Kæmpe sundhedsdata-projekt forsinket: Udvikling af grunddatamodel er 'komplekst'

Illustration: Bakhtiar Zein/BigStock
Statens Sundhedsdataprogram skal øge kvaliteten af patientbehandlinger, men projektet er løbet ind i tekniske problemer med en ny datamodel og en stor it-platform.

Opdateret 7. dec. kl. 19:09. Et stort it-projekt i Sundhedsdatastyrelsen, som bl.a. skal samle data om danskernes sygdom og liv fra en lang række kilder på én dataplatform, bliver forsinket i to år og samtidig dyrere.

Det viser et aktstykke (PDF), som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har sendt til Folketingets finansudvalg, om it-projektet - kaldet Sundhedsdataprogrammet - der i alt består af 24 projekter og delprojekter fordelt på fem programspor.

Projektet skal bl.a. sikre, at stat, regioner og kommuner får bedre adgang til og kan dele sundhedsdata på tværs af sektorerne med henblik på at øge kvaliteten i sundhedsvæsnet.

Men risikoprofilen ved projektet er forværret, og færdiggørelsen af Sundhedsdataprogrammet udskydes derfor til år 2020, mod oprindelig planlagt til i år.

Årsagen til forsinkelsen på det nu 273 mio. kr. dyre projekt er flere, men især en bestemt årsag er af teknisk karakter:

Det fremgår af aktstykket, at Sundhedsdataprogrammet har problemer med den såkaldte sunddataplatform, - en platform, der skal samle over 60 forskellige datakilder om liv og sundhed.

Platformen har vist sig at være en 'kompleks teknologisk modernisering', lyder det.

»Sundhedsdataprogrammet opbygger en ny dataplatform og grunddatamodel for de nationale sundhedsregistre i Sundhedsdatastyrelsen. Denne opgave har vist sig at være væsentlig mere ressourcekrævende og kompleks end først antaget,« skriver sundhedsministeren i aktstykket til Folketinget.

Ifølge Sundhedsdatastyrelsens direktør, Lisbeth Nielsen, har programmets tværoffentlige styregruppe bedt om forlængelsen_

»Forlængelsen giver blandt andet mulighed for, at vi kan færdiggøre programmets projekter og leverancer og realisere de forventede gevinster,« siger Lisbeth Nielsen, der er direktør i Sundhedsdatastyrelsen, ifølge en meddelelse.

»Det gør også, at vi kan få væsentlige løsninger bedst muligt i spil – herunder den nye version af landspatientregisteret og det nye sygehusmedicinregister. Og endelig kan vi bedre øge sikkerheden, hvor en række projekter har måttet afvente, at datasikkerhedsmæssige tiltag var på plads i forbindelse databeskyttelsesforordningen.«

Også andre årsager

Sundhedsdatastyrelsen angiver i aktstykket også andre forhold, som er årsag til forsinkelsen af det igangværende Sunddataprogram:

 • 'Beslutning om øget sikkerhed: I lyset af databeskyttelsesforordningen (GDPR, red.) har Sundhedsdataprogrammet indført nye datasikkerhedsmæssige tiltag. En række projekter har måttet afvente igangsættelse, indtil de datasikkerhedsmæssige tiltag var på plads.'
 • 'Manglende kompetencer og leverandører: Sundhedsdataprogrammet er afhængig af specialiserede kompetencer inden for it-teknologi. Der opleves generelt stor konkurrence på dette felt, og Sundhedsdataprogrammet har blandt andet haft flere udbud som måtte genudbydes på grund af manglende tilbud.'

Deja vu?

Det er ikke første gang, at det offentlige sundhedsvæsen forsøger at udvikle sin egen datamodel. Enkelte læsere vil måske huske tilbage til 00'erne, hvor Sundhedsstyrelsen udviklede på en dansk model eller national dansk specifikation af det kliniske indhold i elektroniske patientjournaler, kaldet G-EPJ - eller Grundstruktur for Elektronisk PatientJournal.

Dette arbejde med en særlig dansk model kørte i grøften, og projektet blev skrinlagt i 2006.

Nye risici presser projektet

Ifølge ministeren er Sundhedsdataprogrammet også presset på ressourcer og planlægning, og hun peger på flere risici:

 • Flere simultane projekter kan skabe flaskehalse og øge afhængigheder, der kan bremse fremdrift i projekterne.
 • Manglende kapacitet eller kompetence inden for de efterspurgte ressourcer, der kan bremse fremdrift i projekterne
 • Sunddataplatformen – den teknologiske platform i programmet – fungerer ikke optimalt ift. teknik og processer, der kan bremse fremdrift på tværs af programmets datarettede projekter

Forlængelsen på to år skal nedbringe programmets risikoprofil og sikre, at programmet kan gennemføres på en hensigtsmæssig måde, lyder det.

Målet er stadig, at projekterne bliver færdige og gevinsterne kan høstes, men de ekstra to år skal også bruges til at øge antallet af datakilder på platformen, herunder bl.a. den nye version af Landspatientregistret, LPR3, og et nyt sygehusmedicinregister.

Helt overordnet er formålet med Sundhedsdataprogrammet at sikre bedre data og at forbedre dataadgangen til de sundheds- og helbredsoplysninger, der registreres i den daglige behandling og pleje af patienter i det danske sundhedsvæsen.

Tidligere har styrelsen blandt andet beskrevet, at programmet bliver et redskab for sundhedssektor og forskning, så man bedre kan svare på, f.eks. hvad konsekvensen er ved at udskrive patienter hurtigt, om nogle læger stadig unødigt giver bredspektret antibiotika, eller om de undlader at følge de seneste behandlingsretnings­linjer.

Læs også: Nu samles milliarder af linjer data om danskernes sygdom og liv på én platform

Som følge af komplikationerne med Sunddataprogrammet vil udgifterne til programmet også stige med 22,3 mio. kroner til i alt 273,2 mio. kroner.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (5)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#2 Anne-Marie Krogsbøll

Er der nogen, der har regnet på, hvor meget af det samlede sundhedsvæsenbudget over alle sektorer - inkl. forskning, som efterhånden udgøres af IT-udgifter?

"de ekstra to år skal også bruges til at øge antallet af datakilder på platformen, herunder bl.a. den nye version af Landspatientregistret, LPR3, og et nyt sygehusmedicinregister"

Uha! "..øge antallet af datakilder" plejer vel at betyde "samkøring". Lad os håbe, at "nogen" ikke har fået alt for mange gode ideer der - a la "Tværspor". https://www.version2.dk/artikel/nyt-forskningsprojekt-skal-bruge-borgerd... https://nextpartnership.dk/stiftende-generalforsamling-for-foreningen-ti...

Hvis man endelig skal samkøre, kan man så ikke i stedet samkøre alle *udgifter til *alle sundheds-it-projekter på tværs af alle sektorer (inkl. forskning) - sådan løbende? Måske skulle man så engang i mellem stoppe op og foretage en status: Er det nu virkeligt alle de penge værd? Eller er sundheds-it blevet et mål i sig selv - en gøgeunge i sundhedsvæsnet, som smider den gode patientbehandling - og retten til privatliv ud af reden?

 • 4
 • 3
#3 Jesper Frimann

Helt ærligt.. nu må man altså prøve bare at være en lille mikrometer professionelle. Det nytter ikke, at man laver mere LIS fis, når man ikke engang kan opretholde bare beredskabsbemandingen på mange hospitaler med fast personale.

Igen region sjælland har lige nedlagt 600 stillinger, hvoraf en del faktisk var ubesatte fordi man ikke kan få folk til at arbejde i sundhedsektoren.

https://www.tveast.dk/artikel/fyringer-i-region-sjaelland-moeder-massiv-...

og man har ikke i region sjælland og hovedstaden kunne finde ud af at ordinrere rigtig medicin.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/hjertesyge-lizzi-...

Måske skulle man prøve at prioritere midlerne lidt. Jeg sidder tilbage med følelsen af, at man bruger rigtig mange kræfter på at prøve at putte flødeskum på desserten, alt imens man har glemt forretten, tabt sovsen på gulvet, underkogt kartoflerne og brændt stegen på i ovnen.

Og hvis datagrundlaget skal være relevant, og kunne bruges til noget, så må man også indsamle tilstrækkelig med relevant data. Og der er sådan noget som bemanding, virkende sundhedsplatform m.m. Super relevant.

Så jeg sidder desuden lidt med en ide om at de data man indsamler ikke rigtig kan bruges til noget, uden at der indsamles endnu flere data, fordi sundhedsektoren simpelt hen er så 'mismanaged' pga. politiske prioriteringer og elendig topledelse.

// Jesper

 • 15
 • 0
#4 Hans Nielsen

"Beslutning om øget sikkerhed: I lyset af databeskyttelsesforordningen (GDPR, red.)"

Stor set eneste forskeld på før GDPR og nu, er muligheden for bøde !

også har der ikke været tænkt ordenligt sikkerhed ind fra starten !

Så dette er enten meget dårligt undskyldning, eller har man fra starten i udbude, og tilbud ikke taget hensyn til lovgivning og ordenligt sikkerhed ?

 • 4
 • 0
#5 Jan Heisterberg

Hvem forholder sig mon til den yderligere risiko som ligger i en forlænget tidsplan ? Store projekter skyder per definition efter et beværeligt mål (eller bygges på et ustabilt grundlag. Et tillæg på to år virker absolut ikke stabiliserende - snarere skubber det til et måske hældende læs ?

Jeg forstår, naturligvis, at visse projekter er komplicerede og tager tid. Men projekter over måske to år får indbygget ekstra ustabilitet - fordi målet ændrer sig / omgivelserne ændres.

Eneste valide vej frem er fasevis aflevering, hvor ingen fase er "for lang" - måske højst to år.

P.S.: I bankverden findes anerkendte datamodeller - mon ikke det findes i sundhedssektoren også ?

 • 2
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere