It-ingeniører til politikere: Privacy vigtigere end mobildækning

Mens politikerne og det øvrige Danmark blandt andet fokuserer på mobildækning eller mangel på samme, så er det primært privacy, der ligger de it-professionelle på sinde, viser undersøgelse.

Spørger man de it-professionelle, er privacy langt vigtigere end mobildækning. Det er i hvert fald konklusionen i en undersøgelse, som Ingeniørforeningen har gennemført blandt danske it-ingeniører, som er medlemmer af IDA-IT.

Ud af 5.600 har 800 medlemmer af Ingeniørforeningens fagtekniske selskab, IDA-IT, har svaret på spørgsmålet 'Hvad er efter din mening det vigtigste af disse it-politiske emner?'

I den absolutte top ligger privacy, som 40 pct. har peget på som det vigtigste it-politiske emne. Dernæst kommer 'God og sikker offentlig datahåndtering med 32 pct. Så kommer 'It-uddannelse i folkeskolen' med 15 pct. Nær bunden af listen svarer 8 pct., at 'Landsdækkende mobil teledækning' er vigtigst, mens kun 5 pct. har tilkendegivet, at 'It-sikkerhed i virksomhederne' er det vigtigste it-politiske emne.

Ingeniørforeningens ekspert i it-sikkerhed, Jørn Guldberg, er ikke overrasket over, at privatlivsbeskyttelse ligger i toppen af listen.

»De it-professionelle ved formentlig bedre end mange, hvor dårligt vores privatliv er beskyttet, når vi færdes på nettet,« skriver Jørn Guldberg i en mail.

Han peger på, at de it-professionelle har en faglig indsigt og kan se konsekvenserne, når private oplysninger bliver til en salgsvare. Som eksempel nævner Jørn Guldberg en sundheds-app, der i udgangspunktet gratis overvåger vores helbred, men hvor brugeren supplerer firmaet bag appen med værdifulde og personlige data.

»Og når for eksempel annoncører får data om os via de ting, vi klikker på, tilbyder/forfølger de os efterfølgende med informationer, de tror vi kan lide. Men vi fratages i virkeligheden det frie valg til at se hele verden. Vi får kun de søgeresultater, der er sponsorerede, hvis vi ikke passer på,« skriver Jørn Guldberg.

Men når det er sagt, mener Jørn Guldberg selv, at både bedre mobildækning og privacy er vigtige emner.

»I min optik er begge dele – fokus på it-sikkerhed og en velfungerende mobil teledækning – vigtige. Men jeg forstår godt de it-professionelles vægtning, når der skal prioriteres. For hvad nytter det at have hurtige it-motorveje, hvis vi ikke er trygge ved at køre på dem?«

Venstre: Mobildækning og privacy er begge vigtige

Hos politikerne er der flere steder forståelse for, at de it-professionelle vægter privacy højt. It-ordfører for Venstre, Michael Aastrup Jensen, mener dog ikke, mobildækning bør forklejnes. Og han er faktisk overrasket over, at der kun er 8 pct. af de it-professionelle, der har vægtet mobildækning.

»Det er ikke det billede, jeg har, når jeg har været rundt og tale med både it-virksomheder og almindelige virksomheder. Så mærker jeg, at det er et alvorligt problem, med - for det første - sorte huller i forhold til den generelle datadækning. Og så har vi derudover også sorte huller i forhold til højhastighedsinternet.«

Michael Aastrup Jensen undrer sig dog heller ikke over, at privacy ligger de it-professionelle på sinde.

»Det er også et vigtigt emne, og det er noget, der har været meget fokus på via blandt andet medier som jeres. Og med rette. Det har da også været en politisk øjenåbner, at vi er så udfordrede på privacy, som vi er,« siger han og tilføjer:

»Vi skal sørge for at balancere. På den ene side skal vi gøre alt, hvad vi kan i forhold til at bekæmpe radikalisering og terrorisme, men det betyder jo ikke, vi skal kamme helt over og få et overvågningssamfund.«

R: Politikere og journalister ved nok ikke så meget om privacy

Karen Melchior fra De Radikale deltog i sidste uge, 3. juni, i et it-politisk debatmøde, arrangeret af blandt andet IDA og Prosa, hvor privacy udgjorde en væsentlig del af debatten.

Læs også: IT-politisk debatmøde afslører afgrund mellem ønsker og virkelighed

»Jeg tænker, at privacy er et af de emner, som hverken journalister eller politikere føler, vedrører dem, som personer. Og desuden ved de ikke særlig meget om det. Så derfor tror jeg ikke, det bliver taget så meget op, som det burde,« siger hun.

Karen Melchior fortæller, at hvis hun efter det kommende folketingsvalg bliver spurgt, hvilket ordførerskab hun gerne ville have, så skulle det være it-ordførerskabet.

»Det er jo både vækst og innovation og oven i vores rettigheder som borgere og forbrugere. Jeg synes ikke, man kan tale retspolitik eller borgernes rettigheder, hvis man ikke samtidig taler it og forstår, hvordan det fungerer.«

I forhold til mobildækning mener Karen Melchior, at det i samme omgang er vigtigere at sikre netneutralitet og ikke alene se på dækning i telesektoren.

DF: Mobil- og datadækning vigtig for væksten

Githa Nelander, der stiller op for Dansk Folkeparti, mener bestemt, mobildækning bør prioriteres. Hun var også inviteret til det it-politiske debatmøde, men havde dog ikke mulighed for at deltage.

Hun beskæftiger sig i dag i kommunalt og regionalt regi med fiber- og mobildækning. Og Githa Nelander mener, at mobil- og generel datadækning bør prioriteres højt i forhold til yderområderne.

»Det vil give en enorm vækst og besparelser. Så det vil jeg sætte øverst på dagsordenen, det er fundamentet for, at vi kan udvikle vores it-teknologi.«

Men Githa Nelander forstår godt, at privacy rangerer højt hos de it-professionelle. Hun fortæller, at hun under forberedelserne til debatmødet var klar over, at privacy ville blive et stort emne.

Og som Michael Aastrup Jensen fra Venstre peger Githa Nelander i den forbindelse på, at der er en balance mellem den sikkerhed, der kan ligge i overvågning på den ene side og så at undgå at krænke borgernes privatliv på den anden.

Enhedslisten: It-professionelle mangler nok ikke mobildækning i det daglige

Per Clausen fra Enhedslisten deltog også i debatmødet i sidste uge. Han undrer sig som sådan ikke over, at 'Landsdækkende mobil teledækning' rangerer lavt hos de it-professionelle i forhold til, hvad det lader til at gøre på den generelle politiske dagsorden og i befolkningen som helhed.

»Det er måske ikke så mærkeligt, at de it-professionelle har en anden interesse, fordi de nok typisk vil leve bo og arbejde steder, hvor den slags problemer ikke eksisterer. Og så interesserer de sig selvfølgelig nok for nogle af de store spørgsmål, der er ved udnyttelsen af it. Og det er der, hvor overvågning og privacy fylder rigtigt meget,« siger Per Clausen.

Hvad synes du selv er vigtigst, mobildækning eller privacy?

»Jeg synes, det er to forskellige problemstillinger. Jeg synes, mobildækning og internetdækning ud fra et alment politisk ønske om at skabe udviklingsmuligheder i udkantsområderne er enormt vigtig. Men jeg synes til gengæld, der er alt for lidt interesse for og debat i forhold til spørgsmålet om overvågning og privacy på nettet i den generelle politiske debat.«

SF og Alternativet: De it-professionelle har nok bedre øje for privacy-problemer

Lise Müller fra SF deltog også ved debatmødet. Og lige som Per Clausen vil hun nødig vælge direkte mellem mobildækning og privacy. Og hun gætter desuden også på, at mange it-professionelle måske ikke bor steder, hvor der er udfordringer med mobildækningen i dagligdagen.

Og derudover mener hun også, it-professionelle måske har lettere ved at gennemskue konsekvenserne af dårlig privacy end den almene befolkning.

»Jeg tror også, det er fordi, de it-professionelle måske har set noget, som den brede offentlighed ikke rigtigt har set endnu i helt samme omfang,« siger Lise Müller.

It-ordfører fra Alternativet Rolf Bjerre ligger på linje med Lise Müller, hvad det synspunkt angår. Efter at have fået forelagt, at 40 pct. af de adspurgte it-professionelle mener, privacy er det vigtigste it-politiske emne, siger han:

»Det, jeg får ud af at få den melding, det er: 'Okay, de professionelle ved også godt, der er et seriøst problem her, og det er derfor, de vægter det så højt'.«

LA: Problemer med mobildækning er ikke det offentliges problem
Rasmus Boserup fra Liberal Alliance er direktør i sin egen it-konsulentvirksomhed, og han har bemærket, at privacy fylder mere end tidligere.

»Det er interessant, at privacy er så højt prioriteret blandt de it-professionelle. Jeg oplever selv i mit arbejde som udvikler, at det er blevet prioriteret højere og højere igennem de seneste par år,« skriver Rasmus Boserup i en mail til Version2, som fortsætter:

»Den nationale mobildækning er selvfølgelig vigtig, men jeg må give mine it-kolleger ret i, at privacy bør prioriteres højere end mobildækning. Mobildækningen er jo i bund og grund et problem, som bør varetages af teleselskaberne og ikke af det offentlige. Hvor privacy, fra et it-politisk synspunkt, klart har højere prioritet i mine øjne.«

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (8)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Claus Andersen

Jeg opfatter dette som en eksemplificering af disse års fremherskende politikerlede.

De er stillet et direkte prioriteringsspørgsmål, men laver et pivot til deres egen favorit: mobildækning. Og undskyldningen er tilsyneladende næsten over en kam, at de professionelle ved ikke bedre, da de ikke selv er ramt af det. Det sætter debatniveauet ualmindeligt lavt.

Så istedet for at have respekt for andres holdninger og åbent sige, at man mener noget andet, så laver man "spin". Man anerkender og validerer det modsatrettede synspunkt som validt og vigtigt; hvorefter man gentager sit eget standpunkt. Der er bonuspoint, hvis du med en hurtig håndbevægelse derudover kan desavouere modparten. Så har alle fået et pund flæsk, og ingen kan vel være rigtigt utilfredse. At sige, at man er direkte uenig - det bruger vi ikke mere. Vi kunne jo risikere, at komme ind til sagens kerne.

Men har flertallet efterhånden ikke gennemskuet det som ren snik-snak? Debat og holdninger er gammeldags: Moderne politik er at gentage talking points. Kan man få dem gentaget ofte nok, så er det "holdningen" idag. Dagsordenen fremkommer ikke længere af saglig debat, men fra dem der har udholdenhed: "stay on message".

Politikere idag ønsker ikke at tale prioritering, da man jo så kunne træde en vælgergruppe over tæerne. Derfor taler vi kun om alle de vigtige emner. Ingen nævnt - ingen glemt. Og vi er jo "for" det hele, så vi altid udtrykker os positivt. Er man "imod" noget, så er det jo et negativt signal. Det giver så nogle sjove sproglige negeringer, når kampen står om vi nu er "for en indtrædelse" eller "for en udtrædelse".

Er mobildækning og infrastruktur vigtigt? Ja! Utrolig meget! Men vores kære politikere har mishandlet vort privatliv og hele fundamentet for vort demokrati godt og grundigt. Jeg er derfor ikke spor i tvivl om hvor den primære fokus bør være.

Så hvis jeg skal holde niveauet nede på et tilsvarende niveau: De kære politikere tror nok ikke en totalitær overvågning rammer dem. Det bliver jo kun brugt imod dem uden for Slotsholmen.

Vi er nok tvunget til at blive ved med at messe budskabet, da man nok ikke skal forvente reflektion over emnet ad anden vej.

"Fundamentet for den demokratiske stat er frihed."

                     - Aristoteles 

Jeg har et meget svært valg d. 18.

 • 20
 • 0
#2 Peter Makholm Blogger

Set fra mit lille elfenbenstårn er hverken mobil- eller bredbåndsdækning et særligt IT-interessant problem. Det kan koges ned til to spørgsmål: Hvor stor bliver regningen, og hvor skal vi sende den hen?

Resten er en diskussion om hvor pengene skal komme fra (økonomi), om man kan forvente samme dækning på Anholt som på Kalvebod Brygge (udkants-debatten), om stråligen fra masterne er skadelig (sundhed) og om masterne skæmmer naturen. Som borger har jeg en mening om alle fire ting, men min IT-faglighed kan ikke bidrage til det store og adspurgt som IT-fagperson er det derfor ikke en debat jeg har fokus på.

Derimod mener jeg at jeg med min IT-faglighed kan bidrage med væsentlig viden til både privacy- og digitaliserings-debatten. Jeg kan ud fra min faglighed diskutere hvad vi kan opnå ved at indsamle en type data, hvad denne indsamling kan misbruges til og hvordan vi kan beskytte os mod denne indsamling. Altsammen ud fra en faglig viden om hvad computere kan og ikke kan. Derfor rangerer privacy højt på listen over IT-politiske emner for mig.

 • 21
 • 0
#3 Thomas Nielsen

Man fristes næsten til at analogisere rundspørgen, med at spørge en vejlægger om hvad han synes er vigtigst: dette eller hint asfalttilsætningsstof (som han givet har en professionel holdning til) kontra en motorvej mellem Hillerød og Give.

I øvrigt har jeg svært ved at se hvordan de to ting overhovedet kan komme i modsætning til hinanden (mobildækning og privacy - ikke bitumenen).

 • 2
 • 0
#4 Tommy Bell

Jeg har et meget svært valg d. 18.

Men du mener du har et valg?

Sådan som jeg ser det, så har jeg ikke noget valg. Jeg har to blokke, som er fuldstændig ens. Det er det samme der kommer ud af maskinen om det er A eller B jeg kommer ind. Så hvor er mit valg?

Vi har jo fået præsident valg i Danmark, hvor vi reelt ikke har et valg fordi vores "stemme" går til nogen vi ikke selv har indflydelse på.

Jeg ved slet ikke hvad jeg skal stille op. Udover at hvis man ikke stemmer, så kan det jo være de fatter hintet og forlader borgen. Så der måske kunne komme noget frisk blod ind, der ikke A) har sidder der i 31 år og B) har livserfaring udover at være uddannet politiker og som befolkningen måske kan stå bag.

Der er for megt valgflæsk, med smarte bemærkning og positive spins. Alle siger, "det er ens pligt at stemme", kun hvis der er noget at stemme om. Hvilket jeg reelt set ikke mener der er.

IT-politik eller ej. Er der reelt nogen forskel på de to blokke?

 • 2
 • 0
#5 Bjarne Nielsen

Udover at hvis man ikke stemmer, så kan det jo være de fatter hintet og forlader borgen.

Det tror jeg så ikke, at du skal regne med.

Vil du lave det, som på nudansk vistnok hedder et "statement", så stem blankt i stedet. En blank stemme er "ingen af ovenstående", medens det ikke at stemme nemt kan blive fortolket som "det går jo meget godt, så de klarer I bare, ikk'?".

Der er for meget valgflæsk, med smarte bemærkning og positive spins.

Ja da. Og alligevel så formår de at demonstrere tydelig variation i graden af forståelse for problemets natur og vigtighed. Det er da noget, som jeg bider mærke i.

Og jeg bemærker også, at det ikke er alle partier, som er repræsenteret i debatten; det bekræfter sådan set bare det indtryk af dem, som de i øvrigt har givet mig.

 • 3
 • 0
#6 Claus Andersen

Vil du lave det, som på nudansk vistnok hedder et "statement", så stem blankt i stedet. En blank stemme er "ingen af ovenstående", medens det ikke at stemme nemt kan blive fortolket som "det går jo meget godt, så de klarer I bare, ikk'?".

Det er værre endnu, da vi formelt ikke har "blanke" stemmer. Det ligger alt sammen i en bunke med de ugyldige stemmer.

Fik folk et afkrydsningsfelt til formålet, så tror jeg der ville være langt flere. Det ser ud til, at Alternativet løber med en pæn del af dem denne gang.

 • 3
 • 0
#7 Claus Andersen

Men du mener du har et valg?

Pligten vil jeg påstå du har, men ellers giver jeg dig helt ret. Der er også dem der argumenterer med, at det er den nye "personlige" måde at føre politik på. De argumenterer så for, at man finder den mest fornuftige, som man kan identificere sig med og stemmer personligt. Men lur mig om alle de personlige kvaliteter ikke bliver klemt sammen i partimaskinen, når man er kommet ind på borgen. Og nej - vi skubber ikke nogen af de gamle ud på den måde, da de fleste personlige stemmer langt nede på listen bliver konverteret til liste stemmer. Pølsefabrikken er stadig den samme.

Konsekvensen af at "vi har de politikere vi har fortjent" er skræmmende. Der er idag himmelvid forskel på partiernes programmer og den politik der rent faktisk bliver ført (i det meget store grumsede midterfelt).

Selv har jeg alvorligt overvejet at melde mig ind i et parti, for på den måde at støtte op omkring demokratiet. Det virker blot så meningsløst, at melde sig ind et sted hvor man idag ikke ville sætte sin stemme. Det er jo i den grad op ad bakke. Jeg erkender, det er et fait accompli, som jeg ikke selv er stolt af.

Der er en grund til, at Ny Alliance havde, og nu Alternativet har, så god vind i sejlene. Der er behov for forandring, og man må håbe der på et tidspunkt kommer en samling af kvalificerede mennesker der kan gennemføre det. Der er vist et stykke vej endnu.

Har jeg et valg? Tjah... Den samme suppe (højre/venstre) - eller det "blanke" statement. Man har jo også det "ideelle" valg, med at engagere sig noget mere. Da jeg ikke har evnerne til at gå foran, så må jeg jo vente på "messias". Sofavælger bliver jeg dog ikke! Det er jeg for godt opdraget til.

 • 3
 • 0
#8 Jesper Mørch

Selv har jeg alvorligt overvejet at melde mig ind i et parti, for på den måde at støtte op omkring demokratiet. Det virker blot så meningsløst, at melde sig ind et sted hvor man idag ikke ville sætte sin stemme. Det er jo i den grad op ad bakke. Jeg erkender, det er et fait accompli, som jeg ikke selv er stolt af.

Ja, det er sørgeligt, når partier sælger ideologien til fordel for ministertaburetter, indflydelse på finanslovsforhandlingerne e.lign.

Du har så afgjort ret, Danmark har brug for flere partier, som anskuer Christiansborg-politik som andet end en eller anden form for lilla nuance.

Heldigvis har vi ikke præsidentvalg i Danmark, selvom medierne har opdaget, at der er flere reklamekroner i at opfinde den slags, end i rigtig politik.

Alt handler om, hvordan den lilla chef for bordenden kan tælle til mindst 90, og så er det nærmest et fedt, hvilken lilla nuance chefen så har ... Med den lilla suppe der er tale om pt, tror jeg mest det handler om, at sørge for at de mindst lilla af de 90 mandater kan trække den lilla politik i en retning, hvor man kan bakke op om det endelige resultat. Det bliver i hvert fald nok afgørende for mit kryds denne gang. - Havde jeg boet i Østjyllands Valgkreds - eller Københavns, var mit kryds nok blevet personligt :o)

Måske man skulle starte sit eget parti, i stedet for at stemme på en påvirkning af den lilla suppe ved hvert valg ...

 • 2
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere