KL-formandens krasbørstige KMD-kritik kan sprænge aftalt bødeloft

27. februar 2017 kl. 11:087
KL-formandens krasbørstige KMD-kritik kan sprænge aftalt bødeloft
Illustration: Sira Anamwong/Bigstock.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Måske har offentligheden overset, hvad det reelt er, at kommunernes formand, borgmester Martin Damm, siger, når han de seneste uger har rullet de store kanoner frem mod KMD i sagen om den forsinkede levering af de såkaldte Støttesystemer.

Hans udtalelser om KMD's adfærd, bl.a. på Version2, er opsigtsvækkende: KMD har ifølge formanden en hensigt om at ville ’tømme skatteborgernes lommer hurtigst muligt’, og KMD kan ’ved at lade være med at løse opgaverne til tiden [..] tjene styrtende med penge’ og endelig ’misbruger [KMD] deres monopolstatus’.

Sjældent – måske aldrig før – har så krasbørstig en kritik været rejst i pressen fra en offentlige kunde af en it-leverandør.

Det er forståeligt, at formanden er frustreret i den forstand, at støttesystemerne udgør en afgørende grundsten i monopolbruddet med netop KMD. Systemerne består af otte selvstændige, men integrerede it-løsninger, som skal sikre, at kommunernes nye fagsystemer kan fungere sammen og få adgang til relevant data.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Uden støttesystemer er det ikke muligt for alternative leverandører til KMD at sætte nye fagsystemer i drift - og dermed kun et halvkvalt monopolbrud.

Det betyder, at kommunerne må køre videre på de gamle KMD-systemer, hvilket f.eks. koster Svendborg Kommune en ekstraregning på 6 mio. kroner. Samlet set er ekstraregningen for den forlængede drift af de gamle systemer beregnet til 340 millioner kroner. So far.

Netop dette økonomiske tab har rejst en kritik fra en professor offentlig økonomistyring af kommunernes it-fællesskab Kombit i forhold til, at man ikke har sikret tilstrækkeligt skrappe bodsbestemmelser i kontrakten med KMD.

Med den indbyggede logik, at hvis dagbøderne til KMD for forsinkelse var 1:1 i forhold til den ekstraudgift, som kommunernes påføres, ja, så kunne de jo læne sig mageligt tilbage i hængekøjen og bare se på, at den ekstrafaktura, kommunerne måtte betale til KMD, vendte tilbage fra KMD i form af en tilsvarende bod.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kombit har imidlertid afvist, at det var muligt at gå i marken med et udbud med en kontrakt med så skrappe bodsbestemmelser, for det ville underminere netop den markedsdannelse, som det hele handler om: Alt for få leverandører ville turde binde an på en kontrakt med en skyhøj bodsrisiko, anfører Kombit.

Og her har Kombit ret, i hvert fald principielt, lyder det, hvis man spørger rundt i it-branchen.

Der er faktisk eksempler på, at leverandører har afholdt sig fra at byde på en opgave, fordi bodsniveauerne var for høje. Også af den grund at går man som leverandør med til en høj bod én gang, ja, så danner det præcedens for efterfølgende kontraktforhandlinger. Leverandøren baner så at sige vej for sin egen sårbarhed.

Loven om offentlighed i forvaltningen giver ikke ret til indsigt i offentlige indkøbskontrakter. Så bodsbestemmelserne mellem Kombit og KMD forbliver mellem dem.

Men hvis der er tale om en standardbod - som er 0,25 procent af kontraktsummen pr. dag - så kan den slet ikke finansiere det økonomiske tab, som kommunerne p.t. døjer med. Med den pris på støttesystemerne, som har været fremme – nemlig to millioner pr. måned til kommunerne – er en standardbod altså endog meget langt fra at kunne finansiere tabet på over 20 mio. kroner pr. måned, som forsinkelsen påfører kommunerne.

Så meget tyder på, at ganske vist har Kombit ret i, at for høj bod kan skræmme leverandører væk. På den anden side er ubalancen mellem bod og tab alt for stor, hvis Kombit har holdt sig til standard med 0,25 procent.

Problemet er yderligere, at inden man når til en evt. betaling af bod, skal man være enige om, hvad der er årsagen til forsinkelsen. Er det kunden, som har øget antallet af krav til systemet, eller er det leverandøren, som f.eks. har undervurderet projektet og udviklingstiden? Et sådant scope creep kan i sig selv skabe en ny konflikt. At blive enige om det faktuelle forløb vil derfor være første hurdle, der skal overstås.

I tilfældet Kombit/kommuner mod KMD har retorikken dog nået så høje niveauer, at hvis Martin Damm mener, hvad han siger - og man skal tage hans ordlyd for gode varer - så anklager han ikke alene KMD for at være forsinket med en systemlevering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ordlyden kan ikke opfattes som andet, end at han anklager KMD for, hvad man kan kalde ’en væsentlig misligholdelse af aftalen’, hvilket giver KL/Kombit mulighed for at gå skridtet videre og hæve aftalen og kræve erstatning.

Dertil kommer, at hvis Kombit får medhold i, at KMD som leverandør har udvist grov uagtsomhed og/eller forsæt, så 'sprænger' det aftalebestemmelser om såvel bodsmax som ansvarsbegrænsning, hvilket eksponerer den store it-leverandør for særdeles høje krav fra Kombit.

I et brev til landets kommunaldirektører har Kombit oplyst, at KMD har februar ud til at indgå forlig om Støttesystemerne.

Det spændende er derfor nu, om KL-formanden handler, som han siger – og altså vil gå i voldgiften eller i Sø- og Handelsretten med en påstand om væsentlig misligholdelse, samt at KMD med fortsæt skulle have forsinket hele projektet.

7 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
6
28. februar 2017 kl. 09:01

Hej Rene,

Det eneste jeg har læst er, at KL formanden siger at KMD har et ringe incitament til at afslutte leverancerne pga. deres store indtægter, samt at en kapitalfond som ejer primært er fokuseret på at korttidsmaksimere.

Det er vel objektivt set ikke helt forkert, om end jeg godt kan læse mellem linjerne hvad han mener. Han har sikkert udtalt noget andet, men jeg har ikke set det.

Jeg er dog ikke nok inde i lovgivningen til at vide om man kan æreskrænke et selskab? - det er jo et interessant spørgsmål, om man kan gøre gældende at man er blevet krænket pga. offentlighed omkring mislighold af en kontrakt. Jeg tror det ikke?

Jeg er i øvrigt enig med dig i, at det formentligt næppe er en fuld forsættelig handling fra første færd - men det er også et simpelt faktum, at KMDs incitament til at sætte alle sejl til for at løse leveranceproblemerne ikke er til stede. Størrelsen på bod og erstatning matcher næppe det tab der vil være tale om, hvis man skulle hyre hære af udviklere ind for at få eksekveret i bund på opgaven.

Mht. din holdning til offentlige udbud: Nu har jeg siddet på både den ene og den anden side af hegnet i de her sager i mange år (samt hos store og små virksomheder) - og faktum er bare, at de sjældent har den fornødne modenhed og kapacitet til at kunne gå ind i konkurrencen (og er for dårlige til at gå i konsortier med hinanden for at kunne være til stede).

En lokal tømrermester løber meget sjældent med entreprisen på at bygge en ny folkeskole. Hvis han har en del af leverancen, så er det fordi han er gået sammen med andre. Hertil kan man jo fremføre, at så skal man ikke bygge folkeskoler, men træhytter - men så simpel er IT jo ikke.

5
28. februar 2017 kl. 07:12

Skal vi ikke slå fast at KL-formandens ord er både æreskrænkende og injurierende i en sådan grad at ordene normalt ville udløse en politianmeldelse imod ham, såfremt han ikke kan bevise sine ord.

Kan han bevise sine ord, har både han og hans medlemskommuner pligt til at politianmelde KMD for at bringe de strafbare handlinger imod landets borgere, til ophør, for det er bedrageri han beskylder KMD for.

Når ingen af delene sker, er det fordi, at det fordi hans påstande er grebet ud af intetheden ligesom at det er ekstrem dårlig markedsføring af KMD at politianmelde sine kunder og i øvrigt hænge sit "vasketøj til tørre" i dagspressen som KL-formanden gør det.

Jeg er sikker på, at der gået meget galt imellem KL og KMD og at begge parter har skyld heri, men jeg tror ikke på KMD bevist forhaler en leverance som påstået af KL-formanden.

På grund af den måde det offentlige vælger at bundle et udbud på, vinder selskaber for IBM, CSC, Accenture og KMD alligevel næste udbud, uanset politikeres tågesnak og forgående skandaler med netop disse selskaber.

4
27. februar 2017 kl. 19:43

Hej Rene,

Nu er KLs formand jo politiker og ikke IT-kyndig, så jeg synes man skal være forsigtig med at skyde ham alt muligt i skoene. Jeg er sikker på at han er en udmærket borgmester og bestyrelsesformand.

Det er egentligt nemt at skabe mindre optimale forhold for et projekt. Du starter med at afgive et tilbud på en teknologibase eller projekttilgang du ikke har forudgående omfattende erfaring med - og hvor du ikke har en stor udviklerbase i virksomheden. Så kræver du som direktør at projektet sadler om hver gang der er det mindste problem, samtidig med at du styrtbløder projektledere fordi de ikke ved hvor de har deres egen ledelse. Jeg har set dusinvis af IT-firmaer gøre det ubevidst. Er det helt usandsynligt at direktøren for det pågældende forretningsområde i KMD skulle gøre det samme bevidst. Prøv og se hvor mange af ovenstående kriterier der er indfriet i denne sag.

Hvis den samme direktør nu stod til et cash-out på et tre cifret millionbeløb pga. han som den eneste af direktørerne har overlevet hele 2 salg af KMD pga. hans historik med monopolområdet. Er det usandsynligt at hans cashout er afhængig af hans evne til at malke de systemer for alt den kan trække.

Hvis du samtidig tror at den pågældende direktørs adfærd er styret af hans syn på virksomhedens ve og vel ned af den lange bane, så har du en tiltro til det gode i mennesket, som jeg ikke deler.

Hvis vi nu samtidig kigger på de offentlige udmeldinger omkring mængden af change requests i denne kontrakt - efter at afklaringsfasen var overstået og KMD havde lagt en ny tidsplan - er så er det svært at pege på et scope creep som den direkte årsag.

Tror jeg at KL/kombit havde kravspecificeret et system der var for svært for KMD at udvikle? - ja det er sikkert tilfældet, men der var ikke nogen der tvang hverken KMD eller de andre tilbudsgivere til at afgive tilbud.

3
27. februar 2017 kl. 18:14

Baseret på hvad jeg i tidens løb har hørt, både fra KMDs kunder og KMDs ansatte kan det bestemt ikke udelukkes at der er spekuleret i at malke så hårdt man kan inden kunderne får muligheden for at stikke af for alvor.

Jeg er heller ikke belastet med viden om hvordan KMD fungerer internt, men problemet med Martin Dams udtalelser er at de kræver at der fra højeste sted i KMD er udgået en befaling om at forsinke projekterne.

Der er der groft karikeret to muligheder: enten har de enkelte ledere af KMD's projekter nogle bonusmål som siger at de skal forsinke projekterne. I så fald ender det med at blive offentligt på sigt. Der vil være for mange der ved det.

Alternativt har disse ledere mål der ligner dem man normalt ser: Mål der siger gør projektet færdigt hurtigt muligt med så få ressourcer som muligt. I så fald er det dem ligegyldigt at KMD kan tjene penge i det store spil - de vil (som de fleste andre) kæmpe for størst mulig profit til dem selv.

2
27. februar 2017 kl. 17:33

Jeg har endnu til gode at opleve at en leverandør bevist skulle forsinke en leverance fordi leverandøren tjente mere andetsteds på at undlade at leverer en aftalt leverance. Den ødelæggende effekt af en sådan adfærd – burde være indlysende for enhver som lever under markedsøkonomiske forhold.

Det med at leve under "markedsøkonomiske forhold" er en meget ny ting for KMD og deres medarbejdere, det er ikke helt sikkert at de har forstået hvad "kundetilfredshed" har med det at gøre.

Baseret på hvad jeg i tidens løb har hørt, både fra KMDs kunder og KMDs ansatte kan det bestemt ikke udelukkes at der er spekuleret i at malke så hårdt man kan inden kunderne får muligheden for at stikke af for alvor.

1
27. februar 2017 kl. 17:07

Jeg er ikke belastet med viden om KMD virkelig sylter sagen – men jeg tvivler.

Jeg har endnu til gode at opleve at en leverandør bevist skulle forsinke en leverance fordi leverandøren tjente mere andetsteds på at undlade at leverer en aftalt leverance. Den ødelæggende effekt af en sådan adfærd – burde være indlysende for enhver som lever under markedsøkonomiske forhold.

Selve det forhold af KL-formanden siger den slags – viser hvilken virkelighedsfjern boble han lever i. Folk der er ansatte i det offentlige tror at penge ”bare vokser ud af ingenting” og blot ”skal fordeles blandt borgerne via deres retfærdige administration”.

Ord som risiko, strategisk satsning, udviklingspotentiale, branding, shitstorm, produktudvikling, risiko for at ende som Blockbuster og lignende begreber indgår ikke i det kommunale og heldigvis for det! For hvem ønsker at kommunen gambler med borgernes penge? Men sådan er det i det private, at man tager risici men også at der er visse risici som man bare ikke tager.

Det forhold at et privat firma kan gå konkurs med mistede arbejdspladser til følge og en paria stempling af de tidligere ansatte indgå ikke i kommunale virkelighedsopfattelse og det er der ”kæden hopper af” for KL-formanden.

Bod er heller ikke vejen frem, fordi bod fungerer som rabat – det bliver langt ovenpå prisen før forhandlingen starter - ”Sig mig hvor meget du vil have i rabat – så jeg kan lægge rabatten oven på prisen først!”

Ud fra mit kendskab til det offentlige, gætter jeg på at man i det offentlige undervejs har "opdaget" at noget skulle ændres og denne flytning af mållinien har betydet at en ændring som er blevet godkendt at kunden.

En "lille" ændring i en tekst kan have store følger og medføre store tilbageløb i f.eks. slutbrugertests. I min optik er KL-formanden om hans medlemmer amatører, fordi de beder om ændringer i leverancen og ikke indser det impact ændringerne kan medfører. Sat på spidsen kunne kommunerne jo blot havde gjort arbejdet ordenligt ifm. opgavebeskrivelsen i udbuddet.

Den uvidenhed KL-formanden udstiller, er en garanti for at vi ikke har set den sidste IT-skandale i det offentlige.