Her er de kloge it-hoveder der skal stoppe statens it-skandaler

10. februar 2011 kl. 10:548
Et nyt it-projektråd skal holde opsyn med, at statens it-projekter ikke går galt. Blandt projekt-eksperterne er it-direktører fra Dong og Danske Bank.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Det går alt for tit galt, når staten skal gennemføre et stort it-projekt. Den selverkendelse har fået staten til at sætte en række nye tiltag i gang, så projekterne fremover både bliver hjulpet og kontrolleret bedre.

En af de nye kontrolinstanser, et it-projektråd, er nu bygget op og klar til at holde øje med statens it-projekter, oplyser Finansministeriet.

Projektrådet er blevet sammensat af en række it-kapaciteter fra erhvervslivet og staten, suppleret med rektor Mads Tofte fra IT-Universitetet.

Planen er, at alle it-projekter i staten til over 10 millioner kroner skal underkastes it-projektrådets kritiske øjne. Vurderer rådet, at projektet rummer en risiko for fiasko, skal det hele gennemgås nøjere af en ekstern review-gruppe.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derudover kan rådet komme med gode råd og forslag til ministerierne, som stadig har det fulde ansvar for projekterne, uanset indblanding fra it-projektrådet.

Formanden for det nye råd bliver Mogens Pedersen fra Finansministeriet, mens Birgit Nørgaard, der i januar stoppede som direktør for ingeniørfirmaet Grontmij Carl Bro, bliver næstformand i rådet.

De øvrige pladser er fordelt således:

Lilian Mogensen, direktør, Forretningsudvikling & HR, ATP
Michael Moesgaard, koncern it-direktør, Dong Energy
Erik Andreasen, underdirektør i Group IT, Danske Bank
Lars Mathisen, direktør, Nykredit
Mads Tofte, rektor, IT-Universitetet
Jesper Jarmbæk, direktør, Kort- og Matrikelstyrelsen
Ole Kjær, direktør, Skatteministeriet

8 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
10. februar 2011 kl. 11:00

det mangler et advisory board med folk med fingrende i tingende som overstående kan vende den tekniske del med

4
10. februar 2011 kl. 14:32

Mads Tofte er ikke uden teknisk indsigt, men ellers giver jeg dig ret: Det ligner en samling direktører, der ikke kan gennemskue tekniske problemer. Jeg kan dog ikke overskue, om nogen af de andre også har en (ikke alt for gammel) IT-teknisk baggrund, der kunne hjælpe lidt.

3
10. februar 2011 kl. 14:08

Jeg er desværre enig med Mogens Nørgaard vedrørende sammensætningen af gruppen - for nogen magt får de næppe, altså magt til at sige STOP, NEJ, ISTEDET ...

Jeg er dog ikke enig i betragtningerne om "store IT-projekter".

Det sædvanlige mantra er: "on time, on budget, to customer satisfaction". Sædvanligvis er tid og budget meget synlige, og det ligger i statens selvopfattelse, at budgetoverskridelser er forfærdelige.

Men havd med tilfredshed ? Hvad nytter det at aflevere er projekt til tiden og indenfro budgettet, hvis resultatet er ubrugeligt ? Rejsekort, tinglysning, politisystem og Amanda er kendte, nyere flops på det område.

Opfyldelse af "on time, on budget, to customer satisfaction" kræver radikalt anderledes projektmodeller end dem som bruges nu. Frem for alt, glem 68-modellen med een "kravspecifikation" som kan leveres på een kontrakt til een fast pris.

Hvis elefant-gruppen kan få det igennem, og så have it-fagfolk til at se på detaljerne, så er der måske håb.

Men en kaffeklub af gråhårede elefanter løser intet.

MVH Projeckkvalitetschef Emeritus

5
10. februar 2011 kl. 14:36

@Jan.

Flere af de projekter du nævner, har haft rapporter fra konsulenter både fra start og undervejs, der har påpeget både risici for tids og budgetoverskridelser såvel som angivet nødvendige tiltag for at eliminere disse i så stærkt et sprog som det nu er muligt ved rapportering i det offentlige. Disse rapporter er som oftest blevet overhørt/overset/ikke-læst/over-rided/makuleret/ikke-forstået af den øverste ledelse hvorunder projekterne tilhører. Så problemet er sjældent, at viden ikke er tilstede, men nok nærmere, at den øverste typisk DJØF'er kan træffe katastrofale beslutninger om teknologi gang på gang uden anden konsekvens, at beslutningerne måske skal evalueres efter katastrofen af en anden typisk DJØF'er, der sjovt nok heller ikke forstår konsekvenserne af tekniske beslutninger og derfor ikke kan drage konklusionen, at projektet kuldsejlede grundet manglende kompetence i den øverste ledelse.

Problemet ligger snarere i den DJØF'isering gennemsyrende hele statsapparatet, hvor specialister er udskiftet med ... typisk DJØF'er uden reel teknisk forståelse. Naturligvis leder det til et forudseeligt resultat - og den angivne løsning med en kaffklub for ældre herrer, løser bestemt ingen ting.

Men det er jo bare en strøtanke taget ud af sammenhæng.

7
10. februar 2011 kl. 16:17

Peter, hvis du mnere at DJØF'erne ikke har evne / vilje til at tilsidesætte den forkerte holdning til it-kontrahering som startede helt tilbage i 1980'erne (da jeg var en yngre elefant) og som indførte forfærdelige ting som K17, K18 og K33-kontrakter (i et forsøg på at inddæmme daværende it-skandaler) -så har du ret.

Jeg mener, som jeg skrev, at projektmodellen er den reelle årsag. Sammenlign Storebælt med Øresundsprojektet - projektmodellen er her een af forskellene på "nødlidende projekt" (Storebælt) kontra succes (Øresund).

Blandt de store, vellykkede it-projekter for staten er f.eks. Forsvarets deMars, som opfylder det nævnte mantra. At der så blandt brugerne er en manglende forståelse, nogen steder, over anvendelse, formål og udbytte er delvis en anden sag. Men på en skala fra 1 til 10 er det nok et 9-tals projekt.

Dette projekt var blandt andet en succes for di kunde og leverandør var enige om en form for iterativ udvikling, dvs. flere trin som blev idriftsat efter tur og orden - stadig mere omfattende. Forskellen er her, at det ikke var big-bang og fast pris (på et sandslot uden fundament), men en LEGO-æske med tilkøb.

De moderne it-projekter er (alle) løsninger som griber dybt ind i hverdagen for brugerne. Derfor, og fordi brugerne bliver klogere når de ser en del af løsningen realiseret, så skal projektmodellen omfatte faser og trin, hvor erfaringer opsamles.

Tinglysningsprojektet er et skoleeksempel på big-bang, og det gik også derefter. Ifølge det oplyste vil politi-projektet starte som pilot på Bornholm, hvilket er en overskuelig politikreds. HVIS, og kun HVIS, der er vilje og penge til at indarbejde de høstede erfaringer inden politikreds nr.2 startes, så er her en brugbar model. Men hvis man istedet løber tør for penge og god vilje, så ............ Det er ihvertfald et spændende projekt.

Nå, vi gamle elefanter har måske ikke forstået noget af det hele ...... Men i min tid havde jeg ingen nødlidende projekter, så lidt selvsikker er jeg dog- trods alt.

8
10. februar 2011 kl. 23:00

"Vurderer rådet, at projektet rummer en risiko for fiasko, skal det hele gennemgås nøjere af en ekstern review-gruppe. " Hvis rådets eneste opgave er, at vurdere om der er risiko for fiasko og så sende det hele videre til en ekstern review gruppe, kunne man så ikke helt droppe rådet og bare have review gruppen? Der er jo ALTID risiko for fiasko!

9
12. februar 2011 kl. 15:25

Jeg går ud fra Statens It følger Prince2 modellen.

Vil det sige at disse herre repræsenterer Project Assurance? Eller er det et nyt led til projektstyring? Hvad går ekstern review-gruppen ud på? Dem der skal komme med forslag til forbedring?

Godt der bliver gjort noget tiltag, vil blive spændende at høre om det vil hjælpe.

6
10. februar 2011 kl. 16:05

Det kommer vel an på om gruppen har mandat og ekspertise til at tage fat i de virkelige problemer i store offentlige it-projekter. IMHO kombinationen af "handlekraftige" politikere og embedsmænd der beslutter urealistiske deadlines, urealistiske budgetter og urealistisk bemanding. Og når alt skrider undtagen den politisk bestemte deadline, så er der kun eet sted der kan skæres, nemlig på kvaliteten, så skal det jo gå galt. Store private IT-projekter har langt hen ad vejen de samme problemer, men måske knap så stor afstand fra fodfolk der kender realiteterne og tekniske konsekvenser, til beslutningstagerne. Og de private projekter bliver heller ikke trompeteret ud i pressen på samme måde som de offentlige. Boulevardpressen er på forhånd klar til at erklære ethvert større offentligt IT-projekt som skandale, og alle og enhver udråber sig selv til eksperter i debatten, uanset kvalifikationer. Men endnu et lag af bureaukratiske ronkedorer løser ikke nødvendigvis nogen problemer bare fordi de er der...