IT-Politisk Forening: Ny digitaliseringslov afpresser borgere til "frivilligt" samtykke

Hvis du er borger i Danmark, er du tvunget til at være kunde hos e-Boks og DanID og acceptere deres betingelser. Den konsekvens af en ny digitaliseringslov bryder IT-Politisk Forening sig bestemt ikke om.

Den 1. november 2014 skal alle danskere kommunikere digitalt med det offentlige. Hvis to lovforslag om obligatorisk digital selvbetjening og offentlig digital post bliver vedtaget, bliver det fra den dato obligatorisk at modtage post fra det offentlige i sin digitale postkasse.

Men lovene medfører ifølge IT-politisk Forening vidtgående konsekvenser, som foreningen finder meget uheldige.

»Tvangsdigitaliseringen sker ikke på borgenernes præmisser. Vi bliver tvunget ind i en løsning, der vil føre til mere kontrol og overvågning - og mindre frihed,« siger formanden for IT-politisk Forening, Niels Elgaard-Larsen, til Version2.

Foreningen peger i et høringssvar på, at den obligatoriske tilslutning til Offentlig Digital Post betyder, at borgerne reelt tvinges til at blive kunder hos private selskaber som for eksempel Nets DanID, der står bag NemID, og e-Boks.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det nemlig, at med mindre der foreligger 'særlige forhold', kan en myndighed kræve, at borgeren betjener sig selv i de digitale løsninger.

IT-Politisk forening dokumentereri sit høringssvar til L 159 om obligatorisk digital selvbetjenning. det barokke i, at staten godt kan kræve, at borgeren bruger en tjeneste, der kræver NemID som login, men at staten ikke at pålægge borgeren at erhverve NemID.

»Det efterlader borgeren i en besynderlig retstilstand. Man kan åbenbart ikke kræve, at man som borger får NemID, men på den anden side er man uden NemID afskåret fra at overholde landets love og gøre brug af sine rettigheder,« siger Niels Elgaard-Larsen til Version2.

Netop NemID-"tvangen" ligger IT-Politisk Forening på sinde, fordi man som NemID-bruger dels er nødt til at acceptere Nets DanID's brugerbetingelser, dels er nødt til at bruge det setup, som Nets DanID tilbyder.

»Normalt, når staten vil tvinge borgene til noget, så laver de en lov. L 160 tvinger os til at bruge Digital Post, men for at bruge løsningen, skal man acceptere bestemte, private firmaers betingelser. Det kan man ikke kalde frivilligt. Det er nyt og spændende, men desværre på den meget uheldige måde,« siger Niels Elgaard-Larsen til Version2.

IT-politisk forening klandrer også lovforslaget for at sætte borgeren i den groteske situation, at staten rent juridisk kan hævde, at et brev er afleveret til borgeren, så snart det er afleveret i den digitale postløsning - også selvom tjenesten er nede eller utilgængelig.

»Borgeren skal i den forbindelse acceptere de betingelser, som e-Boks har fastsat for den digitale postløsning, for eksempel at borgeren ikke kan holde e-Boks ansvarlig for manglende tilgængelighed ved driftsforstyrrelser. E-Boks kan i øvrigt frit ændre disse betingelser på et senere tidspunkt. Borgeren skal også acceptere at være dataansvarlig for egne breve når de opbevares hos e-Boks, og at e-Boks er databehandler for borgeren i den henseende,« skriver foreningen i sit høringssvar til L160 om offentlig digital post.

Begge lovforslag blev førstebehandlet torsdag den 26. april. Du kan læse dem ved at klikke på linkene neden for.

L 159 Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lov om folkeskolen og sundhedsloven. "Obligatorisk digital selvbetjening"

L 160 Forslag til lov om offentlig digital post

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (19)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#3 David Anker

Kunne der ikke skabes en form for sikker forbindelse mellem stat og bruger i stil med Dropbox. Altså at staten udsender post til et "sikkert" sted på nettet, som så opdatere til et "sikkert" sted på brugerens computer? Og lad så statens ansvar være at opbevare de udsendte breve på nettet (dvs. kan der ikke findes nogen post på nettet, evt. ved nedbrud, kan brugeren ikke stilles til ansvar), og lad brugerens ansvar være at have internet-forbindelse en-to gange om ugen. Jeg forstår ikke hvorfor det er smart at mine statslige oplysninger skal placeres i en semi-privat database. Det er da bare et led mere i kompleksitets-kæden.

/David

 • 2
 • 0
#5 Kristian Lund

Jeg forstår ikke hvorfor det er smart at mine statslige oplysninger skal placeres i en semi-privat database. Det er da bare et led mere i kompleksitets-kæden.

Det er skidesmart for sælgere af semi-private databaser!

Når fremtidens historikere skal navngive de her år, bliver det nok semi-privat-database-alderen...

 • 6
 • 0
#6 Jakob Ottesen

I forbindelse med v2's artikel d. 16. april http://www.version2.dk/artikel/alle-danskere-skal-modtage-post-fra-det-o... skrev jeg til Enhedslistens Stine Brix og spurgte om hun kunne få en bekræftelse fra ministeren på at alle kan fravælge Digital Post samt en henvisning til hvor i lovteksten det fremgår. Hendes spørgsmål kan findes her: http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l160/spm/1/index.htm#nav . Spændende hvad svaret bliver, men jeg har ikke store forhåbninger...

 • 2
 • 0
#7 Jesper Lund

Spændende hvad svaret bliver, men jeg har ikke store forhåbninger...

Jeg venter også spændt på Finansministerens svar, men jeg har [heller] ikke de store forhåbninger. Under førstebehandlingen i Folketinget den 26/4 sagde Finansministeren følgende http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l160/beh1/forhandling.htm#alle...

Vi har den simple tilgang til den her målsætning, at dem, der kan, skal anvende digital post. De, der kan blive fritaget, er derfor dem, der er forhindret i at modtage deres post digitalt på grund af bl.a. funktionsnedsættelse, manglende adgang til en computer, sproglige barrierer eller udrejse.

 • 8
 • 0
#8 Anonym

Finansministeren, han sender alt ned i Digitaliseringsstyrrelsen, de svarer med et standard svar.

Digitaliseringsstyrrelsen gør alt for, at NemID bliver DanID's guldkalv. Det kommer til at koste mange mange milliarder for det Danske samfund. Hele den Offentlige Danske IT-strategi, er på spil. For ikke at tale om, hvad det koster de enkelte borgere. Det er helt som Digital Tinglysning, som fortsat ikke fungerer og er helt åbent for at enhver scammer kan Tinglyse hvad som helst, i en given persons navn.

Det går helt galt, hvis ikke man begynder at trække i bremsen. Det er helt åbent land, for enhver der vil foretage kriminalitet mod Danmark under anvendelse af IT. Da man samtidigt vil Digitaliserer alt, er der tale om, at alt er helt åbent for intensiv kriminalitet.

Selv Folketinget og deres styrelser, går ikke uden om. De har noget af landets sikreste, hvad tror de så resten af landet er udsat for, hvor det bare ikke bliver opdaget. Den lovgivning er helt hul i hovedet. Det de gerne vil, kan simpelthen ikke lade sig gøre.

 • 1
 • 0
#9 Markus Hens

Jeg beder DanID med jævne mellemrum om aktindsigt i alle data, de har gemt om min brug af NemID. Det er en temmelig stor konvolut hver gang. Vi kan gør det allesammen, nedlægge systemet derved og tilkendegive vores protest! En slags analog DDoS sådan set, men quae retten til aktindsigt helt legalt.

 • 6
 • 1
#11 Per Vauvert

Uden at være jurist synes jeg, der er megen "elastik" i de formuleringer, der anvendes i lovforslaget. For eksempel paragraf 6 - "..ret til trediemand..". Der skal åbenbart - efter forgodtbefindende (hvis?) - gives ret til andre at læse min korrespondance med myndighederne? Men også i de andre paragraffer er der uklarheder. :o(

 • 0
 • 0
#13 Stine Brix

Vil blot gøre opmærksom på at vi fra Enhedslistens side stiller til ændringsforslag som skal gøre det muligt for alle borgere at blive fritaget for digital post, uanset fritagelsesgrund. Om det bliver vedtaget er nok mere usikkert, men det ville da helt klart hjælpe hvis der blev lagt lidt pres på Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Pt vi nemlig alene med DF om at være kritisk over for forslaget

Stine Brix, it-ordfører Enhedslisten

 • 4
 • 1
#15 Hans Schou

Stine Brix:

gøre det muligt for alle borgere at blive fritaget for digital post,

Jeg er glad for at I gør noget ved det, men egentlig vil mange af os gerne have digital post, den skal bare ikke igennem eboks eller en anden virksomhed, hvor man skal acceptere firmaets underlige betingelser.

Skattevæsnet sender mig allerede mails. Det er lidt primitivt med at jeg skal logge ind på deres hjemmeside for at se beskeden, men det er ok. Hvis jeg bare kunne uploade min OpenPGP krypteringsnøgle til Skattevæsnet, så kunne de oven i købet bare sende mig indholdet med det samme. Det er ikke så meget der skal til, for at det ville virke.

Jeg beklager hvis der er dele i mit forslag der lyder meget tekniske, men det er de egentlig ikke.

 • 1
 • 0
#16 Hans Schou

Jeg beder DanID med jævne mellemrum om aktindsigt i alle data

Det er lidt fjollet med at bede om aktindsigt hele tiden.

Men nu du har gjort det, hvad står der så i materialet? Er alle disse ID'er fra den PC du logger ind fra med i kuverten? Tidspunkter og hvilken instans du besøgte og hvornår?

Jeg kunne selvfølgelig også selv spørge, men det virker nok lidt underligt når jeg ikke har NemID. Iøvrigt vil de sikkert også kræve at jeg oplyser mit CPR-nummer, men kan jeg jo ikke når CPR er hemmeligt (eller hvordan det nu er med hemmeligheden og CPR).

 • 0
 • 0
#17 Jesper Lund

Citat fra svaret

Med forslaget lægges der op til en administration, der bygger på en høj grad af tillid til borgerens erklæring om, at den pågældende opfylder en af betingelserne for at blive fritaget.

Så.. borgerne skal selv vurdere om de opfylder kriterierne for fritagelse? Det er en interessant nyskabelse i dansk lovgivning.

Kriterierne for fritagelse er i øvrigt alt andet end klare, så ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning er det ikke hensigtsmæssigt. Specielt ikke fordi Finansministeren truer med straf hvis folk afgiver urigtige erklæringer (om at de opfylder betingelserne for fritagelse, som er uklare).

Er Finansministerens reelle hensigt at der ikke skal være en klageadgang for de borgere som får nej til en fritagelse?

 • 0
 • 0
#18 Jesper Lund

Tror for mit vedkommende at jeg vil prøve at skrive til Liberal Alliances ordfører. Forestiller mig ikke at sådan en henvendelse fra en tilfældig borger batter så frygtelig meget, så det er fedt at IT-Politisk Forening gider tage kampen.

Spørg dem om det er liberal tankegang at borgerne skal tvinges til at være "kunde" hos et bestemt firma, nemlig e-Boks A/S og DanID (OCES NemID).

Uden en aftale med disse firmaer, og en accept af deres betingelser for brugen af deres services, kan du ikke få adgang til den post som det offentlige har sendt til dig (juridisk set er den afleveret uanset om du kan læse den eller ej), og du kan ikke overholde landets love, for eksempel kravet om at melde flytning eller indgive selvangivelse (når det område bliver tvangsdigitalisering og NemID bliver eneste adgang).

NemID bliver "an offer you cannot refuse".

 • 0
 • 0
#19 Anonym

Det er 100 % sikkert, at jeg ikke kommer til at få NemID.

Der er flere grunde, men først og fremmest er det ikke noget jeg vil underkaste mig. Jeg har ikke engang en bankrelation, ( jeg har forsøgt at lukke alle konti, men det lader sig ikke gøre ... ifølge Danske Bank ) Jeg har ingen intention om, på nogen måde, at skulle underkaste mig Nem-systemet, af grunde som jeg vist har fremført så rigeligt, her på V2.

Men det betyder samtidigt at jeg ved lovens ikrafttræden, enten er kriminel, eller skal smides ud af landet. Eller ?

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere