It-ingeniører: Giv Datatilsynet mere magt til at kontrollere os

5 kommentarer.  Hop til debatten
Et stort flertal af danske it-ingeniører mener, at myndighederne har for dårlig styr på vores persondata, og at Datatilsynet mangler sanktionsmuligheder.
29. maj 2015 kl. 05:00
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Der er for dårlig styr på danskernes persondata hos de offentlige myndigheder, og netop privacy er det vigtigste emne for politikerne at få styr på efter folketingsvalget 18. juni.

Sådan lyder hovedkonklusionen i en undersøgelse, som Ingeniørforeningen har gennemført blandt danske it-ingeniører, som er medlemmer af IDA-IT.

Ifølge it-ingeniørerne skal hammeren falde tungere, når personnumre ligger og flyder på nettet som følge af dårlig it-sikkerhed. Den højeste bøde, der er givet i Danmark for datalæk, lyder på 25.000 kr., og hele 79 pct. mener, at Datatilsynet bør have skrappere sanktionsmuligheder.

Ingeniørforeningens ekspert i it-sikkerhed, Jørn Guldberg, hæfter sig ved, at de 880 deltagere i undersøgelsen udvikler de it-systemer, som Datatilsynet skal kontrollere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det er mennesker med fingrene i mekanikken. Jeg hører det som et nødråb, hvor de oplever, at området ikke bliver prioriteret tilstrækkeligt. Der er behov for, at Datatilsynet gør mere for at kontrollere de systemer, vores data ligger i,« siger han.

Han ser det som et stort problem, at it-ingeniørerne ikke stoler på, at det offentlige opbevarer data sikkert.

»Vi har en drøm om at digitalisere Danmark. Det vil give os rigtig mange fordele. Men hvis ikke vi kan stole på, at det offentlige behandler vores oplysninger rigtigt, så mister man jo tilliden og gnisten til at gøre tingene på den rigtige måde,« siger Jørn Guldberg.

En stribe eksperter bakker op om, at Datatilsynet har alt for lidt magt. De henviser til de mange sager om persondata, der er blevet lækket, f.eks. fra politiets registre. Rigsrevisionen fandt således kritisable forhold på samtlige af de it-systemer, som revisorerne gik efter i sømmene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Formand for Rådet for Digital Sikkerhed Birgitte Kofod Olsen peger på, at virksomheder og myndigheder ikke engang har pligt til at indberette til Datatilsynet, når sikkerheden svigter, og danskernes persondata bliver spredt på nettet. Derfor er det også omkostningsfrit at forsøge at tie det ihjel.

»Datatilsynet kan rejse kritik, men har ikke andre sanktionsmuligheder. Og det er ikke nok,« argumenterer hun og tilføjer, at det danske datatilsyn også har meget begrænsede ressourcer i forhold til tilsynene andre steder i Europa.

Direktør Per Andersen fra Dansk IT, et netværk for it-professionelle, påpeger, at der bliver gjort alt for lidt for at forhindre, at persondata bliver lækket, og at Datatilsynet ikke har ressourcer til opsøgende arbejde.

»Tilsynet behandler kun ansøgninger. Vi mener, at det også skal gennemføre kontroller,« siger han og nævner brugen af CPR-numre som en medvirkende årsag til, at persondata så ofte havner i de forkerte hænder.

Dansk Industris it-gren, DI Itek, ser også gerne Datatilsynet styrket, men hovedsageligt for at kunne vejlede virksomhederne. Til gengæld er branchedirektør Adam Lebech enig med it-ingeniørerne i, at der er behov for at stramme datasikkerheden i offentlige it-systemer.

»Den sikkerhedsstrategi, som regeringen har fremlagt, bærer præg af, at den især er skrevet af Finans- og Forsvarsministeriet, og har fokus på, hvordan man som myndighed beskytter sig – ikke så meget på retssikkerhed eller persondata,« siger han.

DI Itek mener desuden, at der mangler en strategi til at sikre persondata i kommuner og regioner, der har flere systemer end staten med oplysninger om danskerne.

Socialdemokraternes it-ordfører, Karin Gaardsted, erkender, at sikkerheden ikke er tilstrækkelig i offentlige it-systemer.

»Var sikkerheden i orden, kunne vi have undgået nogle af de tåbelige datalæk, vi har set,« siger hun.

Karin Gaardsted støtter skrappere sanktioner, herunder højere bøder, til virksomheder, som sløser med persondata. Desuden er der behov for at stramme kontrollen med, hvem der har adgang til danskernes persondata, mener hun.

5 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
4
29. maj 2015 kl. 11:32

Datatilsynet blev i sidste finansrunde yderligere udsat for nedskæringer og besparelser selvom offentlige myndigheder gang på gang har udvist næsten kriminel adfærd i omgangen med befolkningens personfølsomme oplysninger. Regeringen har tvangsdigitaliseret hele Danmark, men samtidig udhulet bl.a. Datatilsynets muligheder for uddeling af sanktioner. Det ligner en bevidst handling fra regeringens side, så myndighederne m.fl. ikke kan drages til ansvar for deres svigt. Løsningen er at Danmark hurigts muligt etablerer et nationalt cybersikkerheds råd i stil med det hollandske, der er sammensat af såvel offentlige som private aktører samt akademia (7-7-4). Det hollandske råd mødes mindst en gang om ugen for at drøfte bl.a. mulighederne for at sikre befolkningen mod uhensigtsmæssig overvågning og beskyttelse af personfølsomme oplysninger. Den før jul af regeringen udsendte og såkaldte cybersikkerhedsstrategi kan og vil på ingen måde sikre eller tilgodese disse forhold. Nærmest tværtimod. Strategien er hovedsagligt udarbejdet af FE og er på ingen måde en strategi målt efter EU's anbefalinger og standarder eller Bedst Practice på omådet.

1
29. maj 2015 kl. 09:08

de 880 deltagere i undersøgelsen udvikler de it-systemer, som Datatilsynet skal kontrollere

Skal det forstås bogstaveligt, eller betragter Jørn Guldberg de 880 som repræsentanter for den faggruppe, som udvikler disse systemer?

Jeg går ud fra, at mange IT-ingeniører aldrig kommer i nærheden af IT-systemer med følsomme personoplysninger, så spørgsmålet er seriøst ment, og ikke en kritik af Jørn Guldberg. Jeg savner blot en præcisering.

Derudover skræmmer resultatet mig lidt. Hvordan kan 35 IT-ingeniører mene, at privacy er tilstrækkeligt håndteret?