Ingen tjekker din forklaring, hvis du vil fritages for Digital Post

15 kommentarer.  Hop til debatten
Ingen tjekker din forklaring, hvis du vil fritages for Digital Post
Illustration: Lars Refn.
Du kan godt slippe for den ellers tvungne Digital Post-løsning. Kommunen tjekker nemlig ikke, om du falder ind under undtagelsesbestemmelserne, skriver finansministeren. Mærkelig retstilstand, mener Enhedslisten, som nu stiller ændringsforslag til loven.
16. maj 2012 kl. 06:59
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Alle skal tvinges ind i det offentliges Digital Post-løsning, medmindre man opfylder særlige undtagelseskriterier.

Alle kan blive undtaget, hvis de beder om det.

To sætninger, der ikke begge kan være sande. Den første sætning er essensen af regeringens lovforslag L160 om digital post, den anden er konstitueret direktør for Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle-Petersens udlægning på et pressemøde i april.

Derfor har Enhedslisten spurgt finansminister Bjarne Corydon (S), om det er rigtigt, at alle kan blive fritaget for løsningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ministeren svarer, at alle, der kan, skal tilsluttes ordningen. Men samtidig skitserer han i svaret en mulighed for at slippe uden om Digital Post, selvom man ikke falder ind under en af undtagelsesbestemmelserne:

»Med forslaget lægges der op til en administration, der bygger på en høj grad af tillid til borgerens erklæring om, at den pågældende opfylder en af betingelserne for at blive fritaget. Det er den tillid, der ligger i forslagets bemærkninger om, at borgerens erklæring vil blive lagt til grund uden en egentlig prøvelse af erklæringens rigtighed,« skriver Bjarne Corydon i sit svar.

Version2 ville gerne have spurgt Bjarne Corydon, om svaret betyder, at man kan blive fritaget for digital post, hvis man ikke falder ind under en af undtagelsesbestemmelserne. Vi ville også gerne have spurgt, om det er i orden at påberåbe sig en af undtagelsesbestemmelserne (eksempelvis at være bosat i udlandet) for at blive fritaget for digital post-ordningen, selv om man reelt ikke falder ind under dem.

Ministerens spindoktor henviser dog til Digitaliseringsstyrelsens Lars Frelle-Petersen som den rette person til at svare på den slags spørgsmål.

»Alle, der kan modtage Digital Post, skal. Og så er der i lovforslaget visse muligheder for at blive undtaget,« siger Lars Frelle-Petersen til Version2.

Hvordan stemmer det overens med din tidligere udtalelse om, at 'alle [kan] i princippet få en generel undtagelse, hvis de møder op personligt og beder om det'?

»Det passer med den tilføjelse, at 'alle' skal forstås som alle dem, der lever op til undtagelseskriterierne,« siger Lars Frelle-Petersen og tilføjer, at han føler, at citatet, som Enhedslisten i øvrigt også henviser til, er taget ud af konteksten.

Det svar, som finansminister Bjarne Corydon giver på Enhedslistens spørgsmål, hvordan skal det så forstås?

»Hvis en borger kommer ned på borgerservicecenteret og beder om at blive fritaget for ordningen, vil kommunen ikke bede borgeren bevise, at han falder ind under et undtagelseskriterium. Vi vil ikke kræve lægeattest eller på anden måde kontrollere, om borgeren opfylder kriterierne.«

Hvis man nu er utryg ved løsningen eller har principielle invendinger mod den måde, Digital Post-løsningen er designet på, kan man så blive fritaget?

»Nej. Bestemmelserne giver mulighed for, at dem, der ikke har mulighed for at bruge løsningen kan undtages. Det er min overbevisning, at den offentlige sektor godt kan udvise tillid til, at borgerne ikke misbruger den tillid, der ligger i at borgernes erklæring lægges til grund uden en stor og bureaukratisk kontrol,« siger Lars Frelle-Petersen til Version2. Dermed lægger han op til, at det bliver et mellemværende mellem borgeren og dennes samvittighed, om man omgår sandheden for at blive fritaget ordningen..

Ændringsforslag på vej

Enhedslistens it-ordfører, Stine Brix, der med udgangspunkt i Version2's dækning har stillet spørgsmålet til finansministeren, mener, at Bjarne Corydon taler med to tunger, når han svarer, som han gør.

»Lars Frelle har jo tidligere ret klart sagt, at alle kan blive fritaget, men det står slet ikke i loven. Det giver en mærkelig retstilstand, at man skal have en begrundelse, når de samtidig så klart melder ud, at man ikke tjekker begrundelsen. Det skaber stor usikkerhed,« siger Stine Brix til Version2.

Derfor vil Enhedslisten nu stillet et ændringsforslag til lovforslaget, der sort på hvidt vil gøre det til en reel mulighed at slippe for Digital Post-løsningen.

»Som udgangspunkt skal vi politikere lave loven, som vi mener, den skal være. Det andet med gråzoner er en mærkelig retstilstand. Derfor stiller vi et ændringsforslag, der gør det muligt at blive fritaget,« siger Stine Brix til Version2.

It-ordføreren har dog ikke de store forventninger til at finde flertal for ændringsforslaget.

»Nej, det er næppe realistisk. Men det er altså noget underligt noget, når der samtidig står, at det er strafbart at komme med en falsk begrundelse. Det er en lemfældig omgang med retstilstanden,« siger Stine Brix til Version2.

15 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
15
18. maj 2012 kl. 07:21

Dette lovforslag og debatten udstiller på tydeligste vis, hvor absolut ringe kvalitet vore danske politikere har. Prøv lige et øjeblik at tænke lidt over situationen: "politikerne vil indføre en lov om, at borgerne skal modtage elektronisk post!". Prøv lige at "smage på ordene", som dansklærerne altid sagde i 70'erne.

Nej vel, det lyder helt forkert og bagvendt, ikke?

Det giver jo rigtig god mening af effektivisere kommunikation mellem borgeren og det offentlige. Det skal naturligvis gøres så billigt og effektivt som muligt, mens funktionaliteten skal være i orden.

Når man vil flytte borgerne over på elektronisk kommunikation, så er det da nærliggende, at man lettest gør dette ved at lokke brugerne med bedre og billigere løsninger, fremfor at true med loven i hånden!

Hvis staten kunne etablere god, sikker kommunikation, så skal borgerne nok tage mulighederne til sig. Ikke alle i starten, men efterhånden.

Jeg ville ønske at regeringen (og helt generelt politikere - det er ikke kun et rødt problem) ville lægge den store lovgivningsiver fra sig.

12
16. maj 2012 kl. 14:34

med digitalisering i den finansielle sektor.

De reklamerer voldsomt med at det "kun tager 2 minutter" at lave et lån digitalt, i sammenligning med 20+ siders papirkontrakter og betingelser, der har været hidtil.

De siger så ikke noget om at i stedet for 25 siders kancelli bullshit på papir, at læse og tage stilling til, så har man i stedet 100 siders kancelli bullshit man skal hente via forskellige links på en hjemmeside.

For at føje spot til skade, så står der typisk at det altid er seneste version, som gælder, og at de forbeholder sig ret til at ændre i betingelserne, uden at give brugeren/kunden besked.

Alt dette sker der ikke noget ved, for folk accepterer bare, og mærker ikke mere til disse betingelser, før de får smæk i en retssag.

Det er det samme her: Gør som det passer dig, men hvis vi skulle blive uenige om noget, så er vi på forhånd sikre på at vi kan ramme dig.

10
16. maj 2012 kl. 13:20

Hvorfor check når der i loven stå at jeg kan bede om at få det som papirpost. Selv om jeg ikke har behov for det, da jeg teknisk let kan modtage digitalpost. Det lyder som om der er nogen der ikke har læst loven. Det var også det vi fik at på Digitale ringens konference I Aarhus.

13
16. maj 2012 kl. 15:26

Hvorfor check når der i loven stå at jeg kan bede om at få det som papirpost.
Selv om jeg ikke har behov for det, da jeg teknisk let kan modtage digitalpost.
Det lyder som om der er nogen der ikke har læst loven.
Det var også det vi fik at på Digitale ringens konference I Aarhus.

Jeg har læst lovforslaget.

Hvis du mener at der er en general undtagelsesmulighed i loven, må du meget gerne fortælle os hvor det er.

Når jeg læser bemærkningerne afsnit 4.4.1 står der klart "alle der kan, skal modtage post digitalt". I § 3 står der ".. skaĺ tilsluttes", medmindre man kan blive fritaget efter regler som Finansministeren fastsætter (i en senere bekendtgørelse). Det var også hvad Finansministeren sagde på samrådet i går.

8
16. maj 2012 kl. 12:20

Man undersøger for eksempel heller ikke om digital post i det hele taget læses, skal vi gætte på at 99% af al digital post fra det offentlige aldrig bliver læst?

11
16. maj 2012 kl. 13:48

Ja, det kunne ikke falde mig ind at an skaffe mig NEM-ID eller e-boks eller andet digitalt isenkram. De kan sende mig en email eller papir mail hvis de vil mig noget!

Tvangsdigitalisering kommer ikke til at virke eller spare penge, det bliver en ny IT skandale. Der vil blive alt for mange problemer og ekstraarbejde, idet mange ikke kan eller vil checke posten.

Regeringen og Folketinget ser ud til være inkompetente, når de falder for økonomernes og IT-firmaernes salgsgas og omdanner Danmark til et udemokratisk tvangssamfund.

Der er behov for et folkeligt oprør mod politikerne som i Grækenland!

9
Indsendt af Thomas Hansen (ikke efterprøvet) den ons, 05/16/2012 - 13:04

Selve den tekniske løsning, omkring den Digitale post, er så elendig, at den ikke kan bruges til noget som helst, inden for overskuelig fremtid. Løsningen stiller i sig selv muligheder til rådighed, som gør løsningen uanvendelig på lidt længere sigt. Men foreløbig så skal de nok holde kæft, helt som med DanID, der bare afventer at de kan røvrende hele Folketinget, når først de har deres på det tørre.

Jeg fatter ikke det Folketing, det er helt åbenlyst, at de med Lars's accept og medvirken, bliver taget i røven, gang på gang. Det er jo snart ugentligt, at vi skal høre på en mere eller mindre usand forklaring, som skal bruges til at danne beslutningsgrundlag i Folketinget. Det kan ikke passe, at man fortsat lytter til det, når man VED det er "tilpassede sandheder" fra en embedsmand. Sådan noget, skal diskvalificere efter første " tilpassede sandhed". Hvorfor ligger de dog under for det, hvem er det der har bukserne på, er det en Styrelse eller er det de Folkevalgte der tegner Dansk lovgivning.

7
Indsendt af Thomas Hansen (ikke efterprøvet) den ons, 05/16/2012 - 12:17

Der er tale om, at man ønsker at kriminalisere Danskere der ikke vil underkaste sig en løsning, der ikke i sig selv, er under Dansk lovs indflydelse.

Det er helt ud i hampen.

Fakta er, at man tvinger alle Danskere til at benytte e digital postløsning, som drives af en virksomhed, der ikke længere har hele sit driftgrundlag i Danmark. Man tvinger også alle Danskere til at bruge en loginløsning, som tilsvarende heller ikke kan forventes i fremtiden at have driftgrundlag i Danmark. Der ER tale om, at man gennem TvangsDigitalisering, vil administere Danmark, gennem løsninger der ligger uden for Dansk juridisk område. Man holder sig ikke engang tilbage, men åbner mulighed for, at man kan sætte Danskere i fængsel, hvis de ikke opfylder krav, som de ikke kender og som man i øvrigt ikke kan leve op til, fra et teknisk synspunkt.

I Folketingets øjne, er vi nu alle kriminelle, uanset om vi underkaster os Nem-løsningen eller ej. Vi har ikke teknisk mulighed for at leve op til loven, vi er måske ikke overbevist om løsningen, eller vi kan af anden årsag ikke leve op til kravene, det er lige meget, vi er nu kriminelle. Hvad er det for en gang makværk. Som udelukkende er for at beskytte virksomheder, der gør alt hvad de kan, for at undslå sig Dansk lov, ogi øvrigt betale Dansk skat.

Hvis ellers Finanssystemet kan få sig taget sammen, så det er muligt at afvikle sit lort her i landet. Så kan det næsten ikke gå hurtigt nok, med at komme ud af den Wild West bule.

6
16. maj 2012 kl. 12:05

Det interessante er når jeg som borger møder op på rådhuset og at beder om at blive fritaget, med begrundelsen at jeg ikke har tillid til den valgte løsning !?

Dette er i fuld overenstemmelse med sandhed, og uanset hvordan man vender eller drejer det så har jeg meget svært ved at se at det kan give mig op til 4 års fængsel. Der er ihvertfald IKKE en ukorrekt oplysning eller lemfældig omgang med noget som helst !

Jeg kan ikke se hvordan kommunen kan nægte mig fritagelse, hvis min begrundelse ikke eksplicit er nævnt i loven som værende ugyldig !?

Hvis kommunen alligevel nægter mig fritagelse, hvor har jeg så mulighed for at klage ?

Og hvis kommunen giver mig fritagelse, risikerer kommunens ansat så fængsel ?

PS.: Jeg syntes det er fint med digitalisering, og jeg vil også gerne bruge det, men det skal ske frivilligt og på en måde hvor jeg får nogle reelle valgmuligheder !

14
16. maj 2012 kl. 15:49

Det interessante er når jeg som borger møder op på rådhuset og at beder om at blive fritaget, med begrundelsen at jeg ikke har tillid til den valgte løsning !?</p>
<p>Dette er i fuld overenstemmelse med sandhed, og uanset hvordan man vender eller drejer det så har jeg meget svært ved at se at det kan give mig op til 4 års fængsel. Der er ihvertfald IKKE en ukorrekt oplysning eller lemfældig omgang med noget som helst !</p>
<p>Jeg kan ikke se hvordan kommunen kan nægte mig fritagelse, hvis min begrundelse ikke eksplicit er nævnt i loven som værende ugyldig !?

Jeg vil gætte på at det kommer til at fungere på den måde, at bekendtgørelsen har en endelige liste med grunde der er gyldige. Din begrundelse er ikke en af dem, hvilket Finansministeren sagde eksplicit på samrådet i går. Finansministeren har stor tillid til e-Boks og NemID (sagde han), og bliver du også nødt til at have.

Det er så åbenbart planen at du hos kommunen blot skal angive at du opfylder en af grundene for blive fritaget for digital post. Der bliver ingen kontrol, og du skal ikke oplyse hvilken grund som du mener giver dig fritagelse. Men du afgiver erklæringen under strafansvar. Det må skulle forstås sådan at din grund, som du dog aldrig skal oplyse, skal være en af de gyldige.

Det handler formentlig om at Finansministeren gerne vil undgå at behandle klager fra folk som får afvist deres anmodning om fritagelse. Ingen afvisninger, ingen klager. Men husk.. op til 4 års fængsel ved urigtige erklæringer (til gengæld er ophold i fængsel en gyldig grund for fritagelse).

Da Finansministeren blev presset lidt om Java, sagde han at en gyldig grund kunne være at dine computere (han tænkte på tablets) ikke kunne køre Java. Jeg overvejer derfor at gå helt over til ARM arkitekturen i mit hjem. Her er der i hvert fald ikke Sun/Oracle Java, og jeg har ikke hørt om nogen som har fået OpenJDK til at spille med NemID på ARM. Det er heller ikke utænkeligt at browserleverandørerne begynder at blokere Java plugin pga. de mange sikkerhedsproblemer. Mozilla har talt om at gøre det. Det må i så fald være en gyldig grund til fritagelse.

Hvordan forholder det sig i øvrigt med NemID på FreeBSD? Den binære kode i GIF filerne er kun skrevet til Windows, Mac OSX, og 32-bit Linux (eller 64-bit med ia32-libs). Kan NemID overhovedet køre på FreeBSD? Hvis ikke vil jeg da overveje at skifte OS.. :-)

5
16. maj 2012 kl. 11:12

Nu har jeg set hele mødet og det fremgår af forslaget at ukorrekte oplysninger kan give op til 4 års fængsel - ifølge den paragraf der henvises til. Den 'detalje' synes jeg er vigtig at få med i artiklen.

Det tages lemfældigt på ansøgningen, men omvendt kan det give alvorlige konsekvenser!

Var det ikke lettere at folk blot selv tilmeldte sig NemID, når de fandt det som en fordel - frem for den belastning det reelt er lige nu?

3
16. maj 2012 kl. 10:16

Desværre tror jeg end ikke at man overvejet økonomien i til- eller fravalg af digital post, lige så lidt som man faktisk har beregnet hvilke besparelser man reelt får ud af tvangsdigitaliseringen.

Hele dette politiske projekt virker mere som en afledning fra løsning af langt mere alvorlige problemer.

Når der er offentlige myndigheder der printer mails ud på papir for at transporterer dem i lastbil til en anden by, så virker det absurde at 3.5 mio borgere skal tvinges ind i privat monopolløsning.

Det er lige så tom symbolpolitik, som når hospitalerne indfører totalt rygeforbud for personale OG patienter, mens deres administrative og IT-system kører katastrofalt dårligt !

2
16. maj 2012 kl. 09:37

Mon ikke digitaliseringen er lavet for at spare penge. Tror ikke enhedslisten helt har tænkt sig om, over hvorvidt der egentlig foreligger et problem i at droppe tjekket.

Regnestykket ser sikkert sådan ud: Besparelse pr. borger ved digitalisering = A Pris for at tjekke hver borger's undtagelse = B B > A Ergo kan det ikke svare sig at tjekke undtagelser.

4
Indsendt af Thomas Hansen (ikke efterprøvet) den ons, 05/16/2012 - 10:40

Foreløbig, så er der tale om at det bliver meget dyrere at Digitalisere end man forventede for bare et par år siden. Et eksempel er KMD. Som nu udgør en værdi på omkring 5 milliarder, som skal forrentes, mod den knapt ene milliard, det blev solgt for i 2009. At KMD ikke længere er Dansk, er i sig selv belastende fpr økonomien, for derved betales der ikke Dansk skat af overskudet. Altså får samfundet ikke den del af kapitalflowet tilbage, hvilket i sig selv medfører en væsentlig forhøjet omkostning for samfundet. KMD er her bare et eksempel, retfærdigvis skal det nævnes at det er samme mekanismer der gør sig gællende i mange af det offentliges administrative IT løsninger. At tale om en besparelse for samfundet, med den strategi der i øjeblikket føres omkring offentlig Digitalisering, er en and. Det handler ikke så meget om det er muligt at skabe besparelserne, men om hvordan man gør det. Som det gørres nu, vil der aldrig blive tale om besparelse for samfundet, det vil altid blive en udgift. Og det vil ikke være muligt at begrænse udgift niveauet, for det har man kun begrænset indflydelse på, da man afskærer sig fra alternativt frit at vælge. Der er simpelthen ikke andre mulighedrr, det er ved lov fastsat.

Paradoksalt nok, er der tale om, at man totalitært begrænser sig til at benytte liberale private løsninger på et digitalt system som er anarkistisk opbygget, med fascistiske tvangsmetoder.

Det forekommer mig, at på trods af, at Digitaliseringsstyrelsen består af jurister frem for teknikkere der ved hvad de faktuelt roder med, så har man ikke engang styr på de grundlæggende principper, der skaber det Demokratiske frie retssamfund. Hvordan man forventer at så ringe et engagement, skal kunne føre til en samfundsbesparelse, det kan jeg ikke se. Der er allerede tale om en "ommer", så der er ikke engang udsigt til samlet besparelse.

1
Indsendt af Thomas Hansen (ikke efterprøvet) den ons, 05/16/2012 - 07:37

Hvad er det for noget at spilde penge på. Jeg tror ikke der er 1 hel paragraf i den lov, som hænger sammen.

Der beskrives bla., at man vil tvinge borgerne, til at benytte den private virksomhed PostDanmark i en digital løsning. Det skal ske, gennem et samabejde omkring login, leveret af en anden privat virksomhed DanID. Betingelserne for anvendelse af løsningen, herunder sikkerhed, det skal ved lov fastsættes, at det ikke er de anvendte private virksomheders ansvar, på trods af, at det netop er hele problemet i løsningen, som i sig selv, umuligt kan laves sikker. Det er hvad den lov handler om, intet andet.

Selv om der behandles særdeles personfølsomme data, i den den Digitale løsning, så er man allerede nu ude i et samarbejde om at føre det ud af landet. Det vil sige, at man med den strategi der er lagt, arbejder på at det i fremtiden Digitalt administrerede Danmark, skal administreres fra udlandet.

Jeg orker ikke, at høre svar om "Skyens fortræffeligheder ", for følger man bare lidt med i, hvordan der handles og fusioneres, og hvordan løsningerne skrues sammen, er det tydeligt, at man allerede er i gang med at flytte offentlig Dansk administration ud af landet, og dermed uden for Dansk lov.