IT-Universitetet: Digital marginalisering af ældre skal frem i lyset

Illustration: 88studio/Bigstock
ITU-forskerne vil udfylde et hul i forskningen – der er ikke tidligere lavet undersøgelser af i hvor høj grad digitalisering ekskluderer udsatte ældre borgere.

Udsatte grupper af ældre medborgere kan have svært ved at begå sig på de offentlige digitale kanaler, hvilket kan føre til yderligere marginalisering.

Hvor stort probleet er, vil lektor Morten Hjelholt og ph.d.-studerende Jannick Schou fra forskningslaboratoriet DID-LAB på IT-Universitetet ifølge en nyhed fra IT-U undersøge.

»Som samlet gruppe er ældre rigtig godt med i forhold til digitalisering, men der findes ensomme udsatte, som står udenfor samfundet. Det er mennesker, der på forskellig vis oplever ikke at kunne leve op til det tempo og de krav, som samfundet stiller,« siger Morten Hjelholt ifølge nyheden.

Baggrunden er den omfattende digitalisering som det danske samfund har gennemgået de sidste 20 år. For de fleste er det en lettelse at kunne klare ærinder med det offentlige via nettet, men det gælder bare ikke alle.

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter projektet med 800.000 kroner, og forskerne vil gennemføre kvalitative interviews med 30 udsatte ældre om deres erfaringer med digital kontakt til det offentlige.

Eksempelvis kan digital post fra det offentlige være et problem:

»For disse mennesker bliver den gennemgribende digitalisering af offentlige kernefunktioner, som eksempelvis post fra det offentlige, nye områder, hvor de bliver sat under pres. I disse dagligdagssituationer bliver det tydeligt, hvem der kan følge med, og hvem der ikke kan. Sat lidt på spidsen: hvem der er ”duelige” samfundsborgere. Det kan medføre en følelse af at være koblet fra og ekskluderet. Det er denne type oplevelser, vi vil kigge nærmere på,« siger Morten Hjelholt.

Forskerne vil desuden interviewe medarbejdere i syv danske kommuner om deres praksisser i mødet med denne gruppe borgere.

Ifølge ITU-forskerne kommer projektet til at udfylde et hul i forskningen – der er nemlig ikke tidligere lavet tilsvarende undersøgelser i en dansk kontekst.

Den internationale forskning peger dog på, at ældre og udsatte grupper i særlig grad risikerer at blive ”digitalt ekskluderede” – et begreb, der kan dække over mange forskellige situationer, påpeger ph.d.-studerende Jannick Schou.

»Det kan være alt fra følelsen af utilstrækkelighed, når man skal bruge digitale teknologier, til ikke at have adgang til teknologierne eller kunne navigere rundt i de digitale systemer. I det offentlige system skelner man skarpt mellem digitale og ikke-digitale borgere, men i praksis står en del borgere angivet som digitalt inkluderede i statens systemer på trods af, at de ikke er i stand til at bruge systemerne,« siger han.

De udsatte borgere lider yderligere af, at de ofte er dem, der har allersværest ved at blive hørt i den offentlige debat:

»Men det er i virkeligheden dem vi burde lytte til, når vi begynder at lave storstilede politiske og institutionelle forandringer,« siger Jannick Schou.

Forskningsprojektet skydes i gang med et seminar på IT-Universitetet i september, hvor fagfolk fra kommuner, interesseorganisationer og private virksomheder er velkomne til at deltage.

Projektet skal desuden udmunde i to arbejdsrapporter målrettet kommunale ledere, brancheorganisationer og beslutningstagere samt en afsluttende konference i 2020.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (1)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
John Foley

Ja, digitaliseringstoget kører med høj fart forbi og efterlader de allersvageste i samfundet tilbage på perronen. Alligevel udråbes (tvangs)digitaliseringen af samfundet som en success af både det offentlige og private. De skyldige burde have en dårlig smag i munden, men det har de ikke, hverken politikere, embedsværket eller de virksomheder der leverer løsningerne.
Digitaliseringen har man rigtige gode fordele, men det er en falliterklræring, at vi ikke kan sørge for at få det allersvageste i samfundet med efter deres præmisser. Men det segment er der ikke mange stemmer i, så dem overser man helst. Det kan vi ikke være bekendt.

  • 9
  • 1
Log ind eller Opret konto for at kommentere