Justitsminister forsvarer tele-overvågning: Logningen er for central til, at vi kan ophæve den

38 kommentarer.  Hop til debatten
Justitsminister forsvarer tele-overvågning: Logningen er for central til, at vi kan ophæve den
Illustration: Rasmus Flindt Pedersen.
Søren Pape Poulsen afviser at suspendere de danske regler om telelogning, selv om de ifølge en ny EU-dom er klart ulovlige. Logning er et efterforskningsredskab, som vi ikke vil fratage politiet, siger han.
24. januar 2017 kl. 08:06
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) afviser indvendinger fra flere af landets førende jurister, som mener, at Danmark straks bør ophæve sin telelogning.

»Vi vil ikke ophæve de gældende regler – og dermed fratage politiet et centralt værktøj til bekæmpelse af grov kriminalitet – før vi har et nyt system på plads,« lyder det i en skriftlig udtalelse fra ministeren.

Den danske logningsbekendtgørelse, der pålægger teleselskaberne at gemme oplysninger om danskernes opkald, sms'er og geografiske position, er i strid med en dom, som EU-domstolen afsagde kort før jul. Dommen fik bl.a. de svenske teleselskaber til straks at suspendere logningen, men det kommer ifølge justitsministeren ikke på tale herhjemme.

Ingeniøren og Version2 har i flere omgange gennem den seneste måned forsøgt at få ministeren i tale, men han stiller ikke op til interview om teleovervågning af danskerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge Søren Pape Poulsen giver EU-dommen 'anledning til at overveje indretningen af de gældende regler om logning'.

Han påpeger, at regeringen i forvejen har en revision af den danske lov om teleovervågning på sit program for første halvår af 2017. Forgænger Søren Pind ønskede at skærpe overvågningen, så teleselskaberne bl.a. fik pligt til at gemme oplysninger om, hvilke master danskernes telefoner er koblet til, uanset om telefonerne bliver brugt eller ej.

Nu nøjes Søren Pape Poulsen med at konstatere, at det nye lovforslag, 'naturligvis vil tage højde for EU-dommen'.

»Det siger sig selv, at Danmark – ligesom de andre EU-lande – hurtigst muligt skal tage stilling til, hvilke konsekvenser dommen bør have for indretningen af de nationale regler om logning,« lyder det fra ministeren, som dog ikke specificerer, hvad 'hurtigst muligt' indebærer.

»Dansk politi skal have de redskaber, der skal til for at sikre vores tryghed og sikkerhed. Logning er et centralt efterforskningsredskab for politiet i kampen mod bl.a. bande- og narkokriminalitet, drabsmænd og terrorister,« fremhæver han i stedet.

Ikke desto mindre har blandt andre professor i medie- og informationsret Søren Sandfeld Jakobsen, Aalborg Universitet, skudt den danske lovgivning helt ned.

»Den totalt bevidstløse, bagudrettede, maskinmæssige masselogning af alle menneskers kommunikation, som hidtil har fundet sted i Danmark, må vi skrotte,« har han sagt til Version2 og opfordret ministeren til straks at sløjfe den nuværende telelogning.

Justitsministeren sendte i øvrigt i første omgang sin udtalelse til Politiken. Det skete, efter at avisen som det eneste danske medie tidligere havde skrevet en artikel om EU-dommen med den vinkel, at dommen fratager politiet et 'afgørende redskab' til at efterforske alvorlige forbrydelser om terror, narko og drab.

38 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
38
26. januar 2017 kl. 10:58

Peter Hansen:

Det ville være lettere at debattere med dig, hvis du havde en grundlæggende forståelse for hvilke opgaver, en udenrigstjeneste har og at imødegåelse af propagandistiske påstande er en diplomatisk kerneopgave for samme.

Beklager at jeg ikke lever op til dine høje standarder - gid du ville bruge de samme på din vurdering af East Stratcom. Læs f.eks. deres egen udlægning af deres opgaver på hjemmesiden i linket ovenfor. Mage til selvmodsigende vås skal man da lede længe efter. Hvor går grænsen mellem "Strategisk kommunikation", og "propaganda"? Man skal da være godt naiv - eller ude i et propagandistisk ærinde - hvis man mener, at den grænse kan trækkes objektivt. "Strategisk kommunikation" ligger betænkeligt nær begrebet "NewSpeak"

I øvrigt: Det fremgår at:" Taskforcen udgiver nyhedsbrevet Disinformation Review med eksempler på artikler, som vurderes at være misinformation. Taskforcens holdninger afspejler ikke en officiel EU-holdning. " http://www.altinget.dk/artikel/debattoer-rystet-over-at-blive-stemplet-som-russisk-propaganda-af-udenrigsministeren

Hvis der ikke er tale om en officiel EU-holdning - hvad er der så tale om? Skal tilfældige grupper uden mandat have lov til at tale på vegne af hele EU? Uanset om der er tale om en udenrigstjeneste til imødegåelse af propagandistiske påstande så er det efter min opfattelse udtryk for en bevægelse i totalitær retning.

De udsender deres eget nyhedsbrev som alle interesserede kan abonnere på herunder ikke mindst journalister, som agerer inden for feltet.

Hvis nyhedsbrevet holdt sig til at korrigere oplysninger, som faktisk kan faktatjekkes, så ville problemet være mindre. Eksemplet med Tranholm har intet med fakta at gøre - det er baseret på Tranholms helt subjektive (og efter min opfattelse fejlagtige) påstande om det moralske forfald i vesten. Nu viser det sig så, at dette heldigvis blev sorteret fra i den endelige udgave - men diskussionen tog udgangspunkt i, at bl.a. den danske udenrigsminister og flere politiske kommentatorer faktisk forsvarede, at Tranholm stod på den liste. http://www.altinget.dk/artikel/udenrigsminister-dansk-debattoer-er-korrekt-opfoert-paa-propaganda-listehttps://www.dr.dk/tv/se/jersild-minus-spin-tv/jersild-minus-spin-2017/jersild-minus-spin-2017-01-20

Dette er jo udtryk for en tænkegang, der billiger, at vi begynder at føre personer med "afvigende tankegang" på officielle lister (det er jo lidt uklart, om der er tale om en "officiel" aktivitet eller ej). Så uanset om der er tale om en "liste" og uanset om Tranholm så faktisk er endt på denne, så er problemet det samme: Danske og andre politikere og meningsdannere bevæger sig i en retning med mere totalitær tankegang.

Det er nok ikke tilfældigt, at Orwells "1984" i følge CNN i dag atter bevæger sig op på bestsellerlisterne rundt omkring.

36
25. januar 2017 kl. 13:21

Så er der vel mere tale om en interesseorganistation under EU? Jeg kan ikke lade være med at spekulere over, hvilket budget EU mon har udstyret East Stratcom med?

Det ville være lettere at debattere med dig, hvis du havde en grundlæggende forståelse for hvilke opgaver, en udenrigstjeneste har og at imødegåelse af propagandistiske påstande er en diplomatisk kerneopgave for samme.

Hvorfor vælger man ikke i stedet at skrive debatindlæg i medierne, hvor man tilbageviser Tranholms fejlagtige og propagandistiske påstande? Det ville jeg synes var helt i orden, og på den måde ville man nå betydeligt flere "mennesker med almindelig, sund dømmekraft " - hvilket vel må være det egentlige formål, hvis man vil vinde den såkaldte "cyberkrig"?

Forestiller du dig, at førende medier velvilligt skulle lægge spalteplads til "læserbreve" forfattet af diplomater med kedelig, faktuel gendrivning af uge- eller månedgamle løgne udspyet i underlødige publikationer som "Russa Insider"? Forestiller du dig, at Russia Insider skulle være villig til at lægge spalteplads til rådighed til sådanne gendrivelser?

De udsender deres eget nyhedsbrev som alle interesserede kan abonnere på herunder ikke mindst journalister, som agerer inden for feltet. Det er efter min mening en yderst rimelig måde for en udenrigstjeneste at udføre en politisk defineret opgave på. Men jeg kan se, at der er mange herinde, der velvilligt lader sig forføre af Marie Krarups målrettede propaganda.

34
24. januar 2017 kl. 20:09

... er i modsætning til mekanisk telelogning styret og vurderet af mennesker. Et disinformation/myth-busting network, comprised of more than 400 experts, journalists, officials, NGOs and Think Tanks in over 30 countries reporting disinformation articles to the task force.

Netværkets input samles i en kladde, som East StratCom så plukker detaljer fra til deres rapporter. En af informanternes forslag er så korrekt nok en virkelig bizar artikel af Iben Tranholm om at "Misguided Compassion Threatens to Become the Downfall of Europe" - som Promote Ukraine NGO syntes var et typical example of Kremlin's narrative of the moral collapse of the West.

Og så nåede Tranholms tekst ikke længere i processen. for lige som to andre danske eksempler blev den sorteret fra af East StratCom, og indgår ikke i deres mere officielle rapporter. Men jeg ville osse være blevet forvirret over at East StratComs informanter skældte ud over en af mine tekster - omend det er ukorrekt, at EU på denne måde fører egentlige registre over disinformerende personer .

Til gengæld er netværkets bidrag generelt en pinlig historie. Iben Tranholms tekst er indlysende et virvar af skøre påstande, men disse bliver blot affejet med en lige så tåbelig erklæring om at den er baseret på Kremls fortælling. Andre mere faktabaserede påstande i de indsamlede eksempler bliver fx imødegået med, at de strider mod erklæringer fra EU og derfor ikke kan passe.

Man skal være meget lidt kritisk for ikke at se denne organisation som et eksempel på, at EU imødegår disinformation med helt tilsvarende disinformation. Selvom det altså er i kildematerialet, det virkelig kikser for dem, er selve rapporterne osse et godt grin værd. Og hele projektet er startet på dansk initiativ!

32
24. januar 2017 kl. 18:25

De fleste mennesker med almindelig, sund dømmekraft kan godt se, at en ugentlig, presseklip-agtig oversigt over propagandistiske citater med henvisning til, hvor de er publiceret og en redegørelse for, hvorfor de er fejlagtige og propagandistiske ikke har det fjerneste at gøre med at blive registreret i et register.

Hvorfor vælger man ikke i stedet at skrive debatindlæg i medierne, hvor man tilbageviser Tranholms fejlagtige og propagandistiske påstande? Det ville jeg synes var helt i orden, og på den måde ville man nå betydeligt flere "mennesker med almindelig, sund dømmekraft " - hvilket vel må være det egentlige formål, hvis man vil vinde den såkaldte "cyberkrig"?

Jersild er åbenbart også russisk "troll", der påstår, at Tranholm er opført på en liste, og både Lars Mogensen eller Rulle Grabov omtaler, at Tranholm står på en liste, der handler om at holde øje med russisk propagandavirksomhed - hvilket de så synes, er helt i orden. Lyt f.eks. efter ca. 35 min i linket ovenfor, hvordan Lars Mogensen omtaler sagen (i Jersild minus spin).

Fra Altingets artikel http://www.altinget.dk/artikel/udenrigsminister-dansk-debattoer-er-korrekt-opfoert-paa-propaganda-liste:"EU-taskforcen East Stratcom er oprettet for at overvåge information i offentligheden, der kan karakteriseres som misinformation, som støtter op om russiske interesser. Taskforcens holdninger afspejler dog ikke den officielle EU-holdning."

Så er der vel mere tale om en interesseorganistation under EU? Jeg kan ikke lade være med at spekulere over, hvilket budget EU mon har udstyret East Stratcom med? Måske intet - men med Meld og Feld i frisk erindring er det vel et legalt spørgsmål? (sikkert ikke efter din opfattelse, Peter Hansen :-))

Nå - nu gider jeg ikke mere for i aften...

31
24. januar 2017 kl. 18:00

Her er en bunke citater fra Anne Marie Krogsbølls indlæg i det ovenstående, der alle bygger på det fejlagtige, propagandistiske præmis, at der vedligeholdes et "register" over Kremlin trolls:

Der er også den aktuelle historie om East Stratcom, hvor Iben Tranholm har gjort sig fortjent til at blive registreret som russiskvenlig propagandist pga. sine udtalelser.

det er meget bekymrende, at man på baggrund af - så vidt jeg ved - ikke kriminelle meningstilkendegivelser kan blive registreret i et EU-register som dette

Spørgsmålet er jo, hvad man vil bruge dette register til? Hvilke konsekvenser har det at figurere der? Og hvad er kriterierne for at havne der?

Hvordan kan et sådant register overhovedet være lovligt?

De fleste mennesker med almindelig, sund dømmekraft kan godt se, at en ugentlig, presseklip-agtig oversigt over propagandistiske citater med henvisning til, hvor de er publiceret og en redegørelse for, hvorfor de er fejlagtige og propagandistiske ikke har det fjerneste at gøre med at blive registreret i et register.

30
24. januar 2017 kl. 17:51

Du flytter målstolperne.

Din påstand ville være mere overbevisende, hvis du dokumenterede den.

Der findes ikke noget register og Iben Tranholm er ikke registreret i et sådant.

Dette er hvad jeg påstod og det er korrekt. Det er dig, der har fået en fiks idé om, at den upræcise, interview-baserede omtale af "en liste" i Kristeligt Dagblad skulle kunne undergrave min korrekte og præcise udtalelse om, at Anne-Marie Krogsbølls ytringer om "et register" i bedste fald er misforståede.

28
24. januar 2017 kl. 17:35

Peter Hansen: Jeg har bl.a. lænet mig op ad dette, ca. 29 min inde:https://www.dr.dk/tv/se/jersild-minus-spin-tv/jersild-minus-spin-2017/jersild-minus-spin-2017-01-20#!/

Jeg er ikke enig med Tranholm om ret meget - men at udnævne det til at være russisk desinformation, det er langt ude. Det er en meningstilkendegivelse. Om det er hendes indlæg eller hendes navn, der figurer - det synes jeg er pindehuggeri. Beklager....

27
24. januar 2017 kl. 17:20

Altinget er nået til samme konklusion efter at deres indledende, interview-bårne artikel blev suppleret med faktisk research i sagen:

Præcisering: Den liste, som omtales i klippet, er det ugentlige nyhedsbrev "Disinformation Review" med en tilhørende liste over artikler, som er blevet markeret som kritisable af organisationen.</p>
<p>Her er Iben Thranholms debatindlæg oplistet med link til artiklen, samt grunden til at organisationen har fundet det kritisabelt, men Iben Thranholms navn fremgår ikke direkte af oversigtsarket.

https://www.altinget.dk/artikel/udenrigsminister-dansk-debattoer-er-korrekt-opfoert-paa-propaganda-liste

26
24. januar 2017 kl. 17:05

Her bliver man, om ikke sat fast, så sat på EU-taskforcen East Stratcoms liste, hvis man som Iben Thranholm i mediet Russia Insider den 31. oktober 2015 mener,

Ja en liste, der bringes i hvert nummer af Disinformation Review / Disinformation Digest over artikelcitater med propagandistiske og løgnagtige, russiskvenlige påstande, der gendrives med fakta. Der er sådan set ikke andre måder at give et sådant systematisk overblik på end at lave det i en tabel. Det har intet at gøre med, at nogen bliver sat i "et register", men der er åbenbart flere kommentarorer herinde, der er tilfredse med at tro på en propaganda-troll som Marie Krarup i stedet for selv at fremsøge primærkilden:

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/disinformation_review_12.01.2017_eng.pdf

24
24. januar 2017 kl. 16:29

Der er også den aktuelle historie om East Stratcom, hvor Iben Tranholm har gjort sig fortjent til at blive registreret som russiskvenlig propagandist pga. sine udtalelser.

Der findes ikke noget register og Iben Tranholm er ikke registreret i et sådant. Der er bare nogen, der har tilladt sig at skrive, at hendes verdensopfattelse sammenfalder med Putins og derfor kan blive opfattet som fremmende for hans forsøg på at splitte europæiske befolkninger mod hinanden.

Hvis du rent faktisk læste den artikel i Kristeligt Dagblad, som du selv linker til, ville det nok også gå op for dig, at der intetsteds står, at hun skulle være registreret i noget register. Jeg gad nok vide, hvor du har samlet dine "fake news" op henne. På de sociale medier monstro?

23
24. januar 2017 kl. 16:24

.... som åbenbart indbefatter f.eks. Martin Lidegaard, som står nævnt som en drivende kraft i oprettelsen af East Stratcom!

Ja, selvfölgeligt. Når klovnen nu ikke, efter fiaskoen i Libyen, trods omfattende agiteren i Politiken kunne suge os ind i endnu en krig i mellemösten (Syrien) så er da klart at "kommunikationen" skal "forbedres"!

Det er i övrigt nok tilfäldigt at NATO også har noget der hedder "Stratcom".

22
24. januar 2017 kl. 14:32

Niels Madsen:

PKU prøven blev oprindeligt indført for at screene for den sjældne "Føllings sygdom" bliver tilsyneladende nu brugt som grundlag for opbyggelse af en fremtidig DNA database af det meste af befolkningen.

Det er godt nok foruroligende, at der åbenbart allerede er sket denne sammenblanding af en i mine øjne (er gammel jordemoder) særdeles vigtig prøve, og så den galoperende undergraven af privatlivets grænser. PKU-prøven er uden betydning for de allerfleste - men for de få, der faktisk viser sig at have Føllings syge, er det fuldstændigt afgørende, at dette opdages så tidligt som muligt, da det er fuldstændigt nødvendigt med en streng diæt, hvis barnet skal undgå at udvikle nedsatte åndsevner.

Så din opfordring til at få det undersøgt i udlandet i stedet - som jo i parentes bemærket kun er en mulighed for relativt velstående - er et skoleeksempel på det, som bl.a. Patientdataforeningen advarer imod - nemlig at man ved at beslaglægge sundhedsdata uden samtykker risikerer, at folk begynder at gå uden om systemet, hvorved data jo netop ender med at blive "skæve" - noget som fortalerne for at ekspropriere sundhedsdata jo ellers netop argumenter med vil ske, hvis man indfører ret til samtykke. Nok lidt ved siden af emnet "logning" - men udtryk for den bagvedliggende samme tankegang.

https://da-dk.facebook.com/BevarTavshedspligten/

21
24. januar 2017 kl. 14:16

"Siden 1982 har Staten indsamlet blodprøver fra alle nyfødte i en central biobank..."

-Dette er faktisk ikke helt korrekt, selvom nogle myndigheder nok gerne vil give det indtryk. Men i realiteten er det faktisk helt frivilligt om forældrene vil afgive denne PKU hælblodprøve fra deres nyfødte. Ofte tror forældrene at prøven er obligatorisk, og det er da også kun hvis de nærlæser en brochure som de får udleveret i forbindelse med fødslen at de opdager at dette ikke er tilfældet.

Jeg ved at enkelte fravælger denne prøve, og at de efterfølgende kimes ned af forskellige mere eller mindre højtstående personer fra hospital og Statens Serum Institut (SSI), som vil høre om de virkeligt mener det alvorligt.

PKU prøven blev oprindeligt indført for at screene for den sjældne "Føllings sygdom" bliver tilsyneladende nu brugt som grundlag for opbyggelse af en fremtidig DNA database af det meste af befolkningen. Til grund for denne antagelse lægger jeg at det ikke er muligt at markere at prøven ikke ønskes opbevaret på det kort som den indsendes med.

Og vil man have prøven destrueret kræver det efterfølgende indsendelse af bureaukratisk brev med begge forældres signatur. På dette tidspunkt kan diverse profiler, m.m. (som ikke kan forlanges slettet) i princippet allerede være lavet.

Er man bekymret for den sjældne "Føllings sygdom", kan man jo eventuelt for egen regning få lavet en screening udenlands, idet der blot kræves nogle bloddråber som er indtørret på trækpapir.

20
24. januar 2017 kl. 13:38

...hvorfor der er så meget politikerlede.

17
24. januar 2017 kl. 13:02

Der stilles jævnligt forslag i Folketinget om at udvide dette register med et egentligt DNA register af hele befolkningen til brug for politiet, f.eks. her: <a href="http://www.min-mave.dk/artikel/baby/sygdomme/forslag-alle-nyfodte-i-dna…;.

Ja, der kommer flere og flere totalitære tiltag. Der er også den aktuelle historie om East Stratcom, hvor Iben Tranholm har gjort sig fortjent til at blive registreret som russiskvenlig propagandist pga. sine udtalelser. Nu har jeg ikke normalt meget til overs for Iben Tranholms synspunkter - eller for Marie Krarup, som - utroligt nok forgæves - har forsøgt at bringe sagen op i Folketinget. Men i denne sag må jeg sige, at det er meget bekymrende, at man på baggrund af - så vidt jeg ved - ikke kriminelle meningstilkendegivelser kan blive registreret i et EU-register som dette - og tilsyneladende med den danske regerings velsignelse.http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/thranholm-sagen.-saadan-blev-et-forsvar-den-kristne-civilisation-til-kreml-baseret

Spørgsmålet er jo, hvad man vil bruge dette register til? Hvilke konsekvenser har det at figurere der? Og hvad er kriterierne for at havne der?

Jeg synes, den sag er relevant ift. det her med "konkret mistanke" - er der nu en konkret mistanke mod Iben Tranholm, som kunne berettige adgang til hendes logningsdata? Eller andre med "afvigende synspunkter"? Det kunne man jo frygte.

Hvordan kan et sådant register overhovedet være lovligt? De får godt nok travlt, de myndigheder, der skal holde øje med alle dem, der ikke er enige med regeringen og dens meningsfæller, som åbenbart indbefatter f.eks. Martin Lidegaard, som står nævnt som en drivende kraft i oprettelsen af East Stratcom!

16
24. januar 2017 kl. 12:48

Hvorfor tror du, at politiet opbevarer fingeraftryk og DNA-prøver på tidligere dømte men ikke på hele befolkningen?

Skal jeg forstå det således, at du foreslår, at tidligere straffede skal anmelde deres teletilslutninger, der så kan logges i en eller anden årrække, mens ustraffede ikke logges?

Og er det alle muslimske indvandrere, der også skal logges, fordi rekrutteringen til terror fortrinsvis sker i denne befolkningsgruppe?

Skal de udpegede forbydes at bruge telefoner og nettilslutninger, der ikke logges?

Det lyder noget ubehageligt for mig.

Det er helt forkert at sammenligne med statiske oplysninger som fingeraftryk og DNA.

15
24. januar 2017 kl. 12:48

Hvorfor tror du, at politiet opbevarer fingeraftryk og DNA-prøver på tidligere dømte men ikke på hele befolkningen?

Det er jo ikke helt korrekt. Man opbevarer jo profiler på langt flere personer. Der opbevares DNA oplysninger om sigtede og fra gerningssteder.

Og her har man så heller ikke historisk kunne finde ud af at følge lovgivningen.

https://www.information.dk/indland/2015/02/rigspolitiet-gemmer-dna-profiler-strid-menneskerettigheder

// Jesper

14
24. januar 2017 kl. 12:37

Hvorfor tror du, at politiet opbevarer fingeraftryk og DNA-prøver på tidligere dømte men ikke på hele befolkningen?

Siden 1982 har Staten indsamlet blodprøver fra alle nyfødte i en central biobank. Det såkaldte PKU register:

https://da.wikipedia.org/wiki/PKU-registeret

Der stilles jævnligt forslag i Folketinget om at udvide dette register med et egentligt DNA register af hele befolkningen til brug for politiet, f.eks. her: http://www.min-mave.dk/artikel/baby/sygdomme/forslag-alle-nyfodte-i-dna-register.html

Så det er nok blot et spørgsmål om tid før også vores DNA bliver totalovervåget af Staten.

13
24. januar 2017 kl. 12:34

Det er helt forkert. Der er tale om en proportionalitetsafvejning af retten til privatliv med behovet for bekæmpelse af kriminalitet. Hvorfor tror du, at politiet opbevarer fingeraftryk og DNA-prøver på tidligere dømte men ikke på hele befolkningen?

Vi har jo allerede målrettet indsamling af trafikdata for mistænkte i form af teleobservation. Derfor giver det ikke mening i tillæg alene at logge trafikdata for potentielt mistænkte.

Så er det mere logisk at nedsætte kravene til at teleobservation kan iværksættes.

Men det er næppe rimeligt i retsstat at udpege potentielle forbrydere inden der foreligger en konkret mistanke.

10
24. januar 2017 kl. 10:30

Er det ikke lettere at politianmelde teleselskaberne?

Hvis du nu prøvede at tænke dig om, ville du sikkert komme i tanke om, at en politianmeldelse kræver, at man kan henvise til, at der er foregået en overtrædelse af straffeloven.

Måske du venligst kunne oplyse mig om, hvad det er for en paragraf i straffeloven, du mener, at teleselskaberne har overtrådt?

8
24. januar 2017 kl. 10:24

Heldigvis kan man håbe på at dette lille fup-konservative vendekåbe-parti endegyldigt og permanent ryger helt ud af Folketinget til næste valg.

7
24. januar 2017 kl. 10:22

Er politiet forpligtet til at rejse tiltale (der er immervæk en omgang inhabilitet i spil her), og vil teleselskaberne ikke blot gemme sig bag formuleringer som "vi følger bare eksisterende lovgivning"?

Man er vel nødt til at angribe selve lovgivningen, men jeg er ikke jurist, så jeg har ingen anelse om, hvordan man bedst griber det an.

Kunne man forestille sig at teleselskaberne kan tage kampen? Er det på tide at hvirvle en shitstorm op om emnet?

6
24. januar 2017 kl. 10:21

Teleselskaberne logger allerede mere end de er forpligtet til. Og det vil de blive ved med, hvis logningsreglerne ophæves.

Så det kan man roligt gøre. For politiet kan stadig få data efter retsplejeloven.

Man kan så diskutere, om det er helt lovligt at logge så meget. Men det er ikke noget, der bliver gjort op med foreløbig.

En ophævelse af logningsreglerne vil først og fremmest have betydning for mindre udbydere og såkaldt ikke-offentlige net i form af hoteller, campingpladser osv. De slipper for en byrde, som de i øvrigt altid har haft svært ved at overskue.

Ideen om kun at kræve mistænkelige personer logget er dødfødt. For hvem er det, der anses for potentielle lovovertrædere? Politiets brug af logning gælder alle former for kriminalitet, og oftest er det mest effektivt i forbindelse med ofre for forbrydelser.

Så det er helt i strid med vore retsprincipper og værdien af logning, at man på forhånd udpeger forbryderspirer, selv om de ikke er konkret mistænkt.

Men der er behov for at gøre op med grænserne for selskabers logning af personlige oplysninger - både i relation til teleydelser og IT-ydelser, hvor f.eks. Google jo logger dine aktiviteter meget vidtgående. Dine Gmails ligger jo på Googles servere til evig tid. Så hvorfor er det så så slemt, at dine telefonopkald logges.

Der er brug for et samlet syn på logning af personlige oplysninger - og ikke kun i teorien. Hvad kan gemmes og hvor længe kan det gemmes?

Statens krav om logning af bestemte oplysninger på teleområdet var et vildskud i Europa. Det havde domstolen ret i.

4
24. januar 2017 kl. 10:09

føj for den l... ud med ham.

3
24. januar 2017 kl. 09:52

Vi vil ikke ophæve de gældende regler – og dermed fratage politiet et centralt værktøj til bekæmpelse af grov kriminalitet

Politiet mister ikke noget efterforskningsredskab fordi, den personkreds som udfører mere 95% af den grove kriminalitet er gamle kendinge af politiet og de ved fra deres miljø og fængselsophold at man ikke tager en mobiltelefon med "på arbejde".

Men jeg ser ikke at EU dommen begrænser politiets ret, til at overvåge "gamle kendinge" indenfor grov kriminalitet. EU dommen begrænser alene politiets ret til at overvåge de ca. 5.5 mio "ikke-mistænkte".

Så kort fortalt - politiet kan ikke miste noget de ikke har (ift. den grove kriminalitet).

Jeg vil nærmest sige tværtimod, fordi jo mere du over overvåger, jo stærkere vil denne subkultur udvikles imod genstande som mobiltelefoner som kan overvåges (i kriminelle miljøer).

Så nu er vi ved kernen, nemlig at politiets sande ønske er at overvåge hr. og fru Danmark. Det der med den grove kriminalitet er bare noget man siger

Vi kan derfor forvente at regeringen i en kommende "Børnetryghedspakke" vil forbyde gardiner i private boliger, samt pålægge opsætning af videokameraer med lyd i alle boligens rum, samt forbud imod at slukke lyset i soveværelser, således at politiet kan forebygge alle former for kriminalitet i hjemmet, herunder børnemishandling.

2
24. januar 2017 kl. 09:50

Så er vi vist ved at være klar til et sagsanlæg herhjemme. Er det IT Politisk Forening og Jesper Lund, der griber den? Jeg er sikker på at en indsamling vil kunne dække en betydelig del af omkostningerne hertil.

1
24. januar 2017 kl. 09:02

Det er fantastisk, som politikere magter at transformere sig fra Politiker til Embedsmand så snart de får en taburet.

Det er et konservativt grundprincip, at hjemmet er ukrænkeligt. Derfor skal retten til at gribe ind i privatsfæren uden en dommerkendelse kun forekomme, hvor det er tvingende nødvendigt. Administrativ adgang til privatsfæren skal indskrænkes mest muligt. Det er afgørende for den enkeltes hverdag, at man føler sig tryg, og at der generelt eksisterer en høj retssikkerhed.
..
Overvågning er med til at skabe tryghed i mange situationer, men vi skal hele tiden sikre en fornuftig balance samt forebygge mulighederne for misbrug, ligesom vi også er meget opmærksomme på risikoen for begrænsning af det enkelte menneskes rettigheder i tryghedens navn.

Fra de konservatives Partiprogram.http://konservative.dk/wp-content/uploads/sites/8/2016/07/Partiprogram.pdf

Det er nu officielt Danmark er et BananMonarki. Så #ForfatningsdomstolNU.

// Jesper