Justitsministeren: Begrænsning på ét år skal forhindre, at logning bliver systematisk

14. januar 2022 kl. 10:519
Justitsministeren: Begrænsning på ét år skal forhindre, at logning bliver systematisk
Illustration: onephoto, BigStock.
Logning af trafikdata, hvad enten det har generel eller udifferentieret karakter, skal maksimalt kunne opbevares i ét år, oplyser Justitsministeren i et høringssvar. Det skal forhindre, at logning får den kritiserede 'systematiske karakter'.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

I et svar til Folketingets Retsudvalg skriver Justitsminister Nick Hækkerup, at logget teledata af både generel og udifferentieret karakter ikke skal kunne opbevares i mere end ét år, hvis det vurderes, at Danmark står over for en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed. På den måde håber ministeren, at logning såvel som opbevaring ikke får en systematisk karakter.

Logning af »generel og udifferentieret karakter« betyder, at teleselskaberne logger data på alle borgere, uanset tidspunkt - også for personer, der ikke har nogen forbindelse til kriminalitet.

På baggrund af denne viden stillede IT-ordfører for Enhedslisten, Eva Flyvholm, et spørgsmål om, hvordan Justitsministeren vil sikre, at logning ikke har systematisk karakter.

Det er ingen hemmelighed, at Eva Flyvholm er stærkt kritisk over for lovforslaget, der vil revidere reglerne om telelogning. I december bragte Version2 et blogindlæg skrevet af netop Eva Flyvholm, hvori hun kalder lovforslaget for »knaldhamrende ulovligt« og bedyrer, at Enhedslisten, Radikale og SF vil forsøge at belyse lovforslagets omfang for offentligheden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kritikken står hun ikke alene med, da lovforslaget også er blevet mødt med modstand fra andre kanter, efter det blev præsenteret i november sidste år - Institut for Menneskerettigheder har, blandt andet, kaldt lovforslaget for et »brud på menneskerettighederne«.

For eksempel har organisationen ligesom andre foreslået, at der opereres med uger eller måneder i stedet for år, når man skal forlænge eller indføre generel masselogning som den, der pågår i skrivende stund.

I svaret på spørgsmålet fra Eva Flyvholm uddyber ministeren, at udbyderens pligt til at registrere data højst kan fastsættes til en periode på ét år ad gangen. Om muligt skal perioden begrænses så meget som muligt. Det betyder, at hvis det vurderes, at sagen kan løses på mindre end et år, skal opbevaringen vare en tilsvarende tidsperiode.

Justitsministeriet gør også opmærksom på, at der ikke findes nogen præcisering af, hvad systematisk registrering og opbevaring af trafikdata er. Derfor vil spørgsmålet om den kritiserede systematik i overvågningen hvile på en konkret vurdering af den pågældende sag. I forbindelse med den vurdering kan ministeriet så afgøre, om der er grundlag for, om den foreslåede tidsramme på et år kan få systematisk karakter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Eva Flyvholm spurgte også ministeren, om han forudser, at mængden af logget data vil falde som følge af lovforslaget.

Til det svarer ministeren, at lovforslaget vil give politiet og anklagemyndigheden mere begrænset adgang til logningspligtig data, end de har i dag. Samtidig vil der i perioder med målrettet registrering og opbevaring blive registreret og opbevaret færre logningspligtige data, end det i dag er tilfældet, oplyser ministeren.

9 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
9
17. januar 2022 kl. 20:52

Husk det nu når i sætter jeres kryds til næste valg. I realiteten er der kun 3 partier der er bare en smule uenige i det her.

7
14. januar 2022 kl. 16:51

"Ja, det er fuldstændigt vanvittigt, men stort set ingen medier gider skrive om sagen, udover et par artikler som denne, der primært formidler Justitsministeriets vildledning til offentligheden"

Enig. Dog tænker jeg, at i det mindste er denne artikel på version2, ikke så ensidig som artikler i medier kan være, hvor det ofte nærmest er en - ukritisk - kopi af den propaganda, der er formuleret i en pressemeddelelse.

6
14. januar 2022 kl. 16:38

... Foreningen imod Ulovlig Logning

Tjek - ulovliglogning(punktum)dk

5
14. januar 2022 kl. 14:05

Når der er gået et år, vil Justitsministeriet derefter sige, at retssagen angår en bekendtgørelse som ikke længere er i kraft, men er erstattet af en ny på et helt andet grundlag, og at sagen skal derfor afvises. Sagsøgerne vil skulle starte forfra med at anlægge en ny sag..

Skulle det lykkes nogen at vinde en retssag mod Justitsministeriet om den generelle og udifferentierede logning, vil de ulovligt indsamlede oplysninger ikke blive slettet (det står direkte i lovforslaget).

Derudover vil der ske hastig overgang til en målrettet logning, som i praksis vil omfatte 80-90% af befolkningen. Den målrettede logning skal have karakter af undtagelsen, siger EU-Domstolen, men Justitsministeriet mener ikke at det udelukker et omfang som i lovforslaget.

Retssagen om den målrettede logning kan først anlægges, når den træder i kraft. På det tidspunkt vil Justitsministeriet sikkert sige, at sagsøgerne ikke kan dokumentere omfanget af den målrettede logning, fordi det holdes hemmelig. En hver adgang til aktindsigt efter offentlighedsloven eller indsigt i egne personoplysninger jf. GDPR artikel 15 er fjernet for den "målrettede" logning.

Ja, det er fuldstændigt vanvittigt, men stort set ingen medier gider skrive om sagen, udover et par artikler som denne, der primært formidler Justitsministeriets vildledning til offentligheden.

4
14. januar 2022 kl. 13:47

.... forklare mig, hvordan "Logning af »generel og udifferentieret karakter", dvs. logning af data på alle borgere, uanset tidspunkt, pludselig ikke mere er af systematisk karakter, hvis det begrænses til at foregå et år?

Systematisk karakter refererer til tidsperioden for den generelle og udifferentierede logning i ekstraordinære situationer, hvor landet står over for en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, som er reel aktuel eller forudsigelig.

Tidsperioden for denne generelle og udifferentierede logning (alle personer) skal være så kort som mulig. Forlængelse af perioden kan ikke udelukkes, men hver enkelt periode må ikke overstige et forudsigeligt tidsrum. Til sammen skal det sikre, at logningen ikke får systematisk karakter.

Det er hvad EU-Domstolen siger.

I Justitsministeriets fortolkning vil der blive fastsat krav om generel og udifferentieret logning for et år ad gangen i bekendtgørelser, og det vil ske på grundlag af generelle vurderinger af terrortruslen hos PET, som siden midten af 00'erne har sagt at terrortruslen er alvorlig.

Det er allerede besluttet for det første år (perioden 1. marts 2022 til 1. marts 2023). Derefter vil vi utvivlsomt se forlængelser for et år ad gangen. Meningen er at masseovervågningen stille og roligt skal gå i glemmebogen.

Hvis nogen på et tidspunkt begynder at stille spørgsmåltegn ved om logningen får systematisk karakter, fordi den forlænges hele tiden, vil Justitsministeriet sikkert sige at EU-Domstolen ikke har præciseret hvad "systematisk karakter" betyder, men at logningen kan fortsætte efter Justitsministeriets skøn.

EU-Domstolen kræver ret eksplicit domstolskontrol med om betingelserne for generel og udifferentieret logning er opfyldt, herunder naturligvis at den ikke må få systematisk karakter. Det er skrevet helt ud af den danske lov. Borgerne kan bare sagsøge Justitsministeriet, hvis de er uenige, står der direkte.

Justitsministeriet ved selvfølgelig godt, at en sådan retssag vil tage mere end et år (det skal Kammeradvokaten nok sikre ved at trække sagen i langdrag, og skabe en masse udgifter hos modparten, som det er sket i sagen anlagt af Foreningen imod Ulovlig Logning).

Når der er gået et år, vil Justitsministeriet derefter sige, at retssagen angår en bekendtgørelse som ikke længere er i kraft, men er erstattet af en ny på et helt andet grundlag, og at sagen skal derfor afvises. Sagsøgerne vil skulle starte forfra med at anlægge en ny sag..

Eller sagt lidt kortere:

Hele lovforslaget handler om at sminke den nuværende åbenlyst ulovlige masseovervågning om, at således at den kan fortsætte næsten fuldstændigt uændret (endda med lidt over dataindsamling), og så Justitsministeriet samtidig kan sige, at det muligvis er lovligt, dog med en væsentlig procesrisiko, som der direkte står i lovforslaget.

2
14. januar 2022 kl. 12:32

Det er muligt at de indsamlede data kun gemmes i et år, men hvad med alle de andre registre de er samkørt med i det år, bliver de så også slettet?

1
14. januar 2022 kl. 12:28

.... forklare mig, hvordan "Logning af »generel og udifferentieret karakter", dvs. logning af data på alle borgere, uanset tidspunkt, pludselig ikke mere er af systematisk karakter, hvis det begrænses til at foregå et år?

Er det bare mig, der ikke kan se logikken?