Minister giver e-læring i køreskolerne det røde kort

E-læringsprogrammer må ikke være en erstatning for kørelærernes teoriundervisning, fastslår ny bekendtgørelse.

Justitsminister Morten Bødskov sætter med en ny bekendtgørelse en stopper for kørelærere, der lader deres elever gennemføre teoriundervisningen på hjemme-pc’en. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker efter kritik af køreskoler, der er begyndt at bruge programmer som erstatning for traditionel klasseundervisning med lærerdialog.

Den nye bekendtgørelse fastslår, at it-redskaber må bruges som et hjælpemiddel, men ikke en erstatning for traditionel undervisning.

»Af hensyn til færdselssikkerheden er det vigtigt, at kommende bilister får en ordentlig køreuddannelse, og teoriundervisningen er en væsentlig del af denne uddannelse. I den forbindelse kan it-baserede undervisningsprogrammer naturligvis være et udmærket hjælpemiddel, men det kan ikke stå alene, og teoriundervisningen må aldrig blive et rent selvstudium,« udtaler Morten Bødskov.

Han mener, at det er vigtigt, at kørelæreren er en aktiv vejleder og diskussionspartner i undervisningen.

Skærpede krav til teoriundervisningen
Der har været kritik af, at nogle kørelærere vælger at lade køreelever gennemføre teoriundervisningen som selvstudium ved hjælp af it-programmer. Justitsminister Morten Bødskov har i dag udstedt nye regler, der sætter ind over for dette og indskærper kørelæreres pligt til at medvirke aktivt i læringsprocessen i forbindelse med køreelevernes teoriundervisning.

I takt med den teknologiske udvikling er køreskoler i stigende omfang begyndt at anvende it-baserede undervisningsprogrammer i teoriundervisningen. Flere af disse it-programmer giver køreeleven mulighed for selvstændigt at gennemføre hele teoriundervisningen uden at deltage i klasseundervisning, og uden at kørelæreren medvirker i læringsprocessen. Dette sætter justitsminister Morten Bødskov nu ind over for.

Justitsministeren har i dag udstedt en ny bekendtgørelse om kørekort, som bl.a. indebærer en præcisering af, at it kan anvendes som et hjælpemiddel i teoriundervisningen, men at det ikke kan erstatte en aktiv og holdningsbearbejdende dialog mellem kørelæreren og køreeleverne.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Af hensyn til færdselssikkerheden er det vigtigt at kommende bilister får en ordentlig køreuddannelse, og teoriundervisningen er en væsentlig del af denne uddannelse.

I den forbindelse kan it-baserede undervisningsprogrammer naturligvis være et udmærket hjælpemiddel, men det kan ikke stå alene, og teoriundervisningen må aldrig blive et rent selvstudium.

En kørelærer skal være en aktiv vejleder og diskussionspartner for køreeleverne og få dem til at reflektere, så deres holdninger og adfærd påvirkes til gavn for færdselssikkerheden. Med de nye regler bliver dette indskærpet over for kørelærerne.”

De nye regler om anvendelse af it-baserede undervisningsprogrammer i teoriundervisningen fremgår af kørekortbekendtgørelsens § 26 a.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (2)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Jens Madsen

Det er efterhånden mange år siden, at køreskolerne startede med e-learning. Jeg var med, blandt det første hold, hos trafikskolerne, da de lavede deres system. Dengang, var systemet langtfra perfekt - og 1. version, var kun en oplæsning at politiets undervisningsplan. Der var lavet videoer, der illustrerede teksten, men undervisningen var langtfra i orden. Den blev så underbygget, og forbedret, lidt efter lidt, og det blev faktisk et godt system efter kort tid. Jeg mener, at e-learning, er langt bedre, end normal undervisning. Ved normal undervisning, glemmer de fleste lærere stort set at undervise. Det hele ender op i en snak om dit og dat. Og bagefter, kan du ikke mere end da du startede. End ikke alle kørelærerne kan pensum, og måske er det de andre elever, som kender loven - og ikke kørelæren. Det er ikke ualmindeligt, at personer med MC-kørekort, stort kørekort, og andre, følger undervisningen, og de kender ofte loven bedre, end en dårlig underviser. E-learning løste dette problem med dårlige kørelærere. Hos trafikskolerne, var det hellerikke alle undervisere der var lige gode, men metoden var, at man selvstændigt kørte lektionen igennem, og at der var 1 eller 2 teorilærere tilstede, som man kunne spørge, hvis man havde spørgsmål til det gennemgåede. Var der særligt svære spørgsmål, kunne de måske anbefale man mødte op til teorilektion hos trafikskolerne i Hellerup, eller sige at man skulle komme en anden dag, hvor der var en anden underviser.

Udover, at e-learning, løser problemet med teoriundervisrene, så giver det også langt bedre indlæring. Jeg anvendte meget muligheden for, at spole tilbage, og høre en lektion igen - intet blev hørt, kun éen gang. Var der noget, som ikke blev forstået - så om igen, og noter til det pågældende, så jeg eventuelt kunne spørge kørelæren. Det var bedre, og langt mere intensivt, end normal undervisning.

En lidt ringere model, bruges idag på mange køreskoler. Her sættes trafikskolernes video på, som gennemgår pensum. Dette er mindst ligeså godt, som en god kørelærer - og oftest bedre, da videoerne har illustrationer. Efter videoen, er der teoriprøver, som typisk gennemgås af teorilæren. Undervisningen er mindre intensiv, end når eleverne selvstændigt går lektionerne igennem, tager noter, og sikrer sig, at de kender og forstår indholdet. Men, stadigt bedre, end dengang, at det var en kørelærer som underviste.

Jeg mener stadigt, at det er nødvendigt, at have kontakt til en kørelærer - for ofte, så opstår spørgsmål, som ikke er besvaret i undervisningen. Derfor, skal det være muligt at stille spørgsmål, og eventuelt diskutere spørgsmålene. Idag, er det tilladt, at have nogle få lektioner som hjemmelektioner, og det ser jeg ingen problem i, så lang tid, at eleverne også kommer til nogle af lektionerne, og der kan stille spørgsmål, også på baggrund af de lektioner, de har taget som en hjemmelektion på PC'en.

I stedet for, at "brokke" sig over e-learning, og vil gå tilbage til det gamle system, hvor undervisningen er op til kørelærerne, og hvor ingen har nogen idé om, hvor elendigt der undervises på de enkelte køreskoler, så syntes jeg det er bedre, at tage e-learning konstruktivt til sig. Mener man, at e-learning systemerne ikke er gode nok, så sæt politiets specialister, til at grænske dem grundigt igennem, og kom med forslag, så fejl rettes, og undervisningen bliver i orden. Det er en mulighed som man har, og som vil være umuligt, hvis det var kørelærenes undervisning, der skulle kvalitetssikres på et lignende niveau. Selvom der måske findes få kørelærere som er dygtigere, end den undervisning der fås via e-learnings systemerne, så er det få.

Jeg syntes, at det vil være konstruktiv, hvis nogle prøvesagkyndige fra politiet, måske biddrager til at teste og forbedre undervisningssystemerne, således at eventuelle fejl rettes, og at systemerne lever op til højeste niveau.

En lignende kvalitetssikring, vil aldrig være muligt, overfor kørelærerne.

Alternativet, er at sætte "spioner" ud på de enkelte køreskoler, for at tjekke undervisningen. Dette vil være langt dyere, end at kvalitetssikre undervisningssystemerne.

  • 0
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere