Højesteret: I orden at dansk politi tvang mistænktes iPhone op med fingeraftryk

Illustration: YouTube
Indgrebet svarer til, at betjentene havde frataget mistænktes husnøgler, lyder det fra dommerne. Den anholdtes advokat er bekymret for afgørelsens konsekvenser.

Dansk politi handlede, som de havde ret til, da en gruppe betjente tvang en mistænkt til at åbne sin iPhone med et fingeraftryk.

Sådan lyder konklusionen fra Højesteret, der har truffet en principiel afgørelse i sagen, som er den første af sin slags i Danmark.

Det skriver BT og flere andre medier.

Betjentene skaffede sig adgang til telefonen ved at tvinge mistænktes tommelfinger ned på scanneren til vedkommendes iPhone.

Inden indgrebet havde mistænkte flere gange indtastet en forkert kode på telefonen, da han skulle åbne den.

Ifølge dommen var der juridisk set tale om en ransagning. Indgrebet blev udført, før politiet havde fået en ransagningskendelse fra en dommer, men det var ifølge Højesteret en nødvendighed, fordi der var risiko for, at data på telefonen ellers ville gå tabt.

De fem dommere, der har deltaget i afgørelsen fra Højesteret, mener, at brugen af tvang - altså fysiske magtanvendelse i form af at anbringe den mistænktes finger på den pågældendes mobiltelefon for at låse den op - var i orden som følge af sagens karakter.

»I den foreliggende sag, der angår grov kriminalitet, som typisk indebærer brug af mobilkommunikation, finder Højesteret, at proportionalitetskravet utvivlsomt er opfyldt,« fremgår det af kendelsen.

Mistanken gjaldt blandt andet skattesvig og hæleri for mange millioner i den såkaldte »Operation Greed«-sag.

Læs også: Nu skal Højesteret afgøre det: Må politiet tvinge dig til at åbne din telefon?

Åbner for nye metoder

Advokat Kåre Traberg Smidt, der har repræsenteret den anholdte, har under sagen påstået, at ransagningen var ulovlig, og at politiet har handlet uden klar lovhjemmel. Han er bekymret for afgørelsens konsekvenser.

»Kendelsen åbner for en ladeport af nye værktøjer for politiet, herunder ved visitation af tilfældige borgere,« siger Kåre Traberg Smidt til BT og tilføjer, at afgørelsen truer princippet om, at en borger ikke har pligt til at inkriminere sig selv.

Forsvarsadvokaten pointerer, at ingen myndigheder andre steder i verden har krævet, at producenter af mobiltelefoner skal give adgang til brugernes pinkoder. Derfor er det ifølge ham problematisk, at politiet kan bruge magt til at tvinge en mistænkt til at bruge en scanner til fingeraftryk

Læs også: Apple til FBI: I kunne have brugt en død finger til at åbne iPhone

I kendelsen (PDF) skriver dommerne, at indgrebet svarer til, at »politiet under en ransagning af en mistænkts bolig midlertidigt fratager den mistænkte nøglen til boligen med magt for at skaffe sig adgang hertil.«

Betjentene kritiseres dog for, at de ikke havde sørget for at få et vidne til stede. Derudover skulle den anholdte også være blevet vejledt om, at han kunne gå i retten for at få prøvet lovligheden af indgrebet, lyder det i afgørelsen fra Højesteret.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (10)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#3 Hans Nielsen

Hvem har noget belastende ligende på sin telefon, som kan åbnes med finger aftryk.

Eller hvem har i det heletaget noget belastende på sin telefon. Men hvorfor låse de forkerte pinkode ikke telefonen helt for fingeraftryk åbning, og kunne han bare ikke nægte at åbne den.

Man er jo ikke tvungen til at finde beviser mod en selv

Nå, hvos de fandt noget på telefonen, og manden kommer i fængsle og fortæller sin historie, så bliver det nok sidste gang den metode giver gevinst. Altså for alle andre end idioterne.

 • 3
 • 3
#7 Jens Christensen

... er vel ikke kun hvordan de kom ind på telefonen - selvom jeg afgjort ikke er glad for at de brugte fysisk tvang, da det er en glidebane vi skal holde os langt fra - men lige så meget at de ransager en telefon uden kendelse.

Hvis dommerens analogi om husnøgler skal holde, svarer det lidt til at de vrider armen om på manden, til han fortæller hvor husnøglerne er, og derefter roder huset igennem uden kendelse. I dét perspektiv er det vist mindre væsentligt om de kom ind ved at bruge mandens nøgler eller en låsesmed.

 • 2
 • 0
#8 Kurt Frederiksen

... er vel ikke kun hvordan de kom ind på telefonen - selvom jeg afgjort ikke er glad for at de brugte fysisk tvang, da det er en glidebane vi skal holde os langt fra - men lige så meget at de ransager en telefon uden kendelse.

Det følger jo den praksis der allerede er for ransagning. Politiet kan jo også gå ind i dit hus uden dommerkendelse, hvis det er nødvendigt for at sikre beviser mod at blive ødelagt.

Du tror vel ikke du bare får lov til at brænde papir o.l. mens politiet står uden for din dør og venter på en dommerkendelse?

Det er heller ikke helt ualmindeligt at politiet tager fingeraftryk og blodprøver under tvang, hvis du nægter at samarbejde. Så heller ikke her er der sådan set noget skred i praksis.

Det er dækket af retsplejelovens § 792 og temmelig mange paragraffer frem. Der er mange undtagelser for dommerkendelse. :-)

 • 1
 • 0
#9 Povl H. Pedersen

Det betyder at alle kriminelle, og andre der har fortrolige eller personlige data på deres telefon nu går væk fra fingeraftryk/ansigtsgenkendelse og over til pin-koder igen.

De kan ikke tvinges ud af borgeren som kan huske forkert.

Så ved at sige at denne tvang er lovlig, så eliminerer man bare denne mulighed.

Det ville have været bedre at det blev dømt ulovligt, så var der stadig åbnet for at politiet med en kendelse i fremtiden kunne få adgang.

For beviser tæller i Danmark over alt andet, så de ville ikke miste deres værdi af at de var fremkommet med ulovlig tvang.

 • 0
 • 0
#10 Kurt Frederiksen

Det ville have været bedre at det blev dømt ulovligt, så var der stadig åbnet for at politiet med en kendelse i fremtiden kunne få adgang.

Læs nu dommen:

”Under hensyn til oplysningerne i rapport af 2. november 2017 lægges det til grund, at der ved forsøg på at udlæse data fra en smartphone uden brug af rette pinkode eller rette fingeraftryk er risiko for, at data kan gå tabt og ikke kan genskabes. Det lægges endvidere til grund, at fingeraftrykket kun kan benyttes i et af producenten eller brugeren bestemt tidsinterval, som er ukendt for politiet. Under disse omstændigheder tiltrædes det, at undersøgelsens øjemed ville forspildes, dersom retskendelse skulle afventes."

”Landsretten kan af de grunde, der er anført af byretten, tiltræde godkendelsen af den foretagne ransagning, samt at undersøgelsens øjemed ville forspildes, såfremt retskendelse skulle afventes."

Det er altså rettens vurdering at politiet arbejde under et tidspres og dermed var berettiget til at gennemføre ransagningen uden retskendelsen. Det er jo fuldstændigt i tråd med hvad der ellers er retspraksis omkring ransagninger.

"Fingeraftrykslæseren fungerer sådan, at … man godt kan obstruere oplåsning med sit fingeraftryk, hvilket var det som [T] gjorde."

Det har ingen betydning for fremtidens politiarbejde. Der vil altid komme et tidspunkt hvor politiet er nødsaget til at anvende magt og det har altid været sådan og vil altid være sådan. Bevisernes stilling har heller ikke ændret sig ved dette.

Kriminelle tror som hovedregel ikke de bliver taget og beskytter sig typisk minimalt og det vil ikke ændres af denne dom. Dem der beskytter sig lader heller ikke tilfældige love være grundlag for deres sikkerhed men benytter allerede de tekniske muligheder de har.

Din argumentation er dermed henlagt til det teoretiske plan uden hold i virkelighedens verden.

 • 2
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere