Justitsminister: Politiet skal kunne blokere hjemmesider alene ved formodning om lovbrud

80 kommentarer.  Hop til debatten
Justitsminister: Politiet skal kunne blokere hjemmesider alene ved formodning om lovbrud
Illustration: Rasmus Flindt Pedersen.
Politiet skal have ret til at blokere hjemmesider, hvis det antages, at de bruges til at bryde straffeloven, lyder det i forslag fra justitsminister Søren Pape Poulsen.
6. februar 2017 kl. 11:13
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Et nyt lovforslag fra justitsminister Søren Pape Poulsen vil give politiet mulighed for at blokere hjemmesider, der formodes at blive brugt til at bryde loven.

Allerede i sommer varslede daværende justitsminister Søren Pind et forslag, der skulle give politiet mulighed for at blokere hjemmesider, der opfordrer til terror eller spreder ekstremistisk propaganda.

Med det nye forslag er internetcensuren imidlertid udvidet til alle dele af straffeloven, skriver avisen Arbejderen.

Forslaget kort

Der kan ske blokering af hjemmesider, hvis der er grund til at antage, at der fra hjemmesiden foretages overtrædelse af straffeloven.

Afgørelse om blokering af en hjemmeside træffes af retten ved kendelse efter politiets begæring. I kendelsen anføres de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne for indgrebet er opfyldt. Kendelsen kan til enhver tid omgøres.

Blokering må ikke foretages, såfremt indgrebet står i misforhold til sagens betydning og den ulempe, som indgrebet må antages at medføre.

Det påhviler udbydere af telenet eller teletjenester at bistå politiet ved gennemførelsen af kendelser. Afviser den pågældende udbyder uden lovlig grund at bistå politiet, finder bestemmelsen i § 178 i retsplejeloven anvendelse.

Politiet skal fjerne blokeringen, hvis de bliver bekendt med, at det ulovlige indhold er fjernet. Men de har ikke pligt til løbende at kontrollere indholdet af de blokerede hjemmesider.

Kilde: Lovforslag


'Der er tale om en problemstilling, der ikke er begrænset til radikalisering, idet der også er set eksempler på hjemmesider, der er rettet mod Danmark, hvis indhold udgør en overtrædelse af andre straffelovsbestemmelser,' lyder det i Justitsministeriets overvejelser om forslaget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forslaget fylder små ti sider ud af et omfattende lovforslag på 200 sider. Ifølge jurist og direktør i tænketanken Justitia Jacob Mchangama er forslaget formentlig på kant med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

»Det er uklart, hvad der er 'terrorfremmende propaganda', og hvad der er lovlige sympatierklæringer. Det gør det svært for den enkelte at forudsige, hvornår deling af terrormateriale er strafbart. Derfor er forslaget næppe foreneligt med Den Europæiske Menneskeretskonvention, der slår fast, at loven skal være klar og forudsigelig,« siger Jacob Mchangama til Arbejderen.

Mchangama kritiserer desuden den foreslåede model for, at politiet kan lukke hjemmesider uden først at høre personen, der ejer siden.

IT-Politisk Forening har i januar lavet en analyse af forslaget, hvori foreningen advarer mod tiltaget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

'Den nye beføjelse er meget vidtgående og kan føre til omfattende censur af internettet for de danske internetbrugere, som ikke er tilstrækkeligt teknisk kyndige til, at de kan omgå censuren (blokeringen),' skriver foreningens formand Jesper Lund.

'Justitsministeriet skriver selv, at bestemmelsen vil kunne anvendes på et meget stort antal sager,' fortsætter analysen.

Det er retten, som på politiets opfordring kan udstede en kendelse, der blokerer en hjemmeside, hvis 'der er er grund til at antage', at den udnyttes til at bryde straffeloven. Men det er stadig særdeles usikkert, hvilke krav der sættes til 'grund til at antage', skriver IT-Politisk Forening.

'Vi finder forslaget fuldstændigt uacceptabelt, fordi det kan føre til omfattende censur af internettet, og fordi forslaget i værste fald kan gribe dybt ind i grundlæggende rettigheder som adgangen til information og friheden til at danne sig sin egen mening,' skriver Jesper Lund.

Det fremgår af lovforslaget, at blokeringen skal ske via DNS-blokering, som The Pirate Bay tidligere har været et eksempel på. For mange Version2-læsere vil det muligvis være relativt nemt at omgå blokeringen, men sådan vil det ikke være for mange danskere, understreger Jesper Lund.

80 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
80
7. april 2017 kl. 13:43

Målet er med garanti, som sædvanligt, at indføre censur og kontrol, mens man bruger hvidvaskning af penge, pædofili eller terror som undskyldning.

Mener du virkeligt at de danske folkevalgte og myndigheder er interesseret i at censurere hvad folk læser generelt? At der skulle være et ønske om generelt at censurere hvad vi læser? Selvom jeg ikke er enig med justitsministeren, så tror jeg på at det her netop handler om kriminelle handlinger traditionel forstand.

79
7. april 2017 kl. 10:16

Enig, indtil jeg kom i tanke om at myndighederne her i landet kan finde på at gå i retten midt om natten, jf. "PET-bog-gate".

Eftersom politiet og anklagemyndigheden går på arbejde med en holdning om altid at vinde UDEN hensyn til samfundets grundprincipper (og nok mest for at opfylde en målkontrakt) kan jeg ikke længere forvente andet, end ethvert forsøg på at omgå retfærdighed, rimelighed og anstændighed fra politiets side, hvis det tjener et (lille) specifikt formal (f.eks. lukning af en enkelt hjemmeside)

78
7. april 2017 kl. 09:14

Så når man så lige retter loven lidt mere til så såkaldt "fake news" er direkte ulovligt, så kan man jo nedsætte et statsstyret og statsbetalt, "puppet udvalg" som kan erklære medier som er "stats-fjendlige" for fake news og så bruge denne lov til at blokere dem.

Målet er med garanti, som sædvanligt, at indføre censur og kontrol, mens man bruger hvidvaskning af penge, pædofili eller terror som undskyldning.

76
8. februar 2017 kl. 08:39

Korrekt. I praksis kan du som borger i Danmark kun rejse en sag om, at en lov er Grundlovsstridig ved, at du bliver ramt af loven (i dette tilfælde, at dit domæne bliver blokeret, og du så indklager den handling for domstolene med påstand om, at det strider imod Grundlovens forbud imod censur, og så anker sagen hele vejen til Højesteret. En tung og formentlig dyr proces, som kun kan føres af en part, som bliver ramt af loven. En sandsynlig vej jeg kan se er, hvis en storpiller med et uredigeret generisk medie, der ikke har intentioner om at facilitere lovbrud, men heller ikke praktisk mulighed for at forhindre det (eks. FACEBOOK bliver ramt og modsætter sig hårdt af hensyn til egne kommercielle interesser.

75
8. februar 2017 kl. 02:27

Nåeh, du tænker måske på en forfatningsdomstol?
</endnu mere sarkasme>

I mine øjne er en forfatningsdomstol ikke del af det traditionelle retssystem, men i højere grad del af det politiske system. Dette ses i høj grad i USA hvor supreme court opfører sig ”aktivistisk” og politisk. Selv i Tyskland er dommerne udvalgt af diverse parlamentariske grupper of politikere.

En forfatningsdomstol garanterer ingenting i sig selv. Det kan man se i Polen hvor regeringen har fyldt domstolen med egne venner og i øvrigt ignorerer nogle af dens domme.

Ydermere er det sådan at ting der står i forfatningen ikke nødvendig fortjener bedre beskyttelse end andre love. Fx har den ungarske regering puttet ting i forfatningen, som ikke traditionelt hører hjemme der. Nu kræves så 2/3 deles flertal for at lave det om.

I praksis er det sådan at ingen regler kan beskytte demokratiet i et land. Kun borgernes deltagelse i processen og vilje til at kæmpe for demokratiske idealer virker.

<em>Jeg savner forslag der peger i retning af hvordan vi kan få en online verden der ikke er et lovløst anarki.</em></p>
<p>Hvad med at tilpasse ambitionerne efter evnerne så folketinget, politiet og myndighederne ikke er til grin helt så ofte? Kunne det virke?

Det var ikke et forslag. Blot en smart bemærkning.

Derudover så kunne folketinget ganske nemt have fået Interpol-aftalen igennem den seneste EU-afstemning, men de skulle absolut lige garnere aftalen med en uvedkommende "blanco check" til dem selv. Den aftale ville have löst noget af håndhävelses problemet, i hvert fald ud til "kanten" af EU.

Det kan man mene om hvad man vil, men som sædvanligt bringer den ærede debattør Frithiof Jensen noget fuldstændigt irrelevant ind i debatten. Hvorvidt det er for at afspore den kan man kun gisne.

Vrøvl....</p>
<p>Du ender med at blokere det forkerte og hvem skal tage stilling til, hvad der rigtigt/forket at blokere. Hvem skal være "dommer"....

Jeg vil have et system hvor dem der står frem og tager ansvar for hvad de publicerer, har rettigheder på linje med hvad de har hvis de skriver i en avis. Det har fungeret fint i Danmark og andre vestlige lande i rigtigt mange år. Dem der gemmer sig bag anonymiteten har færre rettigheder.

Til gengæld kan man så også godt tillade sig som land at have en holdning til, hvilke udenlandske medier, man ønsker at favorisere. Fx giver det god mening at DR, Folkeskolen, gymnasier og andre halv- og heloffentlige institutioner ikke promoverer brugen af Facebook, der som bekendt er et amerikansk medie uden for dansk lovs rækkevidde og burde behandles som sådan.

Jeg er 100% for at vi som Europæere vælger europæiske løsninger, sådan at vi ikke underlægges amerikansk lov og normer. Facebooks politiker er gode eksempler på de konflikter der opstår. Diskussionen om privacy hos Google, Microsoft, etc. er et andet eksempel herpå. Og blot for at komme Nigel Farrage fløjen i forkøbet (dem der får fråde om munden hver gang EU eller Europa nævnes): Når jeg skriver europæiske løsninger og ikke danske, så er det fordi jeg ikke mener Danmark har størrelsen til at løfte den slags.

74
7. februar 2017 kl. 21:36

I praksis kan man i dag omgå dansk lovgivning ved blot at bruge websites i mystiske lande. Hvis vi ikke formår at bekæmpe den slags, så kan vi ligeså godt opgive at bekæmpe injurier, håndhæve ophavsret ejerskab, hate-speech, racisme, hævnporno, etc. Vi vil kunne have lovgivning om fysiske handlinger der foregår i Danmark og intet andet.

Det lyder da som en fin ide. Dansk lov skal kun gælde i Danmark - ligesom udenlandsk lov kun skal gælde i udlandet.

Til gengæld kan man så også godt tillade sig som land at have en holdning til, hvilke udenlandske medier, man ønsker at favorisere. Fx giver det god mening at DR, Folkeskolen, gymnasier og andre halv- og heloffentlige institutioner ikke promoverer brugen af Facebook, der som bekendt er et amerikansk medie uden for dansk lovs rækkevidde og burde behandles som sådan.

73
7. februar 2017 kl. 21:07

Det er værd at huske på, at selvom vi i Danmark ikke har en egentlig forfatningsdomstol, så slog Højesteret med Tvind-dommen fast, at den har ret til at agere forfatningsdomstol, og erklære en lov for Grundlovsstridig og dermed ikke gældende.det er ikke en ret de eksplicit har jvf. GRUNDLOVEN, Men nu hvor de har taget den, kan den reelt kun tages fra dem ved enten en ændring af Grundloven eller et statskup.

Det er sådan set korrekt, men det er ikke helt sammenligneligt med hvis en eller flere borgere ønsker at rejse en forfatningssag, da Tvinds bevæggrund var at de havde mistet et tilskud, som de før havde været berettiget til.

Så det vil være meget svært at rejse en forfatningssag i sager som kan være mere diffuse, eksempelvis kan det være tvivlsomt om f.eks. mørklægningsloven ikke er grundlovsstridig.

I sammenligning med USA, hvor vi jo som sagt lige har set at et dekret kan erkendes forfatningsstridigt af en dommer - og hvis det så skal behandles bliver det i en særskilt forfatningssag.

72
7. februar 2017 kl. 20:43

Det er værd at huske på, at selvom vi i Danmark ikke har en egentlig forfatningsdomstol, så slog Højesteret med Tvind-dommen fast, at den har ret til at agere forfatningsdomstol, og erklære en lov for Grundlovsstridig og dermed ikke gældende.det er ikke en ret de eksplicit har jvf. GRUNDLOVEN, Men nu hvor de har taget den, kan den reelt kun tages fra dem ved enten en ændring af Grundloven eller et statskup.

71
7. februar 2017 kl. 17:48

Ville du reklamere for børneporno sider, ved at offentliggøre et katalog over sider som faktisk har den rigtige vare?

Da den finske side blev lækket for år tilbage viste det sig jo at mange sider ikke eksisterede (mere), en del sider havde ingen børneporno og så var der en bunke sider som var bøsse-porno, men ikke med børn indblandet.

Som jeg husker det så var det en finsk religiøst funderet forening som havde opgaven med at administrere filtret og der kom det frem at det nok handlede mere om at homoseksualitet jo er en synd for visse religiøse grupper og de derfor havde puttet de her sider med bøsseporno i filtret.

Alene af den grund, er det vel vigtigt at "nogen" har adgang til listen og uafhængigt kan verificere at der ER tale om børneporno.

69
7. februar 2017 kl. 12:29

Det er tydeligt at kompetencerne og ressourcerne mangler på alle niveauer, derfor skal vi simplificere ned til det niveau vi faktisk kan operere på og ikke det som vi forestiller os at vi kan.

Det kunne jo f.eks. være at alle love fik en solnedgangsklausul, så vi endte med relativt få og forståelige love, end et kludetæppe der bliver mere og mere uoverskueligt.

Se bare en lille sag som denne, hvor Tivoli stadig kæmper med administrativt bøvl, som følge af en ikke vedligeholdt lov fra 1956:

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-02-06-tivoli-vil-have-bamseafgift-aendret-vi-er-noedt-til-at-sjusse-os-frem-til-en-pris

68
7. februar 2017 kl. 12:11

Jeg savner forslag der peger i retning af hvordan vi kan få en online verden der ikke er et lovløst anarki.

Hvad med at tilpasse ambitionerne efter evnerne så folketinget, politiet og myndighederne ikke er til grin helt så ofte? Kunne det virke?

Måske har vi bare alt for megen lovgivning og sikkert en alt for indviklet lovgivning i forhold til de ressourcer vi önsker, eller realistisk set har, at spendere på at håndhäve denne lovgivning ordentligt?

Derudover så kunne folketinget ganske nemt have fået Interpol-aftalen igennem den seneste EU-afstemning, men de skulle absolut lige garnere aftalen med en uvedkommende "blanco check" til dem selv. Den aftale ville have löst noget af håndhävelses problemet, i hvert fald ud til "kanten" af EU.

Det er tydeligt at kompetencerne og ressourcerne mangler på alle niveauer, derfor skal vi simplificere ned til det niveau vi faktisk kan operere på og ikke det som vi forestiller os at vi kan.

66
7. februar 2017 kl. 10:19

Heldigvis er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ikke enig med dig.

Love kan ændres. Den europæiske menneskeretskonvention blev skrevet i en tid hvor information blev distribueret af TV, radio, aviser, virksomheder, forlag, etc. Ikke i en tid hvor hvem som helst kan sætte et website op på en server der står i Zimbabwe.

Som altid når vi har disse diskussioner så ender vi med at de fleste vil have en verden i praksis uden nogen for regler. Gerne blandet op med vage ønsker om øget internationalt samarbejde, etc.

I praksis kan man i dag omgå dansk lovgivning ved blot at bruge websites i mystiske lande. Hvis vi ikke formår at bekæmpe den slags, så kan vi ligeså godt opgive at bekæmpe injurier, håndhæve ophavsret ejerskab, hate-speech, racisme, hævnporno, etc. Vi vil kunne have lovgivning om fysiske handlinger der foregår i Danmark og intet andet.

Jeg savner forslag der peger i retning af hvordan vi kan få en online verden der ikke er et lovløst anarki.

... Ligesom Nord Korea, Kina ...

Enig, fordi UK og Danmark ligesom Nord Korea og Kina er velfungerende demokratier med uafhængige retssystemer.
65
7. februar 2017 kl. 09:45

Justitsministeriet kunne da med fordel tage kontakt til Rusland og udveksle masser af praktiske erfaringer i hvordan man kan drive et demokrati, der så gerne vil have at borgerne beder om tilladelse fra staten för de kommer til at läse eller ytre noget som staten synes er forkert.

De lösninger vi når frem til kunne blive det näste Danske Eksporteventyr!

63
7. februar 2017 kl. 07:37

Desværre er der gentagne eksempler på, at grundloven bliver brudt.

I min tid inden for den uniformerede del af staten var det tit, at der er var eksempler på forespørgsler fra politisk hold, hvor man ønskede at omgå grundloven. Og vi overtrådte den da også gentagne gange.

Så : desværre, grundloven er de facto kun vejledende og har ingen reel betydning længere.

62
7. februar 2017 kl. 02:51

Der er adskillige problemer med dette forslag. Har også altid været imod 'BP' filtret netop fordi det er en glidebane og nu bliver brugt til alt muligt andet, f.eks. TBP, Deezer osv. For det første så kan brugerne typisk nemt omgå filtret så det er ikke effektivt, for det andet så er de blokerede sider ikke bevist ulovlige, og der er ikke nogen reel klageinstans.

En gammel liste over de blokerede sider i det danske filtre blev netop lækket gennem Wikileaks, og der var det interessant at se hvilke sider der var røget i, og langt størstedelen indeholdte næppe børneporno. De fleste lignede normale pornosider som nok næppe ville sætte deres forretning over styr ved at hoste den slags, og der var også eksempler på f.eks. et hollandsk transportfirma der var røget på listen. Nogle vurderede at det nok var +95% falske positiver, og det kan naturligvis ikke accepteres.

Der må være en mere reel løsning på problemet end at stikke hovedet i en sky og råbe 'lalalala'..

61
6. februar 2017 kl. 22:29

Endelig, nu kan vi gøre noget ved de sociale medier, hvor der handles med stoffer, deles ulovlige billeder o.m.a. Med andre ord Facebook, Instagram ... Måske endda Youtube...

... Ligesom Nord Korea, Kina ...

Det næste kunne så være at hjemmesider synlig i DK, skal ligge på en server i DK.

Men kun at basere det på DNS blokering vidner om, at nogen (embedsfolk, politikere) skulle en studietur til Nord korea og Kina. Hvis det ikke samtidig følges op af forbud mod VPN ud af landet, og blokering af DNS forespørgsler til andre end danske DNS servere, er det virkelig for slapt. ...og proxy ud af landet. ...og ssh ud af landet. ......og alle forbindelser ud af landet på nær port 80 og http protokol til godkendte ip-adresser. Ikke noget med https.

Så ville de trackere version 2 bruger måske heller ikke virke ;) win,win ingen trackere og ingen facebook.

Dette indlæg kan måske være lidt sarkastisk, og er absolut en kritik af version2's trackere.

60
6. februar 2017 kl. 22:16

Hvis folk gør noget ulovligt, kan jeg ikke se, hvorfor man ikke kan tage det forbi en dommer. Der er jo ikke tale om, at man kan forhindre en forbrydelse ved at gribe hurtigt ind, som hvis politiet kom forbi en person, der var ved at banke en anden fordærvet. En (foreløbig) domstolsafgørelse kunne formodentlig indhentes ret tjept, lige som ved aflytninger og ransagningskendelser. Så jeg må (med min paranoide tilgang til myndighederne) gå ud fra, at mange af hjemmesiderne ikke rigtigt er ulovlige.

For nogle år siden fik Dagbladet Arbejderen taget sin hjemmeside ned, uden at der på noget tidspunkt blev rejst en sigtelse mod bladets ansvarshavende redaktør. Det vil ellers være det normale, hvis der foregik noget ulovligt. Det næste trin bliver vel lyn-spærringer af "fake news", hvoraf i hvert fald noget er mere uønsket og ubekvemt end "fake" (kritik af oprustning, NATO, EU, boksershorts, skatteundragelser ...). Når det kommer, gætter jeg på, at begrundelsen vil gå på "seksuel chikane og andre forulempelser". Eller måske noget med Putin. Den mand kan bruges til alt.

Kør dog tingene efter reglerne (domstolene), ikke efter politistatsmetoder. Det er ingen absolut garanti mod misbrug, men nok det bedst mulige. Og man vil stadig kunne lukke terrorsider (hvilket jo aldrig hjælper noget, da de som en hydra får nye hoveder, når man kapper ét af).

Jeg kunne godt tænke mig at opleve, bare én gang inden jeg kreperer, at opleve en "ansvarlig politiker" vise tankekraft i stedet for handlekraft, vise mod i stedet for spin.

59
6. februar 2017 kl. 22:15

"Stk. 2. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil hans skyld er bevist i overensstemmelse med loven."

Det er jo ikke anderledes end at folk kan varetægtsfængsles eller at politiet kan beslaglægge en bil fra en spritbilist inden der er faldet dom alene på en formodning om at han vil bruge bilen igen. Der er masser af eksempler på at man "straffer" folk inden der er faldet dom. Den paragraf du har hevet frem relaterer til selve skyldsspørgsmålet og ikke de træk politiet nødvendigvis må foretage indledningsvis.

Men derfor er det selvfølgelig en god ide at lade en dommer afgøre den slags, med mindre det handler om at afværge en konkret situation.

57
6. februar 2017 kl. 21:09

En ting som lovforslaget (heller) ikke forholder sig til er spørgsmålet om territorialprincippet: hvor skal dansk lov gælde?

Dansk lov bør gælde for internet trafik i Danmark. På samme måde som hvis du køber narkotika i udlandet, så overtræder du dansk lov i det du tager det med ind i Danmark. Også selvom du får det sendt med posten.

Idéen om en "ansvarshavende redaktør" vil generelt ikke fungere på internettet. Der er lande hvor disse personer bliver forfulgt af staten, og hvor anonym tale er nødvendig for at overleve, ganske enkelt. Og nu kan i starte diskussionen om hvilke lande det er. Der vil være delte meninger om den sag. Tyrkiet, Rusland, og hvem mere inden for Europa?

Det kan sagtens fungere. Når jeg kalder Erdogan for en anatolsk gedehyrde og skriver det på version2, så kan hans gangstere tage kontakt med version2’s ansvarshavende. Hvis version2 også mener at den slags ikke hører til på deres website, så kan de fjerne det. Hvis ikke så kan gedehyrden vælge at blokere version2.

Jeg stiller mig gerne op som ansvarshavende for et website hvor andre anonymt kan publicere. Det er mig der bestemmer reglerne for hvad der kan publiceres for det er mig der tager ansvaret. Jeg tog gerne ansvaret for et website hvor tyrkere eller russere kunne publicere på engelsk (men det skal være på engelsk, ellers må de finde en der forstår de lokale sprog).

Det har fungeret fint for aviser i mange år.

Jo, man indsætter gud hjælpe mig en bestemmelse om at udenlandsk websites, som ikke overholder britisk lov vedr. aldersverifikation, kan blokeres hos ISP'erne.

Ud over at jeg mener den engelske lovgivning er håbløs, prøv så at udskifte ”vedr. aldersverifikation” med noget værre. Fx overtrædelse af ophavsretten, børneporno, hævnporno, racisme, etc. Og kræv så en domstolsafgørelse, så synes jeg det er ok. Det skal selvfølgeligt ske åbent sådan at folk kan følge med i hvad der sker og hvorfor.

Lad os tænke tanken at omkring 200 lande prøver af udøve deres jurisdiktion over hele internettet, og blokerer de websites som ikke overholder den nationale lov, eller alle mulige besynderlige krav i national lov. På grund af HTTPS er blokering i dag alt eller intet, uanset hvor mange milliarder der investeres i DPI-udstyr til at granske trafikken (medmindre borgerne skal tvinges til at installere statens CA certifikat, og det hele skal MiTM-angribes, hvilket vil give nogle helt nye muligheder for cyberkriminalitet).

Det her sigter at ramme offentligt tilgængelige websites. Der kan man bare gå ind på websitet og se hvad der ligger der. Ingen behov for DPI e.lign.

Det bliver "the end of the internet as we know it".

Det internet forsvandt dengang AOL lukkede hele USA ind på nettet. Du lagde bare ikke mærke til det. Hele ideen om det halvanarkistisk net hvor information flyder frit uden at nogen har ansvar for noget fungerer ikke. Det er derfor vi har denne debat. Det fungerer kun for alle dem der er IT hajer - de dumme, de dovne og de ligeglade bliver hver dag ofre for kriminelle handlinger på nettet.

I tråd med denne diskussion kan man også se Bitcoin diskussionen. Mens der stadig er folk der drømmer om cryptovalutaer uden banker og mellemmænd hvor transaktioner foretages helt anonymt, er bankerne i den virkelige verden i gang med ”Know Your Customer” initiativer som er dem pålagt af myndighederne. For at sikre at banker ikke bruges til hvidvaskning, terrorisme og andre kriminelle handlinger.

Når politikere siger "vi skal ikke acceptere ulovligheder på internettet", men ikke er villige til at afsætte ressourcer til internationalt politisamarbejde så gerningsmændene m/k til ulovlighederne kan retsforfølges der hvor de bor, men alene vil blokere sig ud af problemet (og desuden nærmest Erdogan-style prøver at kriminalisere kritik af magthaverne fra de besværlige borgere), ja så puster de til en udvikling som er en glidebane mod internettets undergang.

Det er umuligt at forestille sig at Danmark vil tage forespørgsler fra Rusland, Nord Korea eller Zimbabwe ligeså alvorligt som fra Norge. Vi får aldrig ens regler og vi vil aldrig enforce andre landes regler der er i modstrid med dansk lov (med mindre det er en stærk allieret der ”beder” om det). Blokering er eneste vej ”frem”. Også selvom det aldrig bliver tilnærmelsesvis bulletproof.

56
6. februar 2017 kl. 17:58

Jeg vil så gerne synes om det danske politi, som jo trods alt i nogle situationer sætter livet på spil for os, hvilket jeg er taknemmelig for. Men samtidig er jeg efterhånden dødtræt at de prioritereringer og den linje, som de følger - sikkert efter ordrer fra højere (måske endda højeste?) sted.

Når Politiet (berettiget) kritiseres, skydes det ofte ned af nogen som forsvarer..politiet. Men dette er næsten altid fordi de tager 'panserbassen' i forsvar, fordi dette er hvad de forbinder med 'politi'. Kritikken er stort set altid af ledelseslaget i politiet, der blot opfører sig som karriereembedsmænd, som har travlt med ikke at få smuds på hænderne, fremfor at udføre en opgave.

Vi har brug for et prædikat til at betegne den dysfunktionelle politiledelse, så det tydeligt fremgår at det er dén som er nogle skvadderhoveder, og ikke den stakkels panserbasse, som er prisgivet pga. sine overordnedes inkompetance.

K

55
6. februar 2017 kl. 17:41

Den anden dag hørte jeg Trine Bramsen (S) tale varmt for, at politiet skulle patruljere på nettet. Hvad f..... mener hun med det?

Godt spørgsmål - og hvorfor, når de, i følge historier den seneste uges tid, ikke engang gider reagere på de konkrete anmeldelser, de får om hævnporno m.m.

Er vi virkelig der, hvor alt, hvad der ikke er terrorrelateret, ikke mere kan forvente efterforskning - det er kun interessant som (dårligt) argument for behovet for telelogning etc?

Jeg vil så gerne synes om det danske politi, som jo trods alt i nogle situationer sætter livet på spil for os, hvilket jeg er taknemmelig for. Men samtidig er jeg efterhånden dødtræt at de prioritereringer og den linje, som de følger - sikkert efter ordrer fra højere (måske endda højeste?) sted.

53
6. februar 2017 kl. 17:36

Jeg har ikke læst selve forslaget, men kun det der refereres her i artiklen. Ud fra det virker det som, at man endnu engang vælger at gå efter dem der står bag kommunikationsplatforme, frem for dem, der bruger disse platforme til at begå lovbrud. Det svarer til at gå efter PostDanmark, hvis nogen sender en brevbombe med posten, eller at stille et teleselskab til ansvar, hvis nogen i en telefonsamtale har planlagt en forbrydelse. Overvej lige, hvor længe der går før facebook.com ender i dette filter, fordi et fåtal af dets brugere fremsætter injurierende eller truende udtalelser på Facebook, eller alle dem, der i lukkede grupper handler med ulovlige stoffer, ulovligt fyrværkeri og meget andet.

52
6. februar 2017 kl. 17:30

Med en udbredt manglende forståelse for IT og tele fristes politikere til paradetiltag, der skal demonstrere handlekraft, selv om det intet betyder.

Hvor er eksemplerne på netindhold, der i praksis har inspireret til forbrydelser i Danmark?

Og hvis man er parat til at lade sig inspirere til lovovertrædelse pga. indhold på en hjemmeside, så kan man nok også omgå et DNS-filter ved valg af DNS-service hos andet end en dansk teleudbyder. Der er millioner at vælge imellem.

Den anden dag hørte jeg Trine Bramsen (S) tale varmt for, at politiet skulle patruljere på nettet. Hvad f..... mener hun med det?

Endnu et platforslag fra en platpolitiker.

Søren Pape tager fejl. Hans lidet gennemtænkte forslag vil ikke bringe konservative over spærregrænsen ved næste valg. Tværtimod.

51
6. februar 2017 kl. 17:23

Derfor er alle IT-relaterede love, politisk venstrehåndsarbejde og udført af politiske novicer.

Sagt på en meget lidt juridisk måde, så består lovforslaget i at man som ISP skal rive "siden som vedrører f.eks. børneporno ud af telefonbogen".

At "telefonnummeret" til børneporno stadig virker og "betjener sine kunder" ... betyder politisk såvel som politifagligt ... ikke noget

Jeg så hellere at politiet rustede op med relevante IT kompentencer for hvis jeg var censor, så var dette forslag et klart -3. Årsagen er at eksaminanden klart har demonteret at han intet har fattet. Hverken juridisk eller IT fagligt.

Det her forslag stopper ingen kriminalitet. Og os som kender til IT ryster på hovedet over sådan en gang makværk, men forestil jer at i som ung kvinde opsøger politiet for at anmelde f.eks. hævnporno og så kommer i klørene på politiets IT novicer!!!!

Der er da ikke noget at sige til at mange unge kvinder føler at politiet totalt negliger dem og deres anmeldelse, når landets øverste politimyndighed tror at "man bare skal rive siden ud af telefonbogen, så forsvinder problemet".

50
6. februar 2017 kl. 16:23

Mon ikke det er film- og pladebranchen der står og ånder de der politikere i nakken igen. Det vil jo være dem der får størst gavn af det her.

Der er da vist ikke andre end indholdsmafiaerne selv, der tror på, at der er en positiv effekt af at jage kunderne. Nej her er det langt højere moralske og síkkerhedsmæssige overvejelser, der gør at terroristernes kogebøger henvises til krypterede net uden direkte offentlig adgang. Det eneste, tiltag som det her giver os, er bedre krypteringer af større dele af nettet. Plejer at nævne zeronet som en teknologi, "kogebogsforfatterne" kan skifte til.

49
6. februar 2017 kl. 16:13

I den forbindelse mener jeg det er helt fint at adskille websites som er anonyme og websites som har en "ansvarshavende redaktør" eller lignende. Anonyme websites bør have færre rettigheder end ikke-anonyme.

En ting som lovforslaget (heller) ikke forholder sig til er spørgsmålet om territorialprincippet: hvor skal dansk lov gælde? Det kan ikke være tilstrækkeligt at en hjemmeside kan ses i Danmark, jf. såvel IT-Politisk Forenings analyse som (ikke mindst) betænkning 1488/2007 om Dansk straffemyndighed. Se henvisningen i vores analysehttps://itpol.dk/analyser/internetcensur-lovforslag-jan2017

Idéen om en "ansvarshavende redaktør" vil generelt ikke fungere på internettet. Der er lande hvor disse personer bliver forfulgt af staten, og hvor anonym tale er nødvendig for at overleve, ganske enkelt. Og nu kan i starte diskussionen om hvilke lande det er. Der vil være delte meninger om den sag. Tyrkiet, Rusland, og hvem mere inden for Europa?

I Storbritannien ser vi p.t. et meget farligt lovforslag, som er tæt på at blive vedtaget, hvor der kræves aldersverifikation for websites med pornografisk indhold ("No sex please, we're British.."). Det rejser alle mulige privacy issues for hvordan denne aldersverifikation gennemføres, men derudover kan britiske myndigheder ikke direkte håndhæve det over for websites i udlandet. Nå, hvad gør man så...? Jo, man indsætter gud hjælpe mig en bestemmelse om at udenlandsk websites, som ikke overholder britisk lov vedr. aldersverifikation, kan blokeres hos ISP'erne.

Lad os tænke tanken at omkring 200 lande prøver af udøve deres jurisdiktion over hele internettet, og blokerer de websites som ikke overholder den nationale lov, eller alle mulige besynderlige krav i national lov. På grund af HTTPS er blokering i dag alt eller intet, uanset hvor mange milliarder der investeres i DPI-udstyr til at granske trafikken (medmindre borgerne skal tvinges til at installere statens CA certifikat, og det hele skal MiTM-angribes, hvilket vil give nogle helt nye muligheder for cyberkriminalitet).

Det bliver "the end of the internet as we know it". Tilbage vil være nationale intranet, hvor borgerne allernådigst kan få lov til at ytre hvis de identificerer sig med NemID. Og måske vil der være plads til enkelte grænseoverskridende tjenester fra store multinationale virksomheder, som har fået statens tilladelse til at udbyde indhold i Danmark fra et andet land.

Når politikere siger "vi skal ikke acceptere ulovligheder på internettet", men ikke er villige til at afsætte ressourcer til internationalt politisamarbejde så gerningsmændene m/k til ulovlighederne kan retsforfølges der hvor de bor, men alene vil blokere sig ud af problemet (og desuden nærmest Erdogan-style prøver at kriminalisere kritik af magthaverne fra de besværlige borgere), ja så puster de til en udvikling som er en glidebane mod internettets undergang.

For nogle politikere er det en bevidst strategi. Erdogan kan ikke lide internettet. Og internettet kan ikke lide Erdogan..

48
6. februar 2017 kl. 15:40

Det virker også som noget vi nemt kan lære befolkningen at omgå sådan at vi ikke ender i en politistat.

Når det er sagt så forstår jeg godt behovet for at ramme websites som laver ulovlige ting. Hvis man krævede at det skulle for en dommer. Hvis man også krævede at myndighederne skulle dokumentere at de havde forsøgt at kontakte "ejeren" sådan at ejeren havde en chance for at forsvare sig, så kunne det blive ok.

I den forbindelse mener jeg det er helt fint at adskille websites som er anonyme og websites som har en "ansvarshavende redaktør" eller lignende. Anonyme websites bør have færre rettigheder end ikke-anonyme.

46
6. februar 2017 kl. 15:00

Det kræver jo så at den danske ISP selv har DNS servere, som kunder (kan) benytte(r).

Nej.

Det fremgår ikke klart af lovforslaget hvem der kan blive pålagt at foretage en DNS-blokering, fordi der i flæng bruges forskellige begreber fra teleloven (se vores analyse).

Men virksomheder, der udbyder internetadgangstjenester til offentligheden, er med 99.9999% sikkerhed omfattet når de får besked fra politiet (der kræves ikke en ny kendelse for hver udbyder som med blokering efter spilleloven). Gråzonen i lovforslaget ligger i forhold til ting som internetadgang på et hotel og de såkaldte indholdstjenester på DNS-området, altså services som ikke udbydes i forbindelse med internetadgangstjenester, men som kan finde på at svare på udp/53 forespørgsler (bevidst skrevet for "insidere", hvis nu Justitsministeriet læser med).

45
6. februar 2017 kl. 14:53

Er der ikke netop tale om sider, der er blevet lukkede/blokerede? Så kan det vel ikke gøre skade?

De bliver spærret i ISP'ernes DNS servere. Skift DNS server til en eller anden udenlandsk og du kan tilgå siderne...

Det viser i øvrigt hvor latterligt DNS spærring er. Enhver kan sætte sin egen DNS server op, som spørger root serverne på nettet. Det er faktisk umådeligt nemt.....

Hvam Bam og spærringen er omgået....

43
6. februar 2017 kl. 14:44

Trist.

Meget. For det betyder jo at 'man' ikke ser det som en opgave at standse forbrydelsen.

Men derimod kun at forhindre kendskabet til den.

K

40
6. februar 2017 kl. 14:20

Som der står i artiklen, vil de fleste brugere som læser version-2 kunne omgå blokeringen. Så jo de gør fortsat skade.

Ok, Kjeld Flarup. det kan jeg godt se - jeg troede naivt, at siderne simpelthen blev nedlagt/fjernet - ikke at det bare er adgangen, der bliver besværliggjort.

Men så kan man jo så undre sig over, hvorfor man ikke bruger energi på at rejse sagerne, få lukket siderne ordentligt ned, og få puttet de skyldige i fængsel.

39
6. februar 2017 kl. 14:17

Duer ikke.

Fogedretten tillader som udgangspunkt ikke bevisførelse.

35
6. februar 2017 kl. 14:04

Det kan bestemt ikke afvises at en liste med hjemmesider, der er blokeret på grund af ekstremistisk materiale (altså: materiale som regeringen mener er ekstremistisk), vil kunne fungere som en anbefalingsordning for visse grupper. Ikke alle er enige med regeringen.

Vil det sige, at du faktisk ville være imod en offentliggørelse af de ramte sider, Jesper Lund? Jeg har stor respekt for din vurdering, da du altid har sat dig grundigt ind i tingene, så det ville da måske kunne få mig til at ændre mening.

Men i givet fald: Vil det ikke også være meget farligt, hvis det bliver helt usynligt, hvad der bliver blokeret?

Den bedste løsning er selvfølgelig at opgive denne tanke, der udtrykkes i forslaget - men det bliver nok en hård kamp. Så må man jo i gang med forsøg på at minimere skaden.

34
6. februar 2017 kl. 14:03

Men børnepornosiderne er måske udenlandske, hvor man ikke kan ramme dem via sagsanlæg?

Det er typisk servere i udlandet, men serverne står generelt i "vestlige" lande med velfungerende retshåndhævende myndigheder. Det kræver selvfølgelig lidt mere arbejde fordi der skal samarbejdes med politi m.v. andre lande.

NB: Jeg har ikke den aktuelle liste med blokerede domæner, men for nogle år siden blev listen lækket (jf. bl.a. AK Zensur artiklen), og i den forbindelse blev placeringen af serverne ud fra DNS A record undersøgt.

33
6. februar 2017 kl. 13:59

Ville du reklamere for børneporno sider, ved at offentliggøre et katalog over sider som faktisk har den rigtige vare?

Børneporno er specielt på flere måder. De fleste finder den type indhold totalt afskyeligt og har absolut ingen lyst til at se på det. Derudover er børneporno, som det eneste indhold, ulovligt at se på (hvis du bevidst opsøger det; du kan ikke straffes for uforvarende at have klikket på et URL link).

Du må gerne læse ekstremistiske hjemmesider, der opfordrer til et kalifat i Mellemøsten, eller lignende (udbredelse til andre er en anden sag).

Terror, ekstremisme og radikalisering er en helt anden problemstilling end børneporno. Det kan bestemt ikke afvises at en liste med hjemmesider, der er blokeret på grund af ekstremistisk materiale (altså: materiale som regeringen mener er ekstremistisk), vil kunne fungere som en anbefalingsordning for visse grupper. Ikke alle er enige med regeringen.

Det er blot et yderligere argument mod forslaget. I bedste fald er forslaget virkningsløs symbolpolitik. I værste fald gør det (stor) skade på samfundet.

32
6. februar 2017 kl. 13:59

Det kan jo undre, hvorfor det skal være hemmeligt. Hvorfor ønsker man ikke at prale med, når man har fået stoppet en børnepornoside? - Nogen bud?

Det som foregår svarer til at myndighederne 'spotter' et højkriminelt voldsorgie i retning 87grader. Herefter gøres det umuligt for befolkningen at kigge i nøjagtigt 87 grader.

Myndighederne kan nu udbasunere at de har stoppet volden...

  • Men i realiteten har de blot tvunget befolkningen til at sætte kikkerten for det blinde øje.

K

31
6. februar 2017 kl. 13:59

Tak for uddybning, Jesper Lund.

Måske misforstår jeg helt dette, men jeg undrer mig da over, at man i børnepornotilfældet, hvor der er tale om egentlige ulovligheder, ikke simpelthen rejser en sag og får siderne kendt ulovlige, så de kan lukkes - når man så med lov i hånd nu vil til at kunne blokere/lukke hjemmesider, hvor det kan være langt mere "uldent", om der er tale om ulovligheder.

Man bruger hele tiden børnepornokortet- men gider tilsyneladende i så fald (efter hvad du beskriver) ikke at føre sagerne ordentligt - heller ikke i de seneste dages sager om hævnporno og lign. Men børnepornosiderne er måske udenlandske, hvor man ikke kan ramme dem via sagsanlæg?

Men stadigvæk - hvilken skade kunne det gøre at offentliggøre lister over lukkede sider?

30
6. februar 2017 kl. 13:51

Børnepornolisterne (hvis anvendelsesområde jo også er udvidet ganske betragteligt siden) er jo hemmelige, så mon ikke Borte også kommer på spil her?

Her er der ingen domstol inde over. Du har kun en formelt frivillig aftale mellem politiet og visse ISP'er, hvor politiet som en "service" leverer en liste med domæner, som politiet mener indeholder børnepornografisk materiale.

En ordning som betyder at politiet er mere interesseret i feel-good blokeringer end at gøre noget reelt ved det meget alvorlige problemhttp://ak-zensur.de/2010/09/looking-away.html

Lige nu er der fokus på digitale sexkrænkelser (aka "revenge porn"). Her kunne man godt frygte at politiet vil vælge den nemme løsning at få blokeret en masse hjemmesider i stedet for at gøre noget ved problemet.

27
6. februar 2017 kl. 13:44

mon ikke Borte også kommer på spil her?

Det kan jo undre, hvorfor det skal være hemmeligt. Hvorfor ønsker man ikke at prale med, når man har fået stoppet en børnepornoside? - Nogen bud?

Men i så fald er der vel behov for en hjemmeside, hvor censur-ramte kan liste de sider, de har fået blokeret? Den bliver jo sikkert ikke særligt komplet - børnepornosiderne (som jeg har meget svært ved at have ondt af) melder sig jo nok ikke frivilligt - men andre sider, hvor indehaverne føler sig gået for nær og udsat for urimelig censur, kunne vise lidt civil ulydighed ved at lægge det offentligt frem?

Med mindre en sådan side ville blive betragtet som "kriminel" i sig selv, og fluks blive lukket?

Kreative hjerne må i sving for at finde måder at modvirke dette tiltag, hvis det viser sig at gå i udemokratisk retning - men det er jo netop det, der kan være svært at få fornemmelse af, hvis de konkrete lukninger er hemmelige.

Hvis det viser sig, at det ikke bliver offentliggjort, når man benytter disse nye tiltag, så burde det i det mindste være muligt at aftvinge ministeriet en begrundelse for, at det skal være hemmeligt.

23
6. februar 2017 kl. 13:23

Vi har just set i USA at Trumps vildskud blev skudt ned, fordi det var forfatningsstridigt - hvis regering/folketing gjorde noget tilsvarende her i landet (mørklægningsloven f.eks.), så ville der intet kunne gøres imod det.

I Europa og Danmark savner vi desværre retsinstanser, som kan nedlægge forbud mod ulovlige love og dekreter. På det punkt er USA begunstiget af mere velfungerende institutioner, en generelt mere effektiv tredeling af statsmagten, og derudover har USA ikke mindst et stærkt civilsamfund, der tør gå i clinch med regeringen og har de nødvendige ressourcer til at gøre det.

20
6. februar 2017 kl. 13:12

Det er vildt. Meget vildt. Råb op!!</p>
<p>

Jo, men det skal også 'batte' dér hvor man råber op.

Samtidigt sidder jeg hér og bliver lidt irriteret over at jeg ikke kan få øje på hvad det er politikerne forsøger at aflede vores opmærksomhed fra.

Måske at SKAT ikke skal have adgang til folkets haver, men helt ind i hjemmet ?

K

19
6. februar 2017 kl. 13:11

Bliver der mon offentliggjort lister over, hvilke hjemmesider politiet har fundet det nødvendigt at stoppe - eller har Borte blot taget dem? Sidstnævnte må vel siges at være en form for historieforfalskning, som må gøre en særdeles utryg - for så blive censuren ligefrem usynlig.....

18
6. februar 2017 kl. 13:04

Det forslag er jeg OK med, hvis politiet skal hente tilladelsen i Fogedretten og indehaveren har mulighed for at forsvare sig sammesteds.

Så er du ikke OK med forslaget, for det er alene politiet som deltager i den retssag, som afsiger kendelse om blokering. Kendelserne skal afsiges af de laveste retsinstanser, og der vil kun være mulighed for at kære kendelsen, hvis politiet ikke får medhold.

Der vil ikke være nogen modpart, som kommer med argumenter mod politiet. Justitsministeriet forestiller sig åbenbart at byretsdommeren selv laver en detaljeret analyse af hjemmesiden og vurderer sagen i forhold til relevant retspraksis fra EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, selv om Justitsministeriet ikke omtaler denne retspraksis i lovforslagets bemærkninger.

Når byretsdommere er villige til at blokere udgivelsen af en bog indtil PET har læst den, kan man godt blive lidt bekymret. Og kendelser om blokering af hjemmesider er permanente (på grundlag af mistanker), ikke foreløbige.

Derudover er der andre parter i sagen end indehaveren af hjemmesiden. En blokering er en indskrænkning af ytringsfriheden for ejeren af hjemmesiden. Men en blokering er så sandelig også en indskrænkning af informationsfriheden for hver eneste borger i Danmark, som rammes af dette indgreb.

Men det anerkender Justitsministeriet ikke.

Det er som om at Justitsministeriet overhovedet ikke tager dette seriøst. Forslaget er ekstremt vidtgående, og Justitsministeriet leverer 10 siders lovtekst med bemærkninger, som dybest set ligner noget der er skrevet i en frokostpause, og begraver derefter de 10 sider i et lovforslag som handler om alt fra blokering af offentlige ydelser til fremmedkrigere til blokering af hjemmesider.

Jesper Lund Formand, IT-Politisk Forening

17
6. februar 2017 kl. 13:02

Det forslag er jeg OK med, hvis politiet skal hente tilladelsen i Fogedretten og indehaveren har mulighed for at forsvare sig sammesteds.

Tjoo, men hvis jeg kigger lidt længere frem i tiden, vil man lave "en tilretning"/"en justering"/"et eftersyn" hvor man springer fogedretten over, fordi... "Det jo er politiet, og dem stoler vi på" "De få gange der er tale om, der får vi alligevel medhold - nu skal vi ikke vente" "Det koster x fantasillioner og der er stor ventetid i fogedretten" "Det er jo alligevel sådan vi håndterer det, nu kan vi bare hurtigere komme i gang med at skåne børnene" "En hurtig indsats forhindrer radikalisering" (find selv på flere floskler formet over hvad vi har hørt i det sidste årti)

Beklager, jeg tror kun dette er en 'mellemlanding'.

K

16
6. februar 2017 kl. 12:51

Det virker som om de bare vil have folk væk fra .dk-TLD'en. En kriminel vil naturligvis lægge siderne på en af stillehavsøerne, så kan politiet råbe og skrige.

Forslaget handler om DNS-blokering hos ISP'er, ikke konfiskation af .dk domæner. Så det gælder alle domæner (.dk vil de nok ikke blokere, men konfiskere).

Konfiskation af .dk domæner med summarisk retskendelse sker i dag nærmest på samlebånd med "grund til at antage" begrundelser. Vi berører kort dette i analysen. Anklagemyndigheden siger selv at .dk domæner beslaglægges, i praksis permanent, på grundlag af mistanker (det er ikke noget vi finder vi)https://itpol.dk/analyser/internetcensur-lovforslag-jan2017

Det samme princip skal nu overføres til DNS-blokering af domæner.

Det er vildt. Meget vildt. Råb op!!

Jesper Lund Formand, IT-Politisk Forening

15
6. februar 2017 kl. 12:49

så er vedtagelsen af en sådan gummiparagraf at ligestille med bananstatscensur.

Det er ikke engang bananstatscensur, det minder i uhyggelig grad om den intimidering der blev brugt i forsøget på at etablere det 3 rige.

For hvor går grænsen mellem hvad den nye sherif mener er ulovligt, og almindelig ytringsfrihed?

Og når jeg sammenligner det med intimideringen udført i Tyskland i slutningen af 20'erne, så er det fordi, at hvis dette forslag virkelig bliver kuppet igennem, så vil hjemmesideejere være paniske for ikke at risikere at gøre noget forkert, og dermed ikke turde udtrykke deres holdninger - den direkte genvej til demonteringen af demokratiet.

Det er forstemmende at farven i sherifkontoret er gået fra sort til Vantablack.

Sagen understreger også at vi endnu engang er vi ude i at det er problematisk at Danmark ikke har en rigtig forfatning, med dertil hørende forfatningsdomstol.

Vi har just set i USA at Trumps vildskud blev skudt ned, fordi det var forfatningsstridigt - hvis regering/folketing gjorde noget tilsvarende her i landet (mørklægningsloven f.eks.), så ville der intet kunne gøres imod det.

12
6. februar 2017 kl. 12:43

Det forslag er jeg OK med, hvis politiet skal hente tilladelsen i Fogedretten og indehaveren har mulighed for at forsvare sig sammesteds.

10
6. februar 2017 kl. 12:19

Mon ikke det er film- og pladebranchen der står og ånder de der politikere i nakken igen. Det vil jo være dem der får størst gavn af det her.

9
6. februar 2017 kl. 12:17

Problemet er at grundloven snakker censur fra staten, mens der her ikke snakkes censur, men ud fra et lovlig/ulovlige handlings perspektiv - så derfor er det nemt at fedte sig uden om den debat for politikere og jurister.

Politikerne og embedsmændene slipper vel primært udenom fordi der ikke for alvor er nogen der sætter dem stolen for døren.

Vi ser jo at når nogen har viljen og evnerne til at køre retssager om de her forhold og til at køre oplysningskampagner og få opmærksomhed og opbakning, så kan der rent faktisk godt ændres noget.

Se f.eks. Tibetsagen. De har haft den nødvendige dygtighed og flid til at få god pressedækning, og nu ruller sagen og afslører den ene væmmelighed efter den anden.

Men det store spørgsmål er hvorfor vi har et Folketing og en Regering der kan få sig selv til at foreslå sådan noget og til at stemme for det.

8
6. februar 2017 kl. 12:10

...og denne gælder tilsyneladende heller ikke hos SKAT.

6
6. februar 2017 kl. 12:06

Det er et af de steder hvor grundloven er fast og hård. Der er ingen kattelem i den formulering.

Problemet er at grundloven snakker censur fra staten, mens der her ikke snakkes censur, men ud fra et lovlig/ulovlige handlings perspektiv - så derfor er det nemt at fedte sig uden om den debat for politikere og jurister.
Det er samme debat som de jo allerede har haft mulighed for at undgå med deres børneporno filter og piratebay og hvad ellers de overvåger og lukker ned efterhånden. Man skal jo blot spille "børneporno" eller "terror" kortet - så omgås alt fordi det er svært at argumenterer imod selv rent principielt og ud fra glidebane principper. For mange folk vil gerne opgive deres frihed for "sikkerhed".

Jeg synes dog problemet er meget større fordi det er en vej mod at man er skyldig indtil man bevises uskyldig, hvis de kan få lov til at lukke sider blot ved en formodning

5
6. februar 2017 kl. 11:53

Vi kan jo se hvordan det går når skat forvalter en lignende gummiregel.

Og at indbringe ytringer for en domstol , til afgørelse af om "hvor usselt et menneske" man er for at have en bestemt mening, er også en illusion om retfærdighed.

Når "Jean-Claude VanJuncer" kan slippe fra, at mene det er legalt for ham- - med hele sin EU-kølle - at 'bekæmpe' lovligt opstillede/valgte politikere udelukkende fordi han mener de ikke står for 'det rigtige', så er vedtagelsen af en sådan gummiparagraf at ligestille med bananstatscensur.

K

3
6. februar 2017 kl. 11:43

§ 77
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.
<strong>Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.</strong>

http://grundloven.dk/

Bemærk at der ikke står noget med at det kan fraviges ved lov.

Det er et af de steder hvor grundloven er fast og hård. Der er ingen kattelem i den formulering.

Medlemmerne af Folketinget skriver under på at ville overholde grundloven.

Det sker ved en lille ceremoni når de starter første dag i Folketinget.

http://nyheder.tv2.dk/article.php/id-9536362%3Anye-underskriver-grundloven.html

Har dem der fremsætter det forslag glemt hvad de har skrevet under på?

Har de glemt hvorfor den paragraf findes i Grundloven?

2
6. februar 2017 kl. 11:40

Det virker som om de bare vil have folk væk fra .dk-TLD'en. En kriminel vil naturligvis lægge siderne på en af stillehavsøerne, så kan politiet råbe og skrige.

1
6. februar 2017 kl. 11:21

Jamen hvorfor? Hjemmesider (og software i det hele taget) kan ikke begrænses, eller holdes nede. Det er ikke ligesom at lukke en rockerborg, hvor der går et par uger eller måneder før de får sig nye lokaler. En hjemmeside tager 30 sekunder at genoprette og koster ingenting.

Det virker som en nyttesløst (for)slag.