Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Illustration: josefkubes, BigStock
Telelogning er en tilbagevendende diskussion på Version2 - men det er en problemstilling, som stadig ikke er løst. Institut for Menneskerettigheder beder nu justitsministeren indstille overvågningen af alle danskere.

Institut for Menneskerettigheder er trætte af, at de danske myndigheder fortsat bruger telelogning til at overvåge danskerne.

Når justitsminister Søren Pape Poulsen nu foreslår, at at udsætte revisionen af de danske logningsregler - igen, så er det i strid med menneskerettighederne, skriver Information.

Institut for Menneskerettigheder har tidligere kritiseret regeringen, men tålmodigheden er efterhånden tyndslidt.

»Uanset hvor længe justitsministeren venter, så kommer EU-Kommissionen ikke til at omgøre EU-Domstolens dom. Generel logning er et afsluttet kapitel, og det er på tide, at vi efterlever EU-Domstolens dom og ophæver de danske logningsregler,« siger Anja Møller Pedersen fra Institut for Menneskerettigheder til Information.

Læs også: Jura-forsker: Selve grundlaget for den danske logning er forkert

Justitsministeren forklarer, at det fortsat er vigtigt for politiet og PET at kunne bruge den omdiskuterede data, da det skal bruges i kampen mod terror, bandeskyderier og andre alvorlige forbrydelser. Samtidigt vil ministeren gerne udsætte en ændring i logningsreglerne til EU er klar med klarere retningslinjer.

Alle kaster bolden videre

Version2 har fulgt logningsproblematikken på nært hold, og det lader til, at ingen vil stå på mål for logningen. Teleselskaberne, der indsamler og gemmer dataen, mener, at de bare gør, som de får besked på og peger på justitsministeren. Han peger dog som nævnt videre til Bruxelles, da EU arbejder på fælles retningslinjer.

Det skal dog i den sammenhæng nævnes, at selvom EU ikke har haft et klart regelsæt for logning, så har vore nabolande skruet betragteligt ned for mængden af telelogning efter Tele2-dommen faldt i 2016.

Læs også: Leder: I et år har Justitsministeriet krævet ulovlig overvågning. Nu må det stoppe

Men selvom Danmark ikke er mønstereleven, så er vi nu heller ikke omringet af dydsmønstre. Mange af de andre EU-lande leder efter måder at omgås reglerne, så de også kan overvåge - dog indenfor EU-dommens rammer, der specifikt kræver, at man ikke må overvåge alt teleaktivitet. Derfor er en af mulighederne, der bliver kigget på, at begrænse overvågningen til udelukkende at gælde mobiltelefoni.

Der kan gå meget paragrafrytteri i hele diskussionen, men mens nabolandene gør, hvad de kan for at arbejde rundt om EU-dommen, så holder den danske justitsminister altså fast i at direkte modsætte sig den - og konstant udsætte en revision af de gældende danske love, indtil EU er klar med et udspil.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (13)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Simon Mikkelsen

Kære Justitsminister

Gider du ikke nok overholde loven og menneskerettighederne? Please. Med sukker på. Så er du sød.

Hvis jeg var i gang med at stjæle din cykel nogen så det, ville politiet komme og stoppe mig mens domstolene ville straffe mig. Men når du stjæler min cykel sker der ingen ting. Nogen er åbenbart hævet over loven.

Så gider du ikke nok lade min cykel være.

 • 12
 • 0
Mogens Ritsholm

Justitsministeren henholder sig til, at man skal afvente en facitliste fra EU.

Det er løgn - alene af den grund, at mange elementer i telelogning ikke er omfattet af EU-retten, men henhører under national suverænitet. EU vil aldrig tage stilling til disse spørgsmål såsom kriterier for udlevering af data, opbevaring af data, krav til offentlige og ikke-offentlige tjenester osv.

Kritikerne har gravet sig ned i det hul, hvor al logning er ulovlig efter EU-dommen i en sag rettet mod logning i primært Sverige.

Det er løgn. Dommen er tydelig specifikt rettet mod den beskrivelse af logning, som EU-retten fik forelagt. Man kan af dommen godt udlede begrænsninger for logning. Men man kan ikke sige, at al logning er forbudt. EU-domstolen har end ikke opdaget, at en del logningsoplysninger ud fra bogføringsregler kræves gemt i op til 5 år. Må man så heller ikke gemme det?

Der er hårdt behov for en revision. Og der er masser at tage fat på.

Med den "fake news" tilgang som både justitsministeriet og rettighedsaktivisterne har valgt, er vi tæt på en situation, hvor man aldrig vil kunne løse sagen i Danmark.

I Sverige forsøger man dog at gå sagligt til sagen, og der er lavet en udredning på 409 sider som et første skridt.

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

Se sådan skal et demokrati fungere.

Da jeg tidligere henviste til det i en anden tråd, fik jeg at vide af rettighedsaktivisterne, at Sverige bare var ude på at bevare logning.

Men hvad med at forholde sig til de mange spørgsmål som rejses på de 409 sider?

Det kan fjolserne i Danmark ikke. For de kan nok heller ikke læse svensk.

Alt imens bliver logning i IT-tjenester stadig mere omfattende med stadig mere samkøring af oplysninger, der opbevares til evig tid.

Se nu at få lidt kvalitet og perspektiv på diskussionen om telelogning - også hos instituttet for menneskerettigheder.

 • 11
 • 0
Jesper Lund

Det er løgn. Dommen er tydelig specifikt rettet mod den beskrivelse af logning, som EU-retten fik forelagt. Man kan af dommen godt udlede begrænsninger for logning. Men man kan ikke sige, at al logning er forbudt. EU-domstolen har end ikke opdaget, at en del logningsoplysninger ud fra bogføringsregler kræves gemt i op til 5 år. Må man så heller ikke gemme det?

Artikel 6, stk. 2 i e-databeskyttelsesdirektivet 2002/58

Med henblik på debitering af abonnenten og afregning for
samtrafik er det tilladt at behandle trafikdata. En sådan behandling er
tilladt indtil udløbet af den lovbestemte forældelsesfrist for sådanne
gældsforpligtelser eller fristen for anfægtelse af sådanne afregninger.

Det kan maksimalt være tre år i Danmark, og formentlig mindre fordi retten til at gøre indsigelse mod en telefonregning kan fortabes ved passivitet. Og mange abonnenter har fri tale eller i hvert fald fri sms/mms (til indenlandske numre).

Så hvis bogføringsbekendtgørelsen krævede, at oplysninger om hvert eneste opkald eller sms blev gemt i fem år, kunne det meget vel være i strid med e-databeskyttelsesdirektivet.

Men det gør bogføringsbekendtgørelsen som bekendt ikke. Om der er teleselskaber, som gemmer oplysninger om hvert opkald i fem år skal jeg ikke kunne sige. Det nye bøderegime for overtrædelser af databeskyttelseslovgivningen gælder også teleselskaber, så jeg tror at vi kommer til at se en opstramning, også på dette område.

Og det er i øvrigt slet ikke det, som Tele2-dommen handler om. Dommen handler om medlemsstaternes brug af artikel 15, stk. 1 til at fastsætte undtagelser fra den slettepligt for trafikdata, som artikel 6, stk.1 foreskriver, når disse oplysninger ikke gemmes til faktureringsformål efter artikel 6, stk. 2 eller tillægstjenester som abonnenten selv har bedt om (artikel 6, stk. 3).

Også kaldet logning.

EU-Domstolen tager stilling til fortolkning af EU-retten, ikke fortolkningen af national lov. Så hvis Sverige er det eneste EU-land, hvor der er en generel og udifferentieret logning, som omfatter alle abonnenter uden nogen differentiering for deres forbindelse, end ikke indirekte, til alvorlig kriminalitet, har Tele2-dommen måske ikke anvendelse uden for Sverige. Men, generel og udifferentieret logning er mere udbredt end som så..

Jesper Lund
Formand, IT-Politisk Forening

 • 4
 • 0
Mogens Ritsholm

EU-Domstolen tager stilling til fortolkning af EU-retten, ikke fortolkningen af national lov. Så hvis Sverige er det eneste EU-land, hvor der er en generel og udifferentieret logning, som omfatter alle abonnenter uden nogen differentiering for deres forbindelse, end ikke indirekte, til alvorlig kriminalitet, har Tele2-dommen måske ikke anvendelse uden for Sverige. Men, generel og udifferentieret logning er mere udbredt end som så..

Du har vist stadig ikke læst og forstået den svenske redegørelse, hvor dommen også analyseres.

Om deres vurderinger er rigtige, ved jeg ikke. Men det fresmstilles slet ikke så sort/hvidt.

Regnskabsbekendtgørelsen kræver som udgangspunkt 5 år. Men det kan afkortes, hvis kunden har udtømt sin klagemulighed. Det er forskelligt far selskab til selskab afhængigt af kundevilkårene.

Ved jeg noget om det?

Måske ikke. Men jeg var med til at få de ubetingede 5 år ændret for netop teleoplysninger. Årsagen var, at vi aldrig havde haft brug for oplysninger, der var ældre end 3 år, og fik derfor med ændringen ret til at slette dem.

Det var således egentlig ikke beskyttelsen af personlige data, der var hovedmotivet.

 • 2
 • 0
Jesper Lund

Når lovforslaget om udskydelse for 7. gang (eller 8. gang, lidt afhængig af hvordan man tæller) skal behandles, kunne et medlem af Folketinget fremsætte et ændringsforslag med det konstruktive og motiverede forslag, som IT-Politisk Forening kommer med i sit høringssvar:

Hvis der skal ske en udskydelse af revisionen endnu en gang, og dermed en fortsættelse af den ulovlige overvågning af hele den danske befolkning, vil IT-Politisk Forening anbefale, at Folketinget samtidig træffer en definitiv beslutning om, at logningsbekendtgørelsen i dens nuværende form (bekendtgørelse nr. 988 af 28/09/2006, som ændret ved bekendtgørelse nr. 660 af 19/06/2014) ophæves med virkning fra 1. juli 2019. Det er 16 måneder fra nuværende dato, og må give Justitsministeriet tilstrækkelig tid til at udarbejde bestemmelser om en målrettet logningsordning, som respekterer grundlæggende rettigheder, jf. Tele2-dommen.

En ”udløbsdato” for den nuværende logningsbekendtgørelse vil samtidig lægge det fornødne pres på Justitsministeriet, således at der i det kommende folketingsår reelt kommer en revision og ikke bare endnu en udskydelse.

Fremhævningen ovenfor er ikke med i høringssvaret.

Jesper Lund
Formand, IT-Politisk Forening

 • 3
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere