It-chef: Bredbåndskortlægning er ikke retvisende i min kommune

Når staten melder ud om store forbedringer i internetdækningen af Danmark, afspejler det ikke virkeligheden, lyder det fra it-chef i Lemvig Kommune.

70 procent af danskerne kan nu få 100 megabit-bredbånd, lød budskabet fra Erhvervsstyrelsen, da en bredbåndskortlægning baseret på mere præcise skøn så dagens lys i sidste uge.

Men det glade budskab er mere teori end det er praksis, lyder vurderingen fra Thomas Hyldgaard, it-chef i Lemvig Kommune, efter at have kigget på kortlægningens tal for postnummer 7620 Lemvig. Her fremgår det for eksempel, at mindst 80 procent af borgere og virksomheder kan få internet med 10 megabit download, og at mindst 40 procent kan få forbindelser med 10 megabit upload.

»Det er ikke et billede, jeg kan genkende. Tallene er et skøn, ud fra hvad leverandørerne fortæller, og jeg er ikke så sikker på, at det er helt så retvisende, i forhold til hvis det blev gjort op på adresseniveau. Jeg mener, at det giver et pænere billede, end hvad der reelt er tilgængeligt,« siger it-chefen til Version2.

Som eksempel nævner han en hos Lemvig Kommune, der ifølge TDC kunne få bredbånd på 5/1 megabit. Efter flere udbedringer af kablet, et gammelt aluminiumskabel fra en ældre central, kom der hul igennem, men ikke med den hastighed.

»Det var muligt at presse maksimalt 3 megabit download og 366 kilobit upload ud af den. Men hvad værre er - forbindelsen var meget ustabil og dermed i praksis uanvendelig. Så TDC har nok meldt de 5/1 megabit ind, men ét er teori, og et andet er praksis,« siger Thomas Hyldgaard.

For at få en bedre idé om, hvordan bredbånds-situationen i virkeligheden er, og hvor der især er problemer for Lemvig-borgerne, åbner kommunen for tilbagemeldinger fra kommunens virksomheder og indbyggere, der så kan plotte ind på et kort, om der er 'huller' i internet- og mobildækningen. Foreløbigt er mobildækningskortet kommet på kommunens hjemmeside.

Lidt for godt nyt for Samsø

På Samsø, hvor frivillige kræfter siden 2012 har udbredt hurtigt internet gennem en lokal forening, er opfattelsen den samme som i Lemvig. Tallene i bredbåndskortlægningen afspejler ikke virkeligheden.

»At over 99 procent på Samsø kan få 2 megabit-forbindelse, og at over 80 procent kan få 10 megabit - det tror jeg ikke på. De tal tvivler jeg på,« siger Thorsten Arnold, der er formand for Samsø Bredbånd,

Foreningen opstod i protest mod de håbløse internetforhold, og via langtrækkende wifi-teknologi har over 700 husstande eller virksomheder på Samsø nu en 20/20-forbindelse gennem Samsø Bredbånd. Da Erhvervsstyrelsen midt i 2013 indhentede tal til kortlægningen, var tallet omkring 500, og med i alt 2.400 husstande og virksomheder på øen svarer det til en dækning på godt en femtedel af Samsøs indbyggere.

For Thomas Hyldgaard er et urealistisk positivt billede af muligheden for bredbånd for danskerne dårligt nyt. Den slags kortlægninger bliver brugt som beslutningsgrundlag, når tiltag til forbedringer bliver diskuteret politisk.

»Med sådan en rapport får politikerne ikke noget incitament til at gøre noget ved problemet, hverken nationalt eller lokalt. Det er ærgerligt, når billedet er et andet i praksis,« siger it-chefen.

Næste kortlægning fra Erhvervsstyrelsen bliver i øvrigt væsentligt mere detaljeret, hvor data på adresseniveau bliver samlet i ’pixels’ på 100 x 100 meter over hele Danmark.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (184)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Mogens Ritsholm

Især for 2 Mbit/s og 10 Mbit/s er ikke alene grunddata usikre. men metoden til at sammenlægger teknologiers dækning er helt vild.

Man antager, at mobil + de to mest udbredte teknologier er statistisk uafhængige i deres dækning.

Ser vi på 2 Mbit/s landsdækkende dækker teknologierne ifølge rapporten følgende:

XDSL: 98% Kabel-tv: 63% Fiber: 41 % Mobil: 22%

De tal kan selvfølgelig diskuteres. Men det er altså rapportens tal.

Hvor mange har så samlet adgang til 2 Mbit/s, når man bruger disse tal?

Det må jo være mindst 98 %, som er tallet alene for XDSL.

Men hvor mange af de resterende 2 % kan dækkes med de øvrige teknologier?

Rapporten når frem til, at 95% af de resterende 2 % kan dækkes med kabel-tv, fiber eller mobil - og så medregner man i øvrigt kun den mest udbredte fastnetteknologi (fiber eller kabel-tv) i hvert postnummer.

Men enhver kan sige sig selv, at alle kabel-tv kunder ligger i byområder, hvor de også kan få 2 Mbit/s via XDSL. Så kabel-tv bidrager i virkelighedens verden overhovedet ikke til at dække restgruppen på 2 %.

Og når man regner med, at mobil dækker 22%, kan det nok ikke være mange blandt de 2 % ude på landet, der hører til disse 22%.

Så resultatet for 2 Mbit/s burde kun være marginalt over 98%.

Alligevel beregner styrelsen den samlede dækning til 99,9 %.

Det svarer til, at ca. 2700 på landsplan ikke kan få 2 Mbit/s

98% dækning svarer til, at 54.000 ikke kan få det.

Men gæt selv det rigtige tal.

 • 19
 • 0
#3 Mogens Ritsholm

Problemet er vel, at man kun kender en maksimalt opnåelig hastighed på den enkelte adresse, ikke hvad der rent faktisk kan opnåes på det sidste stykke kobber (eller aluminium) før nogen prøver det.

Ja det er også rigtigt, at man kan tvivle på de grundlæggende data.

Men selv hvis man tror på dem, viser kortlægningen et absurd resultat, som tidligere anført.

Usikkerheden på data kommer altså oven i den metodefejl, som jeg forhåbentlig har belyst tydeligt.

 • 3
 • 1
#4 Johnny Olesen

Jeg glæder mig til at se, hvad tilbage meldingerne fra borgerne i Lemvig bliver. Jeg kan i hvert fald se, at de første 3-4 steder er blevet meldt ind, og alle disse steder har endog meget fin mobildækning (udendørs). Og når der er kommet nogle flere tilbagemeldinger så tror jeg, at jeg måske lige kører en tur forbi de indrapporterede steder og selv måler signalkvaliteten.

Sjovt nok er der endnu ikke blevet indrapportet ét af de reelle mobilhuller, der er i kommunen. Og det er også synd, at kortet skæmmes af, at folk ikke indrapporterer hvilket teleselskab de har problemer med, og hvilken telefonmodel, de benytter. Vi må nok bare gå ud fra at alle bruger en iPhone 4.

 • 2
 • 8
#5 Mogens Ritsholm

Prøv at se på dækningskortet og vælg 2 Mbit/s downstream.

http://bredbaandskortlaegningen.erst.dk/bbh/

Hele landet inkl. øde egne og øer er dækket mindst 99% for 2 Mbit/s.

Kun det skarpe øje opdager, at Sejerø som det eneste sted må nøjes med 90-99 %.

Så Lemvig skal ikke klage. Bornholm skal ikke klage. Samsø skal ikke klage. For det største problem er på Sejerø.

Hvad er det dog med Sejerø?

Øen er ret lille og der kan simpelthen ikke være mange rigtig lange linier.

Mine data viser da også, at mindst 98% kan få XDSL med 2 Mbit/s svarende til landsgennemsnittet. Det klarer hverken Lemvig eller Samsø.

Men der er hverken kabel-tv, fiber eller mobildækning til bredbånd på Sejerø ifølge styrelsens egne data.

Styrelsens metode kan derfor ikke løfte den samlede dækning op over 99%, og Sejerø bliver det dårligst dækkede sted i landet.

Det har jeg allerede set spindoktorer og journalister pege på.

De skulle bare vide.

 • 8
 • 1
#10 Johnny Olesen

Bare vent 8-18 måneder. Sæt eksterne antenner op og køb en 2-3 forskellige mobilabonnementer så er alt godt.

Ja, det var da et fremragende konklusion, men det med 2-3 forskellige mobilabonnementer behøves de ikke i Lemvig.

Jeg kan allerede på nuværnede tidspunkt se mønsteret i indberetningerne. Langt de fleste klager kommer fra nogle bestemte områder, og det er nogle bestemte teleselskaber, der har problemer. Jeg synes personligt, at Lemvig Kommunes undersøgelse er spild af tid, men de skal selvfølgelig have lov til at komme frem til samme konklusion, som følger her:

Jeg spåer at:

 • Der klages over området omkring og NV for Nr. Nissum. Klagerne kommer primært vedr. manglende 2G/3G dækning hos Telia og TDC. Der kommer også klager over manglende 3G dækning hos Telenor og 3. Problemet med Telias 2G forsvinder så snart TT-netværket bliver lagt sammen senere i år, og datadelen i området bliver løst, når TT-netværket tænder for den LTE mobilmast, der er planlagt i Nr. Nissum. Ligeledes så får TDCs 3G/4G dækning, så snart de opgraderer deres netværk i området. Dog er det ikke sikkert, at de vil give indendørsdækning, da området er kuperet.

 • Der kommer klager over manglende TDC og 3 dækning på Vilhelmsborgvej og i landsbyen Bøvlingbjerg. Ligeledes kommer der klager over dårlig TDC dækning i Rom og områder mod vest til Bonnet. Dette problem bliver minimeret, når TDC tænder for deres LTE800 mobilmaster og opgraderer til UMTS900.

 • I Klinkby kommer der klager over manglende 3 dækning og i området omkring Klinkby. 3 mangler en mobilmast i Klinkby, så den er god nok.

 • Mellem Harboøre og Klinkby ud mod Limfjorden kommer der klager over TDCs dækning. Det bliver nok muligvis løst, når TDC opgraderer til UMTS900. Der er fornuftig dækning fra TT-netværket i området.

 • Sommerhusområdet Gjellerodde, nord for Lemvig, får garanteret også en masse klager over alle teleselskaber, da det er et kendt mobilhul hvad angår indendørs dækning, og det samme sker nok for Klosterhede Plantagen, selvom det er helt urimeligt at forvente mobildækning her. Disse to områder ER kendte mobilhuller.

Jokeren er, hvor mange klager der kommer fra sommerhusområderne omkring Fjaltring, flækken Fjaltring og sommerhusområdet Vejlby. I disse områder er det lidt forskelligt om de enkelte teleselskaber dækker.

Sagen er blot, at ovenstående allerede er kendt af teleselskaberne. De VED allerede, hvor de har dækning, og hvor de ikke har dækning.

Men det bliver da sikkert en fin undersøgelse, så Lemvig kommunes IT-folk endnu engang kan hænge mobilselskaberne ud som de store onde teleselskaber. I stedet for så burde de koncentrere sig om at få en mobilmast sat op omkring Fjaltring, Gjellerodde og Lemvig NØ, så de værste mobilhuller kan blive fjernet.

 • 3
 • 10
#12 Mogens Ritsholm

Men det bliver da sikkert en fin undersøgelse, så Lemvig kommunes IT-folk endnu engang kan hænge mobilselskaberne ud som de store onde teleselskaber. I stedet for så burde de koncentrere sig om at få en mobilmast sat op omkring Fjaltring, Gjellerodde og Lemvig NØ, så de værste mobilhuller kan blive fjernet

Artiklen drejer sig om bredbåndskortlægningen 2013. Er den retvisende?

Styrelsen angiver kun en samlet dækning for mobil bredbånd på 22% landsdækkende. Det gør de fordi kun en stabil altid dækkende forbindelse kan sammenlignes med en fastnettilslutning.

Det kan man så være enig eller uenig i.

Men forudsætningen i bredbåndskortlægningen betyder, at mobil ikke bidrager nævneværdigt til den samlede dækning, og man kan man ikke rokke ved dette med henvisning til planer om nye master mv. Det er på kortlægningens præmisser stort set ligegyldigt.

Igen kan man være enig eller uenig i styrelsens vurdering af mobilt bredbånd. Men det er en anden sag.

Når kortlægningen sammenlignes med virkeligheden må man selvfølgelig lægge samme opfattelse af en brugbar bredbåndsforbindelse til grund.

Ellers bliver det jo nonsens.

 • 10
 • 1
#13 Mogens Ritsholm

Igen kan man være enig eller uenig i styrelsens vurdering af mobilt bredbånd. Men det er en anden sag.

Således står der i kortlægningen:

"Det er beregnet, at knap 22 pct. af alle husstande og virksomheder medio 2013 samtidig kunne have adgang til mobilt bredbånd med en beregnet minimumshastighed på 2 Mbit/s1. En lignende beregning på 2012 datagrundlaget for mobilt bredbånd gav en dækning på knap 17 pct. medio 2012. Kapaciteten er således steget kraftigt i mobilnettet.

Da mobilt bredbånd er en delt kapacitet, jf. boksen ovenfor, kan flere end 22 pct. af husstande og virksomheder godt være på samtidig, men dette kan resultere i langsommere hastigheder for den enkelte bruger."

Og i noten står:

"For bedst at kunne sammenligne den mobile bredbåndsdækning med dækningen af fastnetteknologier, er der udviklet en kapacitetskorrigeret opgørelsesmetode til kortlægningen."

 • 2
 • 1
#14 Johnny Olesen

Artiklen drejer sig om bredbåndskortlægningen 2013. Er den retvisende?

Styrelsen angiver kun en samlet dækning for mobil bredbånd på 22% landsdækkende. Det gør de fordi kun en stabil altid dækkende forbindelse kan sammenlignes med en fastnettilslutning.

Jeg skal slet ikke deltage i den diskussion, da jeg ikke har noget at tilføje, som er tilnærmelsesvis relevant mht. kortlægningen af fastnet infrastruktur. Jeg mener heller ikke, at Erhvervsstyrelsens kortlægningen af infrastrukturen giver et 100% retvisende billede af virkeligheden alle steder i landet.

Men IT-chefen i Lemvig kommune bør dog have mere skyts at fyre med, hvis han skal så tvivl om Erhvervsstyrelsens rapport. F.eks. får en del af østbyen i Lemvig nu xDSL via en fremskudt central, og der er samtidig gravet kabel-TV i en stor del af byen. Det er alt sammen noget der er sket indenfor de sidste 1-2 år, og det kan bidrage til de høje hastigheder i kortlægningen. Når det er sagt, så har TDC bestemt nogle udfordringer med deres xDSL - speciel "downtown" Lemvig hvor rådhuset sjovt nok også ligger.

 • 2
 • 6
#15 Johnny Olesen
 • 1
 • 10
#18 Jens Jönsson

Jeg elsker simpelthen regnedrengene. De kan få alt ud af intet, og intet ud af en masse.

Johnny, det er jo det vi har sagt talrige gange. Men dig og John har jo ikke ville lytte. Hvor godt synes du selv det går ?

22% er sat alt alt alt for lavt. Et realistisk tal er 3,5-4 gange højere, hvis man forsøger at sjusse sig frem til, hvor mange husstande der reelt kan få en stabil mobilt bredbåndsforbindelse med en downstream på mindst 2 Mbit/s eller højere.

Her er jeg forholdsvis enig med dig. 22% er alt for lavt sat. Men problemet er stadig det gammelt kendte. I byerne er der fin forbindelse, dækning osv. og det bør absolut hive tallet op. Anderledes kniber det ude på landet hvor der er langt mellem masterne, landskabet er bakket og der er træer imellem. Men det er klart at hvis du står i åbent landskab, har frit udsyn til masten og fuldt signal, så bør der ikke være problemer med at få mere end 2 Mbit/s.

 • 7
 • 0
#20 Johnny Olesen

Jeg elsker simpelthen regnedrengene. De kan få alt ud af intet, og intet ud af en masse.

Johnny, det er jo det vi har sagt talrige gange. Men dig og John har jo ikke ville lytte. Hvor godt synes du selv det går ?

Det går fint. Der er bare forskel på hvordan man behandler tallene, og hvor retvisende tallene er før de bliver kørt gennem regnedrengenes maskineri.

Som Mogens Ritsholm har forklaret flere gange, så er det næsten trylleri, når man blander forskellige former for kablede forbindelser sammen, og opnår et fantastisk højt tal over danskere, der kan få leveret en bestemt hastighed. Jeg er helt enig med Mogens Ritsholm i, at den slags trylleri ikke viser et retvisende billede af virkeligheden. INGEN TVIVL OM DET.

Dernæst så kan man anklage tallene fra specielt TDC omkring den højest opnåelige xDSL hastighed. Igen og igen så sår folk tvivl om TDC indrapporterer de korrekte hastigheder, og der kan måske være noget om snakken. Jeg har dog ikke set nogle håndfaste beviser for at TDC bevist snyder med indberetningen, og jeg kan heller ikke se, hvorfor de skulle snyde med tallene. TDC kan både måle og føre statistik over deres xDSL forbindelser, så de har muligheden for at indberette nogle konkrete realistisk tal.

Jeg ved ikke, om John Strand deler den holdning, og det er sådan set heller ikke mit problem.

Noget helt andet er dog mobildelen, hvor man ikke opgør tallene på samme måde, men derimod i endnu højere grad sjusser sig frem til et tal... vel at mærke et tal, som er sat så lavt, at enhver med lidt indsigt i tallene, bør kunne se, at det er helt galt.

22% er sat alt alt alt for lavt. Et realistisk tal er 3,5-4 gange højere, hvis man forsøger at sjusse sig frem til, hvor mange husstande der reelt kan få en stabil mobilt bredbåndsforbindelse med en downstream på mindst 2 Mbit/s eller højere.

Her er jeg forholdsvis enig med dig. 22% er alt for lavt sat. Men problemet er stadig det gammelt kendte. I byerne er der fin forbindelse, dækning osv. og det bør absolut hive tallet op. Anderledes kniber det ude på landet hvor der er langt mellem masterne, landskabet er bakket og der er træer imellem. Men det er klart at hvis du står i åbent landskab, har frit udsyn til masten og fuldt signal, så bør der ikke være problemer med at få mere end 2 Mbit/s.

I rigtig mange områder forholder det sig faktisk lige omvendt. I mange landområder kan man få fint indendørs signal på mobiltelefonen, da der line of sight i et stort område omkring mobilmasten. De store problemer er derimod i storbyerne, hvor høje bygninger skygger for mobilmasten, der ofte er placeret i en lavere højde, og samtidig benytter lave frekvenser.

Når det er sagt, så er næsten indendørs dækning fra mindst ét mobilselskab i alle husstande, sålænge disse er beliggende i byområde, hvilket >80% af husstandene gør. Lægger vi dertil de husstande på landet, der også har indendørsdækning, så kommer vi frem til et endnu højere tal.

Og når vi har sagt A så kan vi lige så godt sige B. Når der er 3G/4G indendørs dækning i husstanden, så er det i >99% af tilfældene også muligt at levere en stabil udendørs trådløs forbindelse på mindst 2 Mbit/s.

Derfor skriger tallet på 22% til himlen. Der må simpelthen være noget galt med den måde regnedrengene kører tallene igennem maskineriet.

På den anden side, så var det også regeringens regnedrenge der udregnede antallet af dagpengepengemodtagere, der ryger ud af system efter to år, så det giver selvfølgelig god mening....

 • 1
 • 3
#21 Mogens Ritsholm

Jeg har dog ikke set nogle håndfaste beviser for at TDC bevist snyder med indberetningen, og jeg kan heller ikke se, hvorfor de skulle snyde med tallene. TDC kan både måle og føre statistik over deres xDSL forbindelser, så de har muligheden for at indberette nogle konkrete realistisk tal.

Tallene er ikke forkerte, men de er teoretiske.

Der er flere systematiske fejlkilder i den metode, der anvendes. Fejl, som betyder, at tallene generelt er for optimistiske i forhold til virkeligheden.

Derfor indrapporterer TDC jo heller ikke højere dækning end 98% for XDSL. Det vil være for useriøst at gå højere op.

Med hensyn til mobildækningen venter vi spændt på, at nogen belyser den metode, der er anvendt. Først da, kan vi sige noget om hvilke områder de 22 % er i. Det er efter min mening temmelig arrogant, at metoden ikke allerede er belyst nøjere i kortlægningen.

Endelig vil jeg for det tredje klart sige, at de 99,9 % ikke kun beror på en fejlagtig metode med antagelse om uafhængighed i dækning. Der er også en regnefejl. For det burde have været maksimalt 99,5 med metoden.

Styrelsen bør fremlægge deres beregninger i alle detaljer.

Men det er godt tilsløret i resultaterne.

F. eks. er dækningen som sagt 99,9 % landsdækkende for 2 Mbit/s. Men for de enkelte områder angiver man kun større end 99% og 90-99%.

De svarer til, at den voksne befolknings højdefordeling blev beskrevet ved to intervaller, over 140 cm og 20-140 cm.

 • 4
 • 1
#22 Johnny Olesen

Tallene er ikke forkerte, men de er teoretiske.

Der er flere systematiske fejlkilder i den metode, der anvendes. Fejl, som betyder, at tallene generelt er for optimistiske i forhold til virkeligheden.

Og det er her det er helt galt.

Alle og enhver ved, at for specielt xDSL kan der være stor forskel på teori og praksis.

Og at Erhvervsstyrelsen ikke tager højde for det eller pålægger TDC at indrapportere konkrete målinger for de kabler der er i brug, det er mindre heldigt.

 • 1
 • 0
#23 Mogens Ritsholm

Udover regnefejl findes der en anden mulig forklaring på de 99,9 % dækning for 2 Mbit/s download.

TDC har forsyningspligt på visse typer faste kredsløb, herunder 2 Mbit/s fuld duplex faste kredsløb. Så TDC skal kunne forsyne alle i Danmark med sådanne kredsløb.

se §4 i forsyningspligtreglerne:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120217

Men det betyder jo så også, at alle kan få 2/2 Mbit/s bredbånd via et såkaldt etbenet kredsløb.

Teknikken, der bruges, var tidligere den såkaldte HDB3/AMI, men den bør nu være udfaset og erstattet af SHDSL eller SDLS. For lange linjer kan der indskydes regeneratorer. Så uanset at man ikke kan få normalt bredbånd på grund af en lang linje, bør man i hvert fald teknisk set kunne få det via et etbenet kredsløb.

I enkelte tilfælde kan linjen ikke anvendes, fordi den er for dårlig eller det er til en Ø. Så må man i stedet bruge radiokæde. Teknikken forudsætter desuden, at brugeren har strømforsyning. Og der findes stadig fritidshuse uden strøm.

Så det passer sådan set meget godt med dækning af alle med undtagelse af 2700, svarende til 0,1 %.

Problemet er, at det vil være 5-10 gange dyrere for kunden end normalt bredbånd. Så hvis du ikke kan få bredbånd på normal vis, får du det ikke tilbudt.

Tænk hvis den flinke TDC-dame sagde: ”Du kan ikke få bredbånd på normal måde, da vores linie er for dårlig. Men vi kan tilbyde dig 2/2 Mbit/s med høj kvalitet til en pris, der kun er 5 gange højere end vores normalpris for op til 20 Mbit/s.”

Så vil folk naturligvis kræve det til samme pris som normalt bredbånd. Det ville hurtigt blive et folkekrav.

Udover prisen er der så også det problem, at der nok kun kan bruges en begrænset mængde af trådene i hvert kabel til regeneratorer undervejs.

Den går ikke. Derfor holder TDC muligheden nede i skuffen.

Men det kan da godt være, at de har insisteret på, at den skulle med i bredbåndsdækningen. For det er jo sådan set XDLS.

Men hvorfor er det så ikke med i teknikopgørelsen, hvor XDLS kun er anført med 98% ? Og hvorfor er det ikke forklaret?

Og hvorfor er 2 Mbit/s upload så kun 98% og ikke 99,9% ?

Det sidste kan skyldes, at 2 upload ikke er interessant uden mindst 4 download, og faste kredsløb løsningen kan derfor ikke medregnes.

Det er alt sammen spekulationer.

Men hvis det hænger sammen på ovennævnte måde er det næsten endnu værre end en regnefejl. For så er det direkte misvisende.

 • 2
 • 0
#24 Johnny Olesen

Således står der i kortlægningen:

"Det er beregnet, at knap 22 pct. af alle husstande og virksomheder medio 2013 samtidig kunne have adgang til mobilt bredbånd med en beregnet minimumshastighed på 2 Mbit/s1. En lignende beregning på 2012 datagrundlaget for mobilt bredbånd gav en dækning på knap 17 pct. medio 2012. Kapaciteten er således steget kraftigt i mobilnettet.

Da mobilt bredbånd er en delt kapacitet, jf. boksen ovenfor, kan flere end 22 pct. af husstande og virksomheder godt være på samtidig, men dette kan resultere i langsommere hastigheder for den enkelte bruger."

Og i noten står:

"For bedst at kunne sammenligne den mobile bredbåndsdækning med dækningen af fastnetteknologier, er der udviklet en kapacitetskorrigeret opgørelsesmetode til kortlægningen.

Nu har jeg tænkt mig lidt om, og den måde hvorpå Erhvervsstyrelsen opnår de 22%, det er altså helt galt, hvis tallet er udregnet som beskrevet. Erhvervsstyrelsen går nemlig ud fra, at 22% af husstandene ALLE SAMMEN skal kunne være på nettet PÅ SAMME TID. Det er derfor tallet er lavt.

Det hører jo ingen steder hjemme!

Alle husstande er jo ikke på nettet på samme tid, og på et hvilket som helst givent tidspunkt, så bruger alle husstande jo ikke over 2 Mbit/s. Og internetforbruget ligger jo ikke 100% på mobilt bredbånd, men er også bredt ud over forskellige teknologier (xDSL, fiber osv.)

Hvorfor Erhvervsstyrelsen laver en sådan opgørelse er underligt - man opgør jo ikke talle på samme måde, når vi f.eks. taler om xDSL.

Lad mig forklare; Hvis man skulle bruge samme misvisende metode om kablede forbindelser, så kunne man f.eks. gå ud fra at alle 400 husstande, der er tilsluttet en fremskudtcentral fra TDC var på nettet på samme tid. Den fremskudte central har en 1000 Mbit/s forbindelse til rådighed. Ergo er den gennemsnitlige kapacitet i hver husstand 1000/400 = 4 Mbit/s

Men det er jo misvisende. Ikke alle husstande er på nettet på samme tid, ikke alle husstande har xDSL fra TDC, og ikke alle bruger forbindelsens kapacitet helt ud på et hvilket som helst givent tidspunkt.

Og så kører regnedrengene de 4 Mbit/s igennem deres lille formel for at tage højde for svingende forbindelseskapacitet, og wupti så ligger gennemsnitshastigheden på det halve...

 • 1
 • 0
#26 Jens Jönsson

Jeg er da glad for at Johnny Olesen har fået øjnene op for hvor misvisende den kortlægning er som han og hans tro væbner John Strand altid har henvist til som værende endegyldig sandhed.

Det er også forbavsende lidt, faktisk NA DA vi har hørt til John Strand i denne tråd. Man kan kun trække på smilebåndet og sige jow jow....

 • 4
 • 2
#28 Johnny Olesen

Jeg er da glad for at Johnny Olesen har fået øjnene op for hvor misvisende den kortlægning er som han og hans tro væbner John Strand altid har henvist til som værende endegyldig sandhed.

Nej, Jens nu lægger du ord i munden på mig. Jeg har ikke ændret holdning i forhold til andre debatter.

Jeg har aldrig sagt/skrevet, at Erhvervsstyrelsens rapporter omkring bredbånd er den endegyldige sandhed - nærmest tværtimod. Jeg har dog i flere debatter pointeret, at der ikke er belæg for at påstå, at TDC bevidst vildleder myndighederne, som visse debatører har påstået.

Hvis man skal pege fingre, så er det af Erhvervsstyrelsen. Det er "garbage in, garbage out" modellen, som Erhvervsstyrelsen benytter.

 • 2
 • 1
#29 John Strand

Mon ikke der er røget for mange drinks indenbords i Miami?

Kære Christian

Jeg kan se at du holder niveauet - helt ærligt at diskutere en kommunal IT chefs syn på hvordan han mener at tingene er kan ikke hidse mig op.

Det kommunale IT chefer, deres forening og deres medlemsblad har en utrolig evne til at fralægge sig al ansvar og påstå at alle problemer skyldes telebranchen.

Jeg har oplevet borgmestre der troede at 3G kun blev brugt til bredbånd og kommuner der påstår at der er god nok dækning i deres kommune og teleselskabernes ønske om at sætte master op ikke er nødvendigt.

Jeg har også oplevet en kommune hvor et medlem af kommunalbestyrelsen på et møde sagde at de der mobilmaster var grimme og om det ikke var muligt at grave dem ned.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 7
#31 Mogens Ritsholm

Jeg kan se at du holder niveauet - helt ærligt at diskutere en kommunal IT chefs syn på hvordan han mener at tingene er kan ikke hidse mig op.

Det kommunale IT chefer, deres forening og deres medlemsblad har en utrolig evne til at fralægge sig al ansvar og påstå at alle problemer skyldes telebranchen.

Jeg kan ikke se, at du har fanget IT-chefen i at give urigtige oplysninger.

Derimod har debatten i denne tråd og andre tråde vedr. kortlægningen 2013 vist, at den ansvarlige styrelse videregiver åbenlyst misvisende oplysninger bl. a. vedr. 2 Mbit/s dækning og 100 Mbit/s upload.

Det er rigtig rigtig alvorligt, fordi telepolitikken i høj grad bruger kortlægningen som facitliste.

 • 6
 • 1
#32 Jens Jönsson

Jeg har også oplevet en kommune hvor et medlem af kommunalbestyrelsen på et møde sagde at de der mobilmaster var grimme og om det ikke var muligt at grave dem ned.

Ja, sygt ikke ?

Men når du tænker på hvor tåbeligt det er er med sådan en melding, så tænk næste gang på, hvordan vi andre har det med nogle af dine tåbelig meldinger. De passer nemlig nogenlunde fint i tråd med ovenstående...

 • 2
 • 1
#33 John Strand

Jeg kan ikke se, at du har fanget IT-chefen i at give urigtige oplysninger.

Derimod har debatten i denne tråd og andre tråde vedr. kortlægningen 2013 vist, at den ansvarlige styrelse videregiver åbenlyst misvisende oplysninger bl. a. vedr. 2 Mbit/s dækning og 100 Mbit/s upload.

Det er rigtig rigtig alvorligt, fordi telepolitikken i høj grad bruger kortlægningen som facitliste.

Kære Mogens

I Danmark tillægges bredbåndskortlægningen al for meget værdi og det skyldes at en del af dem der blander sig i debatten har en begrænset indsigt i hvilke udfordringer der er på bredbåndsmarkedet.

Problemet i Danmark er ikke udbuddet men efterspørglsen - i langt den største del af landet kan folk få markenat mere båndbrede end de efterspørger.

Når man ser på selve kortlægningen så er den forældet inden den bliver publiceret (med det tempo selskaberne investere) og den kan ikke bruges til at tvinge selskaberne at investere i ekstra infrastruktur,

Hvis man lavede en kortlægning af alle artikler de r blev skrevet om tele i Danmark og man med udgangspunkt i den lavede en liste over de journalister der publicerede flest artikler / blogs med faktuelle fejl så vil det ikke løfte kompetence niveauet blandt dem der skriver om tele.

Alene på det mobile område kan en software opgradering eller at operatørerne vælger at bruge mere af sit spektrum (åbner en ekstra carrier) betyde at der de mobilebredbåndskunder får markant mere båndbrede.

Tilsvarende kan de sammenlægninger og det net swop som TDC er i gang med få stor betydning for hastigheder.

At gå id i hvad den pågældende kommunale IT chef siger er absonst - har du set denne artikel: http://www.version2.dk/artikel/region-syddanmark-kraever-hurtigere-inter... har du overvejet om Region Syd har dokumentation for deres påstande eller om en stor del af deres påstande er fri fantasi.

Beklager kan kun smile af de påstande som en række kommuner kommer med, jeg har gennem mere end to år afsløret hvordan grådige kommuner gør hvad de kan for at forhindre bla. mobilselskaberne i at bygge god mobildækning - det fik den ansvarlige minister til at gribe ind.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 9
#34 John Strand

Men når du tænker på hvor tåbeligt det er er med sådan en melding, så tænk næste gang på, hvordan vi andre har det med nogle af dine tåbelig meldinger. De passer nemlig nogenlunde fint i tråd med ovenstående...

Kære Jens

Du og andre er velkommen til ikke at kunne lide det jeg siger og skriver men det ændre ikke ved fakta.

I den pågældende sag sad det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem i kommunalbestyrelen i en kommune der ikke havde behandlet ansøgninger om mobilmaster i små 4 år.

Jeg har gennem de sidste to år afsløret så meget plat i landet kommuner at den ansvarlige minister og en samled teleforligskreds valgte at gribe ind.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 9
#35 Mogens Ritsholm

Danmark tillægges bredbåndskortlægningen al for meget værdi og det skyldes at en del af dem der blander sig i debatten har en begrænset indsigt i hvilke udfordringer der er på bredbåndsmarkedet.

@John

Debatten her drejer sig om hvor retvisende styrelsens bredbåndskortlægning er.

Det er et helt nøgternt og objektivt emne.

Du har ikke bidraget med noget som helst bortset fra, at du er klogere end alle dem, der forsøger at bidrage med noget.

 • 7
 • 1
#37 John Strand

Debatten her drejer sig om hvor retvisende styrelsens bredbåndskortlægning er.

Det er et helt nøgternt og objektivt emne.

Du har ikke bidraget med noget som helst bortset fra, at du er klogere end alle dem, der forsøger at bidrage med noget.

Kære Mogens

Læs hvad jeg skriver - jeg siger at den er forældet inde den bliver publiceret.

Der er så mange faktorer der spiller ind og med det tempo som der bliver bygget infrastruktur i Danmark så er den ligegyldig.

Hvad kan du bruge den til - kan du tvinge selskaberne til at investere - NEJ, ændre den på hvad folk rent faktisk kan få der hvor de bor - NEJ og ændre den ved de mange og ofte meget vildledende historier der er i medierne hvor der er eks. virksomheder der siger at de ikke kan få beredbånd men hvor de viser sig at de ikke har undersøgt tingene.

Beklager men den er værdiløs og har nok størst værdi for gamle damer uden indsigt i telemarkedet.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 12
#39 John Strand

Det eneste der er værdiløst her er det støj du "bidrager" med i debatten på V2. Kan du ikke fortælle hvem du er i lommen på denne måned?

Kære Michael

Jeg synytes at det er en meget grov beskyldning at komme med. Det an godt være at du ikke forstår det jeg skriver men det ændre ikke ved fakta.

Skal vi ikke blive enige om at jeg gennem en periode på mere end to år har afsløret hvordan landet kommuner på den ene side klagede over dårligdækning samtidig med at de gjorde det svært for teleselskaberne at etablere infrastruktur.

Skal vi ikke blive enige om at det fik den ansvarlige minister til at gribe ind til glæde for borgerne og samfundet.

Når det kommer ti kortlægningen så er den værdiløs - den kan ikke bruges til at tvinge selskaberne til at investere og den er forældet inden den er publiceret.

Siden de tal er blevet indsamlet er der investeret et milliard beløb i ny infrastruktur i Danmark, Telia og Telenor har lagt net sammen i store dele af Danmark og TDC er i gang med at udskifte så godt som samtlige basestationer etc. etc.

Det er kun gamle damer og andre folk uden indsigt der kan blive ophidset af de tal.

Dem der påstår at jeg er købt og betalt er i mine øjne folk der ikke ved så meget om dette og som er sure over at jeg siger at tingene er som de er.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 10
#41 Jens Jönsson

Læs hvad jeg skriver - jeg siger at den er forældet inde den bliver publiceret.

Der er så mange faktorer der spiller ind og med det tempo som der bliver bygget infrastruktur i Danmark så er den ligegyldig.

Det er sjovt at du siger det nu. For før har du altid henvist til kortlægningen, når nogen ikke kunne få det bredbånd de efterspurgte. Troværdigt ? Næh....

Men ikke noget nyt når det gælder dig....

 • 8
 • 1
#42 Jens Jönsson

I Danmark tillægges bredbåndskortlægningen al for meget værdi og det skyldes at en del af dem der blander sig i debatten har en begrænset indsigt i hvilke udfordringer der er på bredbåndsmarkedet.

Ja, du har selv henvist til den når vi har debatteret, så du har ret mht. "begrænset indsigt". Det er vi godt klar over. Men har du selv forstået det ?

Problemet i Danmark er ikke udbuddet men efterspørglsen - i langt den største del af landet kan folk få markenat mere båndbrede end de efterspørger.

Det er så her du kommer med en af dine tåbelig meldinger der er fuldt på højde med "sagde at de der mobilmaster var grimme og om det ikke var muligt at grave dem ned." Men det forstår du bare ikke, vel ?

Når man ser på selve kortlægningen så er den forældet inden den bliver publiceret (med det tempo selskaberne investere) og den kan ikke bruges til at tvinge selskaberne at investere i ekstra infrastruktur,

Det har vi hele tiden sagt, og den giver samtidigt ikke den indsigt selskaberne skal bruge, så de kan se hvor de skal investere, hvilket den burde....

 • 7
 • 1
#45 John Strand

Alle kilder og indikationer peger i retning af, at ingen danske teleselskaber vil have noget med JS at gøre.

Der er så nogle få, der har ladet ham komme for tæt på.

Det fortryder de bitterligt.

Kære Mogens

Det er da noget af nogle påstande at komme med - når det er sagt så kan jeg set at du ikke er i stand til at forholde dig til det faktum at den kortlægning ikke ændre ved selskabernes evne eller vilje til at investere, den giver ikke et retvisende biled hvis man vil bruge den til at undersøge hvad man kan få.

Når man som du ikke er i stand til at forholde sig til det faglige så må man bruge personangreb som er groteske.

Det er kun gamle damer og andre folk med begrænset indsigt som kan blive ophidset af den undersøgelse - vi andre forholder os til det faktum at båndbreden i Danmark vokser markant hurtigere end efterspørgelsen.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 6
#47 Jens Jönsson

Det er kun gamle damer og andre folk med begrænset indsigt som kan blive ophidset af den undersøgelse - vi andre forholder os til det faktum at båndbreden i Danmark vokser markant hurtigere end efterspørgelsen.

Ja, det gør den absolut de steder hvor man kan få det hele. Den er f.eks. vokset markant hos mig, jeg kan nu få 150/150 Mbit/s på min fiber, 100 Mbit/s hos YouSee og sikkert også en hel del på xDSL eftersom TDC har lavet fremskudt central. Så din argumentation er skide god, desværre ikke holdbar. I alt 3 forskellige kabler ind i huset der kan levere fuld power. Under 20 km herfra kan intet leveres... Men det forstår du ikke, og det er så her kæden knækker med at du kalder dig selv "teleanalytiker".

Suk siger jeg bare....

 • 6
 • 1
#50 Erik Trolle

Undersøgelsen ændre intet ved hvad selskaberne gør, tværtimod så er der nok en større risiko for at de bruger den til et begrænse deres investeringer.

Nej men den har noget betydning for dem der regulere branchen. Vi vil ikke debattere branchen, men samfundet og brugerne. Du har svært ved at forstå det. Gå over i special blade hvis i vil debattere jer selv.

Men bortset fra de mange gentagne trusler du har, mod nogen der regulere branchen, så ser jeg ingen tegn på at branchen drosler ned på investeringerne her i Sverige, hvor jeg bor, hvor man har gjort mange af de ting der er grimme i dine øjne, strukturel opdeling, samnfundet sælger netværk til operatørerne og statstøtte som ikke er direkte til selskaber o.s.v.

Men vi taler stadigvæk i denne debat ikke om hvad selskaberne investere i, men hvordan netværks situationen for samfundet dermed befolkningen, afbildet i en statistik.

 • 5
 • 1
#51 John Strand

Nej men den har noget betydning for dem der regulere branchen. Vi vil ikke debattere branchen, men samfundet og brugerne. Du har svært ved at forstå det. Gå over i special blade hvis i vil debattere jer selv.

Dem der regulere branchen kan ikke tvinge virksomheder ti at investere - på samme måde som at regeringen ikke kan tvinge danske virksomheder til at foretage investeringer og ansætte folk.

Måske skulle du begynde at se lidt på hvordan teleinvesteringerne fordeler sig rundt om i verden - jeg kan fortælle dig at USA over en 10 årig periode har investeret dobbelt så meget i teleinfrastruktur som Europa målt pr. indbygger - der er nogle få lande i Europa der skiller sig markant ud og et af dem er Danmark der ligger på niveau med USA.

Den model vi har I Danmark har været en succes hvis man ser på udbud i forhold til efterspørgsel og hvis man ser på hvad kunderne får for pengene i forhold til mange andre lande.

Kortlægningen er fin nok men den kan ikke bruges til så meget - og den kan ikke bruges til at tvinge selskaber til at investere i infrastruktur.

Det er kun gamle damer og andre folk med begrænset indsigt der kan blive ophidset af den undersøgelse.

 • 3
 • 4
#55 John Strand

Det er der vist mange der har - lidt er trods alt meget i forhold til nul.

Kære Christian

Dine personangreb og meget grove påstande om femtekolonne virksomhed fortæller noget om dit faglige niveau.

Hvis vi skal have én seriøs debat så skal den baseres på fakta - jeg har i detaljer og i flere omgange fortalt hvorfor den kortlægning ikke har den store betydning.

Det eneste du kan svare igen med er injurierende personangreb om indikere at du føler en afmagt i en verden der ikke bevæger sig i den retning du bevæger dig.

Hilsen

John Strand

 • 3
 • 6
#56 Michael Lykke

Dine personangreb og meget grove påstande om femtekolonne virksomhed fortæller noget om dit faglige niveau.

Lad mig skære det ud i pap for dig når nu din IQ ikke tillader at du forstår budskabet.

Du er en joke, du har INGEN troværdighed af nogen art. Du er ikke mere teleanalytiker end naboes søn er landets nye konge. Du kunne ikke analysere telemarkedet om du så fik et kursus og en vejledning til det.

I korte træk er du ikke ønsket her eller på noget andet IT/Tele relateret medie eller fora. Forstår du budskabet nu eller er lix tallet fortsat for højt?

 • 8
 • 2
#57 John Strand

Lad mig skære det ud i pap for dig når nu din IQ ikke tillader at du forstår budskabet.

Du er en joke, du har INGEN troværdighed af nogen art. Du er ikke mere teleanalytiker end naboes søn er landets nye konge. Du kunne ikke analysere telemarkedet om du så fik et kursus og en vejledning til det.

I korte træk er du ikke ønsket her eller på noget andet IT/Tele relateret medie eller fora. Forstår du budskabet nu eller er lix tallet fortsat for højt?

Kære Michael

Tak for de fine ord - Det er meget tydeligt at du med din brede viden og erfaringer bidrager med faglig information der gør at man kan se på den undersøgelse Erhvervsstyrelsen har lavet.

Det er meget ydeligt at du har en dyb indsigt i min viden, mit arbejde og hvem jeg arbejder med rundt om i verden.

Formoder at du har brugt mange timer på at sætte dig ind i hvordan telemarkedet ser ud, hvordan det har udviklet sig og hvorfor det har udviklet sig som det har gjort.

Dine indlæg gør at jeg føler mig fagligt underlegen og jeg er sikker på at du har en dybere forståelse af dette marked end jeg har.

Til dem der ikke helt fik fat i hvad der var Michael ville sige om bredbåndskortlægningen som han har ret i og som jeg gerne vil tilslutte mig så var det han gerne ville sige følgende:

Forestil dig to tog – det ene tog repræsentere dem der laver kortlægningen, hastigheden afspejler den hastighed de har når de laver en detaljeret kortlægning. Det andet tog er et tog der repræsentere teleindustrien der bygger og opgradere netværk – I Danmark vil de i løbet af den næste 5 år investere et beløb der modsvare det togfonden vil bruge frem til 2042: http://da.wikipedia.org/wiki/Togfonden_DK - telebranchen bygger og opgradere i et tempo der går meget stærkt og hvor andre industrier har svært ved at fælge med.

Dem der byger netværk gør det på to måder, ved at bygge ny fysisk infrastruktur og ved at lægge ny software på toppen af den eksisterende infrastruktur (mobil, coax, fiber og DSL), Af og til gør de en kombination af begge dele hvor hardware delen er marginal. I praksis så vil dem der køre i toget der laver kortlægningen aldrig kunne følge med dem der byger infrastruktur i et tempo som det sker i Danmark og Sverige – eller skal jeg sige det på en anden måde det er kun amatører der tror på at den svenskekortlægning giver et bedre og retvisende billede af bredbåndsmarked, den undersøgelse er allerede forældet inde man begynder på den.

Du skulle måske undersøge hvor lang tid det tager at lave en kortlægning og så skulle du undersøge værdien af en kortlægning hvis en operatør midt i processen vælger at lave en software opgradering.

Hvis du tager et mobilnet så kan man med en software opgradering øge den kapacitet der er på nettet med 100%. Ved at åbne op for det der hedder en ekstra carrier eller ved at opgradere til en nyre version af 3G så vil nettet kunne håndtere markant mere trafik og flere kunder. Det er vist ikke gået op for dig at TDC har skiftet netværks leverandør og at den proces har taget et stykke tid, en periode hvor de har anlagt en del nye site men hvor de også har holdt igen på andre områder – du har også hørt at der er en del TDC kunder der har klaget over at deres telefon gik væk fra 3G og over på EDGE når de ikke brugte data. Hvis TDC havde betalt deres gamle leverandør et pænt beløb så kunne de have lavet en simpel software opgradering og så ville TDC kunderne der var på EDGE komme over på 3G.

Jeg kunne nemt skrive en masse om disse teknologier og hvad software betyder for dagens teleindustri. Der er gennem de senere år sket et paradigme skift i televerden der betyder at man bevæger sig væk fra hardware og over mod software baseret infrastruktur.

Når du sammenligner digital infrastruktur med den der er til vand, el, veje og toge så er der mange der ikke har forstået forskellen på de typer af infrastruktur. Jeg kunne spørge om man laver parallel infrastruktur når det kommer til vandrør og svaret er nej. I televerden er der en masse forskellige teknologier som konkurrere og som lever sammen. I praksis så er der masser af parallelt infrastruktur som konkurrere på livet løs og de konkurrer i relation til det hardware og den software de består af. Det er den konkurrence der gør at Danmark har nogle af verdens bedste telenet samtidig med at vi har nogle af de laveste priser i OECD.

For at vende tilbage til softwaren – hvis man kunne det med et IC4 tog som man kan med et fastnet, et mobilnet eller et kabel TV net så ville det betyde at man kunne lave en software opgradering på et IC4 tog og så ville de køre dobbelt så stærkt, bruge halvt så meget energi og kunne transportere dobbelt så mange mennesker. Tænk hvis man kunne det samme med kloakrør så behøvede man ikke at opgradere kloakkerne i Danmark

Jeg håber at min tolkning af det du mente er korrekt - du må lige sige til hvis der er nogle faktuelle fejl i det jeg skriver.

Hilsen

John Strand

 • 2
 • 8
#58 Erik Trolle

Det er meget ydeligt at du har en dyb indsigt i min viden, mit arbejde og hvem jeg arbejder med rundt om i verden.

Det tror jeg ikke der er nogen der har, og vi er heller ikke blevet klar over hvad du arbejder med. Og det er os alle en gåde, at man kan sælge det udtrykker for os, men sådan er det!

Jeg håber at min tolkning af det du mente er korrekt - du må lige sige til hvis der er nogle faktuelle fejl i det jeg skriver.

Der er altså forskel på synspunkter og fakta. Hvis vi ser verden anderledes end dig er det så mindre fakta end dem du udtrykker?

Og hvorfor skal vi til at tolke det du skriver, som set med mine øjne intet har med debatten at gøre, men er noget telepolitisk ævl.

 • 5
 • 2
#59 Michael Lykke

Jeg håber at min tolkning af det du mente er korrekt - du må lige sige til hvis der er nogle faktuelle fejl i det jeg skriver.

Tak for et godt grin. Det er det bedste du har bidraget med i de mange år jeg har set dig forplumre den ene debat efter den anden. Behøver vel næppe at nævne at du er fuldstændig rendt fra koblingen og du ikke har ret i et kvæk af hvad du evt. sagde ;)

 • 4
 • 2
#60 John Strand

Kære Erik

Hvorfor er det noget ævl - jeg har i detaljer fortalt hvorfor bredbånds kortlægningen ikke giver et retvisende biled af markedet.

Jeg har også fortalt at kortlægningen ikke ændre ved selskabernes evne og vilje til at investere - ikke i positiv retning.

Hvis kortlægningen var så vigtig og har så stor betydning så havde Syd Energi næppe plastret Esbjerg som har masser af kabel Tv til med fiber.

Eller skal jeg sige det på en anden måde mener du at bredbåndskortlægningen skal bruges som SE har gjort og plastre en by med masser af kabel TV til med fiber - ud over det så er der DSL og masser af LTE i Esbjerg.

Kan du ikke fortælle mig hvad den undersøgelse kan bruges ti ud over at underholde gamle damer med begrænset indsigt i telemarkedet.

Hilsen

John Strand

 • 2
 • 9
#61 Erik Trolle

Kan du ikke fortælle mig hvad den undersøgelse kan bruges ti ud over at underholde gamle damer med begrænset indsigt i telemarkedet.

Du klager over at hvis folk går efter din person, men oven stående citat håner du alle der deltager seriøst i debatten.

Jeg er klar over hvis jeg ikke stopper, vil du bare forsætte med ikke betydende indlæg i debatten, så det gør jeg!

 • 7
 • 3
#62 John Strand

Du klager over at hvis folk går efter din person, men oven stående citat håner du alle der deltager seriøst i debatten.

Jeg er klar over hvis jeg ikke stopper, vil du bare forsætte med ikke betydende indlæg i debatten, så det gør jeg!

Kære Erik

Jeg spurgt pænt om det var forket det jeg skrev omkring kortlægningen.

Det er ikke et spørgsmål om at tale pænt eller mindre pænt. Jeg har lavet en lang forklaring på nogle af de mange faktorer der spiller ind på kortlægningen og så har jeg sagt at den ikke kan bruges til at tvine selskaberne til at investere.

Når nu den kommunale IT chef er færdig med sin kortlægning så vil den næppe vise hvordan dækningen er i kommunen men den vil dokumentere det som Aalborg Universitet har dokumenteret nemlig at der er forskel på kvaliteten af telefonerne folk har.

Der er vel en årsag til at den kommunale IT chef er kommunal IT chef og ikke dækningschef i et mobilselskab.

Hilsen

John Strand

 • 2
 • 8
#64 John Strand

Kære Christian

Du holder din stil - hvad skal jeg sige, når man ikke har den faglige kompetence til at deltage seriøst i debatten så må man bruge personangreb som du gør.

Lad mig lige afvise dine påstande en gang for alle - det er meget tydeligt at du ikke forstår hvad jeg skriver og det på trods af det er basis viden om hvordan televerden ser ud og den fungere i praksis.

Tallene i kortlægningen stammer fra sidste sommer - det betyder at i den periode der er gået siden den gang har selskaberne udbygget deres infrastruktur markant, der er nok investeret tæt på 3 milliarder kroner i den periode og Telenor og Telia har lagt en del netværk sammen.

Når man opgradere et net så kan man gøre det på mange måder her er en beskrivelse af hvad der sker når man laver en software opgradering kombineret med en mindre hardware opgradering til HSDPA http://www.4gamericas.org/index.cfm?fuseaction=page&sectionid=350 og du kan læse denne http://www.3.dk/Om3/Presse/Pressemeddelelser/2011/3-skruer-hastigheden-o...

Hvis du har brug for mere viden om hvordan teleteknolog fungere så må du sige til der findes en masse spændende kurser om emnet på en række universiteter.

Med hensyn til kvaliteten af telefonerne så fortæller jeg blot at Erhvervsstyrelsen har set på dette område og de har hyret en række eksperter til at undersøge hvordan dækningen er i Danmark med en god og en dårlig telefon (det kan du se i deres rapporter) og de har hyret Aalborg Universitet til at se på om der er forskel på kvaliteten af de telefoner danskerne køber - det har de lavet en stor rapport om: http://erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/640500/5 det er den rapport jeg henviser til.

Det med at lave et kort over hvor folk mener at der ikke er dækning gjorde man i forbindelse med de dialog møder der var mellem teleindustrien og landets kommuner - efterfølgende fik man nogle uvildige eksperter til at måle om kommunernes indberetning holdt - Du kan evt læse denne http://erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/549999/5

Jeg håber at ovenstående kommentar og det jeg har linket til giver dig nok viden til at forstå mit indlæg om hvorfor kortlægningen ikke har den store værdi.

Kan du ikke fortælle mig hvorfor du meget sjældent bidrager med viden i denne debat - du har en masse holdninger men ikke den store indsigt og den eneste måde du kan skjule din manglende indsigt er ved at lave personangreb som er meget usmagelige.

Jeg er glad for at jeg endnu en gang kunne bidrage med viden er sikker på at de fleste andre nok forstod det indlæg du ikke forstod, omvendt nu har vi nok fået den tunge ende med.

Hilsen

John Strand

 • 2
 • 10
#65 Marc Munk

Jeg er glad for at jeg endnu en gang kunne bidrage med viden er sikker på at de fleste andre nok forstod det indlæg du ikke forstod, omvendt nu har vi nok fået den tunge ende med.

Du bør måske lige slå ordet 'viden' op. Det betyder altså ikke det du tror det gør.

Ifølge din definition kan jeg sige at netflix er mere set end kabel tv i USA.

Hvis du gerne vil tages seriøst må du til at dokumentere dine påstande. Du har stadig ikke kunne dokumentere din påstand om at udbudet af hastighed stiger hurtigere end efterspøgslen. Hvilket iøvrigt går imod alt sund fornuft set med forretningsbriller. Du leverer ikke mere end højest nødvendigt... Du ved udbud og efterspørgsel.

 • 9
 • 1
#66 John Strand

Hvis du gerne vil tages seriøst må du til at dokumentere dine påstande. Du har stadig ikke kunne dokumentere din påstand om at udbudet af hastighed stiger hurtigere end efterspøgslen. Hvilket iøvrigt går imod alt sund fornuft set med forretningsbriller. Du leverer ikke mere end højest nødvendigt... Du ved udbud og efterspørgsel

Kære Marc

Måske skulle du prøve noget nyt og læse den rapport som debatten drejer sig om. Efterfølgende kan du læse de forgående rapporter og når du har læst dem så kan du læse telestatistikken der viser hvad danskerne køber og hvordan det de køber har udviklet sig over tid. Dem finder du på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: http://erhvervsstyrelsen.dk/it-og-telestatistik

Du kan også læse Højhastighed Komiteens rapport som nok er et par år gammel men den er ret fornuftig. Du kan finde link til rapporten i bunden af denne artikel http://digitaliser.dk/resource/446577 og så kan man bestille vor kommentarer til rapporten her http://www.strandreports.dk/sw4104.asp - også den gang var jeg konstruktiv og kom med kvalificeret feedback til det arbejde man havde lavet.

Dinne kommentarer viser at du ikke bruger særlig meget tid på at sætte dig ind i tingene omvendt jeg håber at du vil læse det jeg anbefaler dig at læse for så kan vi løfte niveauet af debatten og få dræbt nogle af de myter som dominere den og ikke mindst dine indlæg.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 9
#67 John Strand

Hvilket iøvrigt går imod alt sund fornuft set med forretningsbriller. Du leverer ikke mere end højest nødvendigt... Du ved udbud og efterspørgsel.

Kære Marc

Kan se at du er ekspert på hvad der sker på et marked hvor udbuddet og efterspørgselen variere. I Danmark vokser udbuddet hurtigere end efterspørgslen og det er nok en af årsagerne til at tele og ikke mindst bredbåndspriserne er faldet så meget som de er faldet.

Nu kan du læse de rapporter jeg har linket til og så kan du overveje hvorfor priserne på bredbånd er faldet og om der er en lille sammenhæng mellem udbuddet og efterspørgslen.

Håber at du blev klogere og lærte noget nyt.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 10
#68 Marc Munk
 • 5
 • 2
#70 Jens Jönsson

Kan se at du er ekspert på hvad der sker på et marked hvor udbuddet og efterspørgselen variere. I Danmark vokser udbuddet hurtigere end efterspørgslen og det er nok en af årsagerne til at tele og ikke mindst bredbåndspriserne er faldet så meget som de er faldet.

John, er du bare fuldstændig blind eller hvad ? Hvad nytter det at båndbredden stiger og stiger og udbuddet vokser og vokser i de områder hvor der er rigeligt af alt ? Synes du selv det er god investering ? Især når priserne falder og falder ?

Nu kan du læse de rapporter jeg har linket til og så kan du overveje hvorfor priserne på bredbånd er faldet og om der er en lille sammenhæng mellem udbuddet og efterspørgslen.

Hvad er det vi skal læse der har med artiklen og debatten og gøre ? Har du overhovedet realitetsfornemmelse ? Kan du ikke se hvad artiklen handler om ?

Håber at du blev klogere og lærte noget nyt.

Nu har jeg i mange måneder læst hvad du byder ind med. Det er det samme hele tiden. Hvordan vil du have man skal blive klogere ? Især når man ser på om du er blevet det. Og nej, det er du tydeligvis ikke...

SUK, SUK og atter SUK!

 • 6
 • 1
#71 John Strand

SUK, SUK og atter SUK!

Kære Jens

Jeg har masser af realitets sans - jeg kan set at et stigende antal danskere kan få adgang til højere og højere båndbrede og ikke som du indikere at de er de samme husstande der får adgang til en stigende båndbrede.

lad os være realistiske og sige at den stigende båndbrede vokser over en bred kam og at der er færre og færre der ikke har adgang til godt internet.

I praksis så bliver gruppen af husstande der ikke har adgang til godt internet mindre og mindre dag efter dag og når 800 MHz er oppe og køre så bliver gruppen endnu mindre.

Er det ikke dejligt at se at teleselskaberne bygger hurtigere end kunderne efterspørger ydelserne - det viser at konkurrencen på dette marked er ben hård til glæde for kunderne.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 7
#72 John Strand

Hvis du vitterligt er så interresseret i at hæve niveauet i debatten kunne du starte med at dokumentere dine påstande.

Kære Marc

Jeg ved ikke om det kniber med at læse - nu er det sådan at jeg har linket til en masse materiale der dokumentere mine påstande.

Jeg er endda gået så langt at jeg har fortalt dig hvor du kan finde hvad.

Hvad har du gjort, du er kommet med en række påstande, ingen dokumentation men blot en masse useriøs kritik der viser at du ikke har læst det materiale jeg henviser til.

I modsætning til dig så har jeg underbygget mine påstande ved at henvise til en masse rapporter der viser det jeg siger.

I mine øjne er din kritik meget useriøs og et godt eksempel på hvordan en vigtig debat ofte bliver afsporet af folk der er for dovne til at sætte sig ind i tingene.

Hilsen

John Strand

 • 2
 • 8
#74 John Strand

Jeg kan også henvise til en række rapporter. Men det betyder ikke at jeg har dokumenteret mine påstande... Ikke så sært at dine rapporter har den kvalitet de har.

Kære Marc

Nu er det sådan at de rapporter jeg henviser til er lavet af Erhvervstyrelsen - prøver du at sige at de er misvisende.

Hvis du kan henvise til nogle rapporter der underbygger dine påstande så syntes jeg du skal gøre det - lige nu er du en ung mand med masser af holdninger og meget lidt substans.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 8
#75 Marc Munk

Nu er det sådan at de rapporter jeg henviser til er lavet af Erhvervstyrelsen - prøver du at sige at de er misvisende.

Nej. Jeg skriver om dine mangler i debat teknik. En hver kan fremsætte en påstand og så pege på et hav af rapporter og sige det er dokumenteret der i. Folk med debat evner vil fremsætte en påstand. Argumentere for den og henvise til hvor denne påstand er dokumenteret. At henvise til et hav af rapporter er hamrende useriøs.

Hvis du kan henvise til nogle rapporter der underbygger dine påstande så syntes jeg du skal gøre det - lige nu er du en ung mand med masser af holdninger og meget lidt substans.

Jeg tvivler på at der findes rapport omkring dine manglende debat evner. Jeg kan selvfølgelig kalde mig selv for ekspert og skrive et par hemmelige rapporer med jævne mellemrum, påstå at jeg har indflydelse og mænger mig med dem der bestemmer. Men jeg er bare ikke som sig så jeg kalder ikke mig selv for ekspert, jeg påstår ikke at omgåes folk, der har inflydelse og jeg udgiver ikke hemmelige rapporter.

Jeg har bedt dig om at komme med dokumentation på at udbudet overgår efterspørgslen. Alt sund fornuft siger at det aldrig vil ske. Det er ganske simpelt ikke god forretning. Det er selvfølgelig nok der det går galt for verdensmanden og teleanalytikeren, det kræver en smule sund fornuft...

 • 7
 • 3
#76 John Strand

Nej. Jeg skriver om dine mangler i debat teknik.

Kære Marc

Jeg har fortalt at den undersøgelse er misvisende og ikke har nogen som helst værdi.

Jeg har linkede til kilder der viser hvad der sker og til rapporter fra myndighederne der dokumentere at tingene er som jeg siger.

Hvad har du gjort, du har endnu en gang vist at du har holdninger som basere sig på fordomme og at du ikke gider at læse den dokumentation jeg linker til i mine indlæg.

Kan du ikke komme tilbage i debatten når du har læst det jeg skriver og læst de rapporter og så skulle du måske prøve noget nyt at underbygge dine holdninger med dokumentation - du siger at du nemt kan men du gør det ikke, så må det være svært for dig at gøre det - håber at du forstod den.

Når du skriver at jeg skal dokumentere at udbuddet overgår efterspørgselens så syntes jeg at du skal læse mine indlæg og læse de rapporter jeg henviser til - der er faktisk dokumentation for det jeg siger og skriver.

Der er noget der tyder på at du enten er for doven til at læse tingene alternativt ikke forstår det jeg linker til.

Min sunde fornuft siger mig at du er hammerende doven. Kom tilbage i debatten når du har læst og forstået den dokumentation jeg i modsætninbg til dig har linket til.

Hilsen

John Strand

 • 3
 • 10
#77 Lars F. Jensen

I praksis så bliver gruppen af husstande, der ikke har adgang til godt internet mindre og mindre dag efter dag og når 800 MHz er oppe og køre så bliver gruppen endnu mindre.

Men er det ikke lidt beklageligt, at TDC ikke kan fremskynde engros-salg af "VDSL2 Vectoring" fra tidligt 2015 til fx 1-7-2014 de steder hvor fremskudte DSLAM'er allerede er installeret.

Javel, TDC lave en forbruger-orienteret full-size demonstration af Vectoring i Ormslev ved Aarhus her i Q2. Men hvorfor kan salget ikke starte allerede kort efter forsøgets afslutning?

Det betyder faktisk noget med tidsfaktoren, når vi alle bla. skal have E-mail til offentlig kommunikation her fra efteråret.

Lars :)

 • 1
 • 0
#78 Mogens Ritsholm

@Marc

Det er beundringsværdigt at du forsøger at få logik frem i en debat med JS.

Men jeg tror alle har forstået det.

De fejl, der er påvist i kortlægningen, viser, at det er tæt på at være det rene svindel.

JS forsøger at slippe væk fra denne kendsgerning ved at hævde, at der er sket så meget siden juli 2013. De 150 mia. , der er investeret i sektoren siden 1991 er ligegyldige. Næh, det er i de sidste 6 mdr. at det virkelig rykker. Så selv om der er graverende fejl i kortlægningen er det hele allerede meget bedre.

Og dermed kan man i endnu højere grad hævde, at folk ikke er interesseret i bedre bredbånd. Se bare Samsø. Her var der alt for mange muligheder for indbyggerne. Derfor måtte de bygge deres eget net med kun 20/20 Mbit/s.

JS prøver at forsvare et falsum (kortlægningen) ved at henvise til konklusioner, der netop er baseret på selvsamme falsum.

Den politiske realitet er, at udbuddet af bredbånd ganske vist bliver bedre og bedre. Men forskellen på de bedst betjente og de dårligst betjente bliver samtidigt større og større.

Der er formentlig ca. 50.000, som i dag ikke kan få en stabil 2 Mbit/s forbindelse på rimelige vilkår. Med dagens krav må man sige, at de er hægtet af. Det svarer jo næsten til, at man kun har sikringer på 0,5 ampere på sin elforsyning.

Og med stadig stigende krav vil der - uanset udviklingen på mobilt bredbånd - blive stadig flere, der bliver sat af i forhold til tidssvarende krav og de muligheder, som de fleste udnytter.

JS og erhvervsstyrelsen prøver at skjule dette faktum ved udviklingen.

Men bare rolig. Politikerne har forstået det.

Løgnen virker ikke mere.

 • 7
 • 1
#79 Marc Munk

@John

Forstå nu at det ikke er at dokumentere sin påstand når man linker til en side med 6 yderligere links, hvoraf det første link går på netop det du selv siger ikke holder.

I alt den stund at du piver omkring Christian nobel bør du måske holde igen med dine egne angreb på andre i debatten. Du kan kalde mig doven alt det du lyster, men så må du leve med at du får igen af samme skuffe. Jeg vil modsat dig forsøge at holde et fornuftigt niveau så jeg vil afholde mig fra, at give udtryk for hvad mine tanker om din person er.

Det eneste jeg har set der er dårligere end dine debat indlæg er den rapport, der har været linket til tidligere. Alt i alt er du ingenlunde værd at spilde mere tid på...

 • 9
 • 1
#80 Mogens Ritsholm

I stedet for den håbløse diskussion om kundernes ønsker til bredbåndsforbindelser, burde man på en eller anden måde måle skævhedens udvikling.

Årets rapport siger, at danske kunder medio 2013 brugte bredbånd download med 20,4 Mbit/s og upload med 1,9 Mbit/s.

Hvor mange kan ikke få dette gennemsnit på en stabil forbindelse?

Hvor mange kan ikke få 50% af gennemsnittet?

Hvor mange kan ikke få 10% af gennemsnittet?

Se det ville være tal, der tydeligt viste, om markedet fungerede for alle forbrugere.

 • 2
 • 0
#81 John Strand

JS forsøger at slippe væk fra denne kendsgerning ved at hævde, at der er sket så meget siden juli 2013. De 150 mia. , der er investeret i sektoren siden 1991 er ligegyldige. Næh, det er i de sidste 6 mdr. at det virkelig rykker. Så selv om der er graverende fejl i kortlægningen er det hele allerede meget bedre.

Kære Mogens

Måske skulle du prøve at læse hvad jeg skriver - jeg har sagt at kortlægningen er misvisende og med de teknologiske ændringer der er i teleindustrien så betyder det at den bliver hurtigere forældet end den gang du var i branchen for en del år siden.

Jeg fortæller at udbuddet vokser hurtigere end efterspørgselen - det tror jeg også at vi kan blive enige om.

Ud over det så siger jeg at undersøgelsen ikke kan bruges til så meget og slet ikke til at tvinge teleselskaberne til at foretage investeringer - det tror jeg også at vi kan blive enige om.

Ud over det så kan jeg se at du mener at jeg har en masse andre holdninger som jeg slet ikke har ytret - formoder at det er ting som er opfundet i din fantasi omvendt så må jeg fortælle dig at det ikke er ting jeg har ytret mig om.

Forhold dig til det jeg har sagt og skrevet og ikke det du opfinder til lejligheden som jeg ikke har sagt - det er for useriøst.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 7
#82 Jens Jönsson

Jeg fortæller at udbuddet vokser hurtigere end efterspørgselen - det tror jeg også at vi kan blive enige om.

Ja, det kan vi sagtens, men der hvor vi ikke er enige er at det netop sker, hvor der er masser af udbud i forvejen (Og vel sagtens også derfor det sker). Jeg prøver igen. Jeg kan f.eks. nu få 150 Mbit/s over fiber, 100 Mbit/s over kabel-tv og 50 Mbit/s på VDSL og måske det samme på 4G/LTE. 20 km herfra, der kan de få 2-6 Mbit/s på 3G og op til 4 Mbit/s på ADSL.

Er udbuddet vokset hurtigere end efterspørgslen hvor jeg bor ? Ja.... Er udbuddet vokset hurtigere end efterspørgslen 20 km herfra ? Nej, de kan stadig kun få det samme de kunne få sidste år. Vil de gerne have ? Ja, dem jeg kender der bor der.... Er der så udsigt til at der sker noget det næste år ? Næh....

Hvad er det John Strand ikke forstår ved det ? Er han bare langsommere til at forstå det end alle andre (det må være pga. hans alder og størrelse, han er vist lidt rigelig overvægtig, er han ikke ?)

(Tænkte at jeg hellere måtte synke ned på hans niveau og svine ham lidt personligt, som han f.eks. gør med Mogens i ovenstående)

 • 5
 • 1
#83 Jens Jönsson

Jeg har fortalt at den undersøgelse er misvisende og ikke har nogen som helst værdi.

Jeg har linkede til kilder der viser hvad der sker og til rapporter fra myndighederne der dokumentere at tingene er som jeg siger.

John, hvordan synes du selv ovenstående hænger sammen, når du læser det igen ?

Så myndighederne dokumenterer selv i rapporter at bredbåndsundersøgelsen er misvisende ?

Jow jow.....

 • 4
 • 1
#84 John Strand

John, hvordan synes du selv ovenstående hænger sammen, når du læser det igen ?

Så myndighederne dokumenterer selv i rapporter at bredbåndsundersøgelsen er misvisende ?

Jow jow.....

Kære Jens

Det er imponerende at du kan klippe ting samme og så komme med den slags påstande.

Måske skulle du læse hvad jeg har skrevet - jeg har skrevet at undersøgelsen er misvisende og det har jeg begrundet med den alder den har, de investeringer selskaberne laver og den teknologiske udvikling - selvfølgelig har jeg linket til materiale om det emne.

Jeg har sagt at udbuddet vokser hurtigere end efterspørgslen og det har jeg gjort ved at linke til tele statistikken hvor du kan se hvad danskerne køber.

Du blander det jeg har sagt og skrevet sammen .- kan se at fantasien og usandheder om hvad jeg har sagt og skrevet er den nye måde at argumentere på.

Jeg må citere Mogens - politikerne falder ikke for løgnene mere - enig, de ved godt at tingene er som jeg siger.

Bare se på hvad jeg har sat i gang omkring mobildækning - der har politikerne lyttet og handlet.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 10
#86 Erik Trolle

Det er imponerende at du kan klippe ting samme og så komme med den slags påstande.

Måske skulle du læse hvad jeg har skrevet - jeg har skrevet at undersøgelsen er misvisende og det har jeg begrundet med den alder den har, de investeringer selskaberne laver og den teknologiske udvikling - selvfølgelig har jeg linket til materiale om det emne.

Jeg har sagt at udbuddet vokser hurtigere end efterspørgslen og det har jeg gjort ved at linke til tele statistikken hvor du kan se hvad danskerne køber.

Du blander det jeg har sagt og skrevet sammen .- kan se at fantasien og usandheder om hvad jeg har sagt og skrevet er den nye måde at argumentere på.

John, Hvor lyder det hult dine forsvarstale efter i årevis at have forsvaret den statistik og brugt den mod os andre hvor du kunne komme til med det. Og nu går det pludseligt op for dig at Mogens har haft ret i hans påstande.

Jeg er sikker på at du kommer med en benægtelse af de helt store, nu ligesom du gør med alle andre steder, du har taget fejl. Det må ikke være rart at leve i en nulfejlskultur når fejlraten er så høj.

De er virkelig sjovt at læse at en statistik nu ikke betyder noget fordi den er et ½ år gammel, som før nærmest har været din bibel.

Jeg må citere Mogens - politikerne falder ikke for løgnene mere - enig, de ved godt at tingene er som jeg siger.

Nå er du nu enig med Mogens som ellers efter din mening er en afdanket pensionær der er gået helt bag af dansen på meget få år. Bare fordi han er trådt ind i pensionærenes rækker.

Bare se på hvad jeg har sat i gang omkring mobildækning - der har politikerne lyttet og handlet.

Når der ingen af os andre, der vil give dig kredit, så må du jo selv gøre det. :-D

/erik

 • 8
 • 1
#87 Jan Lunddal Larsen

Måske skulle du prøve at læse hvad jeg skriver - jeg har sagt at kortlægningen er misvisende og med de teknologiske ændringer der er i teleindustrien så betyder det at den bliver hurtigere forældet end den gang du var i branchen for en del år siden.

Den er jo ikke kun misvisende pga. den alder.

Den er primært misvisende fordi den tegner et forkert billede af dækningen - selv på daværende tidspunkt.

Det er det jeg ser alle andre argumentere for, så jeg kunne godt tænke mig et klokkeklart svar fra dig på følgende:

Synes du at kortlægningen giver et retvisende billede på dækningen på det tidspunkt den dækker?

 • 6
 • 0
#88 Johnny Olesen

Men er det ikke lidt beklageligt, at TDC ikke kan fremskynde engros-salg af "VDSL2 Vectoring" fra tidligt 2015 til fx 1-7-2014 de steder hvor fremskudte DSLAM'er allerede er installeret.

Javel, TDC lave en forbruger-orienteret full-size demonstration af Vectoring i Ormslev ved Aarhus her i Q2. Men hvorfor kan salget ikke starte allerede kort efter forsøgets afslutning?

Det betyder faktisk noget med tidsfaktoren, når vi alle bla. skal have E-mail til offentlig kommunikation her fra efteråret.

Lars :)

Jo, det synes jeg også er ærgerligt, men så vidt som jeg har læst mig frem til, så har Erhversstyrelsen pålagt TDC en lang varslingssperiode, da andre udbydere skal kunne flytte deres kunder til TDCs nye løsning.

Altså er det IGEN myndighederne, som sætter en kæp i hjulet for udrulningen af hurtigere Internet hastigheder. Erhvervsstyrelsen kunne have halveret denne varslingsperiode, og effektivt skaffet hurtigere xDSL til masser af danskere.

 • 2
 • 1
#89 Johnny Olesen

Den politiske realitet er, at udbuddet af bredbånd ganske vist bliver bedre og bedre. Men forskellen på de bedst betjente og de dårligst betjente bliver samtidigt større og større.

Jeg er helt enig, men problemets omfang er altså ikke større end at det kan løses af branchen selv.

Der er formentlig ca. 50.000, som i dag ikke kan få en stabil 2 Mbit/s forbindelse på rimelige vilkår. Med dagens krav må man sige, at de er hægtet af. Det svarer jo næsten til, at man kun har sikringer på 0,5 ampere på sin elforsyning.

Taler vi 50.000 indbyggere eller husstande, og hvad bygger din antagelse på? Taler vi udelukkende xDSL eller alle teknologier i kombination?

Og med stadig stigende krav vil der - uanset udviklingen på mobilt bredbånd - blive stadig flere, der bliver sat af i forhold til tidssvarende krav og de muligheder, som de fleste udnytter.

Sludder og vrøvl. Udviklingen på mobilt bredbånd vil gøre det fuldstændig modsatte og minimere antallet af danske husstande, der bliver sat af udviklingen.

Uden mobilt bredbånd vil store dele af landet blive fuldstændig koblet af den markedsbaserede udvikling. Det kan indbyggerne på Sydfyn, Ærø og Langeland (syd) allerede skrive under på efter de fornyeligt blev "opgraderet" med LTE800 leveret af TT-netværket. Indbyggerne i Lemvig kommune kan også allerede få en forsmag på fremtiden, hvis de bor i landsbyerne Lomborg eller Ramme og benytter 3 LTE1800 netværk.

 • 2
 • 2
#90 John Strand

Hvor lyder det hult dine forsvarstale efter i årevis at have forsvaret den statistik og brugt den mod os andre hvor du kunne komme til med det. Og nu går det pludseligt op for dig at Mogens har haft ret i hans påstande.

Kære Erik

Jeg kan se at du har meldt dig ind i klubben der påstår at jeg har sagt ting jeg ikke har sagt - det er sku serøst.

Lad os nu forholde os til hvad jeg har sagt og skrevet - mig bekendt har jeg aldrig påstået at den kortlægning er præcis omvendt så vil jeg gerne stå ved at jeg gennem flere år har sagt at båndbredden vokser hurtigere end efterspørgslen.

Hvis vi skal have en seriøs debat så lad være med at tage mig ti indtægt for ting jeg ikke har sagt omvendt det er også en måde at debattere på hvis man er på tynd is.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 6
#91 Lars F. Jensen

Det kan indbyggerne på Sydfyn, Ærø og Langeland (syd) allerede skrive under på efter de fornyeligt blev "opgraderet" med LTE800 leveret af TT-netværket.

Når man taler bredbåndsdækning er mobile enheder ikke de relevante enheder.

Det derimod en opkoblet router løsning, fx 4G/LTE med antenne, DOCSIS 3.x med kabel, 'en boks' med fiberadgang eller en xDLS router med kobber

Lars :)

 • 0
 • 0
#94 Erik Trolle

Når man taler bredbåndsdækning er mobile enheder ikke de relevante enheder.

Det må da være noget du har defineret, disse ca. 900.000 enheder, der benytter LTE tjenester, der kom på i perioden medio 2012 medio 2013, er da årsagen til at datalofterne blev sænket her i Sverige, hvor jeg bor. Min ISP bundler til min faste forbindelse 2G-4G/LTE til alle mobile enheder fra routere, notebooks til tablets, man kan få op til 10 simkort på et abonnement. Smartphones er noget andet ind til videre, fordi der er en telefon del endnu, men det er jo også et spørgsmål om tid, hvor disse tjenester flyttes til IP.

Min situation er i øjeblikket, at jeg har et kabelbrud på min faste forbindelse og benytter min SmartPhone, som AP/hotspot(thetering). Android siger, der er en begrænsning på 8 enheder. Den står i en vindueskarm vendt mod antennen og dækker hele mit hus med WiFi internet.

Hvordan vil du styre hvad der routere med antenner? Have register over MAC adresser? Og hvad med MiFi routere, som er så populære, den jeg får kan også tilsluttes eksterne antenner. Og det kan dogler til notebooks og samme dongle kan også benyttes i en del WiFi routere.

Det er en ret svær en du bevæger dig ud i der!

 • 3
 • 0
#96 Jens Jönsson
 • 6
 • 1
#97 Jens Jönsson

Du er jo decideret fuld af løgn! De af os som har været så uheldige at se dit verbale gylle blive spredt på en lang række medier/fora i årevis kan alle sammen bevidne at du IGEN direkte lyver og modsiger dig selv. Det er det evindelige problem med dig - Du påstår én ting i dag og i morgen mener du det modsatte. Og uanset hvad dagens mening nu er så mener du altid at alle andre tager fejl med undtagelse af dig.

Det er hvad vi er vant til fra den mand. Det er så hamrende utroværdigt og utiltalende at jeg er ved at brække mig. Han roder rundt i tingene og kan ikke huske hvad han har sagt og hvad han ikke har sagt. Det ville så heller ikke gøre så meget, hvis han bare en gang imellem kunne indrømme han tog fejl. Man han er 200% fejlfri og det er altid alle andre der er galt på den.

Det er en så stupid opførsel at jeg seriøst overvejer om du har et mentalt problem.

Jeg >ER< overbevist. Manden har en seriøs brist.... Det ses jo også tydeligt ved at når han ikke kan forsvare sig, så sviner han folk til....

 • 7
 • 1
#99 Jens Jönsson

Jeg kan se at du har meldt dig ind i klubben der påstår at jeg har sagt ting jeg ikke har sagt - det er sku serøst.

Det er sjovt og tankevækkende at så mange kan tage fejl. Det har aldrig undret dig ? Hvis man er uvenner med >alle< naboerne, så skal man nok overveje om det er én selv der er lidt forkert på den, ifht. at det er >alle de andre<.

Det forstår du bare ikke, vel ?

 • 8
 • 1
#100 John Strand

Det er sjovt og tankevækkende at så mange kan tage fejl. Det har aldrig undret dig ? Hvis man er uvenner med >alle< naboerne, så skal man nok overveje om det er én selv der er lidt forkert på den, ifht. at det er >alle de andre<.

Det forstår du bare ikke, vel ?

Kære Jens

jeg ved ikke om du har svært ved at forstå hvad jeg skriver - hvis du læser hvad jeg skriver så siger jeg at kortlægningen ikke er retvisende og at den ikke kan bruges til meget andet end at underholde gamle damer.

Jeg skriver også at flere og flere danskere kan få adgang til højere båndbreder og at der er meget få der rent faktisk køber disse produkter - det kan du se hvis du ser hvor mange husstande der i følge fiberselskaberne kan få fiber og hvor få der køber det ud over det så kan jeg se at det samme gælder for kabel TV udbyderne.

Kunderne vælger bredbånd ud fra prisen og de fleste kan ikke se hvorfor de skal betale mere for en højere båndbrede.

Jeg syntes at det er interessant, at kun cirka 21 procent køber en forbindelse på 30 mbit/s eller derover selvom tilgængeligheden i følge styrelsens tal er på 83 procent.

Lad os så sige at tilgængeligheden for +30 mbit/s er højere så ændre det ikke ved at det kun er 21% af de bredbåndsforbindelser der bliver solgt i Danmark som er +30 mbit/s

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 7
#101 Jan Lunddal Larsen
 • 4
 • 0
#105 Jens Jönsson

Kære Jens

jeg ved ikke om du har svært ved at forstå hvad jeg skriver - hvis du læser hvad jeg skriver så siger jeg at kortlægningen ikke er retvisende og at den ikke kan bruges til meget andet end at underholde gamle damer.

Kære John,

Det har vi alle forstået. Hvad vi >IKKE< har forstået er at du ellers altid har brugt kortlægningen som den endegyldige sandhed, selvom vi hele tiden har gjort dig opmærksom på at den er forkert. Når vi ikke har været enige med dig, så har du svinet os til. Mogens har fortalt det rigtigt mange gange, hvor du bare har svinet ham til og kaldt ham gammel osv. Nu er du så >ENDELIG< kommet til den konklusion at kortlægningen ikke er retvisende.

Er det virkeligt så svært for dig at forstå vi synes det er underligt ? Måske du bare er tungnem ?

 • 9
 • 3
#106 Jan Lunddal Larsen

Måske skulle du læse hvad jeg skrev inden du spørger - har faktisk skrevet svare i indlægget men endnu et eksempel på at der er folk der ikke kan læse og forstå.

Ja, du skriver styrelsens tal. Men de tal er jo dem der menes at være ret så misvisende.

Du mener jo nu selv at de er misvisende

Har du selv styr på hvad du mener?

Du kunne jo starte med at svare ja eller nej til det første spørgsmål jeg stillede dig.

 • 8
 • 3
#107 Lars F. Jensen

Når man taler bredbåndsdækning er mobile enheder ikke de relevante enheder.

Det må da være noget du har defineret, disse ca. 900.000 enheder,

Jeg forstår ikke, hvad du mener vi er uenige om. Det, jeg anfører, er at faste opkoblinger og opkoblinger med 4G router med antenne definerer muligheden for at få en given maksimal down-/up-load hastighed og for at købe en given kapacitet/tidsenhed.

Men det er vel også en fast 4G router installation du har?

At jeg så som oftest ikke gider tænke på, hvad en enkelt udbyder lige har af service-/pristilbud her og nu, men udelukkende tænker i, hvad og hvornår teknikken er tilstede (i Danmark), er vel en helt anden sag.

Mobil dækning direkte til mobile enheder med indbyggede antenner er naturnødvendigt dårligere, når man kommer lidt væk fra mobil-masten, er i signalskygge eller fx indendørs.

Denne mobile 4G dækning skal i 207* postnumre udendørs (udenfor skove ol) give en oplevet download hastighed på mindst 10 Mbit/s i 99.8% af husstande, sommerhuse eller virksomheder inden udgangen af 2015 ....

Men en sådan mobil dækning vil muliggøre en langt højere hastighed til en fast og god antenne med (i praksis) en 4G router. Det bedre signal/støjforhold som følge af bedre placerede og bedre dobbelt polariserede antenner, vil rigtigt udført give en verden til forskel i både hastighed og kapacitet.

Jeg ville også påpege, at alle hurtige teknologier kræver en installation, der er mere omfattende end at have en smartphone i lommen.

Lars :)

 • 3
 • 0
#108 John Strand

Ja, du skriver styrelsens tal. Men de tal er jo dem der menes at være ret så misvisende.

Du mener jo nu selv at de er misvisende

Har du selv styr på hvad du mener?

Du kunne jo starte med at svare ja eller nej til det første spørgsmål jeg stillede dig.

Kære Jan

Du har vist ikke læst hvad jeg skrev - jeg skrev at selv om de 83% ikke holder så ændre det ikke ved det faktum at det kun er 21 procent der køber en forbindelse på 30 mbit/s eller derover.

Jeg kan godt forstå hvorfor du og nogle af de andre ikke er enige med mig når i ikke en gang kan læse hvad jeg skriver.

Denne debat er grotesk på den ene side har vi mig og et par andre der har holdninger og som forklare hvad vi mener og hvorfor vi mener det og som linker til en del viden.

På den anden side har vi en lille håndfuld der ikke læser det jeg bla. linker til og som ikke en gang kan finde ud af at læse hvad jeg skriver - folk der spørger hvor tal stammer fra og det på trods af svaret står i den samme sætning som tallene.

Hvordan syntes I selv det går - læs nu hvad jeg skriver, forsøg at forstå det og lad være med at stille spørgsmål som der er svar på i mine indlæg.

Ud over det lad være med at påstå at jeg har sagt og skrevet ting jeg ikke har skrevet - det er for useriøst.

Hilsen

John Strand

 • 2
 • 8
#110 Jan Lunddal Larsen

På den anden side har vi en lille håndfuld der ikke læser det jeg bla. linker til og som ikke en gang kan finde ud af at læse hvad jeg skriver - folk der spørger hvor tal stammer fra og det på trods af svaret står i den samme sætning som tallene.

Jeg ved udmærket at svaret stod i indlægget jeg citerede, men jeg fiskede efter et tegn på om du var klar over det komiske i at bruge tal som du selv skriver er misvisende.

Det var et ledende spørgsmål.

Jeg kunne stadigvæk godt tænke mig et svar på mit første spørgsmål.

 • 7
 • 2
#111 John Strand

Jeg ved udmærket at svaret stod i indlægget jeg citerede, men jeg fiskede efter et tegn på om du var klar over det komiske i at bruge tal som du selv skriver er misvisende

Der er meget der tyder på at du ikke læste det for rent faktisk så skrev jeg at det var ligegyldigt om det er 83% eller et andet tal...

Det er kun 21% der køber 30 mbit/s eller der over... det er de 21% der er interessant ikke de 83% eller et andet tal...

 • 0
 • 8
#115 Mogens Ritsholm

Det er kun 21% der køber 30 mbit/s eller der over... det er de 21% der er interessant ikke de 83% eller et andet tal...

Hvorfor bliver du ved med at gentage dette meningsløse argument?

Medianhastigheden for bredbånd er de sidste 4 år fordoblet iflg bredbåndskortlægningens oplysninger. Og denne oplysning stoler jeg på. Tallene er:

2010: 9,6 Mbit/s 2011: 12,6 Mbit/s 2012: 17,3 Mbit/s 2013: 20,4 Mbit/s

Langt de fleste kan klare sig med en god forbindelse på 20-30 Mbit/s her og nu. For fire år siden kunne de klare sig med 10 Mbit/s.

Og om fire år er det nok 50-60 Mbit/s. Og om 8 år vil 100 Mbit/s være den nødvendige norm til en medianbruger.

Hvorfor købe mere end man har brug for her og nu, når prissætningen på markedet typisk giver meget højere priser for højere hastigheder, bl. a. fordi udbyderne gerne vil skubbe de mest aktive brugere over til hinanden.

Problemet er stadig, at der er så mange, der er sat uden for denne udvikling.

Så kan nogle måske bruge mobilt bredbånd, som ingen med fastnetmulighed ville vælge.

Men der er prisstigninger på vej for trafikelementet på mobil med lavere trafiklofter og højere priser for forhøjelse af lofterne. Det ses i Sverige. Det ses i USA med typiske priser på 7-8 $/md pr. GB. Og tendensen er også klar herhjemme. For indtægterne fra tale og roaming svigter.

 • 7
 • 0
#116 John Strand

Prøv lige at læse mit spørgsmål en gang til - og hvis du så også har forstået det, så kan du svare.

Vi kan dele det op på selskaber: der kan levere:

YouSee 1,2 million. Stofa inkl. SE ca. 500.000 kunder Fiberselskaberne har ca. 200.000 kunder og har lagt fiber forbi små 700.000 Så er der en række mindre spillere der vel rammer omkring +100.000 husstande.

Du skal også huske at der ved udgangen af første halvår 2013 var omkring 82.000 der havde en VDSL forbindelse og nok en del flere der kunne få det.

Du skal være opmærksom at der er dobbelt dækning i nogle af de områder hvor der er kabel TV og fiber derfor så kommer du "ned" på små 2 millioner husstande.

Når det er sagt så er det sådan at der er masser af høj båndbrede til salg men meget få der køber det - den bog har fiberselskaberne skrevet på i mange år og det ved de andre spiller også en masse om...

 • 1
 • 8
#117 Christian Nobel

YouSee 1,2 million. Stofa inkl. SE ca. 500.000 kunder Fiberselskaberne har ca. 200.000 kunder og har lagt fiber forbi små 700.000 Så er der en række mindre spillere der vel rammer omkring +100.000 husstande.

1 - Altså står YouSee for langt over halvdelen - værd at tage med i betragtningen, da der kan være mange grunde til et aktivt fravalg, påstået hastighed eller ej.

2 - Hvor mange af ovennævnte er paralle?

3 - De 700.000 inkluderer det TDCs fiberørken i Nordsjælland?

 • 5
 • 0
#118 John Strand

1 - Altså står YouSee for langt over halvdelen - værd at tage med i betragtningen, da der kan være mange grunde til et aktivt fravalg, påstået hastighed eller ej.

2 - Hvor mange af ovennævnte er paralle?

3 - De 700.000 inkluderer det TDCs fiberørken i Nordsjælland?

Kære Christian

Det er rigtigt at YouSee står for en pæn del, i mine tal har jeg ikke taget dem med som kan få VDSL og de 700.000 er det antal som Dansk Energi siger at de har gravet forbi - der har jeg ikke taget TDC med.

På Dansk mine tal er ret konservative og de viser at der er masser af bredbånd til salg men få der køber de høje båndbreder.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 9
#119 John Strand

Nej men den har noget betydning for dem der regulere branchen. Vi vil ikke debattere branchen,

Dem der regulere branchen kan ikke tvinge private virksomheder til an investre - de politiske bredbåndsmål er tilsvarende politiske drømme som ofte bliver skabt i en eufori af overbudspoliti hvor der ikke er nogen som helst garanti for at branchen investere så meget som en krone...

 • 1
 • 9
#120 Marc Munk

På Dansk mine tal er ret konservative og de viser at der er masser af bredbånd til salg men få der køber de høje båndbreder.

Det du forsøger at fremstamme er vist at det er din fortolkning af tallene..?

Der er som Christian nævner et meget gode grunde til at fravælge yousee som isp. Du undgår også meget behændigt at tage hensyn til at vi er en del der kan få begge dele. Vi er endda en del der har både yousee og fiber i huset. Hvordan tæller det så med i dine tal?

 • 7
 • 1
#121 John Strand

Det du forsøger at fremstamme er vist at det er din fortolkning af tallene..?

Nej det er de tal som de respektive virksomheder selv oplyser så med mindre de lyver om hvor mange kunder de har så burde de holde.

Med hensyn til dobbeltdækningen så kan jeg se at du endnu en gang har valgt ikke at læse hvad jeg skrev - det kan godt være at du mener at det er et urimeligt krav at man skal læse det andre skriver men jeg gentager gerne så det er meget klart.

Der er ikke dobbeltdækning mellem YouSee og Stofa men der er mellem fiber og YouSee og Stofa og der er mellem VDSL og YouSee, Stofa og Fiber.

Med udgangspunkt i ovenstående så har jeg ikke taget VDSL og TDC´s Dong fiber med i mine tal og det på trods af over 80.000 har VDSL. Jeg har endda reduceret dobbelt dækningen så meget at hvis du tager YouSee, Stofa og nogle af de LAN net der bla er så der faktisk meget få fiberkunder med i mine tal.

Jeg har naturligvis været meget konservativ i mine tal - undladt Dong fiber, VDSL og en meget stor del af de husstade der kan få fiber ....

 • 0
 • 7
#122 Erik Trolle

Jeg forstår ikke, hvad du mener vi er uenige om. Det, jeg anfører, er at faste opkoblinger og opkoblinger med 4G router med antenne definerer muligheden for at få en given maksimal down-/up-load hastighed og for at købe en given kapacitet/tidsenhed.

Men det er vel også en fast 4G router installation du har?

Lars, Det er snart svært at debattere med nogen her, du drejer alting over i tekniske termer og John Strand i kroner øre. Men det jeg svarer på er hvordan man overhovedet skal få det ind i statistikkerne, som jeg formoder at denne debat handler om. Jeg debattere i hver i hverfald om hvorvidt statistikken giver et ret vis billed af virkeligheden.

Den MiFi router jeg får hedder ZTE MF93D og der kan tilsluttes 2 externe antenner. Og som sagt kan jeg have yderlige 10 enheder på samme abonnement.

Det jeg bare prøver at udtrykke er at det må blive svært at lave statistik for et område med disse miksabonnementer med mange enheder på med og uden antenner.

Der vil sikkert stå op til 80Mbps der hvor jeg bor, men jeg har kun dataloft til 5 dages forbrug. hvis det var min eneste forbindelse. Det er fint som et bundled abonnement med min ADSL forbindelse, som er op til 6Mbps flatrate. Men statistik over hvad man kan få bliver noget dubiøs.

/erik

 • 4
 • 0
#123 Marc Munk

Nej det er de tal som de respektive virksomheder selv oplyser så med mindre de lyver om hvor mange kunder de har så burde de holde.

I alt den stund at tallene kommer fra virksomhederne og ikke en af dine hemlige rapporter er de formentlig korrekte. Men du glemmer meget belejligt at du har været igang med at fjerne husstande. Du kalder det selv for at være konservativ i din vurdering. Altså vil det være en fortolkning af tallene...

Med hensyn til dobbeltdækningen så kan jeg se at du endnu en gang har valgt ikke at læse hvad jeg skrev - det kan godt være at du mener at det er et urimeligt krav at man skal læse det andre skriver men jeg gentager gerne så det er meget klart.

Jeg har såmænd læst den omgang hø du har lukket ud. Spild af tid, som altid iøvrigt.

Der er ikke dobbeltdækning mellem YouSee og Stofa men der er mellem fiber og YouSee og Stofa og der er mellem VDSL og YouSee, Stofa og Fiber.

Hvem har nævnt dobbelt dækning mellem yousee og stofa? Jeg spurgte helt specifikt indtil hvordan dobbeltdækning mellem yousee of fiber vil påvirke de tal du så gerne vil trække frem. Er det for svært at forstå for dig? Jeg kan evt få min yngste på 4 til at forklare dig det.

Med udgangspunkt i ovenstående så har jeg ikke taget VDSL og TDC´s Dong fiber med i mine tal og det på trods af over 80.000 har VDSL. Jeg har endda reduceret dobbelt dækningen så meget at hvis du tager YouSee, Stofa og nogle af de LAN net der bla er så der faktisk meget få fiberkunder med i mine tal.

Jeg er hamrende ligeglad med de stakler der må nøjes med kobber. Det var ikke det mit spørgsmål gik på. Igen kniber det med forståelsen eller er svaret for ubehageligt for dig?

Jeg har naturligvis været meget konservativ i mine tal - undladt Dong fiber, VDSL og en meget stor del af de husstade der kan få fiber ....

Jamen lad os endelig se dine beregninger. Alt andet er som dine indlæg hamrende useriøst.

 • 9
 • 2
#124 John Strand

Hvem har nævnt dobbelt dækning mellem yousee og stofa? Jeg spurgte helt specifikt indtil hvordan dobbeltdækning mellem yousee of fiber vil påvirke de tal du så gerne vil trække frem.

Kære Marc

Undskyld at jeg i detaljer redegjorde for hvordan jeg nåede frem til tallene i stedet for at nøjes med at svare på dit ene spørgsmål.

I stedet for at lave en masse indlæg og skrive frem og tilbage så valgte jeg at skære tingene ud i pap og det uden at linke til eksterne kilder som du alligevel ikke læser.

Jeg kan forstå at du gerne vil sse mine beregninger, du kunne evt tage og lægge de tal sammen som jeg skrev i mit indlæg og så vil du se at YouSee, Stofa, Fiberselskaberne og nogle af Lan udbyderne har 2 millioner kunder til sammen. Du vil også se at fiberselskaberne har lagt fiber forbi yderligere 500.000 husstande og så vil du se at jeg ikke har taget VDSL kunderne og dem der kan få VDSL med og du vil se at jeg ikke har taget Dong fiberen med.

Nu hvor jeg endnu en gang har skåret tingene ud i pap så håber jeg at du forstår det - det må være sent på dagen siden du ikke forstod det forrige indlæg.

Det er ikke min fejl at de fleste dansker kan få høje båndbreder og de færreste dansker køber det. Eller skal jeg sige det på en anden måde langt de fleste danskere køber bredbånd der er lige så hurtig som du.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 10
#125 John Strand

Kære Mogens, Erik, Christian og Jens

Jeg vil bare sige at ham Marc i har fået som støtte er en kvik fyr med den store indsigt og en vilje til at sætte sig ind i området.

Jeg er meget imponeret og han er helt sikkert med til at løfte niveauet af debatten - det er godt at han er kommet til, I burde kalde jer for de fem bredbånds musketerer.

Tju hej hvor det går.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 12
#126 Mogens Ritsholm

Nu er der vist stor usikkerhed om det faktiske antal tilsluttede på kabel-tv, og så vidt jeg husker opgav styrelsen helt at føre statistik over det for nogle år siden.

Den seneste statistik for bredbånd siger:

kabel-tv modem: 636.000 XDSL: 1.178.000 Fiber: 295.000

Der er således temmelig mange på kabel-tv, der ikke har bredbånd via kabelmodem. Og tallene viser, at mange på kabel-tv må have bredbånd via XDSL eller fiber. For så mange husstande har vi jo heller ikke.

Men samtidigt er det nok også således, at dem uden kabel-tv, har mere brug for bredbånd på grund af de segmenter, der bor i tæt bebyggelse.

Det er gamle tal fra 1. halvår 2013, men altså samtidig med kortlægningen.

Kortlægningen dækker vist alle husstande, fritidshuse og erhvervsejendomme.

Der er ifølge Danmarks statistik 2,6 mill. husstande, 220.000 sommerhuse og 300.000 arbejdsteder med mindst 1 ansat.

Nu er der jo også her overlap i form af kombineret bolig/erhverv, plejehjem/kollegier og folk, der bor permanent i sommerhuse.

Kortlægningen har tidligere regnet med 2,7 mill, enheder. Det kunne man regne sig frem til ud fra deres oplysninger. Men mon ikke det rigtige tal er lidt højere.

 • 7
 • 0
#127 Marc Munk

@ John

Den dag du kan komme med et indlæg med et lix niveau der er højre end det man finder i en pixebog kan du omtale andre som værende sløve. Det eneste di har vist indtil nu er at du er fandens stor i munden men når det kommer til stykket er du lige så meget værd som dine såkaldte ekspert udtalelser...

 • 11
 • 1
#128 John Strand

Den seneste statistik for bredbånd siger:

kabel-tv modem: 636.000 XDSL: 1.178.000 Fiber: 295.000

I praksis så er det sådan at langt de fleste af de kunder der køber bredbånd hos en udbyde der tilbyder høj hastighed køber en forbindelse på under 30 Mbts og det på trods af der er mange der kan få markant højere hastighed.

Hurra så kan der ikke koges mere suppe på den ged og det i et land hvor båndbreden vokser hurtigere end efterspørgelsen - det kan man også se hvis man ser på hvad folk køber hen over tid...

 • 1
 • 11
#130 Mogens Ritsholm

I praksis så er det sådan at langt de fleste af de kunder der køber bredbånd hos en udbyde der tilbyder høj hastighed køber en forbindelse på under 30 Mbts og det på trods af der er mange der kan få markant højere hastighed.

Har du slet ikke tanke for de processer, der betinger valget.

Mange har jo arbejdsgiverbetalt bredbånd. Og arbejdsgiveren vælger næppe den højeste hastighed. Det er i højere grad stabilitet, sikkerhed og ensartethed for medarbejderne, der er i fokus.

Og som sagt er der kun 636.000 på kabel tv bredbånd. Men du siger at 1,7 millioner kabel-tv kunder fravælger højere hastigheder.

Kan du slet ikke se, at argumentet er helt hen i vejret.

 • 13
 • 1
#132 Jens Jönsson

Kan du slet ikke se, at argumentet er helt hen i vejret.

Nej, Mogens. Glem det. Manden fatter det simpelthen ikke. Han har kun øje for hastigheder, som folk ikke køber. Det ændrer ikke på at mange kan få det hele og så er der dem tilbage der ikke kan få noget.... Ja, hastighederne stiger for dem der kan få. Godt for dem. Ja, der er mange der kan få godt, hurtigt og stabilt Internet. Godt for dem...

 • 9
 • 1
#133 John Strand

Og som sagt er der kun 636.000 på kabel tv bredbånd. Men du siger at 1,7 millioner kabel-tv kunder fravælger højere hastigheder.

Det har jeg ikke sagt, nu vælger du endnu en gang at påstå at jeg har sagt noget jeg ikke har sagt.

Det jeg har sagt er at det kun er ca 21% af dem der kan få en hastighed på over 30 Mbits som vælger det.

Når jeg læser dine argumenter om medarbejder bredbånd så kan det vel ikke være teleindustriens ansvar at sørge for at virksomhederne køber højere båndbrede til deres kunder - det må da være op til den enkelte medarbejder at aftale med sin arbejdsgiver hvad han kan få.

Langt de fleste danskere vælger markant lavere båndbrede end de rent faktisk kan få.

Vi tale om hvad folk kan købe og hvad de rent faktisk køber og betaler for.

 • 1
 • 10
#136 Lars F. Jensen

Mange har jo arbejdsgiverbetalt bredbånd. ..... Og som sagt er der kun 636.000 på kabel tv bredbånd. Men du siger at 1,7 millioner kabel-tv kunder fravælger højere hastigheder.

Arbejdsgiverbetalt bredbånd er nu ofte bare privat betalt via lønnen pga noget 'skattefileri'. Men udfra hensynet til produktiviteten er virksomhederne nok de nærmeste til at vurdere værdien af hastighed på adresser, hvor der som ved kabel-tv er et reelt valg indenfor en rimelig prisramme.

Men der er rigtigt mange borgere, der faktisk ikke ønsker at betale mere end absolut nødvendigt for bredbånd. Der er fx ca 930.000 over 65 år. Af disse er der rigtigt mange, der ønsker at betale absolut mindst muligt. Ja der er mange som slet ikke har eller ønsker internet (men dog fx har youSee coax for at få et tv-signal) Mange pensionister er enlige, så de udgør betydeligt over 500.000 husstande.

Men der er også mange, der aldrig spiller spil, aldrig ser film eller kun ser dem på DR's kanaler evt. på kanaler i youSee/Stofas grundpakker, folk der aldrig ønsker at høre reklameradio, men klare sig fint med p1,p2,p4 og hvis det går højt 24syv, folk som er dybt glade for gode letlæste undertekster, etc etc

Der er desuden mange, der som mig ikke har den mindste glæde ved - ja nærmest har foragt for - gadgets eller som endnu ikke er kommet til at læse bøger på anden måde end fra rigtige trykte sider.

Jeg kan fx få 3 gange højere xDSL hastighed end den jeg har. youSee internet kabel-udtag er 2m fra min computer, så 100/20 mangeler kun en bestilling og 2 dages ventetid på en DOCSIS-router. Udgiften uanset hastighed ville jeg næppe bemærke i budgettet.

Men jeg vil ikke betale mere og jeg vil få meget marginal glæde af en højere hastighed.

Så jeg har fravalgt alle hastigheder hos youSee, fordi jeg har en helt OK xDSL forbindelse, der er langsommere og lidt billigere end youSee kan levere.

Blandt de 80 husstande, jeg er i kabel-tv forening med, tror jeg højst 2/3 er på nettet. TV udbuddet var det eneste, der var interesse for, sidst vi havde valg af tv leverandør på generalforsamlingen.

Det eneste, der er brug for og ønske om, er ganske lave hastigheder. For mange kun fordi 'den skide kommune' kræver, at man kan komme på nettet og skal sende og modtage E-mail fra dette efterår.

Lars :)

 • 2
 • 7
#137 Marc Munk

Jeg har ikke skrevet at du var sløv - læs hvad jeg skrev...

Det eneste der er værre end et lobbyist fjols er et lobbyist fjols, der som dig ikke vil stå ved det, de har givet udtryk for.

Du er et godt eksempel på hvorfor vi formentlig snart vil se at en ungdomsuddannelse bliver et krav istedet for blot 9. klasse som det er i dag. Noget siger mig at du er fra den gang hvor man kunne gå ud efter 7. klasse, hvilket du så gjorde, og så havde man debat teknik i 8. klasse.

 • 8
 • 2
#139 Mogens Ritsholm

Sådan står der i dagens kvartalsregnskab fra TDC:

"Fortsat nettotilgang af tv-kunder til TDC-brandet (5.000) og vellykket tv-relancering i Fullrate (4.000) kompenserede for YouSees tab af organiserede kunder på 10.000 i 4. kvartal".

Så også hos TDC falder antallet af kabel-tv kunder, mens IP-tv kunder vokser.

Væksten i IP-tv kunder er dog svag, når man tænker på, at basen jo udvides med fremskudte trin for XDSL. Og så har de en meget aggressiv direct marketing for IPTV via XDSL.

jeg er selv udsat for den. Og jeg modtager hver måned invitationer til præsentationer med let anretning. De sender oven i købet postkort med billeder af mit hus. Jeg har aldrig været ude for en så aggressiv markedsføring. De har endog tilbudt gratis opgradering til 40 Mbit/s, hvis jeg bare gad høre på dem.

Alligevel vokser IPTV i pakker kun en smule.

Man skal være forsigtig med konklusioner.

Men regnskabet modsiger da ikke fornemmelsen af, at vi bevæger os væk fra kabel-tv og TV-pakker over IPTV mod streaming TV som det hurtigst voksende segment.

Og den udvikling vil kræve bedre bredbånd.

 • 8
 • 0
#140 Johnny Olesen

Sådan står der i dagens kvartalsregnskab fra TDC:

"Fortsat nettotilgang af tv-kunder til TDC-brandet (5.000) og vellykket tv-relancering i Fullrate (4.000) kompenserede for YouSees tab af organiserede kunder på 10.000 i 4. kvartal".

Så også hos TDC falder antallet af kabel-tv kunder, mens IP-tv kunder vokser.

Jeg ELSKER konklusioner, der er lige lidt for hurtige ;-) Skal vi ikke lige huske på, hvad der rent faktisk står i TDCs kvartal rapport:

YouSee mistede 10.000 abonnenter som følge af tab af en række antenneforeninger; det fortsatte skift til mindre tv-pakker påvirkede YouSees ARPU negativt med DKK

OG

YouSee underskrev i 4. kvartal en aftale med en stor antenneforening omfattende 15.000 kunder med effekt fra 1.kvartal 2014

Kilde: Side 13 i http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-5BE87H/2938393332x0x722983/3...

Det interessante er altså ikke om YouSee mister 10.000 kunder i 4. kvartal eller henter 15.000 i 1. kvartal, men derimod at kunderne dropper de store pakker.

Væksten i IP-tv kunder er dog svag, når man tænker på, at basen jo udvides med fremskudte trin for XDSL. Og så har de en meget aggressiv direct marketing for IPTV via XDSL.

jeg er selv udsat for den. Og jeg modtager hver måned invitationer til præsentationer med let anretning. De sender oven i købet postkort med billeder af mit hus. Jeg har aldrig været ude for en så aggressiv markedsføring. De har endog tilbudt gratis opgradering til 40 Mbit/s, hvis jeg bare gad høre på dem.

Alligevel vokser IPTV i pakker kun en smule.

9.000 flere IP-TV kunder i ét kvartal er dårligt? Nej, nu må du altså holde - det er da et fornuftigt indtag af kunder i et marked, der hvor der aldrig nogensinde har været mere konkurrence fra både fiberselskaber, Boxer-TV og alle de nye online tjenester.

Og Mogens hvis du er træt at TDCs markedsføring, så er "reklame nej tak" altså opfundet ;-)

Man skal være forsigtig med konklusioner.

Nu du siger det...

Men regnskabet modsiger da ikke fornemmelsen af, at vi bevæger os væk fra kabel-tv og TV-pakker over IPTV mod streaming TV som det hurtigst voksende segment.

Og den udvikling vil kræve bedre bredbånd.

Ja, vi bevæger os væk fra pakkeløsningerne, men om forbrugerne bevæger sig over til rent IP-TV eller andre abonnementsløsninger baseret på DVB-C eller DVB-T, det er datagrundlaget simpelthen for spinkelt til at sige noget som helst om.

 • 1
 • 6
#142 Johnny Olesen

9.000 flere IP-TV kunder i ét kvartal er dårligt? Nej, nu må du altså holde - det er da et fornuftigt indtag af kunder i et marked, der hvor der aldrig nogensinde har været mere konkurrence fra både fiberselskaber, Boxer-TV og alle de nye online tjenester.

Lige for at understrege min pointe, så har TDC i gennemsnit hentet ~7900 i snit de sidste 12 kvartaler - tallene findes i TDC Dataark 4. Kvartal 2013

9.000 flere IP-TV kunder er altså over gennemsnittet, og det kan SLET IKKE betegnes som dårligt.

 • 1
 • 2
#143 Mogens Ritsholm

Nu drager jeg jo meget forsigtige konklusioner. Og selvfølgelig ved jeg godt, at foreningskunder shopper i takt med, at deres aftaler udløber.

Men når kabel-tv er så fremadrettet, burde TDC jo også vinde kunder.

Faktum er, at traditioonelt kabel-tv ikke er en langtidsholdbar løsning. Det vokser ikke, og STOFA og TDC kæmper om eksisterende kunder, som allerede er begyndt at sive over på fiber eller fiber/lan.

Jeg reagerer også på Johns tidligere udmelding:

"Kabel TV operatører rundt om i verden gør som dem i Danmark, investere i deres infrastruktur og de vinder alle sammen markedsandele - hvis man ser på det du skriver så ligner det en døende forretning og når man ser på de økonomiske og kunde tallene så er det en forretning der vokser og som er yderst sund."

Er der belæg for dette udsagn i TDCs regnskab?

Tele er præget af langsomme, men konsekvente bevægelser - som en gletscher i bevægelse. Du ser ikke selve bevægelsen, men over tid flytter den det hele.

Det nytter ikke at kæmpe imod, at farve medier og myndigheder, at påvirke politikere. For resultatet af gletscherens bevægelse er givet. I stedet skal man arbejde med udviklingen.

Og udviklingen går mod en generel stabil netforbindelse, der bruges til alt - også TV. Og det kræver samtidig, at flest muligt kommer hurtigst mulig på fiber eller fiber/lan.

TDC kæmper mod gletscheren med deres IPTV pakker. Jeg har tidligere omtalt deres nærmest hysteriske direct mail kampagne.

Men sjovt nok har jeg ved mit sommerhus haft en fiber nedgravet siden 2006 (nedgravet af NESA). Den har siden 2009 været ejet af TDC, og jeg har ikke siden da modtaget et eneste tilbud om tilslutning.

TDC har stadig ikke et standardprodukt til private via fiber.

Igen en håbløs kamp mod gletscheren.

 • 6
 • 1
#144 John Strand

Men når kabel-tv er så fremadrettet, burde TDC jo også vinde kunder.

Nu er det sådan at man ikke udbygger kable TV nettet og antallet af kunder der har kabel TV og som ikke køber det er begrænset og tilgang af nye kunder modsvares af afgang.

De TV kunder der er i markedet er dem der flytter og mange af dem vælger ofte det man kan få der hvor de flytter hen - hvis der er kabel TV så køber de det.

De andre kunder i markedet er dem der kom i spil da man digitaliserede TV signalet og der har DVB-T/Boxer og TDC med home trio mere eller mindre delt markedet.

Jeg tror nok at hvis man ser på den vækst som TDC har haft med deres IP TV så har de gjort det meget godt og takket være betaling for TV2 har Boxer TV også gjort det godt.

Der er ikke meget der peger i den retning som Mogens peger - kabel TV forretninger er nok nogle af de mest profitable og stabile "monopoler" der findes i dag der er en årsag til at SE betalte 1 milliard kroner mere for Stofa end deres forgående ejere betalte et år før.

Kabel TV forretningerne har masser af vækstpotentiale og bredbånd er en af dem - se på lande som Belgien, Holland og USA.

 • 1
 • 7
#145 Johnny Olesen

Nu drager jeg jo meget forsigtige konklusioner. Og selvfølgelig ved jeg godt, at foreningskunder shopper i takt med, at deres aftaler udløber.

Men når kabel-tv er så fremadrettet, burde TDC jo også vinde kunder.

Faktum er, at traditioonelt kabel-tv ikke er en langtidsholdbar løsning. Det vokser ikke, og STOFA og TDC kæmper om eksisterende kunder, som allerede er begyndt at sive over på fiber eller fiber/lan.

Jeg reagerer også på Johns tidligere udmelding:

"Kabel TV operatører rundt om i verden gør som dem i Danmark, investere i deres infrastruktur og de vinder alle sammen markedsandele - hvis man ser på det du skriver så ligner det en døende forretning og når man ser på de økonomiske og kunde tallene så er det en forretning der vokser og som er yderst sund."

Er der belæg for dette udsagn i TDCs regnskab?

Hmmm. Nu skal jeg ikke stå på mål for Hr. Strands påstande, men jeg vil da godt forsøge at svare på spørgsmålet alligevel.

TDC opgør ikke tallene separat for YouSee, men i TV-delen er tallene for indtjeningen de sidste 12 kvartaler sådan her (i mio kroner):

513 511 517 520 547 548 540 559 559 572 574 576

Kilde: TDC Dataark 4. Kvartal 2013

Så kan man diskutere som TV delen går frem eller tilbage. Overordnet så tjener TDC flere penge på at sælge TV.

I kvartalsrapporten kan man læse, at YouSees TV omsætning fra 4. kvaratal 2012 til 4 kvartal 2013 falder fra 813 til 798 millioner, mens TDC/Fullrate stiger fra 181 til 209 i samme periode.

På side 11 i selv samme rapport kan man dog også læse at:

Stigningen i omsætningen i Consumer kan henføres til YouSee, der har haft en positiv nettotilgang af kunder kombineret med ARPU-stigninger som følge af stigende abonnementspriser efter en række vellykkede kampagner og kundemigreringer til højere båndbredde.

og

YouSee tilbage på 'run rate' med en nettotilgang på 5.000 kunder i 4. kvartal efter en jævn udvikling i 3. kvartal

Jeg kan ikke ud fra de offentligt tilgængelig tal sige om det går frem eller tilbage for YouSee. Men det tyder på, at YouSee taber fuldpakke kunder og omsætning på TV-delen, mens de stadigvæk får stadigvæk flere internetkunder med et højere ARPU.

For mig så ligner det altså ikke en kabel-TV forretning i dyb krise. Men du kan måske se noget andet i regnskabet, som jeg ikke lige har fået øje på Mogens?

 • 1
 • 3
#146 John Strand
 • 1
 • 6
#148 Johnny Olesen

Ja, det var da et fremragende konklusion, men det med 2-3 forskellige mobilabonnementer behøves de ikke i Lemvig.

Jeg kan allerede på nuværnede tidspunkt se mønsteret i indberetningerne. Langt de fleste klager kommer fra nogle bestemte områder, og det er nogle bestemte teleselskaber, der har problemer. Jeg synes personligt, at Lemvig Kommunes undersøgelse er spild af tid, men de skal selvfølgelig have lov til at komme frem til samme konklusion, som følger her:

Jeg spåer at:

Der klages over området omkring og NV for Nr. Nissum. Klagerne kommer primært vedr. manglende 2G/3G dækning hos Telia og TDC. Der kommer også klager over manglende 3G dækning hos Telenor og 3. Problemet med Telias 2G forsvinder så snart TT-netværket bliver lagt sammen senere i år, og datadelen i området bliver løst, når TT-netværket tænder for den LTE mobilmast, der er planlagt i Nr. Nissum. Ligeledes så får TDCs 3G/4G dækning, så snart de opgraderer deres netværk i området. Dog er det ikke sikkert, at de vil give indendørsdækning, da området er kuperet.

Der kommer klager over manglende TDC og 3 dækning på Vilhelmsborgvej og i landsbyen Bøvlingbjerg. Ligeledes kommer der klager over dårlig TDC dækning i Rom og områder mod vest til Bonnet. Dette problem bliver minimeret, når TDC tænder for deres LTE800 mobilmaster og opgraderer til UMTS900.

I Klinkby kommer der klager over manglende 3 dækning og i området omkring Klinkby. 3 mangler en mobilmast i Klinkby, så den er god nok.

Mellem Harboøre og Klinkby ud mod Limfjorden kommer der klager over TDCs dækning. Det bliver nok muligvis løst, når TDC opgraderer til UMTS900. Der er fornuftig dækning fra TT-netværket i området.

Sommerhusområdet Gjellerodde, nord for Lemvig, får garanteret også en masse klager over alle teleselskaber, da det er et kendt mobilhul hvad angår indendørs dækning, og det samme sker nok for Klosterhede Plantagen, selvom det er helt urimeligt at forvente mobildækning her. Disse to områder ER kendte mobilhuller. 

Jokeren er, hvor mange klager der kommer fra sommerhusområderne omkring Fjaltring, flækken Fjaltring og sommerhusområdet Vejlby. I disse områder er det lidt forskelligt om de enkelte teleselskaber dækker.

Sagen er blot, at ovenstående allerede er kendt af teleselskaberne. De VED allerede, hvor de har dækning, og hvor de ikke har dækning.

Men det bliver da sikkert en fin undersøgelse, så Lemvig kommunes IT-folk endnu engang kan hænge mobilselskaberne ud som de store onde teleselskaber. I stedet for så burde de koncentrere sig om at få en mobilmast sat op omkring Fjaltring, Gjellerodde og Lemvig NØ, så de værste mobilhuller kan blive fjernet.

Og så har jeg lige checket kortet

Suprise surprise! De to eneste overraskelser er antallet af indberetninger, der er uden angivelse af teleselskab samt antallet af TDC kunder med dårlig dækning i Gudum - og det er faktisk overraskende.

Dels har TDC en UMTS2100 mast placeret klods op af det område med flest klager i Gudum, og dernæst har TT-netværket fremragende indendørs UMTS900/GSM900 dækning i det berørte område, hvilket må betyde, at TDCs dækning nok ikke er så dårlig, at indbyggerne skrifter teleselskab...

I rest my case.

 • 1
 • 6
#149 Johnny Olesen

Hvis det stadig er, som det var, er Tv-pakker i TDC trio et Yousee produkt, der gensælges af privat.

Så TV-delen dækker både kabel-tv og IP-tv i Yousees regnskab. Det, de skriver er, at tv-delen i kabel-tv går tilbage, mens IP-tv går frem.

side 13 kan man læse, at YouSee i 4. kvartal 2013 mistede kunder og omsætning pga. aggressive konkurrenter, der angreb på YouSees organiserede kunder. Dette tab opvejes dog af købet af Comx samt en ny aftale med 15.000 kunder der dog først træder i kraft i 1. kvartal 2014.

Kigger man specifikt på TV omsætningen i hele 2013/2012, så steg YouSees omsætning med 1,7% fra 2012 til 2013.

Samtidig kan man i regnskabstallene se, at stadig færre kunder har udelukkende grundpakken. Der er således flere der har ekstrakanaler eller f.eks. mellem og fuldpakken. Dertil kan vi så lægge, at YouSee stadigvæk får flere internetkunder.

Hvis man skal have de kritisk briller på, så faldt bruttomarginen på hele TV delen fra 55,7% til 55,1% set over år-til-år, mens bruttomarginen faktisk steg i 4. kvartal, hvilket nok var på grund af TDCs IP-TV del.

Jeg kan altså ikke få det til at passe sammen med en kabel-Tv forretning, der er i krise.

 • 2
 • 2
#151 Mogens Ritsholm

Jeg kan altså ikke få det til at passe sammen med en kabel-Tv forretning, der er i krise.

Jeg har aldrig sagt, at traditionelt kabel-tv var i krise. Men jeg har sagt, at der en bevægelse væk fra kabel-tv og tv-pakker mod IP-tv og streaming. Og det kan også aflæses af regnskabet.

Yousee kan slet ikke være i krise. For det eksisterer ikke længere som selvstændig enhed.

Du blander tingene lidt sammen. For i vurderingen af tradionelt kabel-tv er f. eks. købet af COM-X ikke en tilgang, men et udtruk for den bevægelse, som jeg påpeger.

Du skal også lægge mærke til, at regnskabet omtaler en bevægelse mod mindre TV-pakker, som er kompenseret af prisstigninger.

Alt andet på teleområdet falder ellers i pris. Prisstigninger kan ikke i længden fastholde kunderne, når konkurrerende muligheder falder i pris.

 • 4
 • 0
#152 Johnny Olesen

Du skal også lægge mærke til, at regnskabet omtaler en bevægelse mod mindre TV-pakker, som er kompenseret af prisstigninger.

Alt andet på teleområdet falder ellers i pris. Prisstigninger kan ikke i længden fastholde kunderne, når konkurrerende muligheder falder i pris.

Nej, det er ikke helt tydeligt.

Der er færre og færre kunder med kun grundpakken, og der er ifølge rapporten sket et tab af kunder med fuldpakken. Det kan kun hænge sammen hvis flere kunder nedgraderer til andre individuelle pakker eller til mellempakken. Men at påstå at tabet skyldes IP-TV og streaming... hvor kan du se det?

Jeg ser det mere som en beskæftigelse af, at danskerne har taget YouSees frit valg koncept til sig. Men det kan jeg ikke bekræfte ud fra tallene.

Jo, streaming har sikkert taget en del, men antallet af udelukkende grundpakke kunder falder altså stadigvæk, og antallet af internet kunder stiger forsat. Jo flere produkter kunderne køber, jo bedre forretning for YouSee/TDC.

 • 1
 • 2
#153 John Strand

Hold nu op Mogens vil gerne få det til at se ud som om at en af de dele af TDC der skovler flest penge ind er i krise.

Krise er det man vil opleve hvis YouSee valgte at reducere deres TV priser med 20% for så vil de sælge TV billigere end konkurrenternes kostpris og det vil nok give lidt støj.

YouSee er som næsten alle andre kabel TV forretninger i denne verden en fantastisk forretning der stadig har et stort vækst potentiale på bredbånds markedet og en række andre områder.

 • 2
 • 3
#155 John Strand

Nu kan man så overveje hvad TDC / YouSee vil gøre længere nede af vejen og det kan man gøre på to måder ved at se på hvad de siger og hvad tilsvarende selskaber gør med Comcast i USA som forbillede.

Det der nok kommer til at ske er at YouSee køber eksklusivt content ind som de kun tilbyder til deres kunder, med den TV kundebase som de har så har de mere end tre gange så mange kunder til at betale for den regning som den nærmeste konkurrent Stofa/SE.

Det er nok den næste diffirentiator som vi kommer til at se på markedet, det er en man ser i USA, Frankrig, Polen, Belgien etc. etc.

Den virksomhed som Mogens mener er i krise sidder på hovedparten af indtjeningen i branchen, tjente sidste år 10 milliarder kroner og udbetaler 3 milliarder kroner i udbytte til deres aktionærer.

 • 1
 • 6
#156 Johnny Olesen

De skriver:

"det fortsatte skift til mindre tv-pakker påvirkede YouSees ARPU negativt med DKK 2"

jeg tror ikke, at du helt forstår, at der ikke er et selvstændigt regnskab for kabel-tv, men kun glimtvise oplysninger om den rene kabel-tv del.

Ja, det kan jeg også godt læse, men et skift til mindre TV-pakker behøves bestemt ikke at have noget med streaming tjenester eller IP-TV at gøre. Og jeg forstår også godt, at det ikke udelukkende er tal fra kabel-Tv delen.

YouSee ændrede i 2013 deres produkt Ekstrakanaler, hvilket har gjort det mere attraktivt, at nøjes med grundpakken eller mellempakken, og så købe de kanaler man måtte ønske. Derfor var det også ventet, at det det ville gå negativt udover ARPU.

Hvor man før skulle købe mindst 4 ekstrakanaler, så kan man nu nøjes med én. Og som regnskabet også viser, så er der færre kunder med den rene grundpakke og flere kunder med mellempakken eller ekstrakanaler. Samtidig falder antallet af kunder med fuldpakken, hvilket også var ventet.

Jeg ser dog ingen beviser for at faldet direkte skyldes streaming tjenester. Man kan ikke sige, at pga. Netflix, så taber YouSee omsætning. Man kan derimod sige, at forbrugerne pga. af YouSees nye mere fleksible produkter, ændre måden hvorpå de vælger produkter.

Men nu skal jeg ikke sidde og forsvare YouSee, da det ikke er mit job, men at sætte ligehedstegn ved mere streaming og mindre omsætning hos YouSee, det ser jeg altså ingen beviser for. Jeg vil ikke afvise det, men så skal der altså mere konkrete beviser på bordet for at kunne drage den konklusion.

 • 2
 • 4
#157 Erik Trolle

Den virksomhed som Mogens mener er i krise sidder på hovedparten af indtjeningen i branchen, tjente sidste år 10 milliarder kroner og udbetaler 3 milliarder kroner i udbytte til deres aktionærer.

Man skal være meget fjendtlig forsvarer af CATV for at kunne få alt det bræk ud af det Mogens skriver. F.eks. ved langsomt at sive over til IPTV, bliver, til at YouSee er i krise, det samme gør at kunderne ændre pakker valg. I er så fjendtlige over for andre, der indgår in debatterne.

Jeg kan slet ikke forstå at i ser så konservativ på verden, vi har lige set hvor hurtigt alting sker med smartphone og tablets siden 2007 og netflix der tager en markdesandel på 19%, at det der sket på bare få år. Og jeg hørte om et studie på DR P1, der er lavet, som fortæller at mange unge mennesker slet ikke ser flowTV. Jeg så sent som igår en podcast om CordKillers og fra det ellers TV elskende USA, at det er en langsomt voksende gruppe, det er sikkert, men som en af værterne sagde, at man kan købe meget TV/Video i løs vægt for $1000 om året, som han havde brugt på CATV. Og nu kommer http://watzmenow.dk og sikkert flere med dem. Min opfattelse er at verden bliver meget mere kanal specifik i fremtiden end den er nu. Man komme til at købe store sports begivenheder uden om de store selskaber o.s.v. Hvad skal dette mellemled dog til for?

Hvornår sker alt det ved jeg ikke, men det kan komme langt før konservative i sjæle som jer tror.

Jeg siger ligesom Mogens at CATV bestemt ikke er krise endnu, men der er altså noget i gære og det starter jo dom det meste i USA og så kommer det senere til EU.

Her er et syn på hvad der sker i USA ikke farvet af Televerden syn på sig selv. Business Insider

 • 6
 • 0
#158 Johnny Olesen

Jeg siger ligesom Mogens at CATV bestemt ikke er krise endnu, men der er altså noget i gære og det starter jo dom det meste i USA og så kommer det senere til EU.

Jeg tror også at streaming og IP-TV måske får en større rolle i fremtiden, og at det vil kunne få en betydning for f.eks. YouSees forretning.

Det vil jeg slet ikke så tvivl om, men derfra og så til skråsikkert at sige, at man ud fra én kvartalsrapport kan drage den konklusion, det er altså en tynd kop the. Specielt når YouSee lige har reintroduceret deres produkt Ekstrakanal.

Det har ikke noget at gøre med at være konservativ.

 • 1
 • 2
#159 Mogens Ritsholm

Det vil jeg slet ikke så tvivl om, men derfra og så til skråsikkert at sige, at man ud fra én kvartalsrapport kan drage den konklusion, det er altså en tynd kop the

Jeg skrev dette:

"Man skal være forsigtig med konklusioner.

Men regnskabet modsiger da ikke fornemmelsen af, at vi bevæger os væk fra kabel-tv og TV-pakker over IPTV mod streaming TV som det hurtigst voksende segment."

Det er da vist dig, der optræder skråsikkert, misvisende og ufuldstændigt i dit angreb på mit tidligere udsagn.

 • 6
 • 1
#160 Johnny Olesen

Jeg skrev dette:

"Man skal være forsigtig med konklusioner.

Men regnskabet modsiger da ikke fornemmelsen af, at vi bevæger os væk fra kabel-tv og TV-pakker over IPTV mod streaming TV som det hurtigst voksende segment."

Det er da vist dig, der optræder skråsikkert, misvisende og ufuldstændigt i dit angreb på mit tidligere udsagn.

Jeg vil medgive, at man godt kan påstå, at IP-TV og streaming TV er det hurtigst voksende segment (det står sort på hvidt at IP-TV vokser hurtigt hos TDC), men man kan ikke på baggrund af ét kvartalsregnskab, påstå at vi bevæger os væk fra Kabel-TV.

Det kan man simpelthen ikke uddrage ud fra ét kvartals tal - kom tilbage når trenden kan ses over de sidste fire eller otte kvartaler.

At IP-TV og streaming vokser hurtigere end kabel-TV er ikke nogen overraskelse, da disse områder har været i vækst i årevis (i hvert fald hos TDC), men de kommer også fra et helt andet udgangspunkt.

 • 0
 • 2
#161 John Strand

Nu er det sådan at vi er nogle der ikke blot har fulgt TV markedet i flere år men som også arbejder med en del af de internationale TV selskaber og har gjort det i mange år.

Der er noget der hedder realtime intertainment - Fodbold, Golf, F1, Tennis etc. etc. og der er nogle virksomheder som har forstået værdien af dette indhold og som ved at det er indhold som selv de troløse unge ikke kan leve uden og det er indhold man skal se live.

Nu er det store spørgsmål hvad der er den bedste business case i at sælge dette indhold i løs vægt og have salg og marketingomkostninger der er forbundet med hver eneste transaktion eller at lave en aftale med store kabel TV udbydere som kan købe og bruge dette indhold til at tiltrække og ikke mindst fastholde kunder.

Spørg lige Dansk Bredbånd hvad det koster at lave en aftale med MTG/Viasat/TV3 og se på hvad det koster at lave den aftale hvis man kun har en kunde.

Spørg lige jer selv hvad I vil gøre hvis i havde købt rettighederne til superligaen i en periode for 1 milliard kroner - ville i så:

A: Satse på at sælge fodbold i løs vægt - og hvordan vil i sætte prisen på kampene FCK mod Brøndby i forhold til Sønderjyske mod FC Vest Sjælland.

B: Satse på at sælge en pakke til to store kabel TV udbydere som Stofa og YouSee hvor de binder sig til at betale et bestemt beløb i hele perioden du har købt rettighederne for.

Inden i svare så skal I huske at i har betalt 1 milliard korner for Superligaen og de penge skal tilbage til jeres aktionærer.

Undersøg lige hvad rettighederne koster til den engelske, spanske, franske og italienske liga etc.

Et lille hint tor i at det er en fed og stabil forretning at sælge pay per view til Mikkel Keslers kampe - hvornår boksede han sidst og hvornår bokser han igen ...

 • 1
 • 8
#162 Jan Lunddal Larsen

Et lille hint tor i at det er en fed og stabil forretning at sælge pay per view til Mikkel Keslers kampe - hvornår boksede han sidst og hvornår bokser han igen ...

Så du mener at have købt rettighederne til alle hans kampe i X år ville have været en bedre forretning?

Et lille hint: det at en bokser ikke har ret mange kampe er nok netop årsagen til at de sendes som PPV. Mon ikke de har regnet lidt på det? Måske sat en business case op?

Måske det så ikke lige skal sammenlignes med en Superliga-klub med 33 ligakampe om året.

I øvrigt typisk at du altid kun kan se på status quo og tilsyneladende mener at verden aldrig kan ændre sig.

 • 3
 • 1
#163 John Strand

Hvor mange af de 33 kampe som hver af superligaklubberne spiller har en værdi der er så stor at der er god økonomi i dem.

Eller sagt på en anden måde hvor mange af kampene giver underskud når man ser på produktionsomkostninger i forhold til antal seer.

Eller sagt det på en anden måde hvor mange Superliga klubber tjener kassen på at sælge billetter til deres kampe.

Eller sagt det på en anden måde er det nogle få klubber der trækker det store læs i Superligaen.

At sælge superligaen i løst vægt er op af bakke specielt når man har betalt 1 milliard for rettighederne.

 • 0
 • 6
#164 Marc Munk

Jeg tror ikke på at der er en forretning i at sælge enkelt kampe. Hvis man skal have en chance for at sælge fodboldkampe vil jeg mene at man skal se på hvordan organisationen bag nfl har gjort det.

De sælger adgang til alle kampe i hele sæsonen. Pt kan man købe adgang til følgende for dkr 289,-

"Watch full replays of every 2013 Preseason, Regular Season, and Playoff game. Plus get 24/7 NFL Network live and full replays of any 2009-2012 game through the entire Offseason. Access 3 Feb 2014 through 31 Jul 2014."

Vil man se kampene live er prisen selvfølgelig en helt anden mener det er noget i nærheden af dkr 1.500,-.

 • 5
 • 1
#165 Jan Lunddal Larsen

Eller sagt på en anden måde hvor mange af kampene giver underskud når man ser på produktionsomkostninger i forhold til antal seer.

Sikkert ca. lige så mange kampe som giver underskud i dag.

Jeg taler ikke om at den enkelte klub skal sælge egne kampe enkeltvis. Det har de en samlet organisation til - samme som har solgt den samlede pakke til tv-selskaberne.

Eller sagt det på en anden måde hvor mange Superliga klubber tjener kassen på at sælge billetter til deres kampe.

Billetter til stadion har intet med sagen at gøre, og der er derudover langt flere seere end tilskuere.

At sælge superligaen i løst vægt er op af bakke specielt når man har betalt 1 milliard for rettighederne.

Prøv lige at hæve snotten et par cm fra papiret og se tingene fra en afstand. Du er jo fastlåst på én model, som du så hakker ned.

Superligaen kan vælge at gøre det selv i stedet for at sælge til tv-kanaler, og derudover er det forkert at sidestille streaming med kampe i løs vægt.

Netflix opkræver heller ikke penge pr. afsnit eller pr. film, og Viasat (for nu at holde os til dem) sælger streaming via abonnement.

Så hvor tror du at de "troløse unge" ser deres F1, fodbold og golf?

Ringer de fluks 70 70 40 40 og bestiller Fuldpakken til 479,- om måneden, eller vælger de et streamingabonnement de måneder hvor deres sportsgren er i gang?

 • 3
 • 1
#166 John Strand

De sælger adgang til alle kampe i hele sæsonen. Pt kan man købe adgang til følgende for dkr 289,-

Du burde undersøge hvor stor økonomine er bag NFL og så undersøge hvor stor en andel af indtægterne der kommer fra det produkt.

De indtægter er ikke en gang et supplement til deres indtægter hvis man tror at det er deres strategi så ved man ikke meget om det amerikanske marked. :-)

I USA er det kabel TV og TV stationerne der trækker det marked sammen og så kan du lige se på den kabel TV udbyder der hedder Comcast og prøve at undersøge hvem der ejer de TV stationer der går under navnet CNBC.

Hvad koster TV2, har TDC råd til at købe TV2 (tror ikke det sker) omvendt i USA ejer den største kabel TV udbyder det der svare til TV2.

 • 0
 • 6
#167 John Strand

Superligaen kan vælge at gøre det selv i stedet for at sælge til tv-kanaler

Det kan de bestemt, stil dig lige op foran divisionsforeningen og sig at du mener at du er bedre til at drive TV forretning, sælge reklamer etc. end MTG/Viasat og at du ikke kan garantere dem en indtægt på 1 milliard kroner de kommende år men du tror at det vil være en bedre butik for dem på sigt.

Hvis de er å nemt så havde Brøndby nok fundet en ny hovedsponsor - hvordan går det lige med at finde en hovedsponsor til en af de mest omtalte superligaklubber - formoder ikke at deres direktør fyring for to dage siden har noget med det at gøre :-)

 • 1
 • 7
#168 Jan Lunddal Larsen
 • 5
 • 1
#169 Jan Lunddal Larsen
 • 5
 • 1
#170 John Strand

Ringer de fluks 70 70 40 40 og bestiller Fuldpakken til 479,- om måneden, eller vælger de et streamingabonnement de måneder hvor deres sportsgren er i gang?

Det der ikke er gået op for dig er at folk der ser Superligaen også ser andet fodbold herunder den engelske og spanske liga samt en masse andet - se lige hvad det vil koste at købe de pakker i løs vægt.

Spørg Dansk Bredbånd om hvor meget de skulle forpligte til at købe inden de fik en eneste kunde.

 • 1
 • 5
#171 Jan Lunddal Larsen

Det der ikke er gået op for dig er at folk der ser Superligaen også ser andet fodbold herunder den engelske og spanske liga samt en masse andet - se lige hvad det vil koste at købe de pakker i løs vægt.

Tja, Premier League og La Liga er på selvsamme Viaplay som Superliga, så det koster 0,- ekstra.

Men nu startede du jo også med at skrive at man slet ikke kunne se disse sportsgrene på nettet.

Spørg Dansk Bredbånd om hvor meget de skulle forpligte til at købe inden de fik en eneste kunde.

Hvad har det med sagen at gøre?

 • 7
 • 1
#172 John Strand

Hvad i alverden har det med sagen at gøre?

Tag din pille!

Kære Jan

At du ikke en gang har set sammenhængen viser hvor lidt du ved om dette emne.

Jeg ved ikke om du har lagt mærke til det men når TV3 viser superliga så er der en masse reklamer, der er sponsorer og de indtægter sammen med indtægter fra kabel TV udbydere er det som sikre MTG at de får deres milliard kroner med tillæg af profit hjem.

Du kunne måske undersøge hvor nemt det er at sælge annoncer og sponsorater og så kan du overveje om det er nemmere at sælge parker på tværs af alle MTG/ Viasat s produkter end bare at sælge til Superligaen.

Spørg journalisterne på Version2 hvor nemt det er at sælge annoncer og overvej om Divisionsforeningen kan opbygge og drive en annonceafdeling der er lige så effektiv som den MTG står bag.

Måske skulle du undersøge hvem MTG er og hvad de laver og hvad de har lavet i mange år - tro mig Superligaen har masser af gange set på om de kan få mere for deres produkt end de får og tro mig de kan næppe finde en meget bedre aftale end den de har.

Du aner INTET om rettigheder og hvordan det marked fungere - det er meget tydeligt.

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 6
#173 John Strand

Tja, Premier League og La Liga er på selvsamme Viaplay som Superliga, så det koster 0,- ekstra.

MTG/Viasat har betalt 1 milliard for superligaen og det har også betalt kassen for resten og de penge skal hjem - undskyld men din indsigt i dette er ikke eksisterende :-)

Viasat/MTG har to meget vigtige revenue streams den ene er de satellitter de ligger på og den anden er kabel TV udbydere - den sidste giver faste indtægter i mange år.

 • 1
 • 7
#174 Jan Lunddal Larsen

At du ikke en gang har set sammenhængen viser hvor lidt du ved om dette emne.

Der er ingen sammenhæng mellem Brøndbys søgen efter en hovedsponsor og om Divisionsforeningen selv ville kunne drive en streamingtjeneste med Superliga-kampe m.m. i stil med MLB osv.

Jeg ved ikke om du har lagt mærke til det men når TV3 viser superliga så er der en masse reklamer, der er sponsorer og de indtægter sammen med indtægter fra kabel TV udbydere er det som sikre MTG at de får deres milliard kroner med tillæg af profit hjem.

Øh ja - de har jo brugt 1 mia. på rettigheder, og de skal jo hjem igen - plus overskud, og dem får de ved at sælge tv-kanaler og reklamer.

Spørg journalisterne på Version2 hvor nemt det er at sælge annoncer og overvej om Divisionsforeningen kan opbygge og drive en annonceafdeling der er lige så effektiv som den MTG står bag.

Hvorfor blander du annoncer ind i det her?

Du har jo overhovedet ikke forstået en dyt!

 • 5
 • 2
#175 John Strand

Du har jo overhovedet ikke forstået en dyt!

Ja det har jeg, men det skyldes nok at jeg har arbejdet en del med den slags, kender en del af dem der køber og sælger disse rettigheder og at jeg har arbejdet en del med en del kabel TV udbydere rundt om i verden.

Ja jeg ved temmelig meget om det og glemmer aldrig da jeg sad i en hotel suite på det fineste hotel i Athen i tre dage for at forhandle de mobile rettigheder til F1 hjem sammen med en kunde.

Du burde møde de advokater der arbejder for ham her: http://en.wikipedia.org/wiki/Bernie_Ecclestone og så sige det du siger og så skulle du spørge dem hvor deres Cash flow kommer fra.

Du kan også læse op på http://www.mtg.se/en/annual-report-2012/five-year-business-segments/

 • 1
 • 7
#176 Marc Munk

@John

Nu hvor du påstår at være en fanden karl ude i store verden burde du da kunne læse forstå et indlæg fra en simpel forbruger...

Jeg har på intet tidspunkt givet udtryk for at det er en stor indkomst kilde for organisationen bag nfl. Jeg har heller ikke givet udtryk for at det er vejen frem for superligaen. Jeg ved godt at du når det kommer til stykket ikke er er alt det du påstår at være men selv du burde kunne forstå hvad jeg har skrevet.

 • 5
 • 3
#177 Jan Lunddal Larsen

Hvad MTG betaler og tjener er hamrende ligegyldigt, da de vil være ude af billedet hvis Divisionsforeningen engang selv kunne stable en tjeneste på benene.

Hvor cash flow vedr. F1 kommer fra i dag er hamrende ligegyldigt i en debat om fremtiden. Kiggede du på gummimarkedet da Nokia valgte at rode med mobiltelefoner?

Måske du skulle holde dig fra varme lande som Grækenland, for der er gået et eller andet galt.

 • 5
 • 3
#178 Marc Munk
 • 6
 • 2
#179 John Strand

Hvad MTG betaler og tjener er hamrende ligegyldigt, da de vil være ude af billedet hvis Divisionsforeningen engang selv kunne stable en tjeneste på benene.

Nu er det bare sådan at dem der køber MTG´s produkter køber adgang til en vifte af sportsgrene og at de folk ofte har en bredere interesse end den danske Superliga.

Så er spørgsmålet hvem der kan retfærdiggøre den højeste pris for Superligaen nogle der sælger den i løs vægt eller nogle der sælger den i en pakke med en masse andet sport.

Tror du at dem der køber Superligaen ikke er interesseret i de andre fodbold produkter herunder Champions League .... :-)

 • 1
 • 5
#180 John Strand

Kære Marc og Jan

Kan se at I ikke er enige med mig. Måske skulle i sætte jer lidt ind i dette emne og så vil I se at det er en benhård kamp og at Divisionsforeningen bestem ikke har en ambition om at gå den vej i taler om men at de vil lave forskelige pakker til forskellige TV kanaler og dermed malke TV stationerne der efterfølgende vil malke Kabel TV udbyderne - læs evt denne http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/69319/artikel.html

Det er big business og salg at fobdbpld i løs vægt vil ikke give mange skillinger...

 • 1
 • 4
#181 Marc Munk

@ John

Burde du som "ekspert" og "analytiker" begge udtryk brugt meget let her kunne læse og forstå?

Det var dig der ville sælge kampe enkeltvis. Jeg skrev at jeg ikke kunne se at det var en god ide og mente at man med fordel kunne skele til NFL gamepass. Altså at sælge alle kampe samlet. Jeg har ikke givet udtryk for at danmark har et stort nok markede til at det kan blive en god forretning.

Du har gang på gang vist at du ikke evner at føre en debet på et voksent niveau. Så jeg gider ikke bruge mere tid på at pille dine "ekspert" udtalelser fra hinanden.

 • 6
 • 4
#182 John Strand

Det var dig der ville sælge kampe enkeltvis. Jeg skrev at jeg ikke kunne se at det var en god ide og mente at man med fordel kunne skele til NFL gamepass. Altså at sælge alle kampe samlet. Jeg har ikke givet udtryk for at danmark har et stort nok markede til at det kan blive en god forretning.

Kære Marc

Tak for din kommentar - kan blot sige at du ingen indsigt har i den branche og du har slet ikke forståelse for hvilke beløb vi taler om og hvor vigtigt langsigtet Cash flow er for en virksomhed der betaler 1 milliard korner for nogle TV rettigheder.

For at putte det ind i et perspektiv som du måske forstår - du går ned i banken og vil låne penge til en bolig (det betyder at du har nogle langsigtede forpligtigelser) og når du vil låne de penge så ser banken på hvilke indtægter du har og om du kan leve op til dine forpligtigelser.

Forstil dig at du siger til bankmanen at du har en indtægt på en million om året og at du sidder i et sikkert job.

Forestil dig at du siger at du tjener 25 kroner pr ordrer og at du ved at hver ordrer skal hives hjem måned efter måned alternativt en gang om året.

Hvilke af de to personer har den største kredit værdighed - den første eller den anden.

Kabel TV udbyderne kan give virksomheder som MTG / Viasat garanti for et bestemt Cash flow over en meget lang periode.

Din indsigt i den branche er ikke eksisterende - tro mig jeg kender den rigtig godt :-)

Hilsen

John Strand

 • 2
 • 5
#184 John Strand

Kære Marc

Tak for dine pæne ord - endnu en gang viser du at du dels ikke aner en pind om det jeg skriver om og du heller ikke har et seriøst ønske om at sætte dig ind i tingene.

Vi lader dine smukke ord stå så folk kan se hvor seriøst og indsigtsfuldt menneske du er,

Hilsen

John Strand

 • 1
 • 7
#185 Jens Jönsson

Jeg ser dog ingen beviser for at faldet direkte skyldes streaming tjenester. Man kan ikke sige, at pga. Netflix, så taber YouSee omsætning. Man kan derimod sige, at forbrugerne pga. af YouSees nye mere fleksible produkter, ændre måden hvorpå de vælger produkter.

Men nu skal jeg ikke sidde og forsvare YouSee, da det ikke er mit job, men at sætte ligehedstegn ved mere streaming og mindre omsætning hos YouSee, det ser jeg altså ingen beviser for. Jeg vil ikke afvise det, men så skal der altså mere konkrete beviser på bordet for at kunne drage den konklusion.

Der er jo så heller ikke nogen streaming tjenester endnu, der kan tage konkurrencen op. Netflix har selvfølgelig gjort en del, men det er jo ikke et direkte sammenligneligt produkt med TV.

Men fremadrettet, så ændrer markedet sig og der kommer tjenester på markedet, hvor du kan streame dit TV over din Internetforbindelse. Det vil selvfølgelig betyde at priserne må falde, sådan er det med flere konkurrenter på markedet.

Og det kommer selvfølgelig også med at man kan streame diverse sportsbegivenheder, det er uundgåeligt, om John Strand vil det eller ej....

 • 4
 • 0
#186 Johnny Olesen

Der er jo så heller ikke nogen streaming tjenester endnu, der kan tage konkurrencen op. Netflix har selvfølgelig gjort en del, men det er jo ikke et direkte sammenligneligt produkt med TV.

Men fremadrettet, så ændrer markedet sig og der kommer tjenester på markedet, hvor du kan streame dit TV over din Internetforbindelse.

Du mener streamingtjenester som f.eks. Zattoo, World-TV og Sagitta, som alle har været på markedet i årevis? Og er de slået igennem endnu?

Jeg forstår godt fascinationen af streaming af TV og den fleksibilitet, som man ønsker sig, hvis man frit kan vælge og vrage. De traditionelle medieselskaber er bare ikke klar til det endnu, og én af grundene er - om man kan lide det eller ej - netop spørgsmålet om indtægter. Hr. Strand har ret i, at mange TV-stationer økonomi i høj grad beror på de stabile indtægter som kabel-TV selskaberne kan stille dem i udsigt.

Hvis streaming TV (med traditionelle TV-kanaler) skal blive blive en succes i Danmark, så kræver det at nogle af de selskaber med TV rettighederne i orden og de finansielle muskler gør forsøget. I Danmark er det fire selskaber der kan løfte opgaven, men de tre (TDC, Stofa og Waoo) vil underminere deres egen forretning ved at gøre det.

Den eneste tilbage er Boxer TV.

Alternativet er selvfølgelig at hver indholdsleverandør lancerer hver sin tjeneste. Hvem sagde DR NU, TV2 Play, NUTV (SBS Discovery Media)og ViaPlay?

 • 1
 • 4
#187 Jens Jönsson

Alternativet er selvfølgelig at hver indholdsleverandør lancerer hver sin tjeneste. Hvem sagde DR NU, TV2 Play, NUTV (SBS Discovery Media)og ViaPlay?

Og det tror du ikke sker ? http://mediawatch.dk/secure/Medienyt/Web/article6462650.ece

Bare rolig, det marked kommer lige pludselig til at rykke gevaldigt. Se også http://watzmenow.tv

Hvis man ikke fatter hvad der sker (og det gør John Strand som sædvanligt tydeligvis ikke), ja så bliver man hægtet af vognen (men det er John Strand i forvejen, så ingen skade sket ;-) ....)

 • 5
 • 1
#188 Johnny Olesen

Og det tror du ikke sker ? http://mediawatch.dk/secure/Medienyt/Web/article6462650.ece

Bare rolig, det marked kommer lige pludselig til at rykke gevaldigt. Se også http://watzmenow.tv

Hvis man ikke fatter hvad der sker (og det gør John Strand som sædvanligt tydeligvis ikke), ja så bliver man hægtet af vognen (men det er John Strand i forvejen, så ingen skade sket ;-) ....)

Jeg vil se det, før jeg tror på det. Så simpel kan det siges.

Jens, det er ikke for at være snævertsynet eller konservativ, men argumenterne er akkurat de samme som da Zattoo indtog Danmark for efterhånden en del år siden eller da World TV eller Sagitta kom på markedet. Armbevægelserne var store - nu skulle danskerne streame TV og alt var klar til primetime... men intet skete.

Dem med dårlig hukommelse kan genopfriske den med denne artikel fra 2008: http://www.version2.dk/artikel/nettv-station-bliver-betalingskanal-8315

Jeg vil øsnke gutterne hos Watz me now held og lykke for det får sgu brug for det. Hvis Boxer derimod var geniale, så købte de firmaet, for deres tekniske setup ser solidt ud.

 • 1
 • 4
#189 Marc Munk
 • 4
 • 2
#190 Jens Jönsson

Jens, det er ikke for at være snævertsynet eller konservativ, men argumenterne er akkurat de samme som da Zattoo indtog Danmark for efterhånden en del år siden eller da World TV eller Sagitta kom på markedet. Armbevægelserne var store - nu skulle danskerne streame TV og alt var klar til primetime... men intet skete.

Det er jo af helt andre årsager. Har du set reklamer for produkterne i Danmark ? Generelt er vi danskere skeptiske for nye produkter, især hvis det er udenlandske selskaber. Netflix vinder selvfølgelig fordi de har formået at markedsføre deres produkter og du kommer ind på en dansk side. Det samme kan man ikke sige om Zattoo, den er på engelsk. Og har du set reklamer for Sagitta og World TV ?

 • 2
 • 0
#191 Johnny Olesen

Det er jo af helt andre årsager. Har du set reklamer for produkterne i Danmark ? Generelt er vi danskere skeptiske for nye produkter, især hvis det er udenlandske selskaber. Netflix vinder selvfølgelig fordi de har formået at markedsføre deres produkter og du kommer ind på en dansk side. Det samme kan man ikke sige om Zattoo, den er på engelsk. Og har du set reklamer for Sagitta og World TV ?

Ja, jeg har set netreklamer for World TV, jeg har set Sagitta ude i detailbutikkerne og Zattoo fik stor medieomtale, da det kom frem.

Det er ikke pga. manglende omtale at de nævnte tjenester ikke er slået igennem. Det er pga. manglende indhold.

Men Jens, det kan vi diskutere når "Watz me now" går på r*ven om et års tid. De har styr på alt det tekniske, men de mangler TV rettighederne.

 • 1
 • 3
Log ind eller Opret konto for at kommentere