It-professor: Ingen beviser for, at Sundhedsplatformen øger effektivitet og patientsikkerhed

6. december 2017 kl. 12:5124
It-professor: Ingen beviser for, at Sundhedsplatformen øger effektivitet og patientsikkerhed
Illustration: digitalista/Bigstock.
Det er svært at forstå, hvordan regionerne har fundet frem til, at Sundhedsplatformen kan højne effektivitet, når man ser på erfaringer fra USA, mener professor.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

De mål om mere sikre og effektive hospitaler, som Region Hovedstaden har lagt frem i forhold til Danmarks største sundheds-it-projekt Sundhedsplatformen, er på ingen måde underbygget i den eksisterende forskning.

Professor Jørgen Bansler, Datalogisk Institut, Københavns Universitet: Amerikansk forskning peger på en række problemer med indholdet i elektroniske journaler, som allerede har haft indflydelse på patientforløb og patientsikkerhed.

I flere tilfælde viser amerikansk erfaringer med Epic, som er leverandør af Sundhedsplatformen, og tilsvarende EPJ-systemer faktisk det modsatte, nemlig at systemerne sænker både kvaliteten af journalerne og produktivteten på hospitalerne.

Det viser en granskning, som Jørgen P. Bansler, professor i Datalogi ved Københavns Universitet, har foretaget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regionerne har i business casen for Sundhedsplatformen opsatte en række mål med det enorme EPJ-projekt.

Tre af dem er effektivisering af arbejdsgange, øget patient og medarbejdertilfredshed, øget patientsikkerhed og bedre behandlingskvalitet. Men ingen af disse mål kan være funderet i erfaringer fra USA, hvor Epic ellers er blevet brugt en årevis.

Region H: Adfærdsændringer, der skal føre til frigjort kapacitet

 • Bedre informeret klinisk personale samt bedre koordinering af forløb på tværs af afdelinger
 • Bedre informeret klinisk personale samt alternative behandlingsforløb (f.eks. telemedicin samt patient empowerment)
 • Reduktion af dobbeltprøver
 • Beslutningsstøtte i medicineringsprocessen
 • Standardiserede processer og hurtigere journalfremskaffelse
 • Bedre adgang til strukturerede data samt mulighed for bedre planlægning af forskningsforløb
 • Automatiserede processer ved start/slut-patientforløb
 • Hurtigere planlægning via standardplaner, færre dobbeltindtastninger etc.
 • Elektronisk standardiseret journal, der gør det hurtigere at fremfinde, læse og redigere i journalen
 • Bedre overblik over forholdet mellem antal patienter og ressourcer samt mere ensartet afregning
 • Bedre oversigter over patienter samt aktuel udnyttelse af ressourcer

Kilde: Region Hovedstadens business case ved Sundhedsplatformen

»Hvis man i regionen havde gjort sig den ulejlighed at læse nogle af de studier, man har lavet i USA, så ville man vide, at der ikke er noget videnskabeligt grundlag for de mål, man sætter op,« siger Jørgen Bansler om sin gennemgang, der mandag blev præsenteret på et møde om Sundhedsplatformen i Ingeniørforeningen IDA.

I debatten om Sundhedsplatformen kan man godt få det indtryk, at systemet fungerer godt i USA, og problemer i Danmark mest af alt går på at få det oversat til en dansk kontekst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men i USA har forskning længe dokumenteret forskelllige problematikker med Epic og lignende systemer.

Og systemernes effekt på både lægers tilfredshed, effektivitet af arbejdsgange og konsekvenser for data-kvaliteten er efterhånden meget veldokumenteret, fortæller Jørgen Bansler.

Den eksisterende viden

Først og fremmest lidt kontekst. Det meste forskning i USA er ikke rettet mod et specifikt system - som fx Epic - men kigger mere bredt. Jørgen Bansler har derfor fokuseret sin gennemgang på studier af systemer af samme type som Epic.

Epic er det mest udbredte EPJ-system i USA. De har en markedsandel på omkring 25-26 procent og en større andel, hvis man ser på de store hospitaler. Den næste i rækken er Cerner, som på mange måder minder om Epic.

»De er karakteriseret ved, at de fokuserer meget på struktureret data, for at give et bedre grundlag for planlægning, kvalitetssikring, fakturering og så videre. Det er i modsætning til fx Opus, som er et meget tekst-baseret EPJ-system,« forklarer han.

Opus er et EPJ-system fra CSC, som både Region H og Region Sjælland anvendte inden overgangen til Sundhedsplatformen.

EPJ får produktionen til at falde

Med det i mente kigger vi igen på, hvad den amerikanske forskning så rent faktisk fortæller. Når det kommer til EPJ-systemernes evne til at øge effektiviteten – som regionerne satser på i Sundhedsplatformens business case – er konklusionen klar:

»Vi kan helt entydigt slå fast, at der er ingen videnskabelig dokumentation for, at indførelsen af denne type EPJ-system fører til generel øget effektivitet,« siger Jørgen Bansler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I nogle tilfælde viser litteraturen, at der kommer øget produktivitet, men i mange tilfælde er produktiviteten på amerikanske hospitaler faktisk faldet, efter man er overgået til EPJ.

Det skorter da heller ikke på eksempler på fejlslagne Epic-implementeringer i den amerikanske fagpresse. Som kræftcenteret MD Anderson, der i 2016 skød skylden på Epic, da de oplevede en nedgang i indtjening på over 50 procent over syv måneder.

Når EPJ-systemerne alligevel bliver implementeret skyldes det ifølge Jørgen Bansler to ting. Dels har USA i forbindelse med Obama-care besluttet at give statsstøtte til indførelse af EPJ-systemer. Og dels gør systemer som Epic – med fokus på struktureret data – det nemmere at skrive regninger.

»Regningerne kan blive større, fordi man får en mere omfattende og detaljeret registrering. På den måde kan det også blive en overkudsforretning for det enkelte hospital selvom produktionen er faldet,« forklarer Jørgen Bansler.

Men uanset hvordan man vender og drejer det, er der ingen dokumentation for, at EPJ-systemer af denne type – heller ikke Epics systemer – skulle føre til højere produktivitet og mere effektive arbejdsgange, understreger datalogi-professoren.

»Så hvordan i alverden regionen har fundet frem til det i deres business case, kan kun undre.«

Amerikanske læger er lige så utilfredse som danske

I den mere kvalitative ende af skalaen satser regionerne ifølge Sundhedsplatformens business case på, at Sundhedsplatformen kan give bedre patient- og medarbejdertilfredshed.

Ifølge Jørgen Bansler giver den eksisterende litteratur ikke noget indblik i sammenhængen mellem EPJ-system og patienttilfredshed. Anderledes ser det ud, når man ser på medarbejderne.

»De amerikanske læger er lige så utilfredse med deres EPJ-systemer, som lægerne i Region Hovedstaden er det,« siger Jørgen Bansler.

I en undersøgelse fra 2016, der målte forskellige medicinske specialers tilfredshed med deres EPJ, fremgår det, at under 40 procent af lægerne i snit er tilfredse med deres EPJ-system.

Det er især tre kritikpunkter, der går igen i forskningen, fortæller Jørgen Bansler. Dels bruger lægerne for meget tid på data entry, altså på at klikke bokse, vælge fra drop-down-menuer og skrive notater. Dels fjerner systemet tid og fokus fra deres patienter. Og dels er kvaliteten af dokumentationen blevet forringet.

Alle punkter har da også været en del af en kritik, som Sundhedsplatformen har fået fra danske læger.

Argument for patientsikkerhed holder ikke vand

Sundhedsplatformens business case: Hovedgevinsterne ved investeringen forventes i form af kvalitative forbedringer og identificeres som hhv. bedre patientsikkerhed og tilfredshed, bedre medarbejdertilfredshed og bedre ledelsesmæssig beslutningsstøtte.

Et tredje centralt argument for Sundhedsplatformen er en forbedring patientsikkerheden og behandlingskvaliteten.

Også her er det vanskeligt at finde opbakning i de amerikanske erfaringer.

»Igen må jeg sige, at der er ingen dokumentation for, at indførelse af EPJ-systemer generelt skulle øge patientsikkerheden. Tværtimod peger ny amerikansk forskning på, at der er en række problemer med indholdet af journalen, som allerede har haft indflydelse på patientforløb og patientsikkerhed,« fortæller Jørgen P. Bansler, der kalder spørgsmålet om patientsikkerhed, der mest bekymrende.

»Regionspolitikerne og regionens ledelse sælger i høj grad systemet på bedre patientsikkerhed. Så kan det godt være, at det er besværligt for lægerne, men det må man leve med, hvis patientsikkerheden bliver højnet.«

Regionen har hovedsageligt to argumenter, vurderer datalogi-professoren. Det ene er, at mere tidstro data – altså at data tastes ind i journale med det samme – skulle være vigtigt.

»Det er det formodentligt i nogle ganske få tilfælde. Men der vil være masser af patientforløb, hvor det ikke er afgørende, at data er at finde i journalen med det samme.«

Det andet argument er, at, man ved at skære lægesekretæren væk undgår en masse fejl. Det kunne fx være transkriberingsfejl som følge af, at lægesekretæren ikke kan høre, hvad lægen siger.

»Der overser man, at der er undersøgelser, der viser, at lægesekretærerne fanger mange fejl og udøver en form for kvalitetssikring, tjekker oplysninger og kan korrigere det lægen har dikteret,« siger Jørgen P. Bansler.

Derfor kan man ifølge professoren også stille spørgsmål til, om de to argumenter er holdbare.

»Man skal ikke tage hverken Sofie Hæstorp Andersens eller Hjalte Aabergs argumenter om, at det vil øge patientsikkerhed til troende – det kan man i hvert fald ikke på baggrund af de amerikanske erfaringer,« fastslår Jørgen P. Bansler.

Version2 følger op med en kommentar fra Sundhedsplatformens programorganisation senest på fredag.

24 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
24
8. december 2017 kl. 15:09

Tak for svar, Jesper.

Nu er der stor forskel på box mover' delen af en leverandør og så en total leverandør. Det er lidt en anden kultur.

Kan du uddybe?

I øvrigt enig - det er deprimerende at læse de afhøringer. Det faglige indhold ser mest ud til at være en måde at maskere bestikkelse på. Men det mest rystende er jo påstanden om, at det er sådan, det foregår i det offentlige (med konkrete eksempler nævnt). Den påstand burde jo føre til yderligere undersøgelser, når Atea-sagen har fundet sin afslutning, for det kan vi jo som samfund ikke leve med. Og den påstand får da mig til at se røde faresignaler i alle de projekter i det offentlige, hvor man som udenforstående synes, at tingene ser meget mærkelige ud. Det kan jo være, at der er en naturlig - men ubehagelig - forklaring.

23
8. december 2017 kl. 13:37

Dette er en opfordring til insidere, der ved noget.....

Nu er der stor forskel på box mover' delen af en leverandør og så en total leverandør. Det er lidt en anden kultur.

Min pointe med at nævne Atea sagen, var at når man læste referatet fra retsmødet, var det tragisk, at se hvad den daværende IT-ledelse i Region Sjælland, mente var fagligt indhold og at det var deres opgave at undersøge tekniske løsninger. Det er jo ikke en ledelse, der ikke er IT-fagligt kompetente på samme måde som fagfolk, der skal undersøge, indstille og bestemme hvilken tekniske løsninger, der skal bruges. Det er de jo IMHO bare ikke kompetente til.

De værste løsninger man kan få i en organisation er jo direktør løsninger..

// Jesper

22
8. december 2017 kl. 08:51

@Jakob Køster

Er det så urimeligt at anvende 1-1½ år på at rulle fx Systematic ud ?
Nej - men det er en l*rtesituation.

Hvor ved du fra at det vil tage 1 -1 1/2 år ? Og vil du så bare lade det nuværende system stå, som det er lige nu ?

Igen udrulningen af Midt-epj på AUH tog godt og vel 2 1/2 år.

http://2013.e-sundhedsobservatoriet.dk/sites/2013.e-sundhedsobservatoriet.dk/files/slides/AnitaRasmussen.pdf

Se side 7 for en projektplan.

Læg mærke til den afdelings fokuserede 'prototyping' aproach man har brugt, modsat den 'Big Bang' metode man brugte i Region H og Region Sjælland. Og det er jo ikke fordi Midt-EPJ ikke har haft sine problemer.

Realistisk vil det nok taget 4-5 år. Husk på du skal jo igennem et nyt udbud, en ny kravspec etc. etc. Og det vil taget fokus og ressourcer væk fra det nuværende projekt.

Og Besparelses kravene kommer anyway, tro mig.. de er allerede igang med at spare spare folk væk i 2018, og er så småt ved at se på, hvordan man så kan spare folk efter denne sparerunde. De penge man ikke får ind i form af manglende fakturering.. betyder at der skal fyres læger, sygeplejersker etc. etc. som betyder dårlige og mindre behandling som betyder mindre fakturering.. som betyder flere besparelser... . Og hvor vil du få pengene fra til en ny implementering, igen det er ekstra penge.. dem skal du finde via besparelser .. som betyder færre læger færre sygeplejersker, som betyder mindre behandling og mindre fakturering. IMHO vil det knække ryggen på Hospitalerne i Region H og Sjælland.

Hvis man ikke får faktureringen til at spille, får man ikke penge fra staten. Det er virkeligheden.

</p>
<ul><li>Det findes ikke dokumenterede cases med produktivitetsforøgelse i USA, hvor hospitalerne har anvendt EPIC i en del år.</li>
<li>Den nuværende funktion svarer til det som systemet altid har haft (jf de artikler man kan google sig frem til)

Men er det måden det bruges på ... eller er det selve systemet. Hvis du læser den nyeste artikel med Bansler her på version2 siger han netop

»Hvis du havde spurgt mig for et halvt år siden, ville jeg have sagt, at man kan forbedre systemet væsentligt. Det tror jeg sådan set stadig man kan, for det er i høj grad et konfigurerbart system,« forklarer Jørgen Bansler.

Igen det er hele agendaen, med at den sundhedsfagligheden skal knægtes, at man ikke har sat sig ind i f.eks. hvilken funktion som lægesekretærerne havde, også selv om der er lavet forskning der viser at de er en af de vigtigste brikker i en afdeling på hospitalerne. Hele fakturerings helvedet.. som igen er det samme som man bruger i USA, som har verdens dyreste sundheds system.

Har vi noget som helst brugbart argument for hvorfor man ikke straks skal igangsætte udskiftningen med følgende in mente?
Det er dokumenteret at der er en voldsom produktivitetsnedgang i Kbh.
Det er dokumenteret at EPICs manglende funktion var direkte årsag til at dødsfald på ventelisterne.
Det er dokumenteret at EPIC er et amerikansk udviklet system, som er leveret med det formål at fakturere - ikke at behandle.
Det er dokumenteret at EPIC er unødvendigt komplekst og får folk til at flygte..

Jeg er sådan set enig i det du skriver.. men løsningen er ikke at skrotte systemet lige nu og her.. hvorfor.. FOR DET KAN DU IKKE. Du kan ikke bare pull the plug. For hvad vil du sætte istedet for indtil den dag 4+ år frem i tiden hvor et nyt system vil være funktions dygtigt.

Der skal dog andre boller på suppen IMHO. Man er nødt til at fratage administrationen den IT og sundhedsfaglige beslutnings kompetence. Styregruppen skal have et fagligt modspil.

Men det der mest sandsynligt vil ske er at det sundhedsfaglige personale vil skulle løbe endnu hurtigere. Øfferiet vil fortsætte, og vi vil skulle betale mere i skat for dårlige service. Mens man stadig fra 'administrationernes' side i det offentlige fører aktiv krig mod al faglighed der ikke er deres egen.

Bare se den her leder i ing.https://ing.dk/artikel/leder-nobelpagten-lige-sa-verdensfjern-manegrisen-209150

// Jesper

21
8. december 2017 kl. 08:50

Det man skal gøre er IMHO, at sætte projektet/administrationen under administration.

Enig - enten har de mistet overblikket, eller har for meget på spil personligt, eller har skjulte dagsordener. For dagens historie på V2 om, at de allerede næste år atter engang har regnet besparelser ind i budgettet pga. Sundhedsplatformen, er jo - skulle man tro - dybt godnat. Man gør vel ikke endnu engang den fejl, at man høster effektiviseringer, som ikke er indtrådt? Det lyder desperat - ikke egnet til at have ansvaret for et kuldsejlet projekt som dette.

Det er jo kun nogle af de tidligere ledende IT folk fra region Sjælland der er med i den sag. Folk som har været i region Sjælland mens hele Sundhedsplatform projektet tog form.
(Og med det hentyder jeg på INGEN måde, at der har været noget ufint på spil under udbudet til sundhedsplatformen.)

Nej - det kan vi ikke vide noget om på nuværende tidspunkt - men med det, vi har hørt om den indledende proces, så kan man i hvert fald nemt få indtryk af, at det ikke er de faglige hensyn, der har haft hovedprioriteten. Og så har vi lov - er ligefrem forpligtede til - at være på vagt overfor, at der kan have været faktorer, som ikke burde have været der. Forhåbentligt kan rigsrevisionen kaste lys over dette - men måske kræver det en whistleblower - var det ikke noget af den slags, der satte sagen i gang i Region Sjælland?

I Atea-forhørene er det kommet frem, at "kundepleje" i form af dyre middage, rejser osv. er dagligdag i toppen af beslutningspyramiden:https://www.computerworld.dk/art/241715/tidligere-atea-chef-indroemmer-har-haft-masser-af-offentlige-top-folk-med-til-luksus-middage-paa-dyre-restauranterhttps://www.computerworld.dk/art/241676/computerviews-atea-bestikkelsessagen-peger-mod-en-betaendt-kultur

Magt korrumperer. Jeg kan forestille mig, at mange af disse menneske på deres vej til toppen simpelthen mister proportionsfornemmelsen, og selv mener, at den slags er en helt normal og i orden ingrediens i det offentliges omgang med leverandører i f.eks. en udbudsproces. Det bør det bare ikke være. Det er i mine øjne korruption - måske ikke altid juridisk, men moralsk., og det er dybt forstemmende, hvis det er rigtigt, at det er så udbredt. Det gør det på ingen måde i orden - det forvrider processen og man ender i at bedrage den offentlighed, man skal betjene.

Hvis de Atea-tiltalte har ret i, at denne adfærd er helt almindelig praksis, så har den måske også forekommet i et eller andet omfang udbudsprocessen vedr. Sundhedsplatformen. Det bør simpelthen afdækkes 100%, hvilket "samkvem" der har været mellem direktionen/regionstoppen og Epic. Så kan vi blive glade og lettede, når/hvis det viser sig, at der ikke gemmer sig en Atea-sag i mørket. Men vi må som borgere have ret til, at det hele lægges frem. Det burde simpelthen være sådan, at alle akter vedr. den slags lægges offentligt ud på regionens hjemmeside løbende: Rejser, møder, fakturaer, etc. (jeg mener - er ikke helt sikker - at man har et sådant åbent system i Norge). Det er den eneste måde, vi kan undgå, at matgen slammer til i privilegier og mørkelygte.

Dette er en opfordring til insidere, der ved noget.....

20
8. december 2017 kl. 01:04

Enig, Jakob Køster. Ud over integrationer og hvad der i øvrigt (endnu) ikke virker, skal hele brugerfladen trimmes i de fleste led. Det er hele den trædemølle af omstændelighed, som systemet består af, der gør det ineffektivt. Et fordyrende mellemled er det vel på mange punkter blevet. Men det bliver også alt for dyrt at udbedre. Det er urealistisk, når det er så gennemgribende.

Det er meget vigtigt, det Bansler bringer på bane, tak. Der er brug for en meget stor kniv, så at sige, til at skære igennem regionens bræmme af eufemismer.

19
7. december 2017 kl. 22:01

Jeg vil da medgive dig at det er en l*rte situation at skulle fortsætte yderligere et år med frosset skrammelsystem, men jeg forestiller mig ikke at der opstår nogen mirakuløs forbedring af EPIC inden for det 1-2 år uanset hvor meget tid man bruger på det.

Det vil jo sandsynligvis forudsætte omskrivning af signifikante dele af koden, + hele brugerfladen og det er vidst ikke indeholdt i support-aftalen.

Man skal derfor se realistisk på hvorvidt det overhovedet kan fikses - og så gætte på en tidshorisont. Jeg tror ikke at det kan fikses - 9 måneders intensivt arbejde i Kbh har ikke rykket noget som helst.

Og så det vigtige:

 • Det findes ikke dokumenterede cases med produktivitetsforøgelse i USA, hvor hospitalerne har anvendt EPIC i en del år.
 • Den nuværende funktion svarer til det som systemet altid har haft (jf de artikler man kan google sig frem til)

Er det så urimeligt at anvende 1-1½ år på at rulle fx Systematic ud ? Nej - men det er en l*rtesituation.

Der jeg vil hen er:
Har vi noget som helst brugbart argument for hvorfor man ikke straks skal igangsætte udskiftningen med følgende in mente?

 • Det er dokumenteret at der er en voldsom produktivitetsnedgang i Kbh.
 • Det er dokumenteret at EPICs manglende funktion var direkte årsag til at dødsfald på ventelisterne.
 • Det er dokumenteret at EPIC er et amerikansk udviklet system, som er leveret med det formål at fakturere - ikke at behandle.
 • Det er dokumenteret at EPIC er unødvendigt komplekst og får folk til at flygte..

Det er en l*rte-situation - men man har da heldigvis bedre erfaringer med fx Systematic i Region Midt som (jf artikler i medierne) ser ud til at fungere, og få fornuftige anbefalinger, og hvor medarbejderne ikke flygter.

18
7. december 2017 kl. 12:11

Hvorfor skulle det ikke være muligt at skrotte SP?

Selvfølgelig er det muligt. Det vil bare koste rigtig rigtig mange penge. Og selv om du skulle ville skrotte EPIC's produkt. Så hænger du jo alligevel på produktet indtil den dag du har et nyt oppe og køre. Og det vil taget år. Vi snakker om et produkt med 40.000+ brugere og rimelig komplekse arbejdsgange etc. etc.

Og hvilken garanti har du for, at afløseren ikke bliver værre ?

Det kan godt være at EPIC's platform er klosset og måske ikke så logisk. Men hey vi er nogle (om vi så har ret er en anden snak) der mener det samme om Windows. Men derfor kan man jo godt være produktiv på platformen anyway.

Hvis du lægger mærke til, hvad der står i artiklen, så er det jo ikke specifikt produkterne, som der gås efter. Men hvordan denne type af produkter bruges. Det der er root cause til at vi står i den her suppedas, er jo at centraladministrationen vil have at tingene skal køre på en bestemt måde, så man tvinger regionerne til at lave et fakturerings helvede. Der betyder at det bliver vigtigt fakturere staten for så meget som muligt for at kunne få tingene til at løbe rundt.. i modsætning til at gøre hvad der er bedst for patienterne. Altså der er en 'administrativ' agenda, i modsætning til en sundheds faglige agenda bag implementeringen.

F.eks. er en af jokes'ne på hospitalerne lige nu.. at der eksisterer ikke en person på sjælland, der har ondt i knæet der ikke er blevet tilbudt en knæoperation. For sådan nogle skæpper i kassen.

Og du kan være sikker på at sådan noget som forebyggelse ikke skæpper i kassen.

Det kræver vel være en beslutning og nogle penge?
(Og ja, man skal sikkert købe sig ud af kontrakten med EPIC og en masse andet fnidder. Heldigvis er det indtil videre småpenge og begrænset hvor mange patientliv det har kostet - det ville være være først at skrotte om et par år)

Jo, men det at køre endnu en udbudsrunde, endnu en analyse mens du fryser platformen hvor den er nu (for du bruger jo allerede de folk du skal bruge til et nyt udbud etc.), kan risikere helt at knække halsen på sundhedsvæsnet på Sjælland. Og sådan noget koster altså menneskeliv, førlighed m.m. (mere end det gør lige pt.).

Det man skal gøre er IMHO, at sætte projektet/administrationen under administration. Hvad mener jeg med det. Jo hvis det her skal løses er man nødt til at ændre fokus, således at man fokuserer på at få det sundhedsfaglige og IT faglige i højsædet. Det betyder IMHO at man må lægge sig flat på ryggen og sige til lægerne som har problemerne .. hvad skal der til.. og så lade IT-fagligheden sørge for at det sker. Og det får man IMHO kun til at ske, hvis man fra politisk side bestemmer sig til at fratage administrationen (styregruppen), beslutningskompetencen på disse områder eller at den pludselig begynder at tage fagligheden seriøst.

Det er jo nødvendigvis ikke altid lige, at fagligheden vdr. det man 'bestemmer over' i sådan en styregruppe/administrativ ledelse er den bedste. Du kan jo se lidt på, hvad der sker i 'atea sagen'. Det er jo kun nogle af de tidligere ledende IT folk fra region Sjælland der er med i den sag. Folk som har været i region Sjælland mens hele Sundhedsplatform projektet tog form.

(Og med det hentyder jeg på INGEN måde, at der har været noget ufint på spil under udbudet til sundhedsplatformen.)

// Jesper

17
7. december 2017 kl. 11:57

Hvornår fyrer Regionen de ansvarlige for de manipulationer og den vildledning medlemmerne har været udsat for? Hvis det ikke får konsekvenser for de ansvarlige, stopper IT-skandalerne aldrig!

15
7. december 2017 kl. 11:49

Der er sikkert meget man kan klandre Venstre for i forhold til IT-projekter og effektivisering, hvis det er det, man ønsker. Men Region Hovedstadens beslutning om at implementere Sundhedsplatformen blev taget af et regionsråd, som - i hvert fald sidste gang jeg kikkede - havde en socialdemokratisk formand

14
7. december 2017 kl. 11:20

Det er mig fuldstændig ubegribelig at der er nogen der fortsat mener at vi skal have et landsdækkende sundhedssystem. Hvorfor skal man sætte sig på den gren man er ved at save over. I sådanne et system vil al udvikling jo gå i stå. Et centralistisk og ensrettet system har ingen fremtid. Jeg troede at man havde lært af fortiden.

13
7. december 2017 kl. 11:08

Det er interessant at læse den slags konklusioner fra en person, som i hele sin karriere ikke har bestilt andet end at observere fra sidelinjen.

At man på flere hospitaler var hurtige til at fjerne lægesekretærerne har jo ikke direkte noget med softwaren at gøre. At mange yngre læger de seneste 10 år ikke har hafdt adgang til diktafoner, men selv har opdateret deres pationjournaler, hører vi ikke så meget til. På den anden side, så har de heller ikke sagt deres job op under stort rabalder og velvillige journalisters medvirken.

12
7. december 2017 kl. 08:05

Tak, Danni Madsen. Men at alle stemte for et nyt system (næsten), er jo ikke det samme som, at de også har besluttet, hvilket system, det skulle være. Og det har jeg ikke kunnet finde noget om - sikkert fordi jeg søger forkert.

Pludseligt 8. november 2013 er det vedtaget, at det skal være Epic, der leverer det nye system. Men hvem vedtog det? Regionsrådet eller direktionen?

Selvfølgelig har regionsrådet nok skullet godkende det - men hvor kan man finde noget om evt. debat og beslutning om dette?

Jeg vil bare gerne have bekræftet, at det var rød bloks valg, som Steen Oyre hævder. (og så regner jeg personligt ikke mere socialdemokraterne til rød blok).

11
7. december 2017 kl. 08:04

Hvad er alternativet - man skulle næsten tro at håndskrevne noter var at foretrække. Er der ikke nogen der har en proaktiv tilgang til en løsning.

10
7. december 2017 kl. 07:34

Problemet er ikke regionerne, de er lavet så en til hver tid siddende regering kan skubbe ansvaret fra sig ved at sige at det er regionens opgave, vi give dem penge til det... At landspolitikerne så lover guld og grønne skove og laver regle rog love som man tvinger regionerne til at udføre uden at give dem de ressourcer det kræves er jo klassisk for vores folketingspolitikere. Nej Regionerne skal bestå men kommunerne nedlægges, det kan ikke passe at et så lille land skal over administres så voldsomt( men burde have nedlagt kommunerne og beholdt amterne i sin tid) Der ud over så skal ting som hospitaler, folkeskolen, og ungdomsuddannelserne ligge direkte under staten så der ikke er andre at skubbe ansvaret over på, det sker ikke da det vil afsløre landspolitikernes hykerri.. Sundhedsplatformen har aldrig været tiltænkt at være til gavn for de ansatte og patienter men alene tiltænkt administrationen og politikerne som et redskab til at slå andre i hovedet med. Til at holde skrivebordfolk i arbejde med ligegyldig data som kræver resourcer at indhente og analysere men som ikke giver værdi for sundhedspersonale og patienter.

Så Sundhedsplatformen er en succes i beskæftigelses projektet af DJØf'er og offentlig tilskud til konsulenter på alle andre områder .. kig i kapellet der finder du dem der betaler for det hele.

9
6. december 2017 kl. 21:39

Det blev i 2012 i Region Hovedstaden vedtaget at iværksætte etableringen af en ny it-sundhedsplatform i samarbejde med Region Sjælland. Alle partier stemte for, undtagen de konservative og DF.

I efteråret 2012 forventes realiseringen af en ny it-sundhedsplatform iværksat. Dette
sker i samarbejde med Region Sjælland, så der bliver skabt ét fælles system i de to re-
gioner i løbet af de kommende år. It-sundhedsplatformen skal i udbud. Der lægges i
udbuddet vægt på, at der anskaffes en fleksibel løsning, der allerede er i drift i lignede
organisationer, således at der vælges et standardsystem, der også kan understøtte
fremtidige arbejdsgange herunder samarbejde med patienter, kommuner og praksis-
området. Den samlede udgift kan først opgøres i forbindelse med udbuddet i 2013,
men skønnes at udgøre 600-700 mio. kr., der vil blive søgt indarbejdet i de årlige in-
vesteringsbudgetter.

https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/PublishingImages/Sider/Budgetaftale-med-fokus-paa-udvikling/Budgetforlig2013medbilag.pdf

8
6. december 2017 kl. 20:52

Hvorfor skulle det ikke være muligt at skrotte SP? Det kræver vel være en beslutning og nogle penge? (Og ja, man skal sikkert købe sig ud af kontrakten med EPIC og en masse andet fnidder. Heldigvis er det indtil videre småpenge og begrænset hvor mange patientliv det har kostet - det ville være være først at skrotte om et par år)

6
6. december 2017 kl. 17:49

Ja, det var for galt - men stemte venstre og blå blok imod?

Kan nogen med forstand på den slags opklare for mig, om det overhovedet var til afstemning? Eller om det var direktionens beslutning, hvem der skulle vinde udbuddet? Jeg kan nemlig ikke finde noget om, hvem der stemte hvad, og om det overhovedet har været til afstemning i regionsrådet.

5
6. december 2017 kl. 16:41

Jeg tror ikke det er en realistisk mulighed, at skrotte platformen. Hvis man skulle implementere Midt-EPJ ville man nok også løbe ind i problemer. Og det ville nok være.. for meget .. for det stakkels sundhedspersonale i region hovedstaden og sjælland.

Den her sag har jo rødder tilbage til dengang amterne blev tvunget til at sælge Scandihealth til CSC. Husk på at 'grønt system', oprindeligt var et system udviklet af Kommunedata, der var skræddersyet til det danske hospitalsvæsen.

Så IMHO har den her sag rødder tilbage til hele måden man valgte at sælge det offentliges key IT kompetencer fra og outsource udvikling, drift og vedligehold af offentlige systemer, som om det var kuglepenne man havde med at gøre.

Så løbet er kørt.. fokus bør være på hvordan fixer man det her, så det faktisk kan udføre den opgave det bør, nemlig at understøtte og hjælpe det sundhedsfaglige personales opgaver.

// Jesper

3
6. december 2017 kl. 16:10

Jeg var med til foredraget. En væsentlig ting Jørgen P. Bansler sagde er ikke med i ovennævnte. Han sagde så vidt jeg husker "Det er meget tvivlsomt om Region Hovedstaden formår at gøre Sundhedsplatformen funktionel. For et halvt år siden havde jeg lidt håb om de kunne, men det har jeg ikke mere". Med andre ord støtter han inddirekte min påstand: Det er bydende nødvendig vi skrotter Sundhedsplatformen, jo før jo bedre. Øst Danmarks sundhedsvæsen og Danmarks velfærd har ikke råd til andet.

Mht. mistanken om Venstres agenda synes jeg det er værd at nævne, at det var Vibeke Storm Rasmussen med et rødt flertal som indførte og stemte på Sundhedsplatformen. Og som sandsynligvis også pga. af noget øst vest regionskrig fnidder ikke kunne drømme om at bruge et rigtigt godt IT-system udviklet i Midtjylland efter at have tabt strålekanon krigen!

Selv er jeg politisk ukorrekt. Jeg hepper på hvem der end vil hjælpe mig at udrydde det dysfunktionelle møgsystem. Og så hepper jeg gerne på Venstre/blå blok, hvis vejen frem er at nedlægge regionerne. Jeg er i hvert til fald ikke i tvivl om vi skal have et bedre landsdækkende system, helst det meget velfungerende de har i Midtjylland Midt-EPJ udviklet af Systematic A/S. Det er 100 til 1000 gange bedre end Sundhedsplatformen.

Ellers vil jeg henvise til min FB gruppe jeg har stiftet: "Sundhedsplatformen? Nej tak!https://www.facebook.com/groups/217879532080844/

2
6. december 2017 kl. 14:28

Enig, Ebbe Petersen.

Mere af samme slags overvejelser som i artiklen kan ses her: http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/12/Farliga-forhoppningar-om-att-digitalisering-ger-massiva-besparingar--/

Forfatteren foreslår, at digitalisering i det offentlige underkastes samme evidenskrav mht. forbedringer som videnskab i øvrigt afkræves.

I øvrigt er jeg stødt på amerikanske artikler om, at Epic notorisk gør det svært at få indsigt i, hvilke patientoplysninger systemet gemmer - her er et enkelt eksempel:https://www.globalhit.com/epic-battle-judy-faulkner-vs-former-vp-joe-biden/

1
6. december 2017 kl. 13:58

... deprimerende læsning, men vel i grunden ikke særligt overraskende. Sundhedsplatformen er - i lighed med de fleste andre it-systemer der er indført i det offentlige de sidste mange år - jo ikke indført for at øge effektiviteten , kvaliteten eller hvad der ellers bruges som undskyldning.

Man skal vel ikke være det store geni for at se at Venstre har fundet vejen til at snige minimalstaten ind af bagdøren uden at hovedparten af vælgerne opdager det. Opskriften hedder "Effektivisering" og "Digitalisering" som dækker over årlige nedskæringer der resultere i konstante serviceforringelser, og som fortsættes til de berørte instanser ikke længere kan udføre deres opgaver. Modellen bruges på hele den offentlige sektor, og har med særlig "succes" været anvendt hos skat, politiet og nu sundhedsvæsnet som pt. systematisk bliver kørt ned i et hul i jorden.

For styrelser mv. kombineres det yderligere med "Udflytning" hvorved de ikke kun udsultes, men også berøves deres ekspertise så de ligeledes ikke kan udføre deres opgaver, samt får svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Geodatastyrelsen er et godt eksempel på dette.

Hertil kommer at hele den offentlige sektor generelt oplever store forringelser af deres ansættelses- og arbejdsvilkår. Lønniveauet i det offentlige har altid været lavere end i det private, men man har så til gengæld haft andre privilegier - disse elimineres nu systematisk, fx ferie til jul og nytår og betalt frokost. Hertil kommer risiko for at blive pludselig at blive flytte til den anden ende af landet - med tab af opsigelsesperiode hvis man siger nej, og ingen jobgaranti hvis man siger ja, samt det stressende og utilfredsstillende arbejdsmiljø der automatisk følger af årligt tilbagevendende spare- og fyringsrunder.

Hvis man ønsker at lukke den offentlige sektor så er det klart vejen frem.