IT-svigt i staten: Myndigheder er sårbare overfor medarbejder-svindel

Illustration: Romario Ien/Bigstock Inc
Manglende rollestyring og kontrol i offentlige it-systemer har betydet, at staten er sårbar overfor nye “Britta-sager”.

Statslige myndigheder har ikke ordentligt styr på brugerrettighederne i flere offentlige økonomisystemer, og den offentlige sektor er derfor sårbar overfor medarbejdersvindel som det, man så i Britta Nielsen-sagen.

Det skriver Rigsrevisionen i en rapport.

Rigsrevisionen har blandt andet undersøgt offentlige myndigheders praksis omkring rejseudlæg og faktura-håndtering med systemerne Indfak og Rejsud ikke er tilstrækkeligt grundig.

»Samlet set viser undersøgelsen, at de fællesstatslige it-systemer IndFak og RejsUd ofte anvendes uden tilstrækkelig styring af brugernes rettigheder i systemerne, og at ministerierne ikke udfører kompenserende kontroller. Undersøgelsen viser desuden konkrete eksempler på, at medarbejdere har brugt statslige betalingskort i Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt tankkort i Forsvarsministeriet i strid med gældende regler,« hedder det i rapporten, der også peger på manglende kontrol på lønområdet.

»På lønområdet viser undersøgelsen mangler i flere ministeriers lønkontroller og styring af brugerrettigheder i SLS (Statens Lønsystem, red.).«

Mange eksempler på svindel

Den offentlige sektor har i de senere år set adskillige eksempler på svindel. En af de mere prominente har været sagen med Britta Nielsen, der gennem en længere årrække svindlede Socialstyrelsen for mere end 100 millioner kroner.

I forbindelse med retssagen sidste år blev det netop fremført som problematisk, at kontrollen med medarbejderne i Socialstyrelsen var mangelfuld, og i lyset af den slags sager statsrevisorerne langt fra tilfredse med det, de kan læse i rapporten.

»Statsrevisorerne er meget utilfredse med, at ministerierne generelt har så svage interne kontroller og forretningsgange, at det er muligt for statsansatte at begå svig, uden at det bliver opdaget. Vi har haft for mange konkrete sager med svindel i Socialstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og refusion af udbytteskat. Vi finder det nødvendigt, at ministeriernes øverste ledelse og Finansministeriet i højere grad interesserer sig for og sikrer, at der er en betryggende intern kontrol, der kan hindre svig og svindel«.

I undersøgelsen indgår Finansministeriet, Skatteministeriet, Justitsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Kirkeministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Transport- og Boligministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kritik af dobbeltroller

Det er ikke første gang, at Rigsrevisionen kaster et kritisk lys på de offentlige myndigheders manglende kontrol på økonomiområdet.

I en beretning om årsregnskabet 2019 kom det blandt andet frem, at man eksempelvis som bruger i Banedanmark kan få tildelt en rolle i økonomi- og produktionsstyringsssystemet SAP som både bogholder og kasserer. Og Banedanmark havde ikke styr på, hvad en kombination af forskellige brugerrettigheder kan bruges til.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (2)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#1 Claus Bobjerg Juul

En del af problemet er at problemer i forretningen bliver omtalt som IT-problemer. Min erfaring er at når noget er et IT problem i en ikke IT-moden virksomhed så må ledelsen gerne fjerne problemet ved fx at udvande funktionsadskillelsen.

IT-svigt i staten: Myndigheder er sårbare overfor medarbejder-svindel

Overskriften burde have været:

Svigt i staten: Myndigheder er sårbare overfor medarbejder-svindel

Rigsrevisonen burde ikke have skrevet:

»Samlet set viser undersøgelsen, at de fællesstatslige it-systemer IndFak og RejsUd ofte

Der burde have stået: Samlet set viser undersøgelsen, at de fællesstatslige forretnings-systemer IndFak og RejsUd ofte...

  • 6
  • 0
#2 Knud Larsen

Der er mange eksempler og samtidig oplever almindelige borgere i den grad en nidkær forfølgelse af småsager. Det er useriøst på enhver måde. I virkeligheden er Skat ikke skatteindriver: Det er overladt til en lang række andre mest de erhvervsdrivende: - Indkomstskat opkræves af en erhvervsdrivende - MOMS indkræves af erhvervsdrivende - PAL skat af pensionsforetagender - Lønskat af banker - Punktafgifter af erhevrvsdrivende - Udbytteskat af nogle bestemte banker etc. - Aktieudbytte af erhevrvsdrivende - Det store skatte apparat er et kontrol foretagende og ikke andet - Regulering har tilmed overflyttet en betydelig kontrolvirksomhed på banker og revision - -Udbetalinger er flyttet til Udbetalingen Danmark. - se mere her - http://skat-uret.dk/generelle-emner/2018-skattesnyderi-og-bedrag.aspx

  • 2
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere