Justitsminister indrømmer: 47.108 sager hænger fast i tinglysnings-sumpen

Justitsminister Brian Mikkelsen erkender, at en tredjedel af alle digitale tinglysninger endnu ikke er færdigbehandlet. Han giver systemet en frist til nytår for at rette op på ?indkøringsvanskeligheder.?

Den digitale tinglysning har så store problemer, at hver tredje sag siden ibrugtagningen af systemet stadig ikke er færdigbehandlet. Det fremgår af Justitsminister Brian Mikkelsens svar på et spørgsmål fra SF's folketingsmedlem Nanna Westerby.

»Domstolsstyrelsen [har] i den ovenfor omtalte udtalelse oplyst, at 2/3 af samtlige anmeldelser, som Tinglysningsretten har modtaget siden systemet blev sat i drift og frem til den 18. november 2009 (dvs. 94.216 anmeldelser), på nuværende tidspunkt er færdigbehandlet,« skriver ministeren således i sit svar.

Det svarer til, at 47.108 sager i den digitale tinglysning stadig hænger fast i de digitale processer i CSC's løsning til Domstolsstyrelsen. Ministeren vælger dog at se positivt på, at siden systemet blev taget i drift, er to tredjedele af sagerne faktisk blevet behandlet på en enkelt dag.

»På baggrund af den udtalelse, jeg for nylig har modtaget fra Domstolsstyrelsen til brug for besvarelsen af spørgsmål nr. 40 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del), har jeg med tilfredshed kunnet konstatere, at identificerede problemer med systemet løses løbende. Jeg har derfor også tillid til, at systemet vil fungere efter hensigten, når vi kommer over på den anden side af indkøringsperioden,« lyder det fortrøstningsfuldt fra Brian Mikkelsen.

Samtidig fokuserer ministeren på, at alle børnesygdomme i systemet løbende kureres, og at der er afsat 30 millioner på finanslovene for 2010 og 2011 til forbedringer af systemet.

»At de identificerede problemer med systemet løses løbende fremgår også af det ugentlige nyhedsbrev om status på digital tinglysning, som udsendes af Tinglysningsretten, og som meget tydeligt illustrerer den meget store indsats, der fra rettens side lægges i dels at løse de problemer, der konstateres med systemet, dels at imødekomme brugernes ønske om løbende driftsinformation og styrkelse af vejledningen i anvendelsen af det digitale tinglysningssystem,« skriver Brian Mikkelsen videre i §20-svaret til Nanna Westerby.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (11)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#2 Peter Jespersen

Det er liberale Brian Arthur Mikkelsen som vi kender ham. Når det så stadig ikke virker bliver der hugget et par hoveder af længere nede - tilpas langt væk fra taburetten men samtidigt så højt at det giver en illusion af at liberale Brian Arthur Mikkelsen udviser handlekraft. Når det så endelig bobler op og kan blive ubehageligt er liberale Brian Arthur Mikkelsen blevet rokeret videre til en større taburet, grundet talentmanglen hos de konservative.

 • 0
 • 0
#3 Anders Sørensen

tror ikke det er noget med partiet at gøre, men.. Hvordan skal der egentlig handles ved det her problem? Drop systemet, fyr CSC, lav et nyt system, ret systemet etc.? Umiddelbart er det nok bedst at rettet systemet løbende til det virker. Og hvis der er for meget kritik, må man konkludere at man ikke skal digitalisere - eller at CSC ikke kan løse opgaverne omhandlende det nye system. Det er ikke uhørt at store systemer skal rettes til...

 • 0
 • 0
#4 Brian Matzon

Problemet er jo at der er en del handler der bare hænger - og med mellemfinansiering er der en del penge ud at svømme.

I min egen sag er skødet blevet registreret 'med frist' - i øvrigt til den 20. nov...

Tinglysningsretten siger at det ikke gør noget at den er med frist - den skulle være god nok alligevel. Problemet er bare at der er ingen banker der vil røre ved noget som helst før at det er lyst uden frist.

Resultatet er at jeg - menig mand - sidder med håret i postkassen og skal betale mellemfinansiering indtil de tager sig sammen.

I mellemtiden vil jeg bare gerne vide om jeg skal sende regningen til CSC eller Tinglysningsretten?

På et eller andet plan synes jeg i hvert fald ikke at det er i orden at jeg skal betale en ikke ubetydelig sum penge.

Når man så ringer for at høre hvad der sker deroppe får man bare at vide (efter man har ventet 40 min) at "tingene ordner sig med tiden" og at der er andre der har det meget værre end mig (!).

 • 0
 • 0
#6 Jens Hørlück

I årene forud for digitaliseringen var der 2.3-3.5 mill. tinglysninger årligt. F.eks. http://www.hk.dk/stat/hk_statbladet/artikel_arkiv/juni_2004/vi_er_de_bed...

Det er 2-300.000 om måneden. Nu er der så gået 1½ måned og der er 94.000 anmeldelser. Hvor er de manglende anmeldelser?

Taler ministeren mod bedre vidende? Eller bliver han misinformeret?

 • 0
 • 0
#7 John Gøtze

Kim,

Det er - som Henrik Hvid har fortalt om mange gange - en SOA-løsning.

Mere specifikt: "Helt bagerst ligger der en Oracle-database. Selve forretningslogikken har vi selv kodet i Java oven på en Oracle BEA Weblogic-server. Vi har brugt EJB3, Spring, Hibernate som persistenslag og JSF til brugergrænsefladen."

http://www.version2.dk/artikel/12606-csc-saadan-loeste-vi-opgaven-med-di...

 • 0
 • 0
#8 Brian Matzon

nice find! Med 3.5 mio tinglysninger burder der på nuværende tidspunkt have være lyst ca 450.000 dokumenter.

Vi ved at der på nuværende tidspunkt har været 141.324 anmeldelser og 2/3 af disse er blevet lyst.

Med andre ord bliver der lyst 20% af det der plejede i 2003 - efter en digitalisering.

Imponerende.

 • 0
 • 0
#9 Thomas Vestergaard

Nu skal man lige være opmærksom på, at systemet ikke har kørt særligt længe, og at alle de virksomheder, der lever af ting, der skal tinglyset, inden overgangen til det nye system skyndte sig og få tinglyst alt hvad de havde, der var tilnærmelsesvist klart til at blive tinglyst.

Efter overgangen gør man så det stik modsatte. Man sender de mest presserende sager afsted mens ting, der kan vente, får lov til at vente på at systemet kommer til at virke bedre.

På denne måde har virksomhederne sikret sig, at de bliver mindst muligt påvirket af det rod, som de retteligt forventede, at overgangen til det nye system ville medføre.

 • 0
 • 0
#10 Brian Matzon

tja, det kan Tinglysningsretten jo let svare på ...

Vi arbejder jo også med tal fra 2003 - hvor kommentaren omkring dette var

"»Antallet af tinglyste dokumenter er steget hvert år, og intet tyder på, at det falder,« siger kontorleder Lene Håkansson."

Så det kan stå meget, meget værre til :/

 • 0
 • 0
#11 Jens Hørlück

Jeg sendte et skøde til tinglysning 10 august. Altså i den manuelle periode. De skulle behandles manuelt. Der var afsat 3 uger moratorium til at rydde op. Nu er der gået 3½ måned og intet er sket.

Jeg kender flere i samme situation. Brian har heller ikke talt dem med.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere