Kommentar: Facebook er vor tids Cheminova

Illustration: Virrage Images/Bigstock

Millioner af liter spildevand og fast affald fra Cheminovas produktion af pesticider blev deponeret ved Høfde 42 ved Harboøre Tange i 1950'erne og 60'erne.

Den danske stat hældte kemikalier direkte ud i klitgryderne i starten af 1960’erne.

I dag tager vi os til hovedet over den skødesløshed i forhold til miljøet, som herskede i Danmark for 50 år siden.

På samme måde forstår vi ikke, hvordan man kunne køre rundt i biler uden sikkerhedssele i de samme år eller lade børn kravle frit rundt på bagsædet langt op i 80'erne – endda mens mor eller far styrede med en pæn alkoholpromille i blodet.

Historisk set har den teknologiske udvikling og begejstringen herfor nemlig altid været flere skridt foran den politiske regulering af samme teknologi. De historiske eksempler står i kø: PCB, asbest, DDT, amfetamin/ferietabletter, kviksølv ...

Om 30-40 år vil vi tage os til hovedet over, hvordan vi i 2010'erne hovedløst lod grådige it-giganter misbruge vores dybt personlige data i kommerciel og uetisk øjemed – og desuden accepterede, at sådanne it-platforme blev anvendt af despoter til at underminere vores demokrati.

Digitaliseringen har gjort det alt for nemt at indsamle, vise og dele personhenførbare data, uden at vi borgere er opmærksomme på det – eller får en reel mulighed for at vælge det fra.

Netop den uigennemskuelige deling af data med tredjeparter er det centrale problem.

Giganterne spekulerer kynisk i, at kun få promiller af brugerne har ressourcer til at gennemskue de kilometerlange brugerbetingelser.

Ligesom med miljø- og trafikreguleringen kunne politikerne i Danmark eller de skandinaviske lande vælge at gå foran med national regulering – også for at presse EU.

Men på sigt skal der mellem- og overstatslige myndigheder som den europæiske til for at sikre, at it-giganterne ikke får for let ved at snige sig uden om en overholdelse af reglerne.

Vi kan imidlertid ikke forlade os på, at det er politikerne – og slet ikke politikerne alene – der vil være de første til at råbe op og gribe ind. Mange politikere forstår slet ikke problematikkerne, hvilket Facebook-høringerne i Den amerikanske Kongres tydeligt har demonstreret.

Tværtimod er der behov for selvransagelse i politiske kredse, for også her har man været ivrig efter at udbrede halve og kvarte sandheder på sociale medier – og efter at forsøge at påvirke masserne via data science. Desværre ser mange politikere så store fordele i egen politisk profilering på SoMe, at de derfor tøver med at sætte ind med regulering.

Dér, hvor kampen skal tage sit afsæt, er – ligesom starten på miljøreguleringen – hos ngo’er, der kommer til at gå foran i kampen for digitale vilkår, som følger basale menneskerettigheder om frihed, demokrati, retfærdighed og sundhed.

Heldigvis har vi på it-området idealistiske frontkæmpere, som har taget kampen op: Den østrigske aktivist Max Schrems har kæmpet imod Facebook siden 2012 og vandt i 2015 en sag ved EU-Domstolen, der handlede om, at Facebook ikke beskyttede europæiske brugeres persondata i USA efter reglerne.

Lidt mindre kendt er Phil Zimmermann, som var en af de første forkæmpere for retten til at holde data fortrolige.

Han skabte Pretty Good Privacy, PGP, som er software, der blandt andet kan kryptere og dekryptere e-mails for at øge sikkerheden i e-mail-kommunikation. Zimmermann arbejdede under stor modstand fra den amerikanske regering, men i dag er PGP blandt de mest anvendte software-typer til kryptering i verden.

Hvis dagens politikere ikke snart vågner op og går i fodsporene på disse frontkæmpere, vil de havne i galleriet over statsmænd og -kvinder, der begik historiske fejltagelser, når det gjaldt beskyttelsen af vores frie samfund. Tænk bare på ‘Fred i vor tid’! Evner eller vil politikerne ikke det, spiller de reelt deres egen folkestyreinstitution af banen.

Sociale medier og deling af data skal ikke forbydes. Sociale medier har bragt rigtig meget godt til verden. Familie og gamle venner har nemmere ved daglig social kontakt, aktivister i undertrykte regimer kan mobilisere deres modstand, og medlemmer af minoritetsgrupper kan komme ud af deres ensomhed.

Det er altså ikke teknologien i sig selv, den er gal med. Men ligesom med kemi- og bilindustrien er det nødvendigt at hegne de nye it-mastodonter ind med skarpe regelsæt, som i langt større grad beskytter den enkelte.

Location tracking og deling af private data med tredjeparter bag om ryggen på brugerne er der, hvor der først skal sættes ind. Det er at sammenligne med fysisk overgreb og røveri. Krænkende for både vores privatslivsfred og vores grundlæggende ret til at bestemme over egne værdier og egen fri bevægelse.

Politikerne skal desuden sikre, at ledelserne af sociale medier ligesom redaktører i dag pålægges et ansvar for, at indholdet i deres medier ikke er urigtigt eller indebærer en krænkelse af privatlivets fred.

Det er oplagt, at man skal kunne udtrykke sig i skarpe eller polemiske vendinger på sociale medier, men udsagnene må underkastes domstolskontrol. Sociale medier skal også underlægges medieansvarslovgivning og et ansvar for en fair debat og korrekt indhold.

Når Mark Zuckerberg hævder, at han alene arbejder som udvikler, og at Facebook ‘ i hjertet [er] en tech-virksomhed, hvor ingeniører bygger produkter’, er det åbenlyst, at han er indtrådt i rækken af naive og skruppelløse industrimagnater og skal tvangsunderlægges en strammere regulering og pålægges et større ansvar for etikken i sin butik.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (40)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Anne-Marie Krogsbøll

.., Tak.

Jeg vil dog tilføje, at det offentliges egen indsamling og misbrug af meget private data, a la Trivselsmålingerne og Tværspor, også bør underlægges langt kraftigere regulering end den lige nu herskende.

Og så nogle ministre større aktieposter i nogle af disse firmaer (for slet ikke at tale om, hvad der kan gemme sig i de for indsigt ret lukkede parti- og kandidatkasser og VL-klubber), så hvis vi i Danmark vil have tøjlet denne udvikling, bør vi også støve et i politiske kredse nærmest glemt begreb - "interessekonflikter" - grundigt af og taget i brug igen. Ellers har det vist lange udsigter med effektive indgreb på området.

 • 19
 • 0
#2 Deleted User

Folk er bare generelt blevet ALT for ukritiske med hvad de finder sig i.

Specielt hvis staten siger "børneporno", "terror", "kriminalitet" så er der mange som stiller sig helt ukritisk overfor overvågning og sporing af dem.

Facebook er endda et privat firma, så der kan man forvente at profitten sættes over dine og mine rettigheder, men staten som ellers burde værne om disse rettigheder overtræder, beskærer og afskaffer rettigheder så det er helt vildt.

Selvfølgelig for at fange de, ovennævnte grupperinger.

 • 14
 • 0
#3 Bjarne Nielsen

Meget enig i kommentaren.

Det er nødvendigt med erkendelsen af, at data ikke er ufarlige eller uskyldige, men derimod noget, som det er dyrt at håndtere ordentligt og med den fornødne respekt.

En enkelt kommentar - I skriver: "Det er at sammenligne med fysisk overgreb og røveri." - der er ingen tvivl om, at krænkelsen opleves som voldsom, når den opleves, men pointen er, at i modsætning til fysiske overgreb og røveri, så er det her noget, som kan have stået på i lang tid, før det erkendes.

Må jeg derfor ikke forslå ordet "stalking"? Jeg noterede mig for nogen tid siden flg. citat (og har glemt kilden, beklager):

Actually, it is stalking. Seeing someone in a public place is fine. Seeing them occasionally is OK. Making sure you see them every time in many places without their consent is stalking.

Det er krænkende og det er klamt. Begge dele.

 • 11
 • 0
#4 ove kjær kristensen

Denne mail har jeg sendt til EU ordfører Rasmus Nordqvist for nogle dage siden, men har endnu ikke modtaget noget svar. Vi mennesker er trods alt ikke nogen avls køer.

Her er min henvendelse til EU politikere Rasmus Nordqvist:1 af 1.958

DNA data og EU lovgivning.

Ove Kjær Kristensen ovekjkristensen@gmail.com 21.18 (for 0 minutter siden) til Rasmus, Alternativet Kære Rasmus Nordqvist EU politiker Alternativet.

Jeg har i dag sendt en mail til dig. pressen og en lang række faglige org. omkring forholdet med DNA data.

Etisk Råd svarer, at de har nedsat en arbejds gruppe, der forventes at komme med en indstilling i efteråret.

Det er jeg naturligvis ikke tilfreds med for Etisk Råd har haft flere år til, at foretage denne vurdering, men har desværre "sovet i timen".

Jeg ved ikke hvor langt du er kommet med Josephine Fock i den problemstilling?

Jeg har svaret Etisk Råd, at de hurtigt kunne vurdere, at indsamling og anvendelse af disse data er ulovlig, så det hurtigt kunne bremses, og arbejdsgruppen kunne komme med de øvrige indstillinger til efteråret.

Jeg har opfattet det lidt som en syltekrukke, ligesom med login data der er ulovlig.

Som jeg kender virkelighen kunne Etisk Råds anbefalinger trække ud, og det samme kunne folketingets beslutning, så det nemt kunne gå 18 måneder. Det kan du som ansvarlig EU politiker naturligvis ikke afvente. Vi må handle straks inden, at skaden bliver yderligere omfattende.

Jeg forventer naturligvis, at du rejser problemet i EU, så regeringen ikke udnytter en lang behandlingstid, men at EU indser, at de må stramme grebet, hvis det skal forhindres, at deres lovgivning er blevet undergravet, så det kun kan gælde for nye EU borgere i fremtiden.

 • 2
 • 0
#6 Simon Rigét

Det er en illusion at tro at politik er rationel. Nogle politikere er det måske, men politikske beslutninger, truffet af en større forsamling, ender næsten altid med at være meget mere domineret af følelser og gruppedynamikker.

Facebook sagen er vand ved siden af hvad der kan komme af hændelser med de enorme datamængder, efterretningstjenester og AI.

Det er som om vores hjerne er programmeret til at træffe fælles beslutninger på den måde. Det er sikkert også det bedste i et mindre stammesamfund, som vores hjerner jo er udviklet i, gennem hundrede af tusinder af år. Men det er dybt upraktisk i en verden der forandrer sig hurtigt og som er for stor, til at man kan have personlige relationer, til dem beslutningerne omfatter.

Desværre er de alternative og langt mere effektive beslutningsprocesser vi kender, ikke nær så tiltalende som den variant af den demokratiske model vi bruger.

Den tid der går, før der bliver rettet op, svarer til den tid det tager en kritisk masse af befolkningen af blive bevidst om problemet og indse hvad der er en fornuftig løsning. Der skal nok en del hændelser og store følelser til, før der sker noget. 20 år er nok ikke urealistisk :) Men mon ikke vi ender med at gøre det rigtige?

 • 10
 • 0
#7 Ulrik Suhr

Gik fra man som borger skulle prøve at forklare og vise politikere hvad konsekvenserne ved manglende indgriben kunne forsage til det modsatte.

Den simpleste forklaring er ofte den rigtige. Dagens politikere kan ikke forså problemstillingen og se konsekvenserne. Måske hænger det sammen med manglende IT teknisk forståelse.

Eksemplets magt er nok det eneste de kan forså så man kan forvente meget store skandaler i fremtiden før der sker noget. Jeg tror en skandale ala. facebook, væltede demokratier eller starte krige på baggrund af datamisbrug + 20 år før vi har regulativer som er dækkende og gennemtænkte.

 • 2
 • 1
#8 Christian Nobel

Jeg vil dog tilføje, at det offentliges egen indsamling og misbrug af meget private data, a la Trivselsmålingerne og Tværspor, også bør underlægges langt kraftigere regulering end den lige nu herskende.

For ikke at tale om Hjernen&Hjertet, som mange desværre har en tendens til at overse.

Det er en voldsom overgrebsmaskine på førskole børn (samt ansatte i institutionerne), endda lagt helt i hænderne i et firma med en tvivlsom moral.

 • 7
 • 0
#9 ove kjær kristensen

Jeg bliver så trist med alle de selvopfyldende profetier. Naturligvis kan vi stoppe indsamling af disse data, meget hurtigt det skal ikke igennem nogen demokratisk langsommelig proces. så skaderne sker. Når vi så har et bedre og mere sikkert system, kan indsamlingen igen sætters igang. Vi bør anvende forsigtighedsprincippet her af hensyn til de Etiske Menneskerettigheder.

 • 3
 • 0
#11 Anne-Marie Krogsbøll

Ulrik Suhr:

Jeg tror, at et andet meget kraftigt våben vil være at sige "nej" til al forskning, indtil de har fattet det. Det er en anbefaling med blødende hjerte, for jeg går selvfølgelig ind for forskning. Men det skal være med forskningen som befolkningens tjenere, ikke dens herrer, sådan som det forholder sig i øjeblikket.

Et rungende nej" til forskning, og tilbagekaldelse af samtykker alle de steder, det kan lade sig gøre, vil være en enorm trussel om de magthavende politikeres datadrevne ambitioner, sådan som de allerede har udmøntet sig i f.eks. Nextpartnership og regeringens digitale vækststrategi, hvor man uden at spørge befolkningen allerede er i gang med at sælge befolkningen som data malkekvæg.

Når det f.eks. er så svært at få ministeren til for alvor at tage bestik af modstanden mod trivselsmålingerne i deres nuværende form, så gætter jeg på, at det har at gøre med - som en kommentar gjorde opmærksom på i går -, at de pågældende meget private data allerede i vidt omfang er videregivet til diverse offentlige (og måske også private - et gæt) forskningsprojekter, og at det derfor vil gøre meget ondt på ministeren/regeringen at skulle kalde dem tilbage.

Men hvad bør regeringen/ministeren tage mest hensyn til - nogle forskere og firmaer og bidrag i partikasserne - eller befolkningens og børnenes rettigheder til at have en privatlivsgrænse, som ikke uden begrundet mistanke om kriminalitet overskrides?

Svaret bør være givet på forhånd, og da det åbenbart ikke er det for de "skyldige", så er der ikke andet at gøre for befolkningen end at sige "nej" alle de steder, det overhovedet kan lade sig gøre.

Så kan de lære det!

(PS: Og hvad der sker, hvis vi ikke viser civil ydelighed på denne måde, kan vi se her: https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/ne... Så kan vi være sikre på, at det påtænkte danske nationale genomcenter og alle de øvrige danske genombanker bliver tilsluttet dette projekt. Til stor begejstring for diverse internationale og nationale medicinalfirmaer).

 • 7
 • 0
#12 Deleted User

Facebook sagen er vand ved siden af hvad der kan komme af hændelser med de enorme datamængder, efterretningstjenester og AI.

Helt og aldeles enig.

Det er også derfor at det forbavser mig at så mange f.eks stiller sig ret ukritisk overfor når staten f.eks indfører ANPG overvågning med fast monterede kamera'er og registrerer alle.

Hvordan kan folk tro på at et system som kun kan bruges til overvågning (De faste kameraer på motorveje osv) og som slet ikke er nødvendig for at bruge systemet til det, man ellers PÅSTÅR det skal bruges til, ikke også er designet så man gemmer data "til evig tid".

Det er så tudetosset og naivt at tro på, men generelt er folk nok bare for "dumme" til at overskue de mulige problemer der opstår og kan opstå i fremtiden.

 • 8
 • 0
#14 Jens Hansen

95 % af det der foregår på FB er fuldstændig ligegyldigt nonsens,

 • unge piger der viser deres trutmund

 • unge piger der i underlige positioner viser hvor "lækre de er

 • billeder af hvad der spises til aftensmad

-folk der generelt lukker intetsigende lort ud og sviner folk til

 • at folk lægger sin private ting ud er totalt uforståeligt

 • det eneste fb er skabt til er at fylde Zuckerberg pung og intet andet

 • Vi har hundere venner hvor mange intergere Vi med

 • 1
 • 4
#15 Simon Rigét

Jeg bliver så trist med alle de selvopfyldende profetier.

@Ove: Jeg forstår din tristhed. Men jeg mener ikke at det er en selvopfyldende profeti, da jeg ikke tror at mit udsagn har nogen stor indvirkning på forløbet. Det er blot et forsøg på at give et realistisk bud på hvad der sker og hvad der kan gøres.

Det helt store grundlæggende problem er at vi ikke kan have tillid til dem der sidder på data og AI ressourcer, at der ikke er meget beskyttelses af individet mod misbrug, og at de fordele der kommer af teknologien, er så enorme at det er umuligt at dæmme op for udviklen.

Den politiske vilje til at lade efterretningstjenester og store firmaer "dampe dine breve op" er skræmmende. Modstandere anses i stigende omfang som bagstræberiske og imod antiterror.

Løsningen er oplagt: Information bør være et selvstændigt og adskilt magtområde i staten, på linje med den lovgivende, udøvende og dømmende. Der bør være lovgivning der sikre legitim tilgængelighed og gennemsigtighed i data, samt beskyttelse af individer. Evt. en offentlig instans der opbevarer data betryggende.

Men det er en politisk død sild at komme igennem med. De afgørende vælgere er mere bange for terror og globalisering.

 • 4
 • 0
#16 Deleted User

95 % af det der foregår på FB er fuldstændig ligegyldigt nonsens,

Hvis de ting du nævner er de 95% så må jeg komme med et bud på hvad de sidste 5% er.

 • Folk der liker og deler og dermed generer alle deres venner, fordi de har en ide om at de kan vinde et eller andet.

Har sågud set en facebook ven fra Nordjylland deltage i en konkurrence om at vinde 3 kg bland selv slik fra Brugsen i Svaneke.

Der var engang hvor disse konkurrencer var ulovlige og man rent faktisk kunne få facebook til at fjerne dem, men så blev de pludselig lovlige på facebook fra dag til dag.

Nu om dage hvor deres nye algoritmer har gjort at opslag som venner liker hæves over andre indlæg, så er der satme mange af disse, mildest talt røvirriterende konkurrencer.

Hver eneste gang jeg ser en del/like konkurrence så blokeres alt indhold fra det firma der har lavet konkurrencen og jeg har også aktivt smidt et par facebook "venner" af listen fordi de kammede helt over og deltog i revl og krat af den slags og så ellers ikke så meget andet.

 • 2
 • 1
#17 Anne-Marie Krogsbøll

Nå - det var det forkerte link, jeg fik lagt ind ovenfor - her kommer det, som Danmark heldigvis ikke er en del af endnu - men det kommer nok: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-countries-will-coo...

Mon det kommer til at høre ind under ministerens beføjelser i genomloven at tilslutte Danmark dette projekt uden om folketinget?

Jeg håber på en opfølgende artikel fra V2 vedr. dette - som et eksempel på de offentlige paralleller til de i kommentaren omtalte firmaers stalkning af borgerne: https://jyllands-posten.dk/international/usa/ECE10506401/facebook-samler...

Men jeg frygter, at i Danmark sender det offentlige i stedet sultne blikke efter disse firmaers data. De kan jo f.eks. samkøres med genomdata ......

 • 3
 • 0
#18 Nis Peder Bonde

Facebook er folks eget valg og med GDPR kommer der nok også bedre styr på dem efterhånden. Meget værre er det med staten, som med lovforslaget til den nye data-“beskyttelses”-lov vil “tildele” sig selv præcis den samme magt til at (mis)bruge vores persondata som Facebook har “tiltaget” sig. Og der kan vi ikke lige melde os ud. Jeg har i dag fået bragt en kronik i Jyllands-Posten om netop dette!

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10505871/regeringen-vil-genta...

 • 8
 • 0
#20 Nis Peder Bonde

Hej Anne-Marie.

Det er en vigtig pointe, du der kommer med, og det er endnu en årsag til, at GDPR er så vigtig en forordning som den er. Jeg tror da også, at GDPR med tiden vil få sat skik på private virksomheder som FB, for de vil næppe have lyst til at skulle betale 4%'s bøder ret mange gange.

Men i forhold til vores egen regering, som drømmer om at opnå en ligeså total magt som FB, og derfor vil strække GDPR's "nationale frirum" til det yderste, er det meget værre: Her vil GDPR ikke kunne beskytte os mod misbrug.

Jeg håber virkelig, at vi kan få folketingspolitikerne til at forstå dette, inden de stemmer ja til L68 ved anden- og tredjebehandling i Folketinget :-(

 • 7
 • 0
#22 Bjarne Nielsen

Jeg håber virkelig, at vi kan få folketingspolitikerne til at forstå dette, inden de stemmer ja til L68 ved anden- og tredjebehandling i Folketinget :-(

Bestemt. Og jeg håber sandelig også at de tager sig tiden til at tygge sig igennem høringssvarene på dette utroligt vigtige lovforslag, for det er ikke kun pgf. 5, stk. 3, som er problematiske.

Der er nok at tage fat på.

I øvrigt en ganske fin kronik.

 • 5
 • 0
#23 Michael Cederberg

Netop den uigennemskuelige deling af data med tredjeparter er det centrale problem.

Nej, det er ikke det centrale problem. Selv uden deling af data står vi med et kæmpe problem.

Det centrale problem er en kombination af følgende:

 • Facebook er blandt de vigtigste nyhedsformidlere for en stor gruppe mennesker - mange stoler mere på facebook end på traditionelle medier
 • Facebooks næsten monopol på den type sociale medier
 • Detaljeret tracking og mapping af brugernes interesser, handlinger og holdinger.
 • Politiske reklamer som målrettes meget præcist med enkeltsags budskaber
 • Muligheden for at skjule afsenderen af reklamer og indlæg

Problemet omkring reklamer for traditionelle produkter er meget lille. Hvis nogen køber en havetraktor på grund af målrettede reklamer, så rammer det den person og forhåbentligt lærer de af det.

Problemet opstår når det er politiske budskaber der udbredes. For Facebook er fantastisk til at koge alting ned til enkeltsager men meget dårligt til at levere "the big picture". Men politik handler om det store billede og alle de kompromisser der skal laves for at komme i mål.

Ydermere kan man med målrettede kampagner ramme netop de vælgere som vil være nemmest (=billigst) at "flippe". Og hvis kampagnen kun rammer få mennesker er risikoen for modkampagner eller for at blive taget i løgn meget lille. Hvis man lyver kan man bare lade være med at lade det være et parti eller en kandidat der står bag kampagnen - det kan være nogle helt andre. Dette kan undergrave demokratiet.

 • 9
 • 0
#24 Jan Heisterberg

Hvis man slår op på ordnet.dk, så finder man følgende forklaring: "hælervare - ting som nogen har stjålet så de selv eller en mellemmand kan sælge den videre, typisk under indkøbspris".

Med den definition, så er data udtrukket af Facebook jo hælervare. I Danmark, og vel alle lande, er hæleri strafbart. MEN der er OGSÅ strafbart at købe af en hæler (især når der ikke kan være tale om "god tro").

Så derfor er firmaer og organisationer vel kriminelle når de køber en hælervare. Og det gælder så også f.eks. politiske partier som kunne finde på at benytte sådanne tvivlsomme kilder til deres oplysninger.

Måske burde vi som kunder og borgere holde firmaer og organisationer ansvarlige efter reglerne for hæleri og køb af stjålne oplysninger ?

 • 2
 • 0
#25 Anders Majland

Facebook er bare også en nem platform at koordinere aktiviteter og dele information i en gruppe/forening eller lign.

For at deltage skal man jo så godt nok afgive et minimum af private oplysninger men det er jo ikke krav at man poster og liker alverdens skidt.

Men deltager man aktivt i f,eks planlægning af aktiviteter den vej afgiver man jo så også en information den vej.

Eftersom jeg har brugt en del tid som frivillig i en forening og har børn der også går til aktiviteter må jeg bare erkende at flertallet foretrækker en gruppe på facebook over en separat platform. Det er også væsentligt nemmere end at skulle sætte sit online forum op.

Den lokale skoles intranet er så også et eksempel på et decideret brugerfjendligt interface hvor man skal igennem 5-7 niveauer for at læse en besked (som man har modtaget sms/email om er dukket op)

I den ideelle verden er der jo ingen grund til at et privat firma skal høste data om at jeg har børn de er spejder, kører mtb og spiller håndbold samtidig med at jeg selv også er medlem af foreninger og har nogle fritidsinteresser der bare nemmest koordineres gennem facebook.

Men det er bare nemmest for flertallet at hele er på en platform istedet for login på seperate fora for hvert foreninge/aktivitet etc - derfor er det vigtigt at arbejde for at de data der indsamles bruges "forsvarligt"

Jeg kan godt huske 30år tilbage med telefonelister hvor man i en træstruktur skulle ringe og give beskeder videre. Og kom der så en rettelse var det forfra.

Det er svært nok at få frivillige (forældre) i foreningerne og det er nok meget få brænder for de administrative opgaver - Der gør facebook det væsenligt nemmere at koordinere kørsel, aflyse en træning osv Ikke fordi det er facebook, men fordi det er en platform som langt de fleste bruger i forvejen.

 • 1
 • 4
#26 Ulrik Suhr

Det er en klart tendens fra politisk hold at populære data tanker tællere højre end borgerens rettigheder/trivsel.

Jeg har altid haft et stort ønske om data fra danskere skulle komme forskning til gode, men uden regulativer vil det være gode så vel som dårlige sider. Derfor er det meget vigtigt at fastlægge hvorledes det skal bruges og om det gavner borgeren før løbet bliver sat i gang.

Jeg syntes ikke det er en selvopfyldende profeti da omtanke altid er muligt før katastrofen. Det virker til vores politiker ikke tror på jordskælv selv om de står mellem to kontinentalplader.... Det er nemmere at forklare politikerne om manglende bygnings regulerende adfærd i sådan et område når ½ af husene ligger i grus.... Før er det en umulig kamp. De forstår det simpelthen ikke.

Hvor er journalisterne som spørger "hvor meget skal private firmaer kunne påvirke et valg resultat?".

hjerne spin - hvis man indlægger ondsindet kode i et billed som man ligger op på en social side men markeret det med privat indstillinger så ingen kan se det... Er man så skyldig hvis det bliver brugt og koden slippes løs?

 • 3
 • 0
#27 Torben Larsen

Spørgsmålet er om myndighederne kan og vil regulere Facebook (og andre medier der misbruger data), måske skulle man lukke Facebook indtil de selv garanterer og praktiserer en ordentlig opførsel. Så skulle I se hvordan Zuk og andre komme op af sofaen i raketfart. Meeen, hvis politikerne selv modtager direkte eller indirekte støtte fra Facebook m.fl., så er der nok ikke meget at gøre. Så må vi selv betale prisen og melde os ud.

 • 0
 • 0
#28 Bjarne Nielsen

Problemet omkring reklamer for traditionelle produkter er meget lille.

Lige der er jeg uenig. Havetraktorer til drengerøve med for mange penge kan jeg godt leve med. Men reklamer målrettet klinisk ludomaner, nej tak! Eller hvad med tilbud om hurtige forbrugslån til folk der allerede har problemer med økonomien? Reklamer målrettet folk som lige har mistet deres samlever og derfor er rystede og særligt nemme at lokke med?

Og så synes jeg at det er helt uacceptabelt at forretningsdrivende begynder at drive efterretningsvirksomhed og tegne psykologiske profiler af folk. Uanset om formålet er for at sælge en havetraktor til en drengerøv, så er det ikke oplysninger som de skal have.

Hvis vi gør dette til et problem for demokratiet alene, så får de lov til at slippe afsted med en lap vedrørende politiske reklamer, og det er slet ikke nok.

 • 8
 • 0
#29 Michael Cederberg

Facebook er bare også en nem platform at koordinere aktiviteter og dele information i en gruppe/forening eller lign.

Helt rigtigt. Og hvis man lavede en føderæret udgave af facebook ... en platform hvor man selv valgte sin lokale udbyder, selv valgte om og hvor meget man ville betale, en som havde en privacy policy som man kunne leve med, så kunne man bryde facebooks dominans. Der kræves at min "facebook provider" kan snakke samme med andre providere, sådan at man stadigvæk oplever at kunne connecte til alle. Jeg tror godt det kan fungere.

Men reklamer målrettet klinisk ludomaner, nej tak! Eller hvad med tilbud om hurtige forbrugslån til folk der allerede har problemer med økonomien? Reklamer målrettet folk som lige har mistet deres samlever og derfor er rystede og særligt nemme at lokke med?

Handler det ikke mere om at du egentligt ønsker at forbyde den type reklamer eller produkter generelt? Men i sidste ende mærker folk selv konsekvenserne når de vælger at købe et produkt. Det er anderledes når det gælder politik ... der kan man altid skyde skylden på alle de andre når det ikke gik så godt alligevel.

 • 0
 • 0
#31 Deleted User

Problemet opstår når det er politiske budskaber der udbredes. For Facebook er fantastisk til at koge alting ned til enkeltsager men meget dårligt til at levere "the big picture". Men politik handler om det store billede og alle de kompromisser der skal laves for at komme i mål.

Men her er "problemet" jo at der er et stort marked for enkeltsager også blandt befolkningen.

Det er de færreste som orker at sætte sig dybt ind i politik og udfra "the big picture" tage en beslutning om, om de skal stemme på parti A eller B.

På den måde er vores valgsystem egentligt ikke specielt godt for man sætter en masse mennesker som egentligt ikke er ret dybt inde i stoffet og som lader sig "omvende" af enkeltsager stå med "ledelsesretten" i "firmaet Danmark".

Jeg plejer at sige at den måde vi stemmer på i Danmark er lidt ligesom i "Hvem vil være millionær".

Når deltageren når til et spørgsmål som ikke er et af de første få, så er "Spørg publikum" livlinen totalt værdiløs for alle svarer og dermed drukner de få der KENDER svaret i de andre publikummer som ikke kender svaret's gætterier. Det er så nogenlunde sådan det danske valgsystem fungerer og i den forbindelse skal nævnes at her er tale om hjælp til spørgsmålet til 1 million.

Langt hen ad vejen drejer stemmerne for en del af befolkningen jo også om at stemme på det parti, som de tror vil omfordele flest mulige af de inddrevne skattemidler til lige netop dem.

Ikke dermed sagt at vi skal til og vægte om folk må stemme, baseret på om de har sat sig ind i sagerne for sådan en test vil hurtigt blive alt for subjektiv og ville også kunne bruges til at holde bestemte personer eller holdninger væk fra stemmeurnerne.

 • 0
 • 0
#32 Michael Cederberg

Men her er "problemet" jo at der er et stort marked for enkeltsager også blandt befolkningen.

Det er de færreste som orker at sætte sig dybt ind i politik og udfra "the big picture" tage en beslutning om, om de skal stemme på parti A eller B.

På den måde er vores valgsystem egentligt ikke specielt godt for man sætter en masse mennesker som egentligt ikke er ret dybt inde i stoffet og som lader sig "omvende" af enkeltsager stå med "ledelsesretten" i "firmaet Danmark".

Jeg synes såmænd også at befolkningen generelt ikke opfører sig specielt fornuftigt. Men det er nu engang befolkningen der bestemmer i et demokrati (og alle alternativerne er værre).

Men generelt er det min oplevelse at folk stemmer på nogen der deler deres "big picture" opfattelse. Det er også derfor man oplever at folkeafstemninger (som ofte ender med at handle om enkeltsager) nemt giver et radikalt anderledes resultat end hvad flertallet i folketinget mener.

I øvrigt bliver jeg mere og mere glad for det danske forholdstalsvalgsystem med fordeling vha. d'Hondts metode, i forhold til direkte demokrati eller flertalsvalg i enkeltmandskredse. Desværre synes facebook-kommunikation netop at pege den modsatte vej.

 • 2
 • 0
#33 Deleted User

Men generelt er det min oplevelse at folk stemmer på nogen der deler deres "big picture" opfattelse. Det er også derfor man oplever at folkeafstemninger (som ofte ender med at handle om enkeltsager) nemt giver et radikalt anderledes resultat end hvad flertallet i folketinget mener.

Det er jeg enig med dig i.

Dog ser jeg en tendens i pressen til at de også gerne vil forsøge at styre befolkningen i den retning som deres redaktionelle linie eller politiske observans gerne ser dem styret i.

Hvis der er stor opbakning til et eller andet i befolkningen som ikke flugter med pressens mening og en politiker så tager sagen op, så vil det straks blive kaldt "populistisk" og i den dur.

På den måde prøver også "den frie og uafhængige presse" at manipulere folk med værdiladede ord, til at mene det ene eller det andet.

Som Denzel Washington vist engang har sagt :

If you don't read the news, then you are uninformed.

If you do read the news, they you are misinformed.

Dette ikke sagt for at forsvare facebook eller dem som forsøger at bruge dem til at manipulere med vælgerne, men jeg syntes faktisk at det er et mindst lige så stort problem at samtlige medier i Danmark også rapporterer ud fra en eller anden politisk agenda.

Nyheder bør være "The truth, the whole truth, and nothing but the truth".

Uden at dette skal blive en generel Trump debat og uden at jeg skal tage stilling til om han klarer det godt eller skidt, så må jeg som en generel betragtning sige at jeg godt forstår hvorfor Trump somme tider vælger at bruge Twitter og lignende "medier" til at komme med udmeldinger, for på den måde pressen har behandlet ham, så forstår jeg godt at han ikke ønsker at de skal sidde med fortolkningsretten til hans udtalelser og med retten til at "fortælle befolkningen hvad de skal mene om det han siger"

Med Twitter får han mulighed for at snakke direkte til befolkningen uden filter og lade befolkningen selv vurdere hvad han har "sagt".

Må indrømme at jeg også selv er blevet så kynisk når det gælder pressen at de få gange jeg er blevet spurgt så har sagt nej tak til at deltage, fordi man bare VED at der er en eller anden vinkel og skjult dagsorden som man ikke er klar over før man står med mikrofonen i hovedet og skal svare på 2 sekunder.

 • 1
 • 0
#34 Gert Madsen

Dog ser jeg en tendens i pressen til at de også gerne vil forsøge at styre befolkningen i den retning som deres redaktionelle linie eller politiske observans gerne ser dem styret i.

Tendens ? De fleste gamle hæderkronede aviser opstod i sin tid ud fra ønsket om at styre informationen efter politisk indstilling. Så det er noget som er århundredegammelt.

 • 0
 • 0
#35 Deleted User

Tendens ? De fleste gamle hæderkronede aviser opstod i sin tid ud fra ønsket om at styre informationen efter politisk indstilling. Så det er noget som er århundredegammelt.

Men reelt set er det vel også det samme med religion.

Få folk til at tro på en fiktionel person og påstå at du er denne persons talsperson og så kan du styre masserne på den måde.

 • 0
 • 0
#36 Michael Cederberg

Som Denzel Washington vist engang har sagt :

If you don't read the news, then you are uninformed.

If you do read the news, they you are misinformed.

Hvis Denzel Washington har sagt det, så er han et fjols.

På den måde prøver også "den frie og uafhængige presse" at manipulere folk med værdiladede ord, til at mene det ene eller det andet.

Folk må lære at læse mellem linjerne. En ting som man generelt kan regne med er at vores frie og uafhængige presse generelt ikke lyver med vilje. Det gælder DR, TV2, Information, Politiken, Berlingske og Jyllandsposten. De har et rygte de skal passe på.

Mange der skriver på facebook lyver blot for at slå deres pointe fast. Derfor skal man passe meget på facebook og andre sociale medier.

 • 0
 • 0
#37 Deleted User

Hvis Denzel Washington har sagt det, så er han et fjols.

Det må så være din vurdering.

Men sagt det, det har han.

https://www.youtube.com/watch?v=ykjz9qI2PPo

Folk må lære at læse mellem linjerne. En ting som man generelt kan regne med er at vores frie og uafhængige presse generelt ikke lyver med vilje. Det gælder DR, TV2, Information, Politiken, Berlingske og Jyllandsposten. De har et rygte de skal passe på.

Mange der skriver på facebook lyver blot for at slå deres pointe fast. Derfor skal man passe meget på facebook og andre sociale medier.

Nu findes der jo mange former for løgn.

Man kan jo sagtens skrive noget som faktuelt set ikke er løgn, men bare ikke giver det rette billede af hvordan virkeligheden ser ud.

Pressen er slemme til at "vinkle" deres nyhedsformidling og slemme til at bruge værdiladede ord og på den måde forsøge at "slå deres pointe fast".

Du har helt ret i at folk bør lære at læse mellem linierne, men det er jo kun fordi pressen er så manipulerende, det mest reelle var da at pressen lod være med at politisere, vinkle og fordreje.

Den etablerede presse bærer da i hvert fald efter min mening en stor del af skylden for at det her fake news fænomen er opstået.

Hvis de havde leveret fair, balancerede og ikke vinklede nyheder til befolkningen, så ville befolkningen nok heller ikke have så stor mistro til dem, at de ender med at søge oplysninger andre steder.

Det at folk har indset at den etablerede presse selv bedriver fake/biased news i STOR stil er jo i og for sig godt for det betyder at folk selv tænker. Desværre er det så blevet grobund for at folk med mindre end hæderlige intentioner har kunnet bilde folk noget ind.

 • 0
 • 0
#38 Michael Cederberg

Den etablerede presse bærer da i hvert fald efter min mening en stor del af skylden for at det her fake news fænomen er opstået.

Hvor er alt den fake news i vores medier? Jeg oplever den ikke.

Jeg oplever en russisk regering der under Putin har været ligeglad med hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Som specielt under den amerikanske valgkamp producerede store mængder "fake news". Jeg oplever en amerikansk præsident der lyver hver eneste dag og som kalder alt kritik for fake news. Som på den måde prøver at udslette alle facts og gøre alting til et spørgsmål om personer.

Jeg oplever ikke at traditionelle danske medier bringer fake news. Nogen gange hælder de til højre og nogen gange til venstre i deres valg af nyheder og i deres vinkling (specielt hælder mastodonten DR en del til venstre). Men når der kommer fakta frem, så er fakta typisk korrekte. Hvis nogen kommer med noget forkert, så falder de andre over dem.

Når en del af befolkningen vælger at finde nyheder andre steder, så skyldes det nok i højere grad confirmation bias. Folk vælger at gå derhen hvor de bliver bekræftiget i deres holdninger. Og med facebook og andre internet medier kan alle finde et sted der er enig med dem. Hvis du havde ret i det du siger, så mangler du også at forklare hvorfor folk lytter mere til venners sundhedsråd end på fagfolk. Hvor Ninka "kernesund" Bernadette kan sælge bøger om nonsens og få gider høre på eksperter der mener andet.

 • 1
 • 0
#39 Deleted User

Jeg oplever ikke at traditionelle danske medier bringer fake news. Nogen gange hælder de til højre og nogen gange til venstre i deres valg af nyheder og i deres vinkling (specielt hælder mastodonten DR en del til venstre). Men når der kommer fakta frem, så er fakta typisk korrekte. Hvis nogen kommer med noget forkert, så falder de andre over dem.

Nu du selv nævner den amerikanske valgkamp, så vil jeg da gerne fremhæve at når det gælder det amerikanske valg, så var der en helt ekstrem bias som gjorde (og gør) at pressen totalt ukritisk fremfører ethvert rygte som de hører og vinkler det så man må få indtrykket at det nok er rigtigt, men bare ikke lige kan bevises.

Man har interesseret sig helt ekstremt for løse, uverificerbare påstande og brugt enhver lejlighed til at lave en dårlig historie mod Trump.

Vi har jo også set det samme her i Danmark.

I valgkampen i 2011, var pressen hårde ved DF, mens Enhedslisten nærmest ikke skulle svare på spørgsmål vedrørende deres princip program som var en ret bloddryppende omgang svulstig retorik.

Hvis DF havde haft et princip program som omhandlede omstyrtelse af demokratiet, afskaffelse af politi og militær, voldelige revolution med tvangsovertagelse af store danske virksomheder samt et endemål som var genindførelse af nazismen, så er jeg ret sikker på at samtlige medier ville have været på nakken af dem (Og det skulle de så sandelig også).

EL havde et princip program som indeholdt alle de ovennævnte ting, bortset fra at det var indførelse af kommunisme og ikke nazisme.

For mig er begge ideologier vederstyggelige og har kostet adskillige millioner af uskyldige mennesker livet men fordi det var EL og fordi det var kommunisme, så fik de lov at skøjte gennem valgkampen, næsten u-udfordret på deres holdninger.

Det samme med Trump. Enhver lille ting, såsom f.eks hans kones valg af kjole til indsættelsen er blevet brugt til at nedgøre og latterliggøre Trump, mens Hillary Clinton's åbenlyse fysiske og mentale problemer blev fejet bort som "spekulationer" osv.

Måske problemet for dig, er at du pga. confirmation bias, ikke er i stand til at se denne voldsomme skævvridning fordi den måske vrider til "din side" ?

 • 0
 • 1
#40 Michael Cederberg

Nu du selv nævner den amerikanske valgkamp, så vil jeg da gerne fremhæve at når det gælder det amerikanske valg, så var der en helt ekstrem bias som gjorde (og gør) at pressen totalt ukritisk fremfører ethvert rygte som de hører og vinkler det så man må få indtrykket at det nok er rigtigt, men bare ikke lige kan bevises.

Nu følger jeg amerikanske medier ret intensivt og selvom det er rigtigt at der er bios, så er det for de flestes vedkommende ikke rigtigt at de totalt ukritisk fremfører rygter. De fleste traditionelle medier følger almindelige publicistiske regler som kræver mere end end uafhængig kilde (og når det en sjælden gang ikke er muligt så skal det nævnes).

Man har interesseret sig helt ekstremt for løse, uverificerbare påstande og brugt enhver lejlighed til at lave en dårlig historie mod Trump.

At det er helt forkert ses tydeligt af historien om Trump-dossieret. Det cirkulerede i den amerikanske presse - også den del som slet ikke bryder sig om Trump - i lang tid inden valget. Man valgte ikke at bringe indholdet fordi man ikke kunne konfirmere indholdet. Det blev først offentliggjort efter valget. Efterfølgende har en stor del i øvrigt vist sig korrekt.

Måske problemet for dig, er at du pga. confirmation bias, ikke er i stand til at se denne voldsomme skævvridning fordi den måske vrider til "din side" ?

Det kan sagtens være (men i øvrigt ved du ikke hvad "min side" er). Men som sagt følger jeg mange medier ... også i USA. Og hvis man springer en række medier over som er reelt blot er propaganda kanaler eller almindeligt løgnagtige (Fox, Breitbart, etc.), så er der også i den konservative presse i USA almindelig enighed om at Trump er en løgner og en tåbe. Men man er glade for lavere skatter og mindre regulering.

 • 1
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere