It-løsninger for 3 mia. bliver ikke brugt

Der bliver brugt mindst tre milliarder om året på at digitalisere det offentlige, men borgerne bruger ikke løsningerne. Samtidig går alt for mange it-projekter galt i det offentlige, siger statens digitaliseringschef.

Bolden ligger klar til at blive sparket i mål, men enten falder man i forsøget på at sparke, eller rammer ved siden af. Nogenlunde sådan er status for digitaliseringen af Danmark, for selvom Danmark måske nok er blandt verdens førende på området, er der for mange svipsere.

Det var budskabet, da statens digitaliseringschef, Lars Frelle-Petersen, gav sin vurdering af situationen på konferencen Digitalisér i Århus.

»Siden konferencen sidste år har vi haft tinglysnings-projektet, der maner til besindighed for hvordan vi håndterer digitaliseringen. Og så vil den offentlige sektor blive underlagt et massivt budgetpres. Men det er også et af de bedste redskaber til at øge innovationen,« sagde han.

Riget fattes nemlig penge, og digital selvbetjening og andre it-løsninger bliver udråbt som det colombus-æg, der skal løse alle problemer. Men problemet er, at vi allerede i dag gør rigtig meget i den retning, uden at der høstes de store gevinster.

»Vi bruger op til tre milliarder kroner hvert år på digitalisering i stat og regioner tilsammen. Dertil kommer kommunale investeringer. Får vi nok for de penge? Jeg mener, der er plads til forbedring,« sagde Lars Frelle-Petersen.

For eksempel bliver de selvbetjeningsløsninger på internettet, der nu er på plads hos de fleste myndigheder, brugt af ret få borgere. Kun 6-7 procent af den offentlige sektors kontakt med borgerne sker på den måde.

»Det gennemgående billede er, at vi er ret dårlige til det her. Der skal sættes massivt ind på at flytte borgerne, så det digitale valg bliver første valg,« sagde han.

Og det kan lade sig gøre. Digitaliseringschefen hev to eksempler op af hatten, som begge har tvunget borgerne over på digitale kanaler, uden at det har givet store problemer. SU kan man kun søge over internettet, hvilket gav en besparelse på 50 millioner kroner om året, og arbejdspløse skal melde sig ledige en gang om ugen via internettet.

»Arbejdsløse er ikke en gruppe, der nødvendigvis er særlig digitalt parat. Men det fungerer alligevel,« konstaterede han.

En anden positiv vinkel var, at Danmark snart har al den grundlæggende infrastruktur klar. Når NemID med hjælp fra netbankerne bliver rullet ud og brugt til daglig af de fleste voksne danskere, er en alvorlig barriere for digitalisering brudt ned. Dertil kommer Borger.dk, Virk.dk, fælles Dokumentboks og Nemlogin.

Ideer til at udnytte infrastrukturen og bygge fantastiske løsninger oven på fejler heller ikke noget. Men den offentlige sektor er bare ikke ret god til at gennemføre store it-projekter og få det implementeret, så det bliver brugt.

»Vi har undersøgt alle de store projekter, der er gået galt for staten siden 2001. Vi har fejlskønnet med mere end en milliard kroner. Og det er bare det store projekter ? der er også en underskov af små projekter. Vi kan konstatere, at vi har et enormt problem,« sagde Lars Frelle-Petersen.

Snart lander en tyk rapport fra den internationale organisation OECD på digitaliseringschefens bord, med anbefalinger til Danmark om, hvad vi kan gøre bedre. Lars Frelle-Petersen havde set konklusionerne allerede og præsenterede dem kort. Blandt andet skal man blive bedre til at se digitaliseringen med borgernes øjne.

»Vi mangler kanalstrategier. Man koncentrerer sig ikke ret meget om den borger, som egentligt er tiltænkt at bruge en løsning,« forklarede han.

Og så er det ikke nok at klage over manglende ansvar og involvering fra politisk niveau.

»Problemet vender også den anden vej. Vi formår ikke at gøre projekterne interessante nok for politikerne. Vi skal være bedre til at formidle det, vi i virkeligheden kan udrette. Det er et væsentlig issue,« sagde digitaliseringschefen.

Derudover mangler Danmark kompetencer til de store it-projekter og skal være bedre til at samle op på de projekter, der bliver gennemført.

Men fordi Danmark internationalt set er så langt fremme, var der ikke mange gode eksempler fra andre lande, som OECD kunne pege på i rapporten.

»Vi havde forventet, at OECD ville komme med best practice-eksempler fra andre lande, men det var lidt spagfærdigt. Så i stedet har vi kigget mod private virksomheder i Danmark,« forklarede han.

Og ligesom han startede med den it-skandale, der trækker flest overskrifter i øjeblikket, sluttede han også med den digitale tinglysning ? denne gang med ros.

»Tinglysningen bliver en enorm succes om et par år. Så er det et innovativt og globalt set unikt projekt,« lød hans vurdering.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (14)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Anonym

Mangen til inkompente & snævert ideologiske udtalelser skal man lede længe efter.

Denne primitive form for modelrytteri - selvbetjening løser alt - fejler på mange fronter på samme tid.

Selvfølgelig bør borgerne kunne gøre så meget som muligt direkte - problemet er MÅDEN, man digitalisere på - som om enhver digitalisering er godt. Alt sammenlignes med stenalderen og er derfor nemt at få til at se godt ud.

Finansministeriets digitaliseringsstrategi har i årevis prioriteret centralisering uden blik for konsekvenserne, stive ufleksible modeller og etablering af skadelige og desideret uansvarlige flaskehalse a la Nemid, Borger.dk og eBoks.

Den direkte konsekvens er en systematisk nedgang i specielt den offentlige sektors men hele samfundets produktivitet. Kvaliteten står det endnu værre til med, dvs. effektiviteten er på vej helt i bund.

Danmark står ikke overfor at skulle høste eller scoce andet end selvmål og blive spist af med endnu mere forvrøvlet spinretorik.

Danmark står overfor at skulle betale regningen for centraladminsitrationens forstokkende 68-ideolgers forsøg på at tvinge it-udviklingen til at ensrette sig i forhold til en desideret ringe og bagstræberisk arkitektur som fortsat vil sænke produktivteten i den offentlige sektor mange år ud i fremtiden. Man bygger legacy på legacy mens man ødelægger innovationsevnen yderligere.

En process som samtidig har slagtet alt hvad der kan kaldes retssikkerhed og rettidig omhu i forhold til de udfordringer Danmark står overfor.

En process som finansieres ved at uddele ben til kommerciellers kunstige og værdidestruktive monopoler til højre og venstre - navnlig til vennerne i finanssektoren.

Ingen enkeltperson har ansvaret her ansvaret- der er et bredt lag af gamle forstokkede 68ere i centraladministrationen som mener at samfundet har bedst af at de bestemmer og kontrollerer alting.

Men Lars Frelle Petersen har stået som projektansvarlig hele vejen igennem, dvs. manden har så mange lig i lasten at han personligt er blevet en barriere for at få rettet op på den synkende skude. Man sætter problemet til at undersøge sig selv.

Man har aldrig og vil stadig ikke begynde at se noget "med borgernes øjne" - det er narcisistisk navlebeskueri forsøgt forklædt med et spinretorisk fastelanvskostume.

Der skal nyt blod til nu - og en helt ny strategi som fokuserer på forandringsevne, at alligne kontrollen over valg og datafremsskaffelse med behovet, forebyggelse frem for kontrol og overvågning, fokus på innovation og navnlig åbne standarder.

I det hele taget det stik modsatte af hvad regnskabsfolkene med forvoksede regneark i Finansministet står for. Fremfor stive one-size-fits-all modeller baseret på fastlåse mekanismer navlig i infrastruktruren er man nødt til at tænke om. Stategien er ved at sænke Danmark helt ned i sort DDR 2.0 økonomisk kaos.

Problemet er at alle er bange for dem med kontrollen over pengepungen og sedelrpessen. Samtidig har den offentlige sektors ansatte ingen ytringsfrihed, dvs. ingen tør tage sagen som alle kender op i medierne.

Og medierne selv sover gladeligt i timen mens de lader sig køre rundt i manegen og agere mikrofonholdere.

Politikerne ? De forstår endnu mindre om it og sammenhængen IT/økonomi end OECD.

Danmarks digitalisering er et hovedløst uhyre på vej dybt ned i en sort hul hvorfra der ikke er anden udvej end at bakke hele vejen tilbage. Regningen bliver monstrøs og rammer på det værst tænkelige tidspunkt.

Men Lars Frelle og de gamle 68ere vil sidde og klappe hinanden på skuldrende over hvordan de reddede Danmark fra de onde markedskræfter og inkompetente borgere.

 • 0
 • 0
#2 ab ab

Blandt andet skal man blive bedre til at se digitaliseringen med borgernes øjne.

En af de ting, jeg har savnet i digitale selvbetjeningsløsninger fra det offentlige er muligheden for at trække på andre brugeres erfaringer i.f.t. problemløsning og udfyldelse.

Hvis jeg eksempelvis har et problem med noget forbrugerelektronik eller software er det ret simpelt at kaste fejlmeddelelsen ind i en Google-søgning og straks finder jeg et eller andet diskussionsforum for den pågældende løsning, hvor brugere med samme problem for to år siden har arbejdet sammen om at finde en løsning eller evt. henvise til 'workarounds'. Men hvis jeg har et problem med at logge ind på SKAT eller ikke lige ved, om andre har det samme problem med manglende ejendomsregistrering som mig, så kan jeg ikke gøre andet end at vente i telefonkøen hos SKAT i 30 minutter eller længere (man opdager det jo kun, når det er højsæson for indberetning og højsæsonen skal jo sjovt nok være ens for alle borgere).

Fordelen ved sådanne brugerfora er jo, at man kan dele viden og trække på andres erfaringer, når noget ikke virker helt intuitivt. Ved at inddrage sådanne "kommentarlag" oven på en selvbetjeningsløsning, opnår myndigheden den fordel, at de løbende kan høste brugerfeedback på, hvordan løsningen modtages af brugerne, og hvis man er virkelig progressiv, lader man også sine supportmedarbejdere deltage i debatten med tips og tricks. På sigt opnår man jo så en videnbase, som andre brugere kan slå op i, inden de ringer til supporten eller gennemfører transaktionen ved hjælp af personligt fremmøde.

Mig bekendt er der ingen offentlige selvbetjeningsløsninger, der tilbyder denne form for erfaringsudveksling mellem brugerne, men der kan givetvis være nogen, der er "under min radar". Biblioteksvagten og digitalisér.dk er vel de offentlige løsninger, der kommer det nærmest.

Det er nok frygten for misbrug og den ekstra tid, der vil gå til redaktørforpligtelsen, der har afholdt myndigheder fra at kaste sig ud i sådanne initiativer ind til nu, men i princippet er der jo heller ikke noget i vejen for, at en tredjepart tilbyder at etablere sådanne fora. Her er måske en uopdyrket forretningsmulighed for entreprenante iværksættere. Der er vist ingen tvivl om, at brugen af offentlige selvbetjeningsløsninger vil boome med indførelsen af NemID inden for den nærmeste fremtid, så måske er der et mulighedernes vindue, der er ved at åbne sig for denne type løsning?

 • 0
 • 0
#3 Torben Mogensen Blogger

Jeg kan sådan godt forstå, hvis flertallet af danskere ikke bruger selvbetjeningsløsningerne. I den slags sager, hvor man har brug for kommune og stat, er der ofte en stor usikkerhed hos borgerne om, præcis hvad de kan og må. Så selv om det måske er hurtigere at logge ind på en selvbetjeningsløsning end det er at tage bussen til kommunekontoret, trække et nummer, vente, tale med en sagsbehandler og tage bussen hjem bagefter, så giver sidstnævnte en sikkerhed for, at man ikke har glemt noget vigtigt, hvor brug af en selvbetjeningsløsning ofte vil efterlade en usikkerhed om, man har gjort det rigtige, ikke har glemt noget osv.

Så en selvbetjeningsløsning i det offentlige skal ikke alene være nem at bruge, den skal også guide brugeren igennem alle relevante muligheder.

 • 0
 • 0
#5 Anonym

Michael

Ja, pensionen nærmer sig.

Men som Kristoffer indlæg oven for klart tilkendegiver vil deres skade ramme mange år ud i fremtiden. Frelle er som jeg opfatter det et produkt af 68ernes indoktrinerende tilgang til socialisering af embedsmandssystemet.

Embedsmandskulturen i specielt centraladministrationen er nærmest ødelagt (fokus på at styre istedet for at understøtte og nærmest fravær af basal princip og samfundsøkonomiske hensyn) og dels - værre - er man i færd med at hardkode deres ideologiske vrangforestillinger i den helt basale statslige infrastruktur som koblet med voldsom magtmisbrug (f.eks. hele eDag3) tvinges ud i alle applikationsprojekter.

Hvis man ikke vender processen nu FØR man har ødelagt først infrastruktursdelen (Nemid, Borger.dk. eBoks etc.) og dernæst hele det store applikationslag, så vil vores børn ende som gamle fattige pensionister førend der kan være ryddet op og igen komme gang i innovationsevnen efter 68ernes hærgen.

 • 0
 • 0
#6 Vagn Hansen

Som tidligere selvstændig og med 25 års aktivitet inden for Pc-branchen, har det altid undret mig, at staten kunne ofre "milliarder" på store tunge projekter, men end ikke idag har kunnet ofre 1-2 millioner på et gratis bogføringsprogram til mindre selvstændige i stedet for det fatale momshæfte. Et statsligt helt åbent regnskabessystem til små iværksættere ville da have nationaløkonomisk set have kunnet tjene sig ind 100 gange, idet licensen var fri. Vi havde vores program finans86 i 1981, som kunne det hele, og blev solgt, men jeg var ikke dygtig nok til markedsføring, og jeg faldt for fristelsen til at udvikle et kundebetalt program til snedker og tømrerforbundet, som ikke blev til noget i stedet for at bruge resourserne på vores primære program. Staten gør det samme. De ser ikke hvor man får mest valuta for de investerede kr, og kører blot derudad godt hjulpet af "håbefulde edb-konsulentfirmaer"

 • 0
 • 0
#7 John Vedsegaard

Det lyder som en rigtigt god ide. Problemmet er bare at hvis staten skal stå for såden et regnskabsprogram vil det ikke kommer til at koste 1-2 millioner, den pris skal nærmere ganges med mindst 1000. Men det "kunne" sagtens laves billigere og endda være et online bogføringssystem, så skat kunne checke i samme øjeblik noget blev bogført.

 • 0
 • 0
#8 Anonym

Men Lars Frelle og de gamle 68ere vil sidde og klappe hinanden på skuldrende over hvordan de reddede Danmark fra de onde markedskræfter og inkompetente borgere.

Det er lidt svært at udlede hvad du mener, men jeg tvivler på, at Lars Frelle ovehovedet var født i '68.

Hvis jeg var jer ville jeg nok spørge ind til om han overhovedet har nogen som helst IT-mæssig baggrund/erfaring.

(Men du har ret i, at det er nemmere at lægge skylden over på 'inkompetente' brugere/borgere, for så bærer man ikke selv ansvar).

 • 0
 • 0
#9 søren ploug

Lars Frelle-Petersen:

”»Det gennemgående billede er, at VI (min fremhævning) er ret dårlige til det her. Der skal sættes massivt ind på at flytte borgerne, så det digitale valg bliver første valg,« sagde han. Og det kan lade sig gøre. Digitaliseringschefen hev to eksempler op af hatten, som begge har tvunget borgerne over på digitale kanaler, uden at det har givet store problemer. SU kan man kun søge over internettet, hvilket gav en besparelse på 50 millioner kroner om året, og arbejdspløse skal melde sig ledige en gang om ugen via internettet. »Arbejdsløse er ikke en gruppe, der nødvendigvis er særlig digitalt parat. Men det fungerer alligevel,« konstaterede han.”

Det er da klart – ingen tilmelding via internettet – ingen penge. Mon vi alle på samme vis skal tvinges til at blive ”digitale borgere” ? Hvad med dem der ikke har lyst ? Hvad med mine gamle naboer i slutfirserne som stadig klarer sig i eget hjem ? Hvad med den ordblinde smed osv ?

”»VI mangler kanalstrategier. MAN koncentrerer sig ikke ret meget om den borger, som egentligt er tiltænkt at bruge en løsning,« forklarede han.”

Hmm – en noget sen erkendelse – vil jeg mene. Og gad vide hvem ”vi” og ”man” er i ovenstående citater ? Nu bliver løsningen vel - som sædvanlig - at de sidste 40 % af den danske befolkning skal på IT-kurser (læs: I brug af MS-produkter). Når de møjsommeligt har vænnet sig til at gå på nettet en gang om ugen/måneden er der gået tre år – så skiftes alle brugerflader, både lokalt og på nettet og de kan starte forfra. Jeg forstår godt at de ikke gider eller at de giver op.

Hvorfor skal alt hele tiden laves om ? Hvorfor skal MS og linuxfolkene absolut udskifte hele brugerfladen på alting hvert tredje år ? I min ”Windowstid” (WIN3.11 – 95 – 98 - 98ME - XP er de samme funktioner vandret rundt på skærmen efter Bill Gates forgodtbefindede og noget lignende gør sig gældende for KDE som jeg har brugt de sidste 7 år.

Eksempel: Jeg har været selvstændig konsulent siden 1984 og indberetter moms to gange årligt. Ellers kommer jeg ikke på den hjemmeside – når den så jævnligt ændrer design og funktionalitet, bliver jeg forvirret og skal bruge tid på at kvaje mig igennem til de samme funktioner som altid har været der, nu skal de bare tilgås på en ny måde. Det gider jeg ikke, og derfor betaler jeg min revisor for at gøre det. Hun gør det ofte og kan fordele (spild)tiden pga SKATs nye smarte design ud på alle sine kunder.

Hvis man vil nå de 40 % tror jeg at man bl.a. skal overveje fornuften i at skifte alting hvert tredje år ! Og måske sende DJØFferne og datalogerne en tur ud/ned ved siden af smedemester Jensen – han har måske andre ting at tage sig til end fægte med deres nyeste påfund …

Off topic: Stephan ... Galde er godt …. de rigtige steder og i passende mængder. Men i mine ører lyder din evige pointering af, at "det hele er de gamle 68'ere skyld" temmelig trættende. Jeg er født i 1949 og i din verden er jeg åbenbart uduelig, inkompetent og hvad ved jeg - lige som alle andre i min generation (?). Kan man ikke kalde det en noget ”digital” (1-bit) måde at se verden på ;-)

 • 0
 • 0
#10 Anonym

Søren

Hvis du ser efter vl du konstatere at det er den eneste gang jeg nogensinde har pointeret at det er 68erne - det skyldes at alle jeg taler med i ministerierne kommer med den klare melding at det er problemets kerne. Ikke alle 68ere, men dem som sidder i de tunge ministeriers top og meler deres egne kager som samfundets nye bureaukratelite.

Det er samtidig kun tredje gang, jeg har skudt så hårdt på en konkret person. Sidste gange var den samme og første gang, da Ingeniøren berømmede den person som var formelt ansvarlig for at sælge ud på Digital Signatur (fordi den samme her havde tvunget ham til det).

Men det triste er at katastroferne dokumenterer hvor svagt det danske demokrati er - samtlige checks & balances har svigtet groft.

 • 0
 • 0
#11 Anonym

Søren - en anden og mere væsentlig pointe.

Det er meget svært at debattere hvis man ikke kan pointere at noget ikke fungerer og spilde bolden (i dette helt konkrete tilfælde dog også manden som personficeringen af problemerne fordi han sidder med ansvaret og ignorerer al kritik) uden at alle leder efter noget at tage det personligt på.

Du ser bare 68 og konkluderer at det er dig. Andre offentligt ansatte ser kun kritik af den offentlige digitaliseringsproces og tager det personligt.

Men faktum er at det er en ret lille gruppe som trækker voldsomt skævt, mens de fleste bare forsøger at hænge på en process, de ikke kan overskue.

Problemet er at det offentlige system ikke har nogen kunder til at straffe dårlig adfærd, dvs. at dårligdomme får lov til at akkumulere.

At ændre win-version hver x år er nok ressourcespilde - men det er 1000 gange være ikke at kunne ændre noget som er fastlåst og spagetti-sammenflettet på nederste niveau som man er i færd med.

 • 0
 • 0
#12 Henrik Mikael Kristensen

Hvorfor skal alt hele tiden laves om ? Hvorfor skal MS og linuxfolkene absolut udskifte hele brugerfladen på alting hvert tredje år?

Det er jo noget dybt noget at grave i. I bund og grund er det for Linux folkene, fordi man måske føler det ikke var lavet ordentligt første gang (eller anden gang), nye udviklere tager over, osv.

For Windows folket er det delvist dette, men også en undskyldning for at kunne sælge dig et nyt OS.

Arbejdsopgave til Version 2: Find IT systemer ude i verden der har kørt fejlfrit i mere end 25 år og lav nogle portrætter. Jeg er ved at være lidt træt af at høre om ting der ikke virker. Det er ikke inspirerende.

 • 0
 • 0
#13 Anonym

@ Henrik

Hvis et system har kørt "fejlfrit" i 25 år så er det formentlig fordi det er designet så det er alt for dyrt at udskifte, så alle lider under og kompenserer mere og mere for systemets dårligdomme.

F.eks. det danske cpr-system som blev forældet for en 15-20 år siden.

Bevares - du kan sikkert finde nogle meget enkle systemer med et klart afgrænset og veldefineret opgave der kan køre længe. Men selv lyskryds skal gøres intelligente for at kunne skabe "grønne bølger", ventialiationsanlæg skal kobles med en aktiv varmestyring, etc.

Og mange systemer er one-size-fits-all, dvs. dårlige kompromisser som ikke kan tilpasse sig individuelle behov og dermed akkumulerer ineffektiviteter og uhensigsmæssigheder i takt med at systemet kommer mere og mere ud af takt med behovene.

Systemer som ikke fra starten designes til at kunne opgraderes asynkront i interfaces er fejldesignet fra starten. Det gælder stort set alt som pt. udvikles i digtial forvaltning hvor man er ved at tabe hele digitaliseringsinvesteringen på gulvet og sættes os årtier tilbage.

 • 0
 • 0
#14 Claus Agerskov

Når man kommer ind på SKAT's tastselv-tjeneste, så står der ved en af rubrikkerne, se §52 stk. 10 i Bekendtgørelsen - uden at dette er et link til denne.

Umiddelbart ville man tro at bekendtgørelsen er momsloven, som man finder på Retsinformation.dk med det fulde navn [i]Bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven[/i] - men der er kun vist den samlede momslov fra 2005, hvor §52 kun går op til stk. 8 - og ikke (som forventet) den sammenlagte udgave med alle rettelser.

Ude til venstre er listet ændringer til forskriften siden da - 10 i alt. Så er det med at gennemgå dem enkeltvis indtil jeg finder den med §52 stk. 10. Hvilket jeg ikke gør.

Det viser sig så at bekendtgørelsen er en bekendtgørelse til bekendtgørelsen af momsloven (Bekendtgørelse 1497 fra 15. december 2009) som udelukkende blev fundet ved en Google-søgning, da det ikke er muligt at søge direkte i bekendtgørelsestekster på Retsinformation.dk.

Det er ikke let at være en lovlydigborger i dette land endsige benytte de digitale tjenester som erhvervsvirksomhed.

Jeg håber, at det nye initiativ, hvor der åbnes op for at sende virksomheds-, skatte-, moms- og andre afgiftsoplysninger direkte fra økonomisystemer til SKAT og andre myndigheder, bliver en realitet, da dette kan lette mange byrder for erhvervsdrivende.

Med venlig hilsen Claus Agerskov, SALDI - det danske open source økonomisystem

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere