulegravning af hele telemarkedet i år. Så kan man håbe på, at kommissionens anbefaling kan tages med i overvejelserne.

Det er desuden også glædeligt, at man både har analyseret sig frem til, at bredbånd løfter produktivitet og konkurrenceevne (den konklusion er man også kommet frem til i de fleste andre lande), og det er glædeligt at man i rapporten anviser veje til hvordan en separation vil kunne gennemføres.

Naturligvis vil forslaget møde massiv modstand fra TDC og TDCs lobbyister, men det ændrer ikke ved, at en funktionel separation er en vigtigt og væsentligt skridt til at få et fremtidig konkurrerende telemarked til at fungere overalt i Danmark.

 • 21
 • 0
#5 John Strand

Det er glædeligt at man har lades sig inspirera af Sverige og England, hvor man har en velfungerende funktionel separation

Det er noget af en påstand - Englænderne har markant dårligere og dyre internet og I Sverige har man ikke markant bedre og billigere internet.

Jeg vil sig at det som jeg læser i denne artikel (har ikke læst deres rapport endnu) at kommissionen har skrevet så virker det fornuftigt - det er fint at tale om at ændre tingene men det er også vigtigt at se på om den medicin man anbefaler virker.

Den medicin har bestemt ikke givet bedre og billigere internet i England og Sverige.

 • 0
 • 20
#7 Christian Nobel

Alt andet lige, så drejer det sig ikke om at der skal laves en "lex TDC", men om der skal fastsættes nogle helt klare retningslinjer, som gælder for alle aktører, således at alle netværk bliver åbne.

Ydermere, så mener jeg ikke at man nødvendigvis skal tale om en nationalisering, men om en streng regulering, således at der er klare grænser mellem eksempelvis infrastrukturejer og service udbyder, altså en funktionel separation.

Det vigtige i det her spil er og bliver at der ikke er en aktør som bliver en aktiv bremse, og der ser vi eksempelvis at lige præcis TDC er slemme, tydeligt illustreret i Nordsjælland hvor fiberen allerede er gravet ned (så derfor er der ingen grund til at diskutere graveomkostninger), men adgang for andre aktører obstrueres.

Endvidere vil det åbne op for at kommuner indgår i samarbejder med andre partnere, og dermed udnytter, at når der skal graves gøres det kun en gang, hvilket er til stor fordel for samfundet, da fortove mv. alt andet bliver mere ødelagt af fire gravninger end en.

Endelig vil det også gøre det nemmere for små internetlaug at lave en løsning hvor medlemmerne selv indgår med praktisk arbejde.

 • 16
 • 0
#9 Anonym

Det vigtige i det her spil er og bliver at der ikke er en aktør som bliver en aktiv bremse, og der ser vi eksempelvis at lige præcis TDC er slemme, tydeligt illustreret i Nordsjælland hvor fiberen allerede er gravet ned (så derfor er der ingen grund til at diskutere graveomkostninger), men adgang for andre aktører obstrueres.

Fuldstændig enig. Strukturel separation løser en lang række af de problemer vi har set på netop det punkt.

OCED har behandlet strukturel separation i en rapport. Rapporten ligger her: http://www.oecd.org/daf/competition/50056685.pdf

I rapporten omtales en undersøgelse af Ofcom's analyse af den strukturelle separation som blev indført i England i 2005. ("Ofcom, Impact of the Strategic Review of Telecoms, Implementation Review, published 29 May 2009.")

OECD skriver: "The Ofcom report concludes that the functional separation arrangement agreed with BT in 2005 remains an appropriate and comprehensive solution to the competition concerns, identified by Ofcom previously."

Det er denne model kommissionen lægger op til en undersøgelse af i Danmark.

 • 7
 • 0
#10 John Strand

Påstår du at det er blevet dårligere og dyrere i England efter seperationen?

Nu har de haft den separation i en del år og jeg kan se at UK har dårligere og dyre internet og at dem der er kunder hos Openreacch klager i stor stil - har en del af dem som kunder.

Hvordan Torben Rune kan mene a et er en succes kender jeg mange i UK der gerne vil vide noget om - skal med glæde sælge Torben Runes store viden ind til de kunder vi har i UK og som ikke har det samme syn som ham.

Han må vide noget som en del engelske teleselskaber som bla. Talk Talk ikke ved.

 • 0
 • 13
#11 Christian Nobel

Nu har de haft den separation i en del år og jeg kan se at UK har dårligere og dyre internet og at dem der er kunder hos Openreacch klager i stor stil - har en del af dem som kunder.

Det siger jo isoleret set ingen ting.

Det det drejer sig om er - er det bedre eller dårligere end før?

Selv det at gå fra skidt til halvskidt er trods alt en fremgang, svarende til man i Danmark gik fra rimelig til god.

 • 11
 • 0
#12 Jens Jönsson

Det er noget af en påstand - Englænderne har markant dårligere og dyre internet og I Sverige har man ikke markant bedre og billigere internet.

Det er da også noget af en påstand. Har englænderne fået dårligere og dyrere Internet efter opsplitningen ? Det harmonerer ikke med at OpenReach investerer £2,5 milliarder ~ DK 22,5 milliarder i fiber til 1,2 millioner husstande. Hvordan giver det dårligere Internet ?

Spørgsmålet er, har englænderne fået bedre Internet end før opdelingen. Er det blevet dyrere ? Du kan i hvert fald ikke sammenligne det med Danmark. Forudsætningerne er overhovedet ikke de samme.

Og hvorfor mener du ikke at Sverige har godt Internet ? Er fiber og 4G/LTE udbredelsen ikke større i Sverige end i Danmark ? Er konkurrencen mindre ? Er prisen blevet dyrere pga. opsplitningen ?

Jeg vil sig at det som jeg læser i denne artikel (har ikke læst deres rapport endnu) at kommissionen har skrevet så virker det fornuftigt - det er fint at tale om at ændre tingene men det er også vigtigt at se på om den medicin man anbefaler virker.

Det var dog utroligt. Du kan sige noget fornuftigt ;-)

Den medicin har bestemt ikke givet bedre og billigere internet i England og Sverige.

Du mener så med ovenstående at det har givet dårligere og dyrere Internet i England og Sverige ?

 • 11
 • 0
#13 Jens Jönsson

og at dem der er kunder hos Openreacch klager i stor stil - har en del af dem som kunder.

Det er så noget du bare kan slynge ud. Jeg vil da gerne se beviser for at de klager over at det er blevet ringere og dyrere. Har du dokumentation. Eller er det bare fordi OpenReach skal i gang med at fungere som selvstændig enhed og der derfor er start problemer, ligesom der var da andre udbydere kunne købe sig ind på TDC's linier.

 • 6
 • 0
#15 Mogens Ritsholm

Som jeg har sagt i årevis er udskilningen af "last mile" helt nødvendigt.

Det skaber et robust langsigtet grundlag for fordelingsnettets opbygning til glæde for konkurrence og innovation. Og det vil også give bedre dækning, da et særskilt akcesselskab helt naturligt vil sikre sig flest mulige slutkunder.

I første omgang er lovgrundlaget allerede til stede for TDC, som kan pålægges en opsplitning på marked 5. Men også fiberselskaberne bør opsplittes, og det bør være en betingelse for enhver statsstøtte, at det støttede net er åbent med ligeværdig adgang for alle udbydere.

Jeg ved, at politikerne begynder at forstå det.

Absurditeten i det nuværende system kan illustreres ved den afgørelse, som konkurrence- og forbrugerstyrelsen netop har gennemført i december.

http://www.kfst.dk/Afgoerelsesdatabase/Konkurrenceomraadet/Afgoerelser/2...

I 2011 klagede flere selskaber over, at de ikke kunne konkurrere med TDCs bredbånd, da priserne for adgang til TDCs akcesnet var så høje, at man ikke kunne konkurrere med TDCs egne bredbåndstilbud. Man var i en såkaldt prisklemme.

Efter 2 år når styrelsen til en afgørelse, som er baseret på, at TDC undervejs har lovet nye relationer mellem priserne for adgang og TDCs egne slutbrugerpriser.

Men det er jo alt for sent. Og hvis der virkelig havde været en prisklemme, burde TDC jo have haft en bøde.

Myndighederne magter simpelthen ikke opgaven, hvor der kommer stadig nye prisklemmer med den teknologiske udvikling. Dem, der sidder på last mile, vil også de facto kunne have et monopol på tjenester via denne infrastruktur. Og de vil hellere sidde trygt på dette vertikale monopol end kaste sig ud i investeringer til større dækning. "Lad bare andre tage resten" tænker de.

Strukturel adskillelse er løsningen på dette problem.

 • 11
 • 0
#16 Jens Jönsson

Men også fiberselskaberne bør opsplittes, og det bør være en betingelse for enhver statsstøtte, at det støttede net er åbent med ligeværdig adgang for alle udbydere.

Det er i min optik meget vigtigt at man har for øje at fiberselskaberne ender med at blive små selvstændige monopoler, der ejer alt infrastruktur i et område. Er det godt ? Nej, det er jo ikke anderledes end mht. TDC.

Se bare på Ribe by, hvor den lokale antenneforening har nedlagt sig selv og er blevet solgt til SE. Så nu ejer SE fibernet og kabel-tv net i byen. Hvad gør det for konkurrencen på længere sigt ?

 • 7
 • 0
#18 Mogens Ritsholm

En nærlæsning afslører, at kommissionen mener, at der er problemer af juridisk karakter og i forhold til EU, hvis man forlanger en opsplitning.

Det er tydeligt plantet af erhvervsstyrelsen og TDC.

Når Sverige og UK kan, så kan Danmark selvfølgelig også.

Og der savnes ikke begrundelser. Se blot på rapportens oversigt over konkurrenters markedsandel i EU-lande på side 107.

Uk er nr. 4 og Sverige nr. 6 med 70 og 65 %.

Danmark er nr. 25 med 40% kun "overgået" af Cypern og Luxemborg.

Det er da indlysende, at vi har et problem - et stort problem - som kræver en løsning.

 • 9
 • 0
#20 Anonym

Det skaber et robust langsigtet grundlag for fordelingsnettets opbygning til glæde for konkurrence og innovation. Og det vil også give bedre dækning, da et særskilt akcesselskab helt naturligt vil sikre sig flest mulige slutkunder.

Jeg er 110% enig med Mogens her. Og selvfølgelig kan en separation også lade sig gøre i Danmark. Og selvfølgelig vil TDC kæmpe imod med næb og klør - også selv om en opsplitning vil give et både bedre og større marked, hvor teleselskaberne for alvor kan konkurrere om værdifulde ydelser, og ikke om hvem der har de billigste skovle, arme og ben.

Jeg forstår selvfølgelig godt, at TDC med en århundrede lang historik for at sælge nedgravede kabler, kan føle forretningen truet, men det er - som i så mange andre brancher - tid til at vågne op og indrette butikken efter markedet og kunderne.

 • 12
 • 0
#21 Mogens Ritsholm

Jeg er 110% enig med Mogens her

Tak Torben.

Men når jeg nærlæser rapporten er der desværre ikke rigtig medvind til forslaget.

Man får kun strukturel eller funktionel separation, hvis der erkendes problemer, som det er bydende nødvendigt at løse. Og det beskriver rapporten ikke.

TDC er selvfølgelig imod. Men mere vigtigt er det, at Erhvervstyrelsen er imod. For på en måde er det jo en kritik af det gældende system med de af styrelsen regulerede adgange, hvis man griber til udskillelse. Og det kan de ikke tåle.

Derfor er jeg bange for, at rapporten i virkelighedens verden lægger op til, at det bliver undersøgt og afvist.

For hvem er det, der skal undersøge bredbåndsmarkedet i 2014, hvor muligheden for adskillelse skal undersøges?

 • 6
 • 0
#22 Anonym

Derfor er jeg bange for, at rapporten i virkelighedens verden lægger op til, at det bliver undersøgt og afvist.

For hvem er det, der skal undersøge bredbåndsmarkedet i 2014, hvor muligheden for adskillelse skal undersøges?

Ja, jeg har bemærket forbeholdene, og er enig i, at det først batter hvis man erkender problemets fulde omfang.

Jeg er dog mere optimistisk hvad angår udmøntningen, da meget jo vil afhænge af hvad undersøgelsen konkluderer, og ikke mindst hvem der skal gennemfører den.

Det burde være indlysende, at TDC og Erhvervsstyrelsen på ingen måde kan eller må deltage i en sådan undersøgelse, da de jo er partshavere i sagen. Og jeg mener heller ikke at undersøgelser som behandler strukturel separation skal slås sammen med den undersøgelse af telemarkedet som allerede er bebudet.

Vi får se - men jeg bevarer min optimisme indtil videre.

 • 5
 • 0
#23 Benny Lyne Amorsen

England er nævnt som et eksempel et par gange i kommentarerne her. Jeg bor herovre, så jeg vil lige komme med lidt mere information.

I England ejer OFCOM last mile. Det er meget smart hvis man har behov for rå kobber, for så lejer man det bare af OFCOM, intet problem og prisen er fin. Derefter installerer man bare en DSLAM på centralen og så er man ellers oppe at køre. Nå ja bortset fra at man lige skal købe noget backbonekapacitet hjem til sit hoved-site så man kan få kunderne forbundet til Internet. Hvis man er lidt uheldig og centralen ikke lige ligger et populært sted, så er eneste udbyder af backbonekapacitet... BT. Ikke noget problem, selve fiberlinjen er ikke så dyr, men de tager til gengæld en pris for trafik som er ganske ublu. Dermed er man nødt til at lægge forbrugsbegrænsning på eller tage penge pr MB, og så er det svært at konkurrere. Det er heller ikke en løsning som skalerer til at man bliver landsdækkende.

Når man har opdaget at ens kunder er fordelt så der kun er få kunder pr central, så opgiver man hurtigt den løsning og vælger i stedet det som i Danmark kaldes EBSA, bitstream adgang. I England hedder det hos BT 21CN. Her er man i lommen på BT og er nødt til at betale det som de nu engang kræver. I det mindste er der mange steder andre udbydere man kan købe EBSA af.

Helt galt går det hvis man gerne vil udbyde "fiberbredbånd" som det kaldes herovre; det er i virkeligheden VDSL2. Det kræver fremskudt DSLAM så der kun er ganske kort mellem modem og DSLAM, og der er ikke plads til flere udbyderes udstyr.

Alt dette ville ikke være et alvorligt problem hvis BT Wholesale blev reguleret lige så stramt som TDC bliver herhjemme. Der er bare ikke undskyldning for at regulere dem, for nettet er jo ikke deres, så dermed er de ikke monopol.

Hvis Danmark ender med at tage last mile væk fra TDC, så er det vigtigt at backhaul mv. stadig reguleres stramt, eller alternativt at det statslige monopol også tilbyder billig backhaul. Rå kobber er efterhånden uinteressant, så det statslige monopol er også nødt til at eje DSLAM. "Rå fiber" er til gengæld helt fint i dag, men fremtidig udbygning ser ud til at blive GPON, og det vil sandsynligvis også kun fungere fornuftigt hvis monopolet ejer centraludstyr.

Et "Banedanmark" for kobber og fiber er helt klart den teoretisk bedste løsning. Bliver det også den bedste løsning i praksis?

 • 4
 • 0
#24 Mogens Ritsholm

I England ejer OFCOM last mile

Ofcom er regulatøren i UK svarende til Erhversstyrelsen og konkurrencestyrelsen til sammen. Det udskilte selskab hedder Openreach.

Bortset fra det, er det rigtigt, at der ikke helt er lighed for adgang til bit stream, da hele XDSL arkitekturen jo blev overtaget fra BT, og den var ikke grundlæggende lavet til lige adgang. Det er svært at ændre i den videre udvikling.

Uk har først og fremmest målsat den fulde lighed i adgangen til fiberakces, der fra grunden konstrueres af Openreach. Kobber vil jo blive udfaset.

I UK har BT en markedsandel på 35 % for bredbånd, mens TDC har 65% i Danmark. Det siger vist mere end ord noget om adgangsmulighederne for andre.

Det er et langt sejt træk at lave en åben infrastruktur. Derfor er det også så vigtigt, at en politik herfor skabes i tide. Ellers sidder vi med kæmpe problemer om nogle år.

 • 6
 • 0
#26 Mogens Ritsholm

Her synes jeg også der er et monopol problem, da TDC sidder på forbindelserne

ja igen vertikal integration baseret på de facto monopol på infrastruktur til flertallet af telekunderne.

Det skulle ikke undre mig, hvis de også ender som medejere af TV2.

Med funktionel separation flyttes fokus i det udsondrede selskab i stedet til selve netudviklingen og størst mulig udbredelse.

"Når man lægger låg på gryden stiger presset på siderne". Og det er jo det, der sker, med funktionel separation.

Under de gældende konditioner er TDC reelt ikke interesseret i at nå alle. Det vil bare gøre deres monopol med vertikal integration for tydeligt.

 • 5
 • 0
#27 Finn Christensen

Historien og fortiden har nu nok mest akademisk interesse, da den kun kan bruges til statistik - tal i kolonner - og intet andet.

Siden engang i 1990'erne - Nyrup og Lykketoft regeringer - så er det blevet almindeligt at sælge ud af arvesølvet. Tilmed på så kluntet vis, at det skader samfundet og borgerne... nævner kun i flæng - Postgiro, DSB-bus, Post, TDC, CSC, Kommunedata.

Tåbelige projekter og huller i budgettet er vist stadig in på Borgen her > 20 år efter.

Men evner man ikke at drage lærdom og raffiner viden af fortiden og især tåbelighederne, så burde man ikke kunne gå frit omkring, men fluks sendes på skolebænken, indtil tællepråsen bliver tændt...

Desværre rammer jeg nok ind i almene menneskerettigheder her :)

Situationen mht. skolebænken ser også ud til at havne i one-size-fix-all-lappeløsninger og deraf følgende dyb regression på området. Det knirker helt nede fra folkeskolen af og op til kandidatniveau - så den løsning bliver efterhånden nok også historie.

Vi mangler nogle med hår på brystet, der ikke vil være venner med alt og alle.

 • 6
 • 0
#30 Jan Lunddal Larsen

Selvfølgelig køber de et stærkt brand (der nok var forsvundet i løbet af 2014), men jeg kan nu ikke se problemet i at TDC kan bruge det til deres streamingtjeneste.

Jeg går ikke ud fra at du mener at folk vil strømme over til YouSee/TDC for at kunne streame film Blockbuster.

Derudover vil jeg mene at Netflix efterhånden har fået et bedre brand.

 • 1
 • 0
#31 Benny Lyne Amorsen

Uk har først og fremmest målsat den fulde lighed i adgangen til fiberakces, der fra grunden konstrueres af Openreach. Kobber vil jo blive udfaset.

Der er ca. ingen FTTH i UK. Der er ikke meget ved at adgangen til noget ikke-eksisterende er fri og lige. Der er absolut ingen tegn på udfasning af kobber.

Jeg beklager fejlen omkring OFCOM, det er selvfølgelig Openreach som du skriver.

I UK har BT en markedsandel på 35 % for bredbånd, mens TDC har 65% i Danmark. Det siger vist mere end ord noget om adgangsmulighederne for andre.

Det siger mest at BT og Virgin (kabel-TV) ikke er samme firma, mens TDC og YouSee er. Iflg. BT's seneste regnskabsmeddelse har BT Retail 1,7 mio VDSL2 "fiber"-kunder, ud af de godt 2 mio VDSL2 "fiber"-kunder som Openreach leverer til i alt. Det er en markedsandel som TDC kun kan drømme om.

 • 0
 • 0
#32 Mogens Ritsholm

Der er ca. ingen FTTH i UK. Der er ikke meget ved at adgangen til noget ikke-eksisterende er fri og lige. Der er absolut ingen tegn på udfasning af kobber

Ikke desto mindre er det hele hovedmålsætningen for deres NGN for dette århundrede, og det er så småt løbet i gang.

http://www.thinkbroadband.com/news/5668-199-000-homes-passed-by-ftth-net...

Bemærk at det er gamle tal

Lad os se, hvor de er om 5 år. Der er jo stadig knap 86 år tilbage af dette århundrede.

 • 0
 • 0
#33 Benny Lyne Amorsen

Ja, "passed by". Forbrugeren skal selv betale gravning af fiber fra sit hus hen til nærmeste knudepunkt. Det er der naturligvis meget få private som gør. Men det giver da de 1% mulighed for at få billigere Internet med fri konkurrence, så holder de op med at lobbye for at der skal gøres noget.

 • 0
 • 0
#34 Ole Knudsen

Forskellen på YouBio/Blockbuster vs. Netflix er, at førstnævnte ikke tæller med i opgørelse af "fair use" hos YouSee.

Hvor lang tid mon der går, før YouSee sænker grænserne fra nuværende 600 GB/måned (w/30mbit) til f.eks. 100 GB/måned og hvem går det så ud over?

Jeg kan konstatere at min husstand typisk ligger på 300-400 GB/måned, fordi vi ud over Netflix også har har to teenagers, der følger hver sin livestream fra champion-gamers (computerspil League Of Legends)

 • 0
 • 0
#35 Mogens Ritsholm

Det siger mest at BT og Virgin (kabel-TV) ikke er samme firma, mens TDC og YouSee er. Iflg. BT's seneste regnskabsmeddelse har BT Retail 1,7 mio VDSL2 "fiber"-kunder, ud af de godt 2 mio VDSL2 "fiber"-kunder som Openreach leverer til i alt. Det er en markedsandel som TDC kun kan drømme om.

Ja selvfølgelig spiller ejerskabet af Yousee en rolle for markedsandelene. Men det understreger også den dominans, som TDC har på det danske marked. En dominans som medfører, at TDC dominerer udviklingen og beskytter gammel teknik.

Strukturel separation i Danmark bør ikke følge den engelske model med en målsætning om det store forkromede net fastlagt temmelig højt op i arkitekturen. For det har vi slet ikke kompetencerne til i Danmark.

Vi bør snarere følge den svenske model, hvor åbenheden er mere på fysisk niveau. Det giver til gengæld større fleksibilitet til fremtidige uforudsete udviklinger af fiberbaserede tjenester.

I Sverige er der over en million på fiber, heraf 8-900.000 på såkaldt fiber-lan. Det var aldrig sket, hvis Telia ikke var blevet tvunget til at sælge kabel-tv fra. Fiber-lan er en langt bedre løsning end CATV, der i sin arkitektur bærer rundt på begrænsninger fra sin broadcast fortid.

I TDC har jeg for år tilbage oplevet diskussioner, hvor brug af fiber blev vurderet. Men udgangspunktet var hele tiden, at fiberen både skulle bære traditionel tele(NGN) og DOCSIS. Der skulle altså være to stråler. Så er det klart, at man aldrig vil komme ud af hullerne.

Nu har TDC slået Yousee og tele sammen og dermed forberedt sig bedre til fiber.

Det er i øvrigt en misforståelse, at strukturel adskillelse helt erstatter den eksisterende regulering af adgange. Det skal selvfølgelig stadig reguleres. Men den lige adgang for alle og et særskilt selskab sikrer, at både brug og fremtidig udvikling af akcesinfrastrukturen sker i alles interesse uden skelen til vertikal integration for en bestemt spiller.

Men den store dominans er stadig et problem, der modarbejder udviklingen.

TDCs ejere burde også indse problemet. For de drømmer om, at TDC kan indgå i en konsolidering. Og det får de aldrig EU's konkurrencemyndigheders tilladelse til med TDC i sin nuværende form.

Der vil enten blive krævet frasalg af Yousee eller strukturel separation. Ellers kan TDC kun frasælges i bidder.

Så TDC burde egentlig selv være interesseret, og jeg er sikker på, at TDCs samlede værdi for aktionærerne ville stige.

Men meget tyder på, at den nuværende ledelse og bestyrelse slet ikke kan se det.

 • 1
 • 0
#37 Mogens Ritsholm

Nu er det ikke helt det samme med Dong, selv om jeg medgiver, at de gennem opkøb af distributionsselskaber også er blevet dominante.

Men der er faktisk strukturel separation på elområdet, hvor alle energiproducenter har lige adgang til distribution

Og selve transportnettet er udskilt i et statsligt selskab energinet.dk

http://www.energinet.dk/DA/Sider/default.aspx

Konkurrencen virker ikke rigtigt for private. Men det er fordi afgifterne er helt dominerende.

 • 1
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere