Justitsministeriet stopper internetlogning af danskerne

2. juni 2014 kl. 13:2023
Efter EU-dommen om for vidtgående telelogning i EU har Justitsministeret nu valgt at stoppe sessionslogning i Danmark, altså den særlige danske internetovervågning. Forklaringen er manglende effekt.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Sessionslogning, altså overvågning af danskernes brug af internettet, har været omstridt, siden den blev indført i 2007.

Nu bliver logningen ophævet, skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse forud for et samråd om netop sessionslogning.

Beslutningen kommer oven på EU-Domstolens dom i april, hvor EU-direktivet om telelogning blev dømt ulovligt. Men ifølge Justitsministeriet bliver sessionslogning ikke droppet, fordi det bryder med EU's charter for grundlæggende menneskerettigheder om privatliv, men fordi metoden ikke har vist sig effektiv til formålet, nemlig at bekæmpe terror og alvorlig kriminalitet.

Siden indførelsen af sessionslogning har der været massiv kritik af reglerne, især fra telebranchen, som skal stå for logningen, og fra organisationer, der kæmper for borgernes rettigheder. Fra it- og teleteknikere blev hele konstruktionen også kritiseret skarpt for ikke at være til meget nytte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da Justitsministeriet og Rigspolitiet - efter at skiftende regeringer flere gange havde udskudt en evaluering af reglerne - endelig i december 2012 udtalte sig om effekten af sessionslogning, var der kun ét eksempel på, at sessionslogning var blevet brugt til efterforskning, nemlig til at frikende en borger for medvirken til netbankindbrud.

Det viste sig også, at politiet i mange år slet ikke kunne læse de loggede data, ligesom et nyt it-system, der skulle klare opgaven, blev forsinket.

I Folketinget begyndte flere og flere partier at stille spørgsmålstegn ved sessionslogning, som i 2013 var skyld i over 90 procent af de 3.500 milliarder dataposter, der blev logget om danskernes tele- og internetadfærd.

Reglerne om sessionslogning har siden 2007 betydet, at alle internetudbydere har skullet registrere metadata - for eksempel afsender og modtager - på hver 500. datapakke, en internetkunde sendte eller modtog. Det skulle dog kun ske på 'kanten' af et netværk, så for eksempel en TDC-kunde kunne besøge en webside hosted hos TDC, uden at det blev registreret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kritikken har blandt andet gået på, at den slags logning bliver mere og mere værdiløs, fordi meget internettrafik sker til og fra store cloud-tjenester, der ikke afslører, hvad formålet med besøget er.

Læs Justitsministeriets 30-siders notat bag beslutningen

Justitsministeriet finder samlet set, at der ikke er grundlag for at antage, at de danske logningsregler skulle være i strid med EU’s charter. Men ministeriet finder det tvivlsomt, om reglerne om sessionslogning er egnede til at opnå deres formål. Justitsminister Karen Hækkerup ophæver derfor nu reglerne om sessionslogning.
Justitsminister Karen Hækkerup har i dag afgivet et notat til Folketinget om, hvilken betydning det har for de danske regler om registrering og opbevaring af oplysninger om tele- og internetkommunikation (logningsreglerne), at EU-Domstolen den 8. april 2014 erklærede det såkaldte logningsdirektiv for ugyldigt under henvisning til, at direktivet var i strid med EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

Justitsministeriet finder samlet set, at der ikke er grundlag for at antage, at de gældende danske logningsregler skulle være i strid med charteret. Det hænger navnlig sammen med, at dansk ret i modsætning til logningsdirektivet opstiller nogle klare og præcise regler for myndighedernes mulighed for at få adgang til de loggede oplysninger og for den periode, hvor oplysningerne skal opbevares.

Ministeriet finder det imidlertid tvivlsomt, om den del af reglerne, som vedrører sessionslogning, kan anses for egnede til at opnå deres formål, som er at skabe mulighed for anvendelse af oplysningerne som led i efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.

På den baggrund har justitsminister Karen Hækkerup besluttet, at reglerne om sessionslogning skal ophæves. Dette vil ske ved en ændring af logningsbekendtgørelsen, som forventes gennemført i den kommende uge.

Justitsministeren vil i den kommende folketingssamling fremsætte et lovforslag om revision af de samlede logningsregler, som vil kunne danne grundlag for politiske drøftelser med Folketingets partier om logningsreglernes fremtidige udformning.

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:

'Justitsministeriet har vurderet, at der ikke er grundlag for at antage, at de danske logningsregler skulle være i strid med EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Det er jeg personligt lettet over, for helt generelt er de oplysninger, som registreres efter de danske logningsregler, af stor betydning for dansk politi i forbindelse med efterforskningen og retsforfølgningen af kriminalitet.

Jeg har dog samtidig taget konsekvensen af, at det er tvivlsomt, om reglerne om sessionslogning kan anses for egnede til at opnå deres formål. På den baggrund har jeg besluttet, at reglerne om sessionslogning skal ophæves.

Jeg ser i øvrigt frem til at drøfte de samlede logningsregler med Folketingets partier på grundlag af det revisionslovforslag, som jeg skal fremsætte i næste folketingssamling.'

23 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
20
3. juni 2014 kl. 12:52

at Digital Post kommer til at fungere lidt bedre, og bliver nemmere at logge brugbart...

17
2. juni 2014 kl. 22:12

at de understeger at det er pga. af den manglende effekt - og at folks ret til privatliv under ingen omstændigheder var en del af overvejelsen.

Det er godt at vide at den danske stat er fuldstændigt ligeglad med danskernes rettigheder - så ved man at man ikke har med en anstændig stat at gøre, men et egenrådigt regime, som skider på borgerne.

19
3. juni 2014 kl. 11:52

Findes der en offentlig tilgængelig database over hvad folketingspolitikere har stemt til diverse forslag. Sessionslogning, Irakkrig, (Stats)terrorpakke I&II osv. osv. osv.

Jeg vil gerne lave en liste over politikere man ikke kan stemme på, hvis man tager demokrati og frihedsrettigheder alvorligt.

23
3. juni 2014 kl. 21:56

Glimrende links! Tak.

13
2. juni 2014 kl. 16:55

Da jeg læste artiklen blev jeg selvfølgelig meget begejstret over denne beslutning, da jeg meget naivt troede at politikerne endelig havde forstået at masseovervågning er en dårligt ting, som er forbeholdt diktatur og politistater.

Jeg har nu set det åbne samråd og må desværre konstatere det stik modsatte. Årsagen til at sessionslogningen stoppes, er at det nu er trængt igennem til politikerne at logningen er ubrugelig. Politikerne mener stadigvæk at overvågning er en god ting, så man har så mange redskaber som muligt til at opklare forbrydelser. Her er nogle få citater som Karen Hækkerup kom med under samrådet:

Sessionslogning som ide er rigtig fin

Sessionslogning virker ikke på den måde som det er skruet sammen i dag

Sessionslogning som ide er rigtigt rigtig fornuftig, hvis det virkede ville det være et godt og brugbart redskab

Når politiet synes at der nogle redskaber der kan give mening for dem, så vil jeg strække mig langt for at kunne levere

Så problemet er altså ikke overvågning i sig selv, men at den overvågning vi har nu ikke virker.

Der vil opstå et vakuum fra den gamle ubrugelige sessionslogning stoppes og til "Stasi 2.0" på et tidspunkt implementeres. Nyd det og indprint det i din hukommelse, så du kan fortælle fremtidige generationer om det.

12
2. juni 2014 kl. 15:23

Kan vi få en kommentar fra Trine Bramsen? :-)

10
2. juni 2014 kl. 14:27

Nu sætter udbyderne naturligvis straks deres abonnementspriser ned, fordi de ikke længere har udgifter til den logning, som de var nødt til at hæve priserne for at kunne gennemføre.

11
2. juni 2014 kl. 14:42

"Nu sætter udbyderne naturligvis straks deres abonnementspriser ned"

der er vist ingen returret på det købte udstyr, så de penge ER brugt. Og er uden værdi for den egentlige produktion. Bevares, der er vel et par porte hist og her, der kan frigives, og et par gamle SAN der måske kan bruges til noget, men besparelsen ved at afvikle det er peanuts ifht. etableringsomkostningerne.

Så det eneste du kan håbe på er "aflyste fremtidige prisstigninger".

Og lad os i stedet glædes over det politiske i dette, frem for at kigge efter småpenge.

8
2. juni 2014 kl. 14:20

Mon ikke jeg skal have et glas vin til aftensmaden

7
2. juni 2014 kl. 14:15

Den "gamle" logning var jo dybt ineffektivt og stort set ubrugeligt. Det er måske i det lys, det afskaffes til fordel for overvågning, der virker.

De er i fuld gang, tro mig. Og det er naturligvis til vores eget bedste.

9
2. juni 2014 kl. 14:22

Jeps... det bliver sikkert noget med Deep packet inspection i stedet for. Eller måske har nogen lavet en beskidt aftale med NSA.

Men hey.. indtil videre er vi glade. :-)

4
2. juni 2014 kl. 13:36

… med dette jedi-trick undgår justitisministeren behændigt at tage stilling til både legaliteten (EU-dommen) og legitimiteten (det politiske værdispørgsmål) i den danske stats overvågning af borgerne. Nej, det er blot en praktisk afvejning om at udbyttet ikke står mål med de anvendte midler…

Det var med samme begrundelse at offentlighedsloven blev forringet og så mange andre politiske beslutninger er blevet gennemført de sidste fem-ti år: Praktiske, fornuftige hensyn uden politisk indhold. Politikere der er ved at afskaffe politik.

Det er en pyrrhussejr for os der er bekymrede over forholdet imellem stat og borgere. For der er intet i begrundelsen der hindrer staten i at genoptage øvelsen på et senere tidspunkt, hvis forholdet imellem udgift og udkommende på et senere tidspunkt skulle vurderes anderledes. Og der er intet i begrundelsen, der taler politisk imod at staten anskaffer sig den samme eller måske endnu større kontrol af borgerne af andre kanaler. Måske er det et ineffektivt middel til at bekæmpe terror og alvorlig kriminalitet fordi de samme oplysninger alligevel tilgår staten fra samarbejdspartnere? Det ligger 100% indenfor ministerens formulering.

PS: Og “flot” timing. Mon Jo Moore har fået ansættelse hos Karen Hækkerup?

5
2. juni 2014 kl. 13:46

… med dette jedi-trick undgår justitisministeren behændigt at tage stilling til både legaliteten (EU-dommen) og legitimiteten (det politiske værdispørgsmål) i den danske stats overvågning af borgerne.

Det er nu ikke helt korrekt. Pressemeddelelsen starter med:

Justitsministeriet finder samlet set, at der ikke er grundlag for at antage, at de danske logningsregler skulle være i strid med EU’s Charter.

Så der er taget stilling.

Og du har helt ret i, at logningen kan genoptages. Ligeledes fra pressemeddelelsen:

Justitsministeren vil i den kommende folketingssamling fremsætte et lovforslag om revision af de samlede logningsregler, som vil kunne danne grundlag for politiske drøftelser med Folketingets partier om logningsreglernes fremtidige udformning.

6
2. juni 2014 kl. 13:50

Ok, men hun laver stadig mind-tricket: “Der foregår intet ulovligt ovre i venstre hånd. Men i stedet for at diskutere det, så se alle de spændende ting jeg laver med højre"

3
2. juni 2014 kl. 13:35

Bliver de gamle logs så slettet? For hvis det ikke stoppes pga. dets ulovlighed, så forholder de sig jo heller ikke til de allerede indsamlede data? Jeg håber der er nogen der kan stille de rigtige personer det spørgsmål!

16
2. juni 2014 kl. 18:28

Sikkert først efterhånden som dataene bliver 1 år gamle, hvor reglerne jo siger at de skal slettes.

Hvis sessionslogning fjernes fra bekendtgørelsen er der ingen hjemmel til at opbevare disse data og de skal efter den generelle regel i udbudsbekendtgørelsen slettes straks.

Der er en svag mulighed for, at JMIN laver en overgangsbestemmelse i den reviderede logningsbekendtgørelse. Men det tror jeg ikke. Det ville være ulogisk.

1
2. juni 2014 kl. 13:29

Rigtig beslutning! Tvivlsomt grundlag: ikke fordi logningen bryder med EU's charter for grundlæggende menneskerettigheder om privatliv. Har det ingen betydning, for vores regering?

2
2. juni 2014 kl. 13:33

Hvis det havde været et ulovligt krav at stille internetudbyderne kunne de vel sagsøge staten for deres tab/omkostninger. Hvis det bare har været en uhensigtsmæssig lov er der ingen erstatning at komme efter... Bare mit gæt på, hvorfor man er nået til netop den konklusion.