Justitsminister om ulovlig logning: »EU-domstolen står på forbrydernes side«

31. januar 2022 kl. 09:4431
Justitsminister om ulovlig logning: »EU-domstolen står på forbrydernes side«
Illustration: Socialdemokratiet.
På et samråd i Folketingets retsudvalg nævnte justitsminister Nick Hækkerup (S), at EU-Domstolen i lognings-spørgsmålet står på forbrydernes side.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) mener, at EU-Domstolen er »aktivistisk« og »politisk«, og i spørgsmålet om teleselskabernes logning af borgernes gøren og laden står domstolen ifølge Hækkerup på forbrydernes side.

Det skriver ITWatch.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På et samråd i Folketingets retsudvalg opremsede justitsministeren i sidste uge en række forbrydelser, som ifølge ham kan blive berørt af domstolens domme. Det gælder grov kriminalitet med en strafferamme på tre år og er blandt andet dokumentfalsk, blufærdighedskrænkelse, ulovlig tvang eller trusler.

»Det er den type forbrydelser, som vi desværre ikke længere kan efterforske, fordi EU-domstolen står på forbrydernes side,« sagde han.

Et lovforslag fra Justitsministeriet, der skal ændre logningsreglerne, er blevet kritiseret fra flere kanter, heriblandt af tidligere generaladvokat ved EU-Domstolen Henrik Øe, der kalder forslaget ulovligt.

31 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
31
2. februar 2022 kl. 12:46

Ok, vi tager den lige off-topic.

Forbryderen er et offer.

Kommer an på din definition af "offer". Offer for forbrydelsen - nej. Offer for omstændigheder - måske. Mange massemorderer har en ond eller i særklasse fraværende mor i opvæksten. Det må ikke ses som en undskyldning eller carte blanche, men det indikerer, at man måske bør gøre mere for forbrydere end mod forbrydere (socialisering kontra indespærring).

Straf duer ikke.

Du har også læst Justitsministeriets litteraturstudie "Virkninger af straf over for gerningsmænd, befolkning og ofre" fra 2020? I skrivende stund kan den findes på https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2020/02/virkninger_af_straf_over_for_gerningsmaend_befolkning_of_ofre_-_et_litteraturstudie.pdf. Jeg fandt, at resumeet meget godt understreger din påstand om at straf ikke duer:

Mange gode studier har belyst virkningen af straffens strenghed på baggrund af længden af fængselsstraffe. De fleste studier peger på, at straffens længde har en nuleffekt på dømtes recidiv ["tilbagefald i forbindelse med kriminalitet, misbrug eller sygdom", ordnet.dk]. Nogle amerikanske studier finder, at effekten ligger tæt på nul, i form af at længere straffe enten øger eller mindsker risikoen for recidiv ganske lidt.</p>
<p>Straffens strenghed er ligeledes belyst i mange gode studier, der sammenligner virkningen af sanktionstyper med forskellige grader af strenghed, typisk fængselsstraf i forhold til en betinget straf med tilsyn. De fleste studier peger på, at sanktionens strenghed har en nuleffekt. Nogle studier peger dog på, at strengere straffe, som f.eks. afsoning i fængsel, øger risikoen for recidiv sammenlignet med mindre strenge straffe. En undtagelse herfra er straffens strenghed, når det angår overtrædelser af færdselsloven. Her peger de bedste studier på, at strengere sanktioner mindsker risikoen for recidiv.

Det kan også være relevant at kigge på de mere detaljerede analyser længere nede, f.eks. dette:

Nyere amerikanske studier har ligeledes undersøgt den individualpræventive virkning af længden på en fængselsstraf, og i ét studie finder man en statistisk signifikant individualpræventiv effekt af straf. Betydningen heraf er dog ganske lille, idet en forøgelse af straffens længde med 7,5 måneder leder til et fald i risikoen for recidiv fra 20 pct. til cirka 19 pct. (Rhodes et al. 2018). Resultaterne fra et andet studie peger på, at stigninger i straflængder, når der er tale om forøgelse fra én måned til ét år, medfører en stigning i recidiv fra 38 pct. til 51 pct. Når straflængderne øges fra ét til to år, medfører det et fald i recidiv til 47 pct. Når afsoninger øges fra to til fem år, ses ingen effekt af ændringer i straffens længde (Mears et al. 2016).

Retsfølelse (der, som begreb, kritiseres i studiet) er noget helt andet, og studier viser, at et offers tilfredshed (ganske som man kunne forvente) stiger med straffens strenghed.

Det mest omfattende, solide studie, der peger på, at ofres tilfredshed med retssystemet afhænger af sagens afgørelse, stammer fra en national offerundersøgelse i USA. Her spørges et tilfældigt udvalgt, repræsentativt udsnit af befolkningen på 16.000 personer om deres udsathed for forskellige former for kriminalitet, herunder udsathed for vold, voldtægt eller andre seksuelle overgreb (Felson og Pare 2008). Data er indsamlet i årene 1994-1996. Konklusionen på studiet lyder, at sagens afgørelse er den stærkeste indikator for ofrenes tilfredshed med henholdsvis politi og domstol. [...] Ofrene var mere tilfredse, hvis gerningsmanden fik en fældende afgørelse, særligt hvis det var en fængselsdom. Og de var endnu mere tilfredse, hvis fængselsstraffen var lang.

30
2. februar 2022 kl. 10:48

Hvis man kigger på Mettes mink, Hækkerups overvågning, Bramsen i trøjen, Bennys bukser (der brænder) så må man spørge sig selv hvad i himlens navn der foregår..

Mit bud, er at det skyldes en udtalt mangel på relevant erhvervserfaring.

Man kan være enig eller uenig i den politik de nævnte politikere gerne vil føre.

Men det er da helt håbløst Mette Frederiksen konsekvent melder nye COVID-19 restriktioner ud fredag eftermiddag. På en alm. arbejdsplads ville hun blive mobbet ud, hvis hun ikke hurtigt fandt ud af at lytte ”til gulvet” og flyttede udmeldingen om nye restriktioner til dagen før, således at arbejdspladsen fik tid til at planlægge hvad der skulle ske om mandagen.

Kigger du Trine Bramsen, så historien grundlæggende den samme. Hun lytter ikke nedad eller til sit ministerium, så i stedet for politik handler det hele om ”brandslukning” og set udefra, så er hun den største katastrofe (i regeringen).

Overvågningsminister Nick Hækkerup er helt frigjort fra virkeligheden, hver gang snakken falder på overvågning. Han lader sig ikke forstyrre af fakta, ny viden eller lovgivning.

Mig bekendt er der aldrig ført bevis for at f.eks. logning giver dansk politi fordele.

Tværtimod har det anerkendte tyske universitet Max Planck Institut for Studier af Kriminalitet, Sikkerhed og Lov gennemført et flerårlig empirisk studie hvor man undersøgte flere forhold – med udgangspunkt i tysk politis egne data.

Men i relation til logning var forskerne ude af stand til at konkluderer at logning hjalp politiet.

Som konsekvens af den videnskabelige undersøgelse, er de tyske logningsregler ophævet. Tag ikke fejl, politiet i Tyskland aflytter mistænkte og alt mulig andet, men den stupide masseovervågning som Overvågningsminister Nick Hækkerup er fortaler for, er ophævet.

Jeg tror ikke på at justitsministeriet ikke kender overstående undersøgelse, men det ser Overvågningsminister Nick Hækkerup stort på.

Alle os der arbejder i det private ved, at investeringer skal kunne betale sig – på den ene eller anden måde. Og anskuer man Overvågningsminister Nick Hækkerups lovforslag indenfor overvågning, som investeringer – så var han fyret.

Og så er vi tilbage til mangel på erhvervserfaring, for hvor mange er jer vil forslå noget som i med stor sikkerhed ikke ved om det kommer til at virke? Den måde Overvågningsminister Nick Hækkerup argumenter for øget overvåg på, giver jo mindelser om komiske Ali

Og kigger man efter erhvervserfaring på ministerlisten så er det jo åbenlys at der er en fællesnævner som hedder mangel på relevant erhvervserfaring.

29
1. februar 2022 kl. 22:07

På et samråd i Folketingets retsudvalg nævnte justitsminister Nick Hækkerup (S), at EU-Domstolen i lognings-spørgsmålet står på forbrydernes side."

Nej, herr Minister - de står på borgernes side. Hvilken side står du på?

Det her er newthink. Sort er hvidt, vådt er tørt, op er ned, overvågning er frihed, domstolen er forbryder.

Hvis man ikke kan få sin argumentation til at gå op, så omdefinerer vi simpelthen bare betydningen af begreberne! Det, sælger garanteret stemmer - eller noget.

Hvis man kigger på Mettes mink, Hækkerups overvågning, Bramsen i trøjen, Bennys bukser (der brænder) så må man spørge sig selv hvad i himlens navn der foregår..

25
1. februar 2022 kl. 15:31

Selvfølgelig er EU-domstolen ikke på forbrydernes side. EU-domstolen fortager bare en afvejning af politiets fordele ved overvågning versus individets frihed.

Og mon ikke at justitsministeriet allerede havde oplyst Nick Hækkerup om dette? Ligesom at justitsministeriet også har skudt hans lovforslag om Logning ned for længst?

I realiteten er det som Nick Hækkerup ønsker – et stikkersamfund a la det østtyske hvor Stasi jo overvågede normalbilledet via deres metadata. Den gang kunne man ikke være en god borger (som blev forfremmet eller på anden vis fik adgang til samfundets fordele) – UDEN at anmelde venner, kollegaer, børn, forældre.

Man blev ikke optaget på f.eks. et ingeniørstudie, hvis ikke man havde tilstrækkelig ”social kredit på kontoen hos Stasi”.

Det Nick Hækkerup ønsker at mobiltelefonen skal overtage ”stikkertjansen” fordi det skete alt for ofte, at borgerne alligevel ikke altid stak deres familie, venner eller andre asociale samfundselementer.

Hvilken Stasi karriere Nick Hækkerup dog er gået glip af, hvis han bare var født 50 år før?

Hvad gør man så som dansk politi når man vil efterforske en alvorlig forbrydelse som et cykeltyveri (hvis jeg da kan læse lovforslaget om logning korrekt)?

Tja man kunne gøre som det italienske politi som var meget tæt på at pågribe 13 CIA-agenter i 2003 i Italien for kidnapning af en egypter på gaden i Milano.

Rygterne lød at det kun var den amerikanske udenrigsministers personlige indblanding som sikrede at CIA-agenterne overhoved slap væk via Aviano luftbasen i Norditalien.

Det italienske politi brugte gode gamle politimetoder og i dag er de 13 CIA-agenter stadig efterlyst med deres rigtige navn, billede og beskrivelse.

24
1. februar 2022 kl. 12:16

Kan det ikke opklares med en dommerkendelse, og mere målrettet logning ? Eller drejer det sig om, at politiet ikke kan få de nødvendige ressourcer ?

Nu skal Socialdemokratiet ikke tale om at stille sig på forbrydernes side, det har været deres side i mange år sammen med venstrefløjen. Forbryderen er et offer. Straf duer ikke.

23
1. februar 2022 kl. 10:57

Teleselskaberne skal opføre sig som vores lands førstedame og slette alt. Derefter sende et skriftligt svar til Hækkerup "lev med det".

sorry kunne ikke lade være...

Det er simpelthen så morsomt at politikere forstår så lidt om IT at de udtaler sig på andres vejne når de selv aldrig ville gå med til noget ligende privat.

Nogen der kender til IQ test resultater af vores politikere? kunne være vigtig viden inden man stemmer til næste valg?

22
1. februar 2022 kl. 10:39

Hvis nu Hækkerup kom og viste os, at logningen kunne fortælle os, hvilke sms som manglede fra statsministerens telefoner og med hvem som der var skrevet til, kunne vi jo se om det virkede. Jeg har været domsmand i mange år og ikke set en anklager bare engang bruge disse data, men mange gange almindelige aflytninger med div. dommerkendelser. Tror ikke de tør bruge dem, hvis de nu ikke er lovlige.

Journalister, prøv at få akt indsigt i hvor det ikke lykkedes dem at få meta data fra Postens ocr maskiner på alle breve.

20
31. januar 2022 kl. 21:55

@Anne-Marie Krogsbøll

Jeg har lige genlæst 1984 og kunne genkende flere nutidige træk end jeg brød mig om...

Her eksempelvis slagordene fra partiet:

Krig er fred

Frihed er slaveri

Overvågning er frihed

Uvidenhed er styrke.

En enkelt linje er et citat af hækkerup, som jeg synes passer fint ind i sammenhængen... Og bogen...

19
31. januar 2022 kl. 20:31

Så må vi jo håbe at der er flere almindelige mennesker end der er forbrydere.

For så vidt jeg kan se, er EU-domstolen på alles side.

18
31. januar 2022 kl. 18:40

Problemet er jo, at så godt som alle politikerne er overvågningsliderlige og de fleste af dem ikke anerkender domstolene... Hvilke andre lande er det nu lige det er, der har de karakteristika og er det lande vi gerne vil sammenlignes med eller bo i?

17
31. januar 2022 kl. 18:21

....over, hvor ubesværet Hækkerup behersker disciplinen Newspeak:https://en.wikipedia.org/wiki/Newspeak#List_of_Newspeak_words

Eller eksisterer der et "skyggeministerium", et skjult propagandaministerium, Minitrue, der forsyner Hækkerup med disse guldkorn til forsvar for forbrydelserne?

"Minitrue — The Ministry of Truth, who manufacture consent by way of lies, propaganda, and distorted historical records, while supplying the proles (proletariat) with synthetic culture and entertainment"

Hækkerup er jo også varm fortaler for udbredt videoovervågning i gadebilledet, og er, så vidt jeg husker (kan huske forkert), også fortaler for brug af ansigtsgenkendelse. Og der findes nu om dage garanteret en eller anden algoritme, som kan virkeliggøre drømmen om at kunne afsløre forbrydere på ansigtstræk og ansigtsudtryk: "facecrime — A facial expression which reveals that one has committed thoughtcrime" (Vigtigt Newspeak-begreb).

Jeg ser det for mig - "Vi kan gøre befolkningen mere tryg ved at forhindre forbrydelser, inden de bliver begået, og der er denne algoritme et helt uundværligt redskab i værktøjskassen. Hvis man har rent mel i posen, har man jo ikke noget at frygte, så hvis man er imod det redskab, må det være fordi, man er kriminel, eller på forbrydernes side".

Det er efterhånden svært ikke at komme til at fnise højlydt, når et nyt, absurd, guldkorn til forsvar for indskrænkning/bortskaffelse af retten til privatliv lanceres af Hækkerup - hvis ikke det var fordi, det er så pokkers skræmmende, at Hækkerup enten ikke har læst, eller ikke forstået sin Orwell, som burde være pligtlæsning for alle magthavere.

15
31. januar 2022 kl. 15:17

Jeg hører ofte

Jeg gør ikke noget ulovligt, så mig må I gerne overvåge

Jeg kan kun svare

Jeg gør ikke noget ulovligt, så derfor SKAL JEG IKKE overvåges

og jeg tænker altid tilbage på Martin Niemöller (1892-1984)

Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist. Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand. Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist. Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde. Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.

13
31. januar 2022 kl. 15:02

Med den udtalelse er det vist ret tydeligt at den eneste som står på forbrydernes side, det er manden selv som insisterer på at fortsætte en ulovlig ordre om telelogning. Men at fortsætte en ulovlig ordre er jo noget man snildt kan konstatere at Socialdemokrater elsker...

14
31. januar 2022 kl. 15:02

Endnu et citat til Socialdemokraternes kommende valgplakater, i tæt samarbejde med DF.

12
31. januar 2022 kl. 13:28

den om hjemmets ukrænkelighed og brevhemmeligheden, og bemærk samtidig, at der er implementeret over 500 “særegne undtagelser” i de senere års lovgivning.; altså vidtrækkende frit slag for myndighederne til at ignorere paragraffen.

Så løbet er kørt - paragraf 72 er i dag stort set et udløbet levn fra en tid, hvor der stadig var lidt anstændighed i lovgivningen - og respekt for borgerne.

11
31. januar 2022 kl. 13:11

er den ikke skudt noget ved siden af når domstolen dømmer efter hvad der er lovgivet?

10
31. januar 2022 kl. 12:52

Det ville være et godt supplement til telelogning.

Du glemte, at det ikke er nok med en registrering af overvågningskameraer. De skal være koblet til centrale overvågningscentraler hele tiden. Sådan nogen med 50 skærme, ansigtsgenkendelse, søgning i historik - og en politimand der siger: Can you enhance that? (Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk? Hokus pokus måske?)

9
31. januar 2022 kl. 12:47

Af princip er det domstolene, der i sidste ende afgør, om noget er lovligt eller ulovligt. Når politikere i andre lande begynder at tale om, at domstolene dømmer forkert, ser vi det som et sikkert tegn på, at der er noget frygteligt galt i det pågældende land. Så det er en ubehagelig klub, ministeren melder sig ind i med denne udtalelse.

Al den stund, at ministeren fastholder en logning, som er dømt ulovlig, må man jo anse ham som forbryder.

Så han burde være glad, hvis EU-domstolen virkelig er på hans side.

8
31. januar 2022 kl. 12:34

Hvis vi nu åbner alle folks breve, og her i 2022 mener jeg selvfølgelig al kommunikation. Altså giver politiet fri adgang til messenger, sms, mail og generelt alt, hvor man skriver til hinanden. Og selvfølgelig også optage alle lyd og videosamtaler. Hvis man så gør noget forkert i nogen af dem fx dokumentfalsk, blufærdighedskrænkelse, ulovlig tvang eller trusler, så er det meget nemmere at efterforske bagefter.

Man kunne også få alle telefoner til hele tiden at optage og filme automatisk og sende det til staten. Det ville være et godt supplement til telelogning. Nåh ja og sende GPS position. Det er meget bedre end triangulering mellem master.

Overvågning er frihed. Husk det nu!

7
31. januar 2022 kl. 12:11

Hvad er forskellen på den hjælp, ubegrundet masseovervågning ville kunne have givet politiet i gamle dage med at opklare forbrydelser og nu?

Beskyttelse af privatlivets fred i grundloven var et af de bærende principper ved demokratiets spæde start. Et princip man indførte pga erfaringen med ubegrundet overvågning fra statens/regentens side.

Ubegrundet ukritisk tilfældig overvågning har i historisk kontekst altid været knyttet til overgreb fra staten/ regenten på individers basale menneskerettigheder.

Den kriminalitet som skulle bekæmpes eller skræmmes med overvågningen var altid politisk dissens.

Til opklaring af anden kriminalitet har der altid været andre redskaber.

Hvad gør, at man i dagens Danmark ikke mere kan klare politiarbejde uden tilfældig overvågning?

Jeg gætter på, at indførslen bygger på manglende demokratiforståelse og historisk viden hos politikerne koblet med, at overvågning er blevet besnærende billig og enkelt med teknologiudviklingen.

6
31. januar 2022 kl. 11:52

Foreningen imod Ulovlig Logning

ulovliglogning(punktum)dk

5
31. januar 2022 kl. 11:45

når vi alle, i den nuværende regerings øjne, betragtes som potentielle forbrydere, der skal, logges og kamera-overvåges i “frihedens” særpræget fortolkede navn.

Ikke helt atypisk i et let anstrengt demokrati…

(Og hovsa, ikke at forglemme: Visse af folkestyrets spidser kan muligvis også have bidraget til opfattelsen, selvom det jo nok næppe er dem, justitsministeren tænker på lige hér)

4
31. januar 2022 kl. 11:45

... at dokumentfalsk, blufærdighedskrænkelse, ulovlig tvang eller trusler, ikke kunne opklares før man begyndste på denne omfattende logging!

... Men når nu Nick Hækkerup ikke vil følge en domstolsafgørelse, hvem er det så lige der er den kriminelle her?

3
31. januar 2022 kl. 10:58

...så derfor vil Justitsministeren melde sig ind i de kriminelles rækker med ulovlig logning.

FLOT hr. minister.

2
31. januar 2022 kl. 10:54

Et af høringssvarene tilbage i april (eller september, også ligemeget) argumenterede for, at dette værktøj ikke er et værktøj, vi ville betroe til hver og en. Her talte man om "Trump-testen", altså:

"Ville vi være trygge med at statsmagten har mulighed for overvågning af denne slags? Eksempelvis hvis Trump var statsleder og havde den magt?"

(Erstat Trump i dansk kontekst med hvilken som helst anden tosse... Paludan fx).

Det er ikke en svær ligning. Stop masselogning, få bedre kompetencer til efterforskning i stedet for fancy ulovlige værktøj, og så start med at være et godt forebillede og rollemodel for samfundet. Hvis justitsministeriet og politiet ikke længere kan holde sig inden for reglerne, så er der altså noget galt her...

1
31. januar 2022 kl. 10:09

Der er tale om et værktøj der er ulovligt, der må være andre værktøjer i forbindelse med en sådan efterforskning, det står næppe alene.

Masse logning går altså ikke men man kan jo indhente tilladelse på baggrund af begrundet mistanke til logning af et bestemt individ.

Der er ikke noget der kan forsvare at men vedbliver med denne ulovlige praksis. Få nu styr på det.